Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK KSSR TAHUN 4 / 2014

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 1

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:


1.1 Mengetahui nilai nombor.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:


(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan dan angka. (ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. (iii) Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B1D1E1 B2D1E1 B2D2E1 B2D2E2 1.1(I,iv) 1.1(i) 1.1(ii) 1.1(iv)

B2D2E3

1.1(iii)

NOMBOR BULAT HINGGA 100 000

NOMBOR DAN OPERASI

1.2 Memahami anggaran bagi sesuatu kuantiti.

(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi.

B1D2E1

1.2(i)

B3D3E1 1.3 Mengaplikasi nombor dalam bentuk pola. (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi. B3D4E1

1.2(i) 1.2(I,ii)

MINGGU 2

1.4 Mengaplikasi sebarang nombor.

(i) Membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang terdekat. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu terdekat.

B3D2E1

1.4(i)

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 3

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


2.1(i)

TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

2.1 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat B3D1E1 sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga nombor. 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

2.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah. penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. 2.3 Mengetahui penggunaan anu dalam penambahan. (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor.

B4D1E1

2.2(i)

MINGGU 4 NOMBOR DAN OPERASI

2.4 Memahami penggunaan anu dalam penambahan.

(i) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000

MINGGU 5

3.1 Mengaplikasi penolakan sebarang dua nombor. 3.2 Mengaplikasi penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi.

B3D1E2

3.1(i) 3.2(i) 3.3(i)

B4D1E1

MINGGU 6

3.3 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah. penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. 3.4 Mengetahui pengunaan anu (i) Mengenalpasti anu yang melibatkan penolakan dalam penolakan. dua nombor. 3.5 Memahami penggunaan anu dalam penolakan. (i) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor.

MINGGU 7 DARAB DALAM LINGKUNGAN 100 000

4.1 Mengaplikasi pendaraban dua nombor.

(i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit B3D1E3 dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000. (iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000, hasil darabnya hingga 100 000. (iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran.

4.1(I,ii,iii)

BAHAGI DALAM LINGKUNGAN 100 000

MINGGU 9

NOMBOR DAN OPERASI

MINGGU 8

4.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah. pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.

B4D1E2

4.2(i)

5.1 Mengaplikasi pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 B3D1E4 dua nombor. dengan nombor satu digit, dua digit, 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan. 5.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah. pembahagian dua nombor dgn menggunakan pelbagai strategi. 6.1 Memahami penambahan dan penolakan. (i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000. B4D1E2

5.1(i)

5.2(i)

MINGGU 10 OPERASI BERGABUNG

B3D5E1

6.1(i)

6.2 Memahami pendaraban dan pembahagian.

MINGGU 11

(i) Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000 6.3 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masharian melibatkan masalah. penambahan & penolakan dgn menggunakan pelbagai strategi. (ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan pelbagai strategi.

B3D5E2

6.2(i)

B4D2E1

6.3(i,ii)

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 12

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B2D3E1 7.1(i)

7.1 Mengetahui pecahan tak (i) Mengenal, menamakan dan menulis pecahan wajar dan nombor bercampur. tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: (a) objek, (b) gambar rajah.

7.2 Memahami pecahan tak (i) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya wajar dan nombor bercampur. hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya. 7.3 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah hingga tiga pecahan wajar: pecahan. (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. PECAHAN 7.4 Mengaplikasi penolakan pecahan. (i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menambah dan menolak pecahan wajar: (a) penyebut sama, (b) penyebut tak sama, hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi.

B3D6E1

7.2(i)

B3D1E5

7.3(i) 7.4(i)

MINGGU 13

NOMBOR DAN OPERASI

7.5 Mengaplikasi penambahan dan penolakan pecahan.

B3D5E3

7.5(i)

7.6 Mengaplikasi penyelesaian masalah melibatkan pecahan.

B4D2E2

7.6(i)

MINGGU 14

8.1 Mengetahui nombor (i) Mengenal, menamakan dan menulis perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan menggunakan gambar rajah. perpuluhan.

B2D4E1

8.1(I,ii)

8.2 Memahami nilai perpuluhan.

(ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka. (i) Menukar pecahan perseribu kepada B3D7E1 perpuluhan dan sebaliknya.

8.2(i)

(ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan B3D7E2 hingga tiga tempat perpuluhan.

8.2(ii)

NOMBOR DAN OPERASI

MINGGU 15

PERPULUHAN

8.3 Mengaplikasi penambahan (i) Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga B3D1E6 nombor perpuluhan. tempat perpuluhan.

8.3(i) 8.4(i)

8.4 Mengaplikasi penolakan nombor perpuluhan 8.5 Mengaplikasi pendaraban nombor perpuluhan.

(i) Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor B3D1E7 satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000. B3D1E8

8.5(i) 8.6(i)

8.5(ii) 8.6(ii)

8.6 Mengaplikasi pembahagian (i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan. nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10, 100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. 8.7 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan B4D1E3 masalah nombor perpuluhan. penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

8.7(i)

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 16

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:


9.1 Memahami peratus.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:


(i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya. (i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga RM100 000 berdasarkan situasi harian. (i) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 000. (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000. (i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 000.

