Anda di halaman 1dari 19

PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FPG

Lai Tshun Khong Lee Siew Mun Leong Chun Hung

Falsafah Pendidikan Negara (1988) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (gabungan matlamat ,Dasar-dasar dan amalan pendidikan ) Pembangunan kemanusiaan

Menghasilkan perkembangan individu secara menyeluruh , bersepadu , seimbang dan harmonis dari segi intelek , rohani , emosi dan jasmani

FPG (Jenis guru yang dihasratkan)

Pembentukan FPG
FPG digubal bertujuan untuk menjadi panduan bagi merealisasikan FPK Secara dasar , FPG menjelaskan jenis guru yang diperlukan negara kita yang berbunyi;

Guru yg berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebuyaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yg bersatupadu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

Analisis FPG dari perspektif Cabang-cabang falsafah


Cabang Falsafah
Metafizik (spekulasi, perkaitan sebab-akibat)sifatrealiti

Ciri-ciri FPG
Menjamin perkembangan individu Memelihara masyarakat yg bersatu, demokratik, progresif dan berdisiplin

Analisis
Peranan guru sbg agen perubahan dalam dunia pendidikan yg dinamik realiti bidang pendidikan

Epistemologi (ilmu dan kepercayaan)

Berpandangan Ilmu sentiasa progresif dan saintifik berkembang lanjutan penemuan baru dalam inovasi Tanggungjawab guru untuk memperolehi illmu

Cabang Falsafah Aksiologi (etika dan estetika)

Ciri-ciri FPG Beperkerti mulia Menjunjung aspirasi negara Menyanjung warisan kebudayaan negara Berpandangan progresif dan saintifik

Analisis Guru sbg role model dan teladan yang baik, bermoral, beretika, bersifat profeional dan sebagainya. Amalan penaakulan logik dalam menjalankan tugas profesional dan rutin harian p&p. Peningkatan diri demi menjamin mutu profesion perguruan dan kualiti guru.

Logik (Penaakulan antara membezakan idea sah dan yg mengelirukan)

Analisis FPG dari segi Elemen-elemen


Elemenelemen FPG Berpekerti mulia Analisis Sahsiah guru yang baik Berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral dan sebagainya

Berpandangan Berkembang mengikut peredaran zaman yang progresif dan kini memberi penekanan kepada sains dan saintifik teknologi Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi profesional Bersedia menjunjung aspirasi negara Menyanjung Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan Berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara Menghayati warisan kebudayaan negara yang

Elemenelemen FPG

Analisis

Menjamin Peranan guru dari segi perkembangan pembangunan diri dan individu perkembangan murid secara menyeluruh ( aspek jasmani ,emosi , rohani dan intelek ) Memelihara suatu masyarakat yang bersatu , demokratik, progresif dan berdisiplin Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan Analisis FPG.

Matlamat Falsafah Pendidikan Guru


Menghasilkan guru yg berkualiti dari segi: i. Peribadi ii. Profesional iii. Sosial dan amalan tingkah laku iv. Menguasai ilmu, kemahiran dan amalan v. nilai-nilai keguruan

Dirangka berdasarkan kepada dasar FPK guru dan matlamat pendidikan Merangkumi 3 dimensi utama : i. Ketuhanan ii. Kemasyarakatan iii. Kendiri

Model Konseptual Pendidikan Guru (3 Dimensi Utama Akauntabiliti Guru)

Ketuhanan Peningkatan ilmu , penhayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran. Kemasyarakatan Penekanan peranan guru sebagai pendidik, pemimpin dan agen perubahan Kendiri Penekanan peranan guru sebagai pembinaan daya kefahaman dan patriotisme, pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia

Di bawah 3 dimensi utama tersebut, ia merangkumi 3 aspek asas : i. Pengetahuan ii. Kemahiran iii. Nilai Pengetahuan: berkaitan dgn perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan Kemahiran : kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran berutujuan meningkatkan kualiti P&P Nilai : merujuk kpd amalan nilai-nilai murni, pelakuan guru yang penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik, inovatif, kreatif dan patuh kepada etika profesion

Ketiga-tiga aspek disepadukan dan merentasi semua disiplin dan program perguruan yang dirancangkan Di samping model tersebut menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan bersepadu dari segi JERIS.

Ciri-ciri guru yang berkesan


Tenaga mental tinggi Daya kepimpinan

Kecindan

?
Kendiri positif Berwibawa Dedikasi

Nilai-nilai Keguruan
Guru adalah pendidik dan pengasuh kanak-kanak yg menjadi warisan kebudayaan dan ilmu kemajuan negara pd masa depan Dlm bidg pendidikan, peranan guru bukan sahaja menyebar ilmu, segala t/laku guru menjadi contoh teladan kpd murid-murid. Maka guru mesti mempunyai sifat dan kualiti dari segi: * PERIBADI (Baik hati, sabar, jenaka, b/tgjwb, yakin, kepimpinan) * SOSIAL (budi pekerti, ramah mesra, merendah diri, semangat berbakti, jujur,) * PROFESIONAL (Ingin tahu, ikhtisas, suka membaca, kemahiran bertutur, daya ingatan, daya usaha)

Implikasi FPG
Peranan Guru sebagai pendidik Guru melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran , khasnya pada mata pelajaran KBSR, serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Mengamalkan P&P dengan hasrat FPG, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatupadu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan Menggunakan ilmu dan kemahiran untuk mendidik

Implikasi FPK & FPG kepada pendidik


Mesti cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik Peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat dan negara Menjadi seorang guru yang serba boleh dan menpunyai tenaga & stamina tinggi

Implikasi FPG terhadap Sistem Pendidikan Guru

FPG telah menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020. Justeru, guru mempunyai akauntabiliti yang tinggi terhadap murid, ibubapa, masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan. Guru disifatkan sebagai role model dan teladan kepada murid-murid , maka guru semestinya mempunyai sahsiah dan sikap yang baik.

Sekian Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai