Anda di halaman 1dari 1

JADWAL KARYAWAN KINETA

JADWAL MINGGUAN
TGL : 4 NOVEMBER 2012

KETERANGAN :
NENY TUKAR SIFT DENGAN ENDAH AYU IJIN SAKIT TGL : 6 NOVEMBER 2012 TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL :

MINGGU 1 ( 1 NOVEMBER -7 NOVEMBER 2012 )


SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 2 ( 8 NOVEMBER -15 NOVEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 3 ( 16 NOVEMBER -23 NOVEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 4 ( 24 NOVEMBER -31 NOVEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 2 ( 1 DESEMBER -7 DESEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

KETERANGAN :
TGL : 4 NOVEMBER 2012 TGL : 6 NOVEMBER 2012 TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : TGL : NENY TUKAR SIFT DENGAN ENDAH AYU IJIN SAKIT

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 2 ( 8 DESEMBER -15 DESEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 3 ( 16 DESEMBER -23 DESEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

JADWAL MINGGUAN
MINGGU 4 ( 24 DESEMBER -31 DESEMBER 2012 )
SIFT PAGI 07.00 - 13.00 SIFT SIANG 13.00 - 19.00
NENY P LEONY ENDAH ARIN AYU FITRI

DISETUJUI 1 :

DISETUJUI 2 :

Dibuat oleh :

Siska, S. M Fis

Yus, S. M Fis

Neny. P, A. Md Fis

Anda mungkin juga menyukai