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B3D8E1 9.1(i)

PERATUS 10.1 Mengetahui nilai wang hingga RM100 000. 10.2 Memahami nilai wang.

B2D5E1

10.1(i)

MINGGU 17

NOMBOR DAN OPERASI

MINGGU 18

10.3 Memahami penambahan nilai wang. 10.4 Memahami penolakan nilai wang. 10.5 Memahami penambahan dan penolakan nilai wang. WANG HINGGA RM 100 000

B3D1E9

10.3(i) 10.4(i)

B3D5E4

10.5(i)

10.6 Memahami pendaraban nilai wang.

MINGGU 19

MINGGU 20

(i) Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000. 10.7 Memahami pembahagian (i) Membahagi nilai wang dengan nombor hingga nilai wang. dua digit, 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000. 10.8 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian termasuk masalah. transaksi barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian wang. 10.9 Mengetahui mata wang (i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN asing. dan mata wang negara utama dunia. (ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain. 10.10 Mengetahui instrumen (i) Mengenal pelbagai instrumen pembayaran. pembayaran.

B3D1E10

10.6(i)

10.7(i)

B4D1E4

10.8(i)

B1D3E1

10.9(i)

B2D5E2

10.10(i)

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 21

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:


11.1 Mengetahui perkaitan dalam masa.

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:


(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan.

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B2D6E1 11.1(i)

11.2 Memahami penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: B2D1E11 melibatkan masa. (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, tanpa dan dengan penukaran unit. SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 22 11.3 Memahami penolakan melibatkan masa. (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, tanpa dan dengan penukaran unit. B3D1E12

11.2(i)

11.3(i)

MASA DAN WAKTU

11.4 Memahami pendaraban (i) Mendarab melibatkan: (a) melibatkan masa. hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. 11.5 Memahami pembahagian (i) Membahagi melibatkan: melibatkan masa. (a) hari dan jam, (b) minggu dan hari, (c) tahun dan bulan, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. 11.6 Mengaplikasi penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian masa dan waktu.

11.4(i)

MINGGU 23

11.5(i)

B4D1E6

11.6(i)

MINGGU 24

MINGGU 25

MINGGU 26

12.1 Mengetahui unit panjang. (i) Mengenal unit panjang: (a) milimeter (mm), (b) kilometer (km). (ii) Menyatakan hubungan melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dan sebaliknya. 12.2 Memahami ukuran dan (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. menganggar panjang. (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. 12.3 Memahami penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang panjang. melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, tanpa dan dengan penukaran unit. 12.4 Memahami penolakan (i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada panjang. satu ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, tanpa dan dengan penukaran unit. 12.5 Memahami pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan: panjang. (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. 12.6 Memahami pembahagian (i) Membahagi panjang melibatkan: panjang. (a) sentimeter dan milimeter, (b) kilometer dan meter, dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. 12.7 Mengaplikasi penyelesaian masalah melibatkan panjang. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian panjang.

B1D4E1

12.1(i)

B2D6E1

12.1(ii)

B3D3E2

12.2(ii)

B3D1E13

12.3(i)

PANJANG

SUKATAN DAN GEOMETRI

12.4(i)

B3D1E14

12.5(i)

12.6(i)

B4D1E6

12.7(i)

MINGGU 27 JISIM

13.1 Memahami operasi

(i) Menambah dan menolak jisim melibatkan B3D5E5 (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan B3D5E6 kilogram dan gram, tanpa dan dengan penukaran unit.

13.1(i) 13.1(ii)

JISI 13.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah melibatkan jisim. operasi bergabung berkaitan jisim.

B4D2E3

13.2(i)

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 28

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B3D5E7 14.1(i)

MINGGU 29 MINGGU 30 SUKATAN DAN GEOMETRI

14.1 Memahami operasi (i) Menambah dan menolak isi padu cecair bergabung melibatkan isi padu melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan cecair. penukaran unit. (ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter, tanpa dan dengan penukaran unit. 14.2 Mengaplikasi penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan masalah melibatkan isi padu operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. cecair. 15.1 Mengetahui berkaitan (i) Mengenal dan menamakan sudut tegak, sudut sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga. 15.2 Mengetahui berkaitan (i) Mengenal dan menamakan: garis selari dan garis serenjang. (a) garis selari, (b) garis serenjang, pd bentuk asas 2 dimensi.

ISIPADU CECAIR

B3D5E8

14.1(ii)

B4D2E4

14.2(i)

B2D7E1

15.1(i)

15.2(i)

MINGGU 31

RUANG

15.3 Memahami perimeter dan luas.

(i) Menentukan perimeter segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan poligon sekata. (ii) Menentukan luas segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus. (i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus unit 1sentimeter padu dan rumus. (i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang. (ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.

B3D9E1

15.3(i.ii)

15.4 Memahami isi padu.

15.4(i)

PERKAITAN DAN ALGEBRA

MINGGU 32

16.1 Mengetahui koordinat pada sukuan pertama. KOORDINAT

B1D5E1

16.1(i)

B2D8E1

16.1(ii)

PERKAITAN

KOOR

16.2 Memahami koordinat pada sukuan pertama.

(i) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.

