Anda di halaman 1dari 22

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


MENGADAKAN HARTA MENGEMBANGKAN HARTA

MEWARISKAN HARTA MEMBERSIHKAN HARTA

MELINDUNGI HARTA

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


Mengapa ramai tidak merancang harta pusaka?
KESEDARAN KESEDARAN Tak TakTahu TahuHak HakSendiri Sendiri Bukan Bukansaya sayapunya punyaHal Hal Masalah MasalahTak TakTahu Tahu Di DiMana ManaNak Nak Dapat Dapatmaklumat maklumat Tak TakPernah PernahDengar Dengar Tiada TiadaHarta Harta

TANGGAPAN TANGGAPAN Faraid Faraid Belum BelumMasa Masa

Ada AdaPeguam Peguam Terpulang Terpulangpada padaWaris Waris

ALAT - ALAT PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA-HARTA PUSAKA


FARAID *INSURAN WAKAF

SADAQAH

HARTA SEPENCARIAN

SYARIAH
WASIAT HIBAH

IQRAR NAZAR

AMANAH

SURAH-SURAH YANG MENYOKONG KEPERLUAN PERANCANGAN HARTA PUSAKA


Surah Al Baqarah; (2:180) Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabat secara maruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Allah telah menetapkan bahawa ketika mendekati mati, teleh diperintahkan menulis surat wasiat untuk kepentingan ibu bapa dan kerabat secara adil. Ini adalah suatu kewajipan atas orang-orang yang benar.

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM
Pengalihan harta pusaka mengikut Hukum Sivil. Penggunaan Hukum Faraid. Proses perundangan probate. Salah Tanggapan Mahkamah Syariah, MUIS.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


1. Pengalihan harta pusaka mengikut Hukum Sivil.

Rumah milik bersama ( Joint Tenancy). CPF.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


Rumah milik bersama ( Joint Tenancy)
Suami isteri membeli sebuah rumah dengan menggunakan kontrak milik bersama, Joint Tenancy. Jawatankuasa Fatwa memutuskan bahawa di dalam isu rumah yang dibeli secara joint-tenancy:

Tidak ada sebarang aqad perjanjian lain di antara pemilik bersama rumah tersebut:

Pemilik-bersama yang hidup hanya berhak mendapat separuh bahagian (50%) daripada nilai harga rumah tersebut. Ahli waris yang lain tidak boleh memaksa pemilikbersama rumah itu untuk menjual rumah tersebut. Pemilik-bersama tidak boleh menangguhkan penjualan tanpa sebab yang munasabah.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


Rumah milik bersama (Joint Tenancy)
Ada aqad perjanjian (hibah ruqbah) di antara pemilik bersama rumah tersebut:

Rumah tersebut menjadi milik penuh pemilik bersama yang masih hidup.

Sumber: http://www.muis.gov.sg/cms/oomweb/fatwa.aspx?id=13526&terms=joint+tenancy atau http://journeymanjourneys.com/muis-joint-tenancy

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


Rumah milik bersama ( Joint Tenancy)
Surah Al Baqarah; (2:240) Dan orang-orang yang akan meninggalkan dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu ( wali atau waris dari yang meninggal ) membiarkan mereka berbuat yang maruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Ayat ini menjelaskan bahawa perlu bagi seseorang suami itu meninggalkan wang nafkah dan tempat berteduh (rumah) supaya si isteri dapat teruskan kehidupan saperti biasa.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


CPF
Suami mencalonkan isteri sebagai nominee bagi wang CPF beliau. Suami meninggal dunia

Mengikut peraturan CPF, wang CPF itu menjadi hak milik isteri sepenuhnya. Mengikut Fatwa MUIS, isteri hanya sebagai pemegang amanah dan bertanggung jawab untuk mengagihkan mengikut hukum Faraid.

CPF akan membahagikan wang itu mengikut pencalunan tanpa dikira sama ada si mati masih ada hutