Contoh soal selidik Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Sultan Ismail 2, Kemaman.

Upbk-01/07

RUMUSAN SOAL SELIDIK CALON MENGENAI PRESTASI PMR 2006 (RESPONDEN GURU) KEGAGALAN CALON PMR MENEPATI SASARAN SEKOLAH KERANA, A. FAKTOR PELAJAR BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Sikap calon yang kurang serius Kehadiran ke kelas tambahan mendukacitakan Disiplin pelajar Keupayaan pelajar terhad Pelajar kurang berbincang dengan guru Teknik belajar tidak betul Kurang memberi tumpuan di dalam kelas Tidak mahir menggunakan masa Motivasi / kesedaran pelajar rendah Terlalu tertekan dengan keadaan 12 12 12 8 10 8 11 10 10 2 YA 100% 100% 100% 66.7 % 83.3% 66.7% 91.7% 83.3% 83.3% 16.7% TIDAK 0 0 4 0 2 1 0 1 8 RALAT 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2

B. FAKTOR STRATEGI BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Agihan kelas tidak tepat Pengajaran guru kurang efektif Tidak banyak kem dan kursus motivasi Kelas tambahan/pemulihan tidak sesuai Penggunaan bahan bantu kurang Teknik pengajaran perlu ditukar Kurang latihan dan ujian Jadual waktu kelas tidak membantu Peruncingan kelas tidak berkesan Sukatan pelajaran tidak habis 1 2 6 1 6 6 3 1 5 1 YA 8.3% 16.7% 50.0% 8.3% 50.0% 50.0% 25.0% 8.3% 41.7% 8.3% TIDAK 10 9 5 10 5 5 9 10 5 10 RALAT 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

C. FAKTOR LAIN BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Persekitaran sekolah tidak kondusif Prasarana/kemudahan asas kurang Gangguan aktiviti kokurikulum Gangguan masalah disiplin pelajar Gangguan rakan sebaya Gangguan media massa Tiada perhatian guru Tiada perhatian ibu bapa / penjaga Tiada ganjaran positif Tidak minat meneruskan sekolah YA 1 8.3% 0 0/0% 4 33.3% 12 100% 10 83.3% 3 25.0% 3 25.0% 7 58.3% 3 25.0% 7 58.3% TIDAK 10 11 7 0 2 9 9 3 8 5 RALAT 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0

Nurimas sn Unit Dokumentasi UPBK

Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Sultan Ismail 2, Kemaman.

Upbk-01/07

RUMUSAN SOAL SELIDIK CALON MENGENAI PRESTASI PMR 2006 RESPONDEN 60 ORANG PELAJAR PELBAGAI ALIRAN (jumlah disoalselidik 150pelajar) KEGAGALAN CALON PMR MENEPATI SASARAN SEKOLAH KERANA, A. FAKTOR PELAJAR BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Sikap calon yang kurang serius Kehadiran ke kelas tambahan mendukacitakan Disiplin pelajar Keupayaan pelajar terhad Pelajar kurang berbincang dengan guru Teknik belajar tidak betul Kurang memberi tumpuan di dalam kelas Tidak mahir menggunakan masa Motivasi / kesedaran pelajar rendah Terlalu tertekan dengan keadaan 47 43 42 25 47 40 43 49 29 35 YA 78.3% 71.7% 70.0% 41.7% 78.3% 66.7% 71.7% 81.7% 48.3% 58.3% TIDAK 11 14 13 34 11 18 15 11 29 23 RALAT 2 3 5 1 2 2 2 0 2 3

B. FAKTOR STRATEGI BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Agihan kelas tidak tepat Pengajaran guru kurang efektif Tidak banyak kem dan kursus motivasi Kelas tambahan/pemulihan tidak sesuai Penggunaan bahan bantu kurang Teknik pengajaran perlu ditukar Kurang latihan dan ujian Jadual waktu kelas tidak membantu Peruncingan kelas tidak berkesan Sukatan pelajaran tidak habis 23 20 33 20 42 45 24 28 33 34 YA 38.3% 33.3% 55.0% 33.3% 70.0% 75.0% 40.0% 46.7% 55.0% 56.7% TIDAK 35 40 25 38 16 15 34 31 25 24 RALAT 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2

C. FAKTOR LAIN BIL 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ITEM Persekitaran sekolah tidak kondusif Prasarana/kemudahan asas kurang Gangguan aktiviti kokurikulum Gangguan masalah disiplin pelajar Gangguan rakan sebaya Gangguan media massa Tiada perhatian guru Tiada perhatian ibu bapa / penjaga Tiada ganjaran positif Tidak minat meneruskan sekolah 24 31 27 37 45 35 30 33 31 34 YA 40.0% 51.7% 45.0% 61.7% 75.0% 58.3% 50.0% 55.0% 51.7% 56.7% TIDAK 33 28 30 17 19 24 30 26 27 23 RALAT 3 1 3 6 6 1 0 1 8 3

DAPATAN KAJIAN Carta Bar Berikut menunjukkan faktor dominan mengikut dua kategori responden, Guru dan pelajar.
Responden Guru
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sikap Kelas T Disiplin Bincang Tumpuan Masa Motivasi

Responden Pelajar
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Sikap Disiplin Teknik Masa Bahan