SISTEM KOMPUTER

DISEDIAKAN OLEH: KUMPULAN 1
Kamaruddin b. Jailani (Ketua) Mohd. Rosidin b. Noh Faridah bt. Abdullah Jusmawiah bt. Jusoh Juma’ah bt. Haron

UNSUR TEKNOLOGI MAKLUMAT

 Unsur Pengetahuan  Unsur Kemahiran  Unsur Sikap Dan Nilai

Unsur Pengetahuan

SISTEM KOMPUTER
     Konsep Asas Sistem Perkakasan Perisian Sistem Pengendalian (OS) Rangkaian Komputer

Unsur Pengetahuan

KONSEP ASAS SISTEM
 Menjelaskan makna sistem komputer.  Menjelaskan Aliran Sistem Kerja.  Menjelaskan fungsi Unit Pemprosesan Pusat (CPU).  Menerangkan keupayaan komputer.  Mengaitkan komponen aliran sistem kerja.

Unsur Pengetahuan

PERKAKASAN
 Memperihalkan sejarah dan perkembangan komputer.  Menjelaskan makna perkakasan.  Memperihalkan perkembangan perkakasan komputer.  Mencadangkan idea baru tentang perkakasan.

Unsur Pengetahuan

PERKAKASAN
 Memperihalkan bagaimana CPU memproses data.
   

Nombor asas perduaan dan perenambelasan Konsep bit dan bait Algebra boolean Kod perwakilan aksara (ASCII dll)

Unsur Pengetahuan

PERKAKASAN (samb.)
 Menjelaskan fungsi komponen papan induk.  Kebolehan memasang peralatan dan komponen komputer.  Memperihalkan ciri-ciri RAM, ROM dan EPROM.  Memperihalkan storan primer.  Memperihalkan unit ukuran kapasiti storan.

Unsur Pengetahuan

PERKAKASAN (samb.)
 Memperihalkan ciri dan fungsi storan sekunder.  Membezakan storan primer dan storan sekunder.  Memperihalkan fungsi perkakasan sokongan.  Memperihalkan perkakasan terkini.

Unsur Pengetahuan

PERISIAN
 Menjelaskan makna perisian.  Membezakan perisian sistem, utiliti dan aplikasi.  Menyatakan contoh perisian sistem, utiliti dan aplikasi.

Unsur Pengetahuan

SISTEM PENGENDALIAN (OS)
 Menjelaskan fungsi sistem pengendalian.  Menghubungkait faktor pacu penggunapacu teknologi.  Menerangkan kesan perubahan sistem pengendalian terhadap pengguna.  Membezakan pelbagai bentuk dan ciri sistem pengendalian.

Unsur Pengetahuan

SISTEM PENGENDALIAN (OS)
 Mengenalpasti sistem pengendalian pada pelbagai sistem komputer.  Mengamalkan prosedur memula dan mengakhiri sistem pengendalian.  Menukarkan konfigurasi sistem.  Menggunakan sistem pengendalian dalam pengurusan cakera, folder dan fail.

Unsur Pengetahuan

SISTEM PENGENDALIAN (OS)
 Kenalpasti kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengendalian.  Mengamalkan sikap bersistem dalam mengendalikan kemudahan teknologi maklumat.

Unsur Pengetahuan

RANGKAIAN KOMPUTER
 Menjelaskan konsep rangkaian komputer.  Membezakan komputer standalone dan rangkaian.  Mengenalpasti perkakasan dan perisian dalam rangkaian.

KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Unsur Kemahiran

 Mengendalikan Peralatan – Perkakasan dan Perisian.  Pengaturcaraan – Penyelesaian Masalah.  Kemahiran Komunikasi – Tafsir dan Mempersembahkan.  Kemahiran Mengendali Maklumat – Capai, Analisis, Simpan.  Kemahiran Penyelesaian Masalah – Faham, Pilih Strategi, Laksana, Semak.

UNSUR KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Kemahiran
Pengendalian Peralatan Teknologi Pengaturcaraan Kemahiran Komunikasi Kemahiran Mengendali Maklumat Kemahiran Penyelesaian Masalah 1.1,1.2, 2.2, 2.3, 1.3,1.4, 2.4 1.5, 2.1, 3.1,3.4, 4.1, 4.2, 3.5, 3.6 4.3, 4.4 5.1,5.2, 6.1, 6.2, 5.3 6.3, 6.4, 6.5, 6.10 6.11 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 3.3

Hasil Pembelajaran
6.6, 6.7, 6.8, 6.9

2.4

3.1, 3.2, 3.6

Unsur Sikap dan Nilai

UNSUR, SIKAP DAN NILAI
Nilai Sikap Kemahiran Bersistem Tertib Jelas Terperinci Tekun Tepat Teliti Yakin Bertanggungjawab Hormat menghormati Bekerjasama Kesopanan

Contoh Hubungkait Antara Unsur Kemahiran, Sikap dan Nilai
Kemahiran
Bersistem -Contoh: 6.6 Mengamalkan prosedur yang betul untuk memula dan mengakhiri penggunaan sistem pengendalian Tertib - Contoh: 3.1 Memperihalkan bagaimana CPU memproses data

Sikap
Tekun

Nilai
Bertanggungjawab

Tepat

Bekerjasama

TERIMA KASIH
Buah cempedak di luar pagar, Ambil galah tolong jolokkan, Kami budak baru belajar, Kalau salah tolong tunjukkan.