Anda di halaman 1dari 3

Mengenali Anak Anda (Umur 2-3 Tahun)

Sejak akhir-akhir saya kurang menumpukan perhatian terhadap pembelajaran anak sulung saya di rumah. Mungkin disebabkan kepenatan, kesibukan suami dan kekangan masa yang saya hadapi seminggu dua ini. InsyaAllah saya akan cuba memperbaiki cara saya terutamanya dalam segi menguruskan masa bersama anak-anak. Ingin saya berkongsi cara-cara mendidik anak-anak yang berumur 2 hingga 3 tahun di rumah. Artikel ini saya ambil dari www.bicaramuslim.com. Semoga ia berguna untuk saya dan ibubapa diluar sana. A. PERKEMBANGAN F ! KA" . Sangat akti!, suka berlari dan melompat. Sekiranya berkemungkinan, ibubapa perlu menyusun atur rumah agar ada ruang yang membolehkan anak- anak bergerak tanpa rasa bimbang berlaku kemalangan dan kecederaan. Membawa anak ke taman permainan adalah satu langkah yang bijak. "i situ anak-anak dapat melakukan berbagai-bagai akti#iti !isikal di bawah pengawasan ibubapa. 2. Anak-anak di tahap ini belum dapat mengawal pergerakan otot-otot, sehingga mereka tidak dapat duduk diam dalam jangkamasa yang terlalu lama. $adi, sia-sia saja kita meminta mereka duduk diam. %ang lebih baik ialah membiarkan mereka meneroka persekitaran sambil kita mengawasi mereka. B. PERKEMBANGAN MENTA" . "aya konsentrasi sangat pendek dan mudah merasa jemu.. 2. &asa ingin tahu anak-anak di tahap ini sangat tinggi. Ibubapa perlu mengambil kira jenis alat permainan yang hendak dibeli. 'ermainan yang sesuai ialah permainan yang merangsang kreati#iti anak-anak selain harus menarik dan tidak mudah rosak, Ajar anak menggunakan pancaindera (mendengar, melihat, menyentuh, mencium dan merasa). *ibatkan sebanyak mungkin pancaindera anak dalam akti#iti seharian mereka misalnya+ mendengar bunyi binatang, membawa mereka ke taman untuk melihat berbagai jenis haiwan dan sebagainya. 3. 'erbendaharaan kata mereka masih terbatas di tahap ini. ,unakanlah kata-kata yang sederhana dan konkrit, baik ketika bercerita ataupun ketika bercakap dengan anak-anak. $angan menggunakan perkataan yang abstrak misalnya+ tanggungjawab, keselamatan, kebenaran, keadilan dll. Adalah lebih baik menggunakan perkataan yang disertai dengan contoh-contoh kehidupan seharian. -. 'emikiran anak-anak di tahap ini sebenarnya lebih cepat berkembang berbanding dengan kemampuan untuk bertutur. Sebab itulah anak-anak sering didapati tergagapgagap ketika bercakap. Ibubapa harus peka terhadap situasi ini dengan menunjukkan perhatian dan kesabaran. .ersedia untuk menjadi pendengar tanpa tergesa-gesa ataupun memaksa anak bercakap dengan lebih cepat. #. PERKEMBANGAN EM$% Menyukai suasana yang sudah dikenali dan takut pada suasana baru atau orang asing. Sekiranya anak sentiasa dibawa bergaul dengan orang sekeliling, perasaan takut lama kelamaan akan hilang. &. PERKEMBANGAN %$% A"

