Anda di halaman 1dari 10

STRUKTUR DAN SKALA UPAH

Pilih studi kasus yang Anda kehendaki:

1. MENENTUKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH 1


2. MENENTUKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH 2

@JOHAR ARIFIN,

MENU

GOLONGAN

UPAH

500,000

5,000,000
Upah Terendah dan Tertinggi

Upah Terendah dan T

6,000,000

6,000,000
5,000,000

4,000,000

Golongan

Golongan

5,000,000

3,000,000
2,000,000
1,000,000

4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

A
-

Jumlah Golongan
N
A
B
Kenaikan Upah (P)

Upah

5
4
500,000
5,000,000
2.25

Pencacah

Gol

Arti Golongan

Operator

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Upah

Gol

Arti Golongan

500,000

Operator

Teknisi/Admin

1,625,000

Teknisi/Admin

Penyelia

2,750,000

Penyelia

Profesional

3,875,000

Profesional

Manajerial

5,000,000

Manajerial

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Upah Terendah dan Tertinggi

A
A

Upah

Spread

Pencacah Arti Golongan Spread Nilai Tengah

Nilai Minimum

Nilai Maksimum

50%

Operator

50%

500,000

400,000

600,000

50%

Teknisi/Admin

50%

1,625,000

1,300,000

1,950,000

80%

Penyelia

80%

2,750,000

1,964,286

3,535,714

80%

Profesional

80%

3,875,000

2,767,857

4,982,143

100%

Manajerial

100%

5,000,000

3,333,333

6,666,667

5
16,000,000
14,000,000

12,000,000

10,000,000

10

8,000,000

11

6,000,000

12

4,000,000

13

2,000,000
Manajerial

Profesional

Penyelia

14

Teknisi/Admin

Operator

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Manajerial

Profesional

Penyelia

Teknisi/Admin

17

Operator

15

MENU

GOLONGAN
A
B

UPAH
3,000,000
20,000,000

Upah Terendah dan Upah Tertinggi


25,000,000

Upah

20,000,000

15,000,000
10,000,000
5,000,000
A
A

B
Golongan

Jumlah
N
A
B
P

12
11
3,000,000
20,000,000
0.52

Pencacah

Gol

40%

3,000,000

2,500,000

3,500,000

40%

4,545,455

3,787,879

5,303,030

40%

6,090,909

5,075,758

7,106,061

45%

7,636,364

6,233,766

9,038,961

45%

9,181,818

7,495,362

10,868,275

45%

10,727,273

8,756,957

12,697,588

50%

12,272,727

9,818,182

14,727,273

50%

13,818,182

11,054,545

16,581,818

50%

15,363,636

12,290,909

18,436,364

10

60%

16,909,091

13,006,993

20,811,189

10

10

11

60%

18,454,545

14,195,804

22,713,287

11

11

12

60%

20,000,000

15,384,615

24,615,385

12
13
14

70,000,000

Spread

Jumlah Golongan Upah


Jumlah Golongan Upah - 1
Upah Terendah
Upah Tertinggi
Kenaikan Upah dalam Garis Upah
Nilai Tengah Nilai Minimum

Nilai Maksimum

15

60,000,000

16

50,000,000

18
19
20

Upah

17
40,000,000
30,000,000
20,000,000

21
22

10,000,000

23

24
25
26

6
7
Golongan

10

11

12

GOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SPREAD
40%
40%
40%
45%
45%
45%
50%
50%
50%
60%
60%
60%
65%
65%
65%
70%
70%
70%
75%
75%
75%
80%
80%
80%
100%