Anda di halaman 1dari 33

B.

PERISIAN APLIKASI

■ PEMPROSES PERKATAAN
■ HAMPARAN ELEKTRONIK
■ PERISIAN PERSEMBAHAN
B1. Asas Pemproses Perkataan
■ memperihalkan fungsi editor, pemproses perkataan,
perisisan penerbitan (DTP)
■ menyerlahkan (highlight)ciri-ciri utama pemproses
perkataan
■ memperihalkan persamaan dan perbezaan di antara
teknologi lazim dengan pemproses perkataan
■ memperihalkan evolusi penggunaan teknologi
pemproses perkataan dan kesannya terhadap budaya
kerja
FUNGSI
■ EDITOR
■ PEMPROSES PERKATAAN

■ PERISIAN PENERBITAN (DTP)


Fungsi Editor (Penyunting)
■ atur cara yang dapat membetulkan data
■ memudahkan perubahan ke atas teks
yang telah ditulis/ditaip
■ termasuk : menghapus, menyelit,
memindahkan, menyalin, dan mencari
dan menggantikan teks
■ dalam atur cara pemproses perkataan
dinamakan penyunting teks
Pemproses Perkataan
(WP - Word Processing)
■ digunakan oleh IBM dalam tahun 1964
■ teks ditaip ke dalam komputer dengan
menggunakan papan kekunci
■ teks boleh dicipta, disimpan, diolah,
dipaparkan dan dicetak
■ contoh-contoh :
– WordPro, WordPerfect, Microsoft Word
Komponen-komponen WP
■ papan kekunci
■ skrin paparan
■ pencetak
■ storan
Fungsi Pemproses Perkataan
■ memapar
■ menyunting
■ memformat
■ menyemak ejaan dan tatabahasa
■ menyimpan
■ mencetak
Fungsi Perisian Penerbitan (DTP)
■ tambahan kepada pemproses perkataan
■ boleh menambah gambar dan grafik
■ boleh menyerlahkan teks dengan ciri
format khas
■ mudah mewujudkan risalah, edaran dan
dokumen lain yang boleh menandingi
bahan penerbitan profesional
■ contoh :
– PageMaker, QuarkXPress, Venture
Kaedah Penerbitan Tradisional
■ mengarang
■ mereka bentuk
■ menyunting
■ menaip set
■ menyediakan kerja seni
■ menampal
■ mencetak
■ menjilid
Kebaikan DTP
■ kawalan sepenuhnya kepada
keseluruhan proses
■ keupayaan apa jika
■ keberkesanan kos
■ menjimatkan masa
Kelemahan DTP
■ tanggungjawab bertambah
■ kos permulaan tinggi
■ hasil terakhir yang lebih rendah
mutunya berbanding dengan mesin
penaip set
■ kurang pengetahuan mengenai
bidang penerbitan
■ kos yang tinggi bagi setiap halaman
Sistem DTP
■ pencetak laser
■ pengimbas optik
■ perisian gubahan halaman
Ciri-ciri Utama Pemproses Perkataan
■ merekabentuk dokumen
■ mengawal pergerakan kursor
■ menyunting
■ memformat
■ mengayakan dokumen
■ penyemak ejaan dan tesaurus
■ sifat-sifat lain
■ utiliti pengendalian fail
Merekabentuk Dokumen
■ tentukan sasaran pembaca, tajuk
■ kenalpasti batasan perkakasan dan
perisian
■ pilih pencetak sasaran
■ setkan jidar dan tab
Fungsi Penyuntingan
■ menghapuskan teks
■ menyisipkan (menyelit) teks
■ mengalihkan (memindahkan)
teks
■ menyalin teks
■ mencari dan menggantikan teks
■ gelintar dan ganti
Fungsi Memformat
(mengubah rupa dokumen semasa mencetak)

■ penjajaran kanan dan kiri


■ langkauan baris
■ inden perenggan
Menggayakan Dokumen
■ taip tebal, garis bawah, subskrip
dan superskrip
■ gaya, saiz dan penjajaran aksara
■ penjarakan (spacing)
■ meletakkan tanda sempang
Ciri-ciri Lain
■ menomborkan halaman
■ mencantum dan mengisih
■ Bahasa Makro
■ Aritmetik
Bahasa Makro
■ mengumpukkan kekunci tertentu
atau gabungan beberapa kekunci
untuk melaksanakan satu siri
lengkap perintah - makro
■ cth : dengan menekan hanya satu
kekunci, boleh menyimpan fail,
mencipta satu salinan fail dan
menyediakan cetakan
Aritmetik
Utiliti Pengendalian Fail
■ buka fail
■ simpan fail
■ muat fail
■ salin fail
■ namakan semula fail
■ cetak fail
■ hapus fail
Persamaan dan Perbezaan di antara Teknologi
Lazim dan Pemproses Perkataan
Evolusi Penggunaan Teknologi Pemproses Perkataan
dan Kesannya Terhadap Budaya Kerja
B1. Fitur Menyokong Kemasukan
dan Suntingan
■ mengenalpasti fitur-fitur berikut :
– reka letak halaman : jidar, justifikasi, ruang, baris, tap
– penyokong pembacaan : muka taip, saiz dan gaya fon
– ketepatan dan kualiti: penyemak ejaan, grammar,
thesaurus
persembahan dokumen : peringkat kepala seragam,
header, footer, gaya, kerangka.
■ menggunakan fitur-fitur pemproses perkataan untuk
menghasilkan dokumen tanpa grafik
■ menggunakan pemproses perkataan untuk
menghasilkan pelbagai dokumen yang sesuai
Fitur-fitur Pemproses Perkataan
■ Reka Letak Halaman :
– jidar
– justifikasi
– ruang baris
– tab
■ Penyokong Pembacaan
– muka taip
– saiz
– gaya fon
■ Ketepatan dan Kualiti
– penyemak ejaan
– grammar
– thesaurus
Persembahan Dokumen
■ peringkat kepala seragam
■ header
■ footer
■ gaya
■ kerangka
B3. Pelbagai Jenis Formatan, Pengiraan dalam
Jadual, Petak, Integrasi Grafik, Menyelit Dokumen

■ mengenalpasti yang berikut :


– pelbagai jenis formatan : jadual, lajur, inden, petak,
lorekan petak, bulet
– operasi matematik asas dalam jadual : tambah,
tolak, darab, bahagi, purata, peratus, nilai maksimum
dan minimum
– petak teks, petak rajah dan petak persamaan
– cara membina dan mengimpot grafik
– cara menyelit dokumen ke dalam dokumen terbuka
■ menghasilkan dokumen yang menggunakan
pelbagai jenis formatan, pengiraan dalam jadual
dan grafik
Pelbagai Jenis Formatan
■ jadual
■ lajur
■ inden
■ petak
■ lorekan petak
■ bulet
Operasi Matematik Asas dalam
Jadual
■ tambah
■ tolak
■ darab
■ bahagi
■ purata
■ peratus
■ nilai maksimum
■ nilai minimum
Lain-lain
■ petak teks
■ petak rajah
■ petak persamaan
■ cara membina dan mengimpot
grafik
■ cara menyelit dokumen ke dalam
dokumen terbuka
Cantuman Mel
■ kegunaan cantuman mel dalam
pemprosesan perkataan
B5. Pengaturcaraan Makro

■ mengenalpasti fungsi dan kegunaan makro


TAMAT

Anda mungkin juga menyukai