Anda di halaman 1dari 725

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah

( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
1
PAR-RISALAH AL-ALIYAH

FI TARIQATIN
NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH

[SUGHRA]
KARANGAN & SUSUNAN:
HAMBA YANG DHAIF
Faqir Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi
An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi
Ufiya Allahu Anhu Wali Walidaihi


KHANQAH NAQSHBANDIYAH
2009 MASIHI/1430 HIJRI


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
2

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
3
P


-' '~

-~=~ -~--~--
-~~

-'~` ~~= -~` ~
~-` ~=~ ~--~--

-~--~- -'--'=Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
4
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
5
KANDUNGAN
AR-RISALAH AL-ALIYAH
FI TARIQATIN NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH

KANDUNGAN
TRANSLITERASI
INTISAB

MUQADDIMAH
1. TARIQAT TASAWWUF
1.1 TARIQAT QADIRIYAH
1.2 TARIQAT SUHRAWARDIYAH
1.3 TARIQAT RIFAIYAH
1.4 TARIQAT CHISTIYAH
1.5 TARIQAT SYADZILIYAH
1.6 TARIQAT MAULAWIYAH
1.7 TARIQAT TIJANIYAH
1.8 TARIQAT SANUSIYAH
1.9 TARIQAT HADDADIYAH
2. PERMULAAN JALAN DAN JALAN PERMULAAN
3. SILSILAH ALIYAH NAQSHBANDIYAH
4. PENDIRI TARIQAT NAQSHBANDIYAH
5. KEKHUSUSAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH
6. PERKEMBANGAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH

BAB 1: BAIAH
1. SYARAT-SYARAT BAIAH
2. MURSHID
3. MURID
4. ADAB BERBAIAH
5. PENGHASILAN FAIDHZ

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
6
BAB 2: ASAS TARIQAT NAQSHBANDIYAH
1. YAD KARD
2. BAZ GASHT
3. NIGAH DASYAT
4. YAD DASYAT
5. HOSH DAR DAM
6. NAZAR BAR QADAM
7. SAFAR DAR WATAN
8. KHALWAT DAR ANJUMAN

BAB 3: TAMBAHAN SHAH NAQSHBAND
1. WUQUF QALBI
2. WUQUF ADADI
3. WUQUF ZAMANI

BAB 4: LATAIF - SEPULUH LATIFAH INSAN
1. QALB
2. RUH
3. SIRR
4. KHAFI
5. AKHFA
6. NAFS
7. ANGIN
8. API
9. AIR
10. TANAH

BAB 5: TUJUH LANGKAH PENYUCIAN

BAB 6: DAERAH IMKAN
1. ALAM KABIR DAN ALAM SAGHIR
2. 2ALAM AMAR DAN ALAM KHALAQ

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
7
BAB 7: PERINGKAT KEJADIAN INSAN
1. NUR MUHAMMAD
2. ALAM ARWAH
3. ALAM ARHAM
4. ALAM DUNIA
5. HIDUP DAN MATI
6. ALAM BARZAKH QUBUR
7. ALAM QIYAMAT
8. ALAM AKHIRAT

BAB 8: ZIKRULLAH
1. DALIL AL-QURAN
2. DALIL AL-HADITS
3. FADHILAT ZIKIR
4. SYARAT-SYARAT ZIKIR
5. ZIKIR ISMU ZAT
6. KAIFIYAT ZIKIR ISMU ZAT
7. ZIKIR NAFI ITSBAT
8. KAIFIYAT ZIKIR NAFI ITSBAT

BAB 9: MURAQABAH
1. KAIFIYAT MURAQABAH
2. MURAQABAH AHADIYAT
3. MURAQABAH TAJALLIYAT

BAB 10: RABITAH
1. USUL NAQSHBANDIYAH
2. SUHBAT SYEIKH
3. RABITAH SYEIKH

BAB 11: FANA
1. FANA QALB
2. FANA NAFS
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
8
3. HAQIQAT FANA
4. FANA FI SYEIKH
5. FANA FI MASYAIKH
6. FANA FI RASUL
7. FANA FILLAH

BAB 12: BAQA

1. ISTIGHRAQ
2. JAMIYAT
3. JAZBAH
4. WARID
5. FATHUL BAB
6. TAUHID WUJUDI
7. MAQAMAT ASYARAH
8. SYARH SADR
9. TAHLIL LISANI
10. TAUHID SYUHUDI
11. DAWAM HUDHUR
12. TAHZIBUL AKHLAQ

BAB 13: TAWASSUL WASILAH

BAB 14: UWAISIYAH

BAB 15: NASIHAT DAN WASIAT

BAB 16: NUBUWWAT DAN RISALAT

BAB 17: WILAYAT DAN QUTBANIYAT

BAB 18: TAZKIRAH PARA AULIYA

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
9
BAB 19: SYAJARAH TAYYIBAH

KHATIMAH
RINGKASAN TARIQAT NAQSHBANDIYAH
GLOSARI ISTILAHAT NAQSHBANDIYAH
BIBLIOGRAFI SUMBER RUJUKANAr-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
10
TRANSLITERASI

AYAT-AYAT Al-Quran atau sebutan bahasa Arab yang
ditransliterasikan kepada tulisan Rumi di dalam Risalah
Aliyah ini adalah menggunakan simbol Rumi seperti yang
dinyatakan berikut:

SEBUTAN HURUF SIMBOL RUMI SIMBOL ARAB NILAI ABJAD
Alif A 1
Ba B 2
Ta T 400
Tsa Ts 500
Jim J 3
Ha H 8
Kha Kh 600
Dal D 4
Dzal Dz 700
Ra R 200
Zai Z 7
Sin S 60
Shin Sh/Sy 300
Sad S 90
Dhzad Dh/Dhz 800
Ta T 9
Za Z 900
Ain A I U 70
Ghain Gh 1000
Fa F 80
Qaf Q 100
Kaf K 20
Lam L 30
Mim M 40
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
11
Nun N 50
Waw W 6
Ha H 5
Ya Y 10

Huruf (Alif), (Waw) dan (Ya) adalah huruf Maddah
dan simbol Rumi yang digunakan di dalam Risalah ini
adalah seperti berikut:

1. [a] untuk Alif Maddah
2. [u] untuk Waw Maddah
3. [i] untuk Ya Maddah

Kalimah yang mengandungi (Syaddah) dinyatakan dengan
dua simbol Rumi yang berulang seperti Yusabbihu lillah
di mana terdapatnya 2 huruf B ( ) dan 2 huruf L ( )
adalah bagi menunjukkan Syaddah.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
12
INTISAB

DAKU persembahkan Risalah ini kepada Ruhul Azam
Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Rahmatan Lil Alamin
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan sekelian Hadharat Masyaikh Kiram
Naqshbandiyah Mujaddidiyah Uwaisiyah khasnya guruku
yang dikasihi lagi dihormati Sayyidina Wa Murshidina
Qiblah Syeikhul Masyaikh Arab Wa Ajam Khwajah
Khwajahgan Hadhrat Maulana Khan Muhammad Sahib
Mudda Zilluhul Ali di Khanqah Sirajiah, Kundiyan Syarif,
Mianwali, Punjab, Pakistan.

Daku juga persembahkan risalah ini kepada sekelian
guru-guru Tariqatku, Hadhrat Syeikh Raja Ashman Shah
Haqqani Putera Sultan Azlan Shah Negeri Perak Darul
Ridzuan Khalifah Hadhrat Maulana Syeikh Muhammad
Nazim Adil Al-Qubrusi An-Naqshbandi Al-Haqqani,
Hadhrat Syeikh Muhammad Abdullah Kamal Bin
Muhammad Syuhud An-Naqshbandi Al-Khalidi Pokok
Assam Rahmatullah alaih dan Hadhrat Syeikh Muhammad
Ali An-Naqshbandi Al-Khalidi Balik Pulau Rahmatullah
alaih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan
segala rahsia mereka.

Seterusnya daku persembahkan juga risalah ini
kepada sekelian Ahli Tariqat khususnya Tariqat
Naqshbandiyah meskipun dari ranting rantaian silsilah yang
berbeza, sebagai suatu sumber rujukan dalam pengamalan
Tariqat Naqshbandiyah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
13
Tidak lupa, daku persembahkan juga risalah ini
kepada sekelian orang-orang beriman yang ingin mencapai
martabat Ihsan dan Musyahadah yakni melihat limpahan
Allah dalam setiap apa jua keadaan khususnya ketika
beribadah.

Adapun risalah ini khusus pada menerangkan ilmu
Tariqat Naqshbandiyah yang dinisbatkan kepada Imam At-
Tariqat Hadhrat Maulana Khwajah Khwajahgan Sayyid Shah
Muhammad Bahauddin Naqshband Al-Bukhari Al-Uwaisi
Rahmatullah alaih.

Walaubagaimanapun, risalah ini lebih khusus pada
menjelaskan pengamalan Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah yang dinisbatkan kepada Hadhrat Mujaddid
Alf Tsani Maulana Syeikh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi
Rahmatullah alaih yang merupakan seorang Mujaddid
terulung pada abad ke-11 Hijrah.

Kami menamakan risalah ini sebagai Ar-Risalah Al-
Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah yang
bererti sebuah risalah yang tinggi kandungannya pada
menerangkan Tariqat yang tinggi dan mulia iaitu jalan
Tariqat Silsilah Aliyah An-Naqshbandiyah Al-
Mujaddidiyah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan
risalah ini dan para pembacanya di tempat yang tinggi
sepertimana ketinggian kedudukan sekelian Para Masyaikh
Naqshbandiyah Mujaddidiyah di sisi Allah Subhanahu Wa
Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
14
Hamba yang faqir ini sentiasa berdoa Kehadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Dia menerima usaha
hamba yang sedikit ini dalam menegakkan urusan
AgamaNya sebagai asbab keselamatan dan kesejahteraan
hidup hamba di Dunia dan di Akhirat.

Hamba juga berdoa mudah-mudahan risalah ini
menjadi sebagai asbab Hidayat kepada sekelian Ummat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga
menjelangnya Hari Qiyamat.

Segala yang benar dan yang baik itu adalah dari Allah
Subhanahu Wa Taala dan segala kesalahan dan kesilapan
serta kekurangan itu adalah dari kelemahan nafsu hamba
yang dhaif, faqir dan hina. Tiadalah daya dan upaya untuk
melakukan segala sesuatu melainkan dengan Taufiq dan
Hidayah serta daya dan upaya yang dikurniakan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala.
Semoga Allah Taala merahmati kita, Amin.


Faqir Haqir Khak Paey Buzurgan La Syaik Miskin
Maulawi Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani
An-Naqshbandi Al-Mujaddidi Al-Uwaisi
1430 Hijriyyah / 2009 Masihi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
15
MUQADDIMAH

SEGALA pujian dan sanjungan yang umum dan yang
khusus adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Pemelihara
Sekelian Alam dengan pujian yang sebanyak-banyaknya
dengan penuh kebaikan dan keberkatan padaNya
sepertimana yang dikasihi dan diredhai olehNya. Dialah
Allah Yang Wajib WujudNya namun tidak bertempat, Yang
Maha Esa ZatNya lagi tidak bersyarikat, Yang Maha Agung
Sifatnya, Tunggal, Sedia Ada, Kekal WujudNya, tidak
menyerupai makhluk atau segala sesuatu yang bersifat
baharu dan Dia berdiri megah tanpa memerlukan sebarang
bantuan dan sokongan. Dia Maha Berkuasa lagi Maha
Berkehendak, Maha Hidup lagi Maha Mendengar, Maha
Melihat lagi Maha Menyaksikan dan Dia Maha Berkata-kata
lagi Maha Mengetahui. Dialah Allah Tuhan Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Hidup lagi Maha
Berdiri Sendiri. Dialah Yang Memulakan Penciptaan langit-
langit dan bumi; Dialah Zat Yang Memiliki Segala Kebesaran
dan Kemuliaan. Dialah Raja Yang Menguasai Segala
Kerajaan; Dialah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan;
Yang Memuliakan dan Yang Menghinakan. Dialah Maha
Pemberi, Maha Pengampun, Maha Dekat, Maha Penyinta,
Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Halus lagi
Maha Sempurna. Dialah Haqq, Dialah Awwal, Dialah Akhir,
Dialah Zahir dan Dialah Batin. Dialah Tuhan di langit dan
Dialah Tuhan di bumi dan Tuhan di antara langit dan bumi
dan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, Dia Esa.
Dia adalah tempat pergantungan sekelian makhluk, Dia
tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada
sesuatu pun yang menyerupaiNya, Dialah Tuhan Yang
Memelihara Arash Yang Mulia. Dia memberikan kerajaan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
16
kepada siapa yang dikehendakiNya dan mencabut kerajaan
dari siapa yang dikehendakiNya, Dia memuliakan siapa
yang dikehendakiNya dan menghinakan siapa yang
dikehendakiNya.

Di TanganNyalah segala kebaikan, sesungguhnya Dia
Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Dia menerbitkan malam
pada siang dan menerbitkan siang pada malam dan Dia
mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan
mengeluarkan sesuatu yang mati dari benda yang hidup dan
Dia memberikan rezeki kepada sesiapa yang
dikehendakiNya tanpa batas. Sesungguhnya Dialah yang
memuji DiriNya dan memberikan Taufiq kepada hamba-
hambaNya yang terpuji untuk memuji DiriNya.
Sesungguhnya hanya Dialah yang layak dipuji, kerana
Dialah kita dapat memuji DiriNya dan Dialah Zat Yang
Maha Terpuji. Segala puji bagi Allah dalam setiap hal dan
juga dalam setiap keadaan. Daku bersaksi bahawa tiada
Tuhan yang menciptakan dan layak disembah melainkan
Allah, KeesaanNya mutlak, tiada yang dapat bersekutu
denganNya, dan daku bersaksi bahawa Penghulu kita,
Kekasih kita, Pemberi Syafaat kepada kita dan Nabi Kita,
Muhammad Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam adalah HambaNya dan PesuruhNya.

Wahai Allah, limpahkanlah Rahmat dan
Kesejahteraan ke atas Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan isteri-isteri Baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam selaku ibu-ibu orang beriman,
dan ke atas sekelian zuriatnya dan ahli keluarganya
sepertimana yang telah Allah rahmati ke atas Baginda Nabi
Ibrahim Alaihissalam dan ke atas ahli keluarga Nabi
Ibrahim Alaihissalam. Semoga Allah membalas kebaikan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
17
bagi pihak kami terhadap Hadhrat Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam apa yang layak untuknya. Dan semoga
Allah membalas kebaikan bagi pihak kami terhadap Hadhrat
Adam, Hadhrat Nuh, Hadhrat Ibrahim, Hadhrat Musa,
Hadhrat Isa dan sekelian Hadhrat Para Nabi
Alaihimussolatu Wassalam, Para Sahabat, Para Tabiin, Para
Tabiit Tabiin dan sekelian Para Siddiqin, Para Syuhada,
Para Salihin dan sekelian Para Masyaikh dalam sekelian
silsilah, khususnya Silsilah Aliyah Naqshbandiyah
Mujaddidiyah Uwaisiyah apa yang layak untuk mereka.


Amma Badu;

Sesudah kata-kata pujian dan sanjungan serta
memohon Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, hamba
yang dhaif, faqir lagi hina dina, yang di bawah telapak kaki
Para Masyaikh, yang tiada apa-apa lagi miskin ini,
Jalalluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani An-Naqshbandi Al-
Mujaddidi Al-Uwaisi Ibni Nuruddin Ar-Rowi Ibni Haji
Abdur Rahim Ar-Rowi, semoga diampunkan dosa-dosanya
dan dosa-dosa kedua ibu bapa dan datuk neneknya, ingin
menjelaskan bahawa sebahagian dari para pencinta jalan
Tariqat yang bersahabat denganku kerana Allah di jalan
Allah telah meminta daku menjelaskan tentang hal ehwal
Tariqat, khususnya Tariqat Naqshbandiyah beserta
pengamalannya, kaedah dan kaifiyat Zikir serta kaifiyat
Muraqabah pada maqam-maqamnya.

Mereka juga meminta daku menghuraikan tentang
rahsia-rahsia dan penghasilan Warid dalam perjalanan Suluk
Tariqat, Tawajjuh Syeikh dan Nisbat Silsilah serta segala
yang berkaitan dengan Tariqat Naqshbandiyah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
18
Mujaddidiyah terutamanya Zikir Khafi yang diamalkan iaitu
Ismu Zat, Nafi Itsbat, Muraqabah dan Rabitah. Sebenarnya
segala maklumat ini ada dijelaskan secara terperinci dalam
himpunan surat-surat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Hadhrat Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih
dan risalah-risalah Qutubul Aqtab Hadhrat Maulana Shah
Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah alaih, yang
mana ada mengandungi nasihat-nasihat dan penjelasan
mengenai Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah.
Walaubagaimanapun, kebanyakan pengetahuan tersebut
ditulis dalam bahasa Arab, Farsi dan Urdu. Maklumat dalam
bahasa Melayu amat kurang didapati lebih-lebih lagi dalam
Bahasa Malaysia. Beberapa buku tentang Tariqat
Naqshbandiyah memang ada di rantau Nusantara tetapi
kebanyakannya telah ditulis oleh para pengarang dari
Indonesia dan agak sukar untuk diperolehi, lalu faqir telah
diminta menulis berkenaan pengetahuan Tariqat ini dalam
Bahasa Melayu Malaysia.

Risalah di tangan faqir ini adalah huraian dari
kandungan kitab-kitab tentang Tariqat Naqshbandiyah iaitu
kitab Maktubat Imam Rabbani karya Hadhrat Mujaddid Alf
Tsani Syeikh Ahmad Faruqi As-Sirhindi Rahmatullah alaih,
kitab Idhahut Tariqah karya Sayyidina Wa Maulana Qiblah
Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah
alaihi, kitab Hidayatut Talibin karya Hadhrat Sahibzadah
Hafiz Shah Abu Said Sahib Dehlawi Naqshbandi Mujaddidi
Rahmatullah alaihi dan kitab Hadharat Kiram
Naqshbandiyah karya Hadhrat Hafiz Nazir Ahmad
Naqshbandi Mujaddidi dengan ijazah dari Syaikhul
Masyaikh Sayyidina Wa Murshidina Qiblah Hadhrat
Maulana Khan Muhammad Sahib Khanqah Sirajiah. Di
samping itu daku juga menggunakan sumber bacaan lain
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
19
yang berkenaan dengan Tariqat menuju kepada Hadhrat
Allah Azza Wa Jalla yang di antaranya kitab Kashful
Mahjub karya Hadhrat Syeikh 'Ali Hujweri Rahmatullah
'Alaih, kitab Sirrul Asrar karya Hadhrat Ghautsul Tsaqilain
Qutubul Aqtab Sultanul Aulia Syeikh Abdul Qadir Al-
Jailani Rahmatullah alaih dan kitab Awariful Maarif karya
Hadhrat Syeikh Shahabuddin Umar As-Suhrawardi
Rahmatullah alaih. Selain dari yang tersebut, banyak lagi
bahan bacaan yang daku ambil sebagai rujukan, antaranya
rencana dan artikel yang berkaitan dengan Tasawwuf dan
Tariqat. Hamba menamakan risalah ini sebagai Ar-Risalah
Al-Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah yang
bermakna sebuah risalah yang tinggi kandungannya pada
menerangkan Tariqat yang tinggi dan mulia iaitu jalan
Tariqat Silsilah Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah.
Hamba tujukan risalah ini khususnya kepada mereka yang
mengambil jalan Tariqat aliran Naqshbandiyah
Mujaddidiyah yang tersebar meluas di Asia Tengah dan
serata pelusuk alam. Di dalamnya terkandung 19 Bab di
samping Muqaddimah dan Khatimah.

Adapun kami menjadikannya 19 Bab kerana beberapa
sebab. Yang pertamanya dengan merujuk kepada 19 huruf
Hijaiyah yang Zahir di dalam Tasmiyah iaitu Bismillahir-
Rahmanir-Rahim yang rahsianya terkandung di dalam Al-
Quran dan Al-Hadits sebagaimana ada dinyatakan di dalam
Al-Quran pada Surah Al-Muddatsir ayat 30,
!,l. -`. :s
Alaiha Tisata Asyara
Dan di atasnya ada sembilan belas (Malaikat penjaga).
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
20
Yang bermaksud di atasnya ada sembilan belas
Malaikat penjaga Neraka Saqar. Mudah-mudahan orang-
orang yang diberikan Al-Kitab menjadi yakin dan supaya
orang-orang yang beriman bertambah imannya dan supaya
orang-orang yang diberikan Al-Kitab dan orang-orang
beriman itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di
dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir
mengatakan: apakah yang dikehendaki Allah dengan
bilangan ini sebagai suatu perupamaan? Mudah-mudahan
Allah memelihara kita dari kesesatan dan memberikan kita
petunjuk dan menjadikan diri kita sebagai bala tentera Allah
Subhanahu Wa Taala kerana tidak ada yang mengetahui
siapakah dan apakah tentera Allah itu melainkan Dia sendiri.
Menurut kajian yang yang telah dilakukan oleh para
pengkaji Al-Quran mendapati bahawa jumlah bilangan di
dalam huruf, ayat dan surah-surahNya adalah dalam
gandaan kuasa 19.

Kedua, kerana daku dikurniakan Hidayah oleh Allah
Subhanahu Wa Taala yang mana Tiflul Maani yakni Bayi
Ruhaniku telah dilahirkan ketika jasadku berusia 19 tahun.
Ketika itulah kesedaranku tentang penciptaan dan
kewujudan Ruh mulai wujud, lalu lidah hatiku diberikan
keupayaan untuk berkata-kata dan mata hatiku
diperlihatkan dengan berbagai-bagai Musyahadah Alam
Ghaib. Lidah hatiku telah dipaksa dengan tidak terpaksa
untuk menyebut Nama ZatNya dalam setiap keadaan dan
ketika, meskipun ketika daku duduk, bangun, baring dan
berjalan sehinggalah daku menemui Para Guru yang telah
menunjukkan kepadaku jalan untuk sentiasa berada di
HadhratNya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
21
Ketiga, kerana campuran kedua-dua angka satu dan
sembilan tersebut akan menghasilkan jumlah 10 dan
merupakan nombor Binari iaitu satu dan kosong. Dengan
kedua-dua nombor tersebut Allah Subhanahu Wa Taala
mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia untuk
mencipta pengaturcaraan komputer, pengaliran maklumat
dan tenaga. Angka satu sehingga sembilan semuanya
melambangkan penciptaan dan setiap bilangan angka wujud
menerusi gabungan dari nombor-nombor satu hingga
sembilan. Pada angka 19, satu menunjukkan yang awal dan
sembilan menunjukkan kepada yang akhir dan jika
digabungkan kedua-dua angka tersebut akan secara jelas
mengisyaratkan kepada Sepuluh Latifah Insan yang telah
dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekelian
Ummat Muhammadiyah.

Di dalam Muqaddimah ini mengandungi 6 Fasal yang
menyatakan Taaruf pengenalan berkenaan Tariqat dan
Tasawwuf, bagaimana daku berada di atas jalan ini,
berkenaan Silsilah dan pendiri Tariqat Naqshbandiyah,
kekhususannya dan perkembangannya manakala di dalam
Khatimah, hamba sertakan amalan-amalan yang biasa
diamalkan di dalam Tariqat. Semoga orang yang
mengamalkannya beroleh manafaat yang besar di Dunia dan
di Akhirat.

Adapun hamba yang dhaif, faqir lagi hina ini tiada
memiliki sebarang kekuatan dan daya upaya untuk
mengangkat tangan bagi menyediakan risalah ini, namun
harapan hamba dapatlah risalah ini disiapkan dengan berkat
limpahan Rahmat dan kekuatan Ruhaniah dari Allah
Subhanahu Wa Taala, Baginda Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam dan Para Masyaikh jua. Semoga Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
22
memberikan kita Taufiq dan Hidayah untuk menuruti
perjalanan orang-orang terdahulu yang telah dikurniakan
Nikmat.

Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Taala Dalam Setiap
Hal Dan KeadaanAr-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
23
TARIQAT DAN TASAWWUF

TARIQAT atau Tariqah merupakan intipati pelajaran Ilmu
Tasawwuf yang mana dengannya seseorang itu dapat
menyucikan dirinya dari segala sifat-sifat yang keji dan
menggantikannya dengan sifat-sifat Akhlaq yang terpuji. Ia
juga merupakan Batin bagi Syariat yang mana dengannya
seseorang itu dapat memahami hakikat amalan-amalan Salih
di dalam Agama Islam.

Ilmu Tariqat juga merupakan suatu jalan yang khusus
untuk menuju Marifat dan Haqiqat Allah Subhanahu Wa
Taala. Ia termasuk dalam Ilmu Mukasyafah dan merupakan
Ilmu Batin, Ilmu Keruhanian dan Ilmu Mengenal Diri. Ilmu
Keruhanian ini adalah bersumber dari Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Hadhrat
Jibrail Alaihissalam dan diwahyukan kepada sekelian Nabi
dan Rasul khususnya Para Ulul Azmi dan yang paling
khusus dan sempurna adalah kepada Hadhrat Baginda Nabi
Besar, Penghulu Sekelian Makhluk, Pemimpin dan Penutup
Sekelian Nabi dan Rasul, Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Ashabihi Wasallam.

Kemudian ilmu ini dikurniakan secara khusus oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam kepada dua orang Sahabatnya yang unggul
iaitu Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Hadhrat
Sayyidina Ali Ibni Abi Talib Radhiyallahu Anhuma. Melalui
mereka berdualah berkembangnya sekelian Silsilah Tariqat
yang muktabar di atas muka bumi sehingga ke hari ini.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
24
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengurniakan Ilmu
Keruhanian yang khas kepada Hadhrat Salman Al-Farisi
Radhiyallahu Anhu.

Di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Tabiin yang
bernama Hadhrat Uwais Al-Qarani Radhiyallahu Anhu juga
telah menerima limpahan Ilmu Keruhanian dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam meskipun dia berada dalam jarak yang jauh dan
tidak pernah sampai ke Makkah dan Madinah bertemu
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam, sedangkan beliau hidup pada suatu zaman
yang sama dengan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Pada tahun 657 Masihi Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu Anhu Wa Rahmatullah Alaih telah
membangunkan suatu jalan Tariqat yang mencapai
ketinggian yang terkenal dengan Nisbat Uwaisiyah yang
mana seseorang itu boleh menerima limpahan Keruhanian
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekelian Para Masyaikh
Akabirin meskipun pada jarak dan masa yang jauh.

Di dalam kitab Awariful Maarif ada dinyatakan
bahawa di zaman Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadhrat Sayyidina
Abu Bakar As-Siddiq dan Hadhrat Sayyidina Ali Ibni Abi
Talib Radhiyallahu Anhuma telah menghidupkan
perhimpunan jemaah-jemaah di mana upacara Baiah
dilakukan dan majlis-majlis zikir pun turut diadakan.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
25
Tariqat menurut pengertian bahasa bererti jalan,
aliran, cara, garis, kedudukan tokoh terkemuka, keyakinan,
mazhab, sistem kepercayaan dan agama. Berasaskan tiga
huruf iaitu huruf Ta, Ra dan Qaf. Ada Masyaikh yang
menyatakan bahawa huruf Ta bererti Taubat, Ra bererti
Redha dan Qaf bererti Qanaah. Lafaz jamak bagi Tariqat
ialah Taraiq atau Turuq yang bererti tenunan dari bulu yang
berukuran 4 hingga 8 hasta dan dipertautkan sehelai demi
sehelai.

Tariqat juga bererti garisan pada sesuatu seperti garis-
garis yang terdapat pada telur dan menurut Al-Laits
Rahmatullah alaih, Tariqat ialah tiap garis di atas tanah, atau
pada jenis-jenis pakaian. Allah Subhanahu Wa Taala
menyebut lafaz Tariqat sebanyak 9 kali pada 5 Surah di
dalam Al-Quran seperti berikut:

1. Surah An-Nisa ayat 168
| _%! ` lL l _> < -l l ,l
!1L

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan
kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni
dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan
kepada mereka.

Ayat ini menerangkan bahawa Allah hanya akan
menunjukkan jalanNya kepada mereka yang tidak kufur
dan tidak melakukan kezaliman.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
26
2. Surah An-Nisa ayat 169
| _L > _$#> !, , l ,l ls < ,.
_

Kecuali jalan ke Neraka Jahannam, mereka kekal di
dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu
adalah mudah bagi Allah.

Ayat ini menerangkan bahawa jalan yang dipilih
oleh orang-orang kafir itu hanya akan membawa mereka
kekal di dalam Neraka Jahannam.

3. Surah Taha ayat 63
l! | >.l ` l> _ >.
!`>., !, `>.1L, l.l
Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah
benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari
negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan
kedudukan kamu yang utama.

Maksudnya, ahli-ahli sihir Firaun itu
menganggap bahawa kedatangan Hadhrat Nabi Musa
Alaihissalam dan Hadhrat Nabi Harun Alaihissalam ke
Mesir itu ialah hendak menggantikan Firaun dan orang-
orangnya sebagai Penguasa di Mesir. Sebahagian Ahli
Tafsir mengartikan Tariqat di sini dengan keyakinan
(Agama).
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
27
4. Surah Taha ayat 77
1l !> || _` `. !,-, `,.! !1L
`>,l !., l _:
Dan Sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa:
"Pergilah kamu dengan hamba-hambaKu (Bani Israil) di
malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang
kering di laut itu, kamu tak usah khuatir akan tersasul
dan tidak usah takut (akan tenggelam)".

Membuat jalan yang kering di dalam laut itu
ialah dengan memukul laut itu dengan tongkat. Hadhrat
Baginda Nabi Musa 'Alaihissalam telah dikurniakan
Mukjizat oleh Allah pada tongkatnya. Lihat ayat 63 Surah
Asy-Syu'ara.

5. Surah Taha ayat 104
_> `l. !, l1 | `1 l. 1L | `.:,l |
!
Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, ketika
berkata orang yang paling lurus jalannya di antara
mereka: "Kamu tidak berdiam (di Dunia), melainkan
hanyalah sehari saja".

Yang dimaksudkan dengan lurus jalannya, ialah
orang yang agak lurus fikirannya atau amalannya di
antara orang-orang yang berdosa itu. Kami lebih
mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
28
orang yang paling lurus jalan Tariqatnya di antara
mereka, Kamu tidak berdiam di Dunia melainkan
hanyalah sehari sahaja.

6. Surah Al-Ahqaf ayat 30
l! !1 !| !- !,. _ -, _` !.`
!l _,, || _>l || _L 1.`.
Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami
telah mendengarkan kitab (Al-Quran) yang telah
diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan Kitab-
Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran
dan kepada jalan yang lurus.

Yakni mereka berkata, Hai kaum kami,
sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran
yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan
kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada
kebenaran dan kepada jalan Tariqat yang lurus.

7. Surah Al-Mukminun ayat 17
1l !1l> `> _, _L ! ! _s _l' _,#s

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu
tujuh buah jalan (tujuh buah langit), dan Kami tidaklah
lengah terhadap segala ciptaan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
29
Yakni sesungguhnya Allah telah menciptakan di
atas kita tujuh buah jalan-jalan Tariqat (tujuh buah
lapisan langit) dan Allah tidaklah lengah dan lalai
terhadap sekelian ciptaanNya.

8. Surah Al-Jin ayat 11
! ! >l.l ! ,l ! _L
Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang
Salih dan di antara kami ada pula yang tidak demikian
halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeza-beza.

Yakni di kalangan manusia dan jin ada orang-
orang yang Salih dan di antara mereka ada pula yang
tidak demikian halnya, mereka menempuh jalan Tariqat
yang berbeza-beza.

9. Surah Al-Jin ayat 16
l 1.` ls 1Ll 1` ! !s
Dan bahwasanya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di
atas jalan itu (Agama Islam), benar-benar Kami akan
memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki
yang banyak).

Tariqat menurut istilah di kalangan Ulama Tasawwuf
bererti:

1) Jalan kepada Allah dengan mengamalkan Ilmu
Tauhid, Feqah dan Tasawwuf.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
30
2) Cara atau kaifiyat mengerjakan sesuatu amalan untuk
mencapai sesuatu tujuan.

Drs. Imron Aba menyatakan menyatakan dalam
bukunya Di Sekitar Permasalahan Tariqat Naqshbandiyah
bahawa,
Pengertian Tariqat sebagaimana yang berkembang di
kalangan Ulama Ahli Tasawwuf iaitu jalan atau petunjuk
dalam melaksanakan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran
yang dibawa oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang
dicontohkan beliau serta dikerjakan oleh Para Sahabatnya,
Tabiin, Tabiit Tabiin dan berterusan turun-temurun sampai
kepada Guru-Guru, Ulama-Ulama secara bersambung dan
berantai hingga pada masa kita ini.

Istilah Tariqat ini muncul pada kurun ketiga Hijrah,
walaubagaimanapun pengamalan Tariqat di zaman Nabi
dan Para Sahabat masyhur dengan nama As-Sunnah iaitu
menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara Zahir dan
Batin. Tariqat bertujuan menghidupkan kembali jalan-jalan
untuk menuruti segala Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan
sebaik mungkin.

Menurut Prof. Dr. H. Abu Bakar Acheh Rahmatullah
alaih dalam karangannya yang berjudul Tarekat Dalam
Tasawwuf menyatakan bahawa,
Pada awal mulanya Islam tidak mengenal ilmu atau
gerakan Batin yang pada waktu ini biasa dinamakan Mistik.
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
membawa Al-Quran yang mengajarkan bahawa Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
31
Subhanahu Wa Taala itu pembuat undang-undang dan
Hakim dalam memberi perintah Amar yang harus
dikerjakan oleh manusia dan mengadakan larangan-larangan
Nahi yang harus dijauhkan oleh hambaNya. Maka oleh
kerana itu barang siapa mengerjakan perintah itu diberi
ganjaran dan barang siapa yang melakukan pelanggaran atas
perintahNya, dia akan dihukum dengan siksaan.

Seterusnya beliau menulis bahawa perasaan Mistik ini
sudah terdapat dalam kalangan Ummat Islam sejak abad ke 2
Hijrah dan antara sifat-sifat dari aliran Mistik ini yang
tampak ketara ialah kehendak untuk mengasingkan diri dari
Dunia ini, kegiatan mengucapkan kata-kata dan lafaz-lafaz
yang tertentu mengenai puji-pujian, penyerahan diri yang
tidak terbatas yakni bertawakkal kepada Tuhan sehingga
tidak acuh lagi kepada Dunia bahkan kadang-kadang tidak
acuh lagi kepada dirinya sendiri sehinggakan dia lupa
kepada makanan, pakaian dan kadang-kadang terhadap
kewajipan duniawi.

Seseorang Mistik yang sesungguh-sungguhnya hanya
meletakkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Mereka juga
berjalan mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain
dengan pakaian compang-camping kerana ingin
merendahkan diri dalam segala hal terhadap Tuhan. Mereka
acapkali bertapa bersepi diri dengan memakai pakain dari
kulit-kulit berbulu seperti bulu kambing yang disebut Suf,
maka mereka pun diberikan gelaran Sufi bagi menunjukkan
kehidupan Mistik mereka. Ada aliran-aliran yang berikhtiar
untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari daya upaya
untuk mendapatkan suatu keadaan Fana, lenyap dari segala
perasaan keduniaan dengan maksud untuk berdamping
dengan Tuhan menerusi amalan Muraqabah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
32
Musyahadah, bersatu dalam kasih sayang dengan
Penciptanya.

Maka oleh kerana itu mereka mencari jalan-jalan yang
memberikan kepadanya kekuatan Ghaib dan ada juga yang
mencari jalan dengan melatih fikirannya terus menerus
mengingat Tuhan atau dengan jalan berpuasa atau berjaga
malam atau dengan jalan mendengar nyanyian atau muzik
atau dengan jalan mengambil nafas dalam asap kemenyan
atau minuman-minuman yang melenyapkan akalnya atau
salah satu jalan yang lain sehingga mereka mencapai
kepuasan jiwa menurut kehendaknya.

Bermula dari kurun ketiga Hijrah Ummat Islam itu
terdiri dari golongan Ulama, Asfiya, Umara dan Awam.
Para Ulama adalah pewaris Nabi dan mereka
bertanggungjawab memelihara Syariat Allah Subhanahu Wa
Taala. Para Asfiya adalah Para Sufi yang menjadi pewaris
Marifat Allah Subhanahu Wa Taala dan bertanggungjawab
memelihara Haqiqat. Umara adalah golongan pemimpin
yang memimpin sesebuah negara Islam. Golongan Awam
pula adalah rakyat biasa yang beragama Islam.

Para Asfiya adalah Ulama yang mengutamakan
Tasawwuf dalam setiap hal dan keadaan kerana Allah kasih
kepada orang yang sentiasa bertaubat dan sentiasa
mensucikan diri. Mereka mula membentuk serta menyusun
sistem dan sukatan pelajaran bagi orang-orang yang
cenderung untuk tunduk dan patuh mengamalkan Agama
Islam sepertimana Para Ulama Mujtahidin yang telah
menyusun sistem perundangan Syariat. Agama Islam
adalah agama sempurna yang menyeluruh dan meliputi
seluruh bidang kehidupan manusia dan untuk
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
33
menghayatinya memerlukan kesepaduan ilmu-ilmu Syariat,
Tariqat, Marifat dan Haqiqat barulah seseorang itu akan
mencapai kedudukan yang sempurna di sisi Allah
Subhanahu Wa Taala. Kesepaduan Ilmu itu adalah seperti
berikut:

1) SYARIAT Ilmu Zahir iaitu pengetahuan tentang
perintah-perintah dan larangan-larangan Allah
Subhanahu Wa Taala serta hukum ahkam.
Pengetahuannya dapat diperolehi menerusi Ilmu
Feqah yang telah disusun oleh Para Ulama
Mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafii dan Imam Ahmad Ibnu Hambal
Rahimahumullah yang merupakan Para Imam Ahlus
Sunnah Wal Jamaah. Ilmu Syariat adalah ilmu
tentang usul agama berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits,
Ijma dan Qiyas. Pengamalan ilmu ini adalah bersifat
zahir dan perlu dilengkapi dengan Ilmu Batin Syariat.

2) TARIQAT Ilmu Batin Syariat dan ianya adalah
menghayati perlaksanaan Syariat dengan sebaik
mungkin kerana menerusi pengamalan yang betul
akan melahirkan Akhlak Muhammadiyah iaitu
tatakrama dan tingkahlaku yang baik serta adab
kesopanan terhadap Tuhan dan sesama makhluk.
Pengetahuan tentangnya dapat diperolehi menerusi
Ilmu Tasawwuf dan mengamalkannya setelah
mengambil Baiah dengan Guru Murshid menerusi
jalan Tariqat yang muktabar seperti Naqshbandiyah,
Qadiriyah, Suhrawardiyah, Syadziliyah atau
Chistiyah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
34
3) MARIFAT Ilmu Batin iaitu pengetahuan tentang
Zat Allah Yang Esa, Sifat-SifatNya, Tindakan dan
PerbuatanNya, Nama-NamaNya serta Hikmah-
HikmahNya. Ilmu ini dapat diperolehi menerusi Ilmu
Tauhid beserta pengamalan Syariat Zahir dan Batin
yakni Tariqat kerana Ilmu Marifat itu bersifat Batin
maka ianya memerlukan amalan Batin

4) HAQIQAT Ilmu Batin bagi Marifat dan sebagai
perumpamaan, Syariat itu bagaikan pohon, Tariqat
bagaikan cabang, Marifat bagaikan daun dan Haqiqat
bagaikan buah. Ilmu Haqiqat ialah mencapai
keyakinan tentang hakikat Zat dan KeesaanNya,
hakikat Sifat-SifatNya dan hakikat AfalNya beserta
HikmahNya. Ilmu inilah yang akan memberikan kita
hasil pengertian sebenar akan hakikat beragama.TASAWWUF ialah menyucikan Batin dengan cahaya
Marifat dan Tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang mana dengannya akan terhasillah akhlak kehambaan
yang sempurna menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber
perkataan Tasawwuf telah lama diperdebatkan dan telah
masyhurlah di dalam kebanyakan kitab-kitab Tasawwuf
yang menjelaskan bahawa perkataan Tasawwuf itu berasal
dari perkataan Saf yang bererti suci dan tulus sepertimana
Hadhrat Bisyr Ibni Al-Harits Rahmatullah alaih ada
mengatakan bahawa, Sufi adalah orang yang hatinya tulus
(Safa) terhadap Tuhan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
35
Para Sufi adalah orang-orang yang mengamalkan
Tasawwuf dan mereka dinamakan sebagai Para Sufi kerana
kemurnian dan kebersihan hati serta akhlak mereka yang
baik. Mereka adalah orang-orang yang tulus hatinya
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat Rahmat
yang khusus dariNya. Perkataan Saf merupakan kata
Masdar yang bermakna suci dan perkataan Tasawwuf
adalah kata terbitan pada timbangan wazan Tafaul
memberikan pengertian Takalluf yang bermakna penyucian
yakni melakukan suatu amal perbuatan serta tindakan untuk
menyucikan sesuatu. Ada juga yang mengatakan ia berasal
dari perkataan Saf Al-Awwal yang bererti ahli barisan yang
pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana
besarnya keinginan dan kecenderungan hati mereka
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan segala rahsia diri
mereka hanya ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka juga sentiasa berusaha mendapatkan saf yang
pertama di dalam Solat berjemaah.

Para Masyaikh mentabirkannya dengan berbagai
perumpamaan seperti orang yang sentiasa bersegera ke arah
kebaikan dan kebajikan serta sentiasa bersedia berjihad dan
berada di barisan yang hadapan. Para Sufi yang benar
sentiasa berusaha meletakkan diri mereka dalam perhatian
Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka amat cenderung
untuk mencari Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta
mereka tahu bahawa Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
yang khas ada terdapat di dalam melaksanakan segala
perintah dan meninggalkan segala larangan Allah
Subhanahu Wa Taala dengan menuruti tindakan yang telah
disunnahkan oleh Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang
yang berada di saf yang awal. Ada yang mengatakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
36
bahawa ia berasal dari Ashab As-Suffah iaitu sifat-sifat Para
Sufi itu menyamai sifat-sifat orang-orang yang tinggal di
serambi masjid iaitu Suffah yang hidup di zaman Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam. Mereka adalah Para Sahabat Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mulia. Mereka redha kepada Allah dan Allah juga
redha kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang faqir
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala serta hidup mereka
hanya bergantung penuh denganNya menerusi doa munajat,
sabar dan tawakkal. Para Sahabat Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang
menjadi Ahli Suffah amat tinggi darjat mereka di sisi Allah
Subhanahu Wa Taala kerana mereka sentiasa memenuhkan
masa mereka dengan zikir dan ibadah. Mereka juga gemar
berpuasa.

Di sebabkan hidup mereka yang sebatang kara,
mereka lebih senang tinggal di serambi masjid kerana dekat
untuk mereka bertemu dengan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
Solat dan menghadiri majlis Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara
mereka yang masyhur adalah Hadhrat Bilal Ibni Rabah,
Hadhrat Salman Al-Farisi, Hadhrat Abu Hurairah, Hadhrat
Khabbab Ibni Al-Arat Radhiyallahu Anhum Ajmain.

Para Sufi yang mulia sentiasa menjadikan Para
Sahabat Radhiyallahu Anhum Ajmain sebagai panduan
dalam kehidupan mereka kerana Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah
bersabda yang mafhumnya bahawa,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
37
Persamaan yang ada pada diri Para Sahabat adalah
ibarat bintang-bintang, barangsiapa mengikuti mereka
nescaya akan dipimpin ke jalan yang lurus.

Ada juga yang mengatakan bahawa perkataan
Tasawwuf itu berasal dari Suf iaitu bulu kambing dan ini
merupakan pendapat yang masyhur. Para Sufi di zaman
awal Islam sering dikaitkan dengan perkataan ini kerana
mereka gemar memakai baju jubah yang diperbuat dari kain
wool iaitu bulu kambing biri-biri. Adapun jubah bulu
kambing itu digemari di kalangan kaum Sufi kerana ia amat
berguna untuk memanaskan badan mereka ketika musim
sejuk dan boleh di jadikan hamparan untuk mereka tidur
dan boleh pula di jadikan sejadah untuk bersolat.

Walaubagaimanapun ada sebilangan Masyaikh yang
memakai jubah yang diperbuat dari bulu kambing untuk
menampilkan tahap kedudukan Ruhaniah masing-masing.
Di dalam kitab Sirrul Asrar ada dinyatakan bahawa bagi
tingkatan permulaan atau Mubtadi, bulu kambing biri-biri
Suf Al-Ghanam digunakan, bagi tingkatan menengah atau
Mutawassit bulu kambing Suf Al-Mazi dan bagi tingkatan
atas iaitu Muntahi adalah bulu kambing Suf Al-Maraz iaitu
bulu yang paling halus. Begitulah juga dengan tingkatan
batin seseorang itu tergantung kepada martabat ketinggian
keadaan keruhaniannya.

Perkataan Tasawwuf itu terdiri dari empat huruf iaitu
Ta, Sad, Waw dan Fa. Menurut Hadhrat Syeikh Abdul
Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih, huruf Ta itu adalah dari
kata At-Taubah dan Taubat itu terbahagi kepada dua iaitu
Taubat Zahir dan Taubat Batin. Taubat Zahir adalah manusia
kembali dengan seluruh badannya yang zahir dari dosa dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
38
sifat tercela kepada ketaatan, dari keingkaran kepada
penyerahan menerusi penyucian hati. Apabila seseorang itu
telah berhasil menukarkan segala sifat yang buruk dalam
dirinya kepada sifat yang terpuji, maka sempurnalah dia
menempuh maqam Ta.

Huruf Sad diambil dari As-Saffa yang ertinya bersih.
Bersih terbahagi kepada dua iaitu bersih Qalb dan bersih
Sirr. Bersih Qalb ertinya membersihkan hati dari kekotoran
Sifat Basyariah iaitu sifat-sifat manusiawi seperti syahwat
yang didorong oleh hati, banyak makan dan minum, banyak
tidur dan banyak berbicara, menyenangi benda dunia seperti
usaha yang berlebihan, bersetubuh yang berlebihan dan
mencintai anak-anak dan kaum keluarga secara berlebihan.

Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat seperti ini
hanya dapat terhasil dengan tetap melaksanakan zikir yang
telah ditalqinkan oleh Guru Murshid. Bila hati telah
dibersihkan maka akan terukirlah di dalam hati gambaran
ghaib dari kebaikan mahupun keburukan sepertimana
sabdaan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya,
Orang Alim itu mengukir dan orang Arif
membersihkannya.

Adapun bersih Sirr ialah menjauhi segala sesuatu
selain Allah dan mencintai Allah dengan terus menerus
melaksanakan Asma Tauhid dengan lidah rahsia di dalam
rahsia dirinya. Apabila seseorang itu berhasil mencapai sifat
yang sedemikian maka sempurnalah baginya maqam Sad.

Adapun huruf Waw diambil dari lafaz Al-Wilayah
dan ianya merupakan tertib dalam menjalani penyucian hati
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
39
yang mana seseorang itu akan mencapai maqam kewalian.
Sepertimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
Al-Quran pada Surah Yunus ayat 62 yang bermaksud,
| !l < > `l. >
Ingatlah, sesungguhnya Para Wali Allah itu tidak ada
kekhuatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka
bersedih hati, mereka mendapat khabar gembira dalam
kehidupan di Dunia dan dalam kehidupan di Akhirat.

Natijah dari Al-Wilayah atau Kewalian ini yang mana
seseorang itu akan berakhlak dengan akhlak Allah Tabaraka
Wa Taala sepertimana sabdaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Takhallaqu Bi Akhlaqillahi Taala, yang
bermaksud, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah
Subhanahu Wa Taala.

Seseorang itu hanya dapat mencapai sifat-sifat Allah
Subhanahu Wa Taala apabila dia telah menghilangkan sifat-
sifat Basyariah dalam dirinya sepertimana firman Allah
Subhanahu Wa Taala di dalam Hadits Qudsi,
Apabila Aku mencintai seorang hamba maka Aku
akan menjadi pendengarannya dan penglihatannya dan
lidahnya dan tangannya dan kakinya. Maka denganKu dia
mendengar dan denganKu dia melihat dan denganKu dia
bicara dan denganKu dia marah dan denganKu dia
berjalan.

Maka hendaklah kita membersihkan diri dari selain
Allah Subhanahu Wa Taala kerana firman Allah dalam
Surah Al-Isra ayat 81 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
40
l> _>l _ `L,l | L,l l !
Dan katakanlah: Yang benar telah datang dan yang batil
telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu
yang pasti lenyap.

Yakni katakanlah! Bahawa telah datang yang Haq dan
telah lenyaplah yang Batil, sesungguhnya yang Batil itu pasti
lenyap. Apabila seseorang itu berjaya mencapai ke tingkatan
kewalian ini maka dia telah berhasil mencapai maqam Waw.

Huruf Fa diambil dari perkataan Al-Fana yang
ertinya peleburan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apabila seseorang Salik telah meleburkan sifat Basyariah
kemanusiawiannya maka akan tinggal sifat Ahadiyah dalam
dirinya. Sifat Ahadiyah adalah sifat Allah Subhanahu Wa
Taala yang tidak akan rosak dan hilang.

Maka kekallah seseorang hamba itu dalam keadaan
fana bersama Tuhan Maha Pemelihara yang kekal dan
mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan
kekallah hati yang fana bersama dengan rahsia yang kekal
dan perumpamaannya sepertimana firman Allah Subhanahu
Wa Taala dalam Surah Al-Qasas ayat 88 yang bermaksud,
_. _ < !l| > l| | `_: ,l! |
> `&! '/>>' l| `->.
Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah,
Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, tiap-tiap sesuatu pasti binasa,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
41
kecuali Allah, bagiNyalah segala penentuan dan hanya
kepadaNyalah kamu dikembalikan.

Ayat ini ditakwilkan dengan keredhaan terhadap apa
yang dapat menghadapkan diri kita kepadaNya dari amalan
yang Salih demi mengharapkan WajahNya dan
KeredhaanNya. Maka kekallah orang yang diredhai bersama
dengan yang meredhai. Dengan mengerjakan amalan yang
Salih akan hiduplah hakikat insan dalam diri seseorang.

Apabila telah sempurnanya Fana, akan terhasillah
Baqa yang ertinya abadi di Alam Qurbah. Itulah merupakan
maqam Para Nabi dan Para Wali di Alam Lahut. Seseorang
yang telah mencapai fana, dia perlu menempuh Al-Faqru
yakni kefakiran dan setelah dia berhasil menempuh maqam
Faqir di mana pergantungannya pada Allah telah sempurna
maka kekallah Sufi dengan Al-Haq Subhanahu Wa Taala
abadi selamanya. Yang dimaksudkan dengan faqir di sini
bukanlah faqir terhadap harta benda, tetapi faqir terhadap
Rahmat dan Kurnia Allah Subhanahu Wa Taala.

Sabda Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam,
Al-Faqru Fakhri.
Yang bermaksud, Kefakiran itu adalah kebanggaanku.

Sebilangan Para Masyaikh menyatakan bahawa Ilmu
Tasawwuf ini telah disemai di zaman Hadhrat Adam
Alaihissalam, dijadikan permata di zaman Hadhrat Nuh
Alaihissalam, bercambah di zaman Hadhrat Ibrahim
Alaihissalam, berkembang di zaman Hadhrat Musa
Alaihissalam, mencapai kematangan di zaman Hadhrat Isa
Alaihissalam dan menghasilkan benih-benih suci di zaman
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
42
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Permulaan Tasawwuf adalah Iman yang
terdiri dari enam rukun iaitu meyakini:

1. Kewujudan dan Keesaan Allah
2. Para Malaikat
3. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Taala
4. Para Rasul
5. Hari Akhirat
6. Taqdir yang baik dan buruk adalah datang dari Allah
Subhanahu Wa Taala dan kebangkitan sesudah mati.

Penghujung perjalanan Tasawwuf adalah pada
mengucapkan keenam-enam rukun Iman tersebut dan
membenarkannya di dalam hati. Iman untuk golongan
umum adalah menerusi ilmu yang mana ianya merupakan
turutan dari keenam-enam rukun tersebut. Mereka perlu
mendapatkan ilmu dari Para Ulama dan Para Imam. Mereka
tidak begitu memahami mengapa mereka wajib percaya
pada rukun-rukun keimanan dan tidak begitu memahami
tentang perjalanan untuk mencapai kejayaan hakiki.

Adapun Iman bagi golongan yang khusus, mereka
mendapati bahawa amalan Syariat dan Tariqat adalah
selaras dan mereka yang tidak mencapai kesempurnaan
Syariat tidak akan mencapai kesempurnaan Haqiqat.

Menurut Para Masyaikh, perjalanan Tasawwuf
seseorang Murid yang Salik tidak dapat tidak perlu
menempuhi empat tingkatan iaitu Syariat, Tariqat, Marifat
dan Haqiqat. Pada tahap Syariat, seseorang Murid perlu
memerhatikan perlaksanaan Syara dan amalan-amalan
dalam Islam. Dia perlu sentiasa ingat pada Syeikhnya dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
43
mematikan dirinya dalam diri Syeikhnya menerusi
Muraqabah, menjadikan Syeikhnya sebagai perisai dari
sebarang sangkaan yang bersifat Syaitaniyah.

Murid perlu menganggap Ruhani Syeikhnya sebagai
pembimbing Ruhani dirinya. Ini merupakan tahap Fana Fi
Syeikh yakni mematikan dirinya dalam diri Syeikhnya.
Setelah sempurna perjalanan Syariatnya, maka Murid mula
menjalani Tariqat yang mana dia mula memperolehi
keupayaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani
perjalanan Tasawwuf. Pada tahap ini dia akan
mengenepikan segala sesuatu yang bertentangan dengan
Agama dan mula menyerapkan segala amalan ibadah yang
Zahir ke dalam Batinnya.

Tanpa kesungguhan, kelebihan dan kekuatan dari
Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang Murid itu sukar
untuk mencapai pada tahap ini. Syeikh hendaklah
membimbing para Muridnya kepada petunjuk Para
Masyaikh yang terdahulu, sehingga dalam setiap hal dan
keadaan Murid hanya bertawajjuh kepada Para Masyaikh.
Ini merupakan tahap Fana Fi Masyaikh yakni mematikan
dirinya dalam diri Para Masyaikh.

Seterusnya pada tahap Marifat, yang mana Murid
telah mencapai pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa
tentang keimanan dan tahap keruhaniannya mencapai sifat-
sifat Kemalaikatan. Dengan bimbingan Syeikh, Murid akan
dibimbing ke Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam yang mana dia akan sentiasa bertawajjuh
kepada Ruhani Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hal dan keadaan.
Ini merupakan tahap Fana Fi Rasul yakni mematikan dirinya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
44
dalam diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam.

Pada tahap yang terakhir seseorang Murid itu akan
mencapai tahap Haqiqat, yakni tahap kebenaran yang
sempurna, yang mana Murid tersebut sentiasa bersama
dengan Yang Haq, yang mana dia hanya melihat Yang Haq
dalam setiap hal dan keadaan. Ini merupakan tahap Fana
Fillah yakni mematikan dirinya dalam diri Allah Subhanahu
Wa Taala iaitu dengan menyaksikan segala penzahiran
AsmaNya, AwsafNya yakni Sifat-SifatNya dan AfalNya
yakni perbuatan dan tindakanNya.

Ada sebilangan Masyaikh yang menetapkan sebelas
tingkatan dalam perjalanan Tasawwuf seperti berikut:

1. Muwafiqat - Murid mula memusuhi segala musuh Allah
iaitu Syaitan, Dunia, Hawa dan Nafsu. Dirinya mula
mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala.

2. Mail - Murid mula cenderung terhadap Allah dan
melenyapkan segala sesuatu selain Allah pada
permukaan hatinya.

3. Muwanisat - Murid mula meninggalkan segala sesuatu
dan mula mencari Allah Subhanahu Wa Taala.

4. Mawaddat - Murid menyibukkan dirinya dengan
penyerahan, tangisan, cinta dan pengharapan di dalam
hatinya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
45
5. Hawa - Murid memelihara hatinya dengan penuh
kesungguhan dengan bermujahadah meninggalkan
perkara dosa dan hatinya menjadi lembut.

6. Khullat - Murid menjadikan seluruh anggotanya
dalam ketaatan mengingati Allah Taala dan
melenyapkan segala ingatannya terhadap yang lain.

7. Ulfat - Murid mula mengenepikan dirinya dari
segala sifat-sifat yang tercela dan menggantikannya
dengan sifat-sifat yang mulia.

8. Syaghaf - Murid dengan kesungguhan yang ada
dalam dirinya telah berupaya menyingkap tabir hijab dan
menganggap bahawa membongkarkan rahsia cintanya
terhadap Allah Taala sebagai suatu perkara yang boleh
menimbulkan Syirik, lalu mereka memelihara segala
rahsia tersebut dengan penguasaan Wajd yakni
penerimaan penghasilan segala faedah yang bersifat
Batin.

9. Taym - Murid menjadikan dirinya sebagai hamba
cinta dan menggabungkan dirinya dalam Tajrid dan
Tafrid. Tajrid bererti mengasingkan diri dari khalayak,
manakala Tafrid bererti berkhalwat dalam diri.

10. Walsh - Murid memelihara cermin hatinya di
hadapan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan
menjadi mabuk cinta denganNya.

11. Ishiq - Murid sentiasa menyibukkan lidahnya
dengan Zikirullah, hatinya dengan memikiri tentang
Allah Taala dan Ruhnya menikmati Musyahadah melihat
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
46
tanda-tanda Kebesaran Allah Taala sehingga dia
merasakan dirinya sendiri tidak wujud.

Dari perkataan Tasawwuf itu terbitlah pula istilah Sufi
yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai
kesempurnaan Batin dan Ruhaniah. Safa adalah suci dan
merupakan maqam kewalian dengan bukti dan riwayat
manakala Tasawwuf adalah menuruti jalan penyucian tanpa
sebarang alasan. Terdapat tiga golongan yang terbit
menerusi Tasawwuf iaitu Sufi, Mutasawwif dan Mustaswif:

1. Sufi adalah seorang yang mematikan dirinya dan
hidup di sisi Al-Haq. Dia telah melepaskan dirinya
dari sifat-sifat manusiawi dan telah benar-benar
mencapai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala.

2. Mutasawwif adalah seorang yang berusaha untuk
mencapai ke tingkatan Sufi dengan melakukan
berbagai kegiatan Mujahadah dalam mencari rahsia
hakikat dirinya dan hakikat Allah Subhanahu Wa
Taala.

3. Mustaswif pula adalah seorang yang mendakwa diri
sebagai Sufi dan Mutasawwif demi mendapatkan
wang dan harta benda serta kuasa dan faedah-faedah
duniawi. Mereka langsung tidak tahu tentang
golongan Sufi dan Mutasawwif tetapi mendakwa diri
mereka sedemikian. Semoga Allah Subhanahu Wa
Taala memelihara kita dari termasuk ke dalam
golongan Mustaswif ini dan menjadikan kita dalam
golongan Sufi dan Mutasawwif; Amin.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
47
Adapun menurut Hadhrat Khwajah Abu Yazid
Bistami Rahmatullah alaih, perbezaan pendapat tentang
perkara yang suci adalah merupakan suatu Rahmat
melainkan jika ianya membawa jauh dari pengertian Tauhid.
Menurut Hadhrat Syeikh Abul Hassan An-Nuri Rahmatullah
alaih, sepertimana yang telah dinyatakan oleh Hadhrat
Khwajah Ali Bin Utsman Al-Hujwiri Rahmatullah alaih di
dalam kitabnya Kashful Mahjub bahawa golongan Para Sufi
itu terbahagi kepada dua belas golongan yang mana dua
darinya adalah menyesatkan dan sepuluh darinya adalah
diterima sebagai petunjuk. Setiap satu dari sepuluh golongan
Para Sufi itu mempunyai sistem dan doktrin yang benar lagi
kukuh samada menerusi Mujahadah mahupun Musyahadah.

Meskipun Tariqat mereka berbeza antara satu sama
lain dalam bentuk pengamalan yang khusus dan disiplin,
namun mereka bersependapat dalam perkara-perkara Usul
Syariat dan Tauhid. Sepuluh golongan Tariqat yang
dimaksudkan adalah seperti berikut:

1. MUHASIBIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Abdullah Harits Bin Asad Al-Muhasibi
Rahmatullah alaih yang terkenal pada zamannya
sebagai Maqbul An-Nafas Wa Maqtul An-Nafs.
Beliau seorang yang Alim dalam Ilmu Kalam, Fiqah
dan Tasawwuf. Antara kekhususan doktrinnya ialah
beliau tidak menetapkan Ridha pada Maqamat
sebaliknya meletakkannya dalam Ahwal. Beliau
adalah orang pertama yang berpegang dengan
pendapat ini dan seterusnya dipegang oleh Para Sufi
di Khurasan. Para Sufi di Iraq berpendapat yang
sebaliknya, bahawa Ridha adalah salah satu dari
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
48
Maqamat dan ianya merupakan kesempurnaan dalam
Tawakkal.

2. QASSARIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Salih Hamdun Bin Ahmad Bin Umara Al-Qassar
Rahmatullah alaih. Beliau memperkenalkan sebuah
doktrin yang menzahirkan Malamat yakni celaan
yang bersifat teguran dan berkhidmat dengan penuh
hormat terhadap Para Sufi.

3. TAIFURIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Yazid Taifur Bin Isa Bin Surushan Al-Bistami
Rahmatullah alaih. Beliau memperkenalkan doktrin
Ghalabah dan Sukr. Ghalabah bererti mencapai
Jazbah manakala Sukr pula bererti mabuk dalam
percintaan dengan Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Taala. Hadhrat Abu Yazid Rahmatullah alaih dan
para pengikutnya meletakkan Sukr pada kedudukan
yang tinggi mengatasi Sahwu iaitu sifat lupa.

4. JUNAIDIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul Qasim Al-Junaid Bin Muhammad Al-Baghdadi
Rahmatullah alaih. Beliau merupakan ketua Para
Ulama di Baghdad pada zamannya dan beliau
memperkenalkan doktrin Sahwu yang bertentangan
dengan Sukr yang ditampilkan oleh golongan
Taifuriyah di Khurasan. Di samping itu menggesa
para pengikutnya sentiasa melakukan Muraqabah
Batin.

5. NURIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul Hassan Ahmad Bin Muhammad Nuri
Rahmatullah alaih. Prinsip utama dalam doktrinnya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
49
adalah mengetengahkan Tasawwuf yakni penyucian
jiwa adalah lebih utama dari Faqir yang bererti
kemiskinan. Beliau mewajibkan jalan Suhbat bagi Para
Sufi dan menuruti Itsar Para Sahabat Radhiyallahu
Anhum Ajmain.

6. SAHLIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Sahl Bin Abdullah Al-Tustari Rahmatullah alaih.
Doktrinnya memperkenalkan konsep Mujahadah
yang bersungguh-sungguh. Maksud utama dari
mujahadah yang keras ini adalah untuk melawan
segala kehendak Hawa dan Nafsu yang dikategorikan
sebagai tahap jiwa yang rendah.

7. HAKIMIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Abdullah Muhammad Bin Ali Al-Hakim At-
Tirmizi Rahmatullah alaih, seorang Alim yang
mengetahui segala Ilmu Usul dan Furu. Doktrinnya
adalah berasaskan Wilayat iaitu Kewalian dan beliau
telah menjelaskan hakikat sebenar Kewalian serta
darjah-darjah kedudukan Para Wali dalam tingkatan-
tingkatan yang tertentu. Beliau menegaskan bahawa
prinsip asas Tasawwuf dan Ilmu Ketuhanan adalah
berdasarkan Kewalian.

8. KHARRAZIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Said Kharraz Rahmatullah alaih yang telah
menulis banyak karya-karya berkenaan Tasawwuf
dan telah mencapai suatu kedudukan yang tinggi
dalam meninggalkan urusan Duniawi. Beliau
merupakan orang yang pertama menjelaskan tentang
keadaan Fana dan Baqa. Menurut beliau, Fana adalah
mematikan diri dalam kesedaran Ubudiyat dan Baqa
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
50
adalah kekal dalam menghayati dan memikiri tentang
Ilahiyat Ketuhanan.

9. KHAFIFIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abu Abdullah Muhammad Bin Khafif Al-Shirazi
Rahmatullah alaih. Doktinnya mengetengahkan
konsep Ghaibah dan Hudhur yang pada zahirnya
nampak berlawanan antara satu sama lain. Adapun
yang beliau maksudkan dengan Hudhur ialah
kehadiran hati sebagai bukti keyakinan dalam diri
seseorang Sufi. Ghaibah bererti ghaib iaitu tidak hadir
yang mana pada hatinya ghaib segala sesuatu kecuali
kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala.

10. SAYYARIYAH - Mereka adalah pengikut Hadhrat
Abul Abbas As-Sayyari Rahmatullah alaih. Beliau
adalah seorang Imam di Merv dan Alim dalam
berbagai bidang ilmu dan bersuhbah dengan Hadhrat
Abu Bakar Al-Wasiti Rahmatullah alaih. Doktrin
ajaran beliau mengetengahkan konsep Jama yang
bererti penyatuan dan Tafriqah yang bererti
penjauhan.

Kesemua sepuluh golongan Tariqat yang tersebut di
atas adalah benar-benar menuruti jalan Tasawwuf
berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Tariqat Tasawwuf
mereka dianggap sebagai Tariqat Tasawwuf yang awal dan
asal bagi sekelian jalan Tariqat yang wujud sehingga kini.
Kesemua jalan Tariqat yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah
Wal Jamaah sehingga ke hari ini adalah berpandukan
kepada doktrin dan sistem yang telah diperkenalkan oleh
mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati
mereka sekeliannya dan melimpahkan kepada kita dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
51
Faidhz limpahan keruhanian yang telah Allah Subhanahu
Wa Taala limpahkan kepada mereka, berkekalan sehingga
ke Hari Qiyamat. Amin.

Adapun dua golongan Tariqat yang sesat menurut
Hadhrat Syeikh Abul Hassan An-Nuri Rahmatullah alaih
adalah seperti berikut:

1. HULULIYAH - Mereka adalah para pengikut Abu
Hulman Ad-Damsyiqi. Beliau telah memperkenalkan
doktrin Hulul, Imtizaj dan Naskh Arwah yang
kesemuanya berlawanan dengan doktrin yang
terdapat di dalam Syariat Islam.

2. FARISIYAH - Mereka adalah para pengikut
Faris yang mendakwa mereka menuruti ajaran
Hadhrat Hussain Bin Mansur Al-Hallaj Rahmatullah
alaih. Namun golongan Hallajiyah iaitu mereka yang
menuruti ajaran sebenar Hadhrat Hussain Bin Mansur
Al-Hallaj Rahmatullah alaih telah mencela tindakan
Faris sedangkan kedua-dua golongan Hallajiyah dan
Farisiyah tersebut telah mengenepikan perundangan
Syariat, maka telah wujud satu lagi golongan yang
sesat iaitu golongan Ibahatiyah iaitu golongan yang
menganggap segala sesuatu itu adalah dibenarkan
dan mereka kesemuanya adalah sesat.

Hadhrat Qutubul Aqtab Ghauts Ats-Tsaqilain Syeikh
Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih telah menyatakan
dalam kitabnya Sirrul Asrar pada Fasal yang ke 23
berkenaan dengan Ahli Tasawwuf. Menurut beliau, Ahli
Tasawwuf itu ada terbahagi kepada 12 golongan. Golongan
yang pertama adalah:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
52
1. AS-SUNNIYUN - Mereka adalah orang yang
perkataan dan perbuatan mereka sesuai dengan
Syariat dan Tariqat secara menyeluruh. Mereka
adalah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebahagian dari
mereka akan masuk Syurga tanpa Hisab dan tanpa
siksa sama sekali. Sebahagian lagi akan masuk Syurga
dengan Hisab yang ringan dan mendapat sedikit
siksaan dengan dimasukkan ke Neraka Jahannam,
dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam Syurga.
Mereka tidak abadi dalam Neraka Jahannam seperti
abadinya orang-orang Kafir dan Munafiq.

2. AL-HALAWIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa melihat tubuh
wanita cantik dan lelaki yang tampan itu adalah halal.
Mereka berpendapat bahawa menari, memeluk dan
mencium adalah dibolehkan oleh Agama. Golongan
ini adalah jelas Kufur.

3. AL-HALIYAH - Mereka adalah dari golongan
yang berpendapat bahawa menari dan bertepuk
tangan adalah halal. Syeikhnya disebut sebagai Halah
yang bererti seorang yang sudah tidak diatur oleh
Syara dan ini adalah merupakan suatu Bidaah yang
tidak ada dalam Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

4. AL-AULIYAIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa seseorang hamba
jika sudah sampai ke peringkat Kewalian, maka
jatuhlah darinya tuntutan-tuntutan Syara dan mereka
beranggapan bahawa Wali lebih unggul dari Nabi
kerana ilmu Nabi melalui perantaraan Malaikat Jibril
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
53
Alaihissalam, sedangkan ilmu Para Wali adalah tanpa
perantaraan. Ini adalah suatu takwil yang salah.
Mereka rosak kerana beritiqad seperti itu dan
termasuk kepada kekufuran.

5. ATS-TSAMARANIYAH - Mereka adalah
golongan yang berpendapat bahawa Suhbah adalah
bersifat Qadim sehingga mereka menggugurkan
tuntutan suruhan Al-Amar dan larangan An-Nahi.
Mereka menghalalkan tabuhan dan gendang serta
menganggap halal di antara mereka kalangan para
wanita. Mereka pun termasuk Kufur dan boleh
dihukumkan dengan hukuman bunuh.

6. AL-HUBBIYAH - Mereka adalah dari golongan
yang berpendapat bahawa seseorang hamba yang
telah mencapai darjat Mahabbah, maka dia lepas dari
aturan Syariat dan tidak mahu menutup aurat.

7. AL-HURIYAH - Mereka adalah dari golongan
yang bersependapat dengan golongan Al-Hubbiyah
tetapi mereka ada lebihnya iaitu mengaku bahawa
mereka bersetubuh dengan Bidadari dan apabila
mereka sedar, mereka mandi. Ini pun golongan yang
bohong dan rosak.

8. AL-IBAHIYAH - Mereka adalah dari golongan
yang meninggalkan Amar Maruf dan Nahi Munkar,
menghalalkan yang haram dan membolehkan bergaul
dengan wanita.

9. AL-MUTAKASILAH - Mereka adalah dari
golongan yang malas dan tidak mahu berusaha.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
54
Pekerjaannya meminta-minta dan mengaku bahawa
mereka sudah meninggalkan Dunia pada zahirnya,
padahal mereka mengejar-ngejar Dunia pada
batinnya. Mereka pun termasuk golongan hancur.

10. AL-MUTAJAHILAH - Mereka adalah dari
golongan yang sengaja memakai pakaian orang-orang
Fasiq.

11. AL-WAFIQIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang berpendapat bahawa tidak ada yang
tahu kepada Allah kecuali Allah sehingga mereka
meninggalkan upaya mencari Marifat. Mereka pun
hancur kerana bodoh.

12. AL-ILHAMIYAH - Mereka adalah dari
golongan yang meninggalkan ilmu, bahkan melarang
belajar. Mereka mengikuti Para Hukama dan
mengatakan bahawa Al-Quran adalah penghalang.
Mereka mengatakan bahawa Syair-syair adalah Quran
bagi Ahli Tariqah sehinggakan mereka meninggalkan
Al-Quran dan mempelajari Syair, mengajarkan Syair-
syair kepada anak-anak mereka dan meninggalkan
Awrad Zikir. Mereka pun termasuk golongan hancur.
Dalam diri mereka terdapat kebatilan.

Sehingga ke hari ini, terdapat begitu banyak golongan
yang sesat lagi menyesatkan. Ada di antaranya yang sesat
disebabkan Aqidah mereka yang begitu jauh menyimpang
dari landasan Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada juga
yang dikategorikan sesat kerana wujudnya amalan Bidaah
yang bertentangan dengan amalan Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
55
Sebagai Ummat Islam, kita perlu berhati-hati agar jangan
sampai dakyah golongan ini merosakkan Aqidah seluruh
Ummat Islam. Golongan yang sesat ini tidak mahu
menggunakan hati mereka untuk mencapai Haqiqat Marifat,
bahkan menggunakan Agama Islam sebagai jalan untuk
mereka meraih kekuasaan, pangkat, kepentingan diri dan
kemasyhuran. Selain dari yang telah dinyatakan di atas,
terdapat lagi beberapa golongan yang sesat menurut
pengetahuan hamba iaitu:

1. SYIAH RAWAFIDHZIYAH - Golongan ini
diasaskan oleh Abdullah Bin Saba seorang pendita
Yahudi yang berpura-pura memeluk Agama Islam
dan menyokong kepimpinan Hadhrat Sayyidina Ali
Ibni Abi Talib Karramallahu Wajhahu serta
menyebarkan khurafat kepada Ummat Islam pada
zaman itu tentang sifat-sifat Ketuhanan yang ada pada
Hadhrat Sayyidina Ali Ibni Abi Talib Karramallahu
Wajhahu.

2. MUTAZILAH QADARIYAH - Golongan ini
mengatakan bahawa manusia sebagai hamba Allah,
berkuasa dan berkeupayaan untuk menjadikan atau
mengadakan sesuatu perbuatan dari dirinya sendiri
secara Ikhtiyari yakni perbuatan yang diusahakan
menurut pilihannya sendiri.

3. JABBARIYAH Golongan Jabbariyah mengatakan
bahawa manusia sebagai hamba Allah, tiada baginya
sebarang pilihan usaha dan ikhtiyar. Mereka
menganggap bahawa segala perbuatan mereka adalah
dengan keadaan terpaksa dan tergagah semata-mata,
yakni hanya Allah yang berkuasa menjadikan segala-
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
56
galanya dan manusia sama sekali tiada upaya
sekalipun untuk berikhtiyar.

4. QADIANI AHMADIYAH - Golongan ini diasaskan
oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani yang telah
mendakwa bahawa dirinya adalah Imam Mahdi, Nabi
Isa Alaihissalam dan juga telah mendakwa bahawa
dirinya adalah Nabi yang terakhir. Mereka ini adalah
sesat lagi menyesatkan umat manusia dengan dakyah
yang amat menyesatkan bagi Ummat Islam. Golongan
ini telah dibiayai oleh kerajaan British sebagai
propaganda untuk merosakkan Aqidah Ummat Islam
di India.

Menurut Hadits mafhumnya, Ummat Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam akan terbahagi kepada 73
golongan, kesemuanya akan masuk Neraka kecuali satu
golongan. Para Sahabat Radhiyallahu Anhum telah bertanya
siapakah golongan yang satu itu? Maka Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda bahawa mereka adalah golongan yang
mengamalkan kehidupan Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum Ajmain dalam hidup mereka. Dalam
Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa Ummat ini tidak
akan tersesat selagi mana mereka berpegang teguh dengan
Al-Quran dan As-Sunnah.

Semua Tariqat yang muktabar adalah berpandukan
Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkan kehidupan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam dan Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim
Ajmain.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
57
Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawa,
Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain adalah
Ahli Jazbah iaitu ahli tarikan Batin, kerana kekuatan mereka
menemani Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam.

Tarikan Batin tersebut menyebar kepada Para
Masyaikh Tariqat dan bercabang lagi pada Silsilah yang
banyak sehingga semakin melemah dan terputus pada
kebanyakan Ummat, yang tinggal adalah orang-orang yang
meniru-niru sebagai Syeikh tanpa sebarang makna yang
dalam, dan tersebarlah kepada ahli-ahli Bidaah sehingga
menjadi beberapa cabang.

Adapun Ahli Fiqih dan Ahli Irsyad pada zaman ini
sangat sedikit. Ada dua kaedah untuk membezakannya iaitu
pada Zahir dan pada Batin. Zahirnya memegang teguh pada
aturan Syariat dalam perintah mahupun larangan Allah
Subhanahu Wa Taala. Batinnya mengikuti jalur Suluk
dengan pandangan hati yang jelas bahawa yang sedang
diikuti adalah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam merupakan perantara antara dirinya
dengan Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara
dirinya dengan Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ruh Ruhani Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mempunyai Jasmani pada tempatnya dan Ruhani pada
tempatnya.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
58
ANTARA Tariqat yang muktabar di sisi Ahlus Sunnah Wal
Jamaah dari abad ke 2 Hijriyah sehingga ke abad 15 Hijriyah
(21 Masihi) ini adalah amat banyak bertebaran di seluruh
muka bumi sebagai pecahan dari jalan Tariqat yang utama.
Untuk hamba menyenaraikan kesemuanya adalah di luar
batas kemampuan hamba. Dr. H. Syeikh Jalaludin telah
menyenaraikan 41 jalan Tariqat yang muktabar. Walaupun
demikian, hamba akan senaraikan beberapa nama jalan
Tariqat beserta nama pendirinya yang menurut penelitian
hamba sepertimana yang telah digariskan oleh Para Akabirin
Syariat dan Tariqat adalah muktabar seperti berikut:NAMA TARIQAT


NAMA PENDIRI
1. SUNNIYUN Hadhrat Imamul Ummah
Rahmatan Lil Alamin Nabi
Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam
2. UWAISIYAH Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu Anhu Wa
Rahmatullah alaih
3. QARANIYAH Hadhrat Uwais Al-Qarani
Radhiyallahu Anhu Wa
Rahmatullah alaih
4. SIDDIQIYAH Hadhrat Imam Jaafar Sadiq
Radhiyallahu Anhu Wa
Rahmatullah alaih
5. TAIFURIYAH Hadhrat Abu Yazid Taifur Bin
Isa Bin Surushan Al-Bistami
Rahmatullah alaih
6. KHWAJAHGANIYAH Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq
Ghujduwani Rahmatullah alaih
7. MUHASIBIYAH Hadhrat Abu Abdullah Harits
Bin Asad Al-Muhasibi
Rahmatullah alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
59
8. QASSARIYAH Hadhrat Abu Salih Hamdun Bin
Ahmad Bin Umara Al-Qassar
Rahmatullah alaih
9. HAMDUNIYAH Hadhrat Abu Salih Hamdun Bin
Ahmad Bin Umara Al-Qassar
Rahmatullah alaih
10. BUKHARIYAH Hadhrat Sayyid Jalal Makhdum
Jahanian Bukhari Rahmatullah
alaih
11. JUNAIDIYAH Hadhrat Abul Qasim Al-Junaid
Bin Muhammad Al-Baghdadi
Rahmatullah alaih
12. NURIYAH Hadhrat Abul Hassan Ahmad Bin
Muhammad Nuri Rahmatullah
alaih
13. SAHLIYAH Hadhrat Sahl Bin Abdullah Al-
Tustari Rahmatullah alaih
14. HAKIMIYAH Hadhrat Abu Abdullah
Muhammad Bin Ali Al-Hakim
At-Tirmizi Rahmatullah alaih
15. KHARRAZIYAH Hadhrat Abu Said Kharraz
Rahmatullah alaih
16. KHAFIFIYAH Hadhrat Abu Abdullah
Muhammad Bin Khafif Al-Shirazi
Rahmatullah alaih
17. SAYYARIYAH Hadhrat Abul Abbas As-Sayyari
Rahmatullah alaih
18. ZAIDIYAH Hadhrat Abdul Wahid Bin Zaid
Rahmatullah alaih
19. IYADHZIYAH Hadhrat Fudhzail Bin Iyadhz
Rahmatullah alaih
20. ADHAMIYAH Hadhrat Ibrahim Bin Adham
Rahmatullah alaih
21. HUBAIRIYAH Hadhrat Abu Hubairah Al-Basri
Rahmatullah alaih
22. AJAMIYAH Hadhrat Habib Al-Ajami
Rahmatullah alaih
23. KARKHIYAH Hadhrat Maaruf Karkhi
Rahmatullah alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
60

24. SAQATIYAH

Hadhrat Sari As-Saqati
Rahmatullah alaih
25. GAZRUNIYAH Hadhrat Abu Ishaq Gazruni
Rahmatullah alaih
26. TUSIYAH Hadhrat Alauddin At-Tusi
Rahmatullah alaih
27. FIRDAUSIYAH Hadhrat Najmuddin Kubra
Firdausi Rahmatullah alaih
28. QADIRIYAH Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-
Jailani Rahmatullah alaih
29. SUHRAWARDIYAH Hadhrat Najibuddin As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih
30. NAQSHBANDIYAH Hadhrat Shah Bahauddin
Naqshband Rahmatullah alaih
31. CHISHTIYAH Hadhrat Muinuddin Chishti
Rahmatullah alaih
32. KHADHZRAWIYAH Hadhrat Ahmad Khadhzrawi
Rahmatullah alaih
33. WASIWIYAH Hadhrat Ahmad Wasi
Rahmatullah alaih
34. SYATTARIYAH Hadhrat Abdullah Syattar
Rahmatullah alaih
35. GHAZALIYAH Hadhrat Abu Hamid Muhammad
Al-Ghazali Rahmatullah alaih
36. ZAHIDIYAH Hadhrat Badruddin Zahid
Rahmatullah alaih
37. ANSARIYAH Hadhrat Abdullah Ansari
Rahmatullah alaih
38. SAFAWIYAH Hadhrat Syeikh Safiuddin
Rahmatullah alaih
39. AIDRUSIYAH Hadhrat Sayyid Abdullah Bin
Abu Bakar Al-Makki Al-Aidrusi
Rahmatullah alaih
40. MADARIYAH Hadhrat Badiuddin Madar
Rahmatullah alaih
41. RIFAIYAH Hadhrat Syeikh Ahmad Ar-Rifai
Rahmatullah alaih

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
61

42. SYADZILIYAH

Hadhrat Syeikh Nuruddin Abu
Hassan Ali bin Abdullah Asy-
Syadzili Rahmatullah alaih
43. MAWLAWIYAH Hadhrat Syeikh Maulana
Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi
Rahmatullah alaih
44. RUMIYAH Hadhrat Syeikh Maulana
Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi
Rahmatullah alaih
45. TIJANIYAH Hadhrat Syeikh Sayyid Abu
Abbas Ahmad bin Muhammad
bin Mukhtar bin Ahmad Syarif
At-Tijani Rahmatullah alaih
46. SANUSIYAH Hadhrat Syeikh Sayyid
Muhammad bin Ali As-Sanusi
Rahmatullah alaih
47. AHRARIYAH Hadhrat Maulana Khwajah
Ubaidullah Ahrar Rahmatullah
alaih
48. MUJADDIDIYAH Hadhrat Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah alaih
49. MASUMIYAH Hadhrat Maulana Khwajah
Muhammad Masum
Rahmatullah alaih
50. MAZHARIYAH Hadhrat Khwajah Mirza Mazhar
Jan Janan Syahid Rahmatullah
alaih
51. KHALIDIYAH Hadhrat Syeikh Dhziauddin
Khalid Utsmani Al-Baghdadi
Rahmatullah alaih
52. DHZIAIYAH Hadhrat Syeikh Dhziauddin
Khalid Utsmani Al-Baghdadi
Rahmatullah alaih
53. NIZAMIYAH Hadhrat Nizamuddin Auliya
Rahmatullah alaih
54. SABIRIYAH Hadhrat Alauddin Ali Sabir
Kalyari Rahmatullah alaih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
62

55. IMDADIYAH

Hadhrat Haji Imdadullah Muhajir
Makki Rahmatullah alaih
56. HUJWIRIYAH Hadhrat Ali Bin Utsman Al-
Hujwiri Rahmatullah alaih
57. IDRISIYAH Hadhrat Syeikh Ahmad Bin Idris
Al-Fasi Rahmatullah alaih
58. BA ALAWIYAH Hadhrat Syeikh Muhammad Bin
Ali Ba Alawi Rahmatullah alaih
59. HADDADIYAH Hadhrat Syeikh Abdullah Ba
Alawi Haddad Rahmatullah
alaih
60. SAMMANIYAH Hadhrat Syeikh Muhammad
Samman Rahmatullah alaih
61. HAQQANIYAH Hadhrat Maulana Syeikh Nazim
Adil Al-Haqqani Quddisallahu
Sirrahu
62. DARQAWIYAH Hadhrat Syeikh Ahmad Ad-
Darqawi Rahmatullah alaih
63. AHMADIYAH Hadhrat Syeikh Ahmad Al-
Badawi Rahmatullah alaih

Adapun sesungguhnya Syaitan tidak akan dapat
menjelma menjadi Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam secara Ruhani mahupun Jasmani
dan ini merupakan isyarat pada orang-orang Salikin agar
dalam perjalanan mereka tidak dalam keadaan buta.

