2

12

6 2

21

1 005 13DKS

PESANAN SEKOLAH
PENDUA
Hendaklah disimpan oleh Pembekal atau kontraktor
KEPADA Pesanan ini akan dibatalkan jika barang-barang tidak diterima sebelum tarikh yang tersebut.

No. : A 000001

(Cop Nama & Alamat Sekolah) Nama Sekolah: KEPADA Sila bekalkan barang-barang yang tersebut di bawah ini kepada

Nama dan Alamat
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________

laksanakan kerja

"Tarikh diperlukan"

untuk

_____________________________________________________ WAJIB diisi (sama spt _____________________________________________________ dlm Nota Minta) pada atau sebelum ______________________________________

No.

Perihal

Banyaknya

Harga Satu Dan Diskaun

Harga Bersih

Perlu masukkan no kod stok dgn
1. Blue Pen PJB01

"WAJIB" diisi "KECUALI" bagi yang mempunyai sambungan di "Lampiran PS1".

Buat satu garisan di bawah item pesanan yg terakhir seperti contoh di bawah.

Sekiranya ruang tidak mencukupi untuk menulis item, sila tulis seperti di bawah dan sambung ke Lampiran PS1
BUATKAN SATU GARISAN DI BAWAH ITEM PESANAN YANG TERAKHIR Jumlah dalam : Ringgit perkataan Peruntukan untuk bayaran : Ruj. Permintaan: Ruj. Panduan/Kontrak Perbendaharaan: Ruj. Tender/Kontrak Jabatan: Rujuk pada Nota Minta. Contoh: B&K/ Bantuan Kokurikulum JEA2033/NM/KOKO/2012/(01) Item yang selebihnya seperti di Lampiran PS1

Jumlah perlu diisi.
Tandatangan Jawatan Tarikh:

PEMBAYARAN TIDAK AKAN DIBUAT JIKA PERAKAUN MENGENAI MUTU TIDAK DIPENUHKAN ATAU JIKA NASKAH INI TIDAK DIKEMBALIKAN PERAKUAN MENGENAI MUTU (Hendaklah dipenuhkan oleh Pembekal)

Abaikan ruangan ini

Saya memperakui bahawa saya telah membekalkan barang-barang * atau telah melaksanakan kerja yang tersebut di atas mengikut *surat saya/surat tuan ____________________________________________________________bertarikh ________________________

Tarikh ___________________

Tandatangan Pembekal ___________________________________

PERAKAUAN (Hendaklah dipenuhkan oleh sekolah)

Wajib diisi sebelum menyerahkan Invois dan Nota Minta spt contoh di bawah.
Kew.PS-4 PJB01

Saya memperakaui bahawa * (1) barang-barang yang dipesan di atas telah diterima dan * dikeluarkan untuk terus digunakan /*disimpan dan dibukukan dalam Lejer setor No. Folio

*(2) kerja yang dibutirkan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan.

Tarikh ___________________
*Potong mana yang tidak berkenaan

Tandatangan Penerima___________________________________ Jawatan ______________________________________________

Guru Besar Tarikh jangan diisi.

SKT2/PS/001/2007 SKT2/PS/001/2004

Perlu ditandatangani,

Pembantu Tadbir

MOHD RAMLEE B. AB. 12 MAJID 8/1/2004 KEW. PA........No...... KEW. 314/AS/ms

Potong mana yang

Subsidiari Mata Pelajaran : Bantuan Kokurikulum c.jangan diisi Daripada: Unit Kokurikulum Panitia / Unit yang memohon SMK Sultan Abdul Jalil.LAMPIRAN 6-1 NOTA MINTA Rujukan: Tarikh: Sambungan Rujukan Nota Minta JEA2033/NM/ Kepada: Pengetua. Peruntukan : Bimbingan & Kaunseling b. Kluang Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun 2012 Berhubung dengan perkara tersebut di atas. Permohonan di atas Diluluskan / tidak diluluskan ( ) ( ) Tarikh: Tarikh . Bantuan Kokurikulum a. Jika tersalah. Kluang Tarikh . Kalau boleh. Matematik. Jumlah Jumlah perlu diisi Contoh : Teras. . diharap dapat tuan meluluskan permohonan mendapatkan bekalan seperti berikut:Bil Perihal Barang Kuantiti Anggaran Harga Tarikh Diperlukan Catatan oleh Pengetua Harga sebenar bukan "unit price" Tarikh diperlukan "wajib diisi" terutama yang melibatkan PROGRAM Buat garisan bawah anggaran harga yang terakhir seperti contoh di sebelah.jangan diisi Nota: Jangan sesekali menggunakan "Liquid Paper". SMK Sultan Abdul Jalil. Baki Peruntukan Semasa : RM Sekian. Terima Kasih Tandatangan Pemohon: Baki setelah ditolak dengan jumlah yang di atas. tukar Nota Minta yang baru. Bimbingan & Kaunseling Contoh : Sains. potong dengan satu garis dan "initial".jangan diisi Tarikh: Tarikh .

Jumlah = Jumlah Kecil MS 1 + Jumlah item yang dibawa ke Lampiran PS1 WAJIB diisi Jumlah Jumlah dalam perkataan : Ringgit Saya mengesahkan bahawa peruntukan mencukupi sebelum pesanan ini dikeluarkan dan barang-barang telah diterima / kerja atau perkhidmatan telah dilaksanakan. A Lampiran PS1 (DKS 005) No.No Pesanan Sekolah. Contoh : A 000001 Rujukan : Pesanan Asal No. potong dengan satu garis dan "initial". Jika tersalah. Perihal Jumlah kecil MS 1 d/k …… …… Banyaknya Harga Satu Dan Diskaun Harga Bersih Jumlah diambil dari "Pesanan Sekolah" yang "disambung". Kalau boleh. . tukar kepada yang baru. Tandatangan PENGETUA Tandatangan : Jawatan Tarikh : : Nota: Jangan sesekali menggunakan "Liquid Paper".

Wajib JEA2033/NM/TIS/2012/(01) JEA2033/NM/SS/2012/(01) JEA2033/NM/SJT6/2012/(01) JEA2033/NM/GEOT6/2012/(01) JEA2033/NM/LUKT6/2012/(01) JEA2033/NM/MT/2012/(01) JEA2033/NM/SP/2012/(01) JEA2033/NM/LK/2012/(01) JEA2033/NM/MPV/2012/(01) WAJIB 11 PJK 12 KH 13 PEND.6 31 GEOGRAFI TING.RUJUKAN NOTA MINTA BIL. 6 24 PENGAJIAN PERNIAGAAN 25 MUET 26 GEOGRAFI 27 PEND.6 33 MATEMATIK TAMBAHAN 34 SAINS PERTANIAN 35 LUKISAN KEJURUTERAAN 36 MPV TAMBAHAN BAHASA ASING . M/PELAJARAN KOD NOTA MINTA RUJUKAN NOTA MINTA TERAS 1 SAINS 2 MATEMATIK 3 BAHASA INGGERIS 4 BAHASA MELAYU 5 SIVIK 6 PENDIDIKAN ISLAM 7 PENDIDIKAN MORAL 8 SEJARAH 9 PENGAJIAN AM 10 BAHASA MELAYU TING.Wajib Rujuk pada PSV . MUZIK 15 GEOGRAFI ELEKTIF 16 FIZIK 17 KIMIA 18 BIOLOGI 19 EKONOMI ASAS 20 PRINSIP AKAUN 21 PERDAGANGAN 22 ERT 23 EKONOMI TING. SENI & VISUAL 14 PEND.6 32 LUKISAN T. SENI & VISUAL 28 TASAWWUR ISLAM 29 SAINS SUKAN 30 SEJARAH T. 6 SN MAT BI BM SV PI PM SJ PAT6 BMT6 PJK KH PSV MZ GEO FZ KM BIO EA PA PD ERT EKO PP MUET GEO PSV TIS SS SJT6 GEOT6 LUKT6 MT SP LK MPV JEA2033/NM/SN/2012/(01) JEA2033/NM/MAT/2012/(01) JEA2033/NM/BI/2012/(01) JEA2033/NM/BM/2012/(01) JEA2033/NM/SV/2012/(01) JEA2033/NM/PI/2012/(01) JEA2033/NM/PM/2012/(01) JEA2033/NM/SJ/2012/(01) JEA2033/NM/PAT6/2012/(01) JEA2033/NM/BMT6/2012/(01) JEA2033/NM/PJK/2012/(01) JEA2033/NM/KH/2012/(01) JEA2033/NM/PSV/2012/(01) JEA2033/NM/MZ/2012/(01) JEA2033/NM/GEO/2012/(01) JEA2033/NM/FZ/2012/(01) JEA2033/NM/KM/2012/(01) JEA2033/NM/BIO/2012/(01) JEA2033/NM/EA/2012/(01) JEA2033/NM/PA/2012/(01) JEA2033/NM/PD/2012/(01) JEA2033/NM/ERT/2012/(01) JEA2033/NM/EKO/2012/(01) JEA2033/NM/PP/2012/(01) JEA2033/NM/MUET/2012/(01) Rujuk pada Geo .

Nota Minta JEA2033/NM/KOKO/2012/(01) Nota Minta Tahun Semasa .Wajib Rujuk pada BSS JEA2033/NM/KAA/2012/(01) BIMBINGAN & KAUNSELING 43 BIMBINGAN & KAUNSELING 44 BANTUAN KOKURIKULUM (BKK) BANTUAN PERSEKOLAHAN LAIN 45 BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 46 YURAN KHAS (PSS) 47 YURAN KHAS (PSV) 48 YURAN KHAS (SS) PELBAGAI 49 KAA AKAUN SUWA 50 KEGIATAN PEND. ISLAM & MORAL 51 SUKAN TAHUNAN 52 KOKURIKULUM 53 MAJALAH 54 KERTAS UJIAN PIPM ST KOKO MJ UP JEA2033/NM/PIPM/2012/(01) Rujuk pada BSS Rujuk pada BKK JEA2033/NM/MJ/2012/(01) JEA2033/NM/MJ/2012/(01) Contoh: Kod Sekolah Kod Nota Minta Mengikut Panitia No. KHAS 41 LPBT 42 PUSAT SUMBER / PERPUSTAKAAN BC BT BA PK LPBT PSS B&K KOKO SS PSS PSV SS KAA JEA2033/NM/BC/2012/(01) JEA2033/NM/BT/2012/(01) JEA2033/NM/BA/2012/(01) JEA2033/NM/PK/2012/(01) JEA2033/NM/LPBT/2012/(01) JEA2033/NM/PSS/2012/(01) JEA2033/NM/B&K/2012/(01) JEA2033/NM/KOKO/2012/(01) JEA2033/NM/SS/2012/(01) Rujuk pada PSS Rujuk pada PSV . Bil.RUJUKAN NOTA MINTA 37 BAHASA CINA 38 BAHASA TAMIL 39 BAHASA ARAB 40 PEND.