MINGGU BIDANG / TARIKH PEMBELAJ ARAN


MINGGU 33 PERKAITAN DAN ALGEBRA

TOPIK

STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk:

STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk:


(i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari dalam situasi harian.

STANDARD RUJ DSK PRESTASI


B4D1E7 17.1(i)

NISBAH& 17.1 Mengetahui kadaran. KADAR

PERWAKILAN DATA

MINGGU 34

18.1 Mengetahui data.

(i) Membaca dan mendapat maklumat daripada: (a) piktograf, (b) carta palang, (c) carta pai. (i) Membandingkan maklumat daripada: (a) piktograf, (b) carta palang, (c) carta pai. Menyelesaikan masalah matematik melibatkan operasi asas mengikut prosedur dengan pelbagai strategi

B2D9E1

18.1(i)

18.2 Memahami data.

B3D10E1

18.2(i)

* Tertakluk kepada Takwim Sekolah Semua tajuk kecuali Nombor bulat,Peratus,Ruang,Koordinat,Data

B5D1E1

"Seorang guru adalah seorang pendidik, jika ia mahu menjadi guru maka jadilah seorang pendidik"

B5D1E2

Menyelesaikan projek matematik yang diberi Semua tajuk kecuali Nombor mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai Bulat,Tambah,Tolak,Darab,Bahagi, Operasi strategi Bergabung, Pecahan,Perpuluhan,Peratus Menjana idea dan dapat menerangkan secara inovatif masalah bukan rutin dalam kehidupan seharian ATAU Mencipta kaedah baru menggunakan teknologi multimedia bagi memudahcara urusan harian

NOTA

B6D1E1

Meliputi semua tajuk

pendidik"

B6D1E1 ATAU Menggunakan logik matematik untuk berkomunikasi dengan tepat dan jelas dengan rakan sebaya,guru atau komuniti.

Meliputi semua tajuk

CADANGAN PENTAKSIRAN
Lisan Bertulis Lisan Bertulis Lisan Bertulis Simulasi Lisan Bertulis Simulasi

Lisan Permainan Simulasi Lisan Bertulis Lisan Bertulis

Lisan Bertulis

CADANGAN PENTAKSIRAN
Bertulis Permainan Simulasi

Bertulis Permainan

Bertulis Permainan Simulasi Simulasi Gambarajah

Bertulis Permainan Simulasi

Bertulis Permainan Bertulis Permainan Simulasi Simulasi Gambarajah Bertulis Permainan Simulasi Bertulis Permainan Simulasi Bertulis Permainan Simulasi Gambarajah

CADANGAN PENTAKSIRAN
Lisan Pemerhatian Bertulis

Lisan Pemerhatian Bertulis Lisan Pemerhatian Bertulis Gambarajah

Lisan Pemerhatian Bertulis Gambarajah Bertulis Pemerhatian Menaakul Gambarajah

Lisan Pemerhatian Bertulis

Lisan Pemerhatian Bertulis Permainan Lisan Pemerhatian Bertulis Permainan Lisan Pemerhatian Bertulis Permainan

Lisan Pemerhatian Bertulis Permainan Lisan Pemerhatian Bertulis Permainan

Kerja projek Bertulis Pemerhatian Gambarajah

CADANGAN PENTAKSIRAN
Lisan Bertulis Permainan Lisan Bertulis Permainan Pemerhatian Lisan Bertulis Permainan Pemerhatian Lisan Bertulis Permainan Pemerhatian Lisan Bertulis Permainan Pemerhatian

Bertulis Pemerhatian Simulasi Gambarajah Simulasi Pemerhatian Lisan Lisan Bertulis Simulasi

CADANGAN PENTAKSIRAN
Lisan Bertulis Pemerhatian

Lisan Bertulis Permainan Pemerhatian

Lisan Bertulis Permainan Simulasi Gambarajah

Menaakul Bertulis Gambarajah Pemerhatian

Lisan Bertulis Pemerhatian Lisan Bertulis Bertulis Simulasi Gambarajah Lisan Bertulis Simulasi Gambarajah

Lisan Bertulis Simulasi Gambarajah

Kerja projek Gambarajah Bertulis Bertulis Lisan Bertulis

Lisan Bertulis

CADANGAN PENTAKSIRAN
Pemerhatian Lisan Bertulis Lisan Bertulis Lisan Bertulis Pemerhatian Lisan Bertulis

Lisan Bertulis

Lisan Bertulis Gambarajah Simulasi Bertulis Pemerhatian Lisan

Bertulis Pemerhatian Lisan

CADANGAN PENTAKSIRAN
Kerja Projek Bertulis Gambarajah Pemerhatian Pemerhatian Lisan

Pemerhatian Lisan Bertulis

k kecuali Nombor uang,Koordinat,Data

k kecuali Nombor k,Darab,Bahagi, Operasi an,Perpuluhan,Peratus

semua tajuk

semua tajuk