Hamba yang dhaif ini berkata, berlandaskan ayat-ayat
Al-Quran dan takrifan menurut bahasa dan istilah, dapatlah
dibuatkan kesimpulan bahawa, Tariqat adalah suatu jalan
atau cara untuk mendekatkan diri serta menuju kepada
kehadiran ZatNya dengan melaksanakan segala amalan
Syariat Islam, Iman dan Ihsan dalam Feqah, Tauhid dan
Tasawwuf berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits dan As-Sunnah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
63
Wujudnya banyak Tariqat adalah kerana terdapat
banyak pendiri Tariqatnya. Tariqat yang benar hendaklah
berpegang kepada Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan
menghindarkan perkara yang bidaah lagi sesat.

Tariqat yang tidak berpegang kepada 'Aqidah Ahlus
Sunnah Wal Jama'ah adalah Tariqat yang bida'ah lagi sesat
serta menyesatkan. Sebenarnya terdapat banyak aliran
Tariqat yang membawa para pengikutnya ke jalan yang
benar dan meninggikan kedudukan darjat para pengikutnya
di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Seterusnya di bawah ini, hamba senaraikan nama-
nama aliran Tariqat yang benar yang dapat dikenal pasti
kewujudannya sehingga ke hari ini:

Sunniyun Siddiqiyah Uwaisiyah Qarniyah
Jaafariyah Qadiriyah Chishtiyah Rifaiyah
Taifuriyah Suhrawardiyah Qalandariyah Haririyah
Hamadaniyah Junaidiyah Malamatiyah Saadiyah
Khwajaganiyah Akbariyah Tijaniyah Sayyadiyah
Naqshbandiyah Maulawiyah Sanusiyah Baziyah
Ahrariyah Rumiyah Amirghaniyah Malikiyah
Mujaddidiyah Aliyah Idrisiyah Habibiyah
Masumiyah Alawiyah Hadhzramiyah Haddadiyah
Mazhariyah Aidrusiyah Rashidiyah Sammaniyah
Khalidiyah Ba Alawiyah Anfasiyah Badawiyah
Dhziaiyah Awwaliyah Syattariyah Malawiyah
Bakriyah Muhasibiyah Maghribiyah Sanbaliyah
Umariyah Sayyariyah Abbasiyah Bayumiyah
Utsmaniyah Khafifiyah Usyaqiyah Hadhiriyah
Ghazaliyah Kharraziyah Kaisaniyah Ghaibiyah
Jalwatiyah Sahliyah Syabaniyah Hamzawiyah
Khalwatiyah Nuriyah Bakdasiyah Sirajiyah
Kubrawiyah Syadziliyah Qurabiyah Imdadiyah
Hakimiyah Darqawiyah Dasuqiyah Sabiriyah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
64
Ashrafiyah Hamduniyah Mujarradiyah Nizamiyah
Bahaiyah Qassariyah Majzubiyah Gazruniyah
Haqqaniyah Zaidiyah Ahmadiyah Tusiyah
Ak Tagh Adhamiyah Ajamiyah Saqtiyah
Kara Tagh Alwaniyah Azimiyah Awhadiyah
Iyadhziyah Hubairiyah Karkhiyah Firdausiyah
Wasiwiyah Khadhzrawiyah Hussainiyah Ansariyah
Safawiyah Zahidiyah Hassaniyah Bukhariyah
Saqafiyah Razaqiyah Hujwiriyah Jerrahiyah
Jazuliyah Tayyibiyah Akmaliyah Zahuriyah
Madariyah Burhaniyah Dandarawiyah Gulshaniyah
Muridiyah Habashiyah Damardasiyah Yunusiyah
Rahmaniyah Ishqiyah Fidawiyah Yusufiyah

Selain dari nama Tariqat yang tersebut, hanya Allah
Taala yang lebih mengetahui yang selebihnya. Seterusnya
hamba akan menjelaskan tentang sepuluh aliran Tariqat
muktabar di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Para
Pendirinya yang masyhur sehingga ke hari ini iaitu Tariqat
Qadiriyah, Suhrawardiyah, Rifaiyah, Chishtiyah,
Syadziliyah, Maulawiyah, Tijaniyah, Sanusiyah, Haddadiyah
dan Naqshbandiyah.


1. TARIQAT QADIRIYAH

PENDIRI Tariqat Qadiriyah adalah Hadhrat Syeikh
Muhiyuddin Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih,
lahir di Jailan dalam wilayah Tibristan, Parsi dalam bulan
Ramadhan pada tahun 470 Hijrah bersamaan 1077 Masihi
dan wafat di Baghdad pada tahun 561 Hijrah bersamaan 1168
Masihi. Nama lengkapnya ialah Abu Muhammad
Muhiyuddin Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Husna
Al-Jailani Rahmatullah alaih. Beliau merupakan seorang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
65
Wali Allah yang termasyhur di serata dunia di kalangan
manusia dan jin, begitu juga amat masyhur di kalangan
sekelian Ruh-Ruh dan Malaikat-Malaikat serta di kalangan
Para Rijal Ghaib. Beliau memiliki berbagai gelaran antaranya
Mahbub Subhani, Qutub Rabbani, Sultanul Auliya Ghauts
Tsaqilain dan Ghautsul Azam.

Beliau adalah Sayyid Hassani dan Hussaini,
berketurunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menerusi Hadhrat Sayyidina Hassan dan Hadhrat Sayyidina
Hussain Radhiyallahu Anhuma melalui kedua ibubapanya.
Beliau menerima limpahan ilmu-ilmu Keruhanian menerusi
Hadhrat Sayyidina Ali Radhiyallahu Anhu. Silsilah nasab
beliau adalah seperti berikut:
Ghautsul Azam Qutubul Aqtab Sultanul Auliya
Hadhrat Maulana Syeikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah alaih bin Al-Imam Sayyid Abi Saleh Musa
Janki Dosti bin Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Imam
Sayyid Yahya Az-Zahid bin Al-Imam Sayyid Muhammad bin
Al-Imam Sayyid Daud bin Al-Imam Sayyid Musa bin Al-
Imam Sayyid Abdullah bin Al-Imam Sayyid Musa Al-Jun
bin Al-Imam Sayyid Abdullah Al-Mahdi bin Al-Imam
Sayyid Al-Hassan Al-Mutsanna bin Al-Imam Sayyid Al-
Hassan As-Sibthi bin Al-Imam Sayyidina Ali Karramallahu
Wajhahu dan Sayyidatun Nisa Fatimah binti Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Beliau bermazhab Hambali dan amat Alim lagi
bijaksana. Mula menuntut ilmu-ilmu agama ketika berusia 17
tahun, beliau telah ke Baghdad untuk mencari guru dalam
berbagai bidang ilmu dan amat mencintai Ilmu Tasawwuf.
Beliau telah mencapai maqam Siddiqin ketika usianya 18
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
66
tahun. Pada usianya 57 tahun beliau mengajar dan berfatwa
di Baghdad.

Tariqat beliau adalah berdasarkan Syariat kerana
beliau amat Alim dalam bidang Fiqah Shafii dan Hambali.
Beliau mengarahkan para pengikutnya beraqidah dengan
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau telah mendalami
Ilmu Tariqat dan Tasawwuf di tangan Hadhrat Syeikh
Hammad Ibnu Muslim Ad-Dabbas Rahmatullah alaih.

Menurut ajaran beliau, jalan untuk mendekatkan diri
kepada Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan
menyempurnakan segala amalan yang fardhu,
memperbanyakkan amalan sunat dan Nawafil siang dan
malam menerusi zikir yang berterusan mengingati Zat Allah
Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan Selawat ke atas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam, menuruti Sunnah, banyak berpuasa,
bersedekah, berzuhud dan bermujahadah melawan hawa
nafsu sepertimana yang telah ditunjukkan oleh Hadhrat
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
merupakan Tariqat yang berdasarkan Syariat.

Beliau telah mengarang banyak kitab yang di
antaranya Al-Ghuniyah Litalib, Al-Fathur Rabbani, Futuhul
Ghaib, Sirrul Asrar dan Al-Fuyudhatur Rabbaniyah. Beliau
mempunyai ramai murid dan Khalifah yang telah
menyebarluaskan Tariqat beliau. Tariqat Qadiriyah ini
banyak tersebar luas di benua Afrika khasnya di wilayah
Timbuktu, Sudan dan Afrika Barat. Tariqat ini juga telah
lama tersebar di rantau Nusantara terutamanya di Malaysia
dan Indonesia.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
67
Beliau telah memberi nasihat yang amat berharga
kepada sekelian pencinta Tasawwuf dan ianya dapat kita
hayati dalam nasihatnya kepada anaknya Hadhrat Syeikh
Abdur Razzaq Rahmatullah alaih. Dia menasihatinya
supaya berusaha mencapai lapan sifat yang merupakan asas
bagi Tasawwuf iaitu:

1) Sakha Sifat pemurah seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam.
2) Redha Sifat berserah seperti Nabi Ishaq Alaihissalam.
3) Sabar Sifat sabar seperti Nabi Ayyub Alaihissalam.
4) Isyarah Sifat isyarat seperti Nabi Zakaria Alaihissalam.
5) Ghurba Sifat orang asing seperti Nabi Yusuf
Alaihissalm.
6) Lubs As-Suf Sifat memakai pakaian bulu seperti Nabi
Yahya Alaihissalam.
7) Siyahah Sifat bermusafir seperti Nabi Isa Alihissalam.
8) Faqir Sifat faqir seperti Hadhrat Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Para Masyaikh Tariqat Qadiriyah telah menetapkan lima
dasar kepada para pengikutnya iaitu:

1. Tinggi cita-cita
2. Memelihara kehormatan
3. Memelihara hikmah
4. Melaksanakan maksud
5. Mengagungkan nikmat dan kesemua dasar tersebut
ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-
mata.

Antara Wazifah yang biasa diamalkan oleh para pengikut
Tariqat Qadiriyah ialah seperti berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
68
1. Ya Aziz Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Subuh
2. Ya Karim Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Zuhur
3. Ya Jabbar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Asar
4. Ya Sattar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Maghrib
5. Ya Ghaffar Ya Allah - 100 kali sesudah Solah Isya

Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah
alaih dan sekelian Para Masyaikh Khurasan sentiasa
beramal dengan Zikir 12 Nama-Nama Allah Subhanahu Wa
Taala dan mengajarkannya kepada sekelian murid mereka,
seperti berikut:

1. La Ilaha Illa Allah
2. Ya Allah
3. Ya Hu
4. Ya Haqq
5. Ya Hayy
6. Ya Qayyum
7. Ya Qahhar
8. Ya Wahhab
9. Ya Fattah
10. Ya Wahid
11. Ya Ahad
12. Ya Samad


2. TARIQAT SUHRAWARDIYAH

PENDIRI Tariqat Suhrawardiyah adalah Hadhrat Syeikh
Abu Najib Abdul Qadir As-Suhrawardi Rahmatullah alaih,
lahir di sebuah tempat yang bernama Suhrawardi Nagar
dalam wilayah Jibal di Iran pada tahun 1097 Masihi dan
wafat pada tahun 1169 Masihi. Dia merupakan seorang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
69
Syeikh yang kuat berpegang pada amalan Syariat Ahlus
Sunnah Wal Jamaah, bermazhab Syafii dan teguh
berpegang pada Aqidah Imam Asy-Syaari Rahmatullah
alaih. Beliau mempelajari ilmu agama di Baghdad kemudian
mewujudkan sebuah tempat untuk mengajar murid-
muridnya di tepi Sungai Tigris.

Pada usianya mencapai 25 tahun, beliau telah
meninggalkan pengajiannya dan mengabdikan dirinya
dengan kehidupan Tasawwuf dan menjadi seorang murid
yang setia kepada Syeikh Ahmad Al-Ghazali Rahmatullah
alaih iaitu adik kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali
Rahmatullah alaih. Beliau pernah mengajar Fiqah Syafii di
Jamiah Nizamiyah dan setelah diberhentikan atas tujuan
politik, kemudian beliau terus menyambung tradisi
pengajiannya di madrasah beliau sendiri dengan mengajar
Fiqah, Hadits dan Tasawwuf. Beliau telah mengarang sebuah
kitab yang berjudul Adabul Muridin.

Antara ciri Tariqat ini yang paling utama ialah
menuruti Sunnah dengan teguh. Tariqat beliau telah disebar
luaskan oleh anak saudara beliau yang bernama Hadhrat
Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar As-Suhrawardi
Rahmatullah alaih yang lahir pada 1144 Masihi dan wafat
pada tahun 1234 Masihi. Meskipun ramai yang menyangka
Hadhrat Syeikh Abu Najib As-Suhrawardi Rahmatullah
alaih sebagai pendiri Tariqat Suhrawardiyah, namun yang
sebenarnya Tariqat ini telah dibangunkan oleh Hadhrat
Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar As-Suhrawardi
Rahmatullah alaih. Beliaulah yang telah menguatkan Tariqat
ini dan menyebarkannya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
70
Khalifah Nasiruddin Illah pernah menghantar
Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih sebagai Dutanya untuk
menemui Alauddin Kaikobad I, pemerintah kerajaan Seljuk
di Konya, Pemerintah kerajaan Ayyubiyah yang bernama Al-
Malikul Adil dan Shah Khwarizmi. Khalifah Nasiruddin
telah membina sebuah Ribat iaitu sebuah tempat untuknya
melatih para pengikut Tariqatnya.

Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar Al-
Suhrawardi Rahmatullah alaih telah mengarang sebuah
kitab Tasawwuf yang menjadi rujukan sehingga kini iaitu
kitab Awariful Maarif. Beliau menerima limpahan ilmu
Keruhanian dari Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah alaih. Tariqat Suhrawardiyah ini telah tersebar
dengan meluas ke serata pelosok Tanah Arab dan di Tanah
Hindi. Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih menjadi begitu masyhur
menerusi kewibawaannya dengan kitab Awariful Maarif
yang dikarangnya yang telah dijadikan suatu sumber
rujukan Tasawwuf dan Tariqat sehingga ke hari ini. Para
muridnya telah memperkenalkan ajaran-ajaran beliau ke
seluruh pelusuk tempat dalam negara-negara Islam khasnya
di benua India dan Pakistan.

Hadhrat Syeikh Saadi Rahmatullah alaih, seorang
penyair Farsi yang masyhur adalah salah seorang murid
beliau sewaktu di Baghdad. Beliau telah menyatakan dalam
kitab Syairnya yang berjudul Bustan, tentang kebaikan dan
kasih sayang Hadhrat Syeikh Abu Hafs Shahabuddin Umar
As-Suhrawardi Rahmatullah alaih terhadap para muridnya.
Hadhrat Abdur Rahman Al-Wasiti Rahmatullah alaih
menyatakan bahawa Tariqat Suhrawardiyah ini mempunyai
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
71
banyak rantingnya melebihi Silsilah Tariqat yang lain.
Hadhrat Syeikh Bahauddin Zakaria Al-Multani (1169-1266)
telah membawa Tariqat ini ke India dan Hadhrat Jalalluddin
Tabrizi Rahmatullah alaih telah membawa Tariqat ini ke
Bengal.

Pada zamannya terdapat seorang lagi ahli Sufi yang
bergelar As-Suhrawardi iaitu bernama Syeikh Shahabuddin
Yahya As-Suhrawardi, hidup di antara 1153 Masihi hingga
1194 Masihi yang digelar Syaikhul Ishraq atau Syaikhul
Maqtul, bermazhab Syiah dan telah dihukum bunuh kerana
telah menimbulkan kontroversi di dalam Tariqat Tasawwuf
menerusi teori iluminasi dalam kitabnya Hikmatul Ishraq.


3. TARIQAT RIFAIYAH

PENDIRI Tariqat Rifaiyah adalah Hadhrat Syeikh Ahmad
Bin Ali Abul Abbas Ar-Rifai Rahmatullah alaih. Beliau
dilahirkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijrah
bersamaan tahun 1106 Masihi dan ada pendapat yang
mengatakan bahawa beliau lahir pada bulan Rejab tahun 512
Hijrah yang bersamaan tahun 1118 Masihi di Basrah, Selatan
Iraq dan wafat pada 22 Jamadil Awwal 578 Hijrah bersamaan
tahun 1183 Masihi di Ummu Abidah, Barat Iraq. Beliau
berketurunan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki darah
persaudaraan dengan Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-
Jailani Rahmatullah alaih.

Menurut sejarah hidupnya, ayah beliau meninggal
dunia di Baghdad pada tahun 419 Hijrah ketika beliau
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
72
berusia tujuh tahun, lalu beliau telah dididik oleh bapa
saudaranya iaitu Hadhrat Syeikh Mansur Al-Bathaihi
Rahmatullah alaih yang juga seorang Syeikh Tariqat
menurut Imam Syarani di dalam kitabnya yang berjudul
Lawaqihul Anwar. Beliau juga telah belajar dari seorang lagi
bapa saudaranya yang bernama Hadhrat Abul Fadhl Ali Al-
Wasithi Rahmatullah alaih mengenai hukum-hukum Islam
dalam Mazhab Syafii. Beliau telah begitu giat belajar
sehingga beliau berusia 27 tahun

Ada dinyatakan dalam riwayat bahawa para pengikut
beliau telah menyucuk tubuh badan mereka dengan senjata
tajam tanpa melukai tubuh badan mereka. Kejadian ini
merujuk kepada suatu ketika mana Hadhrat Syeikh Ahmad
Ar-Rifai Rahmatullah alaih pergi untuk menunaikan fardhu
Haji di Mekah. Kemudian beliau telah ke Madinah untuk
menziarahi Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam.

Tatkala beliau sampai di Maqam Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam, penjaga Maqam tersebut tidak
membenarkannya masuk kerana dia tidak berpakaian seperti
seorang Sayyid yakni keturunan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau
pun mengucapkan,
Assalamu Alaika Ya Jaddi.

Lalu kedengaranlah suara Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menjawab,
Alaikum Salam Ya Walidi, dan keluarlah dua
tangan dari Maqam Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
73
Hadhrat Syeikh Ahmad Ar-Rifai Rahmatullah alaih
pun mencium kedua-dua tangan tersebut dan melihatkan
keadaan ini, para pengikut beliau menjadi terlalu kagum lagi
takjub, lalu mencederakan diri mereka dengan pisau dan
pedang. Apabila keadaan itu sudah berlalu, Hadhrat Syeikh
Ahmad Ar-Rifai Rahmatullah alaih mendapati ramai yang
cedera di sekelilingnya lalu beliau pun menyembuhkan
mereka. Beliau merupakan seorang yang wara dan sangat
merendahkan diri dan suka berada bersama dengan mereka
yang miskin dan lemah di dalam masyarakatnya.

Tariqat ini telah tersebar hingga ke Syria dan Mesir
dan terus berkembang sehingga ke Kosovo dan Albania.
Tariqat ini berkembang ke Anatolia pada abad ke 14 dan 15
Hijrah menurut catatan Ibnu Battuta Rahmatullah alaih dan
terus berkembang ke seluruh pelosok Turki di zaman
Kekhalifahan Utsmaniyah.


4. TARIQAT CHISHTIYAH

PENDIRI Tariqat Chishtiyah adalah Hadhrat Maulana
Khwajah Muinuddin Hassan Chishti As-Sanjari Al-Ajmeri
Rahmatullah alaih. Beliau telah dilahirkan pada tahun 536
Hijrah bersamaan 1141 Masihi, di sebuah tempat yang
bernama Sanjar di Sijistan, Parsi yang sekarang ini adalah
Iran. Beliau berketurunan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia
merupakan seorang Sayyid Hassani dan Hussaini. Bapanya
berketurunan dari Hadhrat Sayyidina Imam Hussain
Radhiyallahu Anhu dan ibunya pula berketurunan dari
Hadhrat Sayyidina Imam Hassan Radhiyallahu Anhu.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
74
Dia dibesarkan di Khurasan dan memperolehi
pengajian ilmu-ilmu Agama dari bapanya yang bernama
Hadhrat Sayyid Ghiyatsuddin Rahmatullah alaih dan
semenjak dia berusia 9 tahun, dia telah menghafal Al-Quran.
Hadhrat Khwajah Muinuddin Rahmatullah alaih juga
masyhur dengan gelaran Gharib Nawaz yang bererti
pembantu orang-orang miskin dan merupakan seorang
Mujaddid dalam Silsilah Chishtiyah.

Silsilah ini amat terkenal di Tanah Hindi dan terbit
dari nama Chisht, iaitu sebuah kampung berdekatan Herat,
Afghanistan di mana pendiri asalnya iaitu Hadhrat Khwajah
Abu Ishaq Asy-Syami Rahmatullah alaih tinggal menetap.
Beliau berasal dari Negeri Syam dan telah membawa Tariqat
ini ke Chisht. Beliau wafat pada tahun 941 Masihi.

Hadhrat Maulana Khwajah Muinuddin Hassan
Chishti Rahmatullah alaih telah mengambil Baiah Silsilah
Aliyah Chishtiyah dari gurunya Hadhrat Maulana Khwajah
Utsman Haruni Rahmatullah alaih. Beliau telah berkhidmat
kepada gurunya selama dua puluh tahun. Beliau telah
mengungkapkan kisah Baiahnya dengan gurunya yang
berlaku pada tahun 561 Hijriyah di India seperti berikut:

Daku telah diberikah penghormatan untuk tampil di
hadapan Syeikhku, Hadhrat Utsman, dalam kehadiran
ramai orang-orang yang masyhur. Daku menundukkan
kepalaku dengan penghormatan yang bersungguh-sungguh.
Hadhrat Utsman menyuruhku bersolat dua rakaat, daku
pun melaksanakannya. Beliau kemudiannya mengarahkan
daku agar mengadap Kaabah di Mekkah, daku pun
melakukannya. Kemudian beliau menyuruhku membaca Al-
Quran Surah Al-Baqarah, daku pun membacanya. Kemudian
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
75
beliau menyuruhku mengucapkan Selawat dan Salam ke atas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam dan ke atas ahli keluarganya Alaihissalam
sebanyak 21 kali dan mengucapkan Subhanallah sebanyak 60
kali, daku pun melakukannya. Kemudian, beliau bangun dan
mengambil tanganku dalam gengamannya dan memandang
ke arah langit seraya berkata,
Biar daku persembahkan kamu kepada Allah.

Kemudian beliau memotong rambutku dengan
sebilah gunting dan meletakkan satu kopiah yang khas atas
kepalaku dan menyuruhku duduk. Beliau kemudian
menyuruhku mengulangi pembacaan Surah Al-Ikhlas
sebanyak 1000 kali, daku pun melakukannya.

Kemudian beliau telah berkata,
Di kalangan para pengikut kita, hanya terdapat
Mujahadah selama sehari semalam, maka pergilah
melakukannya pada hari ini.

Beliau telah menyuruh daku supaya duduk dan sekali
lagi membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, daku pun
melakukannya. Kemudian beliau telah memberikan arahan
kepadaku,
Pandanglah ke arah langit.

Apabila daku mengangkatkan mataku ke arah langit,
beliau bertanya,
Berapa jauhkah yang dapat kau lihat?

Daku berkata,
Jauh ke atas sehingga ke Arash Mualla.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
76
Kemudian beliau berkata,
Pandang ke bawah.

Daku pun lakukan, lalu beliau bertanya sekali lagi,
Berapa jauh yang dapat kau lihat?

Daku berkata,
Jauh ke bawah sehingga ke Tahta Tsara di bawah
tanah.

Kemudian beliau menyuruhku duduk membaca
Surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, daku pun
melakukannya. Kemudian beliau berkata,
Pandanglah ke arah langit.

Apabila daku memandang ke langit, beliau telah
bertanya kepadaku,
Berapa jauhkah yang dapat kau lihat sekarang?

Daku berkata,
Jauh ke atas sehingga ke Azmat Keagungan.

Kemudian beliau berkata,
Tutupkan matamu.

Daku pun melakukannya dan setelah beberapa ketika
beliau pun berkata,
Bukakan matamu.

Daku pun melakukannya. Kemudian beliau
menghubungkan dua jari pertama di tangan kanannya dan
bertanya,
Apa yang dapat kamu lihat menerusinya?
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
77
Daku berkata,
Daku melihat lapan belas ribu alam.

Apabila beliau mendengarkan ini, beliau pun berkata,
Sekarang urusan pekerjaanmu sudah selesai.

Kemudian beliau memandang ke arah seketul batu
yang berhampiran dan menyuruhku mengangkatnya,
Apabila daku melakukannya, daku dapati beberapa wang
emas berada di bawahnya. Beliau kemudian menyuruh
daku supaya pergi dan mengagih-agihkannya di kalangan
faqir miskin, yang mana daku pun segera melaksanakannya.
Kemudian beliau telah meyuruhku untuk duduk
bersamanya untuk beberapa waktu.

Terdapat 9 prinsip utama di dalam Tariqat Chishtiyah iaitu:

1) Mentaati Syeikh.
2) Meninggalkan kehidupan Duniawi.
3) Menjauhi segala kuasa keduniaan.
4) Sama (Muzik Zikir).
5) Memperbanyakkan Solat dan Puasa.
6) Tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain.
7) Mengenepikan perkara-perkara luar biasa.
8) Berkhidmat kepada manusia lain.
9) Menghormati ahli Tariqat yang lain.

Dalam khutbah terakhir Hadhrat Khwajah
Muinuddin Chishti Rahmatullah alaih yang disampaikan
kepada para pengikutnya sebulan sebelum beliau
menghembus nafas sucinya yang terakhir, beliau telah
berkata:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
78
Cintailah semua dan jangan bencikan sesiapa,
Hanya bercakap tentang keamanan tidaklah berfaedah
bagimu,
Hanya bercakap tentang Tuhan dan Agama tidak akan
membawa kamu jauh,
Keluarkan segala kekuatan yang terpendam pada kejadian
dirimu,
Dan tampilkan dengan sepenuh kecemerlangan Ruh dirimu
yang kekal,
Penuhkan dirimu dengan keamanan dan kegembiraan,
Dan taburkanlah ia walau dimana saja kamu berada,
Dan walau ke mana juga kamu pergi,
Jadilah seperti api kebenaran yang membakar,
Jadilah seperti bunga-bunga cinta yang indah,
Dan jadilah seperti ubat penenang keamanan.
Dengan cahaya Ruhaniahmu,
Usirkanlah kegelapan kejahilan,
Larutkanlah awan-awan perselisihan dan peperangan,
Dan sebarkanlah kehendak yang baik,
keamanan dan keselarasan di kalangan sesama insan.
Jangan meminta sebarang pertolongan,
kemurahan dan kebaikan hati dari sesiapa pun kecuali
Allah.
Jangan pergi ke lapangan istana Para Raja,
Tetapi jangan menolak untuk mendoakan dan menolong
orang yang memerlukan dan yang miskin, para janda dan
anak-anak yatim, sekiranya mereka datang ke pintumu.
Inilah maksudmu untuk berkhidmat kepada manusia,
Pikullah ia dengan penuh tanggungjawab dan berani,
Supaya daku sebagai Guru Murshid tidak menerima malu
terhadap sebarang kekurangan pada pihakmu,
Di hadapan Allah Azza Wa Jalla dan Para Masyaikh yang
terdahulu dalam Silsilah Sufiyah pada Hari Pengadilan
kelak.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
79
Hadhrat Khwajah Muinuddin Chishti Rahmatullah
alaih telah membawa Silsilah ini ke Tanah Hindi pada
penghujung abad ke 11 Masihi dan menjadikan Ajmer
sebagai pusat kegiatannya. Tariqat beliau telah berkembang
dengan pesat di India menerusi Khalifah-khalifahnya seperti
Hadhrat Khwajah Qutbuddin Bakhtiar Kaki Rahmatullah
alaih, Hadhrat Baba Fariduddin Masud Ganj Shakar
Rahmatullah alaih, Hadhrat Khwajah Nizamuddin Auliya
Rahmatullah alaih dan Hadhrat Khwajah Alauddin Ali
Ahmad Sabir Kalyari Rahmatullah alaih.

Menerusi Hadhrat Khwajah Nizamuddin Auliya
Rahmatullah alaih dan Hadhrat Khwajah Alauddin Ali
Ahmad Sabir Rahmatullah alaih telah berkembang dua
aliran Tariqat Chishtiyah di India iaitu Chishtiyah
Nizamiyah dan Chishtiyah Sabiriyah.


5. TARIQAT SYADZILIYAH

PENDIRI Tariqat Syadziliyah adalah Hadhrat Syeikh
Nuruddin Abu Hassan Ali Asy-Syadzili Al-Maghribi Al-
Hussaini Al-Idrisi Rahmatullah alaih Bin Abdullah Bin
Abdul Jabbar Bin Tamim Bin Hormuz Bin Hatim Bin Qusyai
Bin Yusuf Bin Yusya Bin Warad Bin Abi Battal Ali Bin
Ahmad Bin Muhammad Bin Isa Bin Idris Bin Umar Bin Idris
Bin Abdullah Bin Hassan Al-Mutsanna Bin Abu Ali
Muhammad Hassan Bin Ali Bin Abu Talib Karramallahu
Wajhahu. Beliau adalah dari keturunan Hadhrat Hassan bin
Ali bin Abi Talib Radhiyallahu Anhuma.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
80
Beliau dilahirkan pada tahun 593 Hijrah bersamaan
1195 Masihi di Ghamarah, sebuah perkampungan di Sabtah,
Afrika. Beliau mempelajari Ilmu Fiqih dan Tasawwuf di
Tunis dan kemudian bermukim di Syadzilah. Beliau telah
mengembara ke Negeri Iraq dan telah berguru dengan
seorang Ulama terkenal di Iraq yang bernama Hadhrat
Syeikh Abul Fattah Al-Wasiti Rahmatullah alaih.

Hadhrat Syeikh Abul Fattah Al-Wasiti Rahmatullah
alaih pernah berkata kepadanya,
Engkau telah datang ke Iraq semata-mata untuk
mencari Wali Qutub, sedangkan Wali Qutub yang engkau
cari itu telah pun berada di negaramu sendiri. Oleh itu
engkau pulanglah dengan segera ke negara asalmu, pasti
engkau akan menemuinya.

Setelah itu Hadhrat Syeikh Nuruddin Abu Hassan Ali
Asy-Syadzili Rahmatullah alaih pun pulang ke negaranya
dan akhirnya telah bertemu dengan Wali Qutub yang
dimaksudkan yang bernama Hadhrat Syeikh Wali Arif
Siddiq Qutub Ghauts Abu Muhammad Abdus Salam Bin
Bashish As-Syarif Al-Hassani Rahmatullah alaih.

Hadhrat Syeikh Nuruddin Abu Hassan Ali Asy-
Syadzili Rahmatullah alaih telah menceritakan:
Ketika aku mula-mula datang menemui Syeikh Abu
Muhammad di desa Magharah, aku dapati beliau hanya
tinggal di sebuah pondok kecil yang terletak di suatu puncak
bukit di desa tersebut. Sebelum menemui beliau, aku telah
mandi terlebih dahulu di sebuah perigi yang terletak di kaki
bukit itu. Setelah itu barulah aku mendaki bukit tersebut
untuk menemui beliau sebagai seorang yang sangat
memerlukan ilmu dan tunjuk ajar daripada seorang Guru.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
81
Tiba-tiba dengan tanpa ku duga, beliau telah turun dari
puncak bukit sana untuk menemuiku.

Bila melihatku beliau lantas berkata,
Selamat datang Ali Bin Abdullah Bin Abdul
Jabbar.

Beliau kemudiannya telah menyebut nasab
keturunanku sehingga bersambung kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Beliau berkata lagi kepadaku,
Wahai Ali, kami tahu bahawa datangnya engkau
kepada kami pada hari ini adalah sebagai seorang yang tidak
berilmu dan kurang amalannya. Jesteru itu, pengembaraan
engkau ini bertujuan ingin mengambil daripada kami
kekayaan Dunia dan Akhirat.

Setelah itu timbullah rasa kagumku terhadap beliau
dan aku telah menetap bersama-sama beliau di puncak bukit
tersebut untuk beberapa hari. Di sanalah Allah Subhanahu
Wa Taala telah membuka pandangan Basirahku dan mata
hatiku. Jesteru itu aku telah dapat menyaksikan berbagai
Karamah yang menyalahi adat yang dikurniakan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala kepada beliau.

Suatu ketika gurunya Hadhrat Syeikh Wali Arif
Siddiq Qutub Ghauts Abu Muhammad Abdus Salam Bin
Bashish As-Syarif Al-Hassani Rahmatullah alaih telah
berkata kepada beliau,
Wahai Ali, pergilah engkau ke Afrika dan tinggallah
di sana di sebuah kota yang diberi nama Syadzilah kerana
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menamakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
82
engkau dengan nama Asy-Syadzili. Selepas itu engkau
hendaklah berpindah ke kota Tunis dan semasa di kota
tersebut engkau akan dikenakan ujian oleh Allah Subhanahu
Wa Taala melalui pemerintahnya. Kemudian hendaklah
engkau berpindah pula ke sebuah negeri yang berada di
sebelah Timur. Di sanalah engkau akan mewarisi martabat
Wali Qutub.

Kata Hadhrat Imam Asy-Syadzili Rahmatullah alaih,
Aku katakan kepada guruku Syeikh Abu
Muhammad, Wahai guruku, berikanlah wasiatmu
kepadaku.

Lalu Guruku berkata,
Allah Allah! Hendaklah engkau memelihara lidahmu
daripada memperkatakan tentang keaiban manusia.
Sucikanlah hatimu daripada terpengaruh dengan perbuatan-
perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka."

"Peliharalah anggotamu dan tunaikanlah segala
amalan Fardhu yang diwajibkan kerana dengan ini engkau
akan mendapat pemeliharaan dan pengawasan yang
sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala."

"Janganlah engkau mengingatkan manusia melainkan
dengan hak-hak mereka yang mesti engkau tunaikan, yang
telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala ke atas dirimu kerana sesungguhnya dengan ini akan
sempurnalah sifat Wara engkau. Berdoalah engkau dengan
kalimah-kalimah berikut:"

"Ya Allah! Rahmatilah daku dengan memelihara
diriku daripada sibuk menyebutkan segala keaiban manusia,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
83
kepincangan dan kelemahan yang terdapat pada diri mereka.
Selamatkanlah daku daripada kejahatan mereka. Engkau
cukupkanlah daku dengan anugerah kebaikanMu daripada
mengharapkan simpati kebaikan mereka. Engkau
jadikalanlah daku sebagai pemimpin mereka dengan
keistimewaan-keistimewaan yang telah Engkau kurniakan
kepadaku. Sesungguhnya Engkau amat berkuasa ke atas
setiap sesuatu.

Beliau wafat pada bulan Syawal pada tahun 656
Hijrah bersamaan 1258 Masihi ketika berusia 63 tahun di
padang pasir Aidzab sewaktu melakukan perjalanan Haji ke
Baitullah dan beliau telah dikebumikan di Humaythra,
Mesir.

Tariqat beliau merupakan lanjutan dari Tariqat yang
dibawa oleh Hadhrat Abu Madyan Syuaib Rahmatullah
alaih yang wafat pada tahun 594 Hijrah bersamaan 1198
Masihi dan maqamnya kini berada di Algeria.

Kitab karangan beliau tentang adab Tasawwuf
berjudul Al-Amin dan As-Sirrul Jalil Fi Khawwasi
Hasbunallahi Wa Nimal Wakil. Antara pengikutnya yang
masyhur ialah Abul Abbas Al-Mursi Rahmatullah alaih dan
Hadhrat Syeikh Ibnu Ataillah Iskandari Rahmatullah alaih
yang mengarang kitab Al-Hikam.

Tariqat ini banyak berkembang di Tanah Arab dan di
bahagian utara Afrika terutamanya di Maghribi (Marokko).
Ramai Para Masyaikh di Universiti Al-Azhar di Mesir
menjadi pengikut Tariqat Syadziliyah.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
84
6. TARIQAT MAULAWIYAH

PENDIRI Tariqat Mawlawiyah adalah Hadhrat Syeikh
Maulana Jalalluddin Muhammad Ar-Rumi Rahmatullah
alaih. Beliau wafat pada tahun 672 Hijrah bersamaan 1273
Masihi dan dikebumikan di Konya, Turki. Beliau merupakan
seorang yang Alim dalam pelbagai bidang ilmu khususnya
Ilmu Kalam. Beliau telah mengarang sebuah kitab tentang
Tasawwuf yang berjudul Matsnawi dan merupakan sebuah
kitab dalam bentuk syair berbahasa Farsi dan Arab. Antara
kata-katanya:

Ilme Baatin Hamchu Masqa, Ilme Zaahir Hamchu Sheer
Ke Buwad Sheer Masqa, Ke Buwad Bey Pir Pir

Terjemahan: Ilmu Batin ibarat keju dan Ilmu Zahir ibarat
susu; sepertimana keju takkan terhasil tanpa susu, Ilmu Batin
takkan terhasil tanpa Syeikh, Syeikh.

Adalah diriwayatkan pada suatu ketika Hadhrat
Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah alaih sedang
mengajar murid-muridnya di sebuah halaman terbuka
bersebelahan dengan kolam air, seorang Sufi yang
berpakaian selekeh tetapi mempunyai keruhanian yang
tinggi bernama Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah alaih datang ke majlisnya dan memerhatikan
mereka. Dia melihat Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah alaih sedang melakukan pembacaan kitab-
kitab yang bertuliskan tangan di dalam majlis
pengajarannya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
85
Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah alaih
bertanya kepada Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah alaih apakah yang ada di dalam kitab-kitab
itu?

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
alaih pun menjawab,
Wahai Sufi, di dalamnya terkandung ilmu yang
menjangkaui batas kefahamanmu, jadi eloklah engkau
teruskan dengan biji-biji Tasbih.

Tanpa di sedari oleh Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-
Rumi Rahmatullah alaih, Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah alaih telah mencampakkan kesemua kitab-
kitab itu ke dalam kolam air. Apabila pengikut Hadhrat
Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah alaih melihatkan
keadaan tersebut, mereka mula memukul Hadhrat
Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah alaih dan jeritannya
telah sampai ke telinga Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-
Rumi Rahmatullah alaih lalu beliau merungut kerana ilmu-
ilmunya yang berharga telah dimusnahkan.

Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah alaih
pun berkata,
Katakan kepada murid-murid kamu agar
melepaskan aku dan aku akan mengembalikan kitab-kitab
kamu.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
alaih menganggap perkara itu adalah mustahil tetapi beliau
menjadi takjub apabila melihat Hadhrat Shamsuddin At-
Tabrezi Rahmatullah alaih mengucapkan Bismillah,
mengangkat kitab-kitab yang basah dari kolam air,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
86
meniupkan habuk-habuk pada kitab-kitab tersebut dan
memulangkannya kembali dalam keadaan sediakala kepada
Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah alaih.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
alaih bertanya kepada Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah alaih,
Bagaimana kau dapat melakukan yang sedemikian?

Lalu Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah
alaih pun menjawab,
Ilmu ini adalah di luar jangkauan kefahaman
pemikiranmu, jadi eloklah engkau teruskan mengajar murid-
muridmu.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
alaih terus jatuh di kaki Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi
Rahmatullah alaih dan terus dihanyutkan dalam gelombang
cinta dan kasih sayang. Kehadiran seorang Sufi yang selekeh
seperti Hadhrat Shamsuddin At-Tabrezi Rahmatullah alaih
telah mengubah Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah alaih dari seorang Ulama Ilmu Kalam kepada
seorang Pencinta Allah Subhanahu Wa Taala.

Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi Rahmatullah
alaih telah berkata dalam syairnya,

Sad Kitaboh Sad Waraq Dar Nare Kun
Aur Jaanoh Dil Rah Janibeh Dil Daar Kun

Terjemahan: Seribu kitab dan seribu kertas campakkannya ke
dalam api; dan hadapkanlah diri dan hatimu kepada Auliya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
87
Maulvi Hargiz Na Shud Maulae Rumi
Ta Ghulame Shams Tabrezi Na Shud

Terjemahan: Maulawi ini sekali-kali takkan menjadi Maulana
Rumi; sehinggalah dia menjadi hamba kepada Shamsuddin
Tabrezi.

Para pengikut Hadhrat Maulana Jalalluddin Ar-Rumi
Rahmatullah alaih mengamalkan Sama iaitu upacara zikir
secara berjemaah dengan menggunakan alat-alat bunyian
dan Para Darwish yang berpakaian putih akan menari
berputar-putar mengikut alunan muzik sambil menyebut
zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Para Darwish
adalah istilah yang mereka gunakan terhadap mereka yang
menuruti jalan kesufian. Menurut mereka, Sama merupakan
suatu perjalanan mistikal Ruhani seseorang menerusi minda
fikirannya dan cintanya kepada kesempurnaan.

Dengan menghadapkan diri mereka kepada
kebenaran, para pengikut akan disuburkan dengan cinta,
mematikan keakuan diri, mencari kebenaran yang hakiki dan
seterusnya menuju kepada kesempurnaan, lalu kembali dari
perjalanan Ruhaninya sebagai seorang insan yang mencapai
kematangan dalam kesempurnaan, mencintai seluruh
makhluk dan berkhidmat kepada mereka.


7. TARIQAT TIJANIYAH

PENDIRI Tariqat Tijaniyah adalah Hadhrat Syeikh Sayyid
Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin
Ahmad Syarif At-Tijani Rahmatullah alaih, lahir di Ain
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
88
Mahdi pada tahun 1150 Hijrah bersamaan 1738 Masihi.
Beliau berketurunan Hadhrat Sayyidina Hassan Ibni Ali Ibni
Abi Talib dari sebelah bapanya. Gelaran Tijani adalah dari
keturunan sebelah ibunya yang bernama Tijanah.

Beliau telah menghafal Al-Quran ketika berusia 7
tahun, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Islam sehingga
beliau berusia 21 tahun, lalu beliau mula bergaul dengan
orang-orang Sufi. Bermazhab Maliki dan seorang yang Alim
dalam bidang Ilmu Usul dan Furu serta Ilmu Tasawwuf.
Beliau wafat pada tahun 1230 Hijrah bersamaan 1815 Masihi
pada usianya 80 tahun dan dikuburkan di Fez.

Beliau mengerjakan Haji di Makkah pada tahun 1186
Hijrah bersamaan 1773 Masihi dan telah sempat berkenalan
dengan Hadhrat Muhammad Bin Abdul Karim As-Samman
yang merupakan pendiri Tariqat Sammaniyah serta telah
sempat mempelajari ilmu-ilmu berkenaan rahsia Batin
darinya. Dalam tahun 1196 Hijrah bersamaan 1782 Masihi,
beliau telah pergi ke Tilimsan untuk menambah ilmu dari
Hadhrat Abu Samghun Rahmatullah alaih dan Hadhrat As-
Salalah Rahmatullah alaih.

Amalan Tariqat Tijaniyah ini adalah sangat sederhana
dan Wazifahnya yang mudah iaitu terdiri dari bacaan
Istighfar sebanyak 100 kali, Selawat 100 kali dan Tahlil 100
kali yang boleh dilakukan dua kali sehari iaitu pada waktu
pagi dan petang. Tempoh pagi adalah dari selepas Solat
Subuh sampai habis waktu Dhuha, manakala tempoh waktu
petang adalah dari sesudah Solat Asar sehinggalah habis
waktu Isya. Lafaz Selawat yang diamalkan adalah berbunyi
seperti berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
89
Allahumma Solli Ala Sayyidina Muhammadin
Al-Fatihi Lima Ughliqa Wal Khatimi Lima Sabaqa
Nasirul Haqqi Bil Haqqi Wal Hadi Ila Siratil Mustaqim
Wa Ala Alihi Haqqa Qadruhu Wa Miqdaruhul Azim.

Terjemahan: Ya Allah, limpahkanlah Rahmat ke atas
Penghulu kami Muhammad, yang menjadi pembuka bagi
segala yang tertutup dan yang menjadi penutup sekelian
yang terdahulu, pembantu kebenaran dengan kebenaran dan
yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan
begitu juga ke atas ahli keluarganya dengan kadar yang
sebenarnya dan dengan kadar yang besar.

Ajaran Tariqat ini menetapkan beberapa syarat untuk
melakukan zikir iaitu pertama sekali hendaklah berwudhu,
bersih badan, pakaian dan tempat zikir juga hendaklah
bersih, menutup aurat, tidak boleh berbicara sambil berzikir,
niat yang tegas dan ikhlas dan mengucapkan setiap kalimah
zikir sambil duduk menghadap ke arah Kiblat. Tariqat ini
juga mengamalkan Rabitah Syeikh dan sentiasa menuruti
nasihat-nasihat Syeikh. Tariqat ini berkembang di kawasan
Barat dan Utara Afrika terutamanya di Senegal, Mesir dan
sebelah Barat Jazirah Arab. Tariqat ini telah berkembang di
Indonesia pada sekitar tahun 1928 Masihi di sebuah tempat
yang bernama Tasik Malaya, Cirebon, Jawa Barat. Seorang
Syeikh Sufi yang bernama Hadhrat Ali Bin Abdullah At-
Tayyib Al-Azhari yang berasal dari Madinah telah menulis
sebuah kitab yang berjudul Munayatul Murid yang
diterbitkan di Tasik Malaya pada tahun 1928 Masihi yang
berisi petunjuk tentang kehadiran Tariqat ini di Cirebon,
Jawa Barat.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
90
8. TARIQAT SANUSIYAH

PENDIRI Tariqat Sanusiyah adalah Hadhrat Syeikh Sayyid
Muhammad bin Ali As-Sanusi Rahmatullah alaih, lahir
pada tahun 1791 Masihi di Tursy berdekatan Mushtaghnam
yang sekarang dikenali sebagai negara Algeria atau
Aljazirah. Hadhrat Syeikh Sayyid Muhammad bin Ali As-
Sanusi Rahmatullah alaih meninggal dunia di Jaghbub.
Hadhrat Syeikh Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi
Rahmatullah alaih mula-mula mendapat didikan agama dari
seorang guru yang bernama Hadhrat Abu Ras Rahmatullah
alaih yang meninggal dunia pada tahun 1823 Masihi dan
dari Hadhrat Belganduz Rahmatullah alaih yang meninggal
dunia pada tahun 1829 Masihi di tempat tinggalnya sendiri.
Kemudian beliau telah pergi ke Fas untuk memperdalamkan
ilmu mengenai Tafsir Al-Quran dan Ilmu Hadits, Ilmu
Hukum Fiqah serta lanjutan ilmu-ilmu pengajaran Islam dari
tahun 1821 hingga 1828 Masihi. Beliau pergi mengerjakan
Haji ke Mekah melalui jalan darat melalui Tunisia Selatan
dan Mesir. Di Mekah, beliau telah mendirikan Zawiyah
tempat melatih murid-murid Tariqatnya di sebuah gunung
yang terkenal bernama Jabal Abu Qabais. Beliau juga telah
mendirikan Zawiyahnya di Cyreinaica, Baidha Temessa dan
Jaghdub, kemudian menghembuskan nafasnya di sana pada
tahun 1855 Masihi.

Beliau mempunyai dua orang putera yang bernama
Sidi Muhammad Al-Mahdi yang lahir pada tahun 1844 dan
meninggal dunia pada tahun 1961 Masihi di Guro yang
menjadi Khalifah kepada Hadhrat Syeikh Sayyid
Muhammad bin Ali As-Sanusi Rahmatullah alaih.
Puteranya yang kedua bernama Sidi Muhammad Syarif yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
91
lahir pada tahun 1846 dan meninggal dunia pada tahun 1896
Masihi. Hadhrat Sidi Muhammad Al-Mahdi meninggalkan
dua orang putera yang bernama Sidi Muhammad Idris yang
telah diangkat menjadi raja kecil di bawah pengawasan Itali
dari tahun 1916 hingga 1923 Masihi, dan Sidi Muhammad
Ridha yang telah dikurniakan dengan enam orang putera
yang bernama Sidi Ahmad Syarif yang telah diangkat
sebagai Khalifah Tariqat Sanusiyah antara tahun 1901 hingga
1916 Masihi, Sidi Muhammad Al-Abid, Sidi Ali Al-Khattab,
Sidi Safiuddin, Sidi Al-Halal dan Sidi Ar-Ridha.

Markaz Tariqat Sanusiyah pada mulanya berada di
Jaghdub antara tahun 1855 hingga 1895, kemudian
berpindah ke Kufra pada tahun 1895 hingga 1899 dan
kemudiannya telah berpindah ke Guro pada tahun 1899.
Pada tahun 1902 markaznya telah kembali berpindah di
Kufra manakala zawiyah-zawiyahnya telah meningkat dari
dua puluh buah dalam tahun 1859 telah menjadi seratus
buah dalam tahun 1884 Masihi. Tariqatnya berkembang luas
dari Maroko hingga ke Somalia dan daerah pedalaman
Libya. Tariqat ini bersifat keras terutamanya dalam
melakukan Jihad atas Jalan Allah dan mentaati para
pemimpinnya. Antara wirid-wirid yang dilakukan oleh
penganut Tariqat ini ialah zikir Ya Latif sebanyak seribu
kali secara Sirr. Mereka berpegang dengan Hukum Syara
yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadits menuruti
Mazhab Maliki. Tariqat Sanusiyah ini juga dikatakan
mempunyai pengaruh Tariqat Tijaniyah dan Tayyibiyah
yang merupakan cabang dari Tariqat Amirghaniyah,
Rashidiyah dan Idrisiyah yang dinisbatkan dengan gurunya
Hadhrat Ahmad Bin Idris Al-Fasi Rahmatullah alaih yang
meninggal dunia pada tahun 1837 Masihi di Sabia. Di
katakan juga bahawa Tariqat Sanusiyah ini merupakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
92
cabang dari Tariqat Qadiriyah yang telah dikembangkan
oleh Hadhrat Ibnu Dabbagh Rahmatullah alaih di sekitar
tahun 1700 Masihi di Marokko. Tariqat Sanusiyah adalah
sangat sederhana dalam amalan wiridnya dan tidak
menyimpang daripada ajaran Islam yang asli.


9. TARIQAT HADDADIYAH

PENDIRI Tariqat Haddadiyah adalah Hadhrat Syeikh
Abdullah Ba Alawi Haddad Al-Hamdani Rahmatullah
alaih. Beliau wafat pada tahun 1095 Hijrah. Tariqat ini
bersumber dari Silsilah Tariqat Qadiriyah Hadhrat Syeikh
Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih. Pengikut Tariqat
ini banyak di negara-negara Arab, Malaysia dan Indonesia.
Tariqat Haddadiyah dan Qadiriyah mengamalkan Suluk
Khalwat selama 40 hari yang biasa disebut sebagai Suluk
Arbain dalam bahasa Arab atau Chillah dalam bahasa Parsi.
Seseorang Murid perlu melakukan sebanyak tujuh kali Cillah
bagi menyempurnakan perjalanan Suluk Tariqat Qadiriyah.

Selain dari yang disebutkan di atas, terdapat banyak
lagi Tariqat yang tidak hamba nyatakan di sini secara
terperinci namun di terima di sisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
Terdapat lebih dari 40 jalan Tariqat muktabar di atas muka
bumi ini dan ianya telah berkembang dengan meluas
semenjak turun temurun. Walaubagaimanapun terdapat juga
jalan Tariqat yang sesat lagi menyesatkan yang tidak
membawa manusia kepada Allah dan Rasul bahkan
sebaliknya membawa manusia ke arah kesyirikan,
bertuhankan hawa nafsu dan kemunafikan; Nauzubillahi
Min Zalik.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
93
Hamba yang dhaif ini berkata, hendaklah kita
memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar
Dia menunjukkan kita dengan aliran jalan Tariqat yang Haq
menuruti Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah
menunjukkan kita kepada jalan Tariqat yang benar dan
sesuai sepertimana yang telah ditetapkan semenjak azali bagi
orang-orang yang Batin Ruhaninya cinta untuk kembali
kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Wallahu Alam.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
94
PERMULAAN JALAN DAN JALAN
PERMULAAN

MENERUSI jalan Tariqat Naqshbandiyah ini hamba yang
faqir telah menerima Tawajjuh dari beberapa orang Syeikh
secara Zahir dan Batin yang di antaranya adalah Syaikhul
Masyaikh Sayyidina Wa Murshidina Qiblah Hadhrat
Maulana Khan Muhammad Sahib Khanqah Sirajiah, Hadhrat
Syeikh Raja Ashman Shah Al-Haqqani Putera Sultan Azlan
Shah Perak Darul Ridzuan, Hadhrat Syeikh Muhammad
Kamal Bin Muhammad Syuhud Al-Khalidi Rumah Suluk
Changkat Chermin Batu Gajah, Hadhrat Syeikh Muhammad
Ali Rumah Suluk Pondok Upeh Balik Pulau dan Hadhrat
Syeikh Muhammad Hisham Al-Kabbani Khalifah Kanan
Hadhrat Syeikh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrusi Al-
Haqqani Qaddasallahu Asrarahum.

Hamba juga menerima Tawajjuh khas secara Batin
dari sebilangan Para Masyaikh dan mengambil limpahan
Faidhz menerusi jalan Uwaisiyah, khususnya dari Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam, Hadhrat Ghautsul Tsaqilain Qutubul Aqtab
Sultanul Aulia Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah
alaih, Hadhrat Shah Muhammad Bahauddin Naqshband
Bukhari Rahmatullah alaih, Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah alaih, Hadhrat Khwajah Haji Dost Muhammad
Qandahari Rahmatullah alaih dan Hadhrat Sultanul Arifin
Maulana Syeikh Ismail Pulau Besar Rahmatullah alaih.
Walaubagaimanapun pada hakikatnya, Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala sendiri yang telah memberikan daku
petunjuk dan Dialah yang telah mengeluarkan daku dari
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
95
kegelapan kepada cahaya dan Dialah Tuhan yang sentiasa
memeliharaku dan mengajariku dan memberikan
TawajjuhNya serta melimpahkan limpahan FaidhzNya
terhadapku.

Daku dilahirkan pada 12 Jun 1973 Masihi bersamaan 1
Jamadil Awwal 1392 Hijriyah di Ipoh, Perak dan merupakan
anak yang ketiga dari 3 orang adik-beradik sesudah abangku
Jamalluddin dan kakakku Jamaliah. Ketika berusia 3 tahun
keluargaku telah berpindah ke Taiping, Perak. Ayahku
bernama Noordin bin Haji Abdur Rahim dari keturunan Rao
atau Rawa yang berasal dari Tanah Sumatera di Pagar
Ruyung lalu berhijrah ke Teluk Intan, Perak. Datukku Haji
Abdur Rahim adalah seorang Ulama di Hilir Perak yang
bertanggungjawab mendidik dan mentarbiyah pengetahuan
Agama Islam kepada Raja Muda Perak di Madrasahnya di
Teluk Intan sebelum ditabalkannya menjadi Sultan Perak.
Antara yang telah menerima didikannya adalah Al-Marhum
Sultan Yusuf Syah dan Al-Marhum Sultan Idris Syah.
Silsilah keturunan Rawa datukku sampai kepada Tahan.

Ibuku bernama Wan Siti Halijah, bapanya bernama
Abdur Rahman dan ibunya bernama Wan Siti Aminah dan
ibunya bernama Wan Siti Aisyah dan merupakan keturunan
Puteri Saadong yang berasal dari Kelantan, ayahandanya
bernama Raja Loyor, putera kepada Nik Jamaluddin, putera
kepada Wan Abdul Muzaffar, putera kepada Wan Abu
Abdullah atau digelar Wan Bo atau digelar Maulana Asy-
Syeikh Israil, putera kepada Ali Nurul Alam atau digelar
Patih Aria Gajah Mada atau digelar Sultan Qumbul dan
beliau adalah putera kepada Hadhrat Maulana Sayyid
Hussain Jamaluddin Al-Kubra Rahmatullah alaihi hasil
daripada perkahwinannya dengan Puteri Syahirah atau
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
96
digelar Puteri Selindung Bulan dari negeri Kelantan Cermin
Jeddah Serambi Mekah. Keturunan ibuku adalah dari
Hadhrat Syeikh Sayyid Jamaluddin Al-Kubra yang telah
datang dari Tanah Hindi ke Nusantara untuk menyebarkan
Dakwah Islamiyah khususnya Aceh, Pasai dan Perlak di
Sumatera, Kedah, Perak, Melaka, Terengganu, Kelantan dan
Pattani di Semenanjung Tanah Melayu sehingga ke Champa,
Selatan Filipina dan Tanah Jawa.

Silsilah keturunan beliau sampai kepada Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
seperti berikut:
Syeikh Sayyid Jamaluddin Al-Kubra bin Sayyid Shah
Ahmad Jalalluddin bin Sayyid Shah Abdullah bin Sayyid
Abdul Malik bin Sayyid Alwi Hadhramaut bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Alwi bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin
Sayyid Ahmad Muhajir bin Sayyid Isa Syakar bin Sayyid
Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Jaafar As-Sadiq bin
Sayyid Muhammad Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin
Hadhrat Imam Hussain putera kepada Hadhrat Sayyidina
Ali Karramallahu Wajhah dan Hadhrat Sayyidatun Nisa
Sayyidatina Fatimah Az-Zahra puteri Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ayahku meninggal dunia ketika daku berusia 8 tahun
dan ibuku mengasuh serta mendidikku dengan Ilmu
Syariat dan mengajarkanku Al-Quran serta Solat. Ibuku juga
telah menghantarku ke sekolah Agama dan sekolah
Akademik untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu
akademik kerana keperluan terhadap ilmu-ilmu tersebut
amat besar dalam kehidupan duniawi. Daku gemar
membaca buku-buku dan kitab-kitab semenjak kecil dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
97
ibuku selalu membacakan kitab Qisasul Anbiya dan
Manaqib Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah alaih kepadaku dan daku pula amat gemar
membaca kitab Tazkiratul Auliya karangan Hadhrat Syeikh
Fariduddin Attar Rahmatullah alaih.

Hamba yang faqir ini telah dikurniakan Nur Hidayah
dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Majzub
pada tahun 1991 Masihi ketika daku berusia 19 tahun. Daku
telah mengalami Jazbah untuk menuju ke Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala menerusi zikir yang banyak di dalam
hati. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan diriku
dari Zulmat kepada Nur. Seterusnya menyedari
tanggungjawabku sebagai seorang Salik, daku telah keluar di
Jalan Allah dengan niat mengislahkan diri dan Mujahadah
selama 40 hari di Negeri Sembilan bersama Jemaah Dakwah
dan Tabligh. Dengan Hidayah dan Inayah dari Allah
Subhanahu Wa Taala, setelah kembali dari bertabligh di
Jalan Allah, hamba telah disampaikan ke Maqam Hadhrat
Sultanul Arifin Maulana Syeikh Ismail Rahmatullah alaih di
Pulau Besar, Melaka dibawa oleh seorang hamba Allah yang
bernama Muhammad Zakaria yang ada menyertaiku di
dalam jemaah ketika berada di Jalan Allah. Beliau begitu
ingin membawaku ke Pulau Besar lalu membawaku ke sana
dan dengan izin Allah daku tiba di Pulau Besar dengan
menaiki perahu bersamanya.

Setibanya di Pulau Besar, Melaka daku telah dibawa
ke Masjid lalu daku pun bersolat dua rakaat dan daku telah
dibaiahkan dengan dengan seorang Syeikh dari Silsilah
Qadiriyah yang dinisbatkan kepada Sultanul Auliya Hadhrat
Maulana Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih.
Daku diberikan awrad zikir Tariqat Qadiriyah untuk
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
98
diamalkan tanpa sempat daku bertanyakan nama Syeikh
tersebut dan kemudian daku dibawa ke maqam Hadhrat
Sultanul Arifin Maulana Syeikh Ismail Rahmatullah alaih.
Beliau adalah cicit kepada Hadhrat Maulana Syeikh Abdul
Qadir Jailani Rahmatullah alaih dan merupakan generasi ke-
14 keturunan Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Salasilah keturunan beliau dari
bapanya adalah seperti berikut:
Syeikh Ismail bin Syeikh Abdul Qadir bin Syeikh
Abdul Jabbar bin Syeikh Salih bin Ghautsul Azam Qutbul
Aqtab Sultanul Auliya Hadhrat Maulana Syeikh Muhyiddin
Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih bin Al-Imam
Sayyid Abi Saleh Musa Janki Dosti bin Al-Imam Sayyid
Abdullah bin Al-Imam Sayyid Yahya Az-Zahid bin Al-Imam
Sayyid Muhammad bin Al-Imam Sayyid Daud bin Al-Imam
Sayyid Musa bin Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Imam
Sayyid Musa Al-Jun bin Al-Imam Sayyid Abdullah Al-
Mahdhi bin Al-Imam Sayyid Al-Hassan Al-Mutsanna bin Al-
Imam Sayyid Al-Hassan As-Sibthi bin Al-Imam Sayyidina
Ali Karramallahu Wajhahu dan Sayyidatun Nisa Fatimah
Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam.

Syeikh Ismail Rahmatullah alaih dilahirkan di
Baghdad pada hari Jumaat di antara waktu Maghrib dan
Isya iaitu 17 Rabiul Awwal tahun 867 Hijrah. Ibunya
bernama Fatimah, seorang wanita yang Salihah di dalam
negeri Baghdad. Menurut riwayat yang tertulis di dalam
manaqibnya Tuhfatul Abrar, pada malam kelahirannya 116
bayi turut dilahirkan di dalam negeri Baghdad dan
kesemuanya dilahirkan sebagai Auliya Allah dan kesemua
bayi tersebut menjadi murid kepada Syeikh Ismail
Rahmatullah alaih.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
99
Ketika dia berusia 3 tahun, penduduk Baghdad
menghadapi masalah menentukan tarikh permulaan
Ramadhan kerana anak bulan tidak kelihatan. Maka Syeikh
Ismail Rahmatullah alaih yang pada masa itu masih anak
kecil berusia tiga tahun mengangkat tangan kanannya dan
dengan menggunakan jari kelingkingnya, beliau
mengisyarahkan ke arah anak bulan yang tidak kelihatan,
lalu anak bulan pun mulalah kelihatan. Ibunya dan semua
yang ada menyaksikan kejadian itu berasa takjub dan
tergamam dengan keajaiban itu dan bertambah kasih sayang
mereka kepada Syeikh Ismail Rahmatullah alaih.

Sewaktu Syeikh Ismail Rahmatullah alaih berusia 7
tahun dia telah mengikuti rombongan ahli penduduk
Baghdad menunaikan Haji di Baitullah dan setelah selesai
mengerjakan haji mereka pun pergi ke Madinah untuk
menziarahi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut salah seorang yang
menyertai rombongan tersebut:
Apabila kami telah sampai ke Raudhah yang mulia
untuk menziarah Maqam Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang
mulia, kami dan anak tersebut (Syeikh Ismail Rahmatullah
alaih) pun mulalah membaca Al-Quran dan berdoa kepada
Allah dengan doa-doa yang baik-baik dan yang penting-
penting menurut Syariat Muhammadiyah.

Kemudian kami terdengar suara dari belakang
Raudhah yang mulia dengan kata-kata berikut,
Wahai anakku Ismail, hendaklah engkau bersafar
dengan mereka yang menyertai engkau ke Qutril Jawi
(Tanah Melayu Nusantara). Di kalangan mereka itu
terdapat saudara-saudaramu menerusi nasab keturunan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
100
dan kesemua mereka akan menuruti engkau. Kami pun
bersyukur kepada Allah setelah mendengar kata-kata
tersebut dan kami pun kembali ke Baghdad.

Syeikh Ismail Rahmatullah alaih dihiasi dengan
akhlak yang baik dan adab yang mulia di kalangan Para
Salihin. Dia pun mula mempelajari ilmu-ilmu Funun
sehingga menjadi seorang yang Alim, penghafaz Al-Quran,
kuat beribadah, kuat bermujahadah dan memiliki berbagai
kelebihan. Ketika dia sudah meningkat dewasa, Allah
memberikannya ilham untuk hidup secara zuhud dan
melakukan ijtihad demi mengembangkan Agama Islam.
Beliau telah mendapat ilham dari Allah dan sekali lagi
berangkat menuju ke Raudhah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di
Madinah. Dia bersolat, membaca Al-Quran dan berdoa
kepada Allah Taala memohon keizinan dariNya. Dengan
izin Allah, Dia memperlihatkan kedua tangan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam yang mulia terkeluar dari dinding maqamnya lalu
dia mendengar suara Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia
memanggilnya dengan berkata,
Sejahtera ke atasmu wahai anakku Ismail,
berzuhudlah dan pergilah engkau dengan orang-orang
yang beserta engkau ke Tanah Jawi dan engkau hendaklah
menanggung dengan penuh kesabaran terhadap apa sahaja
dugaan yang akan datang dari sebarang kejahatan dan
keburukan dalam perjalanan itu dan kau akan sampai ke
sana. Berikanlah perkhabaran baik kepada Ummatku
dengan jalan-jalan petunjuk yang jelas. Hendaklah engkau
berkhemah di sebuah pulau yang mana terdapatnya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
101
sekumpulan Jin Ifrit yang durjana dan hendaklah engkau
menziarahi moyangmu di Baghdad.

Setelah menerima wasiat tersebut dia pun meminta
izin dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menziarahi kubur
neneknya Hadhrat Siti Fatimah Al-Batul Radhiyallahu Anha
dan suaminya Hadhrat Sayyidina Ali Karramallahu
Wajhahu.

Kemudian dia menziarahi kesemua kubur Para
Masyaikh mengambil limpahan Faidhz dari mereka dalam
perjalanan pulangnya ke Baghdad dan berdoa ke Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Taala yang mana terhasillah ilmu-ilmu
rahsia padanya dari setiap seorang Syeikh yang diziarahinya.
Setibanya di Baghdad dia pun menziarahi kubur moyangnya
iaitu Hadhrat Qutubul Aqtab Sultanul Auliya Syeikh Abdul
Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih. Allah Subhanahu Wa
Taala pun melimpahkan segala limpahan dan kemuliaan
serta ilmu Marifat kepada Syeikh Ismail Rahmatullah alaih
sepertimana yang dilimpahkanNya kepada datuknya dan
memimpinnya ke jalan yang lurus.

Kemudian pada ketika usianya mencapai 33 tahun
iaitu pada tahun 900 Hijrah, Syeikh Ismail Rahmatullah
alaih pun berangkat menuju ke Tanah Jawi bersama 16
orang di dalam jemaahnya dan salah seorang dari mereka
adalah guru Syeikh Ismail iaitu Hadhrat Syeikh Yusuf As-
Siddiq Rahmatullah alaih dan saudaranya iaitu Sayyid
Ibrahim Ibni Abdul Qadir Rahmatullah alaih. Mereka pun
belayar ke Tanah Melayu menaiki bahtera merentasi Lautan
Hindi sehingga mereka sampai ke Selat Melaka, mereka pun
berdiam di atas bahtera.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
102
Sesudah beberapa hari keberangkatan rombongan
Syeikh Ismail Rahmatullah alaih menuju ke Tanah Melayu,
sebuah rombongan penduduk Basrah seramai 11 orang pula
menuju ke Tanah Melayu dan kemudian serombongan orang
Arab seramai 13 orang menuju ke Tanah Melayu dan
sesudah sebulan, datang lagi 2 orang sehingga jumlah
mereka menjadi 43 orang.

Mereka kesemuanya bermastautin di sebuah pulau di
Selat Melaka yang terdapat sebuah bukit besar padanya.
Orang-orang Melayu memanggil pulau itu sebagai Pulau
Besar dan di sanalah Syeikh Ismail Rahmatullah alaih
menjalankan tugasnya menyebarkan Agama Islam. Beliau
merupakan seorang yang terhimpun padanya kesempurnaan
Syariat, Tariqat, Marifat dan Haqiqat, seorang ahli
mujahadah yang ikhlas dan menduduki maqam Sultanul
Arifin yakni sultan bagi sekelian Ahli Marifat. Beliau wafat
pada malam 17 Rabiul Awwal tahun 965 Hijrah dengan
meninggalkan dua orang anak perempuan yang Salihah dan
seorang anak lelaki yang Salih.

Nisbat Batin beliau adalah Naqshbandiyah dan beliau
memperolehi dari gurunya Hadhrat Maulana Syeikh Yusuf
As-Siddiq Rahmatullah alaih yang maqamnya juga berada
di Pulau Besar, Melaka bersebelahan dengan maqam
Sultanul Arifin Hadhrat Maulana Syeikh Ismail
Rahmatullah alaih. Beliau merupakan seorang Syeikh
Tariqat Qadiriyah, Naqshbandiyah, Syattariyah dan
Chishtiyah. Dengan Taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala
daku terus mengamalkan Zikir Jihri Awrad Qadiriyah yang
telah diberikan kepadaku sehingga mencapai Fana. Dengan
keberkatan limpahan Keruhanian Hadhrat Sultan Arifin
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
103
Syeikh Ismail Rahmatullah alaih, inilah permulaan daku
menerima Nisbat Qadiriyah Naqshbandiyah.

Setelah mencapai maqam Fana atas jalan Zikir dan
Dakwah Tabligh, pada tahun 1992 Masihi, daku telah
diberikan Taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
berkhidmat kepada seorang Dai dan Wali Allah yang
bernama Hadhrat Syeikh Habibullah Rahmatullah alaih di
Sungai Besi dan kemudiannya di Seri Petaling, yang
merupakan markaz Dakwah dan Tabligh di Nusantara. Daku
bertemu dengannya sewaktu Cillah 40 hari jemaah jalan kaki
di Perak, dari Taiping ke Kuala Kangsar bersama dengan
jemaah jalan kaki setahun dari Karachi, Pakistan. Daku telah
berkhidmat kepadanya selama setahun lalu diberikan Taufiq
oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar berdakwah
tabligh selama 40 hari di Negeri Johor dan 40 hari di Medan,
Sumatera. Di samping itu daku juga giat menjalankan kerja-
kerja Maqami Jemaah Masjid dan menjalankan usaha
mengajak manusia keluar ke Jalan Allah di Kampung Aman,
Pokok Assam, Taiping, Perak. Membentuk jemaah dakwah
untuk menjalankan usaha di sekitar Pulau Pinang, Gombak,
Sungai Besi dan Seri Petaling. Kemudian daku berusaha
mengumpulkan perbelanjaan untuk keluar ke Jalan Allah
selama 4 bulan di benua Hindi iaitu 40 hari di negara India,
40 hari di Pakistan dan 40 hari di Bangladesh.

Pada tahun 1993 Masihi, sebelum hamba keluar 4
bulan di Jalan Allah ke negara India, Pakistan dan
Bangladesh untuk Islah dan mempelajari usaha Dakwah dan
Tabligh di sana, hamba telah di temukan dengan Hadhrat
Maulana Syeikh Raja Ashman Shah, Putera Sultan Azlan
Shah Negeri Perak Darul Ridzuan yang merupakan Khalifah
Hadhrat Maulana Syeikh Nazim Adil Qubrusi Al-Haqqani
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
104
bagi rantau Nusantara. Daku telah dibawa oleh seorang
hamba Allah yang juga merupakan saudaraku atas jalan
Tariqat yang bernama Muhammad Daud. Daku telah
berbaiah dengan Hadhrat Maulana Syeikh Raja Ashman
Shah dan menerima Nisbat Naqshbandiyah Haqqaniyah.

Kemudian daku pun berangkat ke India. Setelah 40
hari daku berada di India, daku telah berbaiah dengan Amir
Jemaah Tabligh iaitu Hadratji Maulana Syeikh Inamul
Hassan di Basti Nizamuddin, Delhi atas jalan Dakwah dan
Tabligh. Beliau merupakan salah seorang Syeikh Besar
Tariqat Chishtiyah. Di India daku telah berpeluang untuk
bersahabat dengan Para Masyaikh Chishtiyah dan daku juga
telah berpeluang menziarahi Maqam dan mengambil
limpahan Faidhz dari Hadhrat Maulana Syeikh Nizamuddin
Auliya Rahmatullah alaih dan Hadhrat Maulana Syeikh
Muhammad Ilyas Rahmatullah alaih yang merupakan
pengasas gerakan Jemaah Tabligh di India pada awal abad
ke 19 Masihi bersamaan abad ke 14 Hijrah.

Sekembali dari India, Allah Subhanahu Wa Taala
telah menemukan daku dengan seorang Syeikh
Naqshbandiyah Khalidiyah yang bernama Hadhrat Syeikh
Muhammad Abdullah Kamal Bin Muhammad Syuhud
Rahmatullah 'alaih. Daku telah berbaiah dengannya dan
menjalani suluk di bawah asuhannya di Rumah Suluk
Changkat Cermin di Batu Gajah, Perak dan Rumah Suluk
Pondok Upeh di Balik Pulau, Pulau Pinang. Menerusinya
daku telah menerima Nisbat Naqshbandiyah Khalidiyah.

Pada tahun 1994 Masihi, hamba telah diberikan Taufiq
oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami ilmu-
ilmu Syariat. Daku telah ke Lahore, Pakistan untuk belajar di
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
105
sebuah Madrasah yang bernama Al-Jamiah Al-Ashrafiyah.
Di sana daku telah memulakan pengajian dengan menghafal
beberapa juzuk Al-Quran lalu mempelajari Nahwu, Saraf
dan Sighah Bahasa Arab, Bahasa Farsi, Adab Kesusasteraan
Arab dan Farsi, Mantiq, Balaghah dan Maani, Fiqah dan
Usul Fiqah Mazhab Hanafi dan Syafii, terjemahan dan Tafsir
Al-Quran dari guruku yang bernama Hadhrat Maulana
Ahmad Ali Al-Ashrafi dan Hadhrat Maulana Muhammad
Zahid Al-Ashrafi. Daku mempelajari Kitab Hidayah Ilmu
Fiqah Hanafiyah dari guruku Hadhrat Maulana Qari
Imtiazur Rahman Thanwi Sahib yang mana sempat daku
bertemu dengannya di dalam Masjidil Haram di Tanah Suci
Mekkah ketika menunaikan Umrah pada 1 Jamadil Awwal
1429 Hijriyah. Daku mempelajari Ilmu Hadits dari guruku
Hadhrat Maulana Muhammad Zubair Ar-Ruhani Al-Bazi
yang merupakan putera sulung Syaikhul Hadits Hadhrat
Maulana Syeikh Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi
Rahmatullah alaih, semoga Allah mengharumkan kuburnya
sehingga ke Hari Qiyamat. Daku mempelajari Fiqah Mazhab
Syafii dari sahabatku yang bernama Hadhrat Maulana
Syarifuddin Qasim, seorang yang Hafiz Al-Quran yang
Alim lagi Wara.

Adapun sewaktu hamba berada di Pakistan pada
bulan Syawal 1420 Hijrah bersamaan dengan tahun 1998
Masihi, sekembalinya daku dari bertabligh di Jalan Allah,
hamba telah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
agar ditemukan dengan seorang Syeikh yang sempurna
mengamalkan Syariat Nabawiyah dan Tariqat
Naqshbandiyah, yang telah mencapai Hakikat dalam
Marifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat
membawaku ke Maqam Musyahadah. Setelah hal urusanku
ini terhitung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka daku
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
106
telah di bawa ke bawah telapak kaki Hadhrat Syaikhul
Masyaikh Khwajah Khwajagan Qutub Dauran Maulana
Khwajah Khan Muhammad Sahib di Khanqah Sirajiah,
Kundiyan, Mianwali, Pakistan. Daku telah
memperbaharukan Baiah dan beliau mentalqinkan kalimah
Ismu Zat serta pengetahuan Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah. Menerusi beliau daku memperolehi Nisbat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Sewaktu tempoh pengajianku di Al-Jamiah Al-
Ashrafiyah Lahore, daku telah berpeluang bersuhbah,
berkhidmat dan mengambil limpahan Faidhz dari ramai
Para Masyaikh Auliya serta Ulama Tafsir dan Hadits seperti
Hadhrat Maulana Syeikh Musa Ar-Ruhani Al-Bazi
Rahmatullah alaih, Hadhrat Maulana Sufi Muhammad
Sarwar Sahib, Hadhrat Maulana Abdur Rahman Ashrafi
Sahib, Hadhrat Maulana Ubaidullah Ashrafi Sahib, Maulana
Fazlur Rahim Ashrafi Sahib, Haji Abdul Wahab, Maulana
Said Ahmad Khan, Maulana Jamshed, Maulana Nazirur
Rahman, Maulana Ihsan, Maulana Muhammad Akram
Kashmiri Sahib, Maulana Muhammad Baqi Billah Sahib dan
berpeluang menziarahi maqam Hadhrat Data Ganj Syeikh
Ali Bin Utsman Al-Hujwiri Al-Jullabi Rahmatullah alaih
dan Hadhrat Maulana Ahmad Ali Lahori Rahmatullah
alaih.

Daku juga telah berkesempatan mengambil Faidhz
dari Maqam Hadhrat Aqdas Maulana Muhammad Abdullah
Rahmatullah alaih dan Hadhrat Ala Maulana Abu Saad
Ahmad Khan Rahmatullah alaih di Khanqah Sirajiah dan
daku juga berkesempatan mengambil Faidhz dari Maqam
Hadhrat Khwajah Haji Muhammad Sirajuddin Rahmatullah
alaih, Hadhrat Khwajah Muhammad Utsman Damani
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
107
Rahmatullah alaih dan Hadhrat Khwajah Haji Dost
Muhammad Qandahari Rahmatullah alaih di Musa Zai
Syarif, Pakistan.

Setelah daku berbaiah dengan Hadhrat Syeikhul
Masyaikh Khwajah Khwajahgan Maulana Khwajah Khan
Muhammad Sahib di Khanqah Sirajiah, daku sentiasa cuba
melapangkan masaku untuk bersuhbah dengan beliau
meskipun perjalananku dari Jamiah Ashrafiyah di Lahore ke
Khanqah Sirajiah memakan masa perjalanan sehari atau
semalam suntuk.

Pada setiap kali menjelangnya bulan Ramadhan ketika
cuti pengajian di Jamiah, daku sering ke Khanqah Sirajiah
untuk bersuhbah bersama Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Khwajah Khwajahgan Maulana Khwajah Khan Muhammad
Sahib di Khanqah Sirajiah sehingga Hari Raya Aidil Fitri.
Pada malamnya beliau turut bersama jemaah menunaikan
Solat Tarawih dengan mendengar bacaan Al-Quran
sebanyak tiga juzuk pada setiap malam yang mengambil
masa lebih kurang tiga jam untuk disempurnakan.

Selepas Solat Subuh, beliau menjalankan majlis zikir
Khatam Khwajahgan, pembacaan kitab-kitab Tariqat
Tasawwuf Naqshbandiyah khususnya Maktubat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Hadhrat Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah alaih dan Malfuzat Qutub Rabbani
Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah
alaih, kemudian beliau dan para jemaah akan bermuraqabah
sehingga ke waktu Ishraq lebih kurang dalam lima belas
minit dan setelah itu beliau akan pulang ke rumahnya untuk
bersarapan pagi jika bukan dalam bulan Ramadhan. Hadhrat
Syeikhul Masyaikh Khwajah Khwajagan Maulana Khwajah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
108
Khan Muhammad Sahib datang kembali ke Khanqah
sesudah sarapan untuk bersuhbah dengan Para Muridnya
sehingga ke tengahari dan beliau akan kembali ke rumahnya
untuk makan tengahari. Beliau akan berehat sebentar
sementara menantikan waktu Zohor dan apabila masuknya
waktu Solat, beliau akan datang ke Masjid untuk mengimami
Solat Zohor dan sesudah Solat, beliau akan menjalankan
majlis Zikir Khatam Imam Rabbani dan sesudah itu kembali
ke Khanqah untuk bersuhbah dengan Para Muridnya
sehinggalah masuk waktu Asar.

