(YOUR ADDRESS

)

Guru Tingkatan (YOUR CLASS), (SCHOOL ADDRESS) (DATE) Tuan, Memohon Cuti Sakit Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya, (YOUR NAME), murid tingkatan (YOUR CLASS) tidak hadir ke sekolah pada (DATE) kerana (REASON). 2. Saya mendapati saya (REASON) pada awal pagi (DATE). Saya tidak mendapat rawatan daripada doktor tetapi rehat di rumah. 3.Saya terpaksa memohon cuti pada (DATE). Saya akan balik semula ke sekolah pada (DATE). Sekian, terima kasih. Yang benar, ........................................ (NAME)