. Si!at dependent masih tinggi, namun kadang-kadang anak juga ingin menonjolkan si!at kemandirian. .iarkan anak melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan sendiri. 2. /gocentric. Anak-anak di tahap ini cenderung memperlakukan kanak-kanak lain yang sebaya dengannya sebagai suatu benda dan bukan sebagai indi#idu. Ia belum boleh bermain 0dengan0 kanak-kanak lain dalam arti kata yang sebenarnya. 1leh itu, ketika bermain dengan kanak-kanak lain, perlu ada pengawasan dari orang dewasa supaya tidak terjadi keadaan di mana anak kita akan menyakiti anak-anak lain. 3. Suka mengatakan 0tidak0 dan memang dalam usia ini anak bersikap 0menentang0. Selain itu anak juga seringkali 0menguji0 persekitaran dan orang-orang di sekelilingnya. Anak-anak perlu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. 2ingkah laku mereka itu pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengetahui apa yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. 1leh karena itu ibubapa harus tegas, jika perlu, berikan hukuman yang sesuai dengan tahap umur mereka bagi kesalahan yang dilakukan supaya mereka tahu bahwa yang dilakukannya adalah salah. E. PERKEMBANGAN R$'AN (%P R TUA") . Meniru tingkah laku orang dewasa, Sikap dan tingkah laku ibubapa harus membuat mereka memahami tentang ajaran Islam. .ermakna setiap perbuatan kita harus dikaitkan dengan ajaran Islam, seperti solat, berdo3a sebelum makan, membaca bismillah sebelum membuat sesuatu dll. 2. Anak juga berkembang dari segi rohani. 1leh itu, ibubapa perlu menolong mereka untuk menyedari tentang kewujudan Allah dalam setiap aspek kehidupan. "engan demikian mereka akan belajar bahwa sekalipun Allah tidak dapat dilihat tapi Allah ada. .ermakna dalam setiap akti#iti kita seharian, ibubapa perlu mengaitkannya dengan kewujudan Allah. AKT ( T )ANG %E%UA UNTUK ANAK-ANAK & TA'AP N Secara !i4ikal, anak-anak yang berumur antara 2-3 tahun adalah anak yang suka bergerak, berlari, melompat, memanjat dan tidak boleh duduk diam untuk jangkamasa yang lama. 5amun mereka cepat letih karena otot-otot belum berkembang dengan sempurna. Mereka belum dapat melakukan pekerjaan yang rumit. Ibubapa perlu menyediakan akti#iti dan permainan sederhana yang dapat anak-anak lakukan. .eberapa akti#iti yang sesuai untuk anak-anak di tahap ini ialah+ *. PERMA NAN B"$K /rror+ &e!erence source not !ound,unakanlah blok-blok kayu6plastik, dan ajaklah anakanak untuk menyusun blok-blok tersebut menurut imajinasi mereka sendiri. .iarkan mereka membuat bentuk menurut keinginan mereka, 'ermainan ini selain dapat merangsang perkembangan otot-ototnya, juga dapat membantu meningkatkan daya imajinasi mereka. 2. PU!!"E 'u44le adalah permainan yang menyusun suatu gambar atau benda yang telah dipecah dalam beberapa bahagian. $angan menggunakan pu44le yang terlalu rumit, tapi gunalah yang sederhana yang terdiri dari 7- 8 keping, sehingga anak-anak dapat menyusun

dengan mudah. 3. ME"UK % Sediakan kertas dan crayon dan biarkan anak-anak membuat gambar dan contengan menurut imajinasi mereka, walaupun pada tahap umur ini biasanya anak-anak masih belum melukis dengan sempurna. +. MENAMPA" ,unakan gambar-gambar sederhana yang telah dikenali oleh anak, misalnya meminta anak menampal 0mata ikan0 pada tempat yang sesuai. .oleh juga diberikan beberapa keping gambar dan minta anak menampalkan mengikut keinginan mereka sendiri, misalnya gambar seorang gembala, seekor anjing, dan 3 ekor anak lembu serta sekeping kertas hijau berbentuk padang rumput yang luas. Akti#iti ini boleh juga disertai dengan akti#iti mengira. Selesai menampal gambar ajaklah anak mengira jumlah anak lembu, anjing dsbnya. ,. ME-ARNA /rror+ &e!erence source not !oundSediakan kertas dengan gambar di atasnya, pensil warna, atau crayon. Mintalah anak-anak mewarnakan gambar tersebut. 9alaupun mereka belum dapat mewarna dengan sempurna, tapi akti#iti ini dapat melatih kepekaan mereka terhadap warna. Itulah di antara beberapa akti#iti yang dapat dilakukan oleh anak-anak yang berumur 2-3 tahun. Semoga idea ini dapat membantu ibubapa sedikit sebanyak dalam melayani dan merangsang perkembangan anak-anak anda.