Apabila masuk waktu Asar, beliau akan sekali lagi
mengimami Solat Asar dan sesudah Solat, beliau sekali lagi
memimpin majlis zikir Khatam Khwajahgan dan menyemak
pembacaan kitab-kitab Tariqat dan Tasawwuf oleh murid-
muridnya sehinggalah ke waktu Maghrib. Sesudah bersolat
Maghrib secara berjemaah, beliau akan kembali ke rumahnya
untuk menikmati hidangan makan malam dan kembali ke
masjid untuk bersolat Isyak bersama jemaah.

Selepas Solat Isyak, beliau akan bersuhbah dengan
Para Murid sehingga hampir lewat malam dan jika dalam
bulan Ramadhan, beliau akan bersolat Tarawih bersama
jemaah sebanyak 23 rakaat beserta Solat Witir dengan
mendengarkan pembacaan tiga juzuk dari Al-Quran pada
setiap malam. Semoga Allah mengurniakan kita kekuatan
dan keupayaan untuk melakukan amalan yang Salih
sepertimana Para Masyaikh. Segala peningkatan Ruhani dan
Warid yang terhasil adalah dengan berkat Tawajjuh dari
Hadhrat Syeikh menerusi Suhbahku dengannya, dan
menerusi keberkatan dan Tawajjuh dari Hadhrat Shah
Naqshband dan Para Masyaikh, faqir telah menerima nisbat
Naqshbandiyah Qadiriyah, Naqshbandiyah Haqqaniyah,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
109
Naqshbandiyah Khalidiyah, Naqshbandiyah Mujaddidiyah
dan Naqshbandiyah Uwaisiyah.

Khulasahnya, hamba yang faqir haqir ini telah
berbaiah mengambil Silsilah Aliyah Zahabiyah Tariqah
Naqshbandiyah ini menerusi tiga jalan sebagaimana yang
akan dinyatakan seperti berikut:

Yang pertamanya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini telah berbaiah mengambil Silsilah
Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah
Haqqaniyah dari gurunya Hadhrat Syeikhul Rabbani Raja
Ashman Shah Ibni Sultan Azlan Shah Darul Ridzuan Mudda
Zilluhumul Ali di Khanqah Haqqaniyah, Bukit Damansara,
Kuala Lumpur dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Muhammad Nazim Adil Al-Qubrusi Al-Haqqani Mudda
Zilluhumul Ali dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Abdullah Ad-Daghistani Rahmatullah Alaih dan beliau
telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul
Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh Sharafuddin Ad-
Daghistani Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Sultanul Awliya Syeikh Abu Muhammad Al-Madani
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Abu Ahmad As-Sughuri Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh
Sultanul Awliya Syeikh Jamaluddin Al-Ghumuqi
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
110
gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh
Muhammad Afandi Al-Yaraghi Rahmatullah Alaih dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikhul
Masyaikh Sultanul Awliya Syeikh Khas Muhammad
Shirwani Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Syeikhul Masyaikh Sultanul Awliya
Syeikh Ismail Muhammad Shirwani Rahmatullah Alaih dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Awliya Syeikh Khalid Baghdadi
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab
Maulana Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah
Alaih di Dehli.

Yang keduanya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini juga telah berbaiah mengambil
Silsilah Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah
Khalidiyah dari gurunya Hadhrat Syeikh Syuyukh Abdullah
Kamal Ash-Shuhudi Rahmatullah Alaih di Rumah Suluk
Changkat Chermin, Batu Gajah, Perak dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad
Jaafar Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad Tayyib
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikh Muhammad Yahya Rahmatullah
Alaih dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Syeikh Abdullah Hilmi Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Syeikh Khalil Bashah
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Syeikh Yahya Ad-Daghistani Rahmatullah
Alaih dan beliau telah mengambilnya dari Hadhrat Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
111
Abdullah Afandi Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Awliya Syeikh Khalid Baghdadi Rahmatullah Alaih
dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Maulana Shah
Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah Alaih di Dehli.

Yang ketiganya, hamba yang faqir haqir di bawah
telapak kaki Para Masyaikh yang tiada apa-apa lagi miskin
Jalalluddin Ahmad Bin Nuruddin Ar-Rowi semoga di
ampunkan keduanya ini telah berbaiah mengambil Silsilah
Aliyah Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah ini dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubuz-Zaman
Maulana Abul Khalil Khan Muhammad Sahib Mudda
Zilluhumul Ali di Khanqah Sirajiah, Kundiyan Syarif,
Mianwali, Pakistan, dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Dauran
Maulana Muhammad Abdullah Rahmatullah Alaih di
Khanqah Sirajiah dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Ala
Maulana Abu Saad Ahmad Khan Rahmatullah Alaih di
Khanqah Sirajiah dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubun Nas Wal
Jan Maulana Muhammad Sirajuddin Rahmatullah Alaih di
Musa Zai Syarif, Pakistan dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul
Dauran Maulana Muhammad Utsman Rahmatullah Alaih
di Musa Zai Syarif dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Wali Haji
Dost Muhammad Qandahari Rahmatullah Alaih di Musa
Zai Syarif dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Dauran Maulana
Shah Ahmad Said Dehlawi Rahmatullah Alaih di Dehli,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
112
India dan beliau telah mengambilnya dari ayahnya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubuz-Zaman Maulana Shah Abu
Said Dehlawi Rahmatullah Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Aqtab Maulana Shah Abdullah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah Alaih di Dehli.

Ketiga-tiga Silsilah hamba ini bertemu pada Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Maulana Shah
Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah Alaih.

Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab
Maulana Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah
Alaih telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Awliya Maulana Mirza Mazhar Jan
Janan Syahid Rahmatullah Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Samadani Maulana Sayyid Nur Muhammad
Budayuni Rahmatullah Alaih di Dehli dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Dauran Maulana Syeikh Saifuddin Rahmatullah
Alaih serta mengambil Istifadah dari Hadhrat Hafiz
Muhammad Muhsin Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Wara Urwatil Wutsqa Muhammad Masum
Rahmatullah Alaih dan beliau telah mengambilnya dari
ayahnya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab
Ghawts Faidhzani Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh
Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah Alaih di Sirhind dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Wilayah Muhammad Baqi Billah
Rahmatullah Alaih di Dehli dan beliau telah mengambilnya
dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Ali
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
113
Khwajah Amkangi Rahmatullah Alaih di Turkistan dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Irshad Maulana Darwish Muhammad
Rahmatullah Alaih di Turkistan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Abid Maulana Muhammad Zahid Rahmatullah
Alaih di Turkistan dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Abrar
Maulana Ubaidullah Ahrar Rahmatullah Alaih di Turkistan
dan beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Rabbani Maulana Yaaqub
Charkhi Rahmatullah Alaih di Khurasan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Abrar Syeikh Alauddin Attar Rahmatullah Alaih
di Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Aqtab Shah
Bahauddin Naqhband Al-Uwaisi Rahmatullah Alaih di
Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Maqam Wal Hal
Sayyid Amir Kullal Rahmatullah Alaih di Bukhara dan
menerimanya secara Uwaisiyah dari Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Aqtab Syeikh Abdul Khaliq
Ghujduwani Rahmatullah Alaih dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Samadani Muhammad Baba Sammasi Rahmatullah
Alaih di Bukhara dan beliau telah mengambilnya dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Faidhzani
Azizan Ali Ramitani Rahmatullah Alaih di Turkistan dan
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Abrar Mahmud Anjir Faghnawi
Rahmatullah Alaih di Turkistan dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Arifin Khwajah Arif Riwagari di Turkistan dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
114
beliau telah mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Aqtab Sultanul Awliya Khwajah
Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah Alaih di Turkistan
dan beliau telah menerimanya secara Uwaisiyah dari
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Abul Abbas Khidhir
Alaihissalam di Fars dan mengambilnya dari gurunya
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Samadani Syeikh
Yusof Hamdani Rahmatullah Alaih di Fars dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Qutubul Ifrad Syeikh Abu Ali
Faramadi Rahmatullah Alaih di Fars dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Awliya Syeikh Abul Hassan Ali Kharqani
Rahmatullah Alaih di Fars dan beliau telah mengambilnya
dengan cara Uwaisiyah dari gurunya Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Arifin Syeikh Abu Yazid Bistami
Rahmatullah Alaih di Fars. Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutubul Arifin Syeikh Abu Yazid Bistami Rahmatullah
Alaih telah mengambilnya dengan cara Uwaisiyah dari
gurunya Hadhrat Khwajah Khwajahgan Qutubul Siddiqin
Imam Jaafar Sadiq Radhiyallahu Anhu dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya juga datuknya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Solihin Imam Qasim Bin
Muhammad Bin Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu Anhum
dan beliau telah mengambilnya dari Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Qutubul Asfiya Sahibi Rasulullah Sayyidina
Salman Al-Farisi Radhiyallahu Anhu dan beliau telah
mengambilnya dari gurunya juga Sahabatnya Hadhrat
Khwajah Khwajahgan Qutubul Ummah Khalifah Rasulullah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu Anhu di
Madinah Munawwarah dan beliau telah menerimanya dari
gurunya juga Sahabatnya Hadhrat Syafiul Muznibin
Rahmatan Lil Alamin Imamul Anbiya Wal Mursalin
Sayyidina Wa Maulana Muhammad Abdullah Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
115
Sallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Thur, Mekkah dan
baginda telah menerimanya dari Hadhrat Jibril Al-Amin
Alaihissalam di Jabal Nur, Mekkah dan beliau telah
menerimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluhu.

Ya Allah, Rahmatilah kami dan kurniakanlah Kasih
Sayang dan Makrifat serta Jam'iyat Zahir dan Batin serta
Afiyat di Dunia dan Akhirat dan Lautan Kesempurnaan dari
Limpahan Faidhz dan keberkatan sekelian Para Masyaikh
ini. Ya Allah Tuhan Pemelihara kami, wafatkanlah kami
sebagai orang-orang Muslimin dan himpunkanlah kami
bersama orang-orang yang Salihin.

Segala puji bagi Allah di atas segala nikmat ini; Amin.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
116
PENDIRI TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

BELIAU adalah Imam Tariqat Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Sayyid Shah Muhammad Bahauddin
Naqshband Al-Bukhari Al-Uwaisi Rahmatullah alaih,
dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijrah
bersamaan 1317 Masihi iaitu pada abad ke 8 Hijrah
bersamaan dengan abad ke 14 Masihi di sebuah
perkampungan bernama Qasrul Arifan berdekatan Bukhara.

Beliau menerima pendidikan awal Tariqat secara
Zahir dari gurunya Hadhrat Sayyid Muhammad Baba As-
Sammasi Rahmatullah alaih dan seterusnya menerima
rahsia-rahsia Tariqat dan Khilafat dari Syeikhnya, Hadhrat
Sayyid Amir Kullal Rahmatullah alaih. Beliau menerima
limpahan Faidhz dari Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Abdul Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah
alaih yang telah 200 tahun mendahuluinya secara
Uwaisiyah.

Shah Naqshband Rahmatullah alaih telah berkata:

Pada suatu hari aku dan sahabatku sedang
bermuraqabah, lalu pintu langit terbuka dan gambaran
Musyahadah hadir kepadaku lalu aku mendengar satu suara
berkata,
Tidakkah cukup bagimu untuk meninggalkan mereka
yang lain dan hadir ke Hadhrat Kami secara berseorangan?

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
117
Suara itu menakutkan daku hingga menyebabkan
daku lari keluar dari rumah. Daku berlari ke sebuah sungai
dan terjun ke dalamnya. Daku membasuh pakaianku lalu
mendirikan Solat dua rakaat dalam keadaan yang tidak
pernah daku alami, dengan merasakan seolah-olah daku
sedang bersolat dalam kehadiranNya.

Segala-galanya terbuka dalam hatiku secara Kashaf.
Seluruh alam lenyap dan daku tidak menyedari sesuatu yang
lain melainkan bersolat dalam kehadiranNya.

Aku telah ditanya pada permulaan penarikan
tersebut,
Mengapa kau ingin memasuki jalan ini?

Aku menjawab,
Supaya apa sahaja yang aku katakan dan kehendaki
akan terjadi.

Aku dijawab,
Itu tidak akan berlaku. Apa sahaja yang Kami
katakan dan apa sahaja yang Kami kehendaki itulah yang
akan terjadi.

Dan aku pun berkata,
Aku tidak dapat menerimanya, aku mesti diizinkan
untuk mengatakan dan melakukan apa sahaja yang aku
kehendaki, ataupun aku tidak mahu jalan ini.

Lalu daku menerima jawapan,
Tidak! Apa sahaja yang Kami mahu ianya
diperkatakan dan apa sahaja yang Kami mahu ianya
dilakukan itulah yang mesti dikatakan dan dilakukan.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
118
Dan daku sekali lagi berkata,
Apa sahaja yang ku katakan dan apa sahaja yang ku
lakukan adalah apa yang mesti berlaku.

Lalu daku ditinggalkan keseorangan selama lima
belas hari sehingga daku mengalami kesedihan dan tekanan
yang hebat, kemudian daku mendengar satu suara,
Wahai Bahauddin, apa sahaja yang kau mahukan,
Kami akan berikan.

Daku amat gembira lalu berkata,
Aku mahu diberikan suatu jalan Tariqat yang akan
menerajui sesiapa jua yang menempuhnya terus ke Hadhrat
Yang Maha Suci. Dan daku telah mengalami Musyahadah
yang hebat dan mendengar suara berkata,
Dikau telah diberikan apa yang telah dikau minta.

Beliau telah menerima limpahan Keruhanian dan
prinsip dasar Tariqat Naqshbandiyah dari Hadhrat Khwajah
Abdul Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah alaih yang
terdiri dari lapan perkara iaitu:

Yad Kard, Baz Gasyt, Nigah Dasyat, Yad Dasyat,
Hosh Dar Dam, Nazar Bar Qadam, Safar Dar Watan,
Khalwat Dar Anjuman.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih telah
menambah tiga lagi prinsip menjadikannya sebelas iaitu:

Wuquf Qalbi, Wuquf Adadi dan Wuquf Zamani.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
119
Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih telah
berkata,
Jalan Tariqat kami adalah sangat luarbiasa dan
merupakan Urwatil Wutsqa (Pegangan Kukuh), dengan
berpegang teguh secara sempurna dan menuruti Sunnah
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum Ajmain. Mereka telah membawa
daku ke jalan ini dengan Kekurniaan. Dari awal hingga ke
akhir daku hanya menyaksikan Kekurniaan Allah bukan
kerana amalan. Menerusi jalan Tariqat kami, dengan amal
yang sedikit, pintu-pintu Rahmat akan terbuka dengan
menuruti jejak langkah Sunnah Baginda Rasulullah Sallahllu
Alaihi Wasallam.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih
mempunyai dua orang Khalifah besar iaitu Hadhrat
Khwajah Alauddin Attar Rahmatullah alaih dan Hadhrat
Khwajah Muhammad Parsa Rahmatullah alaih, pengarang
kitab Risalah Qudsiyyah.

Dia adalah ibarat lautan ilmu yang tak bertepi dan
dianugerahkan dengan mutiara-mutiara hikmah dari Ilmu
Laduni. Dia menyucikan hati-hati manusia dengan lautan
amal kebaikan. Dia menghilangkan haus sekelian Ruh
dengan air dari pancuran Ruhaniahnya.

Dia amat dikenali oleh sekelian penduduk di langit
dan di bumi. Dia ibarat bintang yang bergemerlapan yang
dihiasi dengan mahkota petunjuk. Dia mensucikan Ruh-Ruh
manusia tanpa pengecualian menerusi nafasnya yang suci.
Dia memikul cahaya Kenabian dan pemelihara Syariat
Muhammadiyah serta rahsia-rahsia MUHAMMADUR
RASULULLAH.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
120
Cahaya petunjuknya menerangi segala kegelapan
kejahilan Raja-raja dan orang awam sehingga mereka pun
datang berdiri di pintu rumahnya. Cahaya petunjuknya juga
meliputi seluruh Timur dan Barat, Utara dan Selatan. Dia
adalah Ghauts, Sultanul Auliya dan rantai bagi sekelian
permata Ruhani.

Semoga Allah Merahmatinya Dan Mengurniakan
Limpahan Faidhznya Yang Berkekalan Kepada Kita. Amin.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
121
KEKHUSUSAN TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

HADHRAT Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh
Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih yang merupakan
salah seorang dari Para Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah
telah berkata di dalam surat-suratnya yang terhimpun di
dalam Maktubat Imam Rabbani,
Ketahuilah bahawa Tariqat yang paling Aqrab dan
Asbaq dan Aufaq dan Autsaq dan Aslam dan Ahkam dan
Asdaq dan Aula dan Ala dan Ajal dan Arfa dan Akmal dan
Ajmal adalah Tariqah Aliyah Naqshbandiyah, semoga Allah
Taala mensucikan roh-roh ahlinya dan mensucikan rahsia-
rahsia Para Masyaikhnya. Mereka mencapai darjat yang
tinggi dengan berpegang dan menuruti Sunnah Baginda
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkan dari
perkara Bidaah serta menempuh jalan Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum. Mereka berjaya mencapai kehadiran
limpahan Allah secara berterusan dan syuhud serta
mencapai maqam kesempurnaan dan mendahului mereka
yang lain.

Adapun Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Rahmatullah alaih telah menerangkan kelebihan dan
keunggulan Tariqah Naqshbandiyah dengan beberapa lafaz
yang ringkas dan padat adalah menerusi pengalaman
keruhaniannya. Beliau merupakan seorang pembaharu
agama (Mujaddid/Reformer) pada abad ke 11 Hijrah.
Sebelum beliau menerima Silsilah Naqshbandiyah beliau
telah menempuh beberapa jalan Tariqat seperti Chishtiyah,
Qadiriyah, Suhrawardiyah, Kubrawiyah dan beberapa
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
122
Tariqat yang lain dengan cemerlang serta memperolehi
Khilafah dan Sanad Ijazah. Beliau telah menerima Tariqat
Silsilah Aliyah Khwajahganiyah Naqshbandiyah dari
gurunya Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi Billah
Rahmatullah alaih.

Beliau telah berpendapat bahawa dari kesemua jalan
Tariqat, yang paling mudah dan paling berfaedah adalah
Tariqat Naqshbandiyah dan telah memilihnya serta telah
menunjukkan jalan ini kepada para penuntut kebenaran.

Allahumma Ajzahu Anna Jaza An Hasanan Kafiyan
Muwaffiyan Li Faidhanihil Faidhi Fil Afaq

Terjemahan: Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami
kurnia yang baik, cukup lagi mencukupkan dengan
limpahan faidhznya yang tersebar di Alam Maya.

Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Bukhari
Rahmatullah alaih telah bersujud selama lima belas hari di
hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh hina
dan rendah diri, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu
Wa Taala agar ditemukan dengan jalan Tariqat yang mudah
dan senang bagi seseorang hamba bagi mencapai Zat Maha
Esa. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkabulkan
doanya dan menganugerahkan Tariqat yang khas ini yang
masyhur dengan nisbat Naqshband atau digelar
Naqshbandiyah.

Naqsh bererti lukisan, ukiran, peta atau tanda dan
Band pula bererti terpahat, terlekat, tertampal atau terpateri.
Naqshband pada maknanya bererti Ukiran yang terpahat
dan maksudnya adalah mengukirkan kalimah Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
123
Subhanahu Wa Taala di hati sanubari sehingga ianya benar-
benar terpahat di dalam pandangan mata hati yakni
pandangan Basirah. Adalah dikatakan bahawa Hadhrat Shah
Naqshband tekun mengukirkan Kalimah Allah di dalam
hatinya sehingga ukiran kalimah tersebut telah terpahat di
hatinya. Amalan zikir seumpama ini masih diamalkan dalam
sebilangan besar Tariqat Naqshbandiyah iaitu dengan
menggambarkan Kalimah Allah dituliskan pada hati
sanubari dengan tinta emas atau perak dan membayangkan
hati itu sedang menyebut Allah Allah sehingga lafaz Allah
itu benar-benar terpahat di lubuk hati.

Silsilah Aliyah Naqshbandiyah ini dinisbatkan
kepada Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu yang mana telah disepakati oleh
sekalian Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai sebaik-
baik manusia sesudah Para Nabi Alaihimus Solatu
Wassalam. Asas Tariqat ini adalah seikhlas hati menuruti
Sunnah Nabawiyah dan menjauhkan diri dari segala jenis
Bidaah merupakan syarat yang lazim.

Tariqat ini mengutamakan Jazbah Suluk yang mana
dengan berkat Tawajjuh seorang Syeikh yang sempurna akan
terhasillah kepada seseorang penuntut itu beberapa Ahwal
dan Kaifiat yang dengannya Zauq dan Shauq penuntut itu
bertambah, merasakan kelazatan khas zikir dan ibadat serta
memperolehi ketenangan dan ketenteraman hati. Seseorang
yang mengalami tarikan Jazbah disebut sebagai Majzub.

Dalam Tariqat Naqshbandiyah ini, penghasilan
Faidhz dan peningkatan darjat adalah berdasarkan
persahabatan dengan Syeikh dan Tawajjuh Syeikh.
Bersahabat dengan Syeikh hendaklah dilakukan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
124
sebagaimana Para Sahabat berdamping dengan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Murid hendaklah bersahabat dengan Syeikh dengan penuh
hormat. Sekadar mana kuatnya persahabatan dengan Syeikh,
maka dengan kadar itulah cepatnya seseorang itu akan
berjalan menaiki tangga peningkatan kesempurnaan
Ruhaniah. Kaedah penghasilan Faidhz dalam Tariqat ini
adalah sepertimana Para Sahabat menghadiri majlis Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dengan hanya duduk bersama-sama menghadiri
majlis Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam yang berkat dengan hati yang benar dan ikhlas
serta penuh cinta biarpun hanya sekali, orang yang hadir itu
akan mencapai kesempurnaan iman pada maqam yang
tertinggi. Begitulah keadaannya apabila seseorang itu hadir
dan berkhidmat dalam majlis Hadharat Naqshbandiyah,
dengan hati yang benar dan ikhlas, orang yang hadir itu
akan dapat merasakan maqam Syuhud dan Irfan yang
hanya akan diperolehi setelah begitu lama menuruti jalan-
jalan Tariqat yang lain.

Kerana itulah Para Akabirin Naqshbandiyah
Rahimahumullah mengatakan bahawa,
Tariqat kami pada Ain hakikatnya merupakan
Tariqat Para Sahabat.

Dan dikatakan juga,
Dar Tariqah Ma Mahrumi Nest Wa Har Keh
Mahrum Ast Dar Tariqah Ma Na Khwahad Aamad. Yang
bermaksud, Dalam Tariqat kami sesiapa pun tidak
diharamkan dan barangsiapa yang telah diharamkan dalam
Tariqat kami pasti tidak akan dapat datang.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
125
Yakni barangsiapa yang menuruti Tariqat kami, dia
takkan diharamkan dari menurutinya dan barangsiapa yang
Taqdir Allah semenjak azali lagi telah diharamkan dari
menuruti jalan ini, mereka itu sekali-kali takkan dapat
menurutinya.

Di dalam Tariqat Naqshbandiyah, Dawam Hudhur
dan Agahi (sentiasa berjaga-jaga) menduduki maqam yang
suci yang mana di sisi Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim
Ajmain dikenali sebagai Ihsan dan menurut istilah Para
Sufiyah ianya disebut Musyahadah, Syuhud, Yad Dasyat
atau Ainul Yaqin. Ianya merupakan hakikat:

Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau
melihat Nya.
Semoga Allah Mengurniakan Kita Taufiq.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
126
PERKEMBANGAN TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

ADAPUN gelaran nama Naqshbandiyah ini mula masyhur
di zaman Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah
alaih. Menurut Hadhrat Syeikh Najmuddin Amin Al-Kurdi
Rahmatullah alaih di dalam kitabnya Tanwirul Qulub
bahawa nama Tariqat Naqshbandiyah ini berbeza-beza
menurut zaman.

Di zaman Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu sehingga ke zaman Hadhrat Syeikh
Taifur Bin Isa Bin Abu Yazid Bustami Rahmatullah alaih
dinamakan sebagai Siddiqiyah dan amalan khususnya
adalah Zikir Khafi.

Di zaman Hadhrat Syeikh Taifur bin Isa bin Abu
Yazid Bustami Rahmatullah alaih sehingga ke zaman
Hadhrat Khwajah Khwajahgan Abdul Khaliq Ghujduwani
Rahmatullah alaih Tariqat ini dinamakan Taifuriyah dan
tema khusus yang ditampilkan adalah Cinta dan Marifat.

Kemudian di zaman Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Abdul Khaliq Ghujduwani Rahmatullah alaih sehingga ke
zaman Hadhrat Imam At-Tariqah Khwajah Shah
Muhammad Bahauddin Naqshband Bukhari Rahmatullah
alaih Tariqat ini dinamakan sebagai Khwajahganiyah. Pada
zaman tersebut Tariqat ini telah diperkuatkan dengan lapan
prinsip asas Tariqat iaitu Yad Kard, Baz Gasyt, Nigah
Dasyat, Yad Dasyat, Hosh Dar Dam, Nazar Bar Qadam,
Safar Dar Watan dan Khalwat Dar Anjuman.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
127
Kemudian pada zaman Hadhrat Imam At-Tariqah
Khwajah Shah Muhammad Bahauddin Naqshband Bukhari
Rahmatullah alaih sehingga ke zaman Hadhrat Khwajah
Ubaidullah Ahrar Rahmatullah alaih, Tariqat ini mulai
masyhur dengan nama Naqshbandiyah. Hadhrat Imam At-
Tariqah Khwajah Shah Muhammad Bahauddin Naqshband
Rahmatullah alaih telah menambah tiga asas sebagai
penambahan dari Hadhrat Khwajah Khwajahgan Abdul
Khaliq Ghujduwani Rahmatullah alaih iaitu Wuquf Qalbi,
Wuquf Adadi dan Wuquf Zamani.

Pada zaman Hadhrat Khwajah Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah alaih sehingga ke zaman Hadhrat Mujaddid
Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih
Tariqat ini dikenali dengan nama Ahrariyah sehinggalah ke
zaman Hadhrat Khwajah Muhammad Baqi Billah
Rahmatullah alaih.

Bermula dari zaman Hadhrat Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih Tariqat ini
mula dikenali sebagai Mujaddidiyah dan ilmu tentang
Lataif Fauqaniyah dan Daerah Muraqabah pun
diperkenalkan. Semenjak itu Tariqat ini mulai dikenali
dengan nama Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehinggalah
ke zaman Hadhrat Mirza Mazhar Jan Janan Syahid
Rahmatullah alaih.

Kemudian Tariqat ini dikenali dengan nama
Mazhariyah sehingga ke zaman Hadhrat Qutub Al-Auliya
Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah alaih.

Pada zaman Hadhrat Qutub Al-Auliya Shah
Abdullah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah alaih, seorang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
128
Syeikh dari Baghdad yang bernama Hadhrat Syeikh
Dhziauddin Muhammad Khalid Uthmani Kurdi Al-
Baghdadi Rahmatullah alaih telah datang ke Delhi
sekembalinya beliau dari Makkah untuk berbaiah dengan
Hadhrat Qutub Al-Auliya Shah Abdullah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah alaih setelah beliau menerima isyarah
dari Ruhaniah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil
Tariqat Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah ini dan beliau
telah membawanya ke negara Timur Tengah.

Hadhrat Syeikh Dhziauddin Muhammad Khalid
Uthmani Kurdi Al-Baghdadi Rahmatullah alaih mula
memperkenalkan amalan Suluk iaitu Khalwat Saghirah dan
Tariqat ini mula dikenali sebagai Naqshbandiyah
Khalidiyah di Timur Tengah khususnya di Makkah dan
tersebar di kalangan jemaah Haji dari rantau Nusantara dan
tersebarlah ia di serata Tanah Melayu dan Indonesia.
Walaubagaimanapun di Tanah Hindi, Tariqat ini masih
dikenali sebagai Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Adapun Para Masyaikh Mutaakhirin yang datang
sesudah itu sering menambahkan nama nisbat mereka
sendiri untuk membezakan Silsilah antara satu dengan yang
lain seperti Naqshbandiyah Khalidiyah dan Naqshbandiyah
Mujaddidiyah. Silsilah Naqshbandiyah ini telah berkembang
biak dari Barat hingga ke Timur. Meskipun Silsilah ini telah
dikenali dengan beberapa nama yang berbeza, namun ikatan
keruhanian dari rantaian emas yang telah dipelopori oleh
Hadhrat Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu akan tetap berjalan sehingga ke Hari
Qiyamat menerusi keberkatan yang telah Allah Subhanahu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
129
Wa Taala kurniakan kepada sekelian Para Masyaikh yang
ditugaskan menyambung Silsilah ini.

Dalam perjalanan mencapai kebenaran yang hakiki,
terdapat dua kaedah jalan yang biasa diperkenalkan oleh
Para Masyaikh Tariqat, iaitu sama ada sesebuah Tariqat itu
menuruti Tariqat Nafsani ataupun Tariqat Ruhani.

Tariqat Nafsani mengambil jalan pendekatan dengan
mentarbiyahkan Nafs dan menundukkan keakuan diri. Nafs
atau keakuan diri ini adalah sifat Ego yang ada dalam diri
seseorang. Nafs dididik bagi menyelamatkan Ruh dan jalan
Tariqat Nafsani ini amat sukar dan berat kerana Salik perlu
melakukan segala yang berlawanan dengan kehendak Nafs.
Ianya merupakan suatu perang Jihad dalam diri seseorang
Mukmin. Tariqat Ruhani adalah lebih mudah yang mana
pada mula-mula sekali Ruh akan disucikan tanpa
menghiraukan tentang keadaan Nafs. Setelah Ruh disucikan
dan telah mengenali hakikat dirinya yang sebenar, maka
Nafs atau Egonya dengan secara terpaksa mahupun tidak,
perlu menuruti dan mentaati Ruh.

Kebanyakan jalan Tariqat yang terdahulu
menggunakan pendekatan Tariqat Nafsani, namun berbeza
dengan Para Masyaikh Silsilah Aliyah Naqshbandiyah,
mereka menggunakan pendekatan Tariqat Ruhani iaitu
dengan mentarbiyah dan mensucikan Ruh Para Murid
mereka terlebih dahulu, seterusnya barulah mensucikan
Nafs.

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita
ke jalan Tariqat yang Haq, yang akan membawa kita atas
landasan Siratul Mustaqim sepertimana yang telah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
130
dikurniakanNya nikmat tersebut kepada Para Nabi, Para
Siddiqin, Para Syuhada dan Para Salihin. Mudah-mudahan
dengan menuruti Tariqat yang Haq itu dapat menjadikan
kita insan yang bertaqwa, beriman dan menyerah diri
kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Seorang Penyair Sufi pernah berkata,
Al Ajzu An Darakil Idraki Idraku,
Wal Waqfu Fi Turuqil Akhyari Isyraku.

Seseorang yang berasa lemah dari mendapat kefahaman
adalah seorang yang mengerti;
Dan berhenti dalam menjalani perjalanan orang-orang yang
berkebaikan adalah suatu Syirik.

ALLAH HUWA ALLAH HAQQ ALLAH HAYY


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
131
BAB 1: BAIAH

KETAHUILAH bahawa makna Baiah ialah berjanji dan taat
setia kemudian berpegang teguh dan tetap
melaksanakannya. Berbaiah merupakan amalan Para Sufi
yang mulia Rahmatullah alaihim dan ianya terus berjalan
sehingga ke hari ini dan akan terus berjalan. Berbaiah juga
merupakan Sunnah dan Tariqah Para Sahabat Ridhwanullah
Alaihim Ajmain.

Baiah adalah menetapkan secara sedar hubungan di
antara Murshid dan Murid. Murid membenarkan
Murshidnya memberikan bimbingan kepadanya dan
Murshid menerima Murid sebagai Muridnya dan
pengikutnya dalam mencapai peningkatan Ruhani menuju
kepada maksud yang hakiki.

Perkataan Baiah berasal dari kata dasar Baa Baian
Mabian yang bererti menjual dan perkataan ini biasa
digunakan dalam istilah akad jual beli. Biasanya setelah
menjual sesuatu, si penjual akan mengucapkan Bitu yang
bererti Saya menjual dan pembeli pula mengucapkan
Isytaraitu yang bererti Saya membeli dan ini
mengisyaratkan kepada keredhaan kedua belah pihak. Dari
kata dasar tersebut terbit pula kata Bayaa yang bererti
membuat perjanjian atau biasa disebutkan sebagai Bayat
atau Baiah. Dalil Baiah di dalam Al-Quran ada di dalam
Surah Al-Fath ayat 10 yang mana Allah Taala berfirman
yang maksudnya,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
132
| _%! ,`-!,` !| `-!,` < <
_ > !| > ls .. _ !, s l. <
.`. > !Ls
Sesungguhnya orang-orang yang berbaiah berjanji setia
kepada kamu (Muhammad), sesungguhnya mereka berbaiah
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka. Maka barangsiapa yang melanggar janjinya maka
akibat buruk akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa
yang menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan
memberinya pahala yang besar.

Bahawasanya orang-orang yang berjanji setia kepada
Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia
kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka
barangsiapa yang melanggar janjinya nescaya akibat dari
melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan
barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah
akan memberinya pahala yang besar.

Pada bulan Zulqaidah tahun keenam Hijriyyah
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam beserta pengikut-pengikutnya hendak
mengunjungi Makkah untuk melakukan Umrah dan melihat
keluarga-keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan.
Sesampai sahaja di Hudaibiyah, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan
mengutus Hadhrat Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu
terlebih dahulu ke Makkah untuk menyampaikan maksud
kedatangannya dan kaum Muslimin. Mereka menanti-nanti
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
133
kembalinya Hadhrat Utsman bin Affan Radhiyallahu
Anhu, tetapi tidak juga datang kerana Hadhrat Utsman bin
Affan Radhiyallahu Anhu telah ditahan oleh kaum
Musyrikin, kemudian tersiar lagi khabar bahawa Hadhrat
Utsman bin Affan Radhiyallahu Anhu telah dibunuh, maka
Nabi menganjurkan agar kaum Muslimin melakukan Bai'ah
janji setia kepadanya. Mereka pun mengadakan janji setia
kepada Nabi dan mereka akan memerangi kaum Quraisy
bersama Nabi sampai kemenangan tercapai.

Perjanjian setia ini telah diredhai Allah sebagaimana
tersebut dalam ayat 18 Surah Al-Fath, kerana itulah ianya
disebut sebagai Bai'atur Ridhwan. Bai'atur Ridhwan ini
menggetarkan kaum Musyrikin sehingga mereka telah
melepaskan Hadhrat Utsman dan mengirimkan utusan
untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum
Muslimin. Perjanjian ini terkenal dengan Sulhul Hudaibiyah.

Orang yang berjanji setia biasanya berjabat tangan.
Caranya berjanji setia dengan Rasul ialah meletakkan tangan
Rasul di atas tangan orang yang berjanji itu. Jadi maksud
tangan Allah di atas mereka ialah untuk menyatakan bahawa
berjanji dengan Rasulullah sama dengan berjanji dengan
Allah. Jadi seakan-akan Tangan Allah di atas tangan orang-
orang yang berjanji itu. Hendaklah difahamkan bahawa
Allah Maha suci dari segala sifat-sifat yang menyerupai
makhluknya.

Di dalam Surah Al-Fath ayat 18 Allah Subhanahu Wa
Taala berfirman yang maksudnya,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
134
1l _. < _s _,l | `-!,` > >:l
l- ! ,l ! >.l ,ls ,. !>. !,
Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang
beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah
pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang
dekat.
Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-
orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi
Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam di bawah sebuah
pohon dan Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati
mereka lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dan
memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang
dekat waktunya. Yang dimaksudkan dengan kemenangan
yang dekat ialah kemenangan kaum Muslimin pada perang
Khaibar.

Para Sahabat Radhiyallahu Anhum berbaiah dengan
Hadhrat Baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dalam banyak keadaan. Ada yang berbaiah untuk
ikut berhijrah dan berjuang bersama-sama Baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang berbaiah
untuk sama-sama menegakkan Rukun Islam, ada yang
berbaiah untuk tetap teguh berjuang tanpa undur ke
belakang dalam medan pertempuran jihad menentang orang
kafir, ada yang berbaiah untuk tetap berpegang dan
memelihara Sunnah, menjauhi bidaah dan berbaiah untuk
melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kaum wanita di kalangan Para Sahabat Radhiyallahu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
135
anhum juga melakukan Baiah dengan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terdapat bermacam-macam peristiwa Baiah di zaman
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Para Sahabat
Ridhwanullah Alaihim Ajmain. Menurut Hadhrat Shah
Waliyullah Dehlawi Rahmatullah alaih di dalam kitabnya
Al-Qaulul Jamil terdapat beberapa bahagian Baiah iaitu:

1. Baiah untuk taat setia kepada Khalifah.
2. Baiah untuk menerima Agama Islam.
3. Baiah untuk tetap teguh berpegang dengan Taqwa.
4. Baiah untuk ikut berhijrah dan berjihad.
5. Baiah untuk tetap setia menyertai Jihad.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Rahmatullah alaih, terdapat 3 jenis Baiah. Jenis yang
pertama ialah apabila seseorang itu bertaubat pada tangan
seorang yang suci dan berbaiah untuk meninggalkan
perbuatan dosa, maka dosa-dosa besarnya juga akan turut
terampun. Jika dia kembali melakukan dosa, maka dia perlu
mengulangi Baiah kali yang kedua yakni Baiah ini boleh
berlaku berulang-ulang kali.

Jenis Baiah yang kedua ialah apabila seseorang itu
berbaiah untuk mendapatkan Nisbat Khandaniyah yakni
nisbat dengan sesuatu golongan atau kelompok bagi
mendapatkan perkhabaran baik yang menjadi kekhususan
bagi golongan tersebut. Di samping itu dia mengharapkan
Syafaat yang tidak terbatas menerusi golongan tersebut.
Misalannya, seseorang itu berbaiah dengan Silsilah
Qadiriyah supaya mendapatkan perkhabaran baik Hadhrat
Ghauts Tsaqilain Syeikh Abdul Qadir Jailani Rahmatullah
alaih yang mana beliau telah berkata bahawa, Para murid
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
136
dalam Silsilahku tidak akan meninggal dunia dalam keadaan
tidak bertaubat. Baiah seperti ini tidak perlu dilakukan
berulang-ulang.

Jenis Baiah yang ketiga ialah apabila seseorang itu
berniat untuk mengambil faedah dan istifadah dari sesuatu
Khandan atau golongan. Jika seseorang itu telah berikhtiar
dan berusaha untuk melaksanakan Zikir dan Wazifah
Khandan tersebut secara ikhlas namun tidak berupaya
melaksanakannya maka untuk dirinya, dengan kebenaran
yang menjadi kebiasaan ialah hendaklah merujuk kepada
mana-mana orang suci dari kelompok atau golongan yang
lain dan berbaiah dengan Murshid yang lain sama ada
Murshid yang sebelum itu redha mahupun tidak. Akan
tetapi tidak boleh sekali-kali menafikan kesucian dan
kesalihan Murshid yang terdahulu sebaliknya hendaklah
beranggapan bahawa mungkin tuahnya tiada di sana.

Jika seseorang Murid mendapati Murshid
mengabaikan pengamalan Syariat dan usul-usul Tariqat dan
dirinya terikat dengan ahli-ahli duniawi dan mencintai
dunia, maka hendaklah dirinya mencari Murshid yang lain
bagi menghasilkan limpahan Faidhz batin dan kecintaan
serta Marifat. Adapun, amalan mengulangi Baiah memang
ada berlaku di zaman Hadhrat Baginda Rasulullah Salllallhu
Alaihi Wasallam, begitu juga di zaman Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum Ajmain, Para Tabiin dan Tabiit
Tabiin.

Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Dehlawi
Rahmatullah alaih bahawa mengulangi Baiah dengan
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
ada asasnya. Begitu juga melakukan Baiah berulang-ulang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
137
dengan ahli-ahli Tasawwuf sama ada dengan dua orang
Syeikh yang berlainan atau dua kali dengan Syeikh yang
sama. Ini dilakukan kerana wujudnya kecacatan pada orang
yang menerima Baiah itu yakni Syeikh tersebut, sama ada
selepas kematiannya ataupun berpisah jauh serta putus
hubungan secara zahir. Adapun Baiah yang dilakukan
berulang-ulang kali tanpa sebarang sebab atau uzur maka
boleh dianggap sebagai main-main dan ini boleh
menghilangkan keberkatan dan menyebabkan hati Syeikh
atau Guru Murshid itu berpaling dari menumpukan
perhatian keruhanian terhadapnya. Wallahu Alam.

Hadhrat Aqdas Maulana Muhammad Abdullah
Rahmatullah alaih suatu ketika telah ditanyakan orang
tentang apakah maksud Baiah? Beliau lalu berkata,
Cubalah kamu lihat bahawa dengan adanya
pengetahuan hokum-hukum Syariah dan urusan keagamaan
pun orang tidak dapat berakhlak dan melakukan amalan
Salih dengan baik, terdapat juga kebanyakan orang-orang
Islam yang mengerjakan solat dan puasa tetapi masih tidak
dapat menghindarkan diri dari kelakuan buruk seperti
menipu dan berbohong serta mengumpat ghibat. Maksud
utama Baiah ialah supaya menghindarkan kelakuan yang
buruk dan menggantikannya dengan melahirkan akhlak
yang tinggi dan mulia, mendatangkan kemudahan untuk
melakukan amalan Salih dan dengan sendirinya akan
meninggalkan perbuatan maksiat.

Hukum Baiah adalah Sunat dan bukannya Wajib
kerana manusia melakukan Baiah dengan Hadhrat Baginda
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas tujuan Wasilah untuk
tujuan Qurbah menghampirkan diri mereka kepada Allah
Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalil yang menunjukkan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
138
bahawa meninggalkan atau tidak melakukan Baiah adalah
berdosa dan tidak ada Imam Mujtahidin yang menyatakan
berdosa jika meninggalkan Baiah.

Adapun hikmah melakukan Baiah adalah amat besar
sekali kerana Allah melaksanakan peraturanNya dengan
meletakkan dan menentukan beberapa perbuatan, amalan
dan kata-kata yang bersifat zahir sebagai lambang bagi
membuktikan ketaatan dan bagi menyatakan perkara-
perkara yang bersifat Ruhaniah, halus dan tersembunyi di
jiwa insan. Sebagai contoh, membenarkan dan mempercayai
dengan yakin akan kewujudan Allah Yang Maha Esa dan
Hari Akhirat adalah merupakan perkara ghaib, halus dan
bersifat Ruhaniah, Maka Islam meletakkan pengakuan lidah
atau ikrar sebagai lambang membenarkan kewujudan Allah
dan Hari Akhirat yang bersifat Mujarrad dan halus.
Begitulah juga di dalam urusan Muamalat perniagaan dan
jual beli yang mana ianya berasaskan keredhaan penjual dan
pembeli untuk melakukan urusan perniagaan dan keredhaan
itu adalah bersifat halus dan tersembunyi maka amalan akad
Ijab dan Qabul menjadi sebagai lambang bagi menzahirkan
keredhaan antara penjual dan pembeli. Demikian juga dalam
melaksanakan Taubat, keazaman untuk berhenti dari
melakukan dosa adalah bersifat halus dan Mujarrad lagi
tersembunyi, oleh itu telah ditentukan oleh Allah menerusi
amalan Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan Para Sahabat Radhiyallahu Anhum bahawa
amalan Baiah itu secara zahirnya adalah bagi
melambangkan keazaman untuk bertaubat dan
meninggalkan dosa-dosa. Upacara Baiah ini seharusnya
dilakukan secara rahsia pada tempat yang rahsia kerana
ianya merupakan suatu rahsia perjalanan yang rahsia bagi
setiap Salik.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
139
Pada hakikatnya Baiah adalah merupakan suatu akad
jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala
kerana Dia telah berfirman di dalam Surah At-Taubah ayat
111,
| < .: _,l `. !, `l
>l l.1` , < l.1 l.1` s ls
!1> 1.l > 1l _ .-,
< :,.`! `>-,, %! .-!, ., l `l
`L-l
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang
beriman, diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga
untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu
mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran.
Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada
Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah
kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar.

Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan
ciri-ciri serta sifat-sifat mereka yang telah melakukan jual beli
dengan Allah pada Surah At-Taubah ayat 112 yang
bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
140
,.l ,-l >' >.l
`-l >.l ` `-l!, !l
_s l L>l >' < :, _,l
Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang
beribadat, yang memuji Allah, yang melawat, yang ruku,
yang sujud, yang menyuruh berbuat maaruf dan mencegah
berbuat mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah.
Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman itu.

Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala
menerangkan dengan lebih jelas akan ciri serta sifat orang-
orang beriman yang menyempurnakan akad jual beli antara
dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni mereka itu
adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang
memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar
dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan
gembirakanlah orang-orang Mukmin itu. Maksudnya
melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad.

Ada pula yang menafsirkannya dengan orang yang
berpuasa yang sentiasa bertaubat dan melaksanakan amalan
ibadah dengan baik dan sempurna, yang sering berziarah
untuk tujuan Silaturrahim ataupun untuk bertemu dengan
seseorang yang Alim untuk tujuan mendapatkan ilmu
ataupun menziarahi Para Auliya Allah Subhanahu Wa Taala
dan sebaik-baik ziarah adalah menziarahi Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di
Madinatul Munawwarah, yang mendirikan Solah dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
141
ruku dan sujud yang baik dan sempurna, yang menjalankan
kewajipan Dakwah dan Tabligh dengan menyuruh manusia
berbuat amalan kebaikan yang Maaruf dan berusaha
mencegah manusia dari melakukan perbuatan yang zalim
dan mungkar serta senantiasa memelihara hukum-hukum
Allah Subhanahu Wa Taala sepertimana yang termaktub di
dalam Al-Quran dan berpandukan Al-Hadits dan As-
Sunnah.

Dengan berusaha memelihara hukum-hukum Allah,
mereka telah menafkahkan harta mereka dan menyerahkan
diri mereka bagi menegakkan Kalimah Allah. Mereka
berperang dengan Syaitan, Hawa, Nafsu dan Duniawi
semata-mata kerana Allah sehingga mereka
menghembuskan nafas yang terakhir. Maka mereka itu
adalah golongan orang-orang beriman yang berada dalam
tingkatan yang khusus dengan mendapat perkhabaran
gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai
melengkapi syarat jual beli antara orang-orang beriman
dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Dia telah
membeli diri mereka dan harta mereka dan Syurga adalah
sebagai tukaran.

Baiah merupakan akad bagi jual beli ini dan setelah
kita berakad dengan akad Baiah ini, menjadi tanggungjawab
kitalah untuk menyerahkan diri kita mentaati perintah Allah
Subhanahu Wa Taala dan RasulNya Sallallahu Alaihi
Wasallam dan membelanjakan harta kita menurut kehendak
Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti petunjuk
RasulNya, Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
142
SYARAT-SYARAT BAIAH

ANTARA syarat-syarat yang penting yang dikemukakan
oleh Hadhrat Shah Waliyullah Ad-Dehlawi Rahmatullah
alaih di dalam kitabnya Al-Qaulul Jamil, bagi seseorang
yang hendak melakukan Baiah hendaklah dia membetulkan
pegangan dan Itiqadnya supaya sesuai dengan Itiqad
orang-orang Salih yang terdahulu seperti meyakini akan
kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan
tidak ada Tuhan melainkan Dia yang bersifat dengan segala
sifat kesempurnaan seperti Maha Hidup, Maha Mengetahui,
Maha Berkuasa, Maha Berkehendak dan Maha segalanya
sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah
menggambarkan Sifat-SifatNya menerusi sumber-sumber
yang Naqli dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh
Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain.

Allah itu Maha Suci dari segala sifat kekurangan yang
bisa hilang dan binasa seperti berjisim, mengambil ruang,
bersifat baharu, yang berubah-ubah, bertempat, berwarna
dan berbentuk. Maha Suci Allah dalam setiap hal dan
keadaan. Apa yang terdapat di dalam Al-Quran tentang
Tuhan bersemayam di atas Arash, Tangan Allah dan
sebagainya itu semuanya hendaklah kita beriman dan
percaya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ayat-ayat
itu pada prinsip zahirnya dan kita hendaklah menyerahkan
huraian tentang ayat-ayat itu kepada Allah Subhanahu Wa
Taala. Secara mutlaknya kita mestilah mengetahui bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bersifat seperti sifat-
sifat makhluk dan tidak ada sesuatu pun yang serupa
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
143
Mendengar lagi Maha Melihat. Kita juga mesti mengakui
bahawa sifat-sifat kesempurnaan itu tetap tsabit wujudnya di
sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah
ditegaskan olehNya di dalam Al-Quran. Ini merupakan
syarat yang utama.

Syarat yang kedua, secara umumnya seseorang itu
mestilah mengakui tentang wujudnya Kenabian Para Anbiya
Alaihimus Solatu Wassalam dan mengakui pula Kenabian
Penghulu kita Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Dia mestilah
mematuhi dan mengikuti apa sahaja yang diperintah dan
dilarang oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestilah sentiasa mempercayai
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam dalam setiap perkara yang
disampaikannya sama ada tentang Sifat-Sifat Allah
Subhanahu Wa Taala, tentang perkara Akhirat, tentang
Syurga dan Neraka, tentang Mahsyar, tentang Hari Hisab,
tentang melihat Wajah Allah, tentang Qiyamat, tentang azab
kubur dan lain-lain lagi seperti yang telah disebut oleh
hadits-hadits Nabawiyah yang sahih.

Syarat yang ketiga hendaklah dia sentiasa berhati-hati
dan berusaha menjauhkan dirinya dari melakukan perkara-
perkara yang dianggap dosa besar dan sentiasa menyesal
apabila melakukan dosa-dosa kecil.

Syarat yang keempat hendaklah dia berhati-hati
dalam mengamalkan rukun-rukun Islam. Dia hendaklah
melakukan segala amalan ibadat ini dengan betul seperti
yang diperintahkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memelihara
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
144
segala Sunnahnya serta menjaga segala peraturan dan adab
yang berhubung dengan amalan ibadat.

Syarat kelima hendaklah dia memerhati dan
memperbetulkan perkara-perkara yang berhubung dengan
kehidupan seharian seperti makan, minum, pakaian,
percakapan, rakan, saudara mara dan keluarga.
Memperbetulkan urusan rumahtangga dan kekeluargaan,
urusan muasyarat dan muamalat seperti jual beli, hutang
piutang dan sebagainya menuruti Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Syarat keenam hendaklah sentiasa mengamalkan
zikir-zikir Masnun pada waktu pagi dan petang, menjaga
akhlak, membaca Al-Quran, mengingati Akhirat, menghadiri
majlis ilmu dan zikir dan banyak beribadat. Syarat yang
ketujuh ialah menyempurnakan kesemua syarat-syarat tadi
dan menumpukan perhatiannya kepada usaha batin iaitu
menuju Kehadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam
sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hadhrat Imam
Muslim, Imam Abu Daud dan Imam Nasai Rahimahumullah
bahawa,
Hadhrat Auf Bin Malik Al-Ashjai Radhiyallahu Anhu
telah berkata, Kami berada bersama Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
seramai sembilan orang atau lapan orang atau tujuh orang.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda, Apakah kamu semua
tidak berbaiah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam? Maka kami pun menghulurkan tangan-tangan
kami dan berkata, Atas perkara apakah kami hendak
berbaiah denganmu, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam? Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
145
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atas perkara
bahawa kamu hendaklah beribadat kepada Allah dan
jangan mensyirikkan sesuatu juapun denganNya, dan
bersolat lima waktu dan mendengar dan taat.

Hadhrat Maulana Shah Ashraf Ali At-Thanwi
Rahmatullah alaih menyatakan bahawa Para Sufi yang
mulia mengamalkan Baiat yang mana ianya dapat
menghasilkan keazaman kuat untuk menyempurnakan
hukum Syariat yakni bersikap Istiqamah dalam amalan
Zahir dan Batin serta berjanji untuk melaksanakannya. Baiat
ini dikenali sebagai Baiat Tariqat.

Sebahagian Ulama Zahir mengatakan bahawa amalan
Baiat ini adalah Bidaah dan bukannya amalan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam. Menurut mereka, Baiat hanya untuk orang Kafir
yang baru memeluk Agama Islam dan untuk orang Islam
ketika hendak berjihad. Walaubagaimanapun, dari Hadits
yang dinyatakan di atas dapat kita fahami bahawa Para
Sahabat Radhiyallahu Anhum yang berbaiah itu bukanlah
berbaiat untuk memeluk Agama Islam kerana mereka
sudahpun beragama Islam. Dari kandungan Baiat yang
disabdakan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maka terzahirlah
bahawa Baiat yang dilakukan itu bukanlah untuk maksud
Jihad, bahkan menerusi lafaznya dapat kita ketahui bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah menegaskan tentang keazaman
menyempurnakan amalan. Maka, Baiat merupakan Sunnah
dan ianya tidak dapat dinafikan. Sesungguhnya kepentingan
Baiat Tariqat bukanlah kepada masyarakat umum tetapi
sebaliknya bagi mereka yang terdapat penyakit-penyakit
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
146
yang tersembunyi di dalam hati. Tanpa nasihat dan panduan
dari seseorang Syeikh yang Haq lagi Arif, seseorang itu
tidak akan dapat memahami tentang penyakit Ruhaninya.
Jikalau seseorang itu mengetahui penyakit Ruhaninya
sekalipun, dia tetap tidak tahu apakah cara
penyembuhannya dan jika dia tahu sekalipun, dia akan
menghadapi kesukaran untuk mengubatinya kerana
halangan-halangan dari Nafsnya, kerana itulah bimbingan
seorang Murshid Kamil amat diperlukan.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
147
MURSHID

MURSHID pada pengertian bahasa bererti seseorang yang
menunjukkan jalan. Menurut istilah Tasawwuf dan Tariqat,
Murshid adalah pembimbing jalan Keruhanian. Murshid
juga di sebut sebagai Syeikh di Tanah Arab dan di rantau
Nusantara. Namun di negara Asia Tengah seperti di
Khurasan, Bukhara, Turki dan Tanah Hindi, Murshid juga
disebut sebagai Pir. Ada juga yang menyebutnya sebagai
Khalifah dan ada juga yang menyebutnya sebagai Khwajah
yang bermaksud Tuan Guru.

Bagaimanakah yang dikatakan seorang Murshid itu?
Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih, Murshid ialah seorang yang menuruti
Sunnah Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam secara Zahir dan Batin. Seseorang Murshid juga
adalah seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang
bidaah dan sesat. Bidaah adalah amalan yang bukan
bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap perkara
yang Bidaah adalah sesat. Perkara yang sesat apabila
diamalkan akan membawa seseorang itu ke Neraka
Jahannam; Nauzu Billah.

Murshid hendaklah memiliki Aqidah yang benar dan
sahih sepertimana Aqidah Salafus Salihin dan yang
dipegang oleh sekelian Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ilmu
Aqidah adalah berpandukan Al-Quran dan Al-Hadits
sepertimana yang telah disusun oleh Imam Maturidi
Rahmatullah alaih dan Imam Abu Hassan Asy-Syaari
Rahmatullah alaih. Seseorang Murshid seharusnya memiliki
Aqidah yang kuat dan kukuh sepertimana Hadhrat Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
148
Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah alaih dan sekelian Para
Masyaikh Akabirin, kerana mereka menuruti Aqidah Para
Sahabat yang telah beritiqad dengan Aqidah Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dia juga perlu mengetahui Ilmu Fiqah dan memahami
masaalah Fiqah yang penting-penting. Ilmu Fiqah hendaklah
berdasarkan apa yang telah diijtihadkan oleh Para Imam
Mujtahidin dalam bidang Syariat. Hasil Ijtihad mereka
menimbulkan Mazhab. Terdapat empat Mazhab yang
diiktiraf oleh sekelian Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah
iaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Murshid
hendaklah berpegang kepada salah satu dari Mazhab
Syariat tersebut dalam perlaksanaan hukum-hukum Fiqah.

Dia hendaklah sentiasa melakukan mutalaah kitab-
kitab Hadis dan kitab Tafsir Al-Quran. Di samping itu dia
juga hendaklah membaca kitab-kitab Para Sufi yang mulia
yang berkaitan dengan pembinaan akhlak dan tatakrama
yang baik. Contohnya seperti kitab Ihya Ulumuddin,
Minhajul Abidin dan Kimia Saadat karangan Imam Al-
Ghazali Rahmatullah alaih. Dia juga hendaklah selalu
membaca kitab-kitab tentang hal ehwal pengalaman
keruhanian Para Masyaikh dan kata-kata Malfuzat mereka.

Murshid hendaklah menghindarkan diri dari
hubungan dan takluk yang kuat dengan orang-orang ahli
dunia. Murshid hendaklah memanafaatkan masanya yang
terluang dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Selalu
berkhalwat dan mengasingkan diri dari kesibukan manusia,
selalu mengharapkan keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala
dan menjadikan adat tidak bergantung kepada sesama
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
149
makhluk. Murshid juga hendaklah selalu melakukan
pembacaan Tilawah Al-Quran.

Jika beliau bukan seorang Hafiz Al-Quran, dan tidak
mampu menghafalnya, bacalah sebahagian dari Al-Quran
menurut kemampuannya. Dia juga hendaklah selalu
memperbanyakkan zikir demi menghasilkan keberkatan dan
faedah Batiniah kepada Ruhani.

Selalu Taubat, Inabat, Zuhud, Wara, Taqwa, Sabar,
Syukur, Qanaah, Tawakkal, Taslim dan Redha dengan
ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kerana ianya
merupakan Maqamat di dalam Tariqat serta hendaklah
menahan hawa nafsu. Ciri-ciri Murshid yang sebegini,
apabila dipandang akan mengingatkan kita kepada Allah
Subhanahu Wa Taala dan hatinya bersih dan suci dari
keinginan dan kehendak yang salah dan tidak baik.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Rahmatullah alaih lagi, jika seorang itu Murshid silsilah
Tariqat Chistiyah, bersahabat dan Faidhz darinya akan
menimbulkan Zauk dan Shauq serta kecintaan yang tak
terhingga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan berhasil
menghindar dan mengasingkan diri dari golongan ahli
dunia. Jikalau Murshid itu dari silsilah Tariqat Qadiriyah,
maka seseorang murid itu akan mencapai kebersihan hati
dan mencapai takluk dengan Alam Arwah dan Malaikat.
Kepada mereka terbuka sebahagian pengetahuan tentang
perkara yang telah lepas dan akan datang.

Jikalau Murshid itu adalah dari silsilah Tariqat
Naqshbandiyah, maka dengan bersahabat dengannya akan
menghasilkan Kehadiran Zat yakni ingatan yang berterusan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
150
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghasilkan Jamiyat
yakni ketenangan dan ketenteraman hati, menghasilkan Yad
Dasyat yakni ingatan yang bersungguh-sungguh, kehilangan
diri yakni hilang pergantungan pada makhluk dan diri
sendiri, terhasilnya Jazbah dan semangat untuk menuju
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terhasilnya warid-warid
yang merupakan ilmu pengetahuan dan ilham yang baik
dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan terhasil juga
padanya Kasyaf.

Jikalau Murshid itu adalah dari silsilah Tariqat
Mujaddidiyah, maka akan terhasillah kepadanya
pengetahuan tentang Lataif Fauqaniyah yakni latifah-latifah
yang berada di atas Arash di Alam Amar dan menghasilkan
nisbat Batin tentang kaifiyat bagaimana untuk melakukan
penyucian hati pada latifah-latifah tersebut dan
menampakkan padanya cahaya nur dan rahsia-rahsia yang
terdapat di dalam Tariqat Mujaddidiyah ini.

Hadhrat Sheikh Muhammad Nazim Al-Haqqani telah
menyatakan antara tanda-tanda seseorang Murshid itu ialah
kamu dapat memberikan sepenuh kepercayaan kepadanya.
Hati kamu akan memberikan isyarat dan hati tidak
melakukan kesilapan. Jika seseorang itu duduk bersama
seorang Murshid yang benar, dia akan berasa tenang,
tenteram, kepuasan hati dan akan berasa gembira. Ini adalah
tanda-tanda isyarat bagi hati. Dia akan melupakan segala
masaalah dan kesusahan ketika hadir bersamanya dan
merasakan dirinya seperti seekor ikan di dalam lautan.

Kenapa orang suka pergi ke pantai? Kerana apabila
kaki mereka mencecah air, mereka akan memperolehi
ketenteraman dan keriangan. Ruh juga mahukan lautan bagi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
151
dirinya. Di dalam kehidupan, kita memerlukan seorang yang
seumpama lautan supaya hati kita dapat riang dan tenteram
ketika berada di sampingnya. Murshid diibaratkan sebagai
seorang doktor bagi Ruhani. Mereka menyelamatkan
manusia dari sifat-sifat yang buruk dan melahirkan sifat-sifat
yang baik dalam diri mereka. Doktor dalam bidang jasmani
mungkin dapat berusaha menyelamatkan seseorang dari
mati yang sementara namun segala sifat-sifat yang buruk
dapat menyebabkan seseorang itu mati selama-lamanya.
Doktor Ruhani akan membuang sifat-sifat yang buruk itu
dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik dan
membawanya kepada kehidupan yang kekal abadi.

Menurut Imam Al-Qusyairi Rahmatullah alaihi di
dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah,
Kemudian wajiblah ke atas seseorang murid supaya
dia dididik oleh Syeikh, kalau sekiranya dia tidak ada guru
yang membimbingnya, selamanya dia tidak akan berjaya di
dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala.

Imam Al-Ghazali Rahmatullah alaihi pula
menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin seperti
berikut,
Maka demikianlah seorang murid itu memerlukan
seorang Syeikh dan guru yang semestinya dia ikuti untuk dia
mendapat panduan ke arah jalan yang betul. Sesungguhnya
jalan agama itu cukup sukar sekali, sedangkan jalan-jalan
Syaitan amat banyak pula. Oleh itu barangsiapa yang tidak
ada Syeikh yang menunjuk arah kepadanya, maka Syaitan
akan memandu ke arah jalannya.

Imam Al-Ghazali Rahmatullah alaihi telah
memperincikan syarat-syarat yang tertentu, di antaranya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
152
ialah seseorang itu mestilah Alim (terpelajar), tetapi
bukanlah setiap orang Alim boleh menjadi Syeikh Murshid
malah dia mestilah pula mempunyai bakat ketokohan dari
segi kepimpinan. Selain itu, Syeikh juga mestilah
mempunyai banyak tanda yang patut atau mesti dimilikinya
supaya sebarangan orang tidaklah boleh mengakui dirinya
sebagai Syeikh Murshid dengan sewenang-wenangnya.
Antara syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

1. Tercabut seluruh perasaan cintakan harta dan pangkat
daripada lubuk hatinya.
2. Tokoh kepimpinan itu berkembang melalui bimbingan
seorang pemimpin, di mana pemimpin itu telah
menerima pimpinan daripada pemimpin yang
sebelumnya. Begitulah seterusnya sehingga sampai
pimpinan itu bermula daripada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam.
3. Hendaklah dia pernah mengalami sedikit sebanyak
latihan-latihan seperti sedikit makan, sedikit bercakap
dan sedikit tidur. Memperbanyakkan bersolat, banyak
bersedekah dan banyak berpuasa.
4. Pernah menyedut cahaya Nur Kenabian Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5. Terkenal mempunyai tingkah laku yang bagus dan
akhlak yang terpuji seperti sabar, syukur, tawakkal
kepada Allah Subahanahu Wa Taala, mempunyai
keyakinan yang teguh, memiliki ketenangan, bermurah
hati, qanaah yakni memadai pemberian yang diperolehi,
amanah, lambat marah, merendah diri, memiliki
marifah, bersifat benar, sopan santun, lemah lembut dan
malu.
6. Bersih dari sebarang akhlak yang tercela seperti sombong
dan takabbur, bakhil dan kedekut, hasad dengki, dendam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
153
kesumat, tamak haloba, panjang angan-angan, cinta
dunia dan takut mati.

Syeikh Abu Ali Daqqaq Rahmatullah alaihi telah
menjelaskan tentang kepentingan seorang Syeikh dengan
katanya,
Apabila seseorang murid itu tidak ada guru yang
akan membimbing perjalanannya nafas demi nafas yakni
maqam demi maqam, maka dia akan menjadi hamba kepada
nafsunya dan dia tidak mungkin berjaya melepaskan diri
daripadanya.

Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih, selepas darjat Nabi, tidak
ada darjat yang lebih tinggi dari kedudukan seorang yang
menjadi Naib Nabi, untuk menyeru manusia dengan jalan
Hadhrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk
menuju kepada Hadhrat Allah Subahanahu Wa Taala.
Menjadi Syeikh bererti menjadi seorang Khalifah, maka
darjatnya adalah tinggi di sisi Allah Subahanahu Wa Taala.
Tugas Syeikh adalah untuk menyucikan hati murid dari
segala kekaratan dan kekotoran supaya hatinya mendapat
keindahan pancaran Nur Ketuhanan dan supaya ia kekal
memandang kebesaran Allah dan mencintaiNya dengan hati
yang ikhlas.

Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih di dalam kitabnya Awariful
Maarif, terdapat lima belas perkara yang perlu bagi
seseorang Syeikh Tariqat Sufiyah dalam kedudukannya
sebagai Murshid yang membimbing Murid, iaitu:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
154
1. Menyucikan keputusan dan memperbetulkan niat
yakni seseorang itu pertama sekali perlu bertanya
kepada dirinya sendiri supaya keinginannya untuk
menjadi Syeikh itu tidaklah untuk kepentingan
dirinya sendiri atau keinginan untuk menjadi Syeikh
yang mempunyai pengikut.
2. Mengetahui kemampuan murid dalam melakukan
amalan. Syeikh perlulah tahu apakah amalan yang
sesuai untuk diamalkan oleh setiap murid. Syeikh
tidak boleh memberi sesuatu amalan yang di luar
batas kemampuan murid untuk melaksanakannya.
3. Bersikap jujur terhadap harta muridnya iaitu
seseorang Syeikh tidak boleh menunjukkan rasa
keinginannya terhadap sesuatu barang berharga yang
menjadi milik muridnya melainkan jika muridnya
sendiri yang ingin memberikan dengan ikhlas maka
Syeikh boleh menerimanya.
4. Memberi sedekah kepada orang yang memerlukan
seperti fakir miskin dan orang yang dalam kesusahan.
Sesungguhnya sedekah terdapat berbagai-bagai
kelebihan.
5. Amalan yang selari dengan perkataannya yang
menyeru kepada kebaikan dengan jelas dan bukan
dengan jalan yang kabur supaya tidak timbul
keraguan dalam diri murid.
6. Bersifat belas kasihan kepada yang lemah. Apabila
Syeikh melihat terdapat kelemahan dan kekurangan
pada muridnya maka hendaklah dia memberikan
bantuan bagi memenuhi keperluannya.
7. Hendaklah menyucikan perkataannya dari perkara-
perkara yang menuruti hawa nafsu ketika berkata-
kata dengan murid kerana perkataan seorang Syeikh
akan memberikan kesan terhadap hati. Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
155
hendaklah mengucapkan perkataan yang baik-baik
sahaja.
8. Membesarkan Allah dalam perkataan yakni apabila
Syeikh hendak berkata-kata kepada muridnya maka
hendaklah menghadapkan hatinya kepada Allah dan
memohon petunjuk dariNya agar lidahnya dapat
menjadi jurucakap bagi Allah dan supaya
perkataannya itu nanti akan membuahkan manafaat
kepada murid.
9. Menegur dengan hikmah apabila melihat sesuatu
kesalahan dilakukan oleh murid. Syeikh hendaklah
menegurnya secara bijaksana dan tidak menjatuhkan
air mukanya. Menegur murid hendaklah secara
berseorangan dan bukannya di dalam majlis.
10. Memelihara segala rahsia murid samada yang bersifat
Tajalli di dalam diri ataupun yang berbentuk
karamah. Kesemua rahsia murid hendaklah dipelihara
dengan baik oleh Syeikh.
11. Memaafkan kesalahan murid hendaklah sentiasa
menjadi kelaziman bagi Syeikh jika dia mendapati
muridnya tidak menurut peraturan dan adab atau
apabila murid tidak melaksanakan sesuatu tugas yang
telah diberikan.
12. Jangan mengharapkan penghormatan yang terlalu
tinggi dari murid meskipun itu merupakan hak
baginya ke atas murid. Syeikh perlu memelihara dan
menjaga murid-muridnya namun tidak boleh
meletakkan pengharapan yang terlalu besar kepada
mereka, maka bagi seseorang Syeikh
mengkebelakangkan hak dirinya adalah yang terbaik.
13. Mendahulukan hak-hak murid mengatasi hak-hak
dirinya meskipun dalam keadaan sihat mahupun
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
156
sakit. Syeikh tidak sepatutnya melambat-lambatkan
dalam menunaikan hak-hak murid.
14. Membahagikan masanya untuk Khalwat dan Jalwat
yakni Syeikh perlu ada masanya yang khusus untuk
bersendirian dengan Allah dan perlu ada masa yang
tertentu untuk bermasyarakat sesama manusia bagi
urusan-urusan Duniawi dan Ukhrawi. Syeikh tidak
sepatutnya meluangkan sepanjang masa bersama
manusia. Kesempurnaan Ihsan bukanlah alasan bagi
Syeikh untuk berkhalwat kerana Hadhrat Baginda
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun
dengan kesempurnaan Hal dan Ihsan dalam dirinya,
Baginda tidak berada sepanjang hari bersama
Sahabatnya. Untuk memohon khazanah dan Rahmat
yang khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala,
Baginda memilih Khalwat dan untuk membahagi-
bahagikan Rahmat, Baginda memilih Jalwat iaitu
bermasyarakat.
15. Memperbanyakkan amalan Sunat dan Nawafil
meskipun telah mencapai kesempurnaan Hal dan
Ihsan sebagai menuruti Hadhrat Baginda Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nawafil seperti
Solat Tahajjud, Solat Fajar, Solat Isyraq, Solat Dhuha,
berpuasa, membaca Al-Quran dan sebagainya.

Hadhrat Shah Waliullah Dehlawi Rahmatullah alaihi
menyatakan di dalam kitabnya Al-Qaulul Jamil bahawa
terdapat lima syarat untuk melayakkan seseorang itu
menjadi Syeikh:

1. Mempunyai ilmu pengetahuan tentang isi kandungan
kitab Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Mempunyai sifat adil dan taqwa.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
157
3. Mestilah mempunyai sifat zuhud daripada
kemewahan dunia dan sangat cinta pula kepada
kehidupan Akhirat.
4. Hendaklah dia memiliki sifat sentiasa suka menyuruh
dan mengajak kepada yang makruf dan mencegah
perkara yang mungkar, sangat tegas dengan
fikirannya, mempunyai pendapat dan pandangan
sendiri dan tidak mudah terikut-ikut, tidak
menyeleweng, mempunyai maruah dan kekuatan akal
yang sempurna.
5. Dalam sejarah keruhaniannya, Syeikh itu mestilah
telah pernah bergaul, bersahabat dan berguru dengan
Syeikh-syeikh keruhanian dalam satu tempoh yang
agak panjang.

Hadhrat Syeikh Hisham Kabbani yang merupakan
Khalifah Kanan bagi Hadhrat Syeikh Nazim Adil Haqqani
menyatakan bahawa di dalam Tariqat Naqshbandiyah
terdapat empat tingkatan Syeikh Murshid. Mereka menjadi
pembimbing yang membawa manusia ke Hadhrat Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya ke
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap
memelihara perundangan Syariah, menghidupkan amalan
ibadah harian seperti yang fardhu, wajib dan sunat,
mempertingkatkan Iman dan seterusnya membawa menuju
ke tingkatan Ihsan. Empat tingkatan Syeikh Murshid adalah
seperti berikut:

1. Murshid Tabaruk - Pembimbing Keruhanian yang
menghasilkan keberkatan kepada murid dan
menyempurnakan maksud murid dengan
memberikannya awrad zikir dan amalan harian.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
158
2. Murshid Tazkiyah - Pembimbing Keruhanian yang
mengeluarkan sikap dan hawa nafsu yang buruk
daripada diri murid, membersihkannya dari segala
sifat yang Mazmumah dan menggantikannya dengan
segala sifat Mahmudah.

3. Murshid Tasfiyah - Pembimbing Keruhanian yang
menyucikan muridnya dari segala keinginan duniawi
serta cenderung kepada kehidupan yang qanaah dan
zuhud. Mereka zuhud di Dunia dan di Akhirat.

4. Murshid Tarbiyah - Pembimbing Keruhanian pada
darjah tingkatan tertinggi yang mendidik dengan jalan
istiqamah dan membawa murid kepada peningkatan
maqam dan Musyahadah kehadiran Zat Yang Suci.


MURSHID TABARUK

ADAPUN bagi Murshid Tabaruk, dia telah diberikan
kebenaran untuk mengajarkan zikir dan mentalqinkan zikir
pada lidah murid. Dia mengajar untuk mengingati dan
menyeru Allah dan bagaimana untuk menuruti perintah-
perintah Allah. Dia memberikan langkah pertama atas jalan
Tariqat. Dia mengajarkan sebutan Kalimah Allah kepada
murid dan membina jambatan perhubungan antara hati
murid dengan Allah Subhanhu Wa Taala.

Dengan mengamalkan zikir yang diberikan, murid
akan diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu
Wa Taala. Jika murid masih belum dapat menyaksikanNya,
dia belum mencapai ke tingkatan yang ingin ditunjuki oleh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
159
Murshid. Murshid perlu mengajarkan ayat-ayat Al-Quran,
sebutan Nama-Nama Allah dan lafaz-lafaz Selawat. Dia akan
memberikan ayat-ayat atau Nama-Nama Allah dan lafaz-
lafaz Selawat yang tertentu kepada murid dengan jumlah
bilangan yang tertentu untuk diamalkan menurut
kemampuan dan keperluan seseorang murid.

Murshid Tabaruk mestilah memiliki ilmu dan daya
untuk memuji dengan segala jenis pujian dan sanjungan
serta pensucian kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik
secara lisan mahupun secara diam. Dia mengenali Tasbih
sekelian kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan
apakah Tasbih yang diperlukan oleh tubuh badan dan ruhani
muridnya. Dia juga mengetahui Tasbih yang dilakukan
secara sedar mahupun yang tidak sedar oleh sekelian
makhluk ciptaan Allah hatta kepada orang Islam dan yang
bukan Islam.

Dia menerima limpahan ilmu Kenabian dari Allah
Subhanahu Wa Taala berkenaan apa yang sedang berlaku
pada makhluk Allah di Alam Dunia dan di Alam Barzakh.
Dia mengenali tentang hakikat Jin dan yang berkaitan
dengannya, tentang tipu dayanya, ancaman Allah ke atas
mereka dan bagaimana untuk menghindari gangguannya.
Dia juga mengetahui bagaimana untuk setiap Manusia dan
Jin agar dapat keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan
apakah amalan yang akan membukakan pintu untuk mereka
mencapai dan memperolehi keberkatan dari Hadhrat Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Murshid hendaklah mewarisi pengetahuan yang
Allah Subhanahu Wa Taala telah limpahkan kepada Nabi
Adam Alaihissalam tentang nama-nama makhluk ciptaan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
160
Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperdalami ilmu
pengetahuan. Dia hendaklah mengenali nama-nama Para
Malaikat yang berdamping dengan manusia dan waktu
pertukaran para malaikat tersebut iaitu selepas Subuh
sehingga terbit matahari dan selepas Asar sehingga sebelum
Maghrib serta waktu turunnya para malaikat ke langit dunia
iaitu ketika sebelum terbitnya Fajar. Ini merupakan waktu-
waktu yang terbaik untuk melakukan awrad zikir. Waktu di
antara Maghrib dan Isya, sesudah Isya sehingga sebelum
Subuh, waktu Dhuha dan waktu di antara Zohor dan Asar
adalah antara masa yang baik untuk melakukan awrad zikir.

Murid hendaklah sentiasa memerhatikan waktu-
waktu tersebut untuk melakukan zikir kerana dapat berserta
dengan Para Malaikat Muqarrabin mengingati Zat Allah
Subhanahu Wa Taala. Dengan memelihara awrad zikir,
ianya dapat membina perhubungan di antara diri murid dan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi
Syeikh Murshid. Hubungan murid dengan Murshidnya
hendaklah kuat dan kukuh kerana menerusi Murshidnyalah
murid itu diperkenalkan tentang Hakikat Nabi dan Hakikat
Kenabian.

Dengan berzikir menyebut nama Allah dan
berselawat seperti yang diberikan oleh Murshid akan dapat
membina jambatan antara diri murid, Syeikh, Para Masyaikh,
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan
seterusnya ke Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada
tahap pertama, murid murid melakukan sebutan zikir Allah
Allah sebanyak 5000 kali menurut kaifiyat zikir dengan lidah
hati pada latifah Qalb sehari semalam dan Selawat serta
Istighfar sebanyak 500 kali. Zikir ini dilakukan tanpa
menggerakkan lidah dengan menongkatkannya ke langit-
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
161
langit. Pada tahap seterusnya apabila murid menunjukkan
kesungguhan, zikir Allah Allah hendaklah dipertingkatkan
sehingga 24 000 kali dan Selawat sebanyak 1000 kali sehari
semalam.

Hadhrat Syeikh Abdullah Daghistani Rahmatullah
alaih pernah mengatakan bahawa,
Kamu harus sentiasa memerhatikan tiga perkara ini di
dalam kepala yakni tiga peraturan pada setiap masa untuk
maju di dalam Tariqat iaitu:
1. Jika aku memberi kamu penyodok pecah dan
menyuruh kamu menggali sehingga ke perut bumi
untuk mencari permata, hendaklah kau menggalinya
tanpa bertanya kenapa dan memberi sebarang alasan.
Teruskan saja menggali.
2. Jika aku memberi kamu baldi dan berkata kosongkan
lautan itu, jangan kau tanya sama ada ianya akan
habis atau mempertikaikan yang ianya mustahil
untuk mengosongkan lautan hanya dengan baldi.
Hendaklah kau lakukan saja kerana jika datang dalam
fikiranmu yang pekerjaan itu mustahil atau tidak
berfaedah maka kau gagal dalam ujian dan perlu
memulainya semula.
3. Jika aku memberitahu pada semut yang rezekinya ada
di Timur dan ada di Barat, dia akan terus saja berjalan.
Murid perlu bersikap seperti semut, jangan kau
gunakan akalmu untuk memahami bagaimana kau
akan memperolehi rezekimu. Teruskan berjalan, jika
kau mati dalam berusaha, kau mati dalam
penyerahan.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
162
MURSHID TAZKIYAH

MURSHID Tazkiyah membimbing murinya dalam
penyucian hawa nafsu dan tabiat yang tidak baik yang
disebut sebagai Tazkiyatun Nafs. Bagaimanakah untuk
seseorang itu membersihkan dirinya dari godaan hawa nafsu
jika dia tidak mengenali hakikat nafsu dan tingkatan-
tingkatannya? Sepertimana yang diketahui terdapat tujuh
tingkatan nafsu iaitu:

1. Nafsu Ammarah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap kehaiwanan iaitu
pada kedudukan yang rendah, tidak mengenali
hakikat diri dan tidak mengenal hakikat Tuhan, boleh
menjadi lebih buas dari binatang dan sentiasa
mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa
Taala. Tahap nafsu ini berada pada tingkatan yang
rendah dan perlu disucikan dengan Taubat dan
Istighfar untuk menuju pada tingkatan yang lebih
tinggi supaya dimuliakan oleh para Malaikat. Apabila
nafsu Ammarah ini dapat dikuasai sepenuhnya,
peribadi manusia itu akan menjadi lebih baik dari
para Malaikat setelah dia menjalani latihan penyucian
diri di bawah asuhan seorang Murshid yang
sempurna. Nafsu Ammarah sentiasa mengajak diri
mengingkari Allah dan Rasul, menurut ajakan
Syaitan, bergelumang dengan dosa-dosa besar dan
maksiat, bertabiat dan bertingkah laku buruk,
bernafsu seperti haiwan yang buas. Sentiasa
memuaskan kehendak hawa nafsu dan bersikap
mementingkan diri sendiri.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
163
2. Nafsu Lawammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap mula menyedari
keingkaran dan sifat buruk yang ada pada dirinya
dan berasa menyesal apabila melakukan perbuatan
yang buruk dan tidak baik. Dia mula untuk berasa
bersalah kerana menurut keakuan dirinya semata-
mata dan lebih mementingkan diri sendiri. Dia akan
melakukan Taubat dan Istighfar tetapi akan kembali
kepada perlakuan dosa dan maksiat kepada Allah
dan Rasul. Kesedarannya baru terbit tetapi tidak
kukuh. Dia perlu menjalani latihan untuk
menerbitkan rasa kesedaran dan insaf pada setiap
masa serta menyerahkan dirinya kepada Allah
Subhanahu Wa Taala kerana jika tidak, dia akan
kembali terjerumus kedalam kancah keburukan.

3. Nafsu Mulhammah - Pada tingkatan ini
keakuan seseorang itu berada pada tahap yang lebih
kerap menyesali dirinya kerana mengingkari hukum
dan perintah Allah dan Rasul, kesedaran untuk insaf
semakin bertambah tetapi masih belum mampu
meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dia
belum menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah
kerana keakuan dirinya belum Fana atau dimatikan.
Walaubagaimanapun keinginan untuk kembali
sepenuhnya kepada Allah terasa amat dekat. Dengan
latihan keruhanian dan asuhan Murshid dia akan
berjaya mematikan keakuannya. Kerana itu amat
penting bagi Murid untuk mendapat bimbingan
Murshid kerana seseorang itu tidak akan mampu
mencapai penyucian Nafsu Mulhammah ini dengan
bersendirian melainkan melalui seorang Murshid
secara zahir dan batin. Dia perlu berzikir dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
164
kalimah Ismu Zat iaitu Allah Allah sebanyak-
banyaknya di dalam hati sehingga terbit ketenangan.

4. Nafsu Mutmainnah - Pada tingkatan ini
keakuan seseorang itu berjaya mencapai Fana. Dia
berjaya mematikan keakuan dirinya dan
menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa
Taala. Apabila keakuan dimatikan maka akan
lahirlah Bayi Maknawi dari diri insan. Insan bersifat
pelupa dan apabila keakuan insan itu dimatikan
maka akan lahirlah daripada dirinya, dirinya yang
sebenar yang diertikan oleh Hadhrat Syeikh Abdul
Qadir Jailani sebagai Tiflul Maani yakni Bayi
Maknawi. Pada tahap ini keimanan seseorang itu
menjadi semakin teguh dan kukuh. Dia perlu
mendawamkan zikir kalimah Ismu Zat pada setiap
Latifah sehingga sempurna Sepuluh Lataif dan kekal
dalam Syuhud. Ruhnya berjaya mencapai ketenangan
pada Nafsu Mutmainnah dengan berkat limpahan
dan asuhan Murshid.

5. Nafsu Radhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah diserahkan sepenuhnya kepada
Allah dan dia redha dengan apa jua yang datang dari
Allah. Tidak mementingkan apa yang telah berlaku
dan apa yang akan berlaku. Dia menumpukan
kesedarannya pada Kehadiran Zat Yang Suci pada
setiap masa. Dia hanya menjadikan Allah sebagai
maksud dan sentiasa menuntut keredhaan Allah. Dia
sentiasa merasakan dirinya lemah di hadapan Allah
dan sentiasa bergantung penuh kepada Allah
Subhanahu Wa Taala. Dia mengetepikan segala
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
165
kepentingan Dunia dan Akhirat demi Allah Taala
semata-mata.

6. Nafsu Mardhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah tenggelam dalam lautan Syuhud.
Dia menyaksikan Kebesaran Allah dengan cahaya
Musyahadah dan mencapai Irfan. Dia berenang di
lautan Makrifat mengenali hakikat diri dan hakikat
Tuhannya. Ruhnya telah aman damai di sisi Allah
Subhanahu Wa Taala dan jiwanya menjadi lembut
terhadap sesama makhluk dan zahirlah akhlak yang
baik serta mulia dari dirinya.

7. Nafsu Kamiliyah - Pada tingkatan ini keakuan
diri seseorang itu telah mencapai penyucian yang
sempurna dan berjaya menjadi insan yang sempurna
dengan menuruti segala Sunnah Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana merupakan insan yang paling sempurna.
Zahir mereka bersama manusia di dalam khalayak
ramai dan menghadiri majlis mereka namun batin
mereka sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga
memerhatikan limpahan Faidhz dari Allah
Subhanahu Wa Taala. Zikir mereka pada tingkatan
ini adalah sentiasa bermuraqabah. Penyerahan
mereka sempurna dan Allah menzahirkan Tanda-
Tanda KekuasaanNya menerusi hamba tersebut. Dia
menyerah kepada segala ketentuan Taqdir dan
melaksanakan kewajibannya sebagai hamba dengan
sebaik-baiknya. Ini merupakan tingkatan para Nabi
dan Rasul Alaihimussolatu Wassalam dan inilah
merupakan tingkatan Para Sahabat Ridhwanullah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
166
Alaihim Ajmain dan inilah merupakan tingkatan
sekelian Wali Qutub.

Apakah bentuk peperangan yang paling berkesan
untuk memerangi hawa nafsu sehingga seseorang Murid itu
dapat mengawal dan menguasai hawa nafsunya? Murshid
Tazkiyah akan membimbingnya dalam penaklukan tersebut.
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam menyifatkan peperangan melawan hawa nafsu
tersebut sebagai suatu jihad yang besar sepertimana yang
termaktub di dalam Hadits bahawa sekembalinya Baginda
dan Sahabat-Sahabatnya dari suatu peperangan yang besar,
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallhu Alaihi
Wasallam bersabda bahawa,
Kita kembali dari jihad yang kecil dan menuju
kepada jihad yang besar.

Para Sahabat bertanya,
Apakah ada peperangan yang lebih besar dari ini
wahai Rasul? Dengan memerangi orang kafir pada Jalan
Allah dan mengharapkan syahid?

Baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam menjawab,
Mujahadatun Nafs, yakni peperangan melawan
hawa nafsu.

Ianya disifatkan sebagai suatu perang yang besar
kerana dalam perang yang zahir musuh dapat di kenali dan
dilihat manakala dalam perang batin, hawa nafsu itu tidak
dapat dilihat dan ia tidak akan memberitahu bahawa ia
adalah musuh di dalam diri. Kehendak nafsu adalah datang
dan pergi melalui mulut dan keluar menerusi kemaluan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
167
Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang mafhumnya,
Barangsiapa yang dapat menjamin memelihara apa
yang di antara kedua bibirnya dan apa yang ada di antara
kedua kakinya, maka aku akan menjaminkan untuknya
Syurga.

Jihad Nafs adalah bagi menguasai segala kehendak
nafsu yang ada di mulut dan kemaluan dan yang di antara
keduanya seperti kehendak berkata perkataan yang sia-sia,
keinginan menghidu, mendengar dan melihat serta apa yang
dapat menyedapkan tekak dan perut serta kemahuan
Syahwat. Hawa Nafsu tidak akan membiarkan kita
memeranginya dan ia akan terus memerangi kita. Lidah akan
terus menginginkan makanan yang sedap dan lazat. Syeikh
hendaklah menyuruh muridnya mengusahakan makanan
yang halal dan bersederhana dalam makan minum dan
berpakaian. Lidah juga perlu diawasi dari berkata-kata yang
tidak baik seperti mencaci maki, mencarut, menipu,
menaburkan fitnah dan mengumpat. Kesemuanya itu
merupakan helah dan tipu daya dari Syaitan. Tugas Murshid
Tazkiyah adalah bagi menumpaskan musuh di dalam diri
iaitu Nafs, Hawa, Syaitan dan Dunia dengan menunjukkan
jalan dan kaedah peperangan iaitu dengan menuruti jejak
langkah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Keempat-empat musuh tersebut ada pada
setiap manusia tidak terkecuali walaupun Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam.

Murshid hendaklah sentiasa berjaga-jaga dari
serangan keempat-empat musuh tersebut dan mengajarkan
muridnya untuk memerangi musuh-musuh tersebut dengan
menuruti amalan Sunnah Hadhrat Baginda Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
168
Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi lafaz zikir dan doa-doa
Masnun serta amalan perlakuan Sunnah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan ikhlas dan istiqamah. Murshid perlu mengetahui
tentang hukum Fiqah dan mengetahui tentang sejarah
kehidupan Para Imam Mujtahidin seperti Imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad
Hambali dan pendapat-pendapat mereka dalam pengamalan
Syariat. Murshid perlu berpegang kepada salah satu mazhab
Syariat dan mampu menurutinya dengan baik serta dapat
menunjukkan pengamalan Syariat yang betul kepada para
muridnya.

Murshid Tazkiyah akan mengajarkan zikir LA ILAHA
ILLA ALLAH iaitu zikir Nafi Itsbat kepada muridnya bagi
mengenepikan Nafs yang buruk dan memasukkan cahaya
sifat-sifat Allah ke dalam diri murid. Dia membina Tauhid
yang sempurna dalam diri para muridnya sehingga mereka
dapat mengingati Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala dan
seterusnya dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah
Subhanahu Wa Taala walau di mana jua mereka berada.
Adapun tanda kebesaran Allah yang paling agung adalah
Hadhrat Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam. Dengan penyaksian ini akan membawa murid itu
kepada hakikat sebenar pengucapan dua kalimah syahadah
iaitu:
Asyhadu An La Ilaha Illa Allahu
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu.
Terjemahan: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan
Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam adalah hambaNya dan RasulNya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
169
Bagi seseorang Murshid Tazkiyah hendaklah sentiasa
memelihara amalan Sunnah dan Syariat Baginda Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-
baiknya yakni sentiasa beramal dengan Azimah. Murshid
hendaklah memiliki hubungan yang baik dengan Arwah
Para Masyaikh samada yang hidup mahupun yang mati.
Padanya diberikan pengetahuan tentang Aulia Allah pada
setiap zaman menerusi nama dan Ruhaniah mereka serta
dapat mengambil limpahan Faidhz mereka dan memperolehi
pancuran ilmu pengetahuan dari sumber yang sama dengan
Para Aulia Allah. Murshid Tazkiyah mengenali Para Wali
Allah dan mengetahui dari Nabi manakah mereka mewarisi
rahsia ilmu pengetahuan kerana setiap wali itu adalah
menuruti jejak langkah salah seorang dari 124,000 Para Nabi.

Menurut mafhum Hadis Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam,
Para Ulama adalah pewaris Para Anbiya.

Murshid yang benar akan dapat hadir dalam mimpi
muridnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala
untuk memberikan sesuatu petunjuk kepada murid. Murshid
membimbing muridnya untuk melakukan zikir dalam nafas
yakni setiap nafas yang keluar dan masuk hendaklah dalam
kesedaran bahawa Allah yang menguasai pernafasan kita
dan Dia boleh menghentikan pernafasan kita pada bila-bila
masa yang Dia kehendaki. Murid perlu menyedari hakikat
ini agar pada setiap saat menerusi keberkatan Syeikh
Murshidnya yang diperolehi dari Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murid
itu dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam
setiap nafasnya iaitu pada masa udara disedut masuk dan
pada masa ianya dihembus keluar.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
170
Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih
menegaskan bahawa hendaklah mengingati Allah pada
setiap kali keluar masuk nafas dan di antara keduanya yakni
masa di antara udara disedut masuk dan dihembus keluar
dan masa di antara udara dihembus keluar dan disedut
masuk. Kebanyakan dari kita menganggap pernafasan
adalah suatu perkara yang berlaku dengan sendiri dan di
luar kawalan kita tanpa sedar. Kita berdiri, berbaring,
berjalan, duduk, bercakap, makan dan minum sambil
bernafas dan kita tidak menyedarinya. Kita tidak mengingati
pergerakan keluar masuk nafas melainkan jika kita sedang
menyelam di dalam lautan maka barulah kita akan ingat
kepada nafas dan timbul di permukaan air untuk mengambil
udara.

Murshid Tazkiyah akan menjadikan Muridnya
sentiasa sedar bahawa dia sedang tenggelam di dalam lautan
dan tenaga yang diperolehinya keluar dan masuk itu adalah
menerusi Qudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia
akan ingat sebutan Allah Allah di dalam setiap nafas ketika
keluar dan masuknya udara lalu dia akan terus mengingati
Allah menerusi Sifat-SifatNya atau menerusi Nama-
NamaNya menurut hari, masa dan keadaan yang tertentu.

Setiap kali kita menyedut udara masuk ada sepuluh
Malaikat yang mengiringi nafas tersebut dan setiap kali kita
menghembuskan udara keluar ada sepuluh Malaikat yang
mengiringi nafas tersebut. Menurut Para Masyaikh, setiap
Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya yang berbeza
dari Cahaya Allah. Sembilan persepuluh adalah dari cahaya
Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan
sepersepuluh lagi adalah dari cahaya penciptaan yakni dari
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
171
Bahrul Qudrah yakni Lautan Kekuasaan Allah Subhanahu
Wa Taala.

Para Awliya menyatakan bahawa manusia
dikurniakan dua puluh empat ribu nafas dalam dua puluh
empat jam. Setiap nafas yang keluar masuk perlulah
disertakan dengan Zikirullah dan ianya hanya dapat
diperolehi menerusi talqin Murshid Tazkiyah. Kerana itu
Para Masyaikh menyuruh Para Murid untuk berzikir Allah
Allah sebanyak dua puluh empat ribu kali sehari semalam.
Jumlah tersebut akan meningkat kepada tujuh puluh ribu
kali sehari semalam dan seterusnya sehingga mencapai tujuh
ratus ribu dalam sehari semalam. Jumlah itu akan terus
meningkat kepada Para Auliya Allah sehingga mencapai
tujuh juta bahkan sehingga mencapai tujuh puluh juta kali
dalam sehari semalam. Nafas yang disucikan akan bergerak
seperti cahaya. Setiap nafas kita tanpa disedari adalah keluar
dan masuk dengan tasbih Zikirullah seperti Huwa, Hu, Ya
Hu, Ha, Hi, His, Him, Ah, Aa, Ii, Uu dan Hayy yang mana
kesemua tasbih zikir tersebut adalah merujuk kepada Zat Dia
Yang Ghaib dan Maha Hidup, yang mana zikir tersebut
berada dalam Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala.


MURSHID TASFIYAH

MURSHID Tasfiyah adalah pada tingkatan ketiga mengatasi
kedudukan Murshid Tabaruk dan Tazkiyah kerana dia telah
mencapai kedudukan-kedudukan tersebut. Mereka tiada
keinginan terhadap duniawi dan amat zuhud terhadap
Dunia.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
172
Mereka makan dan minum hanya sedikit dan
kehidupan mereka senantiasa dalam ibadah dan memberi
petunjuk kepada manusia. Mereka juga zuhud terhadap
kehidupan Akhirat yang mana Syurga bukanlah menjadi
matlamat mereka yang hakiki. Kepada orang awam,
Jannatul Khuld Syurga yang kekal sentiasa menjadi
matlamat mereka namun bagi Para Auliya Allah, Syurga
bukanlah menjadi keutamaan matlamat mereka bahkan
matlamat mereka adalah maksud yang satu iaitu Allah
Subhanahu Wa Taala.

Segala sesuatu selain Allah tiada erti bagi mereka.
Mereka tiada lagi cinta dan cenderung dengan makhluk.
Cinta mereka hanyalah terhadap Allah Subhanahu Wa
Taala. Bagi mereka Dunia dan Akhirat adalah sama sahaja
tanpa meletakkan sebarang harapan untuk kedua-dua
kehidupan tersebut. Maksud dan harapan mereka hanyalah
Allah.

Mereka sentiasa ingat akan pengertian dan maksud
kata-kata Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi.
Mereka mampu menarik perhatian pengikutnya bukan
dengan kata-kata bahkan menerusi Jazbah dan tenungan
Batin.


MURSHID TARBIYAH

MURSHID Tarbiyah menduduki kedudukan yang tertinggi
di kalangan Alim Ulama dalam memberikan bimbingan
kepada Ummah. Mereka menduduki maqam Pewaris Nabi.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
173
Kesemua ilmu pengetahuan yang ada pada Para Wali
adalah sekadar setitis dari lautan ilmu Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang
mana telah dibukakan kepada sekelian Para Wali.
Bayangkanlah betapa luasnya ilmu yang Allah Subhanahu
Wa Taala telah kurniakan kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Murshid Tarbiyah adalah mereka yang telah
menjalani kehidupan Ruhaniah dalam tempoh yang cukup
lama dan telah berjaya mencapai hakikat kehidupan dan
mensahihkan kebenaran dari Allah dan Rasul dan
membenarkan segala pengetahuan tentang Ilmu Yaqin,
Ainul Yaqin dan Haqqul Yaqin. Mereka telah melepasi
kedudukan Murshid Tabaruk, Murshid Tazkiyah dan
Murshid Tasfiyah.

Ketiga-tiga tahap Murshid tersebut boleh ditemui
dikalangan Tariqat-Tariqat yang lain namun Murshid
Tarbiyah hanya terdapat di dalam Silsilah Naqshbandiyah.
Murshid Tarbiyah adalah pembimbing Ruhani yang
mendidik Para Muridnya.

Dia adalah seorang yang lengkap Syariat, Tariqat,
Marifat dan Hakikat serta mencapai tahap Mujtahid Mutlaq
dalam Ilmu Syariat dan Hakikat dan dikurniakan kekuasaan
untuk memutuskan sesuatu keputusan yang penting
berkaitan hukum-ahkam bagi Ummat Islam atau disebut
sebagai Tawkil Asy-Syamilah.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
174
MURID

APA yang penting bagi seseorang murid adalah menjaga
dan memelihara adab terhadap Syeikhnya baik ketika berada
bersama-sama Syeikh mahupun ketika berjauhan, secara
Zahir mahupun secara Batin. Antara adab-adab yang utama
ialah menyerahkan segala urusan Keruhanian dirinya secara
mutlak kepada kebijaksanaan Syeikhnya. Para Masyaikh
mengatakan bahawa sesiapa yang berkata kepada gurunya
Tidak maka dia selamanya tidak akan berjaya di dalam
perjalanannya menuju Tuhan.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Rahmatullah alaih, seseorang Murid adalah dia yang
mempunyai keinginan yang membakar di dalam dadanya
untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dengan
perasaan kecintaan yang tidak dapat diungkapkan dengan
kata-kata. Dia menghabiskan masa malamnya dengan
bersolat Tahajjud, berjaga sambil mengalirkan air mata
mengenangkan kegagalan dan kelemahan yang telah
dilaluinya dengan perasaan malu. Dia sentiasa berasa takut
kepada Tuhannya terhadap perkara-perkara yang akan
dilakukannya.

Murid hendaklah berusaha menjauhkan dirinya dari
segala tipu daya Duniawi, berasa menyesal dan malu atas
dosa-dosa yang telah dilakukannya dan mula membahagi-
bahagikan masanya untuk melakukan amalan-amalan
kebaikan. Hendaklah sentiasa bersabar dalam setiap hal dan
keadaan, sentiasa memaafkan kesalahan orang lain dan
redha dengan Taqdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala.
Setiap waktu hendaklah mengiktiraf akan kelemahan diri
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
175
sendiri dan bersangka baik terhadap sekelian makhluk dan
menganggap mereka tidak melakukan sebarang kesalahan.

Dalam setiap nafas hendaklah sentiasa mengingati
Allah Subhanahu Wa Taala dengan menganggap bahawa ini
merupakan nafasku yang terakhir. Jauhkan diri dari
kelalaian, berbual kosong, berbalah-balahan, bergaduh dan
bertengkar. Jangan menyakiti hati orang lain kerana hati
merupakan rumah bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Hendaklah menceritakan tentang kebaikan dan kebajikan
Para Sahabat Radhiyallahu Anhum menurut apa yang
dinyatakan di dalam Hadits-hadits. Hendaklah diam
terhadap ikhtilaf yang timbul di kalangan Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum kerana itu adalah lebih baik.

Menurut Hadhrat Imam Al-Ghazali Rahmatullah
alaih,
Dan hendaklah Murid itu berpegang sepenuhnya
kepada Syeikhnya sebagaimana seorang buta berpegang
kepada pemandunya semasa dia berjalan di tepi sungai, iaitu
dia menyerahkan kesemua sekali urusannya kepada
Syeikhnya.

Selanjutnya beliau menyatakan tentang kewajipan
Murid memberi penghormatan kepada Syeikh secara Zahir
dan Batin. Penghormatan Zahir dapat dilakukan dengan
cara:

1. Janganlah Murid mendebat dan membantahinya, juga
jangan menolak hujjah yang dibawanya sekalipun
ternyata kepada kamu kesilapannya.
2. Janganlah menonjolkan diri di hadapannya dengan
mengembangkan hamparan sejadah kecuali jika kamu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
176
menjadi Imam Solat. Sebaik-baiknya apabila selesai
Solat tinggalkan sejadah dengan segera sebagai
menjaga tata tertib terhadapnya.
3. Janganlah banyak bersolat sunat nafilah di hadapan
Syeikh.
4. Hendaklah kamu melakukan suruhannya mengikut
kemampuan kamu.
5. Janganlah kamu bersujud kepadanya atau kepada
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana
perbuatan murid yang sedemikian adalah kufur.
6. Hendaklah kamu mengikuti dengan bersungguh-
sungguh perintahnya, sekalipun pada zahirnya
kelihatan seolah menderhakai Allah Subhanahu Wa
Taala

Penghormatan Batin pula dapatlah dilakukan oleh
Murid dengan cara berikut:

1. Bahawa setiap perkara yang disampaikan oleh Syeikh
kepada kamu secara Zahir itu janganlah kamu
membantahinya secara Batin. Kalau tidak, berertilah
kamu bersifat munafiq.
2. Kalau kamu tidak mampu melaksanakan perkara
seperti di atas, maka hendaklah kamu buat sementara
waktu mengundurkan diri daripada mendampinginya
sehinggalah kamu dapat menyesuaikan Batin dengan
Zahir kamu sendiri. Ini adalah kerana tidak ada
gunanya persahabatan di samping keingkaran
terhadap orang yang sama pada masa yang sama
pula.

Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah alaihi pula telah mengatakan,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
177
Keadaan atau suasana seseorang Murid di hadapan
seseorang Syeikh adalah bagaikan seorang yang duduk di
tepi pantai menanti rezeki bergerak datang kepada dirinya.

Bagi Murid, apabila berada di dalam majlis Syeikh,
perkara yang paling utama dibeikan perhatian adalah Adab
kerana ianya akan menimbulkan kecintaan pada hati.
Apabila Murid beradab dengan adab-adab yang sempurna,
ianya akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di
dalam hati Syeikh terhadap Murid tersebut. Apabila Syeikh
mengasihinya, maka dia juga akan mendapat kasih Allah.

Perhatian dari Syeikh terhadap diri Murid juga akan
merapatkan perhatian Allah terhadap Murid kerana Allah
sentiasa melihat hati-hati para RakanNya (Para Sufi) dengan
penuh Rahmat, kekurniaan dan pemeliharaan.

Apabila Murid sentiasa mendapat perhatian Syeikh,
dia akan sentiasa mendapat limpahan dari Allah yang tiada
penghujungnya, dia akan mengenali hakikat kewujudan
dirinya. Itu merupakan tanda penerimaan Syeikh terhadap
Murid dan juga merupakan tanda penerimaan Allah Taala,
penerimaan Hadhrat Nabi Muhammad Salallahu Alaihi
Wasallam dan penerimaan sekelian Hadhrat Para Masyaikh
Qaddasallahu Asrarahum. Dengan ini Murid akan
memperolehi limpahan Faidhz dari Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala menerusi Hadhrat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekelian Para Masyaikh di
dalam Silsilah menerusi Syeikhnya.

Jika Murid mengenepikan Adab, dia tidak akan
mendapat manafaat yang besar dari Syeikhnya. Memuliakan
Para Alim Ulama dan Para Masyaikh adalah suatu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
178
kewajipan yang besar bagi Ummat kerana Para Ulama
adalah pewaris Para Nabi.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah
Fathir ayat 32:
. !. .>l _%! !L. _ !!,s ` 'l!L
..l . ..1 . _,! ,,l!, |, < l
`.l ,,l
Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang
yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di
antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan
di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara
mereka ada orang-orang yang berlumba dalam melakukan
kebaikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah
karunia yang amat besar.

Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya
dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya
daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang
yang kebaikannya sebanding dengan kesalahannya, sedang
yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lebih dahulu
dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya
amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Allah
Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Surah
Fathir pada ayat 28,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
179
_!l U$! - l. l l !|
_: < _ !,s l`-l | < s s
Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang
melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-
macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut
kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah Para
Ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Pengampun.

Di antara hamba Allah, yang takut kepadaNya
hanyalah Para Ulama. Yang dimaksud dengan 'Ulama
dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran
dan kekuasaan Allah dan kemuliaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda yang mafhumnya,
Ulama adalah pewaris Para Anbiya kerana mereka
memiliki Ilmu. Seluruh penghuni langit mencintainya dan
penghuni lautan memohon keampunan bagi mereka
sehingga Hari Qiyamat.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Pada Hari Qiyamat Allah akan membangkitkan
seluruh manusia dan Para Ulama akan dipisahkan lalu
Allah berfirman kepada mereka, Wahai Para Ulama, tidak
Aku berikan IlmuKu kepadamu kecuali kerana Aku
mengetahui keadaanmu dan pemberian IlmuKu
kepadamu bukan kerana Aku akan menyiksamu.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
180
Masuklah ke dalam Syurga kerana dosa-dosamu telah Aku
ampuni.

Yang dimaksudkan dengan pewaris Para Nabi
bukanlah hanya sekadar kepada Ulama yang memiliki Ilmu
Zahir kerana walaupun ianya juga merupakan warisan Ilmu
Nabi tetapi darjatnya adalah seperti Zawil Arham dalam
Ilmu Faraidh. Yang dimaksudkan dengan pewaris Nabi yang
sempurna adalah sepertimana pada darjat anak, kerana anak
merupakan pewaris yang terdekat. Anak adalah rahsia ayah
secara Zahir dan Batin.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya,
Ada ilmu yang seperti tiram yakni mutiara yang
tersembunyi, hanya orang-orang yang mengenal Allah
yang mengetahuinya. Bila mereka berbicara, orang-orang
yang agung tidak dapat menolak.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
181
ADAB BERBAIAH

SEBELUM melakukan Baiah, Sheikh dan Murid hendaklah
dalam keadaan yang suci dari hadas besar dan kecil serta
berpakaian bersih dan suci. Adalah Mustahab bagi Murid
mendirikan Solat Sunat Taubat dua rakaat sebelum
melakukan Baiah bagi memohon Taubat, Rahmat kebaikan,
keberkatan, petunjuk dan keredhaan Allah Subhanahu Wa
Taala.

Baiah boleh dilakukan di mana-mana tempat yang
suci di atas muka bumi ini kerana di zaman Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Baiah di lakukan di bawah pohon, di dalam Kaabah, di
dalam masjid, di dalam rumah dan di medan pertempuran.
Asalkan di tempat yang suci. Boleh di lakukan di tempat
yang tertutup mahupun terbuka. Seluruh muka bumi ini
Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan tempat untuk
bersujud bagi sekelian Ummat Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam. Maka pilihlah tempat yang sesuai dan terbaik
untuk melakukan upacara Baiah.

Ketika memulakan Baiah, Sheikh hendaklah duduk
membelakangi Kiblat dan Murid pula hendaklah duduk
menghadap Sheikh di arah Kiblat. Sheikh dan Murid
hendaklah duduk dalam keadaan antara dua sujud. Setiap
Syeikh Tariqat atau Murshid mungkin berbeza dalam
upacara berbaiah iaitu pada bacaan ayat-ayat tertentu dan
kaedahnya. Walaubagaimanapun perkara yang paling utama
adalah menuruti amalan Sunnah Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Murid
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
182
meletakkan tangan kanannya pada tangan kanan Syeikh atau
tongkat Syeikh atau Jubah Syeikh.

Ada juga yang menggunakan tali jika jumlah yang
ingin berbaiah adalah ramai. Jika ada orang lain yang turut
hadir untuk melakukan Baiah bolehlah dia meletakkan
tangan kanannya pada bahu orang yang sedang berbaiah di
hadapannya. Ketika memegang tangan Syeikh, ada yang
meletakkan tangan di atas tangan Syeikh dan ada juga yang
memegang dengan cara bersalam dan menaikkan kedua ibu
jari ke atas. Ada sesetengah Syeikh yang akan berkhutbah
yang disunatkan sebelum melakukan upacara Baiah dan ada
juga yang berkhutbah sesudah melakukan upacara Baiah.

Adapun Baiah Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah
adalah seperti berikut. Syeikh hendaklah membaca Taawuz
dan Tasmiah serta menganjurkan Murid supaya mengikut
apa yang akan diucapkannya iaitu:

Auzubillahi Minasy Syaitanir Rajim;
Bismillahir Rahmanir Rahim

Terjemahan: Aku berlindung dengan Allah dari Syaitan
yang direjam; Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih
Maha Penyayang.

Murid perlu menurut lafaz sepertimana yang
disebutkan kemudian Syeikh hendaklah mentalqinkan
kalimah Istighfar dan Taubat sebanyak tiga kali dan Murid
hendaklah menuruti lafaz Istighfar tersebut. Lafaznya adalah
seperti berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
183
Astaghfirullaha Rabbi Ming Kulli Zambin Wa Atubu Ilaih
- 3x

Terjemahan: Aku meminta ampun pada Allah Tuhan
Pemeliharaku dari segala dosa dan aku bertaubat
kepadaNya.

Adapun lafaz Istighfar dan Taubat ini mungkin
berbeza pada sebilangan Tariqat namun yang penting
terdapatnya kalimah memohon keampunan dan bertaubat
dari perlakuan dosa. Pada ketika ini Murid hendaklah benar-
benar bersedia mengambil perjanjian dengan berbaiah.

Seterusnya Syeikh akan mentalqinkan Dua Kalimah
Syahadah dan Murid hendaklah menurutinya dengan
sebutan yang betul seperti berikut:

Asyhadu An La Ilaha Illa Allah Wahdahu La Syarikalahu;
Wa Asyhadu Anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu.
Terjemahan: Aku bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah
yang KeesaanNya tiada yang bersekutu bagiNya; Dan aku
bersaksi bahawa Muhammad adalah HambaNya dan
PesuruhNya.

Kemudian Syeikh akan mengucapkan rukun-rukun
Keimanan secara Tafsil dan Murid hendaklah menuruti
lafaz-lafaznya satu persatu sebagaimana yang disebutkan
oleh Syeikh seperti berikut:

Amantu Billahi, Wa Malaikatihi, Wa Kutubihi, Wa
Rusulihi, Wal Yaumil Akhir, Wal Qadri Khairihi Wa
Syarrihi Minallahi Taala, Wal Batsi Badal Maut.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
184
Terjemahan: Aku beriman dengan Allah, dan Para
MalaikatNya, dan sekelian KitabNya, dan Para RasulNya,
dan Hari Akhirat, dan Taqdir yang baik dan buruk adalah
dari Allah Taala, dan kebangkitan sesudah mati.

Kemudian Syeikh hendaklah berdoa untuk dirinya,
untuk Murid agar dilimpahkan oleh Allah Hidayah dan
limpahan Faidhz serta mendoakan juga untuk para hadirin
yang ada beserta dalam majlis upacara Baiah itu. Syeikh
hendaklah mengangkat tangan dan berdoa dengan membaca
Surah Al-Fatihah dan segala permohonan tersebut di dalam
hati. Setelah tamat berdoa Syeikh hendaklah mengucapkan
dengan Tahmid:

Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
Terjemahan: Dan segala pujian adalah bagi Allah Tuhan
Pemelihara Sekelian Alam.

Murid dan para jemaah hadirin hendaklah
mengucapkan Amin. Seterusnya Syeikh hendaklah
memberikan nasihat dan mentalqinkan Zikir Ismu Zat
kepada Murid. Adapun Sheikhku yang amat daku kasihi,
Hadhrat Maulana Khwajah Khan Muhammad Sahib Mudda
Zilluhul Ali memberikan kata-kata nasihat berikut kepadaku
dan sekelian Muridnya ketika sesudah berbaiah:

Hendaklah memelihara Solat lima waktu setiap hari.
Setiap waktu ketika berjalan, berbaring, bangun dan duduk,
di dalam hati hendaklah menyebut Allah Allah dan
bayangkan limpahan Faidhz dari Allah pada hati, sama ada
berwudhuk
ataupun tidak. Semoga Allah Taala merahmati.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
185
Kemudian Syeikh hendaklah menunjukkan
kedudukan Latifah Qalb sebagai pelajaran yang awal bagi
Murid sambil mentalqinkan kalimah Ismu Zat iaitu lafaz
Allah. Murid hendaklah mengamalkan kalimah zikir yang
telah ditalqinkan oleh Syeikh sebanyak dan sekerap yang
mungkin menurut Kaifiyat Zikir yang telah ditetapkan
sehingga dia merasakan sesuatu perubahan pada dirinya.

Murid hendaklah peka terhadap perkembangan
Ruhaniahnya dan segala perubahan yang dialaminya sama
ada secara Zahir mahupun Batin, hendaklah sentiasa
melaporkan kepada Syeikhnya segala pengalaman dan
perasaan yang dirasainya. Mimpi juga perlu dikhabarkan
kepada Syeikh kerana bagi orang-orang beriman, mimpi
yang benar merupakan satu bab daripada Kenabian.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
186
PENGHASILAN FAIDHZ

MENURUT Para Masyaikh, cara untuk menghasilkan
faedah yang sebesar-besarnya dengan limpahan Faidhz dan
keberkatan yang sempurna atas jalan Naqshbandiyah ini,
seseorang murid itu hendaklah sentiasa bersahabat dengan
Syeikhnya dengan penuh adab tertib dan keikhlasan hati
serta memenuhi segala syarat-syaratnya serta tetap
memelihara Zikir Azkar seperti yang telah ditalqinkan oleh
Syeikh kepada dirinya.

Dalam Tariqat ini juga terdapat maqam-maqam yang
amat tinggi kedudukan darjatnya dan padanya terdapat
warid-warid yang juga tinggi kedudukannya dan
merupakan bahagian Suluk Para Ulul Azmi dan Para
Muqarrabin. Mereka-mereka yang telah diberikan keahlian
dan kemampuan untuk memasuki dan menempuhi jalan
tersebut telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu
Wa Taala dan mereka itu akan terus maju menuju ke
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala.

Jalan Naqshbandiyah ini seperti yang telah ditegaskan
oleh Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Rahmatullah alaih bahawa ianya merupakan jalan yang
paling dekat, paling mendahului, paling menuruti, paling
kukuh, paling selamat, paling berhikmah, paling benar,
paling baik, paling tinggi, paling agung, paling atas
kedudukannya, paling sempurna dan paling indah jalannya.

Dalam menuruti Tariqat Naqshbandiyah ini, Para
Masyaikh mendahulukan Jazbah sebelum Suluk di mana
seseorang murid yang benar-benar ikhlas akan berusaha
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
187
menghasilkan Tawajjuh yang sempurna dari Syeikhnya.
Dengan berkat Tawajjuh Syeikh, murid itu akan
memperolehi Jazbah yang mana keadaannya akan mula
mengalami perubahan iaitu bertambahnya Zauq dan Shauq
serta Ruhnya akan merasai kelazatan dan ketenangan yang
khas tatkala melakukan Zikir dan Ibadat.

Seseorang Murid yang benar hendaklah mendalami
Ilmu Agama terutamanya yang berkenaan dengan Syariat
Islam seperti yang telah dibawakan oleh Hadhrat Baginda
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta
menghidupkan Sunnah Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan
sehari-harian terutamanya di dalam amalan ibadat dan
meninggalkan segala bentuk Bidaah yang sesat dalam
pelaksanaan ibadat. Murid hendaklah sentiasa berpegang
teguh dengan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Hendaklah melaksanakan Rukun Islam iaitu bersaksi
kepada Allah dan Rasul dengan mengucapkan Dua Kalimah
Syahadah, mendirikan dan memelihara Solat lima waktu
setiap hari, Puasa pada bulan Ramadhan, Zakat dan
menunaikan Haji apabila berkemampuan.

Hendaklah melaksanakan Rukun Iman iaitu beriman
dengan penuh percaya dan yaqin dengan Allah, Para
MalaikatNya, Kitab-kitabNya, Para RasulNya, Hari Akhirat,
Taqdir yang baik dan buruk adalah dari Allah Taala serta
beriman dan yaqin dengan hari kebangkitan sesudah mati.

Seterusnya hendaklah melaksanakan Rukun Ihsan
iaitu,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
188
Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah
engkau melihatNya dan merasakan bahawa Allah sedang
melihat engkau.

Ihsan di dalam Solat adalah martabat untuk dicapai
oleh orang awam manakala Ihsan di dalam dan di luar Solat
adalah maqam yang dicapai oleh Para Nabi dan Rasul dan
menjadi perjuangan sekelian Ahli Sufi yang menempuh jalan
Tariqat iaitu mencapai As-Solatu Daim yakni Solat yang
berterusan dengan jalan Ihsan.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
189
BAB 2: ASAS TARIQAT
NAQSHBANDIYAH

TARIQAT Naqshbandiyah mempunyai prinsip asasnya
yang tersendiri yang telah diasaskan oleh Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Maulana Syeikh Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah alaih. Beliau telah meletakkan lapan prinsip
asas ini sebagai dasar Tariqat Naqshbandiyah. Prinsip-
prinsip ini dinyatakannya dalam sebutan bahasa Parsi dan
mengandungi pengertian dan pangajaran yang amat tinggi
nilainya. Adapun prinsip-prinsipnya adalah seperti berikut:

1. Yad Kard
2. Baz Gasht
3. Nigah Dasyat
4. Yad Dasyat
5. Hosh Dar Dam
6. Nazar Bar Qadam
7. Safar Dar Watan
8. Khalwat Dar Anjuman

Hadhrat Syeikh Muhammad Parsa Rahmatullah alaih
yang merupakan sahabat, khalifah dan penulis riwayat
Hadhrat Maulana Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah
alaih telah menyatakan di dalam kitabnya bahawa ajaran
Tariqat Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh Abdul Khaliq Al-
Ghujduwani Rahmatullah alaih berkenaan zikir dan ajaran
lapan prinsip asas seperti yang dinyatakan di atas turut
dianuti dan diamalkan oleh 40 jenis Tariqat. Tariqat lain
menjadikan asas ini sebagai panduan kepada jalan kebenaran
yang mulia iaitu jalan kesedaran dalam menuruti Sunnah
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
190
dengan meninggalkan sebarang bentuk Bidaah dan
bermujahadah melawan hawa nafsu.

Kerana itulah Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh
Abdul Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah alaih mencapai
ketinggian Ruhani dan menjadi seorang Mahaguru Tariqat
dan penghulu pemimpin keruhanian pada zamannya.


1. YAD KARD

Yad bererti ingat yakni Zikir. Perkataan Kard pula
bagi menyatakan kata kerja bagi ingat yakni pekerjaan
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya
merupakan zat bagi zikir. Berkata Para Masyaikh, Yad Kard
bermaksud melakukan zikir mengingati Tuhan dengan
menghadirkan hati. Murid yang telah melakukan Baiah dan
telah ditalqinkan dengan zikir hendaklah senantiasa sibuk
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah
zikir yang telah ditalqinkan.

Zikir yang telah ditalqinkan oleh Syeikh adalah zikir
yang akan membawa seseorang murid itu mencapai
ketinggian darjat Ruhani. Syeikh akan mentalqinkan zikir
kepada muridnya sama ada Zikir Ismu Zat ataupun Zikir
Nafi Itsbat secara Lisani ataupun Qalbi. Seseorang murid
hendaklah melakukan zikir yang sebanyak-banyaknya dan
sentiasa menyibukkan dirinya dengan berzikir. Pada setiap
hari, masa dan keadaan, sama ada dalam keadaaan berdiri
atau duduk atau berbaring ataupun berjalan, hendaklah
sentiasa berzikir.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
191
Pada lazimnya seseorang yang baru menjalani Tariqat
Naqshbandiyah ini, Syeikh akan mentalqinkan kalimah Ismu
Zat iaitu lafaz Allah sebagai zikir yang perlu dilakukan pada
Latifah Qalb tanpa menggerakkan lidah. Murid hendaklah
berzikir Allah Allah pada latifah tersebut sebanyak 24 ribu
kali sehari semalam setiap hari sehingga terhasilnya cahaya
Warid.

Ada sebahagian Syeikh yang menetapkan jumlah
permulaan sebanyak lima ribu kali sehari semalam dan ada
juga yang menetapkannya sehingga tujuh puluh ribu kali
sehari semalam.

Seterusnya murid hendaklah mengkhabarkan segala
pengalaman Ruhaniahnya kepada Syeikh apabila menerima
Warid tersebut. Begitulah pada setiap Latifah, murid
hendaklah berzikir sebanyak-banyaknya pada kesemua
Latifah seperti yang diarahkan oleh Syeikh sehingga
tercapainya Warid. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala
secara sempurna adalah dengan berzikir menghadirkan hati
ke Hadhrat ZatNya.

Setelah Zikir Ismu Zat dilakukan pada setiap Latifah
dengan sempurna, Syeikh akan mentalqinkan pula Zikir Nafi
Itsbat iaitu kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH yang perlu
dilakukan sama ada secara Lisani iaitu menerusi lidah atau
secara Qalbi iaitu berzikir menerusi lidah hati.

Zikir Nafi Itsbat perlu dilakukan menurut kaifiyatnya.
Syeikh akan menentukan dalam bentuk apa sesuatu zikir itu
perlu dilakukan. Yang penting bagi Salik adalah
menyibukkan diri dengan zikir yang telah ditalqinkan oleh
Syeikh sama ada ianya Zikir Ismu Zat ataupun Zikir Nafi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
192
Itsbat. Salik hendaklah memelihara zikir dengan hati dan
lidah dengan menyebut Allah Allah iaitu nama bagi Zat
Tuhan yang merangkumi kesemua Nama-NamaNya dan
Sifat-SifatNya yang mulia serta dengan menyebut Zikir Nafi
Itsbat menerusi kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH dengan
sebanyak-banyaknya. Salik hendaklah melakukan Zikir Nafi
Itsbat sehingga dia mencapai kejernihan hati dan tenggelam
di dalam Muraqabah. Murid hendaklah melakukan Zikir
Nafi Itsbat sebanyak 5 ribu ke 10 ribu kali setiap hari bagi
menanggalkan segala kekaratan hati. Zikir tersebut akan
membersihkan hati dan membawa seseorang itu kepada
Musyahadah.

Zikir Nafi Itsbat menurut Akabirin Naqshbandiyah,
seseorang murid yang baru itu hendaklah menutup kedua
matanya, menutup mulutnya, merapatkan giginya,
menongkatkan lidahnya ke langit-langit dan menahan
nafasnya. Dia hendaklah mengucapkan zikir ini dengan
hatinya bermula dari kalimah Nafi dan seterusnya kalimah
Itsbat. Bagaimanapun, bagi murid yang telah lama
hendaklah membukakan kedua matanya dan tidak perlu
menahan nafasnya.

Bermula dari kalimah Nafi iaitu LA yang bererti
Tiada, dia hendaklah menarik kalimah LA ini dari bawah
pusatnya ke atas hingga ke otak. Apabila kalimah LA
mencapai otak, ucapkan pula kalimah ILAHA di dalam hati
yang bererti Tuhan. Kemudian hendaklah digerakkan dari
otak ke bahu kanan sambil menyebut ILLA yang bererti
Melainkan, lalu menghentakkan kalimah Itsbat iaitu ALLAH
ke arah Latifah Qalb. Sewaktu menghentakkan kalimah
ALLAH ke arah Qalb, hendaklah merasakan bahawa kesan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
193
hentakan itu mengenai kesemua Lataif di dalam tubuh
badan.

Zikir yang sebanyak-banyaknya akan membawa
seseorang Salik itu mencapai kepada kehadiran Zat Allah
dalam kewujudan secara Zihni yakni di dalam fikiran. Salik
hendaklah berzikir dalam setiap nafas yang keluar dan
masuk.

Yad Kard merupakan amalan di fikiran yang mana
fikiran hendaklah sentiasa menggesa diri supaya sentiasa
ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan
zikir bagi mengingati ZatNya. Pekerjaan berzikir mengingati
Allah Subhanahu Wa Taala adalah suatu amalan yang tiada
batas dan had. Ianya boleh dikerjakan pada sebarang
keadaan, masa dan tempat. Hendaklah sentiasa
memerhatikan nafas supaya setiap nafas yang keluar dan
masuk itu disertai ingatan terhadap Zat Allah Subhanahu
Wa Taala.


2. BAZ GASHT

Baz Gasht bererti kembali. Menurut Para Masyaikh,
maksudnya ialah seseorang yang melakukan zikir dengan
menggunakan lidah hati menyebut Allah Allah dan LA
ILAHA ILLA ALLAH, begitulah juga setelah itu hendaklah
mengucapkan di dalam hati dengan penuh khusyuk dan
merendahkan diri akan ucapan ini:

Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhoka Matlubi, Atini
Mahabbataka Wa Marifataka
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
194
Yang bererti, Wahai Tuhanku Engkaulah maksudku dan
keredhaanMu tuntutanku, kurniakanlah Cinta dan Makrifat
ZatMu.

Ianya merupakan ucapan Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan ini akan meningkatkan
tahap kesedaran kepada kewujudan dan Keesaan Zat Tuhan,
sehingga dia mencapai suatu tahap di mana segala
kewujudan makhluk terhapus pada pandangan matanya.

Apa yang dilihatnya walau ke mana jua dia
memandang, yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu Wa
Taala. Ucapan kata-kata ini juga memberikan kita
pengertian bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang
menjadi maksud dan matlamat kita dan tidak ada tujuan lain
selain untuk mendapatkan keredhaanNya. Salik hendaklah
mengucapkan kalimah ini bagi menghuraikan segala rahsia
Keesaan Zat Tuhan dan supaya terbuka kepadanya keunikan
hakikat Kehadiran Zat Allah Subhanahu Wa Taala.

Sebagai murid, tidak boleh meninggalkan zikir
kalimah ini meskipun tidak merasakan sebarang kesan pada
hati. Dia hendaklah tetap meneruskan zikir kalimah tersebut
sebagai menuruti anjuran Syeikhnya.

Makna Baz Gasht ialah kembali kepada Allah Yang
Maha Tinggi Lagi Maha Mulia dengan menunjukkan
penyerahan yang sempurna, mentaati segala kehendakNya
dan merendahkan diri dengan sempurna dalam memuji
ZatNya. Adapun lafaz Baz Gasht dalam bahasa Parsi seperti
yang diamalkan oleh Para Akabirin Naqshabandiyah
Mujaddidiyah adalah seperti berikut:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
195
Khudawandah, Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Tarak Kardam Dunya Wa Akhirat Baraey Tu,
Mahabbat Wa Marifati Khud Badih.
Yang bererti, Tuhanku, maksudku hanyalah Engkau dan
keredaanMu, telahku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana
Engkau, kurniakanlah Cinta dan Makrifat ZatMu.

Pada permulaan, jika Salik sendiri tidak memahami
hakikat kebenaran ucapan kata-kata ini, hendaklah dia tetap
juga menyebutnya kerana menyebut kata-kata itu dengan
hati yang khusyuk dan merendahkan diri akan
menambahkan lagi pemahamannya dan secara sedikit demi
sedikit Salik itu akan merasai hakikat kebenaran perkataan
tersebut dan Insya Allah akan merasai kesannya.

Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam telah menyatakan dalam doanya,
Ma Zakarnaka Haqqa Zikrika Ya Mazkur.
Yang bererti, Kami tidak mengingatiMu dengan hak
mengingatiMu secara yang sepatutnya, Wahai Zat yang
sepatutnya diingati.

Seseorang Salik itu tidak akan dapat hadir ke Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Taala menerusi zikirnya dan tidak
akan dapat mencapai Musyahadah terhadap rahsia-rahsia
dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi zikirnya
jika dia tidak berzikir dengan sokongan dari Allah
Subhanahu Wa Taala dan menerusi ingatan Allah
Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya.

Seorang Salik itu tidak akan dapat berzikir dengan
kemampuan dirinya bahkan dia hendaklah sentiasa
menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
196
sedang berzikir menerusi dirinya. Hadhrat Maulana Syeikh
Abu Yazid Bistami Rahmatullah alaih telah berkata,
Apabila daku mencapai ZatNya, daku melihat
bahawa ingatanNya terhadap diriku mendahului ingatanku
terhadap diriNya.


3. NIGAH DASYAT

Nigah bererti menjaga, mengawasi, memelihara dan
Dasyat pula bererti melakukannya dengan bersungguh-
sungguh. Maksudnya ialah seseorang Salik itu sewaktu
melakukan zikir hendaklah sentiasa memelihara hati dari
sebarang khatrah lintasan hati dan was-was Syaitan dengan
bersungguh-sungguh. Jangan biarkan khayalan kedukaan
memberi kesan kepada hati.

Setiap hari hendaklah melapangkan masa selama
sejam ke dua jam ataupun lebih untuk memelihara hati dari
segala ingatan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Selain
DiriNya, jangan ada sebarang khayalan pada fikiran dan
hati. Lakukan latihan ini sehingga segala sesuatu selain Allah
Subhanahu Wa Taala, segala-galanya menjadi lenyap.

Nigah Dasyat juga bermakna seseorang Salik itu mesti
memerhatikan hatinya dan menjaganya dengan
menghindarkan sebarang ingatan yang buruk masuk ke
dalam hati. Ingatan dan keinginan yang buruk akan
menjauhkan hati dari kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala.
Kesufian yang sebenar adalah daya untuk memelihara hati
dari ingatan yang buruk dan memeliharanya dari sebarang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
197
keinginan yang rendah. Seseorang yang benar-benar
mengenali hatinya akan dapat mengenali Tuhannya.

Di dalam Tariqat Naqshbandiyah ini, seseorang Salik
yang dapat memelihara hatinya dari sebarang ingatan yang
buruk selama 15 minit adalah merupakan suatu pencapaian
yang besar dan menjadikannya layak sebagai seorang ahli
Sufi yang benar.

Hadhrat Maulana Shah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih menyatakan di dalam kitabnya Idhahut
Tariqah bahawa,
Nigah Dasyat adalah merupakan syarat ketika
berzikir, bahawa ketika berzikir hendaklah menghentikan
segala khayalan serta was-was dan apabila sebarang
khayalan yang selain Allah terlintas di dalam hati maka pada
waktu itu juga hendaklah dia menjauhkannya supaya
khayalan Ghairullah tidak menduduki hati.

Hadhrat Maulana Syeikh Abul Hassan Kharqani
Rahmatullah alaih pernah berkata,
Telah berlalu 40 tahun di mana Allah sentiasa
melihat hatiku dan telah melihat tiada sesiapa pun kecuali
DiriNya dan tiada ruang bilik di dalam hatiku untuk selain
dari Allah.

Hadhrat Syeikh Abu Bakar Al-Qittani Rahmatullah
alaih pernah berkata,
Aku menjadi penjaga di pintu hatiku selama 40
tahun dan aku tidak pernah membukanya kepada sesiapa
pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sehinggakan hatiku
tidak mengenali sesiapapun kecuali Allah Subhanahu Wa
Taala.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
198
Seorang Syeikh Sufi pernah berkata,
Oleh kerana aku telah menjaga hatiku selama
sepuluh malam, hatiku telah menjagaku selama dua puluh
tahun.


4. YAD DASYAT

Yad Dasyat bererti mengingati Allah Subhanahu Wa
Taala dengan bersungguh-sungguh dengan Zauq Wijdani
sehingga mencapai Dawam Hudhur yakni kehadiran Zat
Allah secara kekal berterusan dan berada dalam keadaan
berjaga-jaga memerhatikan limpahan Faidhz dari sisi Allah
Subhanahu Wa Taala. Kesedaran ini diibaratkan sebagai
Hudhur Bey Ghibat dan merupakan Nisbat Khassah
Naqshbandiyah.

Yad Dasyat juga bermakna seseorang yang berzikir itu
memelihara hatinya pada setiap penafian dan pengitsbatan
di dalam setiap nafas tanpa meninggalkan Kehadiran Zat
Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya menghendaki agar Salik
memelihara hatinya di dalam Kehadiran Kesucian Zat Allah
Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Ini untuk
membolehkannya agar dapat merasai kesedaran dan melihat
Tajalli Cahaya Zat Yang Esa atau disebut sebagai Anwaruz-
Zatil-Ahadiyah.

Menurut Hadhrat Maulana Shah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah alaih, Yad Dasyat merupakan istilah
Para Sufi bagi menerangkan keadaan maqam Syuhud atau
Musyahadah yang juga dikenali sebagai Ainul Yaqin atau
Dawam Hudhur dan Dawam Agahi.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
199
Di zaman para Sahabat Ridhwanullah Alaihim
Ajmain ianya disebut sebagai Ihsan. Ia merupakan suatu
maksud di dalam Tariqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah
bagi menghasilkan Dawam Hudhur dan Dawam Agahi
dengan Hadhrat Zat Ilahi Subhanahu Wa Taala dan di
samping itu berpegang dengan Aqidah yang sahih menurut
Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan melazimkan diri beramal
menuruti Sunnah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Jika Salik tidak memiliki ketiga-tiga sifat ini iaitu tetap
mengingati Zat Ilahi, beritiqad dengan Aqidah Ahlus
Sunnah Wal Jamaah dan menuruti Sunnah Nabi Sallallahu
Alaihi Wasallam ataupun meninggalkan salah satu darinya
maka dia adalah terkeluar dari jalan Tariqat Naqshbandiyah,
Nauzu Billahi Minha!


5. HOSH DAR DAM

Hosh bererti sedar, Dar bererti dalam dan Dam bererti
nafas, yakni sedar dalam nafas. Seseorang Salik itu
hendaklah berada dalam kesedaran bahawa setiap nafasnya
yang keluar masuk mestilah beserta kesedaran terhadap
Kehadiran Zat Allah Taala. Jangan sampai hati menjadi lalai
dan leka dari kesedaran terhadap Kehadiran Zat Allah
Taala. Dalam setiap nafas hendaklah menyedari kehadiran
ZatNya.

Menurut Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh Abdul
Khaliq Al-Ghujduwani Rahmatullah alaih bahawa,
Seseorang Salik yang benar hendaklah menjaga dan
memelihara nafasnya dari kelalaian pada setiap kali masuk
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
200
dan keluarnya nafas serta menetapkan hatinya sentiasa
berada dalam Kehadiran Kesucian ZatNya dan dia
hendaklah memperbaharukan nafasnya dengan ibadah dan
khidmat serta membawa ibadah ini menuju kepada
Tuhannya seluruh kehidupan, kerana setiap nafas yang
disedut dan dihembus beserta KehadiranNya adalah hidup
dan berhubung dengan Kehadiran ZatNya Yang Suci. Setiap
nafas yang disedut dan dihembus dengan kelalaian adalah
mati dan terputus hubungan dari Kehadiran ZatNya Yang
Suci.

Hadhrat Khwajah Maulana Syeikh Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah alaih berkata,
Maksud utama seseorang Salik di dalam Tariqah ini
adalah untuk menjaga nafasnya dan seseorang yang tidak
dapat menjaga nafasnya dengan baik maka dikatakan
kepadanya bahawa dia telah kehilangan dirinya.

Hadhrat Syeikh Abul Janab Najmuddin Al-Kubra
Rahmatullah alaih berkta dalam kitabnya Fawatihul Jamal
bahawa,
Zikir adalah sentiasa berjalan di dalam tubuh setiap
satu ciptaan Allah sebagai memenuhi keperluan nafas
mereka biarpun tanpa kehendak sebagai tanda ketaatan yang
merupakan sebahagian dari penciptaan mereka. Menerusi
pernafasan mereka, bunyi huruf Ha dari nama Allah Yang
Maha Suci berada dalam setiap nafas yang keluar masuk dan
ianya merupakan tanda kewujudan Zat Yang Maha Ghaib
sebagai menyatakan Keunikan dan Keesaan Zat Tuhan.
Maka itu amatlah perlu berada dalam kesedaran dan hadir
dalam setiap nafas sebagai langkah untuk mengenali Zat
Yang Maha Pencipta.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
201
Nama Allah yang mewakili kesemua Sembilan Puluh
Sembilan Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah dan AfalNya
adalah terdiri dari empat huruf iaitu Alif, Lam, Lam dan Ha.

Para Sufi berkata bahawa Zat Ghaib Mutlak adalah
Allah Yang Maha Suci lagi Maha Mulia KetinggianNya dan
DiriNya dinyatakan menerusi huruf yang terakhir dari
Kalimah Allah iaitu huruf Ha. Huruf tersebut apabila
ditemukan dengan huruf Alif akan menghasilkan sebutan Ha
yang memberikan makna Dia Yang Ghaib sebagai kata
ganti diri. Bunyi sebutan Ha itu sebagai menampilkan dan
menyatakan bukti kewujudan Zat DiriNya Yang Ghaib
Mutlak (Ghaibul Huwiyyatil Mutlaqa Lillahi Azza Wa
Jalla). Huruf Lam yang pertama adalah bermaksud Taarif
atau pengenalan dan huruf Lam yang kedua pula adalah
bermaksud Muballaghah yakni pengkhususan. Menjaga dan
memelihara hati dari kelalaian akan membawa seseorang itu
kepada kesempurnaan Kehadiran Zat, dan kesempurnaan
Kehadiran Zat akan membawanya kepada kesempurnaan
Musyahadah dan kesempurnaan Musyahadah akan
membawanya kepada kesempurnaan Tajalli Sembilan Puluh
Sembilan Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah. Seterusnya
Allah akan membawanya kepada penzahiran kesemua
Sembilan Puluh Sembilan Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah
dan Sifat-SifatNya yang lain kerana adalah dikatakan
bahawa Sifat Allah itu adalah sebanyak nafas-nafas manusia.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih
menegaskan bahawa hendaklah mengingati Allah pada
setiap kali keluar masuk nafas dan di antara keduanya yakni
masa di antara udara disedut masuk dan dihembus keluar
dan masa di antara udara dihembus keluar dan disedut
masuk. Terdapat empat ruang untuk diisikan dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
202
Zikrullah. Amalan ini disebut Hosh Dar Dam yakni bezikir
secara sedar dalam nafas. Zikir dalam pernafasan juga
dikenali sebagai Paas Anfas di kalangan Ahli Tariqat
Chistiyah.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih berkata,
Tariqat ini dibina berasaskan nafas, maka adalah
wajib bagi setiap orang untuk menjaga nafasnya pada waktu
menghirup nafas dan menghembuskan nafas dan seterusnya
menjaga nafasnya pada waktu di antara menghirup dan
menghembuskan nafas.

Udara Masuk Antara Udara Keluar Antara
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah

Perlu diketahui bahawa menjaga nafas dari kelalaian
adalah amat sukar bagi seseorang Salik, lantaran itu mereka
hendaklah menjaganya dengan memohon Istighfar yakni
keampunan kerana memohon Istighfar akan menyucikan
hatinya dan mensucikan nafasnya dan menyediakan dirinya
untuk menyaksikan Tajalli penzahiran manifestasi Allah
Subhanahu Wa Taala di mana-mana jua.


6. NAZAR BAR QADAM

Nazar bererti memandang, Bar bererti pada, dan
Qadam pula bererti kaki. Seseorang Salik itu ketika berjalan
hendaklah sentiasa memandang ke arah kakinya dan jangan
melebihkan pandangannya ke tempat lain dan setiap kali
ketika duduk hendaklah sentiasa memandang ke hadapan
sambil merendahkan pandangan. Jangan menoleh ke kiri dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
203
ke kanan kerana ianya akan menimbulkan fasad yang besar
dalam dirinya dan akan menghalangnya dari mencapai
maksud.

Nazar Bar Qadam bermakna ketika seseorang Salik itu
sedang berjalan, dia hendaklah tetap memerhatikan langkah
kakinya. Di mana jua dia hendak meletakkan kakinya,
matanya juga perlu memandang ke arah tersebut. Tidak
dibolehkan baginya melemparkan pandangannya ke sana
sini, memandang kiri dan kanan ataupun di hadapannya
kerana pandangan yang tidak baik akan menghijabkan
hatinya.

Kebanyakan hijab-hijab di hati itu terjadi kerana
bayangan gambaran yang dipindahkan dari pandangan
penglihatan mata ke otak sewaktu menjalani kehidupan
seharian. Ini akan mengganggu hati dan menimbulkan
keinginan memenuhi berbagai kehendak hawa nafsu seperti
yang telah tergambar di ruangan otak. Gambaran-gambaran
ini merupakan hijab-hijab bagi hati dan ianya menyekat
Cahaya Kehadiran Zat Allah Yang Maha Suci.

Kerana itulah Para Masyaikh melarang murid mereka
yang telah menyucikan hati mereka menerusi zikir yang
berterusan dari memandang ke tempat yang selain dari kaki
mereka. Hati mereka ibarat cermin yang menerima dan
memantulkan setiap gambaran dengan mudah. Ini akan
mengganggu mereka dan akan menyebabkan kekotoran hati.

Maka itu, Salik diarahkan agar merendahkan
pandangan supaya mereka tidak terkena panahan dari
panahan Syaitan. Merendahkan pandangan juga menjadi
tanda kerendahan diri. Orang yang bongkak dan sombong
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
204
tidak memandang ke arah kaki mereka ketika berjalan. Ia
juga merupakan tanda bagi seseorang yang menuruti jejak
langkah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam yang mana Hadhrat Baginda Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan tidak
menoleh ke kiri dan ke kanan tetapi Hadhrat Baginda
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya
melihat ke arah kakinya, bergerak dengan pantas menuju ke
arah destinasinya. Pengertian batin yang dituntut dari
prinsip ini ialah supaya Salik bergerak dengan laju dan
pantas dalam melakukan perjalanan suluk, yang mana apa
jua maqam yang terpandang olehnya maka dengan secepat
yang mungkin kakinya juga segera sampai pada kedudukan
maqam tersebut. Ia juga menjadi tanda ketinggian darjat
seseorang yang mana dia tidak memandang kepada sesuatu
pun kecuali Tuhannya. Sepertimana seseorang yang hendak
lekas menuju kepada tujuannya, begitulah seorang Salik
yang menuju Kehadhrat Tuhan hendaklah lekas-lekas
bergerak, dengan cepat dan pantas, tidak menoleh ke kiri
dan ke kanan, tidak memandang kepada hawa nafsu
duniawi sebaliknya hanya memandang ke arah mencapai
Kehadiran Zat Tuhan Yang Suci.

Hadhrat Maulana Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih telah
berkata dalam suratnya yang ke-259 di dalam Maktubat,
Pandangan mendahului langkah dan langkah
menuruti pandangan. Miraj ke maqam yang tinggi
didahului dengan pandangan Basirah kemudian diikuti
dengan langkah. Apabila langkah telah mencapai Miraj
tempat yang dipandang, maka kemudian pandangan akan
diangkat ke suatu maqam yang lain yang mana langkah
perlu menurutinya. Kemudian pandangan akan diangkat ke
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
205
tempat yang lebih tinggi dan langkah akan menurutinya.
Begitulah seterusnya sehingga pandangan mencapai maqam
kesempurnaan yang mana langkahnya akan diberhentikan.
Kami katakan bahawa, apabila langkah menuruti
pandangan, murid telah mencapai maqam kesediaan untuk
menuruti jejak langkah Hadhrat Baginda Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jejak langkah
Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam adalah merupakan sumber asal bagi segala
langkah.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih berkata,
Jika kita memandang kesalahan sahabat-sahabat, kita
akan ditinggalkan tanpa sahabat kerana tiada seorang juapun
yang sempurna.


7. SAFAR DAR WATAN

Safar bererti menjelajah, berjalan atau bersiar, Dar
bererti dalam dan Watan bererti kampung. Safar Dar Watan
bermakna bersiar-siar dalam kampung dirinya yakni kembali
berjalan menuju Tuhan. Seseorang Salik itu hendaklah
menjelajah dari dunia ciptaan kepada dunia Yang Maha
Pencipta.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam pernah bersabda yang mafhumnya,
Daku sedang menuju Tuhanku dari suatu hal
keadaan ke suatu hal keadaan yang lebih baik dan dari
suatu maqam ke suatu maqam yang lebih baik.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
206
Salik hendaklah berpindah dari kehendak hawa nafsu
yang dilarang kepada kehendak untuk berada dalam
Kehadiran ZatNya. Dia hendaklah berusaha meninggalkan
segala sifat-sifat Basyariyah (Kemanusiawian) yang tidak
baik dan meningkatkan dirinya dengan sifat-sifat
Malakutiyah (Kemalaikatan) yang terdiri dari sepuluh
maqam iaitu:

[1] Taubat [2] Inabat [3] Sabar [4] Syukur [5] Qanaah [6]
Wara [7] Taqwa [8] Taslim [9] Tawakkal [10] Redha.

Para Masyaikh membahagikan perjalanan ini kepada
dua kategori iaitu Sair Afaqi yakni Perjalanan Luaran dan
Sair Anfusi yakni Perjalanan Dalaman. Perjalanan Luaran
adalah perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat mencari
seorang pembimbing Ruhani yang sempurna bagi dirinya
dan akan menunjukkan jalan ke tempat yang
dimaksudkannya. Ini akan membolehkannya untuk
memulakan Perjalanan Dalaman.

Seseorang Salik apabila dia sudah menemui seorang
pembimbing Ruhani yang sempurna bagi dirinya adalah
dilarang dari melakukan Perjalanan Luaran. Pada Perjalanan
Luaran ini terdapat berbagai kesukaran yang mana
seseorang yang baru menuruti jalan ini tidak dapat tidak,
pasti akan terjerumus ke dalam tindakan yang dilarang,
kerana mereka adalah lemah dalam menunaikan ibadah
mereka.

Perjalanan yang bersifat dalaman pula
mengkehendakkan agar seseorang Salik itu meninggalkan
segala tabiat yang buruk dan membawa adab tertib yang
baik ke dalam dirinya serta mengeluarkan dari hatinya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
207
segala keinginan Duniawi. Dia akan diangkat dari suatu
maqam yang kotor zulmat ke suatu maqam kesucian. Pada
waktu itu dia tidak perlu lagi melakukan Perjalanan Luaran.
Hatinya telah dibersihkan dan menjadikannya tulin seperti
air, jernih seperti kaca, bersih bagaikan cermin lalu
menunjukkannya hakikat setiap segala suatu urusan yang
penting dalam kehidupan sehariannya tanpa memerlukan
sebarang tindakan yang bersifat luaran bagi pihak dirinya.
Di dalam hatinya akan muncul segala apa yang diperlukan
olehnya dalam kehidupan ini dan kehidupan mereka yang
berada di sampingnya.

Hadhrat Maulana Shah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih telah berkata,
Ketahuilah bahawa apabila hati tertakluk dengan
sesuatu selain Allah dan khayalan yang buruk menjadi
semakin kuat maka limpahan Faidhz Ilahi menjadi sukar
untuk dicapai oleh Batin. Jesteru itu dengan kalimah LA
ILAHA hendaklah menafikan segala akhlak yang buruk itu
sebagai contohnya bagi penyakit hasad, sewaktu
mengucapkan LA ILAHA hendaklah menafikan hasad itu
dan sewaktu mengucapkan ILLA ALLAH hendaklah
mengikrarkan cinta dan kasih sayang di dalam hati.
Begitulah ketika melakukan zikir Nafi Itsbat dengan
sebanyak-banyaknya lalu menghadap kepada Allah dengan
rasa hina dan rendah diri bagi menghapuskan segala
keburukan diri sehinggalah keburukan dirinya itu benar-
benar terhapus. Begitulah juga terhadap segala rintangan
Batin, ianya perlu disingkirkan supaya terhasilnya Tasfiyah
dan Tazkiyah. Latihan ini merupakan salah satu dari maksud
Safar Dar Watan.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
208
8. KHALWAT DAR ANJUMAN

Khalwat bererti bersendirian dan Anjuman bererti
khalayak ramai, maka pengertiannya ialah bersendirian
dalam keramaian. Maksudnya pada zahir, Salik bergaul
dengan manusia dan pada batinnya dia kekal bersama Allah
Subhanahu Wa Taala.

Terdapat dua jenis khalwat iaitu Khalwat Luaran atau
disebut sebagai Khalwat Saghir yakni khalwat kecil dan
Khalwat Dalaman atau disebut sebagai Khalwat Kabir yang
bermaksud khalwat besar atau disebut sebagai Jalwat.
Khalwat Luaran menghendaki Salik agar mengasingkan
dirinya di tempat yang sunyi dan jauh dari kesibukan
manusia. Secara bersendirian Salik menumpukan kepada
Zikirullah dan Muraqabah untuk mencapai penyaksian
Kebesaran dan Keagungan Kerajaan Allah Subhanahu Wa
Taala. Apabila sudah mencapai fana menerusi zikir fikir dan
semua deria luaran difanakan, pada waktu itu deria dalaman
bebas meneroka ke Alam Kebesaran dan Keagungan
Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seterusnya akan
membawa kepada Khalwat Dalaman.

Khalwat Dalaman bermaksud berkhalwat dalam
kesibukan manusia. Hati Salik hendaklah sentiasa hadir ke
Hadhrat Tuhan dan hilang dari makhluk sedang jasmaninya
sedang hadir bersama mereka. Dikatakan bahawa seseorang
Salik yang Haq sentiasa sibuk dengan zikir khafi di dalam
hatinya sehinggakan jika dia masuk ke dalam majlis
keramaian manusia, dia tidak mendengar suara mereka.
Kerana itu ianya dinamakan Khalwat Kabir dan Jalwat yakni
berzikir dalam kesibukan manusia. Keadaan berzikir itu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
209
mengatasi dirinya dan penzahiran Hadhrat Suci Tuhan
sedang menariknya membuatkannya tidak menghiraukan
segala sesuatu yang lain kecuali Tuhannya. Ini merupakan
tingkat khalwat yang tertinggi dan dianggap sebagai khalwat
yang sebenar seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran
Surah An-Nur ayat 37:
l> ,l. > _, _s < !| l.l !.|
l ! ! l1.. Ul1l `.,
Para lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari
mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat,
mereka takut kepada suatu hari yang hati dan penglihatan
menjadi goncang.

Rijalun La Tulhihim Tijaratun Wala Bayun An
Zikrillah bermaksud para lelaki yang tidak dilalaikan oleh
perniagaan dan jual beli dari mengingati Allah. Inilah
merupakan jalan Tariqat Naqshbandiyah. Hadhrat Khwajah
Shah Bahauddin Naqshband Qaddasallahu Sirrahu telah
ditanyakan orang bahawa apakah yang menjadi asas bagi
Tariqatnya?

Beliau menjawab,
Berdasarkan Khalwat Dar Anjuman, yakni zahir
berada bersama Khalaq dan batin hidup bersama Haq serta
menempuh kehidupan dengan menganggap bahawa Khalaq
mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebagai Salik dia
tidak boleh berhenti dari menuju kepada maksudnya yang
hakiki.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
210
Sepertimana mafhum sabdaan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Padaku terdapat dua sisi. Satu sisiku menghadap ke
arah Penciptaku dan satu sisi lagi menghadap ke arah
makhluk ciptaan.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaih berkata,
Tariqatuna As-Suhbah Wal Khayru Fil Jamiyyat.
Yang bererti, Jalan Tariqah kami adalah dengan cara
bersahabat dan kebaikan itu dalam jemaah Jamiyat.

Khalwat yang utama di sisi Para Masyaikh
Naqshbandiyah adalah Khalwat Dalaman kerana mereka
sentiasa berada bersama Tuhan mereka dan pada masa yang
sama mereka berada bersama dengan manusia. Adalah
dikatakan bahawa seseorang beriman yang dapat bercampur
gaul dengan manusia dan menanggung berbagai masaalah
dalam kehidupan adalah lebih baik dari orang beriman yang
menghindarkan dirinya dari manusia.

Hadhrat Imam Rabbani Rahmatullah alaih telah
berkata,
Perlulah diketahui bahawa Salik pada permulaan
jalannya mungkin menggunakan khalwat luaran untuk
mengasingkan dirinya dari manusia, beribadat dan
bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia
mencapai tingkat darjat yang lebih tinggi. Pada waktu itu dia
akan dinasihatkan oleh Syeikhnya seperti kata-kata Sayyid
Al-Kharraz Rahmatullah alaih iaitu kesempurnaan bukanlah
dalam mempamerkan karamah yang hebat-hebat tetapi
kesempurnaan yang sebenar ialah untuk duduk bersama
manusia, berjual beli, bernikah kahwin dan mendapatkan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
211
zuriat dan dalam pada itu sekali-kali tidak meninggalkan
Kehadiran Allah walaupun seketika.

Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih berkata,
Daripada masamu, jangan ada sebarang waktu pun
yang engkau tidak berzikir dan bertawajjuh serta
mengharapkan Kehadiran Allah Taala dan bertemulah
dengan manusia dan berzikirlah walaupun berada di dalam
keramaian dan sentiasa berjaga-jaga memerhatikan limpahan
Allah.

Berkata Penyair,
Limpahan Faidhz Al-Haq datang tiba-tiba tetapi hatiku
memerhatikan waridnya,
Biarpun di waktu sekali kerdipan mata namun diriku sekali-
kali tidak leka,
Boleh jadi Dia sedang memerhatikanmu dan dikau tidak
memperhatikannya.

Hal keadaan ini dinamakan Khalwat Dar Anjuman
iaitu Kainun Haqiqat Wa Bainun Surat yakni hakikat dirinya
berzama Zat Tuhan dan tubuh badan bersama makhluk
ciptaan Tuhan. Masyaikh menggelarkannya sebagai Sufi
Kain Bain. Kelapan-lapan asas Tariqat ini diperkenalkan
oleh Hadhrat Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani
Rahmatullah alaih dan menjadi ikutan 40 Tariqat yang lain
dan sehingga ke hari ini menjadi asas yang teguh untuk
seseorang hamba Allah kembali menuju kepada Tuhannya.

Hadhrat Shah Naqshband Rahmatullah alaihi telah
menerima kelapan-lapan asas Tariqat ini dari Hadhrat
Khwajah Abdul Khaliq Ghujduwani dan beliau telah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
212
menambahkan tiga asas Tariqat iaitu Wuquf Qalbi, Wuquf
Adadi dan Wuquf Zamani menjadikannya sebelas asas.

Hosh Dar Dam, Khalwat Dar Anjuman;
Yad Kard, Yad Dasyat.
Nazar Bar Qadam, Safar Dar Watan;
Baz Gasht, Nigah Dasyat.

Sentiasalah sedar dalam nafas ketika berkhalwat bersama khalayak;
Kerjakanlah Zikir dan ingatlah ZatNya dengan bersungguh-
sungguh.
Perhatikan setiap langkah ketika bersafar di dalam kampung;
Sekembalinya dari merayau, perhatikanlah limpahan Ilahi
bersungguh-sungguh.

Wuquf Qalbi, Wuquf Adadi, Wuquf Zamani Bi Dawam
Agahi.

Ingatlah Allah tetap pada hati, bilangan dan masa dengan sentiasa
sedar berjaga-jaga.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
213
BAB 3: TAMBAHAN SHAH
NAQSHBAND

HADHRAT Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah alaih
merupakan Imam bagi Tariqat Naqshbandiyah dan seorang
Mahaguru Tariqat yang terkemuka. Beliau telah
mengukuhkan lagi jalan ini dengan tiga prinsip penting
dalam Zikir Khafi sebagai tambahan kepada lapan prinsip
asas yang telah dikemukakan oleh Hadhrat Khwajah
Khwajahgan Syeikh Abdul Khaliq Al-Ghujduwani
Rahmatullah alaih iaitu:


1. WUQUF QALBI

Mengarahkan penumpuan terhadap hati dan hati pula
mengarahkan penumpuan terhadap Allah Subhanahu Wa
Taala pada setiap masa dan keadaan. Sama ada dalam
keadaan berdiri, berbaring, berjalan mahupun duduk.
Hendaklah bertawajjuh kepada hati dan hati pula tetap
bertawajjuh ke Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Wuquf
Qalbi merupakan syarat bagi zikir.

Kedudukan Qalbi ini adalah pada kedudukan dua jari
di bawah tetek kiri dan kedudukan ini hendaklah sentiasa
diberikan penumpuan dan Tawajjuh. Bayangan limpahan
Nur dari Allah hendaklah sentiasa kelihatan melimpah pada
Qalbi dalam pandangan batin.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
214
Ini merupakan suatu kaedah Zikir Khafi yakni suatu
bentuk zikir yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh Para
Malaikat. Ia merupakan suatu kaedah zikir yang rahsia.


2. WUQUF ADADI

Sentiasa memerhatikan bilangan ganjil ketika
melakukan zikir Nafi Itsbat. Zikir Nafi Itsbat ialah lafaz LA
ILAHA ILLA ALLAH dan dilakukan di dalam hati menurut
kaifiyatnya. Dalam melakukan zikir Nafi Itsbat ini, Salik
hendaklah sentiasa mengawasi bilangan zikir Nafi Itsbatnya
itu dengan memastikannya dalam jumlah bilangan yang
ganjil iaitu 7 atau 9 atau 19 atau 21 atau 23 atau sebarang
bilangan yang ganjil.

Menurut Para Masyaikh, bilangan ganjil mempunyai
rahsia yang tertentu kerana Allah adalah Ganjil dan
menyukai bilangan yang ganjil dan ianya akan menghasilkan
ilmu tentang Rahsia Allah Taala. Menurut Hadhrat Shah
Naqshband Rahmatullah alaih,
Memelihara bilangan di dalam zikir adalah langkah
pertama dalam menghasilkan Ilmu Laduni.

Memelihara bilangan bukanlah untuk jumlahnya
semata-mata bahkan ianya untuk memelihara hati dari
ingatan selain Allah dan sebagai asbab untuk memberikan
lebih penumpuan dalam usahanya untuk menyempurnakan
zikir yang telah diberikan oleh Guru Murshidnya.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
215
3. WUQUF ZAMANI

Setiap kali selepas menunaikan Solat, hendaklah
bertawajjuh kepada hati dan sentiasa memastikan hati dalam
keadaan bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lakukan selama beberapa minit sebelum bangkit dari tempat
Solat. Kemudian setelah selang beberapa jam hendaklah
menyemak semula keadaan hati bagi memastikannya
sentiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa
Taala.

Apabila seseorang Murid itu telah naik ke peringkat
menengah dalam bidang Keruhanian maka dia hendaklah
selalu memeriksa keadaan hatinya sekali pada tiap-tiap satu
jam untuk mengetahui sama ada dia ingat ataupun lalai
kepada Allah dalam masa-masa tersebut. Jika dia lalai maka
hendaklah dia beristighfar dan berazam untuk
menghapuskan kelalaian itu pada masa akan datang
sehinggalah dia mencapai peringkat Dawam Hudhur atau
Dawam Agahi iaitu peringkat hati yang sentiasa hadir dan
sedar ke Hadhrat ZatNya.

Ketiga-tiga prinsip ini adalah tambahan dari Hadhrat
Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah alaih dalam
membimbing sekelian para murid dan pengikutnya dan
terus menjadi amalan yang tetap dalam Tariqat
Naqshbandiyah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
216
BAB 4: LATAIF

LATAIF adalah kata jamak bagi Latifah yang bererti
kehalusan. Allah adalah bersifat Al-Latif iaitu Yang Maha
Halus dan Dia telah mengurniakan KehalusanNya kepada
sekelian Nur Muhammadiyah. Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikan manusia dengan mengurniakannya sepuluh
Lataif yang halus. Ianya boleh disifatkan sebagai anggota
dalaman Ruhani bagi manusia atau pancaindera bagi
Ruhani. Ianya diibaratkan sebagai juzuk-juzuk bagi diri
Ruhani sepertimana otak, jantung, limpa, hati, paru-paru dan
anggota dalaman bagi jasad tubuh badan Jasmani.

Konsep seperti ini juga terdapat dalam sistem
kepercayaan sesetengah kaum seperti Hindu dan China
namun dalam perkembangan Tasawwuf Islam, segala ilmu
pengetahuan adalah bersumberkan dari Al-Quran dan As-
Sunnah, manakala penghasilan Marifat mereka adalah
menerusi Muraqabah dan Musyahadah. Seterusnya Para
Masyaikh memperkembangkan ilmu tersebut menerusi
pengamatan mereka yang dalam serta tahap Keruhanian
yang tinggi.

Mungkin ada yang mendakwa mereka mengambilnya
dari falsafah Yunani ataupun Hindu atau China namun tiada
bukti yang jelas tentang tersebut cuma dakwaan yang
meleset. Para Masyaikh Naqshbandiyah memperolehi
pengetahuan tentang Lataif adalah menerusi pengkajian
mereka yang mendalam terhadap Al-Quran dan Al-Hadits
serta As-Sunnah dan mengamalkan Syariat dengan teguh
dan mewarisi ilmu pengetahuan dari Guru-Guru mereka
dengan pertalian yang kukuh menerusi Silsilah yang benar.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
217

Perkembangan Tariqat dalam diri seseorang itu secara
umumnya melibatkan kesedaran dalam turutan yang
tertentu pada latifah-latifah yang menjadi pusat perhentian
dalam pemerhatian perjalanan Ruhani dan ianya terdapat
dalam diri setiap manusia, amnya bagi sekelian Ummat Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Setiap Latifah itu dikaitkan dengan Nabi-Nabi yang
tertentu atau warna-warna yang tertentu atau anggota tubuh
badan yang tertentu atau alam-alam yang tertentu atau
Marifat-Marifat yang tertentu dan ianya berbeza di antara
satu Tariqat dengan Tariqat yang lain. Perbezaan ini
menunjukkan betapa luasnya Ilmu Allah Subhanahu Wa
Taala. Tugas Para Masyaikh adalah untuk menghidupkan
kesemua latifah-latifah tersebut pada diri Murid agar latifah-
latifahnya dapat sentiasa berzikir Kehadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala.

Menghidupkan kesemua latifah-latifah ini dengan
Zikirullah adalah merupakan kegiatan sekelian Para Sufi.
Setelah melalui proses ini, seseorang Salik itu dikatakan
sebagai telah mencapai tingkat kesempurnaan Insan dan
menjadi manusia yang sempurna. Seseorang yang menjalani
Tariqat Tasawwuf adalah wajib menyucikan kesemua
Lataifnya dengan ilmu dan zikir kerana kesemua latifah
adalah bersifat Nur dan sesuatu yang bersifat Nur hanya
boleh disucikan dengan sesuatu yang bersifat Nur juga.

Ilmu Syariat, Ilmu Tariqat, Ilmu Marifat dan Ilmu
Haqiqat juga adalah bersifat Nur kerana ianya bersumberkan
dari Al-Quran dan As-Sunnah dan kedua-duanya bersifat
Nur. Zikir juga akan menghasilkan Nur, jesteru gabungan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
218
ilmu dan zikir dalam diri seseorang itulah yang akan
menyucikan dan menghidupkan kesemua Lataif dalam
dirinya.

Para Masyaikh dari Silsilah yang bebeza telah
menyelami Lautan Ilmu Kekuasaan Allah di dalam Bahrul
Qudrah dan telah meneroka tentang rahsia Lataif ini.
Meskipun pengetahuan mereka tentang Lataif adalah
berbeza namun ianya merujuk kepada maksud yang satu
iaitu kembali kepada Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa
Taala.

Guruku yang mulia Hadhrat Khwajah Khwajahgan
Qutub Dauran Maulana Khan Muhammad Sahib Mudda
Zilluhul Ali telah mengurniakanku dengan kesemua
Sepuluh Latifah dan beliau menyatakan kepadaku bahawa
lima dari Latifah tersebut adalah dari Alam Amar manakala
lima Latifah lagi adalah dari Alam Khalaq. Alam Amar dan
Alam Khalaq adalah alam yang berada dalam lingkungan
Daerah Imkan.

Untuk memahami Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ini, amat penting untuk kita memahami
tentang Sepuluh Latifah Insan.

Semoga Allah memberikan kita Taufiq dan
Hidayah.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
219
SEPULUH LATIFAH INSAN

KETAHUILAH bahawa di sisi Hadhrat Imam Rabbani
Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah alaih dan sekelian para pengikutnya telah
tsabit bahawa pada setiap insan terhimpun Sepuluh Latifah.

