Anda di halaman 1dari 4

KSP6103- Assessing science learning 2013 Assignment 4 Develop one effective rubric to rate student performance in Science Process

Skills for your class.

NAMA : _________________________________

TARIKH

: ______________

KELAS: ______________________________________

RUBRIK PENILAIAN KEMAHIRAN PROSES SAINS BAHAGIAN A: KEMAHIRAN PROSES SAINS SKOR 4 CEMERLANG KEMAHIRAN PROSES SAINS Menyatakan masalah dan hipotesis 3 BAIK 2 SEDERHANA 1 PERLU PENINGKATAN

Maslah yang dikaji dan hipotesis dinyatakan dengan jelas dan tepat

Masalah yang dikaji dan hipotesis dinyatakan dengan jelas.

Masalah yang dikaji dan hipotesis dinyatakan

Masalah dan hipotesis yang dikaji tidak dinyatakan

Mereka bentuk penyiasatan/ bahan-bahan prosedur

Prosedur yang terperinci, bersesuaian, jelas dan dinyatakan secara tersusun. Semua bahan/ peralatan

Prosedur yang dinyatakan bersesuaian dan jelas. Kebanyakan bahan /peralatan disenaraikan dan langkah-

Prosedur yang bersesuaian dan jelas. Kebanyakan bahan/ peralatan disenaraikan dan langkahlangkah

Prosedur yang dinyatakan tidak jelas. Bahan/ peralatan tidak disenaraikan dan langkah-langkah keselamatan tidak dinyatakan.

KSP6103- Assessing science learning 2013 disenaraikan dan langkahlangkah keselamatan dinyatakan. Mengawal pemboleh ubah Semua pemboleh ubah dikenal pasti, pemilihan pembolehubah yang dimalarkan tepat dan diterangkan Semua pembolehubah dikenal pasti, pemilihan pemboleh ubah yang dimalarkan tepat. Semua pemboleh ubah dikenal pasti Semua pemboleh ubah tidak dapat dikenal pasti. langkah keselamatan dinyatakan keselamatan tidak dinyatakan.

BAHAGIAN B: LAPORAN.

Format laporan bertulis/ kekemasan

Tajuk, nama, dan kelas dinyatakan di muka depan. Tujuan, peralatan, semua prosedur dan keputusan ditaip/ ditulis dengan kemas dan format

Tajuk, nama, dan kelas dinyatakan di muka depan. Tujuan, peralatan, sebahagian prosedur dan keputusan ditaip/ ditulis dengan kemas dan format

Tajuk, nama, dan kelas dinyatakan di muka depan. Tujuan, peralatan, sebahagian prosedur dan keputusan dinyatakan. Terdapat kesalahan

Maklumat yang tidak lengkap di muka depan. Tujuan, peralatan, sebahagian prosedur atau keputusan tidak dinyatakan. Terdapat banyakkesalahan ejaan.

KSP6103- Assessing science learning 2013 yang betul. Tiada kesalahan ejaan. yang betul. Hanya sedikit kesalahan ejaan. ejaan yang sederhana.

Setiap ahli kumpulan terlibat dan Persembahan laporan secara lisan bercakap dengan kuat dan jelas. Menggunakan bahasa yang bersesuaian dan menunjukkan kefahaman yang baik tentang hasil kerjanya.

Setiap ahli kumpulan terlibat dan bercakap dengan kuat dan jelas. Menggunakan bahasa yang bersesuaian dan menunjukkan kefahaman tentang hasil kerjanya.

Sebahagian ahli kumpulan terlibat dan bercakap dengan jelas. Menggunakan bahasa yang kurang bersesuaian dan kurang menunjukkan kefahaman tentang hasil kerjanya.

Setiap seorang ahli kumpulan terlibat dan bercakap dengan jelas. Menggunakan bahasa yang tidak bersesuaian dan tidak menunjukkan kefahaman tentang hasil kerjanya.

BAHAGIAN C: KERJA DALAM KUMPULAN

Semua ahli Kerjasama di antara ahli dapat bekerjasama dengan baik dan menghormati

Semua ahli dapat bekerjasama dan menghormati pendapat satu

Semua ahli dapat bekerjasama dan menghormati pendapat satu

Semua ahl tidak dapat bekerjasama dengan baik dan hanya terdapat seorang sahaja

KSP6103- Assessing science learning 2013 pendapat satu sama lain. Semua ahli menjalankan tugas masingmasing dengan baik. Pengurusan masa Dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang diberikan dengan cemerlang Dapat menyiapkan tugasan dlam tempoh masa yang diberikan dengan baik. sama lain. Semua ahli menjalankan tugas masingmasing. sama lain. Hanya sebahagian ahli menjalankan tugas masingmasing. Dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang diberikan. Terlalu banyak aspek tugasan yang tidak disiapkan dalam masa yang diberikan. ahli yang menjalankn semua tugas.