Begitulah juga seperti yang telah dikatakan oleh
Guruku Hadhrat Khwajah Khawajahgan Maulana Khan
Muhammad Sahib Mudda Zilluhul Ali kepadaku bahawa
lima Latifah adalah dari Alam Amar dan lima Latifah lagi
adalah dari Alam Khalaq.

Alam Amar dan Alam Khalaq adalah alam yang
berada dalam lingkungan Daerah Imkan.

Lima Latifah Alam Amar itu adalah:

1. Qalb
2. Ruh
3. Sirr
4. Khafi
5. Akhfa

Lima Latifah Alam Khalaq itu adalah:

1. Nafs
2. Angin
3. Api
4. Air
5. TanahAr-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
220
Ruhaniah setiap insan telah diciptakan dengan
Bayangan Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan ianya
berasal dari Alam Amar. Santapan Ruhaniah adalah cahaya
Nur Allah yang dapat diperolehi dari Alam Amar menerusi
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam yang mana kedudukannya di Alam
Keruhanian adalah seumpama Matahari di dalam sistem
cakrawala.

Ada dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam diibaratkan sebagai cahaya yang terang dan
sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam sebagai suatu sumber keberkatan yang
sempurna lagi terpilih.

Kesemua Para Nabi dan Rasul menerima limpahan
keberkatan dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu Allah
Subhanahu Wa Taala menciptakan rupa bentuk jasmani bagi
insan, dikurniakannya juga lima Lataif Alam Amar di
beberapa kedudukan pada badan manusia dan
mengurniakannya takluk keasyikan.

Adapun bagi Alam Amar, kedudukan Latifah Qalb itu
terletak pada tetek kiri pada anggaran dua jari di bawah
puting dan cenderung sedikit ke arah ketiak.

Kedudukan Latifah Ruh adalah di bawah tetek kanan
pada anggaran dua jari di bawah puting. Kedudukan Latifah
Sirr adalah pada tetek kiri pada anggaran dua jari ke arah
dada. Kedudukan Latifah Khafi adalah pada tetek kanan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
221
pada anggaran dua jari ke arah dada dan kedudukan Latifah
Akhfa adalah pada tengah-tengah dada. Allah Subhanahu
Wa Taala mengurniakan takluk keasyikan pada Lataif Alam
Amar ini di tubuh badan manusia.

Takluk Alam Amar ini akan mencapai peningkatan
Ruhani setelah disucikan sehinggalah kita dapat mengenali
diri kita dan asal usul kita yang merupakan cahaya Nur yang
tersembunyi dalam tubuh jasmani yang gelap dan zulmat ini.
Adapun bagi Alam Khalaq, kedudukan Latifah Nafs itu
adalah di antara kedua-dua kening yang mewakili otak dan
akal manusia. Ia juga merujuk kepada nafsu seseorang.

Seterusnya adalah Latifah Qalibiyah yang terdiri dari
empat anasir iaitu Tanah, Air, Api dan Angin. Ia ada pada
seluruh bahagian tubuh badan jasmani manusia.
Sepertimana Alam Amar, Alam Khalaq juga perlu disucikan
kerana dengan menyucikannya akan membawa seseorang
itu kepada peningkatan Ruhaniah, pengenalan diri dan asal-
usul hakikat kejadian diri.

Ruhaniah Para Masyaikh adalah suci dan sentiasa
hidup di sisi Allah sepertimana hidupnya Para Syuhada di
sisi Allah kerana mereka kesemuanya berjuang di Jalan Allah
demi menegakkan Kalimah Allah setinggi-tingginya. Mereka
adalah orang yang berjaya mencapai hakikat kehidupan
yang kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
222
1. QALB

TITIK kedudukannya pada tubuh badan jasmani adalah
pada anggaran dua jari di bawah tetek kiri dan cenderung
sedikit ke arah ketiak. Latifah Qalb juga disebut Latifah
Adami adalah dari takluk Alam Malakut yakni Alam Para
Malaikat dan ianya merupakan pusat Arash Mualla Allah
Taala di dalam diri Insan.

Latifah Qalb adalah suatu pusat perhentian di Alam
Amar. Sifat yang dikurniakan Allah dengan Latifah Qalb
ialah pendengaran dan ianya merupakan Tajalli Sifat Allah
As-Sami iaitu Yang Maha Mendengar.

Mendengar merupakan suatu sifat utama Para
Malaikat kerana mereka dijadikan oleh Allah Taala untuk
mendengar segala perintahNya dan taat. Seseorang Salik
perlu menggunakan sifat pendengarannya untuk mendengar
seruan Agama Islam dan mengamalkan Syariat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Para Sahabat Radhiyallahu Anhum memiliki sifat
Samina Wa Atana iaitu mendengar dalam ertikata yang
sebenar yang mana apabila mereka mendengar sebarang
perintah dari Allah Taala dan RasulNya Sallallahu Alaihi
Wasallam mereka akan terus mentaatinya.

Alam Malakut adalah wilayah Hadhrat Nabi Adam
Alaihissalam dan merupakan tingkatan langit pertama di
atas Arash. Cahaya Nur dan limpahan keberkatan dari
Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam terlimpah pada Latifah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
223
Qalb Hadhrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan
terlimpah kepada sekelian orang yang beriman.

Cahayanya adalah dari langit yang pertama dan
warna Nurnya adalah kekuningan. Seseorang Salik yang
telah sempurna penyucian Latifah Qalbnya menerusi
Tasfiyatul Qalb maka akan terhasillah padanya Kashful
Qulub yakni pandangan mata hatinya celik dan
memperolehi Basirah serta Kashaf iaitu melihat perkara-
perkara yang Ghaib menerusi mata hati.


2. RUH

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada
anggaran dua jari di bawah tetek kanan. Latifah Ruh juga
disebut sebagai Latifah Ibrahimi adalah bertakluk dengan
Alam Jabarut yakni Alam Para Ruh atau dikenali juga
sebagai Alam Arwah.

Sepertimana Latifah Qalb, Latifah Ruh ini juga
merupakan suatu pusat perhentian di Alam Amar. Sifat yang
dikurniakan dengan Latifah Ruh ialah melihat dan ianya
juga merupakan Tajalli dari Sifat Allah Al-Basir Yang Maha
Melihat dan As-Syahid Yang Maha Menyaksi. Melihat dan
menyaksikan adalah sifat-sifat yang Allah Taala kurniakan
kepada Ruh ketika berada di Alam Amar.

Seluruh Para Ruh bersaksi bahawa Allah Taala
adalah Rabb, Tuhan Yang Maha Pemelihara. Melihat,
memerhati dan menyaksi adalah suatu sifat utama bagi Ruh.
Sifat ini ada pada diri zahir iaitu melihat dengan kedua biji
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
224
mata zahir dan sifat ini juga ada pada diri batin iaitu
menerusi pandangan mata hati iaitu Basirah.

Seseorang Salik perlu melihat tanda-tanda kebesaran
Allah Taala dan memerhatikan perjalanan Tariqatnya agar
sentiasa selari dengan petunjuk Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengucapkan Selawat
dan membaca Al-Quran.

Alam Jabarut adalah wilayah Hadhrat Nabi Ibrahim
dan Hadhrat Nabi Nuh Alaihimassalam. Latifah Ruh
merupakan tingkatan langit kedua di atas Arash. Cahaya
Nur dan limpahan keberkatan dari Hadhrat Nabi Ibrahim
dan Hadhrat Nabi Nuh Alaihimassalam terlimpah pada
Latifah Ruh Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam.

Cahayanya adalah dari langit yang kedua dan
warnanya adalah kemerahan. Seseorang Salik yang telah
sempurna penyucian Latifah Ruhnya akan terhasillah
Kashful Qubur yakni terbukanya pandangan ghaib tentang
alam kehidupan sesudah mati di dalam kubur. Dia juga akan
dapat berhubungan dengan Ruh-Ruh Para Masyaikh yang
telah meninggal dunia dan mengambil limpahan keruhanian
dari mereka dengan menziarahi maqam-maqam yang
menjadi tempat pengkebumian mereka.


3. SIRR

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tetek
kiri dengan anggaran dua jari ke arah tengah dada. Latifah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
225
Sirr juga disebut sebagai Latifah Musawi adalah dari
taklukan Alam Lahut yakni Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah
Taala dan merupakan suatu pusat perhentian di Alam
Amar.

Sifat yang Allah Taala kurniakan dengan Latifah Sirr
adalah menyentuh. Latifah Sirr adalah suatu alam di mana
tersimpannya segala rahsia-rahsia tentang Bayangan Sifat-
Sifat Allah Taala dan seharusnya menjadi rahsia bagi
seseorang Salik.

Latifah Sirr merupakan tahap di mana seseorang Salik
itu akan mengalami perbualan dengan Hadhrat Zat Yang
Maha Suci di dalam hatinya di mana dia akan berinteraksi
dengan limpahan cahaya dari Hadhrat Zat dan akan
mendengar suara-suara Ketuhanan di dalam dirinya.

Alam Lahut adalah wilayah Hadhrat Nabi Musa
Alaihissalam yang telah dapat berkata-kata dengan Allah
dan telah mendengar suaraNya. Alam Lahut merupakan
tingkatan langit yang ketiga di atas Arash.

Cahaya Nur dan limpahan keberkatan dari Hadhrat
Nabi Musa Alaihissalam terlimpah pada Latifah Sirr
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Cahayanya adalah dari langit yang ketiga
dan warna Nurnya adalah keputihan.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf-Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih seseorang
Salik akan mengalami Jazbah pada tahap ini iaitu penarikan
dan penyatuan dengan Cahaya Allah Taala. Apabila dia
mengalami Jazbah untuk menuju kepada Rahmat Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
226
maka dia digelar Majzub. Dan menurut beliau, ini
merupakan tahap Sukr yakni Ruhaniah seseorang itu akan
mabuk dalam melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa
Taala.


4. KHAFI

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tetek
kanan dengan anggaran dua jari ke arah tengah dada dan
Latifah Khafi ini juga disebut sebagai Latifah Isawi adalah
bertakluk dengan Alam Bahut yakni Alam Sifat-Sifat Allah
Taala.

Ia juga merupakan suatu pusat perhentian di Alam
Amar yang berada di atas Arash Mualla. Allah Taala
mengurniakan sifat menghidu beserta dengan Latifah Khafi
dan ianya menampilkan bunyi yang tersembunyi pada
Perkataan-Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala.

Apabila sesuatu perkataan itu tertulis terdapat bunyi
yang dikaitkan dengannya namun bunyi tersebut tidak akan
didengari melainkan apabila perkataan itu disebutkan. Maka
itulah bunyi adalah tersembunyi dan terkandung didalam
huruf-huruf pada perkataan tersebut. Ia hanya menantikan
masa untuk terzahir apabila bunyi huruf-huruf perkataan itu
disebutkan.

Seseorang Salik akan memperolehi pengetahuan dan
ilham dengan sentiasa membaca Al-Quran dan Asma Al-
Husna. Salik juga akan menghidu wangi-wangian ketika
berada dalam kehadiran Hadhrat Zat. Kerana itulah menjadi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
227
Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai wangi-wangian.

Adapun pada tubuh badan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa
terbit keringat yang harum kerana Baginda Sallallahu Alaihi
Wasallam sentiasa berada dalam kehadiran Hadhrat Zat
Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan keadaan.

Di Alam Bahut ini terdapatnya rahsia-rahsia yang
tersembunyi tentang Sifat-Sifat Allah Taala dan ia
merupakan wilayah Hadhrat Isa Alaihissalam. Alam Bahut
ini berada pada tingkatan langit yang keempat di atas Arash
dan cahaya Nur serta keberkatan daripada Hadhrat Nabi Isa
Alaihissalam yang berada pada langit keempat itu terlimpah
pada Latifah Khafi Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cahaya kehitaman.

Seseorang Salik perlu meninggalkan Sifat Basyariyat
iaitu sifat-sifat kemanusiawian. Menurut Hadhrat Imam
Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi
Rahmatullah alaih bahawa seseorang yang telah mencapai
Latifah Khafi, dia akan mengalami Hairat Sughra yakni
ketakjuban yang kecil kerana dapat merasai Kehadiran Allah
Subhanahu Wa Taala.


5. AKHFA

TITIK kedudukannya pada tubuh badan adalah pada tengah
dada di antara Latifah Sir dan Latifah Khafi dan ianya
bertakluk dengan Alam Hahut yakni Alam Zat Allah Taala.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
228
Latifah Akhfa juga disebut sebagai Latifah Muhammadi.
Alam Hahut berada pada tingkatan yang kelima di atas
Arash pada Alam Amar. Pada Latifah Akhfa
tersembunyinya rahsia-rahsia yang lebih dalam tentang
Hakikat Zat Ketuhanan Allah Taala. Alam ini adalah suatu
alam yang sunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Seseorang Salik akan merasai kehadiran Hadhrat Zat
ketika melakukan sunyi diri dengan Allah Subhanahu Wa
Taala. Kerana itulah Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sering bersunyi diri dengan
melakukan Khalwat Saghirah di Gua Hira.

Alam Hahut merupakan wilayah Hadhrat Baginda
Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan berada pada tingkatan langit yang kelima di
atas Arash. Cahaya Nur serta limpahan keberkatan dari
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam di Alam Hahut itu terlimpah pada Latifah
Akhfanya dengan cahaya kehijauan.

Menurut Para Masyaikh Naqshbandiyah, hati
Ruhaniah seseorang itu adalah biasan dari hati Ruhaniah
Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam yang disebut Haqiqat Muhammadiyah.

Hati Ruhaniah ini menampilkan Bahrul Qudrah yakni
Lautan Kekuasaan Allah Taala yang merupakan sumber
kejadian awal sekelian makhluk. Barangsiapa yang dapat
mencapai ilmu pengetahuan tentang hati, akan mampu
mencapai kefahaman tentang kebenaran Haqiqat Kenabian,
Nur Muhammad dan Haqiqat Muhammadiyah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Limpahan cahaya Nur Muhammad
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
229
Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam lautan
kekuasaan Bahrul Qudrah itu.

Setiap alam yang berada di Alam Amar merupakan
suatu alam yang lengkap dengan membawa ciri-ciri yang
tertentu. Ada sebilangan Masyaikh yang mengaitkan latifah-
latifah Alam Amar ini dengan bunyi dan sunyi yang mana
mereka menyatakan bahawa Latifah Qalb, Ruh, Sir dan Khafi
adalah berada pada tingkatan zikir bunyi manakala Latifah
Akhfa pula berada pada tingkatan zikir sunyi.

Sunyi bererti menjauhkan diri dari sebarang bentuk
bunyi yang bersifat zahir kemudian menjadikan hatinya
sentiasa bersunyian dengan Hadhrat Zat Allah Subhanahu
Wa Taala. Akhfa merupakan maqam Fana sehingga
seseorang Salik itu mencapai erti sunyi yang hakiki di mana
bunyi sekelian makhluk juga telah terlenyap.

Apabila telah terlenyapnya segala bunyi yang tinggal
hanyalah sunyi dan sunyi merupakan suatu bunyi yang
tidak diketahui. Lenyapnya bunyi makhluk tidak bermakna
lenyapnya bunyi dari Hadhrat Zat Yang Maha Suci bahkan
akan tetap terus kedengaran bunyi-bunyian yang bertasbih
memuji kesucian ZatNya. Kesemua bunyi-bunyi ini adalah
bersumber dari Hadhrat Zat Yang Maha Suci dan mengambil
tempat di dalam lautan kekuasaan Bahrul QudrahNya.

Ada Para Masyaikh yang menyatakan bahawa,
Sunyi adalah bunyi dari Hadhrat Zat.

Apabila seseorang Salik maju atas jalan Tariqat
sehingga dia mencapai Fana, Murshid akan melimpahkan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
230
ilmu yang berkaitan dengan alam-alam di Alam Amar
tersebut ke dalam hati Muridnya.

Antara maksud yang utama adalah untuk sampai ke
pusat perhentian Alam Hahut di Latifah Akhfa ini kerana
ianya merupakan tempat persinggahan terakhir bagi Alam
Amar dan merupakan tempat yang tertinggi bagi lautan
kekuasaan Allah Taala di mana Allah Taala mula-mula
menjadikan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kelima-lima maqam bagi Lataif yang berada di dalam
dada tersebut merupakan pusat perhentian dan ianya bagi
menyatakan suatu perjalanan menuju kepada penyatuan
dengan Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Taala menerusi
cahaya Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam kerana Hadhrat Baginda Sallallahu Alaihi
Wasallam adalah satu-satunya manusia yang telah benar-
benar mencapai Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemuliaan ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketika
peristiwa Miraj iaitu perjalanan menaiki tingkatan-tingkatan
langit menuju Kehadhrat Zat Allah Subhanahu Wa Taala.


6. NAFS

KEDUDUKANNYA ialah pada otak dan titiknya ada di
bahagian dahi di antara dua kening. Takluknya adalah
dengan Alam Khalaq yakni alam ciptaan yang berada di
bawah Arash. Ia adalah tempat penzahiran Aqal manusia
yang bersifat halus pada otak yang berada di dalam
tempurung kepala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
231
Perkataan Nafs lazimnya merujuk kepada diri
seseorang atau jiwa pada tahap yang rendah atau keakuan
diri seseorang. Sifat semulajadinya terdiri dari sifat-sifat
kemanusiawian dan kehaiwanan. Perkataan Nafs juga
merujuk kepada perkataan Nafas yang bererti pernafasan
dan perkara ini merupakan suatu intipati dalam perkerjaan
zikir kerana ia merupakan sumber tenaga dan menjadi asas
sebilangan besar Tariqat. Sebilangan Para Sufi berpendapat
perkataan Nafs ini merujuk kepada peringkat kejiwaan yang
merangkumi seluruh minda, emosi dan keinginan dalam diri
seseorang.

Menurut Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-
Suhrawardi Rahmatullah alaih, Nafs ada dua pengertian:

1. Nafs Syaik - Iaitu zat dan hakikat bagi sesuatu benda.
2. Nafs Natiqah - Suatu kehalusan dalam Ruhaniah
manusia yang disebut Jiwa dan ianya bercahaya
serta dikurniakan sifat keakuan. Dengan
cahayanya tubuh badan menjadi tempat yang
terdedah kepada berbagai jenis kejahatan dan
kebaikan.

Mengenali Nafs dengan segala sifatnya adalah sukar
kerana ia bersifat seperti seekor sumpah-sumpah yang boleh
bertukar rupa pada sebilangan keadaan dengan warna yang
berbeza.

Mencapai Marifat tentang Nafs dengan segenap ilmu
pengetahuan mengenai sekelian sifatnya adalah di luar
kemampuan sebarang makhluk. Adalah sukar untuk
mencapai Marifat tentang Nafs sepertimana sukarnya
mencapai Marifat tentang Tuhan.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
232
Nafs diciptakan dengan unsur keakuan diri dan ia
mudah dipengaruhi Syaitan kerana adanya persamaan sifat
angkuh dan bongkak dalam diri Syaitan dengan sifat
keakuan yang ada pada Nafs. Tujuan Syaitan menghasut
Nafs melakukan kejahatan adalah untuk mengotorkan Qalb
kerana apabila Nafs seseorang itu dikotori, Qalbnya juga
akan turut dikotori. Hubungan Nafs dengan Qalb adalah
dengan kelajuan cahaya dan kedua-duanya ibarat cermin
yang memantulkan cahaya masing-masing antara satu sama
lain.

Latifah Nafs adalah tempat perjalanan Ruhaniah
melalui tingkatan nafsu-nafsu. Ada sebilangan Masyaikh
yang meletakkan tiga tingkatan nafsu iaitu Nafsu Ammarah,
Lawwamah dan Mutmainnah. Ada sebilangan Masyaikh
yang meletakkan lima tingkatan nafsu iaitu Nafsu Ammarah,
Lawwamah, Mutmainnah, Radhiyah dan Mardhiyah. Ada
juga Para Masyaikh yang menetapkan tujuh tingkatan nafsu
iaitu Nafsu Ammarah, Lawwamah, Mulhammah,
Mutmainnah, Radhiyah, Mardhiyah dan Kamiliyah.
Penyucian Latifah Nafs ini dinamakan sebagai Tazkiyatun
Nafs di mana Para Masyaikh meletakkan berbagai ujian bagi
menguji tahap nafsu Para Murid. Ujian-ujian tersebut berupa
Mujahadah Nafs bagi menundukkan kakuan diri dan
keinginan hawa nafsu. Sebagaimana yang dinyatakan
bahawa terdapat tujuh tingkatan Nafs yang perlu dilalui oleh
setiap Salik seperti berikut:

1. Nafsu Ammarah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap kehaiwanan iaitu pada
kedudukan yang rendah, tidak mengenali hakikat diri dan
tidak mengenal hakikat Tuhan, boleh menjadi lebih buas
dari binatang dan sentiasa mengingkari perintah-perintah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
233
Allah Subhanahu Wa Taala. Tahap nafsu ini berada pada
tingkatan yang rendah dan perlu disucikan dengan Taubat
dan Istighfar untuk menuju pada tingkatan yang lebih
tinggi supaya dimuliakan oleh para Malaikat. Apabila
nafsu Ammarah ini dapat dikuasai sepenuhnya, peribadi
manusia itu akan menjadi lebih baik dari Para Malaikat
setelah dia menjalani latihan penyucian diri di bawah
asuhan seorang Murshid yang sempurna. Nafsu Ammarah
sentiasa mengajak diri mengingkari Allah dan Rasul,
menurut ajakan Syaitan, bergelumang dengan dosa-dosa
besar dan maksiat, bertabiat dan bertingkah laku buruk,
bernafsu seperti haiwan yang buas. Sentiasa memuaskan
kehendak hawa nafsu dan bersikap mementingkan diri
sendiri.

2. Nafsu Lawammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap mula menyedari
keingkaran dan sifat buruk yang ada pada dirinya dan
berasa menyesal apabila melakukan perbuatan yang buruk
dan tidak baik. Dia mula untuk berasa bersalah kerana
menurut keakuan dirinya semata-mata dan lebih
mementingkan diri sendiri. Dia akan melakukan Taubat
dan Istighfar tetapi akan kembali kepada perlakuan dosa
dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Kesedarannya baru
terbit tetapi tidak kukuh. Dia perlu menjalani latihan
untuk menerbitkan rasa kesedaran dan insaf pada setiap
masa serta menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu
Wa Taala kerana jika tidak, dia akan kembali terjerumus
ke dalam kancah keburukan.

3. Nafsu Mulhammah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berada pada tahap yang lebih kerap
menyesali dirinya kerana mengingkari hukum dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
234
perintah Allah dan Rasul, kesedaran untuk insaf semakin
bertambah tetapi masih belum mampu meninggalkan
perbuatan dosa dan maksiat. Dia belum menyerahkan
dirinya bulat-bulat kepada Allah kerana keakuan dirinya
belum Fana atau dimatikan. Walaubagaimanapun
keinginan untuk kembali sepenuhnya kepada Allah terasa
amat dekat. Dia akan diilhamkan dengan amalan kebaikan
yang dapat mendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa
Taala. Dengan latihan keruhanian dan asuhan Murshid
dia akan berjaya mematikan keakuannya. Kerana itu amat
penting bagi Murid untuk mendapat bimbingan Murshid
kerana seseorang itu tidak akan mampu mencapai
penyucian Nafsu Mulhammah ini dengan bersendirian
melainkan melalui seorang Murshid secara zahir dan
batin. Dia perlu berzikir dengan kalimah Ismu Zat iaitu
Allah Allah sebanyak-banyaknya di dalam hati sehingga
terbit ketenangan.

4. Nafsu Mutmainnah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu berjaya mencapai Fana. Dia berjaya
mematikan keakuan dirinya dan menyerahkan dirinya
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila keakuan
dimatikan maka akan lahirlah Bayi Maknawi dari diri
insan. Insan bersifat pelupa dan apabila keakuan insan itu
dimatikan maka akan lahirlah daripada dirinya, dirinya
yang sebenar yang diertikan oleh Hadhrat Syeikh Abdul
Qadir Jailani sebagai Tiflul Maani. Pada tahap ini
keimanan seseorang itu menjadi semakin teguh dan
kukuh. Dia perlu mendawamkan zikir kalimah Ismu Zat
pada setiap latifah sehingga sempurna Sepuluh Lataif dan
kekal dalam Syuhud. Ruhnya berjaya mencapai
ketenangan pada Nafsu Mutmainnah dengan berkat
limpahan dan asuhan Murshid.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
235
5. Nafsu Radhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah
dan dia redha dengan apa jua yang datang dari Allah.
Tidak mementingkan apa yang telah berlaku dan apa yang
akan berlaku. Dia menumpukan kesedarannya pada
Kehadiran Zat Yang Suci pada setiap masa. Dia hanya
menjadikan Allah sebagai maksud dan sentiasa menuntut
keredhaan Allah. Dia sentiasa merasakan dirinya lemah di
hadapan Allah dan sentiasa bergantung penuh kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetepikan segala
kepentingan Dunia dan Akhirat demi Allah Taala semata-
mata.

6. Nafsu Mardhiyah - Pada tingkatan ini keakuan
seseorang itu telah tenggelam dalam lautan Syuhud. Dia
menyaksikan Kebesaran Allah dengan cahaya
Musyahadah dan mencapai Irfan. Dia berenang di lautan
Makrifat mengenali hakikat diri dan hakikat Tuhannya.
Ruhnya telah aman damai di sisi Allah Subhanahu Wa
Taala dan jiwanya menjadi lembut terhadap sesama
makhluk dan zahirlah akhlak yang baik serta mulia dari
dirinya.

7. Nafsu Kamiliyah - Pada tingkatan ini keakuan diri
seseorang itu telah mencapai penyucian yang sempurna
dan berjaya menjadi insan yang sempurna dengan
menuruti segala Sunnah Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana
merupakan insan yang paling sempurna. Zahir mereka
bersama manusia di dalam khalayak ramai dan
menghadiri majlis mereka namun batin mereka sentiasa
dalam keadaan berjaga-jaga memerhatikan limpahan
faidhz dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir mereka pada
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
236
tingkatan ini adalah sentiasa bermuraqabah. Penyerahan
mereka sempurna dan Allah menzahirkan Tanda-Tanda
KekuasaanNya menerusi hamba tersebut. Dia menyerah
kepada segala ketentuan Taqdir dan melaksanakan
kewajibannya sebagai hamba dengan sebaik-baiknya. Ini
merupakan tingkatan Para Nabi dan Rasul
Alaihimussolatu Wassalam dan inilah merupakan
tingkatan Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain
dan tingkatan sekelian Wali Qutub.

Hadhrat Syeikh Shahabuddin As-Suhrawardi
Rahmatullah alaih telah menyatakan bahawa terdapat
sepuluh sifat buruk yang ada pada Nafs dan ianya adalah
berasal dari unsur-unsur seperti panas, sejuk, lembab dan
kering seperti berikut:

1. Hawa
2. Nifaq
3. Riya
4. Mengaku Tuhan
5. Bangga Diri
6. Tamak
7. Haloba
8. Banyak Ketawa
9. Malas
10. Lalai

Dari sepuluh sifat yang buruk ini terbit berbagai lagi
sifat-sifat yang buruk seperti hasad dengki, iri hati,
bersangka buruk, putus asa dan sebagainya. Ada sebilangan
Masyaikh yang menganggap Nafs dan Qalb adalah sama
kerana pada penghujungnya mereka mendapati Nafs
Mutmainnah adalah jiwa yang tenang serta menganggap
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
237
jiwa letaknya pada hati. Mereka menganggap tiada
perbezaan antara kedua-duanya.

Sebenarnya Qalb dan Nafs adalah dua perkara yang
berbeza tetapi memiliki tanggungjawab yang sama iaitu
untuk disucikan dari segala sesuatu selain Allah dan
menumpukan ingatan terhadapNya serta menggunakan
kemampuan Qalb dan Nafs untuk Marifat Allah Taala dan
seterusnya sentiasa menghadapkannya kepada Wajah Allah
Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya merupakan dua pusat
perhentian utama yang mewakili Alam Amar dan Alam
Khalaq. Qalb adalah pusat perhentian bagi Alam Amar dan
Nafs adalah pusat perhentian bagi Alam Khalaq.

Seseorang Salik yang telah sempurna menempuh
Alam Amar bermakna dia telah berjaya menempuh Daerah
Wilayah Sughra yakni daerah kewalian kecil dan merupakan
Alam Bayangan Sifat Allah Subhanahu Wa Taala.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih, apabila
seseorang Salik telah sempurna menempuh Daerah Wilayah
Sughra maka bermulalah Fana yang sebenarnya dan Salik
akan terus menuju kepada Daerah Wilayah Kubra yakni
daerah kewalian yang besar.

Daerah Wilayah Kubra ini berada dalam Bayangan
Hadhrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu
dalam menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ianya merupakan
daerah kewalian Para Nabi dan terdapat tiga setengah
daerah di dalamnya iaitu Daerah Ula, Daerah Tsaniah,
Daerah Tsalisah dan setengah Daerah Qaus.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
238

Setelah Salik sempurna menjelajah daerah-daerah ini
pada Latifah Nafsnya dia akan meneruskan perjalanan
Ruhaniahnya merentasi Daerah Ulya iaitu daerah Para
Malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu
Wa Taala.

Seterusnya Salik hendaklah menyucikan Latifah
Qalibiyahnya iaitu anasir yang empat terdiri dari Tanah, Air,
Api dan Angin. Pada tingkatan ini seseorang Salik tidak lagi
memerlukan sebarang asbab luaran untuk mencapai
KehadiranZat Allah Subhanahu Wa Taala.


7. ANGIN

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh badan
manusia. Angin sifatnya halus dan tidak kelihatan. Angin
yang besar dapat mengubah keadaan sesuatu tempat dan ia
boleh bergerak ke mana-mana. Unsur Angin terdapat pada
diri manusia secara zahirnya dapat kita perhatikan menerusi
pernafasan keluar dan masuknya udara melalui hidung dan
mulut. Udara Oksigen yang dihirup masuk ke dalam paru-
paru akan diagih-agihkan ke setiap bahagian tubuh badan.
Angin juga dapat kita rasakan melalui dubur ketika telah
sempurnanya penghadaman. Sifat Angin pada manusia
adalah halus kerana ia menampilkan keinginan hawa nafsu
yang tidak terbatas dan kecenderungannya menuruti hawa
nafsu. Adakalanya ia dizahirkan menerusi kesedihan dan
dukacita dan adakalanya terzahir menerusi keinginannya
untuk berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
239
sepertimana angin yang bertiup dari suatu tempat ke suatu
tempat.


8. API

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh
badan. Api merupakan suatu unsur yang Allah Subhanahu
Wa Taala gunakan untuk menjadikan Syaitan dan Syaitan
adalah dari golongan Jin dan mereka adalah dari Api.

Unsur Api juga Allah Subhanahu Wa Taala
kurniakan kepada manusia dan ini dapat dilihat pada ciri-ciri
zahirnya iaitu pembakaran makanan di dalam perut bagi
menghasilkan penghadaman, panas badan dan demam.

Unsur Api yang Allah Subhanahu Wa Taala
kurniakan adalah bersifat halus dan ada terkandung sifat-
sifat kesyaitanan dan Jin dalam diri manusia seperti
kemarahan, bangga diri, bongkak dan takabbur.


9. AIR

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh
badan. Jasad sekelian manusia adalah dari Air dan ciri-ciri
air itu ada pada manusia seperti air mata, air liur, air hingus,
air peluh, air mani, air najis dan darah.

Air sifatnya mengalir dan begitulah sifatnya dalam
masyarakat, bergerak ke sana dan ke mari seperti air. Ada
sifat air yang jernih dan ada yang sifatnya seperti susu.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
240

Manusia juga mudah menuruti hawa nafsu yang jahat
dan ada yang boleh menerima perubahan dan mengubah
masyarakat. Ia juga bersifat pelupa dan cenderung kepada
tidur.


10. TANAH

KEDUDUKANNYA adalah pada seluruh jasad tubuh
badan. Jasad jasmani Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam
telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada
tanah. Begitulah juga kepada sekelian anak cucu Hadhrat
Nabi Adam Alaihissalam kesemuanya kembali dikebumikan
ke dalam tanah. Adapun sifat-sifat Tanah itu ada dalam diri
manusia seperti kerendahan hati dan merendahkan diri,
kehormatan, ringkas dan mudah terbentuk.

Terdapat berbaga jenis sifat tanah iaitu ada yang
subur apabila menerima air hujan serta menumbuhkan
rumput, ada tanah yang keras dan menakungkan air untuk
manafaat makhluk yang lain dan ada jenis tanah yang keras
tidak menakungkan air serta tidak menumbuhkan rumput.

Begitulah diibaratkan kepada orang yang menerima
limpahan ilmu dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mendapat
manafaat darinya dan ada yang memanafaatkannya kepada
orang lain dan ada yang tidak memanafaatkannya untuk
dirinya mahupun kepada orang lain.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
241
Sifat Tanah adalah mudah dibentukkan kepada
sebarang bentuk, bijaksana, berperingkat, kejahilan,
kejahatan, kegelapan dan kelemahan.


PARA Masyaikh dari Silsilah yang bebeza telah menyelami
Lautan Ilmu Kekuasaan Allah di dalam Bahrul Qudrah dan
telah meneroka tentang rahsia Lataif ini. Pengetahuan
mereka tentang Lataif adalah berbeza namun merujuk
kepada maksud yang satu iaitu kembali kepada Hadhrat Zat
Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan ini mungkin berlaku
kerana mereka menyelaminya dari sudut yang berbeza
dengan pemerhatian yang berbeza. Perkara ini adalah suatu
kelaziman ilmiah kerana dalam ilmu-ilmu yang zahir juga
terdapat perbezaan pendapat kerana masing-masing
mempunyai pandangan yang berbeza lalu ianya
menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeza dan
seterusnya pengenalan Marifat yang berbeza.

Pengenalan Marifat yang berlainan akan
menghasilkan buah pendapat yang berlainan.
Walaubagaimanapun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa
Taala itu lebih mengetahui dan Maha Mengetahui tentang
segala perbezaan pendapat, segala ilmu dan segala Marifat.
Hasil segala ilmu dan Marifat adalah dari Allah jua. Dia
yang telah menetapkan sedemikian menurut kehendakNya.
Kerana itulah dikatakan bahawa segala yang baik dan benar
itu adalah dari Allah dan segala kesalahan dan kesilapan itu
adalah dari manusia yang bersifat hamba. Latifah-latifah
yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah bersifat
cahaya Nur dengan warna dan titik kedudukannya yang
berbeza-beza.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
242
Para Masyaikh Chishtiyah telah menetapkan bahawa
terdapat 6 Lataif yang perlu disucikan iaitu Latifah Nafsi,
Latifah Qalbi, Latifah Ruhi, Latifah Sirri, Latifah Khafi dan
Latifah Akhfa.

1. NAFSI - Kedudukannya adalah pada sebelah
bawah pusat dan ada di antara Para Masyaikh yang
menetapkan kedudukannya dalam anggaran dua jari di
bawah pusat serta dikaitkan dengan warna kuning namun
ada yang menyatakannya sebagai tidak berwarna. Para
Masyaikh Chistiyah menganggap Nafs sebagai nafsu yang
rendah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits.
Nafs disamakan dengan sifat-sifat kesyaitanan, keduniaan,
ketamakan, kenginan Hawa Nafsu yang melanggari
batasan Allah, mementingkan diri sendiri dan sebagainya.
Maksud utamanya adalah untuk menyucikan Latifah Nafs
ini dan menukarkannya dari mementingkan keakuan
dirinya kepada tunduk dan patuh terhadap Allah
Subhanahu Wa Taala menerusi proses Tazkiyatun Nafs.
Nafs yang telah disucikan akan menjadikannya Aqal lalu
disebut sebagai Nafs Natiqah.

2. QALBI - Kedudukannya adalah pada sebelah kiri
dada dan dikaitkan dengan warna merah namun ada yang
menyatakan warnanya kuning. Pada Latifah Qalbi ini
manusia akan dapat menyaksikan bahawa amalan
kebaikan dan makanan ruhaniahnya adalah Zikirullah.
Dengan menghidupkan Latifah Qalbi seseorang itu akan
dapat mengetahui tentang Alam Jin. Ia juga merupakan
pintu bagi keasyikan dan cinta terhadap Allah Subhanahu
Wa Taala. Perkataan Qalb bererti hati dan menurut istilah
Tasawwuf, ia merujuk kepada hati Ruhaniah dan
dijelaskan dengan berbagai penjelasan. Ada yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
243
menyatakan ia sebagai tempat penglihatan batin dan ada
juga yang menyatakan bahawa ia merupakan pintu Ishq
iaitu keasyikan terhadap Cinta Allah Subhanahu Wa Taala
namun bagi sebilangan besar Masyaikh, ia merupakan
medan pertarungan antara dua bala tentera iatu dari Nafs
dan Ruh. Membersihkan Qalb merupakan disiplin yang
utama dalam perjalanan Tasawwuf seseorang Salik. Proses
pembersihannya disebut sebagai Tasfiyatul Qalb dan
maksudnya adalah untuk menghapuskan segala sesuatu
yang menghalangi perjalanan penyucian cinta terhadap
Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyatakan
bahawa gabungan Qalb dan Nafs menerbitkan Ruh
Haiwani yakni ruh yang memiliki sifat-sifat kehaiwanan
dan kebinatangan.

3. RUHI - Kedudukannya adalah pada sebelah kanan
dada dan dikaitkan dengan warna hijau namun ada yang
mengatakan warnanya adalah merah dan berbeza
pendapat tentang kedudukannya. Ada yang mengatakan
bahawa kedudukan Latifah Ruhi adalah pada tengah
dada. Setelah menghidupkan latifah ini seseorang itu akan
dapat pengenalan tentang Alam Araf iaitu alam sesudah
mati. Makanan ruhaniahnya adalah Hudhur yakni sentiasa
berada dalam Kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala.
Terdapat berbagai penjelasan tentang Ruh di kalangan
Ahli Tasawwuf. Ruh dianggap sebagai pejuang dalam
peperangan menentang Nafsu dan Syaitan. Ada yang
menganggapnya kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
dan ada yang menganggapnya sebagai suatu yang
diciptakan olehNya. Pengetahuan tentang Ruh sentiasa
mendapat pertikaian semenjak zaman Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
lagi, orang sering bertanya tentang masaalah Ruh. Para
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
244
Masyaikh menetapkan amalan yang berterusan untuk
mencapai Tajalli Ruh yakni penjelasan dan penerangan
tentang Ruh.

4. SIRRI - Kedudukannya adalah pada tengah dada dan
ada yang mengatakan bahawa kedudukan Latifah Sirri
adalah pada sebelah kanan dada dan dikaitkan dengan
warna putih. Ia merakamkan segala perintah Allah
Subhanahu Wa Taala untuk setiap manusia sepertimana
yang telah dicatatkan di Lauh Mahfuz dan menjadi tempat
tersingkapnya hijab tentang segala hakikat. Dengan
menghidupkan Latifah Sirri seseorang itu akan mencapai
pengenalan tentang Alam Mitsal yakni alam kejadian
benda-benda yang merupakan biasan dari pengetahuan
yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Ia merupakan pusat
kesedaran bagi manusia. Perkataan Sirr bererti rahsia dan
pengosongan rahsia dinyatakan sebagai Taqliyah Sirr
pada dasarnya bermaksud memberikan tumpuan terhadap
Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Taala
dengan melakukan zikir secara berterusan. Pengosongan
di istilahkan sebagai penafian dan memusnahkan segala
kecenderungan keakuan dalam diri manusia. Gabungan
Sirr dan Ruh akan membentuk Ruh Insani atau digelar
Ruh Ayani.

5. KHAFI - Kedudukannya adalah di tengah antara
dua kening dan dikaitkan dengan warna biru. Ada juga
yang mengatakan bahawa kedudukannya adalah pada
tengah dahi dan dikaitkan dengan warna hitam. Makanan
ruhaniahnya adalah Syuhud dan Fana yakni menyaksikan
Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang
kepada kebenaran yang hakiki dan memikiri tentangnya,
di samping mematikan keakuan diri dan tenggelam dalam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
245
Tauhid. Perkataan Khafi bererti tersembunyi dan bersifat
misteri, dalam dan halus. Ia menampilkan intuisi pada diri
seseorang dengan mengaitkan kedudukannya sebagai
mata ketiga.

6. AKHFA - Kedudukannya adalah pada atas kepala
dan dikaitkan dengan warna ungu. Makanan Ruhaniahnya
adalah Fana Al-Fana yakni langsung tidak menyedari
tentang Fana yang dialaminya. Ia merupakan Nuqtah
Wahidah yakni titik kesatuan di dalam diri setiap manusia
di mana Tajalli tentang Kebesaran dan Kekuasaan Allah
Subhanahu Wa Taala dilimpahkan secara langsung.
Perkataan Akhfa bererti sesuatu yang lebih tersembunyi
dan ada yang mengatakan bahawa kedudukannya
bertukar-tukar di antara tengah otak dan tengah dada serta
mengaitkannya dengan warna hijau dan menampilkan
pemerhatian yang dalam pada diri seseorang. Ia telah
merakamkan segala pengetahuan rahsia tentang alam
maya. Dengan memasuki Latifah Akhfa, seseorang itu
memasuki sistem dan peraturan alam maya lalu
memperoleh pengetahuan rahsia tentang alam maya.
Latifah Akhfa merupaka suatu kedudukan yang hanya
dapat di capai oleh mereka yang telah menyempurnakan
latifah-latifah yang lain dan ia dikhususkan kepada
mereka yang benar-benar berakal sempurna. Gabungan
Khafi dan Akhfa membentuk Ruh Azam atau dikenali
sebagai Ruh Sabitah. Ia merupakan suatu lingkungan
cahaya yang terang yang mana segala maklumat tentang
perkara yang ghaib dan tentang alam maya disingkapkan.
Dia akan menerima limpahan Ilmu Wajib yakni
pengetahuan tentang ilmu yang telah dipindahkan kepada
makhluk dengan merujuk kepada Sifat-Sifat Allah
Subhanahu Wa Taala yang mana denganNya makhluk
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
246
menikmati persamaan dan kesesuaian antara satu dengan
yang lain. Pengetahuan ini disebut sebagai Ilmu Qalam
yakni pengetahuan tentang pena yang menuliskan Taqdir.

Menurut Para Mashaikh Chishtiyah lagi bahawa
tingkatan menuju Hadhrat Allah Taala bermula dari Maqam
Nafs dengan membawa Syariat Iman, kemudian Maqam
Qalb dengan mengamalkan Tariqat Islam, kemudian Maqam
Ruh dengan membawa Haqiqat Islam, kemudian Maqam
Sirr dengan membawa Marifat Ihsan, kemudian Maqam
Qurb menerusi Fana Fi Rasul dan seterusnya menjadi
seorang Sufi yang menuju Maqam Wisal.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
247
BAB 5: TUJUH LANGKAH
PENYUCIAN

PENYUCIAN kesemua Sepuluh Lataif Insan ini di lakukan
dalam 7 langkah atau peringkat.

1. Peringkat pertama penyucian Latifah Qalb.
2. Peringkat kedua penyucian Latifah Ruh.
3. Peringkat ketiga penyucian Latifah Sirr.
4. Peringkat keempat penyucian Latifah Khafi.
5. Peringkat kelima penyucian Latifah Akhfa.
6. Peringkat keenam penyucian Latifah Nafs.
7. Peringkat ketujuh adalah penyucian Latifah Qalibiyah
iaitu Empat Anasir merangkumi Angin, Api, Air dan
Tanah.

Penyucian Latifah pertama hingga keenam adalah berzikir
pada kedudukan masing-masing seperti yang telah
dijelaskan, manakala penyucian Latifah yang ketujuh iaitu
Latifah Qalibiyah dengan berzikir pada setiap zarah, jisim
dan rambut pada seluruh bahagian tubuh badan kita yang
merangkumi kesemua Sepuluh Latifah.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
248
BAB 6: DAERAH IMKAN

SELURUH Alam Maya Semesta Raya ini adalah Alam Kabir
dan berada dalam Daerah Imkan. Daerah Imkan atau Daerah
Mumkinat adalah daerah keluasan yang mungkin bagi Alam
Kabir dan ianya terbahagi kepada dua bahagian, atas dan
bawah yang meliputi Alam Amar dan Alam Khalaq. Separuh
bahagian bawahnya adalah bermula dari Arash sehinggalah
ke bawah tanah dan separuh bahagian atasnya adalah
bermula dari atas Arash sehinggalah seatas-atasnya. Alam
Amar adalah pada separuh bahagian atas Daerah Imkan
manakala Alam Khalaq pula adalah pada separuh bahagian
bawah Daerah Imkan (Rajah 1).
Rajah 1

ARASH
ALAM AMAR
ALAM KHALAQ
Ruh
Khafi
Qalb
Sirr
Akhfa
Nafs
Angin
Air
Tanah
Api
D
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

D
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
249
Pada tubuh setiap insan terdapat hubung kaitan
dengan Daerah Imkan yang terdiri dari Alam Amar dan
Alam Khalaq iaitu pada tubuh Ruhani dan Jasmani. Alam
Semesta jika dilihat menerusi pandangan batin mata hati,
tampil dalam bentuk suatu bulatan.

Bulatan ini dinamakan sebagai Daerah Imkan atau
Daerah Mumkinat atau daerah yang mungkin dan daerah ini
dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Alam Amar dan
Alam Khalaq. Di tengah-tengah bulatan itu terdapat satu
garis melintang yang membahagikan bulatan itu kepada satu
bahagian berada di atas dan satu bahagian lagi berada di
bawah.

Garisan di tengah itu merupakan Arash Mualla yang
merupakan pembahagi kepada Alam Amar dan Alam
Khalaq. Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh
Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih manusia adalah
alam kecil.

Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan
manusia, Dia menggunakan kuasaNya untuk menempatkan
latifah-latifah Alam Amar ini ke dalam dada manusia dan
menjadikannya asyik dengan takluk tubuh badan. Ini adalah
kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan
manusia itu sempurna dan dilengkapkanNya dengan Alam
Amar dan Alam Khalaq.

Dengan ini manusia itu disebutkan sebagai Alam
Saghir yakni suatu alam kecil dari Alam Kabir.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
250
ALAM KABIR DAN
ALAM SAGHIR

MANUSIA merupakan biasan dalam bentuk kecil bagi
kejadian Alam Maya Semesta Raya [Kosmos] ini atau
disebutkan sebagai Alam Kabir [Makrokosmos] yang
bermakna alam besar. Sebagai biasan, manusia adalah Alam
Saghir [Mikrokosmos] yang bermakna alam kecil.

Segala apa yang wujud di alam yang kecil juga adalah
wujud di alam yang besar. Namun demikian, setiap apa yang
ada di alam besar tidak kesemuanya berada di alam kecil.
Menerusi alam kecil, dapat dilihat apa yang ada di alam
besar sana.

Walaubagaimanapun, tidak semua manusia yang
dapat melihat alam besar menerusi alam kecil dirinya. Di
dalam diri manusia itu mengandungi suatu daya tenaga
yang jika ianya dibuka maka akan membolehkannya melihat
Alam Maya Semesta Raya kerana dia merupakan Alam
Saghir dan menjadi cermin kepada Alam Kabir di dalam
dirinya. Pada dasarnya, Alam Kabir ini adalah terlalu besar
dan luas sehingga tiada siapa pun yang dapat menyatakan
betapa besarkah kadar keluasannya. Para Masyaikh
mentafsirkannya sebagai Daerah Imkan yang bererti suatu
daerah keluasan yang mungkin baginya.

Daerah Imkan Alam Kabir ini terbahagi kepada dua
bahagian iaitu Alam Amar dan Alam Khalaq. Perbandingan
antara kedua-dua Alam Kabir dan Alam Saghir dapat dilihat
dalam Rajah 2, yang mana di Alam Kabir, Arash Mualla
menjadi sebagai pengantara manakala di Alam Saghir pula,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
251
Hati menjadi sebagai pengantara. Kerana itulah ada mafhum
sebuah Hadits yang menyatakan bahawa,
Allah Taala itu berada dalam hati orang-orang beriman.

Menurut Para Masyaikh Naqshbandiyah, hati
manusia adalah merupakan biasan kepada Hati Ruhaniah
Hakikat Muhammadiyah. Hati Ruhaniah ini mempamerkan
Lautan Kekuasaan atau disebutkan sebagai Bahrul Qudrah,
yang merupakan tempat asal usul segala ciptaan. Lautan
Kekuasaan Bahrul Qudrah ini berada di Alam Kabir dalam
Alam Maya Semesta Raya. Daerah Imkan. Barangsiapa yang
mampu mencapai pengetahuan tentang hati akan
berkemampuan untuk memahami kebenaran Hakikat
Kenabian Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada
di dalam Lautan Kekuasaan Bahrul Qudrah ini. Hati yang
banyak berzikir akan menghasilkan limpahan Faidhz dan
ianya akan turut mengalir di dalam saluran darah di dalam
tubuh badan dan mengisikan tubuh badan dengan limpahan
Faidhz tersebut.

Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad
Faruqi Sarhindi Rahmatullah alaih, apabila kelima-lima
lataif Alam Amar telah disucikan dengan sempurna, lataif
Alam Khalaq juga dengan sendirinya akan disucikan,
kemudian dia akan memahami hakikat Daerah Imkan.
Untuk mencapai maqam ini, seseorang itu perlulah mancapai
Fana Fi Syeikh. Ini akan mengangkat hijabnya terhadap
kefahaman tentang Daerah Imkan.

Kebanyakan Salik berhenti pada tahap ini dengan
memikirkan bahawa mereka telah pun sampai ke destinasi
tujuan mereka sedangkan mereka sepatutnya terus bergerak
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
252
melewati bulatan Daerah Imkan dengan meneroka Alam
Amar dan seterusnya menempuh Wilayat Sughra, Wilayat
Kubra dan Wilayat Ulya. Seseorang Murid tidak akan sama
sekali dapat menempuh Wilayat-Wilayat ini tanpa
bimbingaan Syeikh dan Para Masyaikh. Untuk ini seseorang
Salik itu perlu mencapai Fana Fi Rasul. Kemudian barulah
dirinya akan dapat merasakan pencapaian Fana Fillah.

Untuk memahami hubung kaitan antara Alam Kabir
dan Alam Saghir, Daerah Imkan dan Lautan Kekuasaan
Bahrul Qudrah, perhatikan kepada Rajah 2 yang berikut:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
253

Alam Maya Semesta Raya [Kosmos]

Alam Kabir [Alam Besar Makrokosmos]

Alam Amar [Alam Kekal]

Qalb - Alam Malakut [Malaikat]
Ruh - Alam Jabarut [Roh]
Sir - Alam Lahut [Bayangan Sifat Allah]
Khafi - Alam Bahut [Sifat-Sifat Allah]
Akhfa - Alam Hahut [Zat Allah]


Arasy Mualla

Alam Khalaq [Alam Tidak Kekal]

Nafs
Angin
Api
Air
Tanah

Alam Saghir [Alam Kecil Mikrokosmos]

Ruhani

Siddiqin
Kewalian
Kenabian
Ulul Azmi
Ahmad

Hati

Jasmani

Merasa
Menghidu
Menyentuh
Melihat
Mendengar


Rajah 2


D
A
E
R
A
H

M
U
M
K
I
N
A
TD
A
E
R
A
H

I
M
K
A
N

L
A
U
T
A
N

K
E
K
U
A
S
A
A
N

B
A
H
R
U
L

Q
U
D
R
A
H

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
254
ALAM AMAR DAN ALAM KHALAQ

ALAM Amar adalah suatu alam kekal yang mana hanya
dengan perintah Kun yang bermakna Jadilah maka ianya
akan terjadi. Ini merujuk kepada saat penciptaan langit dan
bumi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala
menciptakannya dengan perintah Kun ini. Alam Amar ini
berada di luar batas masa dan ruang tempat. Alam Amar
berada di dalam Daerah Imkan pada kedudukan di atas
Arash.

Alam Amar mengandungi Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan
Akhfa. Alam Amar adalah alam di mana tersembunyinya
segala rahsia hakikat ketuhanan. Di sana tersembunyinya
segala bayangan kebenaran yang berkaitan dengan Zat dan
Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkasnya
Alam Amar adalah merujuk kepada tubuh Ruhani manusia.
Kedudukannya pada badan manusia adalah di bahagian
dada seperti yang dijelaskan dalam Lima Lataif Alam Amar.

Menurut Imam Razi Rahmatullah alaih, Ruh manusia
berasal dari Alam Amar manakala jasad manusia adalah
berasal dari Alam Khalaq. Menurut Imam Ghazali
Rahmatullah alaih, kewujudan Alam Amar adalah di luar
batas pencapaian, menerusi pengalaman dan khayalan. Ianya
tidak mempunyai sempadan dan tidak dapat disukat dengan
masa dan ruang.

Al-Quran menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa
Taala menciptakan segala sesuatu hanya dengan satu
kalimah iaitu Kun yang bererti Jadilah. Ianya merupakan
suatu kalimah amar yang bermakna suruhan. Apabila Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
255
Subhanahu Wa Taala menghendaki sesuatu urusan itu
terjadi, maka Dia hanya cuma menyebut Kun maka
perkara itu pun akan terjadi.

Allah berfirman di dalam Al-Quran pada Surah Al-
Baqarah ayat 117 yang bermaksud,
_, V.l _ | _. !| `1 `&! _
`>
Yang Menciptakan langit-langit dan bumi, dan bila Dia
bekehendak untuk menciptakan sesuatu urusan (Amar),
maka Dia hanya katakan kepadanya: Jadilah! Lalu jadilah
ia.

Allah juga berfirman menerusi Surah Ali Imran pada
hujung ayat ke 47 yang bermaksud,
l! , `> | $! `l _.`.. :, ! ,l <
_l ! '!: | _. !| `1 l _ `>
Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku
mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh
seorang laki-laki pun." Allah berfirman: Demikianlah Allah
menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah
berkehendak menetapkan sesuatu urusan (Amar), maka
Allah hanya cukup berkata kapadanya: Jadilah! Lalu
jadilah ia.

Di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala
menyatakan dalam ayatnya yang ke 40 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
256
!| !l `_:l | 1 l _ `>
Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila
Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan
kepadanya: Jadilah! Maka jadilah ia.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di
dalam Surah Maryam pada ayat 35 yang bermaksud,
! l < . _ $! >, | _. !| `1
l _ `>
Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia.
Apabila Dia telah menetapkan sesuatu urusan (Amar), maka
Dia hanya berkata kepadanya: Jadilah! Maka jadilah ia.

Allah menjelaskan lagi di dalam Al-Quran menerusi
Surah Yasin pada ayatNya yang ke 82 yang bermaksud,
!| ` | !: 1 l _ `>
Sesungguhnya (Amar) perintahNya apabila Dia
menghendaki sesuatu henyalah berkata kepadanya: Jadilah!
Maka jadilah ia.

Di dalam Surah Al-Mukmin pada ayat 68, Allah
Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud,
%! .> ` | _. !| `1 l _ `>

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
257
Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila
Dia menetapkan sesuatu urusan (Amar), Dia hanya berkata
kepadanya: Jadilah! Maka jadilah ia.

Allah Subhanahu Wa Taala menghubungkan
AmarNya dengan Ruh sepertimana yang dinyatakannya di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Isra ayat 85,
l`. _s _l _l _ ! .. _ l-l
| l
Dan mereka bertanya kepadamu tentang Ruh; Katakanlah:
Ruh itu adalah dari urusan (Amar) Tuhanku dan tidaklah
kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Di dalam Surah An-Nahl ayat 2 Allah Subhanahu Wa
Taala berfirman,
`` >ll _l!, _ . ls _ '!: _ .!,s
' l| | ! 1.!
Dia menurunkan Para Malaikat dengan membawa Ruh
(wahyu) dari AmarNya (perintahNya) kepada siapa yang
Dia kehendaki di antara hamba-hambaNya iaitu
peringatkanlah olehmu sekelian bahawasanya tidak ada
Tuhan melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertaqwa
kepadaKu.

Begitu juga dalam Surah Al-Mukmin pada ayat yang
ke 15 yang maksudnya seperti berikut,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
258
_ >$! _-l .l` _l _ . ls _ '!: _
.!,s `l .l
Yang Maha Tinggi DarjatNya, Yang memiliki Arash, Yang
mengutuskan Ruh dari Amar urusanNya kepada siapa yang
dikehendakiNya supaya Dia memperingatkan manusia
tentang pertemuan Hari Qiyamat.

Sebilangan Mufassirin mengertikan Ruh di dalam ayat
di atas sebagai Hadhrat Jibril Alaihissalam. Seterusnya Allah
Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Asy-Syura
pada ayatNya yang ke 52 bermaksud,
,l !> ,l| l>' _ ! ! . ! .>l
_ _>l l-> ., _ '!: _ !!,s
,| .l || 1. 1.`.
Dan demikianlah Kami telah wahyukan kepadamu Ruh dari
Amar urusan Kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui
apakah Al-Kitab (Al-Quran) dan tidak pula mengetahui
apakah Iman itu? Tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu
cahaya yang Kami tunjuki denganNya siapa yang Kami
kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya
kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang
lurus.

Dalam keempat-empat ayat di atas dapatlah kita
sebuah kesimpulan bahawa terdapat hubung kait di antara
kalimah Ruh dan kalimah Amar. Perkataan Ruh digunakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
259
berulang-ulang kali dengan kalimah yang berbeza seperti
Ruh Al-Qudus di dalam Surah Al-Baqarah ayat 87,
1l !. _` .>l ! _ .-, l!, !.
_.s _ ` ,l _`, _1l !l> l>
!, : `>. n>.` !1 ., !1
l.1.
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab
(Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya
(berturut-turut) sesudah itu dengan Rasul-Rasul, dan telah
Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada 'Isa
Putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul
Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul
membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan
keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa orang
(di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang
lain) kamu bunuh?

Dalam ayat 253 yang merujuk kepada Hadhrat Nabi
Isa Alaihissalam yang mana kejadiannya adalah luar biasa,
tanpa bapa. Maksudnya, kejadian Hadhrat Nabi Isa
Alaihissalam adalah kejadian yang luar biasa, tanpa bapak,
Yaitu dengan tiupan Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri
Maryam. Ini termasuk mukjizat Hadhrat Nabi Isa
Alaihissalam menurut jumhur Musafirin, bahwa Ruhul
Qudus itu ialah Malaikat Jibril. Hanya dengan tiupan Ruh
Al-Qudus dari Hadhrat Jibril Alaihissalam kepada Maryam
Alaihissalam, firmanNya yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
260
,l. `l !l. .-, ls _-, _ l < _
`.-, > !. _.s _ ,l _`,
_1l l !: < ! .. _%! _ -, _ -, !
`.l> ,l _>l l.> . _ _ . _
l !: < ! l.. _>l < `- ! `
Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas
sebagian yang lain. di antara mereka ada yang Allah
berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah
meninggikannya beberapa derajat. dan Kami berikan kepada
Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat
Dia dengan Ruhul Qudus, dan kalau Allah menghendaki,
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang
datang) sesudah Rasul-rasul itu, sesudah datang kepada
mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka
berselisih, Maka ada di antara mereka yang beriman dan
ada (pula) di antara mereka yang kafir. seandainya Allah
menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. akan
tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

Kejadian Hadhrat Nabi Isa Alaihimussalam adalah
kejadian yang luar biasa, tanpa bapak, Yaitu dengan tiupan
Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri Maryam. ini Termasuk
mukjizat Hadhrat Nabi Isa Alaihimussalam menurut
jumhur musafirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah Malaikat
Jibril. Menurut sejumlah besar Para Mufassirin, Ruh Al-
Qudus adalah merujuk kepada malaikat Jibril Alaihissalam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
261
Dalam ayat ke 110 Surah Al-Maidah Allah Subhanahu
Wa Taala menyatakan bahawa Dia telah memperkuatkan
Hadhrat Nabi Isa Alaihissalam dengan Ruh Al-Qudus.
| ! < _.- _ ` _.- ,ls ls ,.$! |
. _`, _1l `l>. _!l l |
.l. .l >>' 1.l > | _l _
_,Ll ,Ll |, `. !, `>. ,L |, .
, |, | _ .l |, |
_., `.| s | .> ,l!, !1 _%!
` . | | "`> _,,
Ingatlah ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam,
ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu
aku menguatkan kamu dengan Ruhul qudus. kamu dapat
berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian
dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu aku mengajar
kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula)
diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang
berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup
kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang
sebenarnya) dengan seizin-Ku. dan (ingatlah) di waktu kamu
menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu
dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan
(ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
262
kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di
waktu aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka
membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang
kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan
sihir yang nyata".

Dan dalam Surah An-Nahl ayat 102 Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman bahawa Ruh Al-Qudus telah
menurunkan Al-Quran itu dari Tuhan dengan kebenaran,
l _' _1l _ , _>'!, ,:`l _%! `
:, _,l`.ll
Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Quran itu
dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati)
orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada
Allah)".

Dalam kesemua ayat-ayat ini Ruh Al-Qudus merujuk
kepada Hadhrat Jibril Alaihissalam. Hadhrat Jibril
Alaihissalam juga disebut sebagai Ruh Al-Amin di dalam
Surah Asy-Syuara pada ayat 193,
, _l _, _
n i ul Am uh Nazala bihir R
Nazala bihi Ar-Ruh Al-Amin, yakni Al-Quran itu telah
dibawa turun oleh Ruh Al-Amin Hadhrat Jibril
Alaihissalam. Dinamakan Alam Amar kerana di sanalah
segala urusan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
263
bermula. Alam Amar merupakan alam di mana sekelian Ruh
diciptakan.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
tentang AmarNya dalam Surah Al-Araf pada hujung ayat ke
54,
| `>, < %! _l> ,.l _ . ! .
.` ls _`-l _:-` l !.l ,lL !..> _:l
1l >l _,.` .!, `&! _l' ' !,. <
, _,-l
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arash. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! BagiNyalah Alam
Khalaq dan Alam Amar, Maha Suci Allah Tuhan Pemelihara
Sekelian Alam.

Bersemayam di atas 'Arash ialah satu sifat Allah yang
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan
kesucianNya. Sesungguhnya, setelah Allah Subhanahu Wa
Taala menyempurnakan penciptaan langit-langit dan bumi
dalam enam peringkat masa lalu Dia bersemayam di atas
Arash. Di atas Arash adalah Alam Amar di mana Allah
Subhanahu Wa Taala menguruskan segala urusan makhluk-
makhluk ciptaanNya. Dia yang menguruskan kejadian siang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
264
dan malam dengan menutup malam kepada siang dan
menjadikan hari berlalu semakin cepat. Dia juga telah
menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang dan
kesemuanya tunduk patuh melaksanakan perintah Allah
Subhanahu Wa Taala yang datang dari Alam Amar.
Sedangkan matahari, bulan, bintang-bintang dan segala
makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di
bawah Arasy adalah dalam lingkungan Alam Khalaq. Allah
Maha Berkuasa untuk memelihara kedua-dua alam tersebut
dan Dia adalah Tuhan Yang Maha Pemelihara ke atas
sekelian alam ciptaanNya. Alam Amar adalah suatu alam
yang teramat luas dan pada setiap Ummat Muhammadiyah
telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan talian
perhubungan yang sangat halus di dalam diri mereka
dengan alam-alam yang terdapat di dalam Alam Amar iaitu
pada kedudukan Lataif.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sarhindi Rahmatullah alaih, terdapat
lima alam di dalam Alam Amar yang merupakan asal usul
kesemua Lataif. Latifah Qalb berasal dari Alam Malakut,
Latifah Ruh berasal dari Alam Arwah atau Jabarut, Latifah
Sirr berasal dari Alam Lahut, Latifah Khafi berasal dari Alam
Bahut dan Latifah Akhfa berasal dari Alam Hahut.

Alam Malakut adalah Alam Para Malaikat dan berada
dalam wilayah Hadhrat Nabi Adam Alaihissalam dan
cahaya nurnya adalah Kuning. Alam Arwah atau Jabarut
adalah Alam Para Roh dan berada dalam wilayah Hadhrat
Nabi Nuh dan Hadhrat Nabi Ibrahim Alaihimassalam dan
cahaya nurnya adalah Merah. Alam Lahut adalah Alam
Bayangan Sifat-Sifat Allah dan berada dalam wilayah
Hadhrat Nabi Musa Alaihissalam dan cahaya nurnya Putih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
265
berkilau. Alam Bahut adalah Alam Sifat-Sifat Allah dan
merupakan alam yang tersembunyi dan berada dalam
wilayah Hadhrat Nabi Isa Alaihissalam dan cahaya nurnya
adalah Hitam. Alam Hahut pula adalah Alam Hadhrat Zat
Yang Suci dan merupakan alam yang lebih tersembunyi.
Cahaya nurnya adalah Hijau dan alam ini berada dalam
wilayah Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam.

Alam Khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak kekal yang mana
kejadiannya berlaku secara berperingkat-peringkat. Ia dicipta
dalam enam tempoh masa dan berada dalam batas masa dan
ruang tempat. Ia juga mengandungi siang dan malam,
kelahiran dan kematian. Alam Khalaq berada di dalam
Daerah Imkan pada kedudukan di bawah Arash Mualla.

Alam Khalaq mengandungi Nafs dan Empat Anasir
iaitu Angin, Api, Air dan Tanah. Secara ringkasnya Alam
Khalaq adalah merujuk kepada tubuh Jasmani manusia.
Kedudukannya pada badan manusia adalah pada seluruh
jasad. Tubuh badan Jasmani manusia mengandungi
keempat-empat unsur ini dan ditemukan dengan Nafs atau
Aqal bagi membentuk Alam Khalaq.

Alam Khalaq adalah alam makhluk yang diciptakan
dan ia merangkumi Aqal, Tanah, Air, Api dan Angin. Jasad
tubuh badan insan adalah terbina di Alam Khalaq menerusi
proses yang berlaku secara berperingkat-peringkat kerana
Alam Khalaq bukanlah sepertimana Alam Amar yang mana
dengan satu ucapan kalimah dari Allah Subhanahu Wa
Taala ianya akan terus terjadi, sebaliknya Alam Khalaq
merupakan suatu alam yang mana segala kejadiannya adalah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
266
dengan Tadrij yakni menerusi peringkat evolusi kejadian
masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
tentang AlamNya pada awal Surah Al-Fatihah,
>l < U _,l-l
Segala Puji Bagi Allah Tuhan Pemelihara Sekelian Alam.

Alhamdu (segala puji), memuji orang adalah karena
perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan
kemauan sendiri. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-
Nya karena perbuatannya yang baik. lain halnya dengan
syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang
terhadap nikmat yang diberikannya. kita menghadapkan
segala puji bagi Allah ialah kerana Allah adalah sumber dari
segala kebaikan yang patut dipuji. Rabb (Tuhan) bererti,
Tuhan yang ditaati yang Memiliki, mendidik dan
Memelihara. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai selain untuk
Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya, seperti rabbul bait
(tuan rumah). 'Alamiin (semesta alam): semua yang
diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan
macam, seperti: alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-
tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah adalah
Pencipta semua alam-alam itu.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Alam
Khalaq dalam Surah Al-Araf pada hujung ayat ke 54,
| `>, < %! _l> ,.l _ . ! .
.` ls _`-l _:-` l !.l ,lL !..> _:l
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
267
1l >l _,.` .!, `&! _l' ' !,. <
, _,-l
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arash. Dia menutupkan malam kepada
siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! BagiNyalah Alam
Khalaq dan Alam Amar, Maha Suci Allah Tuhan Pemelihara
Sekelian Alam.

Bersemayam di atas Arash ialah satu sifat Allah yang
wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan
kesucian-Nya. Para Masyaikh mengatakan bahawa terdapat
18,000 Alam yang telah Allah Subhanahu Wa Taala
ciptakan. Ada sebahagian mengatakan 30,000 dan ada yang
mengatakan 10,000. Dan sesungguhnya ilmu tentang
sekelian Alam ini ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Para Ulama telah membahagikan Alam tersebut kepada tiga
bahagian iaitu:

1. ALAM AJSAD - Alam Jasmani yang bersifat memiliki
tubuh badan.

2. ALAM ARWAH - Alam Ruh yang merangkumi
sekelian Ruh dan Arwah.

3. ALAM MITSAL - Alam Penzahiran yang ada di
antara Alam Arwah dan Alam Ajsad.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
268
Alam Mitsal bukanlah suatu alam yang wujud secara
Zahir, bahkan ianya adalah suatu alam yang wujud secara
Tajalli yakni secara penzahiran. Setiap kewujudan yang ada
di Alam Ajsad dan Alam Arwah terdapat penzahiran
baginya di Alam Mitsal. Alam Arwah adalah suatu alam
yang berada di luar lingkungan langit yang ke sembilan iaitu
Arash. Ianya tidak terbina dengan sesuatu yang bersifat
kebendaan. Alam Arwah juga dikenali sebagai Alam Amar.
Alam Ajsad adalah suatu alam yang kewujudannya bersifat
kebendaan. Ianya juga dikenali sebagai Alam Khalaq.

Alam ini seterusnya terbahagi kepada dua bahagian
iaitu Manusia dan Alam. Manusia dikenali sebagi Alam
Saghir dan segala sesuatu yang wujud selain dari manusia di
alam ini dikenali sebagai Alam Kabir. Setiap segala sesuatu
yang wujud di Alam Kabir ada terdapat sesuatu yang
persamaannya di Alam Saghir yakni pada tubuh badan diri
manusia.

Qalb sebagai hati Ruhani bagi manusia adalah pintu
pembukaan untuk menuju ke Alam Malakut, Alam Ruh dan
Jabarut. Pintu Ruhani ini adalah tertutup pada hati orang-
orang yang kafir yang tidak mahu menerima Islam dan
Iman, maka kerana itulah mereka langsung tidak menyedari
tentang kewujudan Alam Ruh dan Arwah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
269
BAB 7: PERINGKAT KEJADIAN
INSAN

KEWUJUDAN Insan adalah setelah melalui berbagai
peringkat kejadian bemula dari Alam Amar sehinggalah ke
Alam Khalaq dan seterusnya menempuh kematian untuk
menjalani kehidupan yang kekal sehingga bertemu Hadhrat
Allah Subhanahu Wa Taala di Alam Akhirat. Dia
menciptakan sekelian makhluk ini agar mereka mengenal
Penciptanya dan beribadah kepadaNya.

Beribadah bererti mengabdikan diri kepada Allah
Subhanahu Wa Taala dengan Marifat yang sempurna
kerana jika kita tidak mengenal Pencipta sepertimana yang
sepatutnya maka bagaimanakah kita boleh mengabdikan diri
kita kepadaNya? Mengabdikan diri kepada Allah bermaksud
mengenali Zat Allah menerusi Sifat-SifatNya, Afal
perlakuanNya dan AsmaNya serta menunaikan segala
suruhan yang telah diperintahkanNya dan meninggalkan
segala laranganNya menurut petunjuk yang telah
disampaikan oleh KekasihNya Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-
Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud,
! 1l> _>' _ | ,-l
Dan tidak Aku menciptakan Jin dan Insan melainkan agar
mereka beribadah kepadaKu.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
270
Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang
mafhumnya seperti berikut,
Aku adalah Kanzun Makhfiyan (perbendaharaan
yang tersembunyi), maka Aku cinta untuk dikenali, maka
Aku telah menjadikan makhluk agar Aku dikenali.

Untuk memperkenalkan DiriNya, Dia telah
menciptakan Nur Muhammad dan menciptakan sekelian
makhlukNya dari Nur tersebut, khususnya Para Nabi untuk
memperkenalkan tentang Keesaan Allah Subhanahu Wa
Taala.

Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur, Allah
Subhanahu Wa Taala telah berfirman menerusi NabiNya
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Aku menjadikan segala perkara kerana engkau
(Muhammad) dan Aku jadikan engkau keranaKu.

Dalam Hadits Qudsi yang lain dinyatakan bahawa,
Kalaulah tidak kerana engkau, Aku tidak jadikan
sekelian Falak ini.

Ketahuilah bahawa makhluk pertama yang diciptakan
Allah Subhanahu Wa Taala adalah Hakikat Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan dari Nur Jalal
Allah dan dihiasi dengan Nur Jamal Allah dan ditawajjuhkan
dengan Nur Kamal Allah, yakni dari sumber cahaya
kebesaran, keindahan dan kesempurnaan Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala sebagaimana mafhum firmanNya di
dalam Hadis Qudsi:
Khalaqtu Ruha Muhammadin Min Nuri Wajhi.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
271
Terjemahan: Aku telah ciptakan Ruh Muhammad dari
cahaya WajahKu (Zatku).

Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah
alaih telah meriwayatkan beberapa Hadits yang masyhur di
dalam kitabnya yang berjudul Badu Khalqis Samawati Wal
Ardhz berkaitan penciptaan makhluk yang pertama yang di
antaranya Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah menjadikan Ruh Nabi dari
ZatNya dan Dia menjadikan Alam semuanya dari Ruh
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Hadhrat Syeikh Muhammad Uthman El-
Muhammady mengulas berkenaan Hadits ini, maksudnya
Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Ruh Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari tidak ada
kepada ada daripada SisiNya, ini bukan bermakna bahawa
sebahagian dari Allah yang dijadikan Ruh Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaliknya Ruh Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala dari Cahaya ZatNya.

Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah
alaih juga telah meriwayatkan beberapa Hadits yang
mafhumnya seperti berikut,
Perkara yang paling awal yang dijadikan Allah
ialah Ruhku.

Dalam sebuah Hadits yang lain Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
bersabda yang mafhumnya,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
272
Perkara yang awal sekali yang diciptakan Allah
ialah Ruh-Ruh.

Dalam sebuah Hadits yang lain ada dinyatakan
bahawa,
Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah
ialah Aqal.

Dalam Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa,
Perkara yang paling awal diciptakan Allah ialah
Qalam.

Dalam Hadits yang lain dinyatakan pula bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
'Alaihi Wasallam telah bersabda,
Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah
ialah Nurku.

Di sini seolah-olah menunjukkan kenyataan yang
berlawanan antara satu sama lain dan Para Alim Ulama
telah pun membahaskan perkara ini sedalam-dalamnya.
Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah alaih
telah menghuraikan bahawa Aqal, Qalam dan Ruh dalam
Hadits-Hadits tersebut ialah kejadian Nur Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mafhumnya:
Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu
Wa Taala ialah Ruhku dan yang pertama diciptakan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nurku dan yang pertama
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Qalam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
273
dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala ialah Aqal.

Menurut Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Rahmatullah alaih di dalam kitabnya Sirrul Asrar, Ruh, Nur,
Qalam dan Aqal yang dimaksudkan dari Hadits tersebut
adalah merujuk kepada perkara yang satu iaitu Hakikat
Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah disebut sebagai
Nur (Cahaya) kerana ia bersih dari segala zulmat kegelapan
sepertimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam
ayat 15 Surah Al-Maidah:
! .l !> !l _,,` >l ,. !
. _ .l - s ,:
l> < " '. _,,
Wahai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu
Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-
Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya
dari Allah, dan kitab yang menerangkan.

Cahaya maksudnya, Nabi Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam dan kitab maksudnya, Al Quran. Hakikat
Muhammadiyah juga disebut sebagai Aqal yang mana di
kalangan Para Failusuf mereka menamakannya sebagai
Aqal Awwal kerana ia yang menemukan segala sesuatu dan
ianya juga disebut sebagai Qalam kerana ia yang menjadi
sebab perpindahan ilmu sepertimana pena yang menjadi
sebab perpindahan ilmu ke alam huruf dan menyebabkan
ianya tertulis. Ia juga disebut sebagai Nur kerana ia bersih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
274
dari segala zulmat kegelapan dan ia juga disebut sebagai Ruh
kerana ia merupakan suatu urusan Amar Allah Subhanahu
Wa Taala.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang
telah menciptakan Hakikat Muhammadiyah Sallallahu
Alaihi Wasallam yang merupakan Rahmat bagi Sekelian
Alam.


1. NUR MUHAMMAD SALLALLAHU
ALAIHI WASALLAM

MENURUT Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri
Rahmatullah alaih bahawa Nur Muhammad Sallallahu
Alaihi Wasallam itu adalah dari pancaran Nur Ahadiyat
Allah Subhanahu Wa Taala apabila telah bersatu Sifat Jalal
dan Sifat Jamal Allah, maka Sifat Jamal menguasai Sifat Jalal
dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan daripada
dua sifat tersebut Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam dari tiada kepada ada. Beliau menjelaskan bahawa
yang dijadikan itu adalah makhluk juga dan bukannya
sambungan daripada Zat Allah Subhanahu Wa Taala kerana
jika berlaku yang sedemikian maka akan wujud dua perkara
yang Qadim yakni sedia ada dan itu merupakan suatu
kesyirikan. Menurut beliau lagi bahawa selepas Allah
Subhanahu Wa Taala menjadikan Nur Muhammad atau
Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Dia
menilik kepada Nur tersebut dengan tilikan Mahabbah yakni
dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga Nur tersebut
menjadi malu sehingga mengeluarkan peluh.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
275
Dari peluh yang terbit dari Nur itulah dijadikan Ruh-
Ruh sekelian Para Nabi dan Para Wali dan Ruh sekelian
orang Mukmin yang Solih. Dari Ruh sekelian orang Mukmin
yang Solih itu Dia menjadikan pula Ruh sekelian orang
Mukmin yang Fasiq. Daripada Ruh sekelian orang Mukmin
yang Fasiq itu Dia menjadikan Ruh sekelian Mukmin yang
Munafiq dan dari Ruh sekelian Mukmin yang Munafiq itu
Dia menjadikan Ruh sekelian mereka yang kafir. Dari Ruh
sekelian insan itu, maka Dia menjadikan Ruh sekelian
Malaikat dan daripada Ruh sekelian Malaikat itu Dia
menjadikan Ruh sekelian Jin dan dari Ruh sekelian Jin itu
Dia menjadikan pula Ruh sekelian Syaitan dan daripada Ruh
Syaitan itu Dia menjadikan pula Ruh sekelian binatang.
Daripada Ruh sekelian binatang itu Dia menjadikan Ruh
sekelian tumbuh-tumbuhan. Setengahnya mempunyai
martabat yang melebihi yang lainnya. Kemudian Allah
Subhanahu Wa Taala menilik pula dengan tilikan Haibah
terhadap sekelian Ruh-Ruh tersebut yakni dengan tilikan
kehebatanNya, maka hancurlah ia, setengahnya menjadi air,
setengahnya menjadi api yang menghanguskan air lantas
mengeluarkan asap hingga naik ke angkasa lalu Dia
menjadikan dari asap-asap tersebut tujuh petala langit.
Setelah itu ada bakinya yang tinggal, daripadanya dijadikan
matahari, bulan dan bintang-bintang.

Di dalam kitab Kashful Ghaibiyyah karangan
Hadhrat Allamah Syeikh Zainal Abidin Al-Fattani
Rahmatullah alaih, beliau menukilkan berdasarkan kitab
Daqaiqul Akhbar Fi Zikril Jannah Wan Nar karangan
Hadhrat Imam Abdur Rahim bin Ahmad Al-Qadhi
Rahmatullah alaih dan dari kitab Durarul Hisan karangan
Hadhrat Allamah Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah alaih
dan kitab Masyariqul Anwar karangan Hadhrat Syeikh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
276
Hassan Al-Adawi tentang bab awal berkenaan dengan
penciptaan Ruhul Azam iaitu Ruh teragung Nabi kita
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah
menukilkan seperti berikut:
Sesungguhnya telah datang pada khabar oleh
bahawasanya Allah Taala telah menjadikan sebuah pohon
kayu yang terdapat empat dahan. Maka Dia menamakannya
sebagai Syajaratul Muttaqin (Pokok orang-orang yang
bertaqwa) dan pada setengah riwayat dinamakan Syajaratul
Yaqin (Pokok Keyakinan). Kemudian Dia telah menjadikan
Nur Muhammad di dalam sebuah hijab daripada permata
yang sangat putih seakan menyerupai burung merak dan Dia
meletakkannya Nur itu di atas pokok tersebut. Maka Nur itu
pun mengucapkan Tasbih di atas pohon tersebut selama
tujuh puluh ribu tahun. Kemudian Allah menjadikan cermin
kemaluan, lalu dihantarkan kehadapan Nur tersebut. Tatkala
Nur itu menilik di dalam cermin melihat akan rupanya yang
terlebih elok dan terlebih perhiasan kelakuan, maka Nur itu
berasa malu di hadapan Allah Taala lalu ia mengeluarkan
peluh. Nur tersebut mengeluarkan enam titik peluh, pada
titik peluh yang pertama Allah Taala menjadikan Ruh
Hadhrat Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dan dari titik peluh
yang kedua Dia menjadikan Ruh Hadhrat Umar
Radhiyallahu Anhu dan dari titik peluh yang ketiga Dia
menjadikan Ruh Hadhrat Utsman Radhiyallahu Anhu dan
dari titik peluh yang keempat Dia menjadikan Ruh Hadhrat
Ali Radhiyallahu Anhu dan dari titik peluh yang kelima itu
Dia menjadikan pohon bunga mawar dan daripada titik
peluh yang keenam itu Dia menjadikan padi. Kemudian Nur
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Taala
menjadikan dalam bentuk burung merak lalu ia sujud
sebanyak lima kali, maka difardhukan Solat lima waktu ke
atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekelian
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
277
ummatnya. Kemudian Allah juga menilik kepad Nur
tersebut lalu ia menjadi malu sehingga berpeluh ia kerana
malunya. Daripada peluh hidungnya Allah jadikan Malaikat,
daripada peluh mukanya Allah menjadikan Arash, Kursi,
Lauh, Qalam, matahari, bulan, hijab, segala bintang dan
segala apa yang ada di langit. Daripada peluh dadanya
dijadikan Para Nabi dan Para Rasul, Para Ulama, Para
Syuhada dan Para Solihin. Daripada peluh belakangnya
dijadikan Baitul Makmur, Kaabah, Baitul Maqdis dan segala
tempat masjid dalam Dunia. Disebutkan juga beberapa
kejadian daripada peluhnya itu. Daripada peluh kedua
keningnya, maka Allah menjadikan sekelian Ruh Mukminin
dan Mukminat dari Ummat Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam. Daripada peluh kedua telinganya Allah
menjadikan Ruh-Ruh Yahudi, Nasrani, Majusi, golongan
Mulhid, Kafir yang ingkar kebenaran dan Munafiqin.
Daripada peluh dua kakinya, Allah menjadikan segala bumi
dari Timur ke Barat dan apa yang ada di dalamnya.
Kemudian Allah memerintahkan Nur itu supaya
memandang ke hadapan. Di hadapannya ada Nur, di kanan
dan kiri serta di belakangnya juga ada Nur. Mereka itu
adalah Nur Abu Bakar, Nur Umar, Nur Utsman dan Nur
Ali. Kemudian Nur-Nur itu mengucapkan Tasbih selama
tujuh puluh ribu tahun. Ruh Para Nabi terbit dari peluh Nur
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijadikan
segala Ruh Ummat Nabi-Nabi itu daripada peluh Nur Ruh
Nabi-Nabi mereka.

Kemudian diriwayatkan bahawa Allah Taala telah
menjadikan sebuah kandil lampu daripada Aqiq yang
merah, kemudian Allah Taala menjadikan rupa Nur
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti rupa
Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, kemudian
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
278
diletakkan dalam kandil lampu tersebut lalu Baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri seperti berdirinya di
dalam Sembahyang. Kemudian berkeliling Ruh Segala
Anbiya dan lannya di sekeliling kandil Nur Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu sambil mengucapkan Tasbih
dan Tahlil selama seratus ribu tahun. Kemudian Allah Taala
menyuruh sekelian Ruh menilik kepada Nur Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang menilik kepada
kepalanya menjadi Khalifah dan Sultan antara sekelian
makhluk, yang menilik kepada dahinya menjadi Amir yang
adil, yang menilik kepada dua matanya menjadi Hafiz Kalam
Allah, yang melihat dua keningnya menjadi Tukang Lukis,
yang melihat kepada dua telinganya menjadilah ia menuntut
dengar dan menerima pengajaran, yang melihat kedua
pipinya menjadilah ia orang yang berbuat baik dan berakal,
yang melihat dua bibir mulutnya menjadilah ia orang-orang
besar Raja, yang melihat hidungnya menjadi Hakim, Tabib
dan penjual bau-bauan, yang melihat mulut menjadi orang
yang berpuasa. Demikianlah seterusnya, dengan melihat
anggota tertentu, jadilah orang itu mempunyai sifat-sifat
tertentu di Dunia nanti. Misalnya yang melihat dadanya
menjadi orang Alim, mulia dan Mujtahid. Ruh-ruh yang
tidak menilik sesuatu kepada Nur tersebut, jadilah ia
mengaku menjadi Tuhan seperti Firaun dan yang
sepertinya. Wallahu Alam.

Dalam sebuah Hadits masyhur yang dinisbahkan
kepada riwayat Hadhrat Imam Abdur Razzaq dengan
sanadnya:
Dari Hadhrat Jabir bin Abdullah Radhiyallahu
anhu, beliau berkata, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam, demi bapaku dan ibuku menjadi tebusan Tuan,
khabarkanlah daku berkenaan awal-awal sesuatu yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
279
Allah Taala telah ciptakan sebelum sesuatu? Bersabda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya Jabir, sesungguhnya Allah Taala menciptakan
sebelum sesuatu Nur Nabimu daripada NurNya, maka
jadilah Nur tersebut berkisar dengan QudratNya sekira-
kira yang dikehendaki Allah Taala, padahal pada waktu
itu tiada lagi Lauh, tiada Qalam dan tiada Syurga dan tiada
Neraka dan tiada Malaikat dan tiada langit dan tiada bumi
dan tiada matahari dan tiada bulan dan tiada Jin dan tiada
Manusia. Maka bila Allah Taala hendak menjadikan
sekelian makhluk, Dia membahagikan Nur itu kepada
empat bahagian, daripada juzuk yang pertama Dia
menjadikan Qalam, daripada yang kedua Dia menjadikan
Lauh, daripada yang ketika Dia menjadikan Arash,
kemudian Dia membahagikan pula juzuk yang keempat
itu kepada empat bahagian. Maka daripada juzuk yang
pertama Dia menjadikan Malaikat penanggung Arash,
daripada juzuk yang kedua Dia menjadikan Kursi,
daripada juzuk yang ketiga Dia menjadikan Malaikat yang
baki. Kemudian Allah Taala membahagikan lagi juzuk
yang keempat itu kepada empat bahagian, yang pertamaya
dijadikan langit-langit, yang keduanya bumi-bumi, yang
ketiganya Syurga dan Neraka. Kemudian yang keempatnya
dibahagikan kepada empat bahagian, yang pertamanya
dijadikanNya Nur pandangan mata Muslimin, daripada
bahagian kedua Dia menjadikan cahaya hati mereka iaitu
Marifat terhadap Allah Taala, daripada juzuk yang ketiga
dijadikanNya Nur kejinakan mereka dengan Tuhan iaitu
Nur LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD
RASULULLAH.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Maidah ayat 15 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
280
! .l !> !l _,,` >l ,. !
. _ .l - s ,:
l> < " '. _,,
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul
Kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang
kamu sembunyikan dan mereka banyak membiarkannya.
Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur dari Allah dan
kitab yang menjelaskan.

Menurut Hadhrat Imam Jalalluddin As-Sayuti
Rahmatullah alaih, Nur dari Allah itu bermaksud Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan inilah merupakan pandangan yang sebenar-
benarnya kerana ianya merupakan pegangan sekelian Para
Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain dan sekelian Para
Tabiin dan Tabiit Tabiin dan sekelian Para Imam Ahlus
Sunnah Wal Jamaah. Allah Subhanahu Wa Taala
menyatakan menerusi firmanNya di dalam Al-Quran pada
Surah An-Nur ayat 35 yang bermaksud,
< ' V.l _ `. . >: !, _!,`.
_!,`.l >l>` >l>l !l ' ` _ >:
, . . ,`s l> !. '_.` l `l
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
281
`... "! ls < .`l _ '!: U.
< . _!ll < >, `_: 'l.
Allah Pemberi cahaya kepada langit dan bumi.
perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang
yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita
itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang
bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak
dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang
tumbuh tidak di sebelah Timur sesuatu dan tidak pula di
sebelah Baratnya, yang minyaknya saja Hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas
cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada
cahayaNya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia,
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat)
ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus
sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat
lampu, atau barang-barang lain. Pohon zaitun itu tumbuh di
puncak bukit ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari
terbit maupun di waktu matahari akan terbenam, sehingga
pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang
baik. Allah Subhanahu Wa Taala adalah cahaya yang
meliputi segala sesuatu dan dariNyalah punca segala
sesuatu. CahayaNya meliputi sekelian lapis langit yang kita
ketahui mahupun yang tidak ketahui. Perumpamaan yang
Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang Nur CahayaNya
di dalam ayat tersebut adalah bersifat abstrak yang perlu
difahami dengan penuh mendalam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
282
Cahaya Zat Allah Subhanahu Wa Taala itu
menerbitkan Cahaya Sifat-SifatNya dan dari Cahaya Sifat-
SifatNya itu maka terbitlah segala Cahaya Bayangan Sifat-
Sifat Allah Subhanahu Wa Taala diibaratkan seumpama
minyak Zaitun yang amat diberkati. Ia tumbuh di puncak
bukit, tidak di Timur dan tidak pula di Barat bukit bagi
mendapatkan cahaya mentari sepanjang hari. Zat Allah
Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk dengan arah Timur
mahupun Barat kerana Allah adalah Zat Yang Maha Tinggi
lagi Maha Memberkati. Sifat-Sifat dan Bayangan Sifat-
SifatNya juga tidak tertentu pada Timur mahupun Barat
bahkan meliputi segala sesuatu sepertimana sifat-sifat pohon
Zaitun. Minyak dari pohon Zaitun ini sahaja pun sudah
bersinar, berkilau seperti cahaya meskipun api belum
menyentuhnya.

Pohon Zaitun itu menghasilkan beratus ribu buah
bagi menghasilkan minyak. Dari pohon menjadi buah dan
seterusnya menjadi minyak melalui tiga peringkat maka
begitulah dari Cahaya Zat Haqq Allah Subhanahu wa Taala
telah menerbitkan Cahaya Sifat-SifatNya yang tak terkira
banyaknya dan dari Cahaya Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa
Taala tersebut telah menerbitkan pula segala Cahaya
Bayangan Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya
Bayangan Sifat ZatNya itu pun sudah cukup untuk Dia
memperlihatkan Cahaya ZatNya. Apabila minyak Zaitun itu
dinyalakan dengan api maka bertambah teranglah cahaya
dari minyak Zaitun itu. Api adalah makhluk Allah dari Alam
Khalaq dan darinyalah dijadikan Jin, Iblis dan Syaitan.

Pada diri manusia juga ada unsur api iaitu Syaitan
yang berjalan dalam urat darah dan Iblis yang sentiasa cuba
menakluk hati sehingga mensyirikkan Allah dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
283
mengingkari PerintahNya serta Jin yang menggoda hawa
nafsu untuk melakukan kemaksiatan dan kerosakan. Hanya
Para Nabi sahaya yang tidak dapat ditakluki oleh Iblis, Jin
dan Syaitan ini kerana Para Nabi sentiasa mendapat
limpahan kurnia dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Mereka berjaya menundukkan sekelian Iblis, Jin dan
Syaitan yang di dalam diri mereka mahupun yang berada di
luar diri mereka dari kalangan Jin dan Manusia. Unsur api
dalam diri mereka telah disucikan. Hanya api yang terang
dapat menyalakan minyak Zaitun itu dan apabila api itu
menyentuh minyak, maka bernyalalah ia dengan
menerbitkan cahaya yang jauh lebih terang benderang dari
api yang sebelumnya.

Di antara minyak dan api itu perlu ada sumbu sebagai
pengantara di antara keduanya. Begitulah juga keadaan
Allah Subhanahu Wa Taala dan Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua-
duanya adalah Nur dan apabila Nur Allah Subhanahu Wa
Taala bertemu dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam, maka terhasillah Nur yang meliputi seluruh langit
dan bumi. Namun pertemuan di antara Nur Allah dan Nur
Muhammad adalah dengan perantaraan Jibril Alaihissalam
yang turun ke Alam Khalaq di bawah Arash sehingga ke
langit Dunia demi membawakan wahyu dari Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala ke Hadhrat Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam.

Hubungan ketiga-tiganya menghasilkan cahaya yang
meliputi seluruh Alam Semesta. Kemudian, nyalaan dari
pelita minyak Zaitun itu diletakkan di dalam bekas kaca
yang menyebabkannya tambah bersinar seumpama bintang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
284
yang berkilau bak mutiara. Cahaya Zat, Sifat dan Bayangan
Sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu telah diletakkan di
dalam AfalNya yakni segala tindakan dan perbuatanNya,
lalu dari Cahaya Zat, Sifat dan AfalNya itu telah
menerbitkan segala Asma yakni Nama-NamaNya Yang
Mulia.

Bayangan Sifat Allah itu kelihatan seolah-olah
SifatNya namun kedua-duanya adalah berbeza. Kita dapat
melihat Cahaya Allah menerusi Nama-NamaNya itu.
Sesungguhnya Allah memiliki Nama-Nama yang terbaik
berjumlah 99 sepertimana yang masyhur di dalam Hadits.
Kita diibaratkan hanya melihat dari sebalik dinding kaca
akan cahaya lampu minyak Zaitun. Seluruh Alam Maya
adalah Cahaya dari Asma Allah dan kita hanya melihat
Cahaya Zat, Sifat, Bayangan Sifat dan AfalNya seumpama
dari sebalik dinding kaca yang bercahaya-cahaya iaitu
menerusi Tajalli AsmaNya. Allah Subhanahu Wa Taala akan
membimbing sesiapa juga yang Dia kehendaki kepada
cahaya Nur tersebut. Sesiapa juga boleh menerima limpahan
cahaya tersebut asalkan dia beriman kepada Allah
Subhanahu Wa Taala, Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam dan Jibril Alaihissalam. Sesungguhnya Allah
Subhanahu Wa Taala itu menunjuki siapa yang
dikehendakiNya lagi Maha Mengetahui terhadap segala
sesuatu.

Seterusnya di dalam Surah Al-Ahzab ayat 6, 7 dan 8
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
285
_,l | _,l!, _ . `> . l`
l> .-, | _-,, . < _ _,l
_>l | l-. || >!l !`- l ,l
.l L`.
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin
dari diri mereka sendiridan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah
satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab
Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang
Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada
saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu
telah tertulis di dalam Kitab Allah.
| !> _ _,l 1: _ _ ,| _`
_.s _ `
!> !1. !Lls
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-
nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan
Isa Putera Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka
Perjanjian yang teguh.
`.l _,.l _s . s _>ll !,s !l
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
286
Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar
tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-
orang kafir siksa yang pedih.

Maksudnya, orang-orang mukmin itu mencintai Nabi
mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala
urusan. Yang dimaksudkan dengan berbuat baik disini ialah
Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Perjanjian
yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan Agama
kepada umatnya masing-masing. Pada hari Qiyamat Allah
akan menanyakan kepada Rasul-rasul sampai di mana usaha
mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya
dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.
Orang-orang Mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari
mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang
dimaksudkan dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat
yang tidak lebih dari sepertiga harta. Perjanjian yang teguh
ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya
masing-masing. Pada hari kiamat Allah akan menanyakan
kepada Rasul-rasul sampai di mana usaha mereka
menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya dan
sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.

Pada menerangkan ayat ke 7 dari Surah Al-Ahzab itu
Hadhrat Imam Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah alaih
telah meriwayatkan di dalam Al-Khasais Al-Kubra bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda yang mafhumnya
bermaksud,
Aku adalah yang pertama dijadikan dan yang
terakhir diutuskan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
287
Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Dia
telah mengambil perjanjian dari Sekelian Para Nabi di Alam
Arwah dan yang pertama sekali adalah dari Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kemudian Hadhrat Nuh, Hadhrat Ibrahim, Hadhrat Musa
dan Hadhrat Isa Alaihimus Solatu Wassalam.

Dalam sebuah Hadits Hassan Sahih Gharib yang
diriwayatkan oleh Hadhrat Imam At-Tarmizi:
Dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu anhu,
beliau berkata, Para Sahabat telah bertanya, Wahai
Rasulullah, semenjak bilakah telah ditetapkan bagimu
Nubuwwah? Baginda bersabda, Semenjak Adam di
antara Ruh dan Jasad.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Hadhrat Al-
Ghumari, Al-Hakim, Abu Naim, Al-Baihaqi
Rahimahumullah dan mereka telah mensahihkannya. Dalam
Hadits yang semakna menerusi riwayat yang lain iaitu:
Dari Hadhrat Abu Umar, Para Sahabat telah
bertanya kepada Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilakah diwajibkan padamu
Kenabian? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Adalah aku Nabi padahal Adam di antara Ruh dan Jasad.

Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
yang termurni dari sekelian Ruh dan merupakan ciptaan
Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan juga
merupakan asal usul seluruh makhluk sepertimana sabdaan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam:
Ana Minallahi Wal Mukminuna Minni.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
288
Terjemahan: Aku adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala
dan orang-orang yang beriman itu adalah dari aku.

Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang
beriman itu adalah Para Nabi dan Rasul, Para Sahabat,
Tabiin, Tabiit Tabiin dan orang-orang sesudah mereka
yang menuruti ajaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Ruh-ruh
manusia yang beriman dan yang tidak beriman adalah dari
pancaran Ruh Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Kerana itulah Hadhrat Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam di gelar sebagai Rahmatan Lil
Alamin yakni Rahmat bagi seluruh alam.

Ruh Hadhrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah dari Ruh Allah. Ruh orang beriman adalah dari Ruh
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bermakna
Ruh mereka juga adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Ruh setiap orang beriman adalah dari pancaran Ruh Allah
dan Ruh Muhammad. Ruh orang-orang yang tidak beriman
juga adalah dari sumber yang sama tetapi mereka telah
dipesongkan keimanan mereka dari Aqidah yang benar oleh
Syaitan sehingga menyebabkan mereka menolak dan
mendustakan kebenaran.

Menurut Hadhrat Ibnu Arabi Rahmatullah alaih, asal
usul wujud ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kejadian Makhluk.
Makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala ialah Haqiqat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Qalam ataupun
Al-Aqlul Awwal menurut istilah golongan Ahli Falsafah.
Kemudian Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfuz yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
289
bererti tempat menerima kesan Qalam lagi terpelihara atau
disebut Nafs Al-Kulliyah yang mana kesan dari tindakan
Qalam atau Aqal itu tadi akan terpancar pada Lauh atau
Nafs Al-Kulliyah ini. Lauh diwujudkan sebagai tempat
menerima tindakan Qalam maka begitulah perkaitannya
dengan Nafs yang diwujudkan sebagai tempat menerima
tindakan Aqal.

Kemudian Allah menciptakan Al-Haba iaitu Debu
Semesta yang mengandungi Panjang, Lebar dan Dalam, yang
mana bentuk-bentuk yang berjisim akan terzahir mengambil
tempat yakni ianya akan menjadi tempat terzahirnya Alam
TabiI. Panjangnya dari Aqal dan Lebarnya dari Nafs, dan
Dalam adalah ruang yang menghala ke tengah. Oleh kerana
itu wujudlah tiga ukuran tersebut. Menerusi tindakan Qalam
pada Lauh itu maka keluarlah dua jenis wujud pada
tanggapan akal iaitu TabiI Semesta. Tabii berada di antara
Nafs dan Al-Haba. Pada TabiI Semesta ini terdiri dari empat
sifat iaitu Panas, Sejuk, Kering dan Lembab. Jisim Al-
Kulliyah yakni bentuk berjisim pertama yang terbentuk di
Alam TabiI adalah bentuk Bulat yang dinamakan Falak
Arash.

Kemudian Allah menjadikan Falak Kursi yang berada
di dalam lingkungan bulatan Falak Arash. Falak Kursi ini
berada dalam ruang Falak Arash seperti sebentuk cincin
yang terletak di tanah lapang yang luas. Allah Subhanahu
Wa Taala menempatkan Para MalaikatNya pada Falak
Arash dan Falak Kursi ini yang bertanggungjawab
menguruskan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian, di dalam ruang Falak Kursi Allah menciptakan
Falak Atlas yang mana keadaannya seperti sebentuk cincin
di tanah lapang yang luas. Pada Falak Atlas ini Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
290
Subhanahu Wa Taala menciptakan Al-Buruj iaitu gugusan
bintang-bintang. Gugusan bintang-bintang berada dalam
lingkungan Falak Atlas yang terbahagi pada dua belas
bahagian dan Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan
dua belas Malaikat yang berbeza-beza bentuknya.

Falak Atlas ini tidak bersifat kekal. Kemudian Allah
Subhanahu Wa Taala menjadikan sebuah lagi Falak yang
bersifat kekal iaitu Falak Ar-Ridhwan yang merupakan Falak
Syurga. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan
Falak yang tetap dan kekal itu, maka Dia pun menjadikan
empat unsur atau disebut Anasir yang empat iaitu Angin,
Api, Air dan Tanah di dalam Falak Atlas. Maka
diciptakanlah Matahari, Planet Utarid, Zuhrah, termasuk
Bumi dan Bulan serta Planet Marikh, Musytari dan Zuhal
yang kesemuanya mengambil bentuk Bulat. Demikian
menurut pendapat Ibnu Arabi, Wallahu Alam.


2. ALAM ARWAH

ARWAH adalah kata jamak bagi Ruh. Haqiqat
Muhammadiyah itu tercipta dari Nur Zat Allah Subhanahu
Wa Taala dan ianya terdiri dari Nur, Ruh, Aqal dan Qalam.
Ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Alam
Hahut Alam Amar lalu Allah Subhanahu Wa Taala
menerbitkan Ruh-Ruh orang beriman dari kalangan Para
Nabi, Para Rasul, Para Sahabat, Para Siddiqin, Para Syuhada
dan Para Solihin dan dipindahkan ke Alam Bahut di Alam
Amar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerbitkan
dari Ruh-Ruh tersebut sekelian Ruh orang-orang yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
291
beriman dan tidak beriman lalu dikumpulkan kesemuanya
di Alam Lahut Alam Amar.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Isra pada ayat 85 yang bermaksud,
l`. _s _l _l _ ! .. _ l-l
| l
Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh;
Katakanlah, Ruh adalah dari urusan Amar Tuhanku. Dan
tidaklah kamu dikurniakan ilmu melainkan hanyalah
sedikit.

Pada hakikatnya kesemua Ruh tersebut adalah dari
pancaran Hakikat Muhammadiyah yang berasal dari Allah
Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah dikatakan bahawa dari
Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan.
Dari Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah
Subhanahu Wa Taala telah menciptakan semua Ruh di Alam
Amar dalam bentuk yang terbaik iaitu Ahsanu Taqwim yang
hakiki. Ianya merupakan nama bagi sekelian insan di Alam
Amar yang merupakan negeri asal bagi Insan.

Setelah empat ribu tahun Ruh diciptakan maka Allah
Subhanahu Wa Taala pun menciptakan Arash dari Cahaya
Zat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitulah
juga sekelian makhluk, kesemuanya tercipta dari Nur Zat
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekelian
Ruh diturunkan ke Alam Khalaq yang lebih rendah iaitu
Asfala Safilin iaitu alam jasad tubuh badan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
292
Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Syeikh Ahmad Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih, Ruh
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Alam Amar
dan berasal dari Alam Hahut iaitu Alam Hadhrat Zat Allah
Subhanahu Wa Taala lalu diturunkan ke Alam Bahut iaitu
Alam Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Taala kemudian
diturunkan ke Alam Lahut iaitu Alam Bayangan Sifat-Sifat
Allah Subhanahu Wa Taala lalu diturunkan ke Alam Jabarut
iaitu Alam Arwah atau di sebut Alam Ruh dan seterusnya
diturunkan ke Alam Malakut iaitu Alam Para Malaikat. Dari
Alam Malakut, Ruh dipindahkan ke Alam Rahim Ibu di
mana Ruh akan bertemu jasadnya yang terbina dari Nafs dan
empat anasir iaitu tanah, air, api dan angin. Allah Subhanahu
Wa Taala menciptakan jasad tubuh badan manusia dari
empat unsur-unsur tersebut yang terdapat di bumi dan
dikurniakannya dengan Nafs.

Setelah jasad tersedia di dalam Rahim maka Allah
Subhanahu Wa Taala pun meniupkan Ruh kedalam jasad
sepertimana firmanNya:
| . _ _- `-1 l _> _
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan
telah meniup kan kedalamnya RuhKu, Maka tunduklah
kamu kepadanya dengan bersujud.

Yakni Allah telah tiupkan ke dalam jasad itu dari Ruh
ciptaanNya. Dimaksud dengan sujud di sini bukan
menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Adapun sewaktu
di Alam Amar kesemua Ruh-Ruh telah dikumpulkan
termasuklah Ruh-Ruh Para Nabi, Para Rasul, Para Siddiqin,
Syuhada, Solihin, orang-orang beriman dan yang tak
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
293
beriman termasuklah Ruh Namrud, Firaun, Qarun, Abu
Jahal dan Abu Lahab yang mana kesemuanya akan menjadi
keturunan Bani Adam lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengambil penyaksian dari mereka dengan berfirman
seperti mana tersebut di dalam Al-Quran pada Surah Al-
Araf ayat 172 yang bermaksud,
| > ,, _ _., _ `L . ls
. `.l >,,
l! l, !: l1. 1l !| ! _s
_,#s
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman: A Lastu
Bi Rabbikum? (Apa bukankah Aku Tuhan Pemelihara
kamu?) Sidang Para Ruh pun menjawab: Bala Syahidna
(Bahkan kami bersaksi). Demikian, agar di Hari Qiyamat
kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-
orang yang lengah terhadap perkara ini.

Sekelian Para Ruh itu bersaksi kepada Rabbaniyah
Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Dialah satu-satunya
Tuhan Yang Memelihara dan menyempurnakan segala
keperluan Ruh tanpa sebarang asbab, segala-galanya terus
dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua Ruh ini akan diuji
kebenaran penyaksian mereka di suatu alam yang penuh
dengan segala asbab iaitu Dunia Darul Asbab yang berada di
Alam Khalaq di bawah Arash. Sebelum Ruh itu diuji,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
294
terlebih dahulu dia diketemukan dengan pasangannya dari
Alam Khalaq iaitu jasadnya yang Allah jadikan dan sediakan
di dalam rahim ibunya yang disebut sebagai Alam Arham.

Setelah Ruh di hantar ke Alam Khalaq untuk bertemu
dengan Jasadnya, mereka mula melupai akan penyaksian di
Alam Amar tersebut dan mula mengambil sesuatu yang lain
sebagai Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengutuskan Para Nabi Alaihimus Solatu Wassalam untuk
menyeru manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu
Wa Taala namun tidak kesemuanya beriman kepada Allah
Subhanahu Wa Taala.

Seorang Yahudi telah datang kepada Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan
telah bertanyakan tentang Dzul Qarnain, Ashab Raqim dan
Ruh, maka turunlah Surah Al-Isra pada ayat 85 yang
bermaksud,
l`. _s _l _l _ ! .. _ l-l
| l
Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh;
Katakanlah, Ruh adalah dari urusan Amar Tuhanku. Dan
tidaklah kamu dikurniakan ilmu melainkan hanyalah
sedikit.

Adapun pengetahuan tentang Ruh yang ada pada
kefahaman kita amatlah terhad dan sangat sedikit jika
dibandingkan dengan hakikat sebenar Ruh itu. Walaupun
demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan
bahawa Ruh itu adalah dari AmarNya yakni Ruh itu adalah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
295
suatu Amar Allah Subhanahu Wa Taala dan itulah hakikat
sebenar Ruh. Wallahu Alam. Insan beriman pertama yang
Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan dalam rupabentuk
manusia yang lengkap adalah Hadhrat Adam Alaihissalam
dan Baginda digelar Abul Basyar yakni bapa bagi sekelian
manusia.

Perkataan Insan berasal dari kata Nis Yan yang bererti
Pelupa. Manusia pada fitrahnya adalah bersifat pelupa, tidak
berdaya untuk mengingat sesuatu untuk selama-lamanya.
Segala kegembiraan dan kesedihan akan terhenti apabila
manusia mula lupa terhadapnya. Begitulah juga dengan asal
usul kejadian insan, kebanyakan manusia lupa tentang asal
usul kejadian diri kecuali segelintir dari mereka yang benar-
benar berasa ingin kembali Kehadhrat Allah Subhanahu Wa
Taala. Lupa merupakan suatu kelemahan tabiat pada fitrah
manusia dan untuk mengubatinya Allah Subhanahu Wa
Taala telah mengurniakan amalan Dawah kepada Para Nabi
dan Rasul untuk menyeru manusia kembali kepada Allah
beserta amalan Zikirullah supaya mereka tidak lupa dan lalai
dari ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana
Dialah Zat yang menjadikan segala sesuatu dan hakikat
segala ilmu pengetahuan ada dalam pengetahuanNya.

Ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendak
menjadikan Hadhrat Adam Alaihissalam, Dia bermaksud
menjadikannya dan sebilangan anak cucunya sebagai
Khalifah di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala
telah menciptakan jasmani Hadhrat Adam Alaihissalam
daripada unsur-unsur Alam Khalaq iaitu tanah kering yang
dicampurkan air lalu menjadi tanah liat, kemudian Dia
menjadikan rupabentuk Hadhrat Adam Alaihissalam dalam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
296
keadaan yang sebaik-baik rupabentuk dengan TanganNya
Yang Mulia.

Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan
Hadhrat Jibril Alaihissalam turun ke Alam Khalaq melewati
langit dunia sehingga ke bumi untuk mendapatkan tanah-
tanah yang tertentu dari bahagian-bahagian bumi yang
tertentu untuk membentuk jasad Hadhrat Adam
Alaihissalam di dalam Syurga.

Kejadian Hadhrat Adam Alaihissalam adalah tanpa
bapa dan ibu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala dengan TanganNya. Setelah siap sempurna jasad
dibentuk, lalu Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan Ruh
Adam Alaihissalam ke dalam jasadnya.

Apabila jasad yang diciptakanNya telah benar-benar
bersedia untuk menerima kemasukan Ruh, ianya dinamakan
Taswiyah yakni Dia menyediakan Jasad untuk menerima
kemasukan Ruh dan ketika Ruh itu ditiupkan ke dalam jasad
ianya dinamakan Nafakh. Ruh Adam Alaihissalam adalah
terbit dari Ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu
ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jasad
Adam Alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala
meniupkan RuhNya ke jasad Adam Alaihissalam, lalu
hiduplah dia serta diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala akan segala nama-nama benda yang mana Para
Malaikat pun tidak mengetahuinya lantas Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman kepada sekelian Para Malaikat agar
sujud kepada Adam Alaihissalam.

Adapun sujud ini bukanlah bererti menyembah
Hadhrat Adam Alaihissalam akan tetapi ianya bererti
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
297
menghormati dan memuliakannya serta menunjukkan
ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala
terhadap Hadhrat Adam dan keturunannya. Kesemua Para
Malaikat di langit dan di bumi tunduk sujud kepada
Hadhrat Adam Alaihissalam kecuali Iblis Lanatullah Alaih
kerana ia enggan mengakui Kekhalifahan Hadhrat Adam
Alaihissalam dan keturunannya kerana Takabur dan
merasakan dirinya adalah jauh lebih mulia dari Hadhrat
Adam Alaihissalam.

Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan
manusia sebagai KhalifahNya di dunia bagi menyatakan
KebesaranNya. Walaubagaimanapun manusia itu bersifat
pelupa, dia lupa asal usulnya, lupa Tuhannya dan lupa
tanggungjawabnya sebagai Khalifah Allah Subhanahu Wa
Taala.

Hakikat ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 30 - 34 yang
bermaksud,
| ! , >lll | sl> _ l> l! `->
!, _ .` !, ,`. !$! _> _,. > '_1
,l ! | `ls ! l-.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
298
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

l. !. !l . .. ls >ll !1 ,
!`!,
| . _,.
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-
benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada
Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepadaKu
nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-
orang yang benar!"
l! ,>, l. !l | ! !.ls ,| `l-l `>>'

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang
kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan
kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
! `! , !.!, !l !, !.!, ! l
>l | `ls s ,.l _ `l. ! ,. ! .
`.>.
Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka
nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
299
kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman:
"Bukankah sudah Aku katakan kepadamu, bahwa
sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?"
| !l >lll >` >. | _l,| >.`
l _ _>l
Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk
golongan orang-orang yang kafir.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah
Al-Hijr ayat 28 31 yang bermaksud,
| ! ,, >lll | _l> :, _ .l. _ |>
``.
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang
manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur
hitam yang diberi bentuk,
| . _ _- `-1 l _> _
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan
telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka
tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
>. >ll l `--
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
300
Maka bersujudlah Para Malaikat itu semuanya bersama-
sama,
| _l,| > _ _>.l
Kecuali Iblis, ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang
sujud itu.

Yang dimaksudkan dengan sujud pada ayat ini
bukanlah bererti menyembah, tetapi sujud sebagai suatu
tanda penghormatan. Iblis asalnya bernama Azazil dan
bukanlah dari golongan Malaikat sebaliknya dari golongan
Jin yang dijadikan dari api yang panas. Dia telah mentaati
Allah Subhanahu Wa Taala sehingga telah ditinggikan
darjatnya menjadi ketua Para Malaikat. Iblis merasakan
dirinya lebih baik dari Hadhrat Adam Alaihissalam kerana
dia diciptakan dari api manakala Hadhrat Adam
Alaihissalam diciptakan dari tanah. Iblis bersifat takabur,
sombong dan kafir kerana itu dinamakannya sebagai Syaitan
lalu dia berusaha menyesatkan Hadhrat Adam Alaihissalam
namun Allah sentiasa memelihara keimanannya.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Araf pada ayat 11 dan 12 yang bermaksud,
1l 1l> . >. . !l >lll >`
>. | _l,| `l _> _ _>.l
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu
Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada
Para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka
merekapun bersujud kecuali Iblis, dia tidak termasuk mereka
yang bersujud.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
301
! ! ,- >`. | ,.` ! ! ,> _..1l> _
! .1l> _ _,L
Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk
bersujud (kepada Adam) di waktu aku menyuruhmu?"
Menjawab Iblis Aku lebih baik darinya, Engkau telah
menciptakanku dari api dan Engkau menciptakannya dari
tanah.

Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluk-
makhlukNya secara berpasang-pasangan, lalu
diciptakanNya Hadhrat Hawa Alaihassalam dari tulang
rusuk Hadhrat Adam Alaihissalam sebagai pasangan
baginya. Allah mengurniakan pasangan Hadhrat Adam dan
Hadhrat Hawa Alaihimassalam dengan segala nikmat
kehidupan di Syurga namun Allah Subhanahu Wa Taala
telah menetapkan suatu batas di mana mereka tidak
dibenarkan mendekati sebuah pohon yang mana jika mereka
ingkar akan mengakibatkan mereka berdua termasuk dalam
golongan orang-orang yang zalim.


Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala,
Syaitan berupaya menggelincirkan ketaatan mereka lalu
keduanya dikeluarkan dari Syurga dan diturunkan ke bumi
sepertimana maksud firmanNya di dalam Surah Al-Baqarah
ayat 35 38:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
302
!l `! _>` ,`> >' ! s >
!.: !,1. >:l !>. _ _,Ll
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan
isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya
yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan
janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu
Termasuk orang-orang yang zalim.
!l! _L:l !.s !>>! ! !l !l L,
/>.-, _-,l s
/>l _ 1.`.` _. || _,>
Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan
dikeluarkan dari keadaan semuladan Kami berfirman:
"Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang
lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan
kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."
1l. ` _ ., l ,!. ls | ,.l `>l

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari
Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
303
!l L, !. !-- !| >.! _. _ _,.
> ,l.
>
Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu!
kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang
siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada
kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih
hati".

Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat
dipastikan, sebab Al Quran dan Hadist tidak
menerangkannya. ada yang menamakan pohon Khuldi
sebagaimana tersebut dalam Surah Thaha ayat 120,
Z` l| _L:l ! `! ,l ls >: $#'
,l` l,
Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya,
dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada
kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Pohon itu dinamakan Syajaratul Khuldi (pohon
kekekalan), karena menurut Syaitan, orang yang memakan
buahnya akan kekal, tidak akan mati, pohon yang dilarang
Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Quran
dan Hadits tidak menerangkannya. ada yang menamakan
pohon Khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Taha ayat
120, tapi itu adalah nama yang diberikan Syaitan.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
304
Adam dan hawa dengan tipu daya syaitan memakan
buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan
keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh mereka
turun ke dunia. yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah
Iblis yang disebut dalam surat Al Baqarah ayat 34,
| !l >lll >` >. | _l,| >.`
l _ _>l
Dan ingatlah, ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat:
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka
kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk
golongan orang-orang yang kafir.

Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan
Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri,
karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-
mata kepada Allah. Maksud Keadaan semula ialah
kenikmatan, kemewahan dan kemuliaan hidup dalam surga.

Tentang beberapa kalimat (ajaran-ajaran) dari Tuhan
yang diterima oleh Adam sebahagian ahli tafsir
mengartikannya dengan kata-kata untuk bertaubat. Namun
kebanyakan manusia di kalangan anak cucu Adam itu
adalah orang-orang kafir yang mendustakan Ayat-Ayat
Allah Subhanahu Wa Taala dan melupakan tentang hakikat
asal-usul kejadiannya kerana tertipu dengan hasutan Syaitan
dan bisikan Hawa Nafsu.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Surah Al-
Baqarah ayat 39 yang maksudnya,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
305
_%! ` , !.!, ,l` > !l !,
$#> _
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan Ayat-
Ayat Kami, mereka itu penghuni Neraka, mereka kekal di
dalamnya.

Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan
Hadhrat Adam Alaihissalam dengan ilmu pengetahuan dan
kebijaksanaan. Begitulah juga dengan sekelian anak cucu
Hadhrat Baginda Adam Alaihissalam, mereka di kurniakan
dengan kebijaksanaan untuk mengetahui tentang berbagai
macam ilmu pengetahuan dan sesungguhnya segala ilmu
pengetahuan itu adalah dari Allah juga datangnya.

Sepertimana Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengajarkan Hadhrat Adam Alaihissalam dengan
pengetahuan dan kefahaman begitulah juga tindakan Allah
Subhanahu Wa Taala terhadap sekelian anak cucu Hadhrat
Adam Alaihisalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
telah memerintahkan sekelian Para Malaikat untuk sujud
kepada Hadhrat Adam Alaihissalam. Begitulah juga dengan
sekelian anak cucu Hadhrat Adam Alaihissalam sehingga ke
Hari Qiyamat, Allah Taala telah perintahkan Para Malaikat
itu untuk menunaikan segala keperluan dan hajat mereka
seperti petunjuk hidayah, rezeki, keselamatan, hujan, udara,
doa dan sebagainya, bagi melaksanakan tanggungjawab
menyempurnakan segala keperluan Hadhrat Adam
Alaihissalam dan anak cucunya.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
306
3. ALAM ARHAM

ARHAM adalah kata jamak bagi Rahimun iaitu rahim
wanita atau disebut Uterus. Alam Arham adalah alam
kandungan rahim ibu. Ruh Hadhrat Adam dan Hawa
Alaihimassalam tidak melalui Alam Rahim Ibu manakala
Ruh-Ruh lain yang telah Allah Subhanahu Wa Taala
ciptakan, dihantarkan mereka ke Dunia ini ketika jasad
mereka itu terbentuk di dalam rahim ibu-ibu mereka. Allah
Subhanahu Wa Taala yang memulakan segala penciptaan
makhluk-makhlukNya lalu mematikan mereka kemudian
menghidupkan mereka sekali lagi dan kepada Allah
Subhanahu Wa Taala juga mereka kembali.

FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 11 yang
bermaksud,
< , _ll . -` . l| `->.
Allah yang memulakan penciptaan makhluk kemudian
menghidupkannya kembali, kemudian kepadaNyalah kamu
akan dikembalikan.

Adapun kejadian manusia ada dinyatakan Allah di
dalam Al-Quran pada Surah Al-Mukminun ayat 12 hingga 16
yang mafhumnya seperti berikut,
1l !1l> _. _ '#l _ _,L
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari
suatu saripati (berasal) dari tanah.
. l-> L _,>
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
307
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kukuh (Rahim).
. !1l> Ll 1l. !1l 1l-l -.` !1l -.l
!Ls !.> L-l !>' . !: !1l> > !,. <
_.> _,1l'
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu
segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan
segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu
tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian
Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka
Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.
. />| -, ,l .l
Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-
benar akan mati.
. />| 1l .-,.
Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan
(dari kuburmu) di hari Qiyamat.

FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 20 21 yang
bermaksud,
_ .. >1l> _ ,. . | . ":, :..
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
(menjadi) manusia yang berkembang biak.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
308
_ .. _l> />l _ >. l> `>`..l !l| ->
, > | ,l 1l `>.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Semua manusia adalah dari keturunan Hadhrat Adam
Alaihissalam dan bentuk jasmaninya dijadikan dari Tanah
dan begitulah juga pada kejadian Hadhrat Hawa
Alaihassalam. Habil dan Qabil adalah anak-anak Hadhrat
Adam Alaihissalam dan kejadian mereka Allah Subhanahu
Wa Taala telah jadikan menerusi hubungan kelamin antara
Hadhrat Adam Alaihissalam dan Hadhrat Hawa
Alaihassalam dan Ruh mereka ditiupkan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala ketika mereka berada di dalam
kandungan rahim ibu mereka iaitu Hadhrat Hawa
Alaihassalam. Begitulah juga dengan kejadian sekelian
manusia sesudah Hadhrat Adam dan Hawa
Alaihimassalam. Allah Subhanahu Wa Taala telah
mengingatkan perkara ini di dalam Al-Quran pada Surah Al-
Araf ayat 189 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
309
%! >1l> _ _ > -> !. !> _>`.l !,l|
!l !8:-. l> > !> , ., !l l1. s
< !, _l !.. !>l. _>l _ _>:l _
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa
senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia
merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia
merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada
Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika
Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami
terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Menerusi perhubungan kelamin yang sah secara
pernikahan maka akan terpancarlah air mani dari pihak bapa
dan berpindahlah air mani tersebut ke dalam rahim ibu. Ini
merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa
Taala pada kejadian Alam Semesta khususnya kepada
manusia. Dialah yang telah menciptakan sekelian Ruh dan
Jasad bagi Insan sebagaimana firmanNya dalam Surah As-
Sajdah ayat 7 9 yang bermaksud,
%! _.> `_: 1l> , _l> _. _ _,L
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
. -> `&#`. _ '#l _ ! _,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
310
Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air
yang hina.
. 1 _ .> -> `>l _.l .,
l ! `: _
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke
dalamnya Ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi
kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu
sedikit sekali bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah
An-Nahl ayat 4 yang bermaksud,
Yl> _. _ L | '.> _,,
Dia telah menciptakan manusia dari air Mani, tiba-tiba dia
menjadi pembantah yang nyata.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh
Hadhrat Imam Muslim Rahmatullah alaih, dari Hadhrat
Abdullah Ibni Masud Radhiyallahu Anhu berkata bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda,
Bahawasanya seseorang dari kamu itu
dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibunya
selama empat puluh hari sebagai air mani Nutfah ,
kemudian menjadilah Alaqah segumpal darah selama
tempoh empat puluh hari itu juga, kemudian menjadilah
Mudghah seketul daging selama tempoh empat puluh hari
itu juga. Kemudian Allah Taala mengutuskan Malaikat
lalu meniupkan Ruh di dalam tubuhnya dan diperintahkan
dengan empat perkara iaitu, menuliskan tentang rezekinya,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
311
ajalnya, amalannya dan sama ada menjadi seorang yang
celaka atau bahagia.

Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits Dehlawi
Rahmatullah alaih telah meriwayatkan sebuah Hadits
dinyatakan dalam Sahih Muslim, dari Hadhrat Huzaifah Ibni
Asid Radhiyallahu Anhu berkata bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda,
Apabila habis tempoh empat puluh dua hari
setelah air mani menetap dalam rahim ibu, Allah utuskan
Malaikat untuk membentuknya, menjadikan telinganya,
matanya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Setelah
semuanya siap, Malaikat bertanya kepada Allah, Wahai
Tuhanku, beritahulah apakah ia patut dijadikan lelaki atau
perempuan?Allah kemudian membuat keputusan seperti
yang dikehendakiNya dan Malaikat menulisnya.Malaikat
kemudian bertanya tentang umurnya. Allah pun
menentukan sebagimana yang dikehendakiNya dan
Malaikat menulis. Kemudian Malaikat keluar dengan kitab
bertulis dalam tangannya, tanpa tambahan atau kurangan
apa-apa pun.

Dalam tempoh lebih kurang enam hingga ke sembilan
bulan, Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan
kejadian manusia di dalam Rahim Ibu yang dilapisi dengan
tiga lapis kegelapan bermula dari setitis benih zarah Mani
atau Nutfah dari seorang bapa yang dipindahkan melalui
zakar kemaluannya kepada faraj kemaluan seorang ibu lalu
ia berpindah ke pangkal Rahim ibu itu untuk disenyawakan
dengan benihnya. Dalam tempoh empat puluh hari kedua-
dua benih dari bapa dan ibu itupun disenyawakan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia bertukar menjadi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
312
darah dan dalam tempoh empat puluh hari yang berikutnya
ia berubah menjadi daging kemudian tempoh empat puluh
hari berikutnya ia ditumbuhi tulang belulang, kemudian
empat puluh hari berikutnya ia dibungkuskan dengan
daging kemudian empat puluh hari yang berikutnya Allah
memberikan rupabentuk kemudian ditiupkanNya Ruh ke
dalam jasad tersebut.


4. ALAM DUNIA

SETELAH sempurna kejadian manusia di dalam kandungan
rahim ibunya, maka Allah mengeluarkannya ke Alam Dunia
bagi menguji penyaksian mereka masing-masing, agar
mengenali antara satu sama lain, membiakkan keturunan
mereka agar menjadi orang-orang yang bertaqwa. Dia yang
menjadikan berbagai kaum serta suku-suku bangsa dan
semuanya itu membuktikan kekuasaanNya. Banyak
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh manusia
dalam kehidupan di Dunia bagi menyempurnakan amanah
yang telah Allah kurniakan kepada manusia semenjak awal
penciptaannya.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
An-Nahl ayat 78,
< >>> _ L, >. l-. !: -> `>l
_.l ., >l-l `>:.
Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia
menjadikan bagi kamu As-Samu yakni pendengaran, Al-
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
313
Absar yakni penglihatan dan Al-Af-idah yakni hati-hati,
agar kamu bersyukur.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 212
surah Al-Baqarah yang bermaksud,
_` _%#l ` >l !l ``. _ _%! `
_l 1. ` 1l < ` _ '!: ,-, ,!.>

Kehidupan Dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-
orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang
beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih
mulia daripada mereka di hari Qiyamat. dan Allah memberi
rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa
batas.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Mukmin ayat 39 yang bermaksud,
1 !| >l !l _. | > ' 1l
_
Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah
kesenangan (sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah
negeri yang kekal.

Dalam Surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu Wa
Taala berfirman yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
314
_ 1 ,RQ !| . `> 1l
_ _>` _s !l > >l 1 ! ! l !$! |
_. `-l
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan
Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah
beruntung. Dan tidaklah kehidupan Dunia itu melainkan
kesenangan kebendaan yang memperdayakan.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Anam ayat 32 yang bermaksud,
! >l !$! | '-l l '$#l > ,> _%#l 1.
l1-.
Dan tiadalah kehidupan Dunia ini, selain dari main-main
dan senda gurau belaka dan sungguh kampung Akhirat itu
lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah
kamu memahaminya?

Maksudnya, kesenangan-kesenangan duniawi itu
hanya sebentar dan tidak kekal. janganlah orang terperdaya
dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari
memperhatikan urusan akhirat. Seterusnya Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman dalam Surah Al-Ankabut ayat 64 yang
bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
315
! >l !$! | l '-l | $! > l
`>' l ! l-
Dan tiadalah kehidupan Dunia ini melainkan senda gurau
dan main-main dan sesungguhnya Akhirat Itulah yang
sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Dalam Surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu Wa
Taala berfirman yang bermaksud,
!! _%! ` ! />l | '/>l ` , <
`.l!. || _ .. >l!, !l > !
_. >l !l > | l
Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila
dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada
jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di
tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia
sebagai ganti kehidupan di Akhirat? Padahal kenikmatan
hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan)
diakhirat hanyalah sedikit.

Seterusnya pada ayat 55 Surah At-Taubah, Allah
Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya,
,,>-. `l l !| ` < ,-`l !,
>l !l _. . `
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
316
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka
menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan
(memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa
mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang
nyawa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Allah Subhanahu Wa Taala memberikan
perumpamaan tentang kehidupan Dunia ini menerusi
Firmannya dalam surah Yunus ayat 24 yang bermaksud,
!| `. >l !l ! l _ !.l 1l.>! .,
,!, _ ! `! '_!l `- _.> | ,> `_
!`>` L !l ' !,l. !9. !'
l ! !l-> .> l l -. _!, ,l
`. 1l `.
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah
seperti air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu
tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman
bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan
binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna
keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya dan
pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti
menguasasinya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami
di waktu malam atau siang, lalu Kami jadikan (tanam-
tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit,
seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
317
Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada
orang-orang berfikir.

Perhiasan maksudnya, bumi yang indah dengan
gunung-gunung dan lembah-lembahnya telah menghijau
dengan tanam-tanamannya dan dapat memetik hasilnya.
Perumpamaan kehidupan Dunia seperti air dijelaskan lagi
oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al-Kahfi ayat
45 yang bermaksud,
`,. : >' !l ! l _ !.l 1l.>!
., V!, _ _,.! !: '. _l l < ls
`_: .1
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia),
kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari
langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di
muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering
yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah, Maha
Kuasa atas segala sesuatu.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
pada ayat 46 dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud,
`!l `,l >l !l 1,l >l.l ,>
s ,, !,. ,>
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan Dunia
tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
318
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk
menjadi harapan.

Dalam Surah Al-Hadid ayat 20, Allah subhanahu Wa
Taala berfirman yang maksudnya,
ls ! >l !l '-l >!. >, ".l>.
l : s >s !>l .!, . _
1. `.` . `> !L`> > ',s : -
_ < . ! >l !$! | _. `-l
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan Dunia ini
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan
dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-
banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti
hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat
warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan di Akhirat
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta
keridhaanNya, dan kehidupan Dunia ini tidak lain hanyalah
kesenangan yang menipu.

Maka, Allah Subhanahu Wa Taala telah
memperingatkan manusia menerusi FirmanNya dalam Surah
Luqman ayat 33 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
319
!! '_!l 1. >, :> ! > $! _s .l
l l> _s .$! !: | s < _>
`-. >l !l - <!, '`-l
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan
takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak
tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak
dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya
janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali
kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula)
penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati)
Allah.

Namun, perkara yang paling utama dalam kehidupan
di Alam Dunia ini adalah Marifat Allah yakni mengenal
siapakah Tuhan yang disebut Allah itu? Allah adalah Tuhan
Semesta Alam dan kita adalah hamba-hambaNya dari
kalangan makhluk-makhluk ciptaanNya. Tugas kita sebagai
hamba adalah mengenalinya dengan seakrab yang mungkin
dan menunaikan ketaatan pengabdian dan kehambaan kita
terhadapNya. Allah berfirman dalam Surah Az-Zariyat ayat
56 yang bermaksud:
! 1l> _>' _ | ,-l
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepadaKu.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Hujurat ayat 13,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
320
!! '_!l !| />1l> _ _. >l-> !,`-: !,
!-.l | /> s < >91. | < ls ,,>
Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang
yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Menyedari.

FirmanNya lagi di dalam Surah Al-Insan ayat 1 3
yang bermaksud,
. ls _. _,> _ $! l _> !:
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa,
sedang Dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat
disebut?
!| !1l> _. _ L _!: l., l-> !- ,.,

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes
mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya
(dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan
Dia mendengar dan melihat.
!| ,.l !| !: !|
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus;
ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
321
HIDUP DAN MATI

HIDUP bererti hayat dan mati bererti maut. Allah
Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kehidupan dan
Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang menciptakan
kematian. Dialah Zat yang menghidupkan dan memberikan
kehidupan dan Dialah juga Zat yang tidak mati dan
mematikan segala yang telah dihidupkanNya.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Ali Imran ayat 156,
!! _%! ` >. _%!l ` l! > |
,. _ l s l l !s ! .! ! l.
->l < ,l .> ,l < .> . < !,
l-. ,.,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti
orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang
mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila
mereka Mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka
berperang: "Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah
mereka tidak mati dan tidak dibunuh," akibat (dari
Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah
menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati
mereka. Dan Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah
melihat apa yang kamu kerjakan.

FirmanNya lagi dalam surah Al-Araf ayat 158,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
322
!! Z!l | ` < l| !-- %! l l`
,.l _ l| | .`>` ` `! <!,
&! _,l %! ` <!, ..l `-,.
l-l ..
Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan
Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai
kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan,
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi
yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada
kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia,
supaya kamu mendapat petunjuk".

Dalam Surah Al-Mukminun ayat 80, Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman yang bermaksud,
%! .> ` `&! l.> l !l
l1-.
Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah
yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah
kamu tidak menggunakan akalmu untuk memahaminya?

Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam Surah
Al-Hijr ayat 23 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
323
!| _`>l ._= _> .l
Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang
menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang
mewarisi.

Kehidupan di Dunia Allah Taala jadikan sebagai
laluan untuk menuju kehidupan Barzakh Qubur dan
seterusnya kehidupan Akhirat yang panjang. Untuk
menghayati maksud sebenar manusia dihantar ke Dunia,
seseorang itu hendaklah kembali kepada pedoman Allah dan
Rasul iaitu menerusi petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits dan
mengamalkannya di dalam kehidupan sepertimana Sunnah
yang telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang itu
mengambil petunjuk selain dari petunjuk Allah dan Rasul,
ianya tidak akan membawanya ke arah kejayaan yang hakiki.
Sebagai seorang yang Muslim dan Mukmin lagi Muhsin,
seseorang itu perlu sentiasa hidup dalam menghayati
Kebesaran Allah dan Kemuliaan Sunnah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah adalah cara kehidupan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap
hal dan keadaan sebagai persediaan kita menghadapi maut
kerana sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Ali
Imran ayat 185 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
324
_ 1 ,RQ !| . `> 1l
_ _>` _s !l > >l 1 ! ! l !$! |
_. `-l
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan
sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan
pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah
beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah
kesenangan yang memperdayakan.

Allah menjadikan kehidupan Dunia ini sebagai
tempat ujian sepertimana firmanNya dalam Surah Al-Mulk
ayat 1 dan 2 yang bermaksud,
,. %! , ,ll ls `_: '
Maha Suci Allah yang di tanganNyalah segala kerajaan, dan
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
%! _l> ,l >' l,l /> _.> s '-l
'-l
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan
Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada orang-
orang yang beriman dalam Surah Ali Imran ayat 102 yang
bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
325
!! _%! ` 1. < _> ..!1. _. | .
l`.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama
Islam.

Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
dalam Surah Al-Baqarah ayat 28 yang bermaksud,
`>. <!, . !. >! . >.` .
>> . l| `->.
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya
mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu
dimatikan dan dihidupkanNya kembali, kemudian
kepadaNyalah kamu dikembalikan?

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
pada Surah Al-Baqarah ayat 56 yang bermaksud,
. >:-, -, >. l-l `>:
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati,
supaya kamu bersyukur.

Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian
Mufassirin ialah mati yang sebenarnya, dan menurut
sebagian yang lain ialah, pengsan akibat sambaran halilintar.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
326
Terdapat juga golongan yang menafikan kewujudan
Alam Barzakh kerana menganggap jasad yang telah
dikebumikan akan hancur menjadi tanah semula. Mereka
menafikan tentang hari kebangkitan sesudah mati. Mereka
tidak menyedari kewujudan Ruh dalam diri mereka dan
menafikan segala yang bersifat Ruhaniah atau mungkin saja
kerana mereka takut untuk menghadapi Hari Perhisaban di
Padang Mahsyar dalam kehidpan di Akhirat kelak.
Kebanyakan manusia itu membantah peraturan yang telah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka.
Kebanyakan manusia juga mengingkari tentang kehidupan
sesudah mati di mana semua manusia akan dibangkitkan
dari kubur mereka masing-masing pada Hari Qiyamat kelak.
Di kalangan manusia ada yang meyakini kebenaran Hari
Kebangkitan dari kubur dan kebanyakan manusia
meraguinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam
Surah Al-Hajj pada ayat 5 yang bermaksud,
!! '_!l | `. _ -,l !| />1l> _ ,.
. _ L . _ 1l. . _ -. 1l ,s 1l _,,`l
>l 1 l> ! '!: || > . . >`> L
. -l,.l : _ .` _ ` ||
`-l l l- _ -, l. !: .
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
327
! | !l !l. !l ,. , ., _
__ _,
Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang
kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) sesungguhnya
Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak
sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami
tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai
waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan
kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur)
kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu
ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang
dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak
mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah
diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian
apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi
itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam
tumbuh-tumbuhan yang indah.

Bermula dari bangun tidur sehingga ke masuk tidur,
dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki seharusnya
dihiasi dengan amalan Sunnah. Untuk kehidupan di Dunia
seseorang itu amat memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu
Duniawi untuk urusan Dunia dan Ilmu Agama untuk urusan
Dunia dan Akhirat. Ilmu Duniawi ini ada berbagai macam
untuk kita mengetahui tentang hakikat segala macam benda
dan perkara. Barangsiapa yang melihat bukti-bukti
Kebesaran Allah dalam ilmu-ilmu Duniawi tersebut, maka
dia akan beroleh petunjuk dan sebaliknya jika dia menafikan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
328
kewujudan Tuhan, penghasilan ilmunya akan buntu tanpa
jawapan.

Bagi mengurus kehidupan di Dunia seseorang itu
perlu menggunakan segala kebijaksaannya untuk
memperolehi rezeki, mendapatkan tempat perlindungan,
kenderaan dan pengangkutan serta isteri dan anak-anak
kerana kesemuanya itu merupakan keperluan asas bagi
jasmani dan emosi. Rezeki boleh dicari menerusi perniagaan,
pertanian, bekerja dan sebagainya manakala untuk
keperluan emosi, dia boleh berkahwin dengan mana-mana
wanita yang halal untuk dinikahi bagi menghasilkan zuriat-
zuriat yang akan menyejukkan matanya.

Segala aturan kehidupan dan panduan untuk
menempuh kehidupan di Dunia telah Allah Subhanahu Wa
Taala berikan menerusi Kitab SuciNya Al-Quran dan
menerusi kehidupan amali Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala
larangan dan tegahan juga ada dinyatakan di dalamnya
selain perintah dan hukum-hakam.

Maka hendaklah seseorang Salik itu sentiasa membaca
Kitab Al-Quran dan fahamkan isi kandungannya untuk
diamalkan di dalam kehidupan. Di samping itu sentiasa
beramal dengan amalan Sunnah Nabi dan berusaha
menghidupkan amalan Sunnah Nabi dalam keluarga dan
masyarakat. Kehidupan Dunia adalah singkat bagi setiap
yang bernyawa kerana setiap yang bernyawa pasti akan mati
dan mati adalah sesuatu yang pasti bagi setiap yang
bernyawa. Setelah menjalani kehidupan Dunia dari bayi
menjadi kanak-kanak lalu menjadi budak kemudian menjadi
remaja lalu menjadi aqil dan baligh seterusnya menjadi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
329
seorang yang dewasa. Setelah cukup tempoh dewasa, dia
akan menjadi tua dan menanti saat kematian datang
menjemput.

Hendaklah kita sentiasa berusaha memperbaiki mutu
amalan kita yang zahir dan yang batin dengan penuh
keikhlasan dan Istiqamah demi mengharapkan
KeredhaanNya. Perjalanan peringkat kehidupan manusia
adalah kejadian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu
Wa Taala dan Dialah juga yang mengurniakan nyawa dalam
kehidupan dan bahawa sesungguhnya setiap yang bernyawa
pasti akan mati.

Kematian adalah Haq yang mana setiap yang hidup
pasti akan menempuhinya kecuali Zat Allah Subhanahu Wa
Taala Yang Maha Hidup lagi Kekal Abadi. Kematian juga
merupakan suatu kejadian yang telah ditetapkan oleh Allah
dan Dialah yang menjadikannya sebagai suatu peringatan
kepada manusia bahawa kehidupan di Dunia ini adalah
bersifat sementara, main-main, senda gurau dan tipu daya
belaka.

Setiap yang hidup akan mati dan evolusi akan silih
berganti. Musim berubah dan keturunan manusia
berkembang biak dan bercambah kerana alam adalah bersifat
baharu dan sentiasa berubah-ubah. Ajal kematian adalah
pintu untuk menempuh Alam Barzakh dan saat serta
waktunya telahpun menjadi suatu ketetapan dari Allah
Subhanahu Wa Taala dan seorang pun tidak dapat
melarikan diri darinya.

Untuk mendapatkan kehidupan yang baik serta
dalam pemeliharaan Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
330
maka hendaklah seseorang manusia beriman dan taat
kepada Allah Tuhan Penciptanya dan mengambil petunjuk
dari kehidupan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah
sentiasa berpegang kepada ajaran-ajaran dari Al-Quran dan
As-Sunnah.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Jumuah ayat 8 yang bermaksud,
| ,l %! . | 1l` . . ||
ls -l :l >`,` !, . l-.
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari
daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan
menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada
(Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu
Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Di dalam Surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman yang bermaksud,
! >. `>` Vl l . _`, : |
,.. .> l1 . _ s < | ,..
l1 . _ s _ s < !
1l l> 1 !:>
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan
kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
331
kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka
mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka
ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini
(datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)". Katakanlah:
"Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-
orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikitpun?

Kemenangan dalam peperangan atau rezki. Pelajaran
dan nasihat-nasihat yang diberikan. Pada ayat 145 Surah Ali
Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang
bermaksud,
! ! _l ,. | |, < !,. > `
,. !l .. !. _ ` ,. > .. !.
> _>:l
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan
izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan
waktunya. barang siapa menghendaki pahala Dunia,
niscaya Kami berikan kepadanya pahala Dunia itu, dan
barang siapa menghendaki pahala Akhirat, Kami berikan
(pula) kepadanya pahala Akhirat itu. dan Kami akan
memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
An-Nahl ayat 61 yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
332
l >` < _!l /SlL, ! . !,l. _ , _>l
`>` || > .
| l> `l> `.`. s! `1.`.
Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya,
niscaya tidak akan ditinggalkanNya di muka bumi
sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang
ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang
ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula)
mendahulukannya.

Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang mafhumnya,
Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan
masuklah satu kumpulan Malaikat ke dalam lubang-
lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik
Ruhnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga
sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan
Malaikat yang lain masuk menarik Ruh dari lutut hingga
sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang
lagi satu kumpulan Malaikat yang lain masuk dan menarik
Ruhnya dari perut hingga sampai ke dada dan
kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi
satu kumpulan Malaikat masuk dan menarik Ruh dari
dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang
dikatakan saat nazak orang itu.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
333
Seterusnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda yang mafhumnya,
Jika orang yang nazak itu orang yang beriman,
maka Malaikat Jibrail Alaihissalam akan menebarkan
sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang
nazak itu dapat melihat kedudukannya di Syurga. Apabila
orang yang beriman itu melihat Syurga, maka dia akan
lupa kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah
kerana sangat rindunya pada Syurga dan melihat terus
pandangannya kepada sayap Jibrail Alaihissalam. Jika
orang yang nazak itu orang Munafik, maka Jibrail
Alaihissalam akan menebarkan sayap di sebelah kiri.
Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya
di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat
orang di sekelilingnya. Ini adalah kerana terlalu takutnya
apabila melihat Neraka yang akan menjadi tempat
tinggalnya.

Dinyatakan dalam Hadits bahawa apabila Allah
Subhanahu Wa Taala mengkehendaki seorang Mukmin itu
dicabut nyawanya maka datanglah Malaikat Maut. Apabila
Malaikat Maut hendak mencabut Ruh orang Mukmin itu
dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang
Mukmin itu dengan berkata,
Tidak ada jalan bagimu mencabut rohongan ini
melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan
lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Setelah Malaikat Maut mendengar penjelasan itu
maka dia pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang
Mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
yang bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
334
Wahai Malaikat Maut, kamu cabutlah Ruhnya dari
arah lain.

Sebaik sahaja Malaikat Maut mendapat perintah Allah
Subhanahu Wa Taala, maka Malaikat Maut pun cuba
mencabut Ruh orang Mukmin dari arah tangan. Tapi
keluarlah sedekah dari arah tangan orang Mukmin itu,
keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluarlah
penulisan ilmu. Maka berkata tangan,
Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut Ruh
orang Mukmin dari arah ini kerana tangan ini telah
mengeluarkan sedekah, tangan ini mengusap kepala anak-
anak yatim dan angan ini menulis ilmu pengetahuan.

Oleh kerana Malaikat Maut gagal untuk mencabut
Ruh Orang Mukmin dari arah tangan maka Malaikat Maut
cuba pula dari arah kaki. Malangnya Malaikat Maut juga
gagal melakukannya sebab kaki berkata,
Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki
ini sentiasa berulang alik mengerjakan Solat dengan
berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-
majlis ilmu.

Apabila gagal Malaikat Maut mencabut Ruh orang
Mukmin dari arah kaki, maka Malaikat Maut cuba pula dari
arah telinga. Sebaik sahaja Malaikat Maut menghampiri
telinga maka telinga pun berkata,
Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga
ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir.

Akhir sekali Malaikat Maut cuba mencabut Ruh orang
Mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak
menghampiri mata maka berkatalah mata,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
335
Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini
sentiasa melihat beberapa Mushaf dan kitab-kitab dan
mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah.

Setelah gagal, maka Malaikat Maut kembali kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu
Wa Taala berfirman yang bermaksud,
Wahai MalaikatKu, tulis AsmaKu di telapak
tanganmu dan tunjukkan kepada Ruh orang yang beriman
itu.

Sebaik sahaja mendapat perintah dari Allah
Subhanahu Wa Taala, maka Malaikat maut menghampiri
Ruh orang beriman itu dan menunjukkan Asma Allah
Subhanahu Wa Taala. Sebaik sahaja melihat Asma Allah dan
cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka
keluarlah Ruh tersebut dari arah mulut dengan tenang.
Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan
Ibnu Abi Dunya Rahmatullah alaihima bahawa Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam telah bersabda,
Secerdik cerdik manusia adalah yang terbanyak
ingatannya kepada kematian serta yang terbanyak
persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Mereka
itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan mereka
pergi ke Alam Baqa dengan membawa kemuliaan Dunia
serta kemuliaan Akhirat.

Ibnu Abi Dunya Rahmatullah alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
bersabda,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
336
Perbanyakkanlah mengingat kematian kerana yang
sedemikian itu akan menghapuskan dosa dan
menyebabkan timbulnya kezuhudan di Dunia.

Imam Tabrani dan Imam Baihaqi Rahmatullah
alaihima telah meriwayatkan sebuah Hadits bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda,
Cukuplah kematian itu sebagai penasihat.

Imam At-Tirmizi Rahmatullah alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
bersabda,
Perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang
melenyapkan segala macam kelazatan.


5. ALAM BARZAKH QUBUR

ALAM Barzakh adalah Alam Qubur atau kubur iaitu alam
sesudah mati. Banyak Hadits yang mengkhabarkan tentang
keperitan azab yang tersedia di Alam Barzakh. Kubur akan
menjadi tempat yang sempit bagi mereka yang munafiq,
kafir dan tidak beriman sebaliknya akan menjadi sebuah
taman dari taman-taman Syurga bagi orang-orang yang
beriman dan beramal soleh. Alam Kubur merupakan tahap
pertama kehidupan Akhirat dan sesiapa yang selamat dalam
kehidupan kubur, maka akan selamatlah dirinya dalam
kehidupan Akhirat yang seterusnya iaitu di Mahsyar, Mizan
dan Sirat.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
337
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Abasa pada ayat 18 hingga 22 yang bermaksud,
_ `_: 1l> _ L 1l> 1 _ .
,.l . . .! ! . | !: :
Dari apakah Allah telah menciptakannya? Dari setitis Mani
Allah telah menciptakannya lalu menentukan Qadar
baginya. Kemudian Dia memudahkan jalannya. Kemudian
Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam Kubur.
Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya
kembali.

Yang dimaksudkan dengan menentukan Qadar ialah
menentukan tahap-tahap kejadiannya, umurnya, rezekinya
dan nasibnya. Memudahkan jalan bermaksud memudahkan
kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk
menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat.

Di dalam Surah At-Takatsur yang terdiri dari 8 ayat,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya,
`>9l `.l>.l _.> `n` ,!1l l-.
. l-. l l-. l. _,1l
`.l >>' . !`.l _,s _,1l . _l`..l
_s -l
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu
masuk ke dalam Kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
338
mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu,
kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nescaya kamu
benar-benar akan melihat Neraka Jahim. Dan sesungguhnya
kamu benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan
yang yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari
itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di
Dunia itu.

Bermegah-megahan bermaksud dalam soal banyak
harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah
melalaikan kamu dari ketaatan. Ainul Yaqin artinya melihat
dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan
keyakinan yang kuat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala
dalam Surah Al-Haj ayat 7 yang bermaksud,
s!.l . !, < -, _ ,1l
Dan sesungguhnya hari Qiyamat itu pasti datang, tidak ada
keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah membangkitkan
semua orang yang ada di dalam Kubur.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al-
Adiyat ayat 9 yang bermaksud,
`l- | .-, ! ,1l _
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan
apa yang ada di dalam Kubur.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Infitar ayat 4 yang
bermaksud,
| ',1l ,.-,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
339
Dan apabila Kubur dibongkarkan.

FirmanNya dalam Surah Fatir ayat 22 yang
bermaksud,

! .`. '!> V | < _`. _ '!: !
_`., _ ,1l
Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-orang
yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran
kepada siapa yang dikehendakiNya dan kamu sekali-kali
tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam Kubur dapat
mendengar.
Maksudnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberi
petunjuk kepada orang-orang Musyrikin yang telah mati
hatinya. FirmanNya dalam Surah Taubah ayat 84 yang
bermaksud,
.. ls > . ,! , 1. ls . | `
<!, .&! .! 1.
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan
(jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan
janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan
RasulNya dan mereka mati dalam keadaan fasik.

FirmanNya dalam Surah Taha ayat 124 yang
bermaksud,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
340
_ _s _s | `&! :- l>. `:>
1l s
Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami
akan menghimpunkannya pada hari Qiyamat dalam
keadaan buta.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mentafsirkan ayat yang
tersebut di atas bersabda,
Iaitu siksa orang kafir di dalam kubur. Dan demi
Zat yang jiwaku berada pada genggaman KekuasaanNya,
bahawasanya Dia menguasakan 99 Tanin. Tahukah kamu
semua apakah Tanin itu? Tanin adalah 99 ular yang setiap
ular mempunyai sembilan kepala yang menyembur dan
menyakari orang kafir hingga Hari Qiyamat dan dia akan
digiring dari kuburnya dalam keadaan buta.

Sekali peristiwa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjid.
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam melihat sekumpulan manusia yang sedang
bersenda gurau dan bergelak ketawa lantas Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda,
Jika sekiranya kamu senantiasa mengingat akan
maut maka sudah tentu tidak akan terjadi sedemikian ini.
Tiada suatu hari pun di mana Kubur tidak mengatakan
bahawa, Aku adalah tempat sesalan dan gundah gulana.
Aku adalah tempat pensunyian. Aku adalah rumah bagi
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
341
binatang-binatang melata. Apabila seorang Mukmin
dikebumikan maka Kubur menyambutnya dengan baik
dan berkata kepadanya, Selamat datang, alangkah
bagusnya kau telah datang kepadaku. Di antara mereka
yang tinggal di permukaanku, kaulah yang paling ku
cintai. Kini kau telah diserahkan kepadaku, nescaya aku
bertindak baik terhadapmu. Kemudian Kubur
diperluaskan sehingga sejauh matanya memandang,
terbukalah padanya pintu Syurga dari mana dia merasai
hawa dan keharuman Syurga. Sebaliknya apabila seorang
yang berdosa dikebumikan maka Kubur menyambutnya
dengan berkata, Alangkah celakanya dan nahasnya kamu
datang kepadaku, apakah gunanya kamu datang
kepadaku? Di antara mereka yang tinggal di permukaanku,
kaulah yang paling aku benci. Kini kau telah diserahkan
kepada aku, maka akan kau lihat apa yang akan aku
perbuat denganmu nanti. Kemudian dia dihimpit oleh
Kubur hingga tulang-tulang rusuknya berceragah seperti
jari-jari tangan berceragahan apabila tergenggam di antara
satu dengan yang lain. Kemudian sembilan puluh atau
sembilan puluh sembilan ekor ular dilepaskan ke atasnya.
Ular-ular itu akan menyiksanya sehingga ke Hari
Qiyamat.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika seekor ular itu bertempik sekali ke arah bumi
maka kerana bisanya tidak akan tumbuh lagi rumput-
rumput di bumi itu sehingga ke Hari Qiyamat.

Diberitakan dalam sebuah Hadits bahawa sekali
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam berada dalam satu perjalanan, dengan tak
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
342
semena-mena unta yang dikenderai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan
ke muka seolah-olahnya ada sesuatu yang sedang berlaku di
situ.

Seorang Sahabat bertanya kepada Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kenapa berlaku sedemikan Ya Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam?

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Ada seorang yang sedang disiksa di dalam
Kuburnya. Suara siksa Kubur itu terdengar oleh unta ini,
itulah yang menyebabkan ia takut dan enggan ke muka.

Dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah melalui dua buah Kubur lalu Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda,
Ahli kedua-dua Kubur ini sedang disiksa.
Seorangnya disiksa kerana mengumpat dan seorang lagi
disiksa kerana dia tidak menjaga kebersihan ketika dia
beristinja membuang air kecil.

Dalam sebuah Hadits Hassan yang diriwayatkan oleh
Imam Ahmad Ibnu Hambal Rahmatullah alaih bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud,
Sesungguhnya apabila jenazah seseorang itu
diletakkan di dalam kuburnya, sesungguhnya jenazah itu
mendengar bunyi suara terompah kasut orang-orang yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
343
menghantarnya ke kubur pada saat mereka meninggalkan
tempat itu. Jika mayat itu seorang Muslim, maka solat yang
dilakukannya ketika beliau masih hidup di Dunia akan
diletakkan di kepalanya, puasanya diletakkan di sebelah
kanannya, zakatnya diletakkan disebelah kirinya dan
amalan kebajikan daripada sedekah jariah, silaturrahim,
perkara kebajikan dan Ihsan diletakkan dihujung dua
kakinya. Ia akan didatangi Malaikat dari arah kepala, maka
Solat itu berkata kepada Malaikat,
Dari arahku tidak ada jalan masuk.
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kanan, maka
Puasa berkata kepadanya,
Dari arahku tidak ada jalan masuk.
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kiri, maka Zakat
berkata kepadanya,
Dari arahku tidak ada jalan masuk.
Kemudian didatangi dari arah kedua hujung kakinya dan
berkatalah amal kebajikan,
Di bahagianku tidak ada jalan masuk.
Maka Malaikat berkata kepadanya,
Duduklah kamu.
Kepada mayat itu diperlihatkan matahari yang sudah mula
terbenam lalu Malaikat bertanya kepada mayat itu,
Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki
(Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam) yang kamu dahulu sentiasa bercakap
tentangnya d an bagaimana penyaksian kamu kepadanya?
Maka berkata mayat itu,
Tinggalkan aku sebentar, aku hendak bersolat.
Maka berkata Malaikat,
Sesungguhnya engkau boleh mengerjakan Solat
tetapi jawab dahulu apa yang kami tanya ini. Apakah
pandangan kamu tentang seorang lelaki (Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam)
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
344
yang kamu dahulu sentiasa bercakap tentangnya dan
bagaimanakah penyaksian kamu kepadanya? Maka
berkata mayat itu,
Lelaki itu ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Pesuruh Allah yang
membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa
Taala. Maka Malaikat berkata kepada mayat itu,
Demikianlah kamu dihidupkan dan begitu juga
kamu dimatikan dan dengan demikian juga kamu
dibangkitkan semula di Akhirat, Insya Allah. Kemudian
dibuka baginya satu pintu Syurga, maka dikatakan
padanya,
Itulah tempat kamu dan itulah janji Allah bagi
kamu dan kamu akan berada di dalamnya. Maka
bertambah gembira mayat itu. Kemudian dilapangkan
kuburnya seluas tujuh puluh hasta dan disinari cahaya
baginya.

Sebaik sahaja seseorang itu dikebumikan, Malaikat
Munkar dan Nakir akan datang mengajukan soalan-soalan
tentang keimanan kepada Ruh manusia di dalam kubur.
Yang pertama sekali adalah soalan,
Man Rabbuka? (Siapa Tuhan Pemelihara kamu?)
Man Nabiyyuka? (Siapa Nabi kamu?)
Ma Dinuka? (Apa Agama kamu?)
Ma Imamuka? (Apa Pedoman kamu?)
Man Ikhwanuka? (Siapakah saudara-saudara
kamu?)

Maka sebagai seorang Islam yang beriman hendaklah
menjawab pertanyaan itu sebagai berikut:
Allah adalah Tuhan Pemeliharaku,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
345
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Nabiku,
Islam adalah Agamaku,
Al-Quran adalah pedomanku dan
Seluruh kaum Muslimin adalah saudara-saudaraku.

Kemudian akan ditayangkan sebuah gambaran
seorang lelaki di hadapannya dan akan ditanyakan
kepadanya sama ada dia mengenali lelaki tersebut dan
apakah pandangannya terhadap orang tersebut yang mana
beliau adalah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang mengenali
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan mengamalkan ajaran serta Sunnah-Sunnahnya
nescaya dia akan dapat mengecam lelaki tersebut, iaitulah
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang tidak dapat mengecam
gambaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak syak lagi bahawa dia
adalah orang yang tidak beriman dengan apa yang telah
disampaikan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah
Rahmatullah alaihim telah meriwayatkan sebuah Hadits
dari Hadhrat Utsman Ibnu Affan Radhiyallahu Anhu,
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Sesungguhnya Alam Qubur itu adalah tahap
pertama untuk Alam Akhirat. Bilamana seseorang telah
selamat dalam tahap yang pertama itu, maka untuk tahap-
tahap selanjutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau tidak
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
346
selamat dalam tahap pertama tersebut, maka untuk tahap-
tahap selanjutnya akan lebih dahsyat.

Setiap kali Hadhrat Sayyidina Utsman Ibnu Affan
Radhiyallahu Anhu menziarahi perkuburan maka beliau
menangis teresak-esak sehingga membasahi janggutnya yang
mulia. Seorang bertanya kepada beliau,
Tuan tidak pernah menangis tatkala Tuan
mendengar perkhabaran-perkhabaran tentang Syurga dan
Neraka sepertimana Tuan menangis ketika menziarahi
perkuburan ini.

Hadhrat Utsman Ibnu Affan Radhiyallahu Anhu
menjawab,
Kubur ini adalah merupakan tempat persinggahan
yang pertama dalam perjalanan menuju ke Alam Akhirat.
Barangsiapa yang telah selamat di tempat persinggahan
yang pertama ini maka persinggahan-persinggahan yang
berikut akan dipermudahkan baginya. Sebaliknya,
barangsiapa yang gagal di tempat persinggahan yang
pertama ini maka dia akan mengalami berbagai kesulitan
di persinggahan-persinggahan yang berikutnya.

Selanjutnya beliau berkata,
Aku mendengar Baginda Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam pernah bersabda;
Tidak pernah aku menyaksikan sesuatu
pemandangan yang lebih menakutkan daripada kejadian-
kejadian yang berlaku di dalam Kubur.

Hadhrat Sayyidina Umar Ibnul Khattab Radhiyallahu
Anhu telah meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
347
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda,
Seorang mayat akan disiksa dalam Kubur menurut
apa yang dijeritkan dalam tangisan keluarganya.

Hadhrat Zaid Radhiyallahu Anhu meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mafhumnya,
Aku khuatir kamu tidak akan mengebumikan
mayat-mayat lantaran gentar dan takut jika aku berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Dia
mempersaksikan kepada kamu akan keadaan dan azab
siksa Kubur. Setiap makhluk pernah mendengar suara
siksa Kubur kecuali makhluk-makhluk manusia dan jin.

Dalam Hadits ada dijelaskan bahawa Ruh-Ruh itu
menduduki tempat-tempat yang tertentu dan ada yang
berterbangan bersama Para Malaikat, menduduki pada
tempat-tempat yang tertentu di langit, dalam kubur dan juga
di angkasa bersama dengan golongan-golongan yang
tertentu pula.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang
mafhumnya,
Tiga kelompok manusia yang akan dijabat
tangannya oleh Para Malaikat pada hari mereka keluar dari
kuburnya iaitu orang-orang yang mati Syahid, orang-orang
yang mengerjakan Solat malam dalam bulan Ramadhan
dan orang-orang yang berpuasa di hari Arafah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
348
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang
mafhumnya,
Bahawasanya kubur itu merupakan satu taman dari
taman-taman Syurga dan merupakan lubang dari lubang-
lubang Neraka.

Hadhrat Aisyah Radhiyallahu Anha memberitakan
bahawa selepas tiap-tiap Solah adalah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memohon perlindungan dari siksa Kubur. Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
selalu berdoa dengan doa berikut,
Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung
dengan Mu dari azab Neraka Jahannam, dan dari azab
siksa Qubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan
dari fitnah Dajal Al-Masih.

Dari Hadhrat Muadz Ibnu Jabal Radhiyallahu Anhu
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda
yang mafhumnya,
Tiada seseorang yang mengerjakan sesuatu amalan
yang lebih selamat baginya dari siksa Kubur daripada
Zikrullah.

Menurut sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh
Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, dari Hadhrat Muadz
Radhiyallahu Anhu berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
bersabda,
Mengingati Para Nabi adalah sebahagian dari
Ibadah, dan mengingati Para Solihin adalah merupakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
349
Kaffarah, dan mengingati Maut adalah Sadaqah, dan
mengingati Qubur akan mendekatkan kamu kepada
Syurga.

Dalam sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh
Hadhrat Imam Tabrani Rahmatullah alaih, bahawa Hadhrat
Uqbah Ibni Amir Radhiyallahu Anhu berkata, bahawa
Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam telah bersabda,
Sesungguhnya Sedekah dapat menghindarkan dari
ahlinya akan kepanasan azab Qubur dan adapun
sesungguhnya orang beriman hanya dapat bernaung pada
Hari Qiyamat di bawah naungan Sedekahnya.

Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu telah ditanya tentang ke mana Ruh
pergi setelah ia keluar dari jasad. Maka beliau berkata,
Ruh itu menuju ke tujuh tempat. Ruh Para Nabi
dan Rasul menuju ke Syurga Adnin, Ruh Para Ulama
menuju ke Syurga Firdaus, Ruh mereka yang berbahagia
menuju ke Syurga Illiyyin, Ruh Para Syuhada
berterbangan seperti burung di Syurga mengikut
kehendak mereka, Ruh Para Mukmin yang berdosa akan
tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit
sampai Hari Qiyamat, Ruh anak-anak orang beriman akan
berada di gunung dari minyak Misik, Ruh orang-orang
kafir akan berada dalam Neraka Sijjin, mereka disiksa
berserta jasadnya hingga sampai Hari Qiyamat.

Di dalam Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyatakan
tempat kediaman Para Ruh di Alam Barzakh yakni sesudah
manusia itu mati sebagaimana berikut:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
350
1. Ada Ruh yang bertempat dan berdiam di suatu
tempat yang tertinggi sekali yang dinamakan Iliyyin
dan ada Ruh yang berkumpul dengan kelompok Para
Malaikat. Mereka adalah Ruh-Ruh Para Nabi
Alaihimus Solatu Wassalam. Namun di antara
golongan inipun terdapat juga perbezaannya dan ada
tingkatannya yang tersendiri, sebagaimana yang telah
pernah dilihat oleh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pada malam perjalanan Isra dan Miraj beliau.

2. Ada Ruh-Ruh yang bertempat tinggal dan berdiam di
tempat peristirehatan burung-burung yang bulunya
hijau menyedapkan pandangan, dan Ruh-Ruh itu
dapat berkeliaran di dalam Syurga sesuka hatinya.
Itulah Ruh-Ruh orang yang mati Syahid untuk
menegakkan Kalimah Allah yang luhur dan
mempertahankan ajaran Agama Islam.

3. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di pintu Syurga iaitu
sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadits
dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang
mafhumnya, Daku melihat sahabatmu ditahan di
pintu Syurga.

4. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam Kuburnya
sendiri sebagaimana yang tersebut dalam sebuah
Hadits yang meriwayatkan bahawa seorang yang
menyembunyikan pakaian rampasan perang lalu
orang tersbut mati Syahid. Orang ramai
menyangkakan bahawa Si Fulan tersebut pasti akan
mengalami kesenangan dan keenakan kerana dapat
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
351
ditentukan masuk Syurga. Tetapi Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam lalu bersabda, Demi Zat yang jiwaku
dalam kekuasaanNya, bahawasanya pakaian yang
disembunyikan olehnya itu pasti akan menyala
menjadi api yang akan membakar dirinya di dalam
Kuburnya itu.

5. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tepi sungai di pintu
Syurga sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadits
yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Ibnu Abbas
Radhiyallahu anhu bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, Para Syuhada itu ada di tepi sungai
di pintunya Syurga dan berada di dalam sebuah
kubah yang berwarna hijau. Mereka memperoleh
rezeki mereka dari Syurga pada waktu pagi dan
petang.

6. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam bumi dan
tidak dapat naik ke atas langit sebab memang Ruh
yang hina sewajarnya menetap di dalam tanah sahaja.
Ruh yang sedemikian tidak dapat berkumpul dengan
Ruh-Ruh lain yang mulia dan terhormat yang ada di
atas langit. Hal ini seperti halnya tidak dapat
berkumpulnya antara manusia yang hina dan
manusia yang mulia dan terhormat sewaktu di Dunia.
Pada hakikatnya, sesudah mati Ruh manusia akan
berkumpul dengan golongannya sendiri, yakni yang
mulia berkumpul dengan yang mulia dan yang hina
berkumpul dengan yang hina dan rendah darjatnya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
352
7. Ada Ruh-Ruh yang berenang di sungai yang berair
darah dan menelan batu.

8. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tempat yang panas
iaitu sebuah tungku api. Ini merupakan tempat bagi
Ruh-Ruh yang ahli zina, baik yang lelaki mahupun
yang perempuan.

Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits
Dehlawi Rahmatullah alaih, Ruh orang-orang selepas mati
terbahagi kepada beberapa golongan seperti berikut:

1. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
tinggi yang memiliki pengaruh semesta. Mereka ini
adalah golongan Insan Kamil. Mereka ini ada urusan
yang bersifat semesta.

2. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
tinggi yang tertentu. Dalam golongan ini termasuklah
mereka yang mati Syahid di zaman dahulu dan lain-
lain yang seperti mereka, seperti Hadhrat Sayyidina
Hamzah Radhiyallahu Anhu dan sebagainya. Urusan
mereka bersifat semesta dalam pengkhususan yang
tertentu.

3. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat
rendah. Mereka ini ada berbagai golongan seperti Para
Syuhada, Para Abid dan mereka yang mencapai
peringkat Zauq dalam peringkat Fana yang awal.
Kegiatan mereka daripada jenis yang khusus, seperti
menolong orang yang tertindas, menyempurnakan
kerja-kerja tertentu yang memberi faedah kepada
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
353
orang ramai, mengelakkan kejahatan tertentu dan
memberi bantuan untuk mencapai kemenangan.

4. Ruh mereka yang bersatu dengan Jin. Mereka ini
adalah orang-orang yang mengamalkan pelbagai jenis
kejahatan. Akibatnya satu aspek timbul dari semua
kejahatan mereka itu dan mereka tenggelam di dalam
aspek yang satu itu. Golongan ini terbahagi kepada
banyak pecahan menurut besar atau kecilnya
pengaruh kejahatan itu. Mereka ini termasuklah
orang-orang yang merosakkan orang-orang lain dan
setengahnya membuat tindakan kezaliman dan
kejahatan.

5. Ruh mereka yang berhubung dengan Jin tetapi
perhubungan itu idak berapa erat. Mereka ini adalah
orang-orang yang mengamalkan satu kejahatan terus
menerus yang akibatnya Ruh mereka Fana dalam
kejahatan itu. Mereka ini ada berbagai-bagai jenis
menurut perbezaan kejahatan mereka itu.

6. Ruh mereka yang tenggelam dalam suatu jenis
kebaikan.

7. Ruh mereka yang Fana dan tenggelam dalam berbagai
jenis kebaikan sepertimana orang yang Fana dalam
berbagai jenis kejahatan.

8. Ruh mereka yang tidak Fana dalam sebarang
kebaikan atau kejahatan dan tidak terpengaruh secara
luar biasa oleh apa-apa kebaikan atau kejahatan.
Kebanyakan manusia adalah dari jenis ini.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
354
Sebahagian Para Ahli Hukum telah menerangkan
tentang tempat kedudukan Ruh-ruh setelah mati seperti
berikut:

1. Ruh Para Anbiya berada di dalam Syurga Adnin.
Mereka berada dalam liang yang selesa keadaan
tubuh mereka. Adapun tubuh mereka sentiasa
bersujud kepada Tuhan.
2. Ruh Para Syuhada berada di Syurga Firdaus dalam
bentuk seekor burung yang hijau di tengah-tengah
syurga itu. Mereka terbang sekehendak hati mereka
lalu hinggap pada sebuah kendil yang digantungkan
di Arash.

3. Ruh anak-anak orang Islam berada dalam bentuk
seekor burung pipit dan berterbangan di dalam
Syurga.

4. Ruh anak-anak orang Musyrik berputar-putar di
Syurga dan tidak punya tempat yang khusus
sehinggalah ke Hari Qiyamat, lalu mereka melayani
Ruh Para Mukminin.

5. Ruh Para Mukminin yang berhutang dan menganiaya
akan digantung di angkasa. Mereka tidak sampai ke
Syurga dan tidak pula sampai ke langit sehinggalah
kerabatnya membayarkan hutangnya dan mengadili
penganiayaannya.

6. Ruh orang-orang Islam yang berdosa akan diazab
dalam Kubur beserta tubuh mereka.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
355
7. Ruh orang-orang Kafir dan Munafik akan
dipenjarakan dalam Neraka Jahannam.


6. ALAM QIYAMAT

ALAM Qiyamat adalah alam kemusnahan bagi sekelian
makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya telah
berulang-ulang kali dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala di dalam kitab suci Al-Quran. Ia merupakan hari yang
terakhir bagi manusia mendiami Dunia ini. Huru-hara yang
sangat menggemparkan akan berlaku menjelangnya hari
Qiyamat.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam juga sentiasa mengingatkan
kepada Para Sahabatnya tentang kedahsyatan hari Qiyamat
dan supaya sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan
kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan
memperbaiki mutu amalan Solih supaya apabila berlakunya
hari kebangkitan kelak, manusia tidak akan mengalami
kerugian.

Di dalam Al-Quran, Alam Qiyamat dijelaskan dengan
berbagai perkataan dan ayat. Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah
menjelaskan tanda-tanda yang berkaitan tentang hampirnya
berlaku Hari Qiyamat.

Adapun Qiyamat itu terbahagi kepada dua, Qiyamat
kecil dan Qiyamat besar. Qiyamat kecil adalah kematian
yang menimpa seseorang manakala Qiyamat besar pula
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
356
adalah kematian menyeluruh yang melibatkan seluruh
manusia, jin dan Para Malaikat. Langit dan Bumi ini akan
dimusnahkan hanya dengan satu tiupan serunai Sangkakala.

Kedahsyatan yang berlaku pada Hari Qiyamat itu
nanti sukar untuk digambarkan, namun hakikat ini pasti
berlaku kerana Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun
memberitahu kepada Ummatnya tentang peristiwa-peristiwa
yang akan berlaku menjelangnya Hari Qiyamat. Ia akan
berlaku pada hari Jumaat, 10 haribulan Muharram tetapi
bilakah akan berlakunya hari tersebut tidak ada sesiapa pun
yang tahu kerana ianya ada dalam Ilmu Allah Subhanahu
Wa Taala.

Sebagai orang yang beriman dengan kehidupan
Akhirat, seseorang itu juga perlu yakin dengan Hari Qiyamat
dan Hari Kebangkitan sesudah mati. Seseorang itu juga wajib
mempercayai akan alamat tanda-tanda sebelum berlakunya
Hari Qiyamat kerana dengan ini akan menimbulkan
kegentaran terhadap Hari Perhisaban, perasaan insaf dan
segera bertaubat di dalam hati.

Jika seseorang yang menolak kepercayaannya
terhadap Hari Qiyamat dan Hari Kebangkitan sesudah mati
di kehidupan Akhirat, maka adalah jelas bahawa
keimanannya telah rosak dan jika dia meninggalkan Dunia
sebelum dia bertaubat dan memperbaiki keimanannya, maka
adalah dia mati dalam keadaan Kafir, Nauzu Billahi Min
Zalik.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
357
7. ALAM AKHIRAT

KEHIDUPAN yang sejahtera di Akhirat telah Allah
Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk orang-orang yang
beriman sepertimana maksud Firman Allah dalam ayat 4
Surah Al-Baqarah,
_%! `` !. ,l| ! _ ,l, >!, /`
``
Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang
telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah
diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya
(kehidupan) Akhirat.

Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelum Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam ialah Kitab-Kitab yang diturunkan sebelum Al
Quran seperti: Taurat, Zabur, Injil dan Shuhuf-Shuhuf yang
tersebut dalam Al Quran yang diturunkan kepada Para
Rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan
memberikan wahyu kepada Hadhrat Jibril Alaihissalam.,
lalu Hadhrat Jibril Alaihissalam menyampaikannya kepada
Rasul.

Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak
dicampuri keraguan sedikitpun Akhirat lawan Dunia.
Kehidupan Akhirat ialah kehidupan sesudah Dunia berakhir.
Yakin akan adanya kehidupan Akhirat ialah benar-benar
percaya akan adanya kehidupan sesudah Dunia berakhir.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
358
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Mukmin ayat 39 yang bermaksud,
1 !| >l !l _. | > ' 1l
_
Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan Dunia ini
hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya
Akhirat itulah negeri yang kekal.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Ala ayat 17 yang
bermaksud,
> ,> .,
Dan kehidupan Akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam Surah
Al-Araf ayat 169 yang bermaksud,
l _ -, l> . .>l >! _.
l1 `-` !l | :! "_s `&#. >! `l
>` ,ls _: .>l l1 ls < | _>l
! '$! > ,> _%#l 1. l1-. _
Maka datanglah sesudah mereka generasi (yang jahat) yang
mewarisi Kitab Taurat, yang mengambil harta benda dunia
yang rendah ini dan berkata, "Kami akan diberi ampun",
dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
359
sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya
(juga). Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari
mereka, iaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan
terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah
mempelajari apa yang tersebut di dalamnya?. Dan kampung
Akhirat itu lebih bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah
kamu sekalian tidak mengerti?

Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
dalam Surah Al-Ankabut ayat 64 yang bermaksud,
! >l !$! | l '-l | $! >
l `>' l ! l-

Dan tiadalah kehidupan Dunia ini melainkan senda gurau
dan main-main, dan sesungguhnya Akhirat itulah yang
sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Qasas ayat 83 yang bermaksud,
,l. '$! > !l-> _%#l ` l`. _
!. ,1-l _,1.ll
Negeri Akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang
tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di
muka Bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-
orang yang bertaqwa.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
360
Yang dimaksudkan Negeri Akhirat di sini ialah
kebahagiaan dan kenikmatan di Akhirat dan kesudahan
yang baik itu adalah Syurga. Sebagai hamba Allah hendaklah
kita sentiasa berdoa untuk kebaikan di Dunia dan di Akhirat
serta memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala
dari azab api Neraka Jahannam. Di kehidupan Akhirat setiap
manusia akan menempuh kehidupan yang amat panjang
jauh melebihi dari tempoh kehidupan yang berlaku di Dunia.
Di Akhirat, kita akan menempuh Alam Mahsyar yang mana
semua ruh yang dibangkitkan kembali bergerak menuju ke
tempat pengadilan di Padang Mahsyar. Kemudian kita akan
menempuh Alam Mizan iaitu hari pengadilan amal dan
seterusnya menempuh Alam Sirat iaitu melintasi jambatan
Siratul Mustaqim.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
361
BAB 8: ZIKRULLAH

SESUNGGUHNYA Zikrullah adalah mengingati Zat Allah
dan ia adalah suatu amalan ibadah yang sangat besar
darjatnya dan amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu
Wa Taala. Zikrullah merupakan intipati bagi segala amalan
ibadah. Ia adalah suatu bentuk amalan ibadah yang boleh
dikerjakan tanpa batas dan had. Solah yang tidak disertai
dengan Zikrullah adalah Solah yang lalai. Begitulah juga
dalam setiap amalan ibadah fardhu yang lain seperti Puasa,
Zakat dan Haji, sekiranya tidak disertai Zikrullah ianya akan
menjadi amalan ibadah yang lalai dan kurang nilai
pahalanya.


DALIL AL-QURAN

DI DALAM Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang
menyatakan dengan jelas dalil bagi amalan zikir. Amalan
zikir mempunyai kelebihan yang banyak seperti yang telah
dinyatakan oleh Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam di dalam Hadis. Jika hamba hendak
menyatakan kesemua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Nabawiyah, adalah terlalu banyak dan diluar batas
kemampuan hamba untuk melakukannya. Namun
sebahagian darinya dapatlah hamba nyatakan sebagai dalil
dan hujah untuk menguatkan keyakinan kita dengan amalan
Zikrullah.

Andaikata jika tiada dalil sekalipun, ketahuilah
bahawa sesungguhnya mengingati Zat Tuhan yang
menguasai seluruh alam dan diri kita adalah suatu amalan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
362
mulia yang tidak dapat sesiapa pun menafikannya. Adapun
antara kandungan ayat-ayat Al-Quran berkenaan Zikrullah:

`! `: | `>.
1. Fazkuruni Azkurkum Washkuruli Wala Takfurun.

Kerana itu ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat
kepadamu dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah
kamu mengingkariKu. [Al-Baqarah : 152]

,, ,. _, _:-l!, ,
2. Wazkur Rabbaka Katsiranw Wasabbih Bil Ashiyyi
Wal Ibkar.

Dan berzikirlah mengingati Tuhanmu sebanyak-banyaknya
serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." [Ali Imran
: 41]

_%! ` < ! `- ls ,``> `.
_l> ,.l _ !, ! 1l> L, ,>, !1
,s !l _
3. Allazina Yazkurunallaha Qiyamanw Waquudanw
Wa Ala Junubihim Wayatafakkaruna Fi Khalqis Samawati
Wal Ardh, Robbana Ma Khalaqta Haza Batila, Subhanaka
Faqina Azabannar.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
363
(Ulul Albab) iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil
berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya
berkata Wahai Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami
dari siksa api neraka. [Ali Imran : 191]
| `.. l.l `! < ! `- ls ,``>
| .!L ! l.l | l.l l ls
_,l !,. !.
4. Fa Iza Qadhoitumus Solata Fazkurullaha Qiyamanw
Wa Quudanw Wa Ala Junubikum.

Maka apabila kamu telah selesai mengerjakan solat maka
hendaklah kamu berzikir mengingati Allah di waktu berdiri
dan duduk dan di waktu kamu berbaring, kemudian apabila
kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu
yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
[An-Nisaa : 103]

, . l.. > >l _ 1l
-l!, !. _>. _ _,#-l
5. Wazkur Rabbaka Fi Nafsika Tadharruanw Wa
Khifatanw Wa Dunal Jahri Minal Qauli Bil Ghuduwwi Wal
Asoli Wala Takum Minal Ghafilin.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
364
Dan berzikirlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan
merendahkan diri dan rasa takut serta dengan tidak
mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah
kamu termasuk orang-orang yang lalai. [Al-Araf : 205]

!| `l _%! | < l> ',l | l. ,ls
. : !| ls `, l.
6. Innamal Mukminunal Lazina Iza Zukirallahu Wajilat
Qulubuhum, Wa Iza Tuliyat Alaihim Ayatuhu Zadathum
Imananw Wa Ala Robbihim Yatawakkalun.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah
mereka yang apabila disebut Allah gementarlah hati mereka
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya,
bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka
bertawakkal. [Al-Anfal : 2]

`1 _%! ` l ls _ ., | <
.` _ '!: l| _ ,! _%! ` _L.
,l , < , < _L. ,l1l
7. Wa Yahdi Ilaihi Man Anab. Allazina Amanu Wa
Tatma Innu Qulubuhum Bizikrillah, Ala Bizikrillahi Tatma
Innul Qulub.

Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan
kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?"
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
365
Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat
kepadaNya", (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati
mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah,
hanya dengan mengingati Allahlah hati menjadi tenteram.
[Ar-Rad : 27 28]

l> ,l. > _, _s < !| l.l !.|
l ! ! l1.. Ul1l `.,
8. Rijalun La Tulhihim Tijaratunw Wala Baiun An
Zikrillah.

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak
(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari)
mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat.
mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan
penglihatan menjadi goncang. [An-Nur : 37]

`. ! _- ,l| .>l l.l | l.l
S. s !:`>l >l `%! < < `l- !
`-`..
9. Walazikrullahi Akbar

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Al-
Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah Solat. Sesungguhnya shalat
itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
366
dan sesungguhnya mengingat Allah (Solat) adalah lebih
besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah
mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al-Ankabut : 45]

1l l >l < ` .> _l l `> < l
> < ,:
10. Laqod Kana Lakum Fi Rasulillahi Uswatun
Hasanatun Liman Kana Yarjullaha Walyaumil Akhiri
Wazakarallaha Katsira.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam tauladan yang baik bagi kamu iaitu bagi
orang-orang yang mengharapkan Rahmat Allah dan
keselamatan di hari Akhirat dan berzikir kepada Allah
sebanyak-banyaknya. [Al-Ahzab : 21]

| _,l`.l l`.l _,l l _,.1l
.1l _,.l .l _.l ,.l
_,-:l -:l _,..l ..l _,.l
.l _,L>' >` L>l _%!
< ,: ,%! s < - > !Ls
11. Wazzakirinallaha Wazzakirati Aaddallahu Lahum
Maghfiratanw Wa Ajran Azima.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
367
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-
laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan
yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-
laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, Dan
laki-laki yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya
dan perempuan yang berzikir, Allah telah menyediakan
untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. [Al-Ahzab
: 35]

!! _%! ` ': < ,: >, >,
.
12. Ya Ayyuhallazina Amanu Uzkurullaha Zikran
Katsira. Wa Sabbihu Hu Bukratanw Wa Asila.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah,
zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah
kepadaNya di waktu pagi dan petang. [Al-Ahzab : 41 42]

< _.> >' !,. !,:. !. -:1. l`>
_%! : , . _,#. l`> ,l || < ,l
< ., _ '!: _ l.` < ! l _ !
13. Allahu Nazzala Ahsanal Haditsi Kitabam
Mutasyabiham Matsaniya Taqsyairru Minhu Juludullazina
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
368
Yakhsyauna Rabbahum, Tsumma Talinu Juluduhum Wa
Qulubuhum Ila Zikrillah, Zalika Hudallahi Yahdi Bihi Man
Yasyaa.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (Al-
Quran) yang serupa mutu ayatNya lagi berulang-ulang,
gementar kerananya badan orang-orang yang takut kepad
Tuhannya, kemudian menjadi tenang badan dan hati mereka
di waktu mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah, Dia
memimpin siapa yang dikehendakiNya, dan Barangsiapa
yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang
pemimpinpun. [Az-Zumar : 23]

_ _- _s _-l _1 l !L: l "_
14. Waman Yasyu An Zikrir Rahmani Nuqayyidhz Lahu
Syaitanan Fahuwa Lahu Qarin.

Barangsiapa yang berpaling dari mengingati Tuhan Yang
Maha Pemurah, kami adakan baginya Syaitan, maka dialah
teman yang selalu menyertainya. [Az-Zukhruf : 36]

l ! _%#l ` _: ',l %! < ! _ _>'
> _%!l . .>l _ `, !L `,ls
.1 ',l ,. . 1.
15. Alam Yakni Lillazina Amanu An Takhsyaa
Qulubuhum Lizikrillah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
369
Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman,
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada
kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah
mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah
diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa
yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras.
dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang
fasik. [Al-Hadid : 16]
| . l.l `:.! _ -., _ . <
` < ,. />l-l >l.
16. Fa Iza Qudhiyatis Solatu Fantasyiru Fil Ardh
Wabtaghu Min Fadhlillahi Wazkurullaha Katsiran
Laallakum Tuflihun.

Apabila telah ditunaikan Solat (Jumaat) maka bertebaranlah
kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan berzikirlah
kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya supaya kamu
beruntung.
[Jumuah : 10]

!! _%! ` />l. >l l _s <
_ - ,l ,l`! ` .l _
17. Ya Ayyuhallazina Amanu La Tulhikum Amwalukum
Wala Awladukum An Zikrillah, Waman Yafal Zalika Fa
Ula Ika Humul Khasirun.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
370
Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan
anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah,
barangsiapa yang berbuat demikian sesungguhnya mereka
itulah orang-orang yang rugi. [Al-Munafiqun : 9]

` ,, .,. l| .,.
18. Wazkurisma Rabbika Wa Tabattal Ilaihi Tabtila.

Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadatlah kepadaNya
dengan penuh ketekunan. [Al-Muzammil : 8]

` ,, >, .
19. Wazkurisma Rabbika Bukratanw Wa Asila.

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
[Al-Insan : 25]

_l _ . ` ., l.
20. Qod Aflaha Man Tazakka. Wa Zakarasma Rabbihi
Fasolla.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri
(dari perangai yang keji). Dan dia berzikir nama Tuhannya,
lalu mendirikan Solat. [Al-Ala : 14 15]

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
371
!! _%! ` | `.1l .,.! ` < ,.
>l-l >l.
21. Wazkurullaha Katsiran Laallakum Tuflihun

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi
pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. [Al-
Anfal : 45]

Maksud menyebut nama Allah sebanyak-banyaknyanya
ialah dengan memperbanyak zikir dan doa.


DALIL AL-HADITS

ADAPUN hadits-hadits Nabawiyah berkenaan Zikrullah itu
teramat banyak, namun hamba hanya dapat menukilkan
sebahagiannya sepertimana yang telah termaktub di dalam
kitab-kitab hadis. Walaubagaimanapun, daku menyatakan
maksud terjemahan dari sabdaan Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam:

1. Hadhrat Abu Hurairah (R. anhu) memberitahu
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Sesungguhnya
Aku adalah sebagaimana yang disangkakan oleh hambaKu
terhadapKu, adalah Aku bersamanya apabila dia
mengingati Aku, jika dia mengingati Aku di dalam hatinya
maka Aku mengingatinya di dalam hatiKu dan jika dia
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
372
mengingati Aku dalam jemaah maka Aku ingati dia dalam
jemaah yang lebih baik (iaitu dalam jemaah para malaikat
yang maksum dan suci dari segala dosa). Apabila hambaku
mendekatiKu sejengkal maka Aku dekati dia sehasta.
Apabila dia mendekati Aku sehasta maka Aku dekati dia
sedepa, dan apabila dia datang mendekati Aku dengan
berjalan maka Aku dekati dia dengan berlari.

[ Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tarmizi, An-
Nasai, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi ]

2. Hadhrat Abu Darda (R. anhu) telah meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para
Sahabatnya (R. anhum), Mahukah daku khabarkan
kepada kamu mengenai sebaik-baik amalanmu yang amat
suci di sisi Allah yang meninggikan darjatmu ke peringkat
yang tertinggi sekali, yang lebih mulia daripada
menafkahkan emas dan perak di Jalan Allah, yang lebih
utama daripada menghadapi musuh di tengah-tengah
medan jihad, maka kamu tanggalkan lehernya atau mereka
menanggalkan lehermu? Para Sahabat berkata, Bahkan,
apakah itu Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, Zikrullah.

[ Riwayat Ahmad, At-Tarmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya,
Al-Hakim dan Al-Baihaqi ]

3. Hadhrat Abu Said Al-Khudri (R. anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Berapa
banyak orang yang di dunia ini mengingati Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
373
Subhanahu Wa Taala di kasur yang empuk yang
kerananya Tuhan membawa mereka ke peringkat yang
tertinggi di dalam Syurga. Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Jika
sekiranya kamu senantiasa berzikir nescaya para Malaikat
akan berjabat tangan denganmu di jalan-jalan dan tempat
tidur kamu. Dalam sebuah hadits lagi Baginda Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
Telah berjayalah mereka yang unggul sendiri. Para
Sahabat bertanya, Siapakah yang unggul sendiri, Ya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, Ialah mereka yang menyebut nama Allah
sebanyak-banyaknya.

[ Riwayat Ibnu Hibban dan Muslim ]
4. Hadhrat Abu Musa (R. anhu) memberitakan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Perbandingan
orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir
adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
Orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang
mati.

[ Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Al-Baihaqi ]

5. Hadhrat Abu Musa (R. anhu) memberitakan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika sekiranya
orang yang mempunyai wang yang banyak lalu
membahagi-bahagikan (bersedekah di Jalan Allah) dan
seorang lagi sedang sibuk dengan berzikir kepada Allah
maka yang berzikir kepada Allah itu adalah lebih utama.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
374

[ Riwayat At-Tabarani ]

6. Hadhrat Muaz bin Jabal (R. anhu) memberitakan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bahawa para
penghuni syurga setelah tibanya di syurga tidak akan
menyesal dan tidak akan berduka cita mengenai suatu apa
pun kecuali masa yang telah berlalu dalam dunia tanpa
zikrullah.

[ Riwayat At-Tabarani, Ibnu Abi Dunya, Ahmad, Ibnu
Hibban, Al-Hakim dan Al-Baihaqi ]

7. Hadhrat Abu Hurairah dan Abu Said (R. anhuma)
memberitakan bahawa mereka menyaksikan dan
mendengar Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidak ada jemaah
yang duduk sambil berzikirullah melainkan
dikerumunilah mereka oleh Para Malaikat, diliputinya
mereka dengan rahmat, diturunkan ke atas mereka
ketenangan dan disebutkan mereka oleh Allah Subhanahu
Wa Taala di hadapan mereka yang berada di sisiNya.

[ Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, At-Tarmizi,
Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi ]

8. Hadhrat Abu Zar (R. anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Aku nasihatkanmu, kamu
hendaklah bertakwa kepada Allah kerana ianya sumber
segala amalan. Utamakanlah bacaan Al-Quran dan
zikrullah kerana dengan itu nama kamu akan disebut di
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
375
langit dan menyebabkan nur di permukaan bumi.
Perbicarakanlah yang baik-baik atau senyap nescaya
syaitan akan terhindar darimu dan kamu akan ditolong
tentang urusan-urusan agamamu. Janganlah sekali-kali
banyak ketawa kerana dengan itu hatimu akan mati dan
cahaya dari wajahmu akan terlenyap. Utamakanlah jihad
kerana itulah kebanggaan umatku. Hendaklah
mengasihani orang-orang miskin dan menggauli mereka
dan perhatikanlah keadaan mereka yang lebih rendah
daripada keadaanmu. Janganlah sekali-kali
memperhatikan keadaan mereka yang lebih tinggi
daripada keadaanmu kerana dengan ini kamu tidak dapat
mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Dia
anugerahkan kepada kamu. Hendaklah mengukuhkan tali
persaudaraan dengan kaum kerabatmu walaupun mereka
memutuskan perhubungan mereka denganmu. Hendaklah
berbicara yang benar walaupun dirasai pahit. Janganlah
sekali-kali menghiraukan para pencela mengenai urusan-
urusan agama Allah. Carilah keaiban dirimu sendiri,
janganlah sekali-kali menghibuhkan keaiban orang lain.
Janganlah sekali-kali memurkai seseorang kerana
keburukannya yang terlibat di dalam dirimu sendiri.
Wahai Abu Zar, tidak ada kebijaksanaan yang lebih
bernilai daripada tindakan yang sewajarnya. Sebaik-baik
taqwa ialah menjauhi segala larangan dan tidak ada
kemuliaan yang setimpal dengan akhlak yang sempurna.

[ Riwayat At-Tabarani dan Abdu Ibni Hamid ]

9. Hadhrat Muawiyah (R. anhu) memberitakan
bahawa sekali Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam keluar menemui satu halqah majlis para
Sahabat (R. anhum) lalu Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
376
Mengapa anda sekelian duduk di sini? Sahut mereka,
Kami menyebut Allah dan memujiNya atas nikmat agama
Islam yang telah dilimpahkanNya kepada kami. Hadhrat
Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kerana itukah anda sekelian duduk di sini? Aku tak akan
meminta kamu bersumpah atau aku hendak menuduh
kamu, namun Malaikat Jibrail telah mendatangiku dan
mengatakan bahawa Allah Taala membanggakan kamu
atas para malaikatNya.

[ Riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Muslim, At-Tarmizi
dan An-Nasai ]

10. Hadhrat Anas (R. anhu) memberitakan bahawa
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, Orang-orang yang berkumpul untuk
berzikirullah hanya dengan tujuan mendapatkan
keredhaanNya maka seorang malaikat berseru dari langit
bahawa dosa-dosamu telah diampunkan dan kejahatan-
kejahatanmu telah digantikan dengan kebaikan. Menurut
hadis yang lain, Sebaliknya jika orang-orang berkumpul
di sesuatu majlis kemudian berpisah dari majlis itu tanpa
zikirullah maka majlis itu menyebabkan mereka akan
menyesal pada hari Kiamat.

[ Riwayat Ahmad, Al-Bazar, Abu Yala, At-Tabarani, Al-
Baihaqi, Al-Munziri, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan As-Sayuti ]

11. Hadhrat Muaz Ibnu Jabal (R. anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Tiada
seseorang yang mengerjakan sesuatu amalan yang lebih
selamat baginya dari siksa kubur daripada zikrullah.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
377
[ Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Malik, At-Tarmizi, Ibnu
Majah, Al-Hakim, Az-Zahabi, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Sayibah
dan Ibnu Abi Dunya ]

12. Hadhrat Abu Darda Hadhrat (R. anhu)
meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah
Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan pada hari
Kiamat setengah-setengah kaum yang muka-mukanya
cemerlang menyilaukan mata. Mereka berada di mimbar-
mimbar mutiara. Orang ramai akan mencemburui dan
beriri hati dengan mereka sedangkan mereka itu bukannya
Nabi dan bukan pula Syahid. Maka seorang berkata, Ya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terangkanlah
kepada kami tanda-tanda mereka supaya dapat kami
mengenali mereka-mereka itu. Sebagai menjawab
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Mereka itu adalah orang-
orang yang berasal dari keluarga dan kampung yang
berlainan yang datang berkumpul di suatu tempat lalu
mencintai Allah dengan menyebutNya.

[ Riwayat At-Tabarani, Al-Munziri, Ahmad dan Al-Baihaqi ]

13. Hadhrat Anas (R. anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Jika kamu melawat pada
kebun-kebun syurga maka rasailah kemewahannya sebaik-
baiknya. Seorang sahabat bertanya, Apakah kebun itu Ya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam, Majlis zikrullah.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
378
[ Riwayat Ahmad, At-Tarmizi, Al-Baihaqi, Ibnu Abi Dunya,
Al-Bazar, Abu Yala dan Al-Hakim ]

14. Hadhrat Abdullah Ibnu Abbas (R. anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Jika
seseorang daripada kamu yang tidak berani untuk beramal
di malam hari, tidak dapat membelanjakan hartanya pada
jalan Allah kerana bakhil dan tidak dapat berjuang pada
Jalan Allah kerana takut maka hendaklah mengerjakan
zikrullah sebanyak-banyaknya.
[ Riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Bazar, Al-Bukhari, At-
Tarmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah ]

15. Hadhrat Abu Said Al-Khudri (R. anhu)
memberitakan bahawa sesungguhnya Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya sehingga
orang mengatakan kamu gila.

[ Riwayat Ahmad, Abu Yala, Ibnu Hibban dan Al-Hakim ]

16. Hadhrat Abu Hurairah (R. anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ada tujuh
golongan yang akan dilindungi Allah di bawah
RahmatNya pada hari yang tiada perlindungan selain dari
lindungan Allah iaitu: [1] Imam pemerintah yang adil [2]
Pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk
beribadah kepada Tuhan [3] Lelaki yang hatinya saban
waktu berada di masjid. [4] Dua lelaki yang mencintai satu
dengan yang lain kerana Allah. Mereka berkumpul dan
berpisah semata-mata kerana Allah [5] Lelaki yang digoda
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
379
oleh wanita bangsawan lagi jelita lalu dia berkata, Aku ini
takut akan Allah [6] Lelaki yang memberi sedekah dengan
disembunyikannya sehingga tidak tahu tangan kirinya apa
yang diberikan oleh tangan kanannya [7] Lelaki yang
berzikir mengingati Allah s.w.t. bersunyi diri sehingga
berlinangan air matanya.

[ Riwayat Al-Bukhari dan Muslim ]

17. Hadhrat Abu Hurairah (R. anhu) memberitakan
bahawa sekali beliau bertanya kepada Hadhrat Baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siapakah yang
akan mencapai kebahagiaan pada hari Kiamat melalui
Syafaat Baginda? Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam menjawab, Wahai Abu Hurairah,
sesungguhnya setelah aku melihat minat kau terhadap
Hadis maka aku menyangka bahawa tentang perkara ini
tidak ada seorang pun bertanya sebelummu. Lantas
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda lagi, Yang akan mencapai
kebahagiaan dan keuntungan melalui Syafaatku ialah
orang yang mengucapkan kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
dengan ikhlas dari Qalbnya atau Nafsnya.

[ Riwayat Al-Bukhari dan Al-Hakim ]

18. Hadhrat Ubadah (R. anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Sebaik-baik zikir ialah zikir
khafi dan sebaik-baik rezeki ialah yang mencukupi.

[ Riwayat Ibnu Hibban dan Abu Yala ]

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
380
19. Hadhrat Abu Hurairah (R. anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dunia dan apa-apa
yang ada padanya dikutuk Allah kecuali zikrullah, apa-apa
yang menghampiri kepadanya, alim ulamak dan para
penuntut.

[ Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, At-Tabarani,
As-Sayuti dan Al-Bazar ]

20. Hadhrat Jabir (R. anhu) meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Zikir yang termulia ialah LA
ILAHA ILLA ALLAH dan doa yang terbaik ialah
ALHAMDULILLAH.

[ Riwayat At-Tarmizi, Ibnu Majah, Al-Munziri, An-Nasai,
Ibnu Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi dan As-Sayuti ]

21. Hadhrat Abu Said Al-Khudri (R. anhu)
memberitakan bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sekali
Hadhrat Musa Sallallahu Alaihi Wasallam memohon
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Wahai Tuhan
ajarkanlah aku akan sesuatu yang dapat aku
mengingatiMu dengannya. Allah berfirman, Ucapkanlah
olehmu LA ILAHA ILLA ALLAH. Baginda Sallallahu
Alaihi Wasallam berkata, Ya Tuhan, semua hambaMu
mengucapkan kalimah ini. Tuhan berfirman,
Ucapkanlah olehmu LA ILAHA ILLA ALLAH. Baginda
Sallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, Ya Tuhan,
sesungguhnya aku menghendaki sesuatu yang terkhas
bagiku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Jika
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
381
tujuh petala langit dan tujuh petala bumi diletakkan di
atas sebelah dacing dan LA ILAHA ILLA ALLAH di sebelah
yang lain maka nescaya dacing di sebelah LA ILAHA ILLA
ALLAH itu lebih berat.

[ Riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Az-Zahabi,
Abu Naim, Al-Baihaqi dan Abu Yala ]

22. Hadhrat Abu Hurairah (R.anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Seorang penyeru
akan menyeru pada Hari Kiamat, di manakah orang-orang
yang berakal? Orang ramai akan bertanya, siapakah yang
dimaksudkan dengan orang-orang yang berakal itu?
Pertanyaan itu akan dijelaskan seperti berikut: Mereka itu
ialah orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri
dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan bumi dan langit seraya
berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia. Maha Suci Engkau maka peliharalah kami
dari siksaan api neraka. Mereka akan berjalan mengikuti
bendera itu dan dikatakan kepada mereka bahawa
masuklah kamu sekelian ke dalam syurga buat selama-
lamanya.

[ Riwayat Al-Asbahani ]

23. Hadhrat Abu Hurairah (R. anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tiada seorang
hamba yang mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH
melainkan dibukakan baginya pintu-pintu di langit
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
382
sehingga kalimah itu terus menuju ke Arasy kecuali orang
itu terlibat di dalam dosa-dosa yang besar.

[ Riwayat At-Tarmizi, Al-Qari, An-Nasai, Ibnu Hibban, As-
Sayuti dan At-Tabarani ]

24. Hadhrat Zaid Bin Arqam (R. anhu) meriwayatkan
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barangsiapa yang
mengucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH dengan ikhlas, dia
akan dimasukkan ke dalam Syurga.

[ Riwayat At-Tabarani ]

25. Hadhrat Yala bin Syaddad (R. anhu) menceritakan
suatu peristiwa yang dibenarkan oleh Hadhrat Ubadah
(R.anhu), katanya bahawa sekali kami berada di dalam
masjid Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tak semena-mena
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bertanya, Di antara kamu ini adakah seseorang yang
bukan orang Islam? Kami menyahut, Tidak, Ya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam menyuruh kami menutup pintu kemudian
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, Angkatlah tangan-tanganmu
dan ucapkan LA ILAHA ILLA ALLAH. Maka kami pun
mengangkat tangan-tangan kami dan mengucapkan LA
ILAHA ILLA ALLAH. Lantas Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Wahai
Tuhan sesungguhnya Engkau mengutuskanku dengan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
383
kalimah ini. Engkau telah janjikan Syurga dengan kalimah
ini dan Engkau tidaklah memungkiri janji. Seterusnya
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam berkata kepada kami, Gembiralah kamu
kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni
kamu sekelian.

[ Riwayat Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim, Az-Zahabi dan
Al-Bazar ]Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
384
FADHILAT ZIKIR

AMALAN Zikir memiliki berbagai kelebihan sepertimana
yang masyhur dinyatakan dalam kitab-kitab Hadits. Hadhrat
Hafiz Ibnul Qayyim Rahmatullah alaih yang merupakan
seorang Ulama Hadits telah menyatakan berbagai-bagai
penjelasan mengenai kelebihan Zikir. Beliau menyatakan
terdapat lebih dari seratus faedah yang dapat diperolehi
menerusi amalan Zikir dan telah beliau nukilkan sebanyak
tujuh puluh sembilan faedah di dalam sebuah risalah yang
bertajuk Al-Wabil. Hadhrat Maulana Muhammad Zakaria
Al-Kandahlawi Rahmatullah alaih telah meyalin faedah-
faedah itu satu persatu secara ringkas dalam kitabnya
Fadhail Zikir dan hamba pun menyalinnya sebagai berikut:

1. Zikir adalah menjauhkan Syaitan dan menghancurkan
kekuatannya.
2. Zikir adalah menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala
redha.
3. Zikir adalah menjauhkan dukacita daripada hati
manusia.
4. Zikir adalah menggembirakan hati.
5. Zikir adalah menguatkan badan dan menyeronokkan
sanubari.
6. Zikir adalah sinaran hati dan muka.
7. Zikir adalah menyebabkan datangnya rezeki dengan
mencurah-curah yakni memurahkan rezeki.
8. Zikir adalah membawa orang yang berzikir itu kepada
kehebatan dan kegagahan yakni dengan memandang
wajahnya seseorang merasa gentar.
9. Zikir adalah melahirkan cinta sejati terhadap Allah
Subhanahu Wa Taala kerana cinta itulah merupakan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
385
Ruh Islam, jiwa agama dan sumber kejayaan dan
kebahagiaan. Barang siapa ingin mendapatkan cinta
Ilahi itu maka hendaklah dia berzikir sebanyak-
banyaknya. Sebagaimana mutalaah dan muzakarah itu
merupakan pintu kejayaan ilmu, demikianlah Zikrullah
itu merupakan pintu Cinta Ilahi.
10. Zikir adalah mendatangkan hakikat Muraqabah dan
Muraqabah itu membawa seseorang kepada martabat
Ihsan. Denganadanya martabat Ihsan maka manusia
dapat beribadat kepada Allah dalam keadaan yang
seolah-olah dia melihatNya dan keadaan seperti inilah
yang merupakan tujuan asasi daripada perjuangan Para
Sufi.
11. Zikir adalah membawa seseorang kepada penyerahan
diri dengan sebulat-bulatnya kepada Allah. Dengan ini
lama kelamaan maka setiap urusan dan dalam setiap
keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pelindung
dan pembantu baginya.
12. Zikir adalah membawa seseorang kepada Taqarrub
yakni mendekatkan diri kepada Allah. Jika zikir itu
bertambah banyak maka dengan sendirinya dia
bertambah dekat kepada Allah dan sebaliknya jika dia
bertambah lalai daripada berzikir maka dengan
sendirinya dia bertambah jauh daripada Allah
Subhanahu Wa Taala.
13. Zikir adalah membukakan pintu Marifat Allah
Subhanahu Wa Taala.
14. Zikir adalah melahirkan di dalam hati seseorang akan
keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala
dan melahirkan semangat buat merapatkan diri
denganNya.
15. Zikir adalah menyebabkan Allah Subhanahu wa Taala
ingat kepada seseorang yang ingat kepadaNya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
386
sepertimana disebutkan di dalam Al-Quran: Fazkuruni
Azkurkum. Ertinya: Kerana itu ingatlah kamu
kepadaKu nescaya Aku ingat pula kepadamu. Dan
diterangkan pula di dalam Hadits: Man Zakarani Fi
Nafsihi, Zakrtuhu Fi Nafsi. Ertinya: Barangsiapa
mengingati Aku di dalam hatinya, nescaya Aku
mengingatinya pula di dalam hatiKu.
16. Zikir adalah menghidupkan hati. Hafiz Ibnu Taimiyah
Rahmatullah alaih berkata bahawa perbandingan
Zikrullah dengan hati seseorang adalah ibarat ikan
dengan air. Ingatlah, apakah halnya ikan itu jika ia tidak
berada di dalam air?
17. Zikir adalah santapan bagi Ruh dan Hati. Andaikata jika
kedua-duanya tidak dapat menikmati santapannya
maka adalah sama seperti badan yang tidak dapat
makanannya.
18. Zikir adalah membersihkan hati daripada karat
kekotorannya sepertimana diterangkan di dalam Hadits
bahawa tiap-tiap sesuatu ada daki dan kekotoran
baginya. Daki dan kekotoran hati ialah keinginan dan
kelalaian yang tidak dapat dibersihkan melainkan
dengan berzikir.
19. Zikir adalah menghapuskan dosa dan maksiat.
20. Zikir adalah menghapuskan keraguan dari seseorang
terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya hati
orang yang lalai itu diselubungi oleh rasa ragu atau
gelisah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya
dapat dihapuskan hanya oleh Zikrullah.
21. Orang yang berzikir dengan mensucikan Allah
Subhanahu Wa Taala, memujiNya, mengagungkanNya
dan mengesakanNya, maka kalimah-kalimah zikirnya
itu akan berpusing-pusing mengelilingi Arash Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
387
Subhanahu Wa Taala sambil menyebut nama penzikir
itu dengan suara yang perlahan.
22. Barangsiapa ingat kepada Allah dalam kesenangan,
Allah Subhanahu Wa Taala ingat pula kepadanya
dalam kesusahan.
23. Zikir adalah melepaskan orang yang berzikir itu
daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala.
24. Zikir adalah menyebabkan turunnya Sakinah
ketenangan dan Para Malaikat melingkungi orang-orang
yang berzikir itu.
25. Zikir adalah menyebabkan selamatnya lidah seseorang
yang berzikir itu daripada menumpat, mencela,
berdusta, maki hamun dan bercakap yang sia-sia. Telah
dibuktikan oleh kenyataan bahawa barangsipa yang
membiasakan lidahnya dengan berzikir maka
terselamatlah daripada sifat-sifat yang keji. Sebaliknya
orang yang tidak biasa dengan zikir maka dengan
sendirinya dia terlibat di dalam keburukan dan sifat-
sifat yang keji itu.
26. Majlis-majlis zikir adalah seperti majlis Para Malaikat
sebaliknya majlis kelalaian yakni majlis yang peserta-
pesertanya lalai daripada berzikir adalah seperti majlis
Syaitan. Kini terserah kepada manusia, sertailah majlis
mana yang suka. Menururt kebiasaan manusia sukakan
akan sesuatu yang sesuai dengan sikap dan
perangainya.
27. Zikir adalah memasukkan orang-orang yang berzikir itu
ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia dan
demikian juga mereka yang mendampinginya.
Sebaliknya orang-orang yang lalai dan membuat kerja-
kerja yang sia-sia adalah tercampak ke dalam kancah
kecelakaan. Demikian juga orang-orang yang menyertai
mereka itu.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
388
28. Zikir akan memelihara seseorang yang berzikir daripada
menyesal pada Hari Qiyamat. Di dalam Hadits ada
disebutkan bahawa majlis-majlis yang terkosong
daripada Zikrullah menyebabkan mendapat kerugian
dan menyesal pad Hari Qiyamat.
29. Jika seseorang yang berzikir sambil menangis-nangis
dalam keadaan sunyi diri maka pada Hari Qiyamat dia
akan ditempatkan di bawah naungan Arash Ilahi di
mana manusia akan berteriak dan menjerit-jerit kerana
kepanasan hari yang amat dahsyat itu.
30. Pada hati manusia ada suatu bahagian yang tidak subur
melainkan dengan Zikrullah.
31. Zikrullah adalah merupakan pohon di dalam Syurga.
32. Segala-gala amalan adalah diwajibkan semata-mata
kerana Zikrullah.
33. Orang yang menyibukkan dirinya dengan berzikir maka
Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya
lebih daripada orang yang meminta kepadaNya. Di
dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa Allah
Subhanahu Wa Taala berfirman: Barangsiapa yang
tertahan oleh zikirKu daripada berdoa nescaya Aku
berikan kepadanya lebih daripada yang Aku berikan
kepada orang-orang yang berdoa.
34. Sungguhpun zikir merupakan suatu ibadat yang ringan
dan mudah sekali namun ia adalah lebih afdhal dan
utama daripada seluruh ibadat kerana menggerakkan
lidah itu lebih mudah daripada menggerakkan seluruh
badan.
35. Nikmat dan kekurniaan yang diberikan Allah kepada
seseorang kerana zikir tidaklah diberikan kerana amal-
amal yang lain yang mana diterangkan di dalam
mafhum sebuah Hadits: Barangsiapa yang membaca
kalimah: La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalahu,
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
389
Lahul Mulk Wa Lahul Hamd, Wa Huwa Ala Kulli Syai
in Qadir, sebanyak seratus kali pada suatu hari maka
Allah memberikan pahala kepadanya yang
seimbangan dengan memerdekakan sepuluh hamba
sahaya dan dicatitkan di dalam buku amalannya
seratus kebajikan, dihapuskan daripadanya seratus
dosa, dipelihara daripada godaan Syaitan dan tidak
sesiapa pun yang lebih afdhal daripadanya kecuali
orang yang amalan-amalannya telah melebihi.
36. Seseorang yang berzikir berterusan dengan secara
Istiqamah, dia akan terselamat daripada melupakan
dirinya yang menyebabkan kecelakaan Dunia dan
Akhirat, kerana melupakan diri sendiri dan muslihat-
muslihatnya bererti melupakan Tuhan dan yang
melupakan Tuhan nescaya akan tercampak ke dalam
kancah kerugian. Diperingatkan oleh Allah di dalam
Kitab Suci Al-Quran pada Surah Al-Hasyar ayat 19 yang
ertinya: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang
lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan kamu seperti
orang-orang yang lupa kepada diri mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yakni janganlah
kamu menyerupai orang-orang yang tidak
menghiraukan Allah, lantas Allah menjadikan mereka
tidak menghiraukan diri mereka sendiri yakni akal
fikiran mereka dilemahkan sehingga mereka tidak dapat
menjalani jalan yang menuju ke arah kejayaan yang
hakiki kerana apabila manusia melupakan dirinya maka
dengan sendirinya dia terlalai daripada muslihat-
muslihatnya dan akhirnya dia akan menjadi mengsa
kebinasaan. Sepertimana seorang petani yang
melupakan sawah atau ladangnya, tidak
menghiraukannya sedikit pun. Maka tentulah sawah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
390
atau ladangnya itu tidak akan mendatangkan hasil apa-
apa dan akhirnya keadaan berubah menjadi belukar.
37. Seseorang akan merasai keamanan dan ketenangan jiwa
manakala dia membasahi lidahnya dengan berzikir
sehingga dia cinta kepada zikir. Sepertimana seorang
yang cinta kepada air ketika dia mengalami dahaga
yang amat sangat atau cinta kepada makanan ketika dia
lapar ataupun cinta kepada pakaian dan rumah
kediaman semasa dia merasai panas atau dingin yang
amat sangat, bahkan Zikrullah itu lebih mustahak lagi
kerana jika segala-gala yang disebutkan itu tidak
tersedia, maka tubuh ksar manusia saja mengalami
kebinasaan sedangkan tanpa zikir, Ruh dan Hati juga
akan mengalami kebinasaan.
38. Zikir adalah merupakan suatu pohon yang setiap masa
mendatangkan buah Marifat. Menururt istilah Ulama
Tasawwuf, pohon itu mendatangkan buah Ahwal dan
Maqamat. Semakin zikir itu diperbanyakkan semakin
akar pohon itu terkukuh dan semakin akarnya kukuh
semakin pohon itu mengeluarkan buah-buahannya.
39. Zikir adalah sumber syukur. Barangsiapa yang tidak
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak dapat
bersyukur kepadaNya.
40. Dengan zikir, seseorang manusia mencapai kemajuan
dan kejayaan dengan secara terus menerus ketika dia
beristirehat ataupun berada di pasar, ketika dia sihat
ataupun sakit, ketika dia sibuk dengan mengecap
kenikmatan hidup ataupun berada dalam serba
kekurangan. Pada setiap masa dan dalam setiap
keadaan dia mencapai kejayaan. Tiada suatu apa pun
yang menyebabkan dia mencapai kemajuan dengan
secra terus menerus kecuali dengan zikir. Jika hatinya
telah bersinar dengan sinaran zikir, maka dalam setiap
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
391
keadaan dia meningkat ke martabat yang setinggi-
tingginya.
41. Zikir adalah intisari Ilmu Tasawwuf yang diamalkan
oleh setiap Ahli Tariqat. Jika telah terbuka pintu zikir
bagi seseorang bererti telah terbuka baginya jalan yang
menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Barangsiapa yang telah menuju kepada Allah
Subhanahu Wa Taala nescaya dia telah mendapat
segala-gala yang dikehendakinya kerana tidak
berkurangan apa-apa pada khazanah Allah Subhanahu
Wa Taala.
42. Zikir adalah menggerakkan hati manusia daripada tidur
dan menyedarkannya daripada lalai. Selagi hati dan jiwa
manusia tidak sedar maka selama itulah dia mengalami
kerugian demi kerugian.
43. Apabila zikir telah menguasai hati maka bukan saja ia
menyubur ke bahagian hati itu sahaja bahkan ia
menjadikan orang yang berzikir itu hidup dengan
makmur walaupun dia tidak berharta benda,
memuliakannya walaupun dia tidak berkeluarga dan
menjadikannya penguasa walaupun dia tidak
mempunyai kerajaan. Sebaliknya orang yang lalai
daripada zikir pasti dia akan dihinakan walaupun dia
mempunyai harta benda, kaum keluarga dan kerajaan
yang besar.
44. Zikir adalah menghimpunkan kembali yang telah
bercerai dan menseraikan yang telah terhimpun,
mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat,
yakni hati manusia yang diselubungi oleh berbagai-
bagai keraguan, dukacita dan kegelisahan itu semuanya
dilenyapkan sama sekali dan dilahirkan ketenteraman
dan ketenangan jiwa dan hati atau jiwa manusia yang
dikuasai oleh perbuatan-perbuatan yang keji itu
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
392
dibersihkan dan manusia yang senantiasa digoda dan
dikuasai oleh tentera-tentera Syaitan itu diceraikan
daripadanya dan Akhirat yang jauh itu didekatkan dan
Dunia yang dekat itu dijauhkan dari jiwa manusia.
45. Zikir adalah mendekatkan kepada Zat yang zikirnya
dikerjakan sehingga mendapat penyertaan denganNya
sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, Inna
Allaha Maallazi Nattaqau, yang bererti:
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berserta
orang-orang yang bertaqwa. Diterangkan di dalam satu
Hadits Qudsi, Ana Maa Abdi Ma Zakarani, ertinya:
Adalah Aku menyertai hambaKu selama dia mengingati
Aku. Di dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Orang yang
mengingati Aku itu adalah orang Aku. Aku tidak
menjauhkannya daripada RahmatKu. Jika mereka
bertaubat dari dosa-dosa mereka, maka Aku menjadi
Kekasih bagi mereka tetapi sebaliknya jika mereka
tidak bertaubat maka Aku menjadi Jururawat bagi
mereka lalu Aku mencampakkan mereka ke alam
kancah penderitaan supaya Aku membersihkan mereka
daripada dosa-dosa.
46. Penyertaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dicapai
menerusi zikir itu adalah penyertaan yang tidak ada
tolok bandingnya. Hakikat penyertaan itu tidak
mungkin dicatit dan tidak pula mungkin dibicarakan.
Kelazatannya dengan ertikata yang sebenarnya boleh
dirasai hanya oleh orang yang telah mencapainya. Ya
Allah, berikanlah kepadaku barang sedikit daripada
kenikmatanNya.
47. Zikir adalah seimbang dengan memerdekakan hamba,
seimbang dengan membelanjakan harta dan seimbang
pula dengan berjuang pada Jalan Allah.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
393
48. Di dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa
Hadhrat Musa Alaihissalam pernah berkata kepada
Allah Subhanahu Wa Taala: Ya Allah, Engkau telah
menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang
amat banyak maka tunjukilah aku cara-cara bersyukur
kepadaMu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
kepadanya: Sebanyak yang engkau berzikir sebanyak
itulah engkau dapat bersyukur.
49. Di dalam Hadits yang lain diterangkan bahawa Hadhrat
Musa Alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu
Wa Taala: Ya Allah! Bagaimanakah cara bersyukur
yang sesuai dengan keadaanMu yang terunggul?
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Hendaklah
lidahmu senantiasa dibasahi dengan berzikir.
50. Yang paling mulia di antara orang-orang yang bertaqwa
pada sisi Allah ialah yang senantiasa sibuk dengan
berzikir kerana natijah Taqwa ialah Syurga sedangkan
natijah zikir ialah penyertaan Allah Subhanahu Wa
Taala.
51. Pada hati manusia ada semacam kekerasan yang tiada
berubah menjadi lembut melainkan dengan berzikir.
52. Zikir adalah sumber persahabatan dengan Allah
sebaliknya lalai adalah sumber permusuhan
denganNya.
53. Tiadalah satu apapun yang menambahkan nikmat-
nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menyelamatkan
daripada azabNya lebih daripada Zikrullah.
54. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan RahmatNya
kepada orang-orang yang berzikir dan Para Malaikat
berdoa untuk mereka.
55. Barangsiapa yang ingin menikmati Syurga sedangkan
dia masih berada di dalam Dunia ini maka hendaklah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
394
dia menyertai majlis-majlis zikir kerana majlis-majlis
zikir itu adalah seumpama taman-taman Syurga.
56. Barangsiapa senantiasa berzikir, dia akan memasuki
syurga sambil tersenyum-senyum.
57. Amalan yang paling afdhal ialah amalan yang disertai
dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Puasa yang
afdhal sekali ialah puasa yang disertai dengan berzikir
sebanyak-banyaknya. Haji yang afdhal ialah haji yang
disertai dengan zikir sebanyak-banyaknya dan
demikianlah Jihad serta amalan-amalan yang lainnya.
58. Zikir adalah pengganti kepada ibadat-ibadat Nafilah.
Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadits
bahawa segolongan orang-orang miskin datang lalu
merayu hal mereka kepada Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, Ya
Rasulullah, saudara kami yang berharta benda telah
meningkat darjat yang setinggi-tingginya disebabkan
harta kekayaan mereka. Mereka bersembahyang
seperti kami bersembahyang, mereka berpuasa seperti
kami berpuasa tetapi kerana harta kekayaan, mereka
telah mendahului kami dengan mengerjakan Haji,
Umrah, Jihad dan lain-lainya. Sebagai menjawab
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam bersabda, Mahukah kamu sekelian ku
ajarkan sesuatu untuk mencapai yang mendahului dan
untuk mendahului sesudah kamu sehingga tiadalah
lagi seorang pun yang lebih afdhal daripada kamu
kecuali orang yang berbuat seperti yang kamu
perbuat. Selanjutnya Hadhrat Baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bacalah kamu
sekelian: Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar
selepas tiap-tiap Solat. Ini menunjukkan bahawa
Hadhrat Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
395
menganggap zikir ini sebagai pengganti haji, umrah,
jihad dan lain-lain bagi yang tidak berada.
59. Majlis Zikir adalah majlis Para Malaikat.
60. Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan orang-
orang yang berzikir di hadapan Para Malaikat.
61. Zikir adalah rawatan bagi penyakit-penyakit hati.
62. Zikir adalah pendorong bagi ibadat-ibadat yang lain.
Dengan berzikir sebanyak-banyaknya maka ibadat-
ibadat yang lain itu menjadi mudah dan senang serta
kelazatan ibadat-ibadat itu pun dirasai benar, oleh itu
semua ibadat itu dapat dikerjakan tanpa keberatan dan
kesukaran apa-apa.
63. Dengan berzikir semua keberatan akan berubah menjadi
ringan, setiap kesukaran akan berubah menjadi senang,
setiap bebanan menjadi ringan dan semua bala bencana
akan terlenyap.
64. Lantaran zikirlah maka segala rupa ketakutan dan
kebimbangan akan terhindar.
65. Zikrullah adalah mempunyai kuasa yang terkhas untuk
melahirkan ketenteraman dan untuk melenyapkan
ketakutan. Ianya mempunyai kesan yang teristimewa di
mana semakin berzikir sebanyak-banyaknya semakin
itulah akan mencapai ketenteraman dan akan lenyap
ketakutan.
66. Zikir adalah melahirkan kekuatan dan tenaga yang
terkhas kepada manusia. Maka dengan kekuatan itu dia
dapat menyelenggarakan urusan-urusan yang agak
sukar.
67. Pemberes urusan-urusan keakhiratan adalah dahulu-
mendahului di antara satu dengan yang lain dan di
dalam mendahului ini yang kelihatan di hadapan sekali
ialah orang-orang yang berzikir. Di dalam sebuah
Hadits, Hadhrat Baginda Muhammad Rasulullah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
396
Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Telah
mendahului mereka yang Munfarrid. Para Sahabat
bertanya, Siapakah yang Munfarrid itu Ya
Rasulullah? Baginda menjawab, Mereka yang
mengingati Allah sebanyak-banyaknya kerana zikir
adalah meringankan bebanan mereka.
68. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membenarkan
dan menguji orang-orang yang berzikir. Orang-orang
yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu
tidaklah akan dibangkitkan bersama-sama orang-orang
yang dusta. Di dalam sebuah Hadits ada disebutkan
bahawa apabila seorang hamba mengucapkan: La
Ilaha Illa Allah Wallahu Akbar, maka Allah
Subhanahu Wa Taala berfirman, Benarlah ucapan
hambaKu bahawa tiada Tuhan melainkan Aku dan
Akulah Maha Besar.
69. Zikir adalah menyebabkan terbinanya rumah di dalam
Syurga. Apabila seseorang hamba berhenti daripada
berzikir maka Para malaikat berhenti daripada membina
rumah itu. Manakala mereka ditanyakan, mengapakah
kamu berhenti daripada membina rumah itu? Mereka
menjawab bahawa perbelanjaannya belum lagi tiba.
70. Di dalam sebuah Hadits ada disebutkan bahawa
barangsiapa mengucapkan: Subhanallahi
Wabihamdihi Subhanallahil Azim sebanyak tujuh kali
nescaya dibinakan satu menara untuknya di dalam
Syurga.
71. Zikir adalah perisai atau pendinding bagi Neraka
Jahannam. Barangsiapa yang dimasukkan ke dalam
Neraka kerana amal perbuatannya yang tidak baik maka
zikirnya itu menjadi pendinding di antaranya dengan
Neraka Jahannam. Semakin banyak zikir dibuat maka
semakin kuatlah pendinding itu.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
397
72. Jika seseorang yang berzikir di atas sebuah gunung atau
di tanah datar maka tempat tersebut akan merasa amat
bangga. Di dalam sebuah Hadits ada diberitakan
bahawa gunung-ganang bertanya-tanyakan di antara
satu dengan yang lain bahawa hari ini adalah seseorang
yang berzikir melalui di atas engkau. Jika diberitahukan
bahawa ada yang melaluinya sambil berzikir, maka ia
berasa gembira lagi bangga.
73. Nur Zikir adalah sentiasa bersama orang yang berzikir
itu sama ada di Dunia mahupun di dalam Kubur dan ia
memimpin di Titian Sirat. Ia tidak berpisah di mana-
mana pun. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa
Taala di dalam Kitab Suci al-Quran pada Surah Al-
Anam ayat 122 yang bermaksud, Apakah orang yang
sudah mati kemudian Kami hidupkan dia dan Kami
berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan
cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah
masyarakat manusia, serupa dengan orang yang
keadaannya berada di dalam gelap gelita yang tidak
dapat keluar daripadanya? Orang pertama itu beriman
kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hatinya
bersinar cemerlang dengan cinta makrifat dan zikirnya
sementara orang yang kedua itu ialah yang terkosong
dari sifat-sifat tersebut. Penghasilan Nur adalah sesuatu
yang teragung sekali, ianya membawa kepada kejayaan
yang gilang-gemilang.
74. Para Malaikat beristighfar memohon keampunan bagi
orang yang berzikir. Hadits ada menyebut bahawa
apabila seseorang hamba mengucapkan: Subhanallahi
Wabihamdihi atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
maka Para Malaikat berkata, Ya Allah, ampunilah dia.
Adalah termaklum bahawa doa Para Malaikat itu tidak
ditolak malahan terus dikabulkanNya.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
398
75. Memperbanyakkan zikir adalah merupakan sijil bagi
kelepasan dari kemunafikan kerana orang-orang yang
Munafik tiada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala
melainkan sedikit. Hadhrat Kaab Ahbar Radhiyallahu
anhu berkata, Barangsiapa berzikir sebanyak-
banyaknya maka terpelihara dia daripada
kemunafikan.
76. Berbanding dengan amalan-amalan yang baik maka
zikir mempunyai suatu kelazatan yang tidak di dapati
pada amalan-amalan yang lain. Hadhrat Malik bin Dinar
Rahmatullah alaih berkata bahawa seseorang tidak akan
berasa lazat dari suatu apa pun seperti kelazatan zikir.
77. Pada wajah orang yang berzikir itu di dapati
kegembiraan di Dunia dan akan kelihatan Nur padanya
di Hari Qiyamat.
78. Barangsiapa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala
sebanyak-banyaknya di tengah-tengah jalan, dirumah,
di dalam safar perjalanan dan ketika berada di
kampung, maka dia akan mempunyai pembela-pembela
yang ramai sekali di Hari Hisab kelak.
79. Selama lidah sibuk dengan berzikir maka selama itulah
dia terpelihara daripada perbicaraan yang sia-sia,
berdusta, mengumpat dan sebagainya. Lidah itu
sememangnya tidak mahu diam, ia akan sibuk dengan
berzikir, kalau tidak sudah tentu dengan kesia-siaan.
Demikian juga halnya dengan hati, jika ia tidak sibuk
dengan mencintai Khaliq iaitu Allah Subhanahu Wa
Taala maka sudah tentu dia akan sibuk dengan
mencintai makhluk.
80. Syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Ia
mencampakkan manusia di dalam kancah kerunsingan
dan kegelisahan dengan berbagai cara. Ia juga
mengerumuni mereka dari setiap penjuru. Orang yang
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
399
halnya sedemikian rupa senantiasa berada di tengah-
tengah lingkungan para musuh yang mana tiap-tiap
seorang darinya ingin menimpakan ke atasnya
penderitaan demi penderitaan. Maka tiadalah apa-apa
untuk mematahkan serangan-serangan musuh itu
melainkan Zikrullah.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
400
SYARAT-SYARAT ZIKIR

SEBAHAGIAN Para Masyaikh dari Silsilah lain menganggap
syarat utama untuk melakukan zikir adalah mengambil
wudhu dengan sempurna lalu memulakan zikir sambil
menghadap Kiblat. Ada yang menetapkan adab-adab
tertentu ketika berzikir seperti menghadapkan diri ke arah
Qiblat dan duduk dalam keadaan antara dua sujud, duduk
tasyahud atau kebalikan tasyahud. Tempat yang bersih juga
perlu diberikan perhatian namun amalan Zikir mengingati
Allah adalah suatu amalan yang tidak ditetapkan had masa,
bilangan mahupun keadaan. Mengingati Zat Allah dengan
hati yang ikhlas serta mengerti dengan sebenar-benarnya
akan maksud kalimah zikir itu merupakan syarat yang
paling utama. Walaubagaimanapun Para Masyaikh
Naqshbandiyah tidak menjadikan berwudhu sebagai syarat
yang utama bahkan syarat yang paling utama adalah
menghayati makna lafaz zikir yang disebut.

Hadhrat Maulana Shah Abdullah Ghulam Ali
Rahmatullah Alaih telah menyatakan syarat-syarat zikir di
dalam kitabnya Idhahut Tariqah bahawa menghayati makna
lafaz zikir bermakna bahawa selain dari Zat Allah
Subhanahu Wa Taala tiada sesuatu pun yang menjadi
maksud. Bagi setiap lafaz, makna adalah lazim baginya
kerana tanpa makna, lafaz tidak bererti apa-apa.

Syarat yang seterusnya ialah ketika melakukan Zikir
Nafi Itsbat iaitu ketika mengucapkan kalimah Nafi,
hendaklah menafikan kewujudan segala sesuatu dan ketika
mengucapkan kalimah Itsbat hendaklah menetapkan di
dalam hati hanyalah Hadhrat Zat Allah Subhanahu Wa
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
401
Taala Yang Maha Suci. Meskipun seseorang itu telah
menafikan segala maksudnya selain Allah Subhanau wa
Taala namun dia akan beroleh hasil dan manafaat yang
besar dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Syarat yang selanjutnya ialah ketika seseorang itu
berzikir sama ada Ismu Zat ataupun Nafi Itsbat, setelah
beberapa lama melakukan zikir, hendaklah mengucapkan di
dalam hati dengan merasa penuh kerendahan diri dan penuh
pengharapan akan kalimah Baz Gasht iaitu,

Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi.
Yang bererti, Oh Tuhanku, Engkaulah maksudku dan
keredhaanMulah tuntutanku.

Bagi Salik peringkat pertengahan hendaklah
menambah ucapan:

Atini Mahabbataka Wa Marifataka.
Yang bererti, Kurniakanlah Cinta Mahabbah dan
MarifatMu.

Bagi peringkat tinggi, sebelum itu harus diucapkan,

Taraktu Dunya Wal Akhirah Laka
Atini Mahabbataka Wa Marifataka
Yang bererti, Telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana
Engkau

Adapun lafaz Baz Gasht bagi peringkat tinggi dalam
Bahasa Parsi seperti mana yang di ucapkan oleh Para
Khwajahgan adalah seperti berikut,

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
402
Khudawandah Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Tarak Kardam Dunia Wa Akhirat Ra Baraey Tu,
Mahabbati Khud Wa Marifati Khud Badih.
Yang bererti, Wahai Tuhan, maksudku adalah Engkau dan
Keredhaan Engkau, telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat
kerana Engkau, kurniakanlah CintaMu dan MarifatMu.

Jikalau Murid Salik belum benar-benar bersedia, lafaz
Telah ku lepaskan Dunia dan Akhirat kerana Engkau
janganlah disebut melainkan telah benar-benar bersedia,
maka perlu mengucapkannya dengan lidah hati dengan
ucapan:

Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi,
Atini Mahabbataka Wa Marifataka.

Atau dalam bahasa Farsi:

Khudawandah Maqsudi Man Tui Wa Ridhai Tu,
Mahabbat Wa Marifati Khud Badih.
Yang bererti, Wahai Tuhan, maksudku adalah Engkau dan
Keredhaan Engkau, kurniakanlah Cinta dan MarifatMu.

Syarat yang seterusnya hendaklah bertawajjuh
terhadap Qalb tetapi tidak perlu membayangkan rupabentuk
hati sanubari ataupun membayangkan kalimah Ismu Zat,
hanya menghadapkan perhatian dan menumpukan
pandangan batin ke arah kedudukan Qalb. Tawajjuh yang
sedemikian ini dinamakan Wuquf Qalbi dan Tawajjuh yang
seperti ini menduduki Maqam Dharab dalam Tariqat yang
lain.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
403
Syarat seterusnya hendaklah bertawajjuh kepada Zat
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan batinnya
hendaklah sentiasa terarah ke atas dan menyedari bahawa
Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat, di samping itu
menantikan limpahan Faidhz dari sisiNya. Bertawajjuh
pandangan batin ke arah atas adalah kerana memelihara
Adab, bahawa kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala itu
adalah atas daripada sekelian makhluk dan dariNyalah
sumber limpahan Faidhz itu terlimpah. Wuquf Qalbi dan
bertawajjuh dengan sumber Faidhz adalah merupakan rukun
bagi zikir yang akan menghasilkan Nisbat Kehadiran
Bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa kedua-dua
rukun tersebut, mencapai Nisbat Kehadiran Bersama Allah
Subhanahu Wa Taala adalah mustahil.

Syarat yang terakhir ialah ketika melakukan zikir
hendaklah menghentikan segala khayalan hati dan was-was.
Setiap kali hati mengkhayalkan sesuatu selain Allah
Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itu juga hendaklah
dijauhkan segala khayalan tersebut supaya ingtan terhadap
sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat
menakluki hati dan di dalam Tariqat Naqshbandiyah
Mujaddidiyah ianya dinamakan sebagai Nigah Dasyat.

Menahan nafas ketika berzikir amat memberi faedah
namun ianya bukanlah menjadi suatu syarat. Dengan
menahan nafas, kehangatan di dalam Qalb akan terasa
kemudian akan terbit Syauq iaitu rasa rindu terhadap Allah
Subhanahu Wa Taala. Hatinya akan menjadi lembut dan
menafikan sebarang khayalan hingga mencapai Zauq yakni
rasa kenikmatan dalam berzikir dan seterusnya akan
menerbitkan rasa Cinta. Dengan menahan nafas juga akan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
404
memungkinkan seseorang Salik itu menjadi seorang Ahli
Kasyaf.

Adapun syarat ketika melakukan Zikir Nafi Itsbat
hendaklah sentiasa ingat akan jumlah bilangan yang ganjil
dan ianya dinamakan sebagai Wuquf Adadi. Para Akabirin
Naqshbandiyah telah berkata bahawa Wuquf Adadi
merupakan pelajaran pertama Ilmu Laduni yang mana
dengan melakukannya akan menghasilkan kaifiat dan ilmu
tersebut. Penyingkapan rahsia-rahsia dan segala persoalan
akan terjawab menerusi zikir ini. Zikir ini adalah bersumber
dari Hadhrat Khidhr Alaihissalam dan diriwayatkan
pengamalannya dengan cara menahan nafas.

Ketika menahan nafas tersebut, hendaklah
mengucapkan kalimah Nafi Itsbat menurut kaifiat dalam
jumlah bilangan yang ganjil. Jika seseorang Murid yang
dapat menyebut kalimah Nafi Itsbat sehingga mencapai
jumlah bilangan 21 kali dalam satu nafas namun masih
belum memberikannya sebarang manafaat, maka terbatallah
amalannya dan sia-sia serta tidak tergolong sebagai Ahli
Tariqat. Dia hendaklah memulakan perjalanannya sekali lagi
dan hendaklah menjaga kesemua syarat-syarat ketika
berzikir.

Adapun bagi golongan peringkat tinggi mereka tidak
lagi perlu berzikir sambil menahan nafas ataupun sambil
menutup mata kerana amalan mereka adalah Muraqabah
dan mereka sentiasa berada dalam Musyahadah. Amalan
mereka merupakan Zikir Khafi yang tersembunyi dalam
Hakikat diri mereka dan hanya diketahui oleh Allah
Subhanahu Wa Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
405
ZIKIR KHAFI

MENURUT Para Masyaikh, apabila Allah Subhanahu Wa
Taala mengkehendaki seseorang hamba itu termasuk ke
dalam urusanNya, maka Dia akan menyampaikan hamba itu
untuk berkhidmat kepada salah seorang dari RakanNya,
kemudian RakanNya itu akan menilai hal keadaannya dan
memberikan arahan untuknya melakukan latihan
Keruhanian dan Mujahadah dan menyucikan batinnya dan
menerusi memperbanyakkan Zikir dan Fikir, Latifah-
Latifahnya yang tersembunyi itu akan kembali bertawajjuh
kepada asal usulnya.

Pada zaman ini, disebabkan kebanyakan penuntut
menghadapi lemah semangat dan Himmat, kerana itulah
Para Masyaikh Naqshbandiyah Rahimahumullah semenjak
awal lagi mengarahkan murid mengamalkan jalan zikir dan
sebagai menggantikan amalan dan latihan yang sukar serta
Mujahadah dan Ibadah yang berat, mengarahkan amalan
yang sederhana dan sentiasa memerhatikan waktu untuk
melaksanakan Ibadah dan melakukankan Tawajjuh kepada
murid.

Para Masyaikh Naqshbandiyah telah mengarahkan
sekelian Murid mereka menuruti Sunnah Hadhrat Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan
menjauhi segala bentuk Bidaah serta mengarahkan Para
Murid mereka untuk melakukan Zikir Khafi iaitu zikir yang
tersembunyi. Untuk menghasilkan nikmat zikir yang
berterusan Para Masyaikh Naqshbandiyah telah menetapkan
tiga jalan Zikir Khafi iaitu:

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
406
1. Zikir Ismu Zat dan Nafi Itsbat
2. Muraqabah
3. Rabitah Syeikh.

Zikir Qalbi bererti mengingati Allah di dalam hati dan
Zikir Khafi bererti mengingati Allah secara tersembunyi.
Kaifiyat Zikir Qalbi dan Khafi adalah berbeza dalam Tariqat-
tariqat yang lain. Ada yang berbeza pada lafaz zikir dan ada
juga yang berbeza dalam kaedah zikir.

Sebagai contoh, ada yang menggunakan lafaz Hu
Allah ketika menarik nafas dan Allah Hu ketika
menghembuskan nafas. Para Masyaikh di India banyak yang
mengamalkan Zikir Qalbi dengan keluar masuk nafas.
Kaedah zikir tersebut dinamakan kaedah zikir Paas Anfas.

Zikir Khafi adalah mengingati Allah dengan cara
yang tersembunyi sama ada secara ucapan di hati mahupun
secara gambaran di hati atau di fikiran. Zikir Khafi adalah
suatu bentuk zikir yang istimewa kerana ia memberikan
kesan yang sangat besar kepada orang yang senantiasa
mengamalkannya.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
407
ZIKIR ISMU ZAT

ISMU Zat adalah Nama Allah. Ianya merupakan nama bagi
zat yang Wajibul Wujud yakni kewujudanNya adalah wajib
serta memiliki segala sifat kesempurnaan dan suci dari
segala sifat kekurangan. Setiap murid atas jalan
Naqshbandiyah hendaklah memperbanyakkan menyebut
nama Allah di dalam hati tanpa menggerakkan lidah pada
setiap masa dan keadaan, baik dalam keadaan berdiri,
duduk, berbaring atau berjalan.

Para Masyaikh Naqshbandiyah beramal dengan
Azimah dan meninggalkan Rukhsah. Beramal dengan
Azimah bererti beramal dengan amalan yang lebih besar
nilainya iaitu Fardhu, Wajib, Sunat, Nafilah dan Mustahab
manakala meninggalkan Rukhsah bererti meninggalkan
keuzuran beribadat. Kerana itulah Para Masyaikh telah
memilih Zikir Khafi kerana ada dinyatakan dalam Hadis
Nabawiyah bahawa Zikir Khafi (Zikir Tersembunyi) lebih
baik dari Zikir Jihri (Zikir Mengangkat Suara) dengan tujuh
puluh darjah kelebihan. Pada mula-mula menjalani Tariqat
Naqshbandiyah, Para Masyaikh mentalqinkan Zikir Ismu Zat
iaitu nama Allah kepada murid mereka dengan kaifiat yang
tertentu.

Caranya adalah seperti berikut, iaitu murid hendaklah
membersihkan hati dari sebarang Khatrah iaitu kekhuatiran
dalam hati dan sebarang khayalan perkataan hati dengan
melakukan Istighfar dalam bilangan yang ganjil iaitu
sebanyak 25 kali. Lenyapkan segala fikiran tentang perkara
yang telah lepas dan yang akan datang. Mohon
perlindungan Allah dari segala kejahatan dan tipu daya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
408
Syaitan yang direjam dengan membaca Taawuz lalu
hendaklah membaca Bismillah dan Surah Al-Fatihah sekali
dan Surah Al-Ikhlas bersama Bismillah sebanyak tiga kali
dan hadiahkan seluruh bacaan tadi kepada sekelian Arwah
Muqaddasah (Ruh-Ruh yang telah disucikan) Para Mashaikh
Akabirin Silsilah Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah.

Seterusnya murid hendaklah membayangkan maut
yakni menghadirkan saat kematian diri. Ini merupakan pintu
bagi memasuki Alam Ghaib dan menuju ke Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala. Ianya juga merupakan pintu bagi
menghubungi Para Arwah Muqaddasah Mashaikh Akabirin
Naqshbandiyah Mujaddidiyah.
Pada waktu berzikir hendaklah melenyapkan segala
perkataan, kekhuatiran dan khayalan di dalam hati dan
fikiran yang selain Allah. Hati hendaklah menyebut Allah
Allah dengan merendahkan diri. Jikalau kekhuatiran dan
khayalan hati itu tidak dapat dilenyapkan, maka hendaklah
membayangkan wajah Syeikh iaitu orang yang mentalqinkan
zikir. Bayangan Syeikh hendaklah digambarkan dalam
fikiran di kedudukan antara dua kening, kemudian berada
pada kedudukan bertentangan dengan hati kita, lalu
memelihara bayangan wajah Syeikh di dalam hati.
Membayangkan wajah Syeikh disebut sebagai Zikir Rabitah
atau Rabitah Syeikh.

Rabitah yang sempurna ialah apabila kita dapat
mengambarkan diri kita sebagai Syeikh. Setelah
membersihkan hati dari kekhuatiran dan khayalan hati,
hendaklah sibuk melaksanakan Zikir Khafi.

Untuk menghilangkan kekhuatiran dan khayalan hati,
hendaklah benar-benar merendahkan diri dan hati
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
409
melakukan Zikir Ismu Zat dengan sempurna. Dalam
melaksanakan zikir, memelihara Wuquf Qalbi sangatlah
penting iaitu diri bertawajjuh terhadap hati dan hati
bertawajjuh kepada Zat Allah Taala. Wuquf Qalbi amat
penting kerana berzikir tanpanya tidak mendatangkan
sebarang faedah. Berzikir tanpa Wuquf Qalbi akan
mendatangkan kehuatiran dan khayalan hati. Hadhrat Shah
Naqshband Rahmatullah alaih amat mengutamakan Wuquf
Qalbi dan menganggapnya sebagai syarat yang wajib.

Sentiasa berzikir dengan memelihara syarat-syaratnya
iaitu tongkatkan lidah ke langit-langit dan dengan
menggunakan lidah hati hendaklah menyebut Allah Allah di
maqam Latifah Qalb iaitu pada kedudukan dua jari di bawah
tetek kiri cenderung ke arah ketiak sambil memahami
pengertiannya iaitu, Zat Allah adalah bersifat dengan segala
sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan.
Letakkan dalam fikiran bahawa diri kita beriman dengan Zat
Allah tersebut yakni mewujudkan Zat Allah dalam fikiran
dan disebutkan sebagai Wujud Zihni. Sewaktu berzikir,
badan dan lidah jangan sengaja digerakkan dan bagi
seseorang Salik, setiap waktunya hendaklah berzikir
menggunakan lidah hatinya sehinggalah hatinya menjadi
sentiasa berzikir.

Seterusnya hendaklah berzikir Ismu Zat iaitu Allah
Allah pada maqam Latifah Ruh iaitu pada kedudukan dua
jari di bawah tetek kanan. Seterusnya hendaklah berzikir
Allah Allah pada maqam Latifah Sirr iaitu pada kedudukan
dua jari dari tetek kiri menghadap ke dada. Seterusnya
hendaklah berzikir Allah Allah pada maqam Latifah Khafi
iaitu pada kedudukan dua jari dari tetek kanan menghadap
ke dada. Seterusnya hendaklah berzikir Allah Allah pada
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
410
maqam Latifah Akhfa iaitu pada kedudukan di tengah-
tengah dada. Hendaklah memperbanyakkan zikir pada
setiap maqam Latifah sehingga zikir menjadi sifat yang lazim
bagi hati.

Setelah berhasil melakukan zikir pada kesemua
Latifah Alam Amar, hendaklah berzikir Allah Allah pada
maqam Latifah Nafs iaitu pada kedudukan di tengah-tengah
dahi. Seterusnya hendaklah berzikir nama Allah pada
maqam Latifah Qalibiyah iaitu pada seluruh jisim. (Lihat
Rajah 3) Hendaklah berzikir dengan merasakan kedengaran
suara dalam diri menyebut Allah Allah pada setiap zarah,
urat dan saraf serta seluruh rambut. Ini merupakan amalan
dalam Tariqat Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah dan
biasa dikenali sebagai Sultanul Azkar ataupun Zikir Kulli
Jasad.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
411
KAIFIYAT ZIKIR ISMU ZAT

1. Istighfar - 25x [Astaghfirullaha Robbi Ming Kulli Zanbin
Wa Atubu Ilaihi]
2. Alhamdu Syarif - 1x [Surah Al-Fatihah dengan Auzubillah
dan Bismillah]
3. Qul Huwa Allah - 3x [Surah Al-Ikhlas dengan Bismillah]
4. Hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada sekelian Arwah
Para Masyaikh: - [Ucapkan, Ya Allah! Telah ku
hadiahkan seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Hu
Allah kepada sekelian Arwah Muqaddasah Masyaikh
Kibaar Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah]
5. Bayangkan hadirnya Maut: - [Ucapkan dalam hati, "Aku
sudah mati, dimandikan orang, dikapankan orang,
disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku
ke dalam liang lahad]
6. Khayalkan hati sedang mengucapkan Allah Allah tanpa
menggerakkan lidah.
7. Tawajjuhkan diri terhadap hati dan hati bertawajjuh
kepada Allah Taala. Ini adalah Wuquf Qalbi.
8. Sentiasa Muraqabah dengan mengkhayalkan limpahan
Faidhz dari Allah Taala jatuh ke hati kita.
9. Sesudah beberapa lama kemudian, ucapkan dalam hati
dengan rasa rendah diri dan mengharap dengan ucapan
Baz Gasht : -

Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhoka Matlubi, Atini
Mahabbataka Wa Marifataka - [Arab] atau,
Khudawanda! Maqsudi Man Tui Wa Ridhoi Tu,
Mahabbat Wa Ma'rifati Khud Badih - [Parsi] yang
bermaksud, Ya Tuhanku! Maksudku hanyalah Engkau
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
412
dan Keredhaan Mu, Kurniakanlah Cinta dan Ma'rifat
Mu
Wuquf Qalbi dan Baz Gasht adalah di antara syarat-
syarat Zikir. Jika berwudhuk sangatlah besar faedahnya
namun ia bukanlah syarat.
10. Pada waktu kelapangan samada dalam satu majlis
atau majlis yang berbilang-bilang, hendaklah mengerjakan
zikir ini sebanyak 24 ribu kali sehari semalam, lebih
kurang dalam 2 setengah jam untuk dilakukan.
11. Begitulah ketika berjalan, berbaring, bangun dan
duduk, samada berwudhuk ataupun tidak, setiap waktu
dan keadaan hendaklah tetap tekun berzikir sehinggalah
amalan zikir itu menjadi sifat yang lazim bagi hati.

Semoga Allah Memberikan Taufiq.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
413
ZIKIR NAFI ITSBAT

PARA Masyaikh Naqshbandiyah seterusnya akan
mentalqinkan Zikir Nafi Itsbat kepada murid setelah mereka
melakukan Zikir Ismu Zat dengan sempurna. Adapun Zikir
Nafi Itsbat itu adalah zikir kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
dalam bilangan yang ganjil dengan keadaan menahan nafas
dan disertai kalimah MUHAMMADUR RASULULLAH
ketika melepaskan nafas. Kaifiat cara melakukan zikir Nafi
Itsbat adalah seperti berikut, iaitu hendaklah menahan Nafas
di bawah pusat dan tongkatkan lidah ke langit-langit.
Dengan menggunakan lidah hati, hendaklah menyebut lafaz
LA dengan menariknya dari pusat hinggalah ke otak dan
ketika menyebut lafaz ILAHA hendaklah membawanya ke
arah bahu kanan dan ketika menyebut lafaz ILLA ALLAH
hendaklah dipalukan ke hati dengan merasakan kesannya
terhadap kelima-lima Lataif Alam Amar. (Lihat Rajah 4)
Kesan paluan itu juga hendaklah dirasakan ke seluruh
anggota tubuh badan yang mewakili kelima-lima Lataif
Alam Khalaq. Sewaktu menyebut kalimah yang mulia ini
hendaklah memahami akan makna dan pengertiannya iaitu,
Daku tidak bermaksud kepada selain dari Zat Allah Yang
Maha Suci.


Adalah menjadi syarat sewaktu melakukan Zikir Nafi,
hendaklah menafikan kewujudan diri dan sekelian yang
wujud manakala ketika Zikir Itsbat, hendaklah
mengitsbatkan hanya Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang
Maha Suci. Zikir ini hendaklah dilakukan dalam keadaan
berdiam diri dengan tidak menggerakkan sebarang anggota
tubuh badan.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
414
Jika murid tidak dapat menahan nafas kerana sukar
maka hendaklah berzikir dengan tanpa menahan nafas
kerana menahan nafas bukanlah syarat.
Walaubagaimanapun, berzikir sambil menahan nafas
amatlah berfaedah kerana dengannya hati akan terasa
kepanasan zikir lalu menjadikan hati itu lembut dan mampu
menepis sebarang khayalan di samping melahirkan rasa
Shauq, Zauq dan Cinta Mahabbah. Dengan berzikir secara
menahan nafas ini juga akan memungkinkan seseorang
murid itu dapat mencapai Kashaf.

Zikir Nafi Itsbat ini hendaklah dilakukan dalam
jumlah bilangan yang ganjil di dalam satu nafas dan ini
dikenali sebagai Wuquf Adadi kerana murid perlu
memerhatikan dan berjaga-jaga terhadap bilangan yang
ganjil.

Para Masyaikh berkata bahawa Wuquf Adadi
merupakan matapelajaran awal dalam Ilmu Laduni yang
mana dengan mengamalkannya seseorang itu akan
memperolehi Kaifiat Ilmu serta Ilmu itu sendiri. Memohon
rahsia-rahsia Kashaf adalah menerusi zikir seperti ini yang
mana ianya diriwayatkan bersumber dari Hadhrat Khidhzr
Alaihissalam.

Sebaik-baiknya dalam satu nafas dapat menyebut 21
atau 23 atau 25 kali Zikir Nafi Itsbat. Ketika melepaskan
nafas hendaklah menyebut lafaz MUHAMMADUR
RASULULLAH di dalam hati. Setelah berzikir beberapa lama
hendaklah menyebut lafaz Baz Gasht di dalam hati beberapa
kali dengan merendahkan diri dan dengan penuh
pengharapan iaitu melafazkan:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
415

Ilahi Anta Maqsudi, Wa Ridhoka Matlubi
dalam Bahasa Arab yang pengertiannya dalam Bahasa
Melayu adalah seperti berikut:

Ya Tuhanku, Engkaulah maksudku dan keredhaan-Mu lah
yang ku tuntut.

Murid hendaklah melazimkan zikir dalam setiap
keadaannya sama ada sedang berjalan, berdiri, berbaring,
bangun, duduk, makan, minum dan pada setiap masa dan
waktu dengan sentiasa memerhatikan keadaan hati dengan
melakukan Nigah Dasyat dan Wuquf Qalbi supaya dapat
menghasilkan penyucian batin dan melahirkan kehadiran
dan tawajjuh hati terhadap Zat Allah Taala.

Antara tanda-tanda penyucian batin di kalangan Ahli
Kashaf ialah terzahirnya cahaya-cahaya Nur pada setiap
Latifah dan mengalami Musyahadah. Jika seseorang
penuntut itu tidak memperolehi sebarang manafaat dan
kesan sepertimana yang telah dijelaskan maka amalannya
adalah terbatal dan sia-sia serta tidak termasuk ke dalam
golongan Ahli Tariqat. Hendaklah dia mengulangi semua
amalannya semula dengan memerhatikan kesemua syarat-
syaratnya dengan baik.

Para Masyaikh Naqshband telah menerangkan cahaya
Nur yang berbeza-beza bagi setiap Latifah. Adapun Nur
Qalb adalah Kuning, dan Nur Ruh adalah Merah, dan Nur
Sir adalah Putih, dan Nur Khafi adalah Hitam, dan Nur
Akhfa adalah Hijau. Apabila penuntut menyaksikan
Musyahadah cahaya-cahaya Nur ini di luar dirinya maka
ianya disebut sebagai Sair Afaqi dan jika dia melihat dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
416
merasakan cahaya-cahaya Nur ini di dalam diri batinnya
maka ia dikatakan sebagai Sair Anfusi.

Hadhrat Shah Ghulam Ali Dehlawi Rahmatullah
Alaih telah berkata bahawa Sair Afaqi adalah dari bawah
Arash sehinggalah sebawah-bawahnya dan Sair Anfusi pula
adalah dari atas Arash sehinggalah seatas-atasnya yakni
apabila seseorang Salik itu bertawajjuh dari dirinya sehingga
ke Arash maka ia adalah Sair Afaqi dan apabila Salik itu
tawajjuhnya tertarik ke bahagian atas Arash maka di situlah
permulaan Sair Anfusi bagi dirinya.

Para Ahli Kashaf boleh melihat sendiri cahaya-cahaya
Nur dalam Musyahadah mereka dan boleh memilih sendiri
untuk melakukan mana-mana Sair Afaqi mahupun Anfusi.
Walaubagaimanapun, dalam zaman ini pemakanan yang
halal sukar diperolehi maka ahli-ahli Kashaf Ayani juga
turut berkurangan. Terdapat dua jenis Kashaf iaitu Kashaf
Ayani dan Kashaf Wijdani. Perbezaan di antara dua jenis
Kashaf ini ialah seseorang yang memiliki Kashaf Ayani
dapat melihat dan Musyahadah secara zahir dan jelas
perjalanan dari suatu maqam ke maqam yang lain dan
menyaksikan pergerakannya.

Ahli Kashaf Wijdani pula tidak dapat melihat dan
menyaksikan sebarang perjalanan dan pergerakan dari suatu
maqam ke maqam yang lain tetapi hal ehwal keadaannya
dan Warid hasil perubahan dalam dirinya dapat
dirasakannya seperti perumpamaan angin yang berhembus,
secara zahirnya ia tidak dapat dilihat tetapi dengan
keupayaan deria rasa kita dapat merasai kuat dan lembutnya
hembusan angin.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
417
Seandainya seseorang penuntut itu langsung tidak
dapat merasai perubahan dalam dirinya menerusi Kashaf
Ayani mahupun menerusi Kashaf Wijdani, maka
mengkhabarkan tentang maqam-maqam Latifah dan
perkhabaran baiknya adalah seumpama menyebarkan
keburukan nama perjalanan Tariqat.

Semoga Allah mengurniakan kita Kashaf dan memelihara
kita dari sebarang keburukan, Amin!

Adapun, jalan yang kedua adalah dengan cara Muraqabah
yang akan faqir jelaskan pada lembaran-lembaran
seterusnya.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
418
KAIFIYAT ZIKIR NAFI ITSBAT

1. Istighfar - 25x [Astaghfirullaha Robbi Ming Kulli Zanbin
Wa Atubu Ilaihi]
2. Alhamdu Syarif - 1x [Surah Al-Fatihah dengan Auzubillah
dan Bismillah]
3. Qul Huwa Allah - 3x [Surah Al-Ikhlas dengan Bismillah]
4. Hadiahkan pahala bacaan tersebut kepada sekelian Arwah
Para Masyaikh: - [Ucapkan, Ya Allah! Telah ku
hadiahkan seumpama pahala bacaan Fatihah dan Qul Hu
Allah kepada sekelian Arwah Muqaddasah Masyaikh
Kibaar Silsilah 'Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah]
5. Bayangkan hadirnya Maut: - [Ucapkan dalam hati, "Aku
sudah mati, dimandikan orang, dikapankan orang,
disembahyangkan orang, dihantarkan orang jenazah aku
ke dalam liang lahad]
6. Buang nafas dan tahan di bawah pusat serta tongkatkan
lidah ke langit-langit. Hati mengucapkan LA sambil
menariknya dari pusat hinggalah ke otak dan ketika
menyebut lafaz ILAHA hendaklah membawanya ke arah
bahu kanan dan ketika menyebut lafaz ILLA ALLAH
hendaklah dipalukan ke hati dengan merasakan kesannya
terhadap kesemua Lataif Alam Amar dan Alam Khalaq
tanpa menggerakkan lidah dan anggota tubuh badan.
Zikir dalam bilangan ganjil dan ketika hendak melepaskan
nafas ucapkan MUHAMMADUR RASULULLAH.
7. Tawajjuhkan diri terhadap hati dan hati bertawajjuh
kepada Allah Taala. Ini adalah Wuquf Qalbi.
8. Sentiasa Muraqabah dengan mengkhayalkan limpahan
Faidhz dari Allah Taala jatuh ke hati kita.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
419
9. Sesudah beberapa lama kemudian, ucapkan dalam hati
dengan rasa rendah diri dan mengharap dengan ucapan
Baz Gasht : -
Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhoka Matlubi, Atini
Mahabbataka Wa Marifataka - [Arab] atau,
Khudawanda! Maqsudi Man Tui Wa Ridhoi Tu,
Mahabbat Wa Ma'rifati Khud Badih - [Parsi] yang
bermaksud,
Ya Tuhanku! Maksudku hanyalah Engkau dan Keredhaan
Mu, Kurniakanlah Cinta dan Ma'rifat Mu
Wuquf Qalbi dan Baz Gasht adalah di antara syarat-syarat
Zikir. Jika berwudhuk sangatlah besar faedahnya namun
ia bukanlah syarat. Begitu juga menahan nafas bukanlah
syarat namun mengandungi rahsia dan faedah yang amat
besar.
10. Pada waktu kelapangan samada dalam satu majlis
atau majlis yang berbilang-bilang, hendaklah mengerjakan
zikir ini sebanyak 2 ribu kali sehari semalam, lebih kurang
dalam dua jam untuk dilakukan.
11. Begitulah ketika berjalan, berbaring, bangun dan
duduk, samada berwudhuk ataupun tidak, setiap waktu
dan keadaan hendaklah tetap tekun berzikir sehinggalah
amalan zikir itu menjadi sifat yang lazim bagi hati.

Semoga Allah Memberikan Taufiq.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
420
BAB 9: MURAQABAH

MURAQABAH pada pengertian bahasa bermakna Berjaga-
jaga namun pada pengertian istilah Tariqat Tasawwuf ia
bermaksud menantikan limpahan Faidhz dari sisi Allah
Subhanahu Wa Taala.

Dalil amalan Muraqabah adalah berdasarkan Nas Al-
Quran,
Wa Fi Anfusikum, Afala Tubsirun
Terjemahannya: Dan di dalam diri kamu, apa tidakkah kamu
memerhatikannya?

Di dalam ayat Ilahi ini menyatakan bahawa di dalam
diri insan itu terdapat Latifah-Latifah dengan cahaya Nur
yang berbeza yang hanya dapat dikenalpasti menerusi
Muraqabah. Apabila kandungan ayat tersebut difikirkan
dengan lebih mendalam dapatlah difahami bahawa Dia
memerintahkan kita supaya sentiasa berkeadaan berjaga-jaga
dan Syuhud. Menerusi Muraqabah, seseorang Salik akan
dapat menempuh kesemua maqam-maqam Ruhani dan di
dalam batinnya akan terlimpahlah Nur-nur dan Rahsia-
rahsia Rabbaniyah (Ketuhanan) kepada dirinya secara
berterusan. Kerana itulah seseorang Arif Kamil yang telah
mencapai darjat yang tinggi, apa sahaja yang mereka lihat
adalah merupakan penglihatan dari matahati. Dari Qalb
sehinggalah ke La Tayin, kesemua wilayah-wilayah yang
merangkumi Sair Qadami dan Sair Nazari adalah terhasil
menerusi Muraqabah.

Menerusi Muraqabah jugalah akan mudah terhasilnya
Dawam Hudhur iaitu sentiasa berada dalam Kehadiran Allah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
421
Subhanahu Wa Taala, merasakan bahawa limpahan dari sisi
Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa terlimpah ke atas kita
pada setiap waktu dan keadaan. Ini merupakan martabat
Ihsan iaitu merasakan seolah-olah kita melihat Allah
Subhanahu Wa Taala ataupun merasakan bahawa Allah
Subhanahu Wa Taala sedang memerhati kita. Ihsan juga
diistilahkan sebagai Syuhud atau Musyahadah dan inilah
merupakan usaha perjuangan Para Auliya dan Asfiya,
supaya sentiasa berasa Kehadiran Allah Subhanahu Wa
Taala.

Muraqabah lazimnya dikaitkan dengan berkhalwat
atau bersunyi diri. Khalwat adalah mengosongkan hati dari
ingatan selain Allah dan mengosongkan hati dari pandangan
terhadap makhluk. Menerusi Muraqabah ianya dapat
menghalang hati kita dari mengingati makhluk selain Allah
meskipun orang yang bermuraqabah tersebut duduk dan
bergaul bersama-sama dengan makhluk. Adapun sesetengah
orang yang melakukan Muraqabah dengan menutupkan
kepala dengan kain dan menutup mata adalah untuk
membolehkan seseorang Salik itu memberikan Tawajjuh
yang sempurna terhadap Zat Allah Taala dengan hati yang
tenang dan tenteram. Melakukan Khalwat sambil menutup
kepala dengan kain dinamakan Khalwat Saghirah.
Melakukan Muraqabah sambil menahan nafas juga ada
diamalkan oleh sebilangan besar Masyaikh namun ia
bukanlah wajib. Walaubagaimanapun banyak rahsia yang
akan dapat diperolehi apabila seseorang Salik itu dapat
mengawal pernafasannya kerana ia dapat meningkatkan
penumpuan.

Muraqabah hendaklah dilakukan dalam keadaan
tenang dan carilah tempat yang tenteram dan sebaik-baiknya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
422
dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar sambil duduk
menghadap Kiblat. Jika melakukan Muraqabah secara
berjemaah maka hendaklah duduk dalam satu bulatan dan
sekiranya ramai maka hendaklah duduk rapat-rapat dengan
menghadapkan diri kepada Syeikh. Seluruh pemikirannya
hendaklah bertawajjuh Kehadhrat Allah Subhanahu Wa
Taala dan memberikan tumpuan kepada suatu gambaran
yang bersifat abstrak di dalam fikiran. Sebutkan Allah dalam
hati sambil membayangkan limpahan yang bersifat Nur
terlimpah dari sisi atas dan jatuh kepada Latifah-Latifah
pada tubuh badan.

KAIFIYAT MURAQABAH

AWAL Muraqabah memang agak sukar untuk mensucikan
Allah pada gambaran abstrak di dalam fikiran namun
hendaklah terus memberikan penumpuan kepada limpahan
dari Allah untuk mensucikan segala gambaran abstrak
tersebut dengan pengertian yang suci. Hendaklah
bersungguh-sungguh berusaha mensucikan makna Allah
dari segala pengertian yang tidak layak untukNya. Berikan
sepenuh penumpuan terhadap makna Allah dan elakkan
dari mencampur adukkanNya dengan tumpuan terhadap
lintasan hati dan nafsu atau perkara-perkara keduniaan. Jika
dia menyedari dirinya telah menumpukan ingatan kepada
selain Allah maka hendaklah dia cepat-cepat bermunajat
dengan mengucapkan kalimah Baz Gasht iaitu lafaz,
Ilahi Anta Maqsudi Wa Ridhaka Matlubi, Atini
Mahabbataka Wa Marifataka
beberapa kali di dalam hati dan segera kembali memberikan
penumpuan terhadap limpahan Allah dan pengertian makna
Allah.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
423
Fikiran hendaklah dikosongkan dari segala ingatan
yang selainNya dan begitu juga hati perlu dikosongkan dari
sebarang Ghairullah yakni segala sesuatu selain Allah
Subhanahu Wa Taala. Bayangkan dalam fikiran bahawa
suatu pancaran cahaya Nur dari arah atas Arasy sentiasa
terlimpah ke atas kesemua sepuluh Latifah seterusnya
menghidupkan kesemua Latifah tersebut untuk berzikir
mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah secara
amaliahnya memerlukan kekuatan hati dan fikiran dan perlu
dilakukan secara berterusan kerana segala gambaran abstrak
dalam fikiran manusia itu selalunya dikotori dengan
gambaran-gambaran Hawa, Nafsu, Syaitan dan Dunia.
Dalam Tariqat Naqshbandiyah Mujaddidiyah terdapat
beberapa peringkat Muraqabah seperti Muraqabah Ahadiyat,
Muraqabah Maiyat, Muraqabah Aqrabiyat dan sebagainya.

Menurut Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah alaih, Muraqabah merupakan kaedah
Zikir Khafi kedua sesudah Ismu Zat dan Nafi Itsbat yang
diamalkan dalam Silsilah Aliyah Naqshbandiyah
Mujaddidiyah, yakni seseorang itu memberikan tumpuan
Tawajjuh terhadap hatinya dan mensucikannya dari
sebarang ingatan dan khayalan tentang selain Allah serta
sentiasa memerhatikan limpahan Faidhz Ilahi terlimpah
pada hati tanpa perantaraan Zikir dan tanpa perantaraan
Murshid.

Adalah dikehendaki seseorang itu agar setiap waktu
memberikan Tawajjuh terhadap Zat Allah Subhanahu Wa
Taala dengan merendahkan diri dan hati sehingga dirinya
tenggelam dalam Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan
ini hendaklah berkekalan dalam dirinya kerana ianya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
424
merupakan suatu Nikmat yang agung dari sisi Zat Allah
Subhanahu Wa Taala Yang Maha Suci.

Daimi Tawajjuh yakni penumpuan yang berterusan
merupakan suatu tahap Zikir yang amat tinggi dan
merupakan maksud bagi sekelian bentuk zikir. Yang
dituntut daripada amalan Zikir adalah Hudhur Maa Allah
yakni mencapai kehadiran bersama-sama Zat Allah
Subhanahu Wa Taala dan bukanlah sekadar Zikir itu sahaja
yang bertindak sebagai perantaraan. Hanya itulah sahaja
maksud yang dituntut lupakan kepada segala yang lain.

Menururt Para Masyaikh, melakukan Muraqabah
dengan penuh Jazbah akan membawa lebih pendekatan
terhadap Zat Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi amalan
Zikir Nafi Itsbat. Jika seseorang Murid berjaya melakukan
Muraqabah secara Daimi yakni berterusan, maka dia
mencapai kedudukan Wizarat (Kata Jamak bagi Wazir).
Akan terbukalah Kasyaf perkataan-perkataan hati dalam
dirinya dan mencapai Tasarruf dengan kehidupan Alam
Malak dan Alam Malakut.

Namun keupayaan untuk melakukan Muraqabah
tidak akan terhasil dengan mudah tanpa amalan Zikir yang
banyak dan tanpa bersahabat dengan Syeikh. Maka
Seseorang Murid hendaklah sentiasa memperbanyakkan
Zikir sepertimana yang telah ditalqinkan oleh Syeikhnya dan
hendaklah sentiasa melakukan Rabitah dengan Syeikhnya
agar dapatlah dia menikmati Limpahan Faidhz secara
berterusan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
425
MURAQABAH AHADIYATPADA permulaan melakukan Muraqabah, hendaklah kita
benar-benar memahami Mabda Faidhz (Tempat Punca
Limpahan) dan Mawrid Faidhz (Tempat Terima Limpahan).

Hendaklah membayangkan atau mengkhayalkan
bahawa suatu limpahan dari sisi Zat Yang Maha Tinggi yang
berupa cahaya turun melimpah ke atas hati kita.

Bayangkanlah limpahan Faidhz dari sisi Allah
Subhanahu Wa Taala yang berupa cahaya turun ke atas
Latifah Qalb dengan limpahan yang senantiasa mencurah-
curah secara berterusan setiap masa dan keadaan
sehinggalah kita mendapat kenikmatan dalam Syuhud dan
Musyahadah atau disebut Martabat Ihsan yang hanya dapat
diperolehi menerusi latihan Muraqabah.

Semoga Allah memberikan kita Taufiq.

Seterusnya hendaklah melakukan Muraqabah
Ahadiyat pada setiap Latifah Alam Amar iaitu pada Latifah
Qalb, Latifah Ruh, Latifah Sirr, Latifah Khafi dan pada
Latifah Akhfa dengan lafaz niat seperti berikut:


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
426
LATIFAH QALB

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi Jami
Sifat Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal.
Mawrid Faidhz Latifah Qalb Man Ast. [Bahasa Farsi]

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Qalb Ku.


LATIFAH RUH

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi Jami
Sifat Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal.
Mawrid Faidhz Latifah Ruh Man Ast.

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Ruh Ku.


LATIFAH SIRR

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi Jami
Sifat Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal.
Mawrid Faidhz Latifah Sirr Man Ast.

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Sirr Ku.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
427
LATIFAH KHAFI

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi Jami
Sifat Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal.
Mawrid Faidhz Latifah Khafi Man Ast.

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Khafi Ku.


LATIFAH AKHFA

Faidhz Mi Ayad Bar Man Az Zate Keh Mustajmi Jami
Sifat Kamal Wa Munazzah Az Har Naqis Wa Zawal.
Mawrid Faidhz Latifah Akhfa Man Ast.

Faidhz terlimpah ke atasku dari Zat Yang Terhimpun Segala
Sifat Yang Sempurna Dan Suci Dari Segala Kelemahan Dan
Kekurangan. Mawrid Faidhz adalah pada Latifah Akhfa Ku.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
menetapkan bahawa setiap Latifah Alam Amar perlu
dilakukan Muraqabah secara berasingan dan ianya
bermaksud agar setiap Latifah itu diterokai satu persatu
kerana setiap Latifah Alam Amar adalah suatu alam yang
berasingan dan setiap alam adalah tidak sama antara satu
dengan yang lain. Maka hendaklah menempuhnya satu
persatu.

Muraqabah bererti memerhatikan limpahan Faidhz
dari sumber Faidhz iaitu Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Taala dengan memelihara bayangan limpahan Faidhz
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
428
tersebut senantiasa terlimpah pada Mawrid Faidhz yakni
Latifah-latifah yang tertentu secara berterusan. Adapun,
limpahan Faidhz dari Hadhrat Haq Subhanahu Wa Taala
yang diterima pada Latifah seseorang Salik, maka Latifah itu
merupakan Mawrid Faidhz dan kerana itulah Para Masyaikh
telah menetapkan bagi seseuatu maqam itu dengan
Muraqabah yang berasingan.

Bagi penerokaan Daerah Imkan mereka telah
mengarahkan Para Murid melakukan Muraqabah Ahadiyat.
Ianya merupakan Muraqabah terhadap Zat Yang Maha
Memiliki Ketinggian yang terhimpun padaNya segala sifat
kesempurnaan dan suci dari sebarang kekurangan dan
kelemahan dan Zat tersebut dinamakan dengan suatu nama
yang agung lagi diberkati iaitu Allah.

Ketahuilah bahawa pada setiap Muraqabah Latifah
hendaklah benar-benar memerhatikan Mawrid Faidhz iaitu
tempat limpahan itu diterima. Kesemua Latifah itu setiap
satu darinya adalah dari Hadhrat Masyaikh Kiram Silsilah
Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehinggalah kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam iaitu dengan cara membayangkan bahawa
dada mereka berhadapan secara akas bertentangan atau
disebut Taakkus.

Gambaran mereka berada dalam keadaan seperti kita
sedang melihat cermin.Bayangan gambaran hendaklah
dilakukan dengan membayangkan dari limpahan Faidhz
yang khusus kepada Latifah yang khusus pada diri secara
terbalik sebagaimana yang dikehendaki dengan ungkapan
Ana Inda Zonni Abdi Bi yakni Allah adalah bertindak
menurut sangkaan hambaNya terhadapNya. Sesungguhnya
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
429
ia adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk
melakukannya.

Setelah Murid sempurna melakukan Muraqabah
Ahadiyat, seterusnya hendaklah melakukan Muraqabah
Tajalliyat pada setiap satu Maqam Latifah Alam Amar iaitu
pada Latifah Qalb, Latifah Ruh, Latifah Sirr, Latifah Khafi
dan Latifah Akhfa dengan lafaz niatnya seperti yang akan
dinyatakan nanti.

Wama Zalika Ala Allahi Bi Aziz
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
430
MURAQABAH TAJALLIYAT LATIFAH
QALB

BAYANGKAN Latifah Qalb diri berkedudukan berhadapan
dengan Latifah Qalb Mubarak Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya
menyebut lafaz niatnya:

Ilahi, Faidhz Tajalliyat Afaliyah Keh Az Latifah Qalb
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi
Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wabarik Wasallam Dar Latifah
Qalb Hadhrat Adam Alaihissalam Ifadhzah Farmudah,
Bihurmati Piran Kibar Dar Latifah Qalb Man Ilqa Kun

Ya Tuhanku, limpahkanlah Faidhz Tajalliyat Afaliyah dari
Latifah Qalb Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pada Latifah Qalb Hadhrat
Adam Alaihissalam, dengan kehormatan Para Masyaikh
Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah hubungkanlah pada
Latifah Qalb ku.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
431
MURAQABAH TAJALLIYAT LATIFAH
RUH

Bayangkan Latifah Ruh diri berkedudukan berhadapan
dengan Latifah Ruh Mubarak Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya
menyebut lafaz niatnya:

Ilahi, Faidhz Tajalliyat Sifat Tsubutiyah Keh Az Latifah
Ruh Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Taala
Alaihi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wabarik Wasallam Dar
Latifah Ruh Hadhrat Nuh Wa Ibrahim Alaihimassalam
Ifadhzah Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Dar Latifah Ruh
Man Ilqa Kun

Ya Tuhanku, limpahkanlah Faidhz Tajalliyat Sifat
Tsubutiyah dari Latifah Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada
Latifah Ruh Hadhrat Nuh dan Hadhrat Ibrahim
Alaihimassalam, dengan kehormatan Para Masyaikh
Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah hubungkanlah pada
Latifah Ruh ku.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
432
MURAQABAH TAJALLIYAT LATIFAH
SIRR

Bayangkan Latifah Sirr diri berkedudukan berhadapan
dengan Latifah Sirr Mubarak Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya
menyebut lafaz niatnya:

Ilahi, Faidhz Tajalliyat Shuyun Zatiyah Keh Az Latifah
Sirr Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Taala
Alaihi Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wabarik Wasallam Dar
Latifah Sirr Hadhrat Musa Alaihissalam Ifadhzah
Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Dar Latifah Sirr Man Ilqa
Kun

Ya Tuhanku, limpahkanlah Faidhz Tajalliyat Shuyun Zatiyah
dari Latifah Sirr Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Latifah Sirr
Hadhrat Musa Alaihissalam, dengan kehormatan Para
Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
hubungkanlah pada Latifah Sirr ku.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
433
MURAQABAH TAJALLIYAT LATIFAH
KHAFI

Bayangkan Latifah Khafi diri berkedudukan berhadapan
dengan Latifah Khafi Mubarak Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya
menyebut lafaz niatnya:

Ilahi, Faidhz Sifat Salbiyah Keh Az Latifah Khafi Hadhrat
Muhammad Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wa Ala
Alihi Wa Ashabihi Wabarik Wasallam Dar Latifah Khafi
Hadhrat Isa Alaihissalam Ifadhzah Farmudah, Bihurmati
Piran Kibar Dar Latifah Khafi Man Ilqa Kun

Ya Tuhanku, limpahkanlah Faidhz Sifat Salbiyah dari Latifah
Khafi Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pada Latifah Khafi Hadhrat Isa
Alaihissalam, dengan kehormatan Para Masyaikh Akabirin
Naqshbandiyah Mujaddidiyah hubungkanlah pada Latifah
Khafi ku.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
434
MURAQABAH TAJALLIYAT LATIFAH
AKHFA

Bayangkan Latifah Akhfa diri berkedudukan berhadapan
dengan Latifah Akhfa Mubarak Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya
menyebut lafaz niatnya:

Ilahi, Faidhz Tajalliyat Shan Jami Keh Az Latifah Akhfa
Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi
Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wabarik Wasallam Ifadhzah
Farmudah, Bihurmati Piran Kibar Dar Latifah Akhfa Man
Ilqa Kun

Ya Tuhanku, limpahkanlah Faidhz Tajalliyat Shan Jami dari
Latifah Akhfa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kehormatan Para
Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
hubungkanlah pada Latifah Akhfa ku.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
435
BAB 10: RABITAH

RABITAH pada bahasa bererti ikatan dan pada istilah
bererti ikatan Ruhaniah antara Murid dengan Syeikh
Murshid. Rabitah adalah suatu Wasilah yang bererti Qurbah
yakni jalan pendekatan terhadap Allah Subhanahu Wa
Taala. Para Masyaikh Kiram Naqshbandiyah Mujaddidiyah
telah menetapkan bahawa Rabitah adalah suatu Wasilah
yang sempurna kerana bagi seseorang Murid itu dalam
perjalanannya menuju kepada Allah, dia perlu sentiasa
mencari jalan pendekatan untuk berada dalam kehadiran
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala.

Apabila dia merasakan bahawa Allah Yang Maha Suci
dan Maha Tinggi itu terlalu jauh untuk dicapainya, maka
hendaklah dia bersama dengan orang-orang yang benar yang
sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama
ada secara Zahir mahupun Batin.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Al-Maidah ayat 35 yang bermaksud,
Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan carilah jalan Wasilah yang mendekatkan diri
kepadaNya dan bermujahadahlah pada jalanNya, supaya
kamu mendapat kejayaan.

Orang-orang beriman telah diperintahkan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala agar berwasilah kerana amalan
Wasilah itu dapat mendekatkan diri seseorang kepada
kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
436
Apabila diperintahkan untuk mencari Wasilah, maka
di sisi sekelian Para Masyaikh Naqshbandiyah
Mujaddidiyah, Rabitah adalah jalan yang paling dekat untuk
mencapai kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala,
kerana hakikat Wasilah yang dapat membawa seseorang
Murid itu mencapai kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu
Wa Taala hanyalah dengan mencintai Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan sekelian Hadharat Para Masyaikh.

Maksud Rabitah yang sebenar adalah
menghubungkan Ruh kita dengan Ruhaniah Para Masyaikh
dan Ruhaniah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
At-Taubah ayat 119 yang bermaksud,
Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada
Allah dan hendaklah kamu bersama dengan Para Siddiqin
yang benar.

Rabitah bererti mewujudkan suatu ikatan Ruhaniah
yang bersifat Batin dengan orang-orang yang telah disucikan
Ruhnya iaitu Syeikh, Para Masyaikh, Para Sahabat dan
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam, yang merupakan hamba-hamba Allah
yang Salihin dan Siddiqin.

Hadhrat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu sentiasa berabitah dengan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam sepertimana ada dinyatakan dalam sebuah Hadits
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
437
yang diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Al-Bukhari
Rahmatullah alaih seperti berikut,
Bahawa Hadhrat Abu Bakar As-Siddiq
mengadukan halnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dia tidak pernah
lekang berpisah dari Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggakan walau sampai ke
dalam bilik air.

Yang dimaksudkan dengan tidak pernah lekang
berpisah adalah ikatan Rabitahnya dengan Ruhaniah Nabi.


USUL NAQSHBANDIYAH

KETAHUILAH, Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah alaih telah menyatakan di dalam
kitabnya Idhahut Tariqah, bahawa sesungguhnya Tariqat
Mujaddidiyah adalah terbina berdasarkan Usul Tariqat
Naqshbandiyah yang perlu dipegang dengan kukuh iaitu:

1. Wuquf Qalbi
2. Tawajjuh Mabda Faidhz
3. Nigah Dasyat Khawatir
4. Dawam Zikir
5. Suhbat Syeikh

Wuquf Qalbi bererti bertawajjuh dengan memusatkan
sepenuh perhatian kepada Qalb dan dalam masa yang sama
Qalb bertawajjuh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
438
Hendaklah benar-benar memerhatikan tempat
pengambilan Faidhz dan tempat terhasilnya Faidhz serta
senantiasa memelihara hati terhadap sebarang lintasan atau
Khatrah yang menyebabkan hati merasa khuatir. Murid
hendaklah memelihara Ruh, hati dan fikiran dari sebarang
lintasan Khatrah yang datang menjelma dalam Batin.

Seterusnya Murid perlu memperbanyakkan Zikir
mengingati Allah dengan Zikir yang sebanyak-banyaknya
dan memperbanyakkan bertasbih di waktu pagi dan petang.
Murid juga perlu sentiasa bersahabat dengan Syeikh secara
Zahir kerana ianya akan menghasilkan nikmat bersahabat
dengan Syeikh secara Batin.

Bersahabat dengan Syeikh secara Batin bererti
sepertimana seseorang itu menghadiri majlis Syeikh secara
Zahir dengan penuh adab dan tertib, maka Suhbat secara
Batin itu juga membawa maksud yang sama iaitu merasakan
bahawa kita sedang menghadiri majlis Syeikh dan
membayangkan bahawa diri kita sedang berada dengan
Syeikh di dalam majlisnya.

Maka, bagi seseorang Murid untuk dia menuju
kepada kehadiran Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala, dia
perlu pertama sekali menfanakan Ruhnya dan
menghadirkan Ruh Syeikhnya dalam Batin dirinya, kerana
Syeikhnya juga dalam keadaan yang sama, iaitu bahawa Ruh
Syeikhnya fana dalam kehadiran Ruh Masyaikhnya
sehinggalah kepada perhubungan antara Ruh Hadhrat
Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu yang fana dalam kehadiran Ruh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
439
Yang paling dekat dan hampir dengan Allah
Subhanahu Wa Taala adalah Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan
yang paling dekat dengan Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
Ruh Hadhrat Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-
Siddiq Radhiyallahu Anhu dan begitulah seterusnya dalam
rantaian Silsilah Emas Naqshbandiyah Mujaddidiyah
sehingga sampai pada perhubungan antara Syeikh dan
Murid.

Apabila sempurna Murid menfanakan diri dalam
kehadiran Syeikhnya, maka dia sedang bersedia untuk
menuju kepada fana dalam kehadiran Para Masyaikh, dan
apabila sempurna Murid menfanakan diri dalam kehadiran
Para Masyaikh, ini seterusnya akan membawa Murid kepada
peringkat fana dalam kehadiran Ruh Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Apabila Murid mencapai kesempurnaan dalam
menfanakan dirinya dalam kehadiran Ruh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka bermulalah fananya dalam kehadiran Allah
Subhanahu Wa Taala.


SUHBAT SYEIKH

SUHBAT Syeikh bererti bersahabat dengan Syeikh dan ianya
merupakan amalan Para Sahabat Ridhwanullah Alaihim
Ajmain bersama Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suhbat akan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
440
menghasilkan Rabitah yakni suatu ikatan Ruhaniah secara
Batin.

Ianya merupakan jalan yang paling dekat untuk
mencapai kehadiran Zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan
cara apabila seseorang Murid itu mewujudkan ikatan Batin
antara Ruhnya dan Ruh Syeikhnya, maka begitulah juga
Syeikhnya turut mewujudkan ikatan Batin dengan Syeikhnya
sama ada beliau masih hidup ataupun mati, sehinggalah
keadaan yang sama berlaku pada sekelian Masyaikh dalam
Silsilah Aliyah Naqshbandiyah Mujaddidiyah sehingga
kepada Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Radhiyallahu Anhu yang telah berjaya mewujudkan ikatan
Batin Ruhaniahnya dengan Ruhaniah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikatan
Batin ini tidak tertakluk kepada sebarang masa, jarak
mahupun zaman. Nikmat ikatan Batin ini tidak akan terhasil
dengan mudah melainkan menerusi Suhbat. Para Sahabat
Radhiyallahu Anhum adalah mereka yang telah beriman
dan telah bersuhbat secara Zahir dengan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
walaupun seketika dan wafat dalam keadaan beriman.

Bersuhbat dengan Syeikh dengan penuh Adab secara
Zahir dan Batin akan menghasilkan fadhilat yang besar
kerana ianya menuruti Sunnah Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Para
Sahabat Ridhwanullah Alaihim Ajmain, maka kerana itulah
usul ini perlu dipegang dengan kukuh oleh setiap Murid dan
Salik.

Suhbat Syeikh mewujudkan Rabitah dan seterusnya
membawa Murid kepada Fana Fi Syeikh yang mana
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
441
merupakan pintu untuk menuju kepada Fana Fi Rasul dan
seterusnya membawa Salik kepada Fana Fillah yakni Fana
dalam kehadiran Hadhrat Zat Yang Maha Suci lagi Maha
Tinggi. Pada setiap maqam Latifah, hendaklah benar-benar
memerhatikan tempat terhasilnya Faidhz dan tempat
pengambilan Faidhz serta senantiasa berikhtiar untuk
mengamalkan zikir-zikir dan latihan-latihan Tariqat
Naqshbandiyah. Adapun bagi Para Akabirin Mujaddidiyah
terdapat berbagai maqam yang tinggi serta berbagai istilah
yang bijaksana dan ianya adalah merupakan suatu perkara
yang lain dari perkara-perkara usul yang telah dinyatakan.
Para Masyaikh Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
bernasib baik kerana menerima pengurniaan nikmat ini
menerusi keberkatan Suhbat dengan Masyaikh Akabirin
mereka serta berhasil menjalani Suluk pada setiap maqam-
maqam yang tinggi itu.

Para Masyaikh Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
menetapkan bahawa kaedah Zikir Khafi yang ketiga adalah
dengan mencintai Syeikh Sahibul Kamal yakni Syeikh Kamil.
Dengan bersuhbah dan menerusi keberkatan Tawajjuh dan
Ikhlas mereka akan dapat menghindarkan Ghaflah kealpaan
dalam hati seseorang Murid. Mencintai Syeikh akan
menghasilkan Cinta Allah dan Cinta Rasul dan apabila ianya
terhasil dalam diri Murid, maka akan teranglah Musyahadah
cahaya-cahaya Ketuhanan dalam hati Murid. Maka, lazim
bagi Murid sentiasa memerhatikan adab sewaktu kehadiran
Syeikh.

Hamba yang dhaif dan faqir ini juga telah bernasib
baik kerana telah berpeluang bersuhbat dengan Syeikhku
yang dikasihi Hadhrat Sayyiduna Wa Syaikhuna, Syaikhul
Masyaikh, Syaikhul Arab Wal Ajam, Syaikhul Mashriq Wal
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
442
Maghrib, Syaikhuna Fi Dunya Wal Akhirah, Muhyi Sunan
Nabawiyah, Qayyum Tariqat Mujaddidiyah, Qiblah Pir
Dastagir, Qutub Dauran, Ghauts Tsaqilain, Pir Piran,
Khwajah Khwajahgan, Maulana Khwajah Khan Muhammad
Sahib Mudda Zilluhul Ali di Khanqah Sirajiah dan segala
kebaikan yang terhasil pada faqir adalah berkat Suhbat
dengannya secara Zahir dan Batin.


RABITAH SYEIKH

RABITAH mempunyai berbagai pengertian yang khusus
sepertimana Hadhrat Shah Abu Said Dehlawi Naqshbandi
Mujaddidi Rahmatullah alaih yang merupakan Khalifah
Kanan kepada Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali
Dehlawi Rahmatullah alaih telah menyatakan di dalam
kitabnya Hidayatut Talibin bahawa,
Rabitah perlu ketika memulakan zikir iaitu dengan
membayangkan wajah Syeikh yang telah mentalqinkan zikir
kepadanya pada kedudukan berhadapan dengan hatinya
atau di dalam hatinya dengan memelihara gambaran
bayangan tersebut dan disebut sebagai Nigah Dasyat dan
memberikan kesan yang amat sempurna bagi
menghilangkan sebarang khawatir dan khayalan dan di sisi
Para Masyaikh Naqshbandiyah, membayangkan rupa wajah
Syeikh adalah disebut sebagai Zikir Rabitah.

Menghadirkan Rabitah bererti menghadirkan wajah
Syeikh ketika hendak berzikir. Menurut Hadhrat Syeikh
Muhammad Bin Abdullah Al-Khani Al-Khalidi dalam
kitabnya Bahjatus Saniyah, terdapat 6 kaedah melakukan
Rabitah Syeikh iaitu seperti berikut:
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
443

1. Menghadirkan wajah Syeikhnya di depan mata
dengan sempurna.
2. Membayangkan Syeikhnya sedang berada di kanan
dan kirinya sambil memusatkan perhatian kepada
Ruhaniah Syeikh.
3. Mengkhayalkan rupa wajah Syeikh di tengah-tengah
dahi.
4. Menghadirkan rupa wajah Syeikh di tengah-tenagh
hati.
5. Mengkhayalkan rupa wajah Syeikh di tengah-tengah
dahi di antara dua kening, kemudian menurunkan
gambaran tersebut ke tengah-tengah hati.
6. Menafikan wujud diri dan mentsabitkan wujud
Syeikh di dalam dirinya.

Rabitah merupakan suatu ibarat bagi memelihara
rupa wajah Syeikh di dalam fikiran atau di dalam hati
seseorang Murid ataupun membayangkan bahawa wajahnya
adalah wajah Syeikhnya dan membayangkan bahawa
jisimnya adalah jisim Syeikhnya. Apabila Zikir Rabitah ini
ghalib ke atas seseorang Murid yakni dirinya sudah
tenggelam dengan Zikir Rabitah, maka dia akan melihat
wajah Syeikhnya pada segala sesuatu dan keadaan ini
dinamakan sebagai Fana Fi Syeikh.

Apabila Ruhaniah Syeikh yang dijadikan Rabitah itu
lenyap, maka Murid akan mengalami sesuatu peristiwa
secara ghaib. Jika peristiwa yang dialami secara ghaib itu
lenyap, maka Murid harus kembali berhubungan dengan
Ruhaniah Syeikh agar peristiwa ghaib yang dialami itu dapat
muncul kembali. Murid perlu melatih amalan Rabitah ini
untuk mencapai Fana dan menyaksikan Musyahadah Alam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
444
Ghaib yang menyatakan bukti-bukti Kebesaran dan
Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala.

Menerusi Rabitah yang beradab sempurna akan
membawa seseorang Murid itu menikmati perhubungan
yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Murid
akan diasuh dan diberikan bimbingan Ruhaniah secara
berterusan meskipun pada jarak yang sejauh Timur dan
Barat. Ketika bersuhbah secara Zahir dengan Syeikh
hendaklah memelihara adab tertib dan mengembirakan
hatinya. Ketika ketiadaan Syeikh hendaklah Nigah Dasyat
memelihara bayangan wajah Syeikh sambil menerima
limpahan Faidhz darinya. Para Akabirin Naqsbandiyah
mengatakan bahawa jalan Rabitah ini akan dapat
menyampaikan Murid untuk merasa bersama dengan Allah
Subhanahu Wa Taala dan merupakan jalan yang paling
dekat dan mudah berbanding dengan jalan Zikir dan jalan
Muraqabah.


Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
445
BAB 11: FANA

FANA QALB

DALAM Wilayah Sughra, seseorang Murid Salik akan
mengalami Istighraq yakni merasa bahawa dirinya seakan-
akan tenggelam dan Sukr yakni merasa mabuk cintanya
terhadap Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Wilayah
ini, hati akan terputus hubungan secara keseluruhan dengan
segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa Taala sama
ada pada pengetahuan mahupun kecintaan terhadap sesuatu
dan hatinya akan lupa secara keseluruhan terhadap sesuatu
yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat keadaan ini
dinamakan Fana Qalb.

Penyair Sufi bermadah,
Key Bud Khud Za Khud Juda Mandah
Man Wa Tu Raftah Wa Khuda Mandah
Seseorang yang sudah meninggalkan dirinya ke manakah
haluannya?
Daku dan Dikau sudah pergi dan yang tinggal hanyalah Allah.

Fana Qalb akan menghasilkan Tajjalliyat Afaliyah
Ilahiyah dalam diri Salik yakni dalam kesedaran dan
khalayannya dia akan melihat bahawa segala Afal tindakan
dan perlakuan segala sesuatu yang selain Allah adalah kesan
daripada Afal tindakan dan perlakuan Hadhrat Haq Allah
Subhanahu Wa Taala dan keadaan ini akan Ghalabah
menguasai dirinya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
446
Kemudian, segala zat dan sifat Wujud Mumkinat akan
dianggapkan olehnya sebagai penzahiran Zat dan Sifat
Hadhrat Haq Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, pada
waktu itu Salik sedang berdiri di pintu Tauhid Wujudi
ataupun masyhur dengan sebutan Wahdatul Wujud yakni
menganggap bahawa segala tindakan yang wujud pada
Mumkinat itu adalah merupakan ombak dari tindakan
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang Wajibul
Wujud.

Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih menyatakan bahawa Fana terbahagi
kepada empat keadaan seperti berikut:

1. Fana Khalaq - Segala pengharapan Murid dan
rasa ketakutannya terhadap selain Allah akan menjadi
lenyap.

2. Fana Hawa - Hati Murid hanya berkendakkan
Zat Allah Subhanahu Wa Taala dan merasa tidak
berkehendak kepada segala sesuatu yang selain Allah.

3. Fana Iradah - Segala keinginan dalam hati
Murid menjadi tiada, seumpama orang yang mati.

4. Fana Fiil - Murid mengalami Fana dalam
perbuatan dan perlakuan, maka segala penglihatannya,
pendengarannya, percakapannya, makan dan minumnya,
berjalannya dan berfikirnya dia akan merasakan bahawa
segalanya itu adalah merupakan perbuatan dan perlakuan
Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
447
Dalam sebuah Hadits Qudsi ada dinyatakan bahawa
apabila seseorang hamba berusaha mendekatkan dirinya
kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi amalan
Nawafil sehingga Allah Subhanahu Wa Taala
menjadikannya sebagai kekasihNya, maka Allah Subhanahu
Wa Taala akan menjadi pendengarannya yang dia dapat
mendengar denganNya dan Allah Subhanahu Wa Taala
akan menjadi penglihatannya yang dia dapat melihat
denganNya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi
tangannya yang dia dapat memegang denganNya dan Allah
Subhanahu Wa Taala akan menjadi kakinya yang dia dapat
berjalan denganNya.

HAQIQAT FANA

HADHRAT Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah alaih telah menyatakan di dalam
kitabnya Maarif Laduniyyah pada Makrifat 26 berkenaan
Fana dan Latifah sebagai berikut:
Fana bererti melupakan semua perkara kecuali Allah
Taala. Setiap satu dari kelima-lima Latifah dalam Alam
Amar terkandung bayangan gambaran dan takluk keasyikan
di dalam tubuh badan manusia. Kelima-lima Latifah itu telah
diberikan nama sebagai Qalb, Ruh, Sirr, Khafi dan Akhfa.
Kebanyakan Aulia Allah tidak dapat membezakannya di
antara satu dengan yang lain lalu menggelarkan kesemuanya
sebagai Ruh. Apabila dimaksudkan Ruh, maka kelima-lima
perkara ini juga turut difahami.
Ruh iaitu suatu Latifah, sudah pun mengenali Allah
Taala sebelum ia digabungkan dengan tubuh badan jasmani.
Ia memiliki sedikit keinginan, pengetahuan dan cinta
terhadap Allah Taala. Ia telah diberikan tenaga dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
448
kemampuan untuk mencapai ketinggian dan terpuji. Akan
tetapi ia tidak akan dapat mencapai kecemerlangan selagi ia
tidak bergabung dengan tubuh badan jasmani.
Untuk maju dan cemerlang, ia perlu disatukan dengan
tubuh badan. Untuk maksud ini, pada mulanya Ruh telah
diberikan takluk keasyikan terhadap tubuh badan.
Kemudian, ia telah diberikan kebenaran untuk menuju ke
tubuh badan lalu ia tercampak ke tubuh badan. Dengan
keadaannya yang halus dan suci, ia tenggelam ke dalam
tubuh badan manusia. Ia menjadi tidak dikenali, tidak
dikenali oleh tubuh badan. Ia lupa tentang dirinya. Ia terus
menyangka dirinya adalah tubuh badan. Ia kehilangan
dirinya di dalam tubuh badan. Kerana itulah kebanyakan
manusia menyangka diri mereka sebagai hanya tubuh
badan. Tidak menyedari tentang kewujudan Ruh, mereka
menafikannya.
Allah Taala dengan sifatNya Yang Maha Mengasihani
telah menghantar pesanan kepada manusia iaitu Ruh,
menerusi Para Nabi dan Rasul Alaihimussolatu Wassalam.
Dia mengajak mereka kepada DiriNya. Dia melarang mereka
dari bergantung kepada tubuh badan yang gelap ini.
Seseorang yang yang telah ditetapkan untuk
memperolehi kebaikan yang kekal akan mentaati perintah-
perintah Allah dan meninggalkan pergantungannya
terhadap tubuh badan. Dia mengucapkan kesejahteraan
kepadanya dan ia akan terus kembali ke atas pada tahap
ketinggiannya yang sebenar.
Cintanya terhadap asal-usulnya yang pernah
dirasakannya sebelum bergabung dengan tubuh badan
meningkat secara peringkat demi peringkat. Cintanya
terhadap benda yang bersifat sementara makin berkurangan.
Apabila dia melupakan keseluruhan tentang tubuh badan
jasmaninya yang gelap, yang mana tiada lagi rasa asyik dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
449
cinta yang tinggal, maka dia sudah mencapai fana tubuh
badan.
Seterusnya, dia perlu melepasi satu daripada dua
langkah asas pada jalan Tasawwuf iaitu Fana dan Baqa.
Kemudian jika Allah menghendaki dan merahmatinya, dia
akan mencapai peningkatan Ruhaniah lalu terus melupakan
tentang dirinya. Apabila ketidak sedaran ini meningkat, dia
akan langsung melupakan terus tentang dirinya. Dia tidak
akan lagi mengenali sesuatu apapun selain dari Allah Taala.
Seterusnya dia akan mencapai Fana Ruh yang mana
seterusnya dia perlu bergerak meneruskan langkahnya yang
kedua. Ruh datang ke dunia ini dengan keinginan untuk
mencapai Fana yang kedua ini. Ianya tidak akan dapat
dicapai tanpa datang ke dunia ini. Jika Latifah Qalb melepasi
kedua-dua langkah ini bersama-sama Ruh, ia akan mencapai
Fananya sendiri bersama-sama dengan Ruh. Jika Nafs
menyertai Qalb dengan cara ini, ia juga akan disucikan, iaitu
ia juga akan mancapai Fananya. Tetapi apabila Nafs telah
mencapai tahap Qalb, jika ia tetap berada di situ tanpa
berusaha mencapai peningkatan dan melepasi kedua-dua
langkah ini, ia tidak akan dapat mencapai tahap
ketidaksedaran. Ia tidak akan menjadi Mutmainnah atau jiwa
yang tenang.
Seseorang yang telah mencapai Fana Ruh mungkin
tidak mencapai Fana Qalb. Ruh ibarat bapa kepada Qalb dan
Nafs pula ibarat ibu kepada Qalb. Jika Qalb mempunyai
keinginan terhadap Ruh sebagai bapanya dan memalingkan
dirinya dari Nafs sebagai ibunya dan jika keinginan ini
bertambah kuat dan menarik Qalb ke arah bapanya, maka ia
akan mencapai darjatnya. Ianya adalah dengan melepasi
kedua-dua langkah ini. Apabila Qalb dan Ruh mencapai
Fana, Nafs tidak semestinya turut mencapai Fana.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
450
Jika Nafs mempunyai keasyikan dan keinginan
terhadap anaknya, dan jika keinginan ini semakin bertambah
dan membuatkannya semakin dekat dengan anaknya yang
telah mencapai darjat bapanya, maka ibunya juga akan
menjadi seperti mereka. Keadaan yang sama juga berlaku
untuk mencapai Fana pada Latifah Sirr, Khafi dan Akhfa.
Segala ingatan dan fikiran yang telah dipadamkan
dan dilenyapkan dari Qalb hatinya menunjukkan kebenaran
bahawa Ia telah melupakan segala perkara yang lain selain
Allah Taala. Tidak ada daya upaya untuk mengingat sesuatu
apa pun bermakna bahawa pengetahuan dan segala sesuatu
telah lenyap. Di dalam Fana, ilmu pengetahuan juga perlu
dilenyapkan.

Masyaikh berkata,

Ilm Sufi Ain Zat Haq Bud,
Ilm Haq U Khud Sifat Haq Bud.
Ilm Haq Dar Ilm Sufi Gum Syawad,
In Sukhn Key Bawar Mardam Syawad.

Ilmu Sufi adalah mata air Ilmu Zat Yang Haq,
Ilmu Haq pada mereka adalah sifat yang Haq.
Ilmu Haq dalam Ilmu Sufi telah lenyap,
Kebenaran perkataan ini ada dalam hati lelaki Sufi.


FANA FI SYEIKH

APABILA Zikir Rabitah ghalib ke atas seseorang Murid
yakni dirinya sudah tenggelam dengan Zikir Rabitah, maka
dia akan melihat wajah Syeikhnya pada segala sesuatu dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
451
keadaan ini dinamakan sebagai Fana Fi Syeikh. Hadhrat
Shah Abu Said Dehlawi yang merupakan Khalifah Kanan
kepada Hadhrat Shah Abdullah Ghulam Ali Dehlawi
Rahmatullah alaih menyatakan di dalam kitabnya
Hidayatut Talibin bahawa keadaan warid seperti ini juga
berlaku ke atas dirinya ketika mula-mula melakukan Zikir
Rabitah sehinggakan beliau mendapati bahawa dari Arash
sehingga ke tanah dipenuhi dengan wajah Hadhrat
Syeikhnya dan beliau melihat bahawa setiap pergerakan
mahupun diamnya adalah pergerakan dan diam Hadhrat
Syeikhnya. Ketahuilah bahawa jalan Rabitah merupakan
jalan yang paling dekat dari sekelian jalan. Banyak perkara-
perkara ajaib dan pelik akan terzahir menerusi jalan ini.

Hadhrat Urwatil Wutsqa Khwajah Muhammad
Masum Rahmatullah alaih telah berkata bahawa,
Zikir semata-mata tanpa Rabitah dan tanpa Fana Fi
Syeikh tidak akan dapat menyampaikan kepada maksud dan
Rabitah semata-mata dengan mengamati Adab Suhbah
adalah mencukupi.

Seseorang yang telah tenggelam dalam Fana Fi Syeikh
akan sentiasa merasakan bahawa Syeikhnya sentiasa ada
dalam dirinya, dalam setiap pergerakan dan perkataannya.
Yang diingatnya hanyalah Syeikhnya dan ini hanya akan
terhasil dengan sempurna apabila ianya disertai dengan
Mahabbah iaitu Cinta dan Kasih Sayang yang terhasil dari
Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fana Fi Syeikh bererti
meletakkan segala urusan perjalanan Keruhaniannya pada
tangan Syeikhnya dan bersedia menurut segala anjuran,
teguran, nasihat dan tunjuk ajar dari Syeikhnya. Fana Fi
Syeikh akan membawa seseorang Murid itu ke arah ketaatan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
452
terhadap Syeikh yang dianggap sebagai pemimpin dan
pembimbing Ruhani bagi Murid.

Menurut Hadhrat Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad
Faruqi Sirhindi Rahmatullah alaih, apabila kelima-lima
Lataif Alam Amar telah disucikan dengan sempurna, Lataif
Alam Khalaq juga dengan sendirinya akan disucikan,
kemudian dia akan memahami hakikat Daerah Imkan.
Untuk mencapai maqam ini, seseorang itu perlulah mancapai
Fana Fi Syeikh. Ini akan mengangkat hijabnya terhadap
kefahaman tentang Daerah Imkan. Seseorang Murid yang
Salik menuju Hadhrat Allah Subhanahu Wa Taala perlu
kembali kepada Hadhrat Muhammad Sallallahu Alaihi
Wasallam kerana Ruh kita terbit dari Ruh Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk
kembali kepada Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang Murid itu perlu
mengenali Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam menerusi pimpinan dan
bimbingan seorang Syeikh yang akan memberikannya
beberapa petunjuk untuk menuju Hadhrat Allah Subhanahu
Wa Taala dan Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syeikh adalah Ulul
Amri yang memelihara urusan Keruhanian Murid. Mentaati
Syeikh bererti mentaati Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketaatan kepada
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam bererti kita mentaati Hadhrat Allah
Subhanahu Wa Taala. Seseorang Murid yang Fana Fi
Syeikhnya sempurna, maka Syeikhnya hendaklah
membimbingnya kepada Syariat, Tariqat, Marifat dan
Haqiqat Muhammadiyah sehingga Murid yang Salik itu
tenggelam dalam lautan Fana Fi Rasul. Para Masyaikh
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
453
menyatakan bahawa Fana Fi Syeikh adalah Muqaddimah
bagi Fana Fi Rasul dan Fana Fillah. Setelah mencapai Fana Fi
Syeikh, Murid perlu menuju Fana Fi Masyaikh terlebih
dahulu dan seterusnya Fana Fi Rasul.


FANA FI MASYAIKH

FANA Fi Masyaikh bererti seseorang Murid yang sudah
mulai patuh pada Syeikhnya, maka hendaklah dia turut
mematuhi sekelian Para Masyaikh dalam Silsilah Aliyah
Naqshbandiyah kerana segala limpahan Ruhaniah dan
Faidhz adalah datang menerusi pertalian Batin mereka yang
kukuh sehinggalah kepada Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Para Masyaikh adalah orang-orang yang menuruti
kehidupan Zahir dan Batin Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mengasihi mereka bererti mengasihi Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana
Para Masyaikh adalah Para Alim Ulama dan mereka adalah
Pewaris Nabi sehingga ke hari Qiyamat.

Para Masyaikh adalah orang-orang yang terdahulu
menjalani kehidupan Tariqat Tasawwuf dan jasad mereka
telah Fana manakala Ruh mereka kekal Baqa di sisi Allah
Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang hidup dan
matinya berada atas jalan Allah, berjuang untuk menegakkan
Kalimah Allah yang Agung. Fana Fi Masyaikh adalah pintu-
pintu jalan untuk menuju Fana Fi Rasul. Wallahu Alam, Wa
Ilmuhu Atam.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
454
FANA FI RASUL

FANA Fi Rasul bererti seseorang Murid yang tenggelam
dalam Haqiqat Muhammadiyah setelah dia menyedari
bahawa Syeikhnya dan Para Masyaikhnya adalah bayangan
kepada Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sekelian Ruh
Mukmin bersumber darinya. Seseorang Murid akan
mengalami rasa Cinta dan Kasih Sayang yang hebat terhadap
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam sehingga dia berusaha membawa
kehidupannya selaras dengan kehendak kalimah:

MUHAMMADUR RASULULLAH.

Syeikh hendaklah membimbing Muridnya kepada
Amalan Sunnah Nabawiyah yang Zahir mahupun yang
Batin. Tiada satupun amalan yang kecil di dalam Sunnah
Nabawiyah bahkan kesemuanya adalah amat besar di sisi
Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang Mukmin tidak akan
mencapai darjat Iman yang sempurna sehinggalah segala
Hawa dan Nafsunya tunduk sepenuhnya kepada Agama dan
Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam juga adalah Insan dan manusia biasa
seperti kita yang memiliki Hawa dan Nafsu, namun Ruhnya
telah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Hawa
Nafsunya juga telah ditarbiyah dan disucikan untuk
menuruti kemahuan Ruh.

Ruh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam adalah terbit dari Ruh Allah Subhanahu Wa Taala
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
455
dan hubungan di antara keduanya amat rapat sehingga
segala kecintaan dalam hati Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
hanyalah tertumpu kepada Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Taala.

Ruh orang-orang yang beriman dengan Allah adalah
terbit dari Ruh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka
hendaklah kembali kepada fitrah mereka yang asal iaitu
fitrah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber petunjuk
bagi orang-orang beriman untuk menuju kepada Allah.
Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa
Taala hendaklah mencintai Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih
daripada apa yang mereka cintai untuk diri mereka, ibu bapa
mereka dan kaum keluarga mereka sendiri.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah
Ali Imran ayat 31 yang bermaksud,
Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah,
maka turutilah aku (Muhammad Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam), nescaya Allah akan mencintai kamu dan
Dia akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah adalah
Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Untuk mencapai Fana Fi Rasul, Salik perlu
menanamkan dalam dirinya tentang kemuliaan, kehebatan
dan keagungan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam serta sentiasa beramal
dengannya.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
456
Kemuliaan Para Sahabat Radhiyallahu Anhum adalah
terhasil menerusi ketaatan mereka terhadap Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dan kecintaan mereka untuk menuruti segala
Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah, Para Masyaikh
Akabirin Naqshbandiyah menyuruh sekelian para pengikut
mereka agar sentiasa berpegang teguh dengan amalan
Sunnah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap masa dan keadaan.
Semoga Allah memberikan kita Taufiq. Amin.


FANA FILLAH

FANA Fillah adalah suatu hal keadaan di mana Murid yang
Salik itu merasa kehilangan dirinya dalam menyaksikan
Musyahadah Keagungan dan Kebesaran Allah Subhanahu
Wa Taala menerusi Tajalli yang dilimpahkan oleh Allah
Subhanahu Wa Taala ke dalam hatinya. Ianya terhasil
menerusi Zikir kalimah Ismu Zat dan Nafi Itsbat yang
banyak. Pintu hati tidak akan terbuka tanpa Zikir yang
banyak. Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan
Tajalli Nama ZatNya bagi memperkenalkan Sifat-SifatNya
dan Afal perlakuan serta tindakanNya.

Seseorang Salik yang baru mencapai Fana Fillah akan
mengalami Ghalabah atau disebut keadaan Bey Khudi yakni
merasakan bahawa dirinya telah hilang, berkeadaan tidak
tentu arah seolah-olah menggelabah dalam perasaannya.
Sukar baginya mengungkapkan segala rahsia-rahsia
Ketuhanan yang diperlihatkan secara Musyahadah di dalam
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
457
hatinya. Dia akan merasai tenggelam dalam lautan Rahmat
dan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila
terhasilnya Kaifiat ketika berzikir maka hendaklah
memeliharanya, dan jika Kaifiat tersebut ghaib maka
hendaklah teruskan berzikir sehingga Kaifiat kembali
terhasil dan rasa kehadiran menjadi semakin teguh. Apabila
Murid mencapai Jazbah Qabuliyat yakni tarikan penerimaan
dari Allah Taala, maka dia akan merasakan limpahan Faidhz
dan hembusan Rahmaniyah dari Tuhan Yang Maha Pemurah
melimpahi dirinya.

Kadang-kadang Faidhz akan terlimpah ke dalam hati
secara tiba-tiba dan terhasilnya Warid pada hati, lalu
menjadikannya dalam keadaan tidak tentu arah. Maka
apabila kaifiat yang sedemikan itu berlaku secara berterusan,
seseorang Murid itu hendaklah mengharap dan memohon
penghasilan Fana dan kesenantiasaan merasai kehadiran
bersama Allah Subhanahu Wa Taala.

Fana Fillah juga diertikan sebagai Fana Fi Zat yang
bermakna seseorang Salik itu tenggelam dalam lautan
kehadiran Zat yang meliputi segala sesuatu. Apabila
seseorang itu tenggelam dalam lautan Zat yang menguasai
dan meliputi segala sesuatu, maka pandangannya tidak akan
melihat sesuatu yang lain selain ZatNya yang Maha
Berkuasa dan kekuasaanNya meliputi setiap benda dan
segala sesuatu yang ada di langit, di bumi dan apa yang ada
di antara langit dan bumi. Sesungguhnya Allah adalah Al-
Latif yang Maha Halus dan Dialah Al-Muhit yang
kewujudanNya dan kekuasaanNya meliputi segala sesuatu.
Sewaktu seseorang itu sedang tenggelam dalam lautan Fana
Fi Zat ini, dia akan mengalami suatu perasaan bahawa
dirinya juga bukanlah sutu wujud yang bersifat hakiki
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
458
bahkan tidak wujud sama sekali. Yang difahami olehnya
hanyalah Wujud Allah yang mana kewujudanNya adalah
wajib dan Haq, tidak dapat disangkal sama sekali. Dia akan
melihat bahawa segala kejadian ciptaan, hal peristiwa dan
keadaan, perbuatan serta tindakan itu hanya dapat berlaku
dengan kehendak dan izin dari Allah Tuhan Semesta Alam.
Maka dia akan merasai bahawa Wujud Haqiqi hanyalah satu
iaitu Zat Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah permulaan
hal Tauhid Wujudi atau digelar Wahdatul Wujud.

Menerusi Zikir Ismu Zat yang banyak akan membawa
Salik mencapai Fana pada Qalbnya dan dia akan mengalami
suatu Jazbah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah
Subhanahu Wa Taala dan Qalbnya akan mula memberi
tumpuan Tawajjuh kepada limpahan Faidhz dari sisi yang di
atas Arash.

Seterusnya dia akan mengalami Jamiyat dan Hudhur
yang mana segala lintasan pada hati dan fikiran menjadi
semakin berkurangan dan mungkin lenyap sama sekali.
Keadaan ini apabila berterusan akan menghasilkan Warid
pada diri Salik yang mana dia akan mengalami perasaan
sukar dan tiada terdaya untuk menerima sesuatu Hal dalam
hatinya, dengan merasakan ketiadaan wujud pada dirinya.
Pada peringkat awal pencapaian Fana, keadaan ini berlaku
sekali-sekala bahkan mungkin sebulan sekali.

Seseorang yang banyak berzikir mungkin akan sering
mengalaminya seperti seminggu sekali atau bahkan mungkin
pada setiap hari dan mungkin berkali-kali menerima Warid
yang sedemikian dalam sehari. Segalanya ini berlaku dengan
Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
459
Para Akabirin Naqshbandiyah berkata,
Zikir Ast Keh Mujib Husul Fana Wa Baqa Ast,
Zikir Ast Keh Musil Billah Ast.
Hanya Zikir yang wajib akan menghasilkan Fana dan Baqa,
Hanya Zikir yang akan menyampaikan kehadiran bersama Allah.

Para Masyaikh Naqshbandiyah berkata,
Zikir Go Zikir Ta Tura Jan Ast,
Pakaey Dil Za Zikir Rahman Ast.
Zikir terus zikir selama mana kamu masih hidup,
Kebersihan hati akan terhasil dari ingatan terhadap Tuhan Yang
Pemurah.

Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Surah Al-
Anfal ayat 45,
!! _%! ` | `.1l .,.! ` < ,.
>l-l >l.
Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi
pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah
nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Wazkurullaha Katsiran Laallakum Tuflihun. Dan
berzikirlah mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya
supaya kamu mendapat kejayaan. Maksudnya ialah:
memperbanyak zikir dan doa. Kemudian Allah berfirman
dalam Surah Al-Ahzab ayat 41,
!! _%! ` ': < ,:
Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan
menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
460
Para Masyaikh berkata bahawa,
Tasawwuf secara keseluruhannya adalah Adab, dan
barangsiapa yang biadab dengan tidak memelihara Adab
tidak akan dapat mencapai Tuhan.

Para Akabirin Naqshbandiyah berkata,
Man Dhzayyaar Rabbal Adna,
Lam Yasil Ilar Rabbil Ala.
Barangsiapa yang mensia-siakan Pentarbiyah yang rendah (Syeikh
Murshid),
Dia sekali-kali tidak akan sampai kepada Pentarbiyah Yang Maha
Tinggi (Allah Taala).

Fana Fillah bererti melupakan semua perkara kecuali
Allah Taala. Apabila dia melupakan keseluruhan tentang
tubuh badan jasmaninya yang gelap, yang mana tiada lagi
rasa asyik dan cinta yang tinggal, maka dia sudah mencapai
fana tubuh badan. Seterusnya, dia perlu melepasi satu
daripada dua langkah asas pada jalan Tasawwuf iaitu Fana
Qalb. Seterusnya dia akan mencapai Fana Ruh yang mana
seterusnya dia perlu bergerak meneruskan langkahnya yang
kedua. Seseorang yang telah mencapai Fana Ruh mungkin
tidak mencapai Fana Qalb. Apabila Qalb dan Ruh mencapai
Fana, Nafs tidak semestinya turut mencapai Fana. Keadaan
yang sama juga berlaku untuk mencapai Fana pada Latifah
Sirr, Khafi dan Akhfa. Segala ingatan dan fikiran yang telah
dipadamkan dan dilenyapkan dari Qalb menunjukkan
kebenaran bahawa Ia telah melupakan segala perkara yang
lain selain Allah Taala. Tidak ada daya upaya untuk
mengingat sesuatu apa pun bermakna bahawa pengetahuan
dan segala sesuatu telah lenyap. Di dalam Fana, ilmu
pengetahuan juga perlu dilenyapkan.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
461
BAB 12: BAQA

ISTIGHRAQ

DALAM menantikan limpahan Faidhz dari Allah
Subhanahu Wa Taala, jika pada diri seseorang itu terhasil
rasa kehadiran Allah secara berterusan, dia akan merasakan
kelapangan di dalam hatinya. Seseorang yang telah
mencapai kehadiran bersama Allah dan merasakan bahawa
dirinya diliputi limpahan Faidhz Allah dari enam sudut iaitu
Timur, Barat, Utara, Selatan, Atas dan Bawah, dan dirinya
merasakan bahawa Tawajjuhnya terhadap Allah tidak dapat
diungkapkan Kaifiyatnya, maka hendaklah dia memelihara
Kaifiyat tersebut dan tetap Istiqamah dengan amalannya,
maka dia sedang mencapai darjah tertinggi dalam kehadiran
bersama Allah Taala. Orang yang sedemikian adalah
merupakan seorang daripada Rakan Allah Taala dan dia
sedang tenggelam dalam Lautan Wahdah. Dalam Tariqat
Naqshbandiyah Mujaddidiyah, seseorang yang telah
mencapai Istighraq, maka dia sudah boleh menerima Ijazah.


FATHUL BAB

APABILA Nur Zikir semakin bercahaya di dalam hati
seseorang Talib, maka akan terbitlah suatu cahaya yang
terang dalam hatinya. Tariqat Mazhariyah menamakannya
sebagai Fathul Bab yakni pembukaan pintu hati. Fathul Bab
merupakan antara permulaan perkhabaran baik bagi
seseorang Murid yang Salik lagi Talib.

Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
462
Pada waktu itu, Latifah Qalbnya akan mula
mengingati akan asal-usulnya yang sudah dilupakannya dan
mulalah dia memberikan penumpuan Tawajjuhnya kepada
perkara yang di atas Arash. Tidak berapa lama kemudian,
cahaya Nur yang terbit pada Latifah Qalb itu akan mula
datang dan Zahir pada Latifah Qalibiyah yakni pada
keseluruhan anggota tubuh badan. Secara-sedikit demi
sedikit, dia akan mula menerokai dan merantau untuk
mengenali asal-usulnya yang di atas Arash.

Ketahuilah, bahawa di sisi Para Masyaikh
Naqshbandiyah Rahmatullah alaihim, pekerjaan yang asli
dalam Tariqat ini adalah mengusahakan Hudhzur dan
Jamiyat. Maka kerana itulah mereka tidak memberikan
sebarang Tawajjuh terhadap sebarang rupa bentuk atau
gambaran yang ghaib, dan mereka tidak membuat sebarang
iktibar terhadap Kasyaf-kasyaf dan Nur-nur, sebaliknya
memberikan dorongan kepada Para Murid mereka untuk
menghasilkan Jamiyat, Hudhzur, Jazbah dan Warid-warid.


JAMIYAT

JAMIYAT bererti suatu keadaan hati yang lenyap dari
sebarang Khatrah ataupun semakin kurang Khatrah di
dalam hati. Jamiyat bermaksud, Lataif seseorang Salik itu
dalam keadaan mengingati Allah dengan sepenuh tumpuan
sehingga tiada lagi sebarang lintasan hati atau perkataan
Nafs dalam dirinya.Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
463
HUDZHUR

HUDZHUR bererti suatu keadaan dalam hati seseorang
Talib itu yang mula bertawajjuh kepada Hadhrat Haq
Subhanahu Wa Taala. Ianya bermaksud kehadiran hati pada
setiap masa dan keadaan menghadap limpahan Faidhz Allah
Subhanahu Wa Taala.


WARID

WARID atau Waridat bererti suatu keadaan apabila Qalb
mengalami suatu hal keadaan yang sukar dan tidak terdaya
untuk menanggungnya. Dalam Tariqat Naqshbandiyah,
seseorang Salik itu akan mengalami suatu Warid yang
dinamakan Adam dan Wujud Adam yang bererti
merasakan bahawa dirinya tiada atau berasa lupa tentang
kewujudan dirinya. Dia akan menyedari bahawa kewujudan
dirinya adalah suatu wujud yang seolah-olah tidak wujud.

Pengalaman Warid seperti ini pada mulanya akan
berlaku sekali-sekala pada diri Salik, kemudian mungkin
akan berlaku sebulan sekali atau seminggu sekali atau pada
setiap hari atau mungkin akan berlaku berkali-kali dalam
sehari. Keadaan Warid seperti ini akan berlaku berterusan
pada dirinya.

Para Masyaikh Akabirin Tariqat Naqshbandiyah
berkata,

Wasali Adam Gar Tuani Kard
Kari Mardan Mardawani Kard
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
464
Jika engkau berjaya sampai pada keadaan Adam,
Maka engkau mampu melakukan kerja orang lelaki.

Warid Adam dan Wujud Adam ini jika dicapai
dengan Jazbah yang betul akan membawa Salik kepada Fana
dan menerusinya juga akan membawa Salik kepada
pencapaian Baqa. Walaubagaimanapun, Fana Qalb tidak
akan terhasil sama sekali jika dalam dada Salik masih ada
walau sedikit takluk perhubungan pengetahuan mahupun
cinta dan kasih sayang pada sesuatu yang selain Allah dan
jika masih ada terdapat sebarang lintasan pada hati dan
fikiran Salik.

Hadhrat Hafiz Shah Abu Said Dehlawi Rahmatullah
alaih berkata,

Khiyal Ma Siwaey Az Dil Beyrun Kun,
Guzar Az Chun Wa Hub Beychegun Kun.
Khayalan sesuatu selain Allah hendaklah dikeluarkan dari hati,
Lintasan dan cinta terhadap sesuatu juga hendaklah dikeluarkan.

Seseorang Murid itu akan mencapai Fana Qalb apabila
dirinya sentiasa dalam keadaan Jamiyat dan Hudhzur
kerana menerusi kedua-dua perkara itu akan menghasilkan
Jazbah dan dengan Jazbah yang benar akan menghasilkan
Warid dalam dalam diri Murid.

Untuk menghasilkan Jamiyat dan Hudhzur, maka
Murid hendaklah sentiasa memperbanyakkan Zikir Ismu Zat
iaitu Allah Allah pada Latifah Qalb sehingga dia akan
merasakan bahawa dalam hatinya tidak ada sesuatupun
yang tinggal melainkan hanyalah ingatan tentang
pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
465
kecintaan terhadap Hadhrat ZatNya Yang Maha Suci lagi
Maha Memiliki Ketinggian.

Hatinya hendaklah dikosongkan dari sebarang
ingatan dan rasa cinta terhadap makhluk. Kemudian,
hendaklah mengisi hati dengan ingatan terhadap Zat Allah
secara berterusan dalam gerak dan diam, sambil duduk
mahupun berjalan, ketika berdiri mahupun berbaring.

Dengan Zikirullah yang banyak dengan kaifiat
Jamiyat ini akan menghasilkan perasaan sentiasa hadir di
Hadhrat Allah dan inilah yang dikatakan Dawam Hudhzur
atau Hudhzur Daim yang disifatkan sebagai Solat yang
kekal. Keadaan ini apabila berterusan maka akan terhasillah
Tajalliyat Afaliyah dalam dirinya dengan menyaksikan
bahawa segala perbuatan, perlakuan dan tindakan yang
telah, sedang dan akan berlaku adalah perbuatan, perlakuan
dan tindakan dari Haq Allah Subhanahu Wa Taala semata-
mata. Hatinya menjadi tenggelam dalam lautan kebesaran
Allah dan menyaksikan bahawa segala sesuatu adalah Dia
Yang Haq.


JAZBAH

JAZBAH bererti suatu keadaan apabila Lataif berusaha
menuju ke arah Fauqul Arash yakni menuju kearah Hadhrat
Zat Allah Subhanahu Wa Taala yang beristiwa di atas
Arash. Adapun kenyataan bahawa Allah itu di atas Arash
adalah sebagai suatu adat yang mana DiriNya adalah Maha
Tinggi lagi Maha Memiliki Segala Ketinggian, maka
Tawajjuh Ruh adalah terhadap Zat yang Maha Tinggi.
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
466
Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah
Maha Suci dari tertakluk dengan sebarang arah mahupun
tempat. Salik hendaklah mencari Allah di luar dari sebarang
arah dan tempat.


TAUHID WUJUDI

AHLI Tauhid Wujudi adalah mereka yang merasakan diri
mereka dan keseluruhan alam ini tenggelam dalam lautan
Wujud Hadhrat Haq Allah Subhanahu Wa Taala dan
mereka berenang di dalamnya. Mereka yang mengalami
Tauhid Wujudi adalah orang-orang mengalami Fana Fillah.
Ibarat bagi orang yang tenggelam dalam lautan Wujud ini
adalah seperti seorang yang berenang dalam sebuah lautan
yang tidak bertepi, maka pada pandangannya dia tidak
melihatkan perkara lain melainkan hanyalah lautan itu
semata-mata.

Walau ke mana jua diangkatkan pandangannya, yang
dilihatnya hanyalah lautan dan ombaknya dan tiada perkara
yang selain dari itu. Sehinggakan dia akan merasa bahawa
kewujudan dirinya dalam lautan yang luas itu adalah
seumpama hanya sekadar satu titik air. Ini yang dinamakan
Istighraq yakni merasa tenggelam dalam lautan Allah
Subhanahu Wa Taala. Istighraq yang sempurna ialah apabila
Salik itu sendiri tidak dapat membezakan sama ada dirinya
adalah setitik dari air lautan itu ataupun sebahagian darinya.

Hadhrat Shah 'Abdullah Ghulam 'Ali Dehlawi
Rahmatullah 'Alaih telah menyatakan dalam Maktubatnya
pada kandungan suratnya yang ke-61. Surat ini telah
Ar-Risalah Al-'Aliyah Fi Tariqatin Naqshbandiyah Mujaddidiyah
( Sughra )
Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Naqshbandi Mujaddidi 'Ufiyallahu 'Anhu
467
dituliskan kepada Khwajah Hassan Mawdud menyatakan
seperti berikut:

Kesemua surat yang memberi petunjuk tentang
penjelasan Wahdatul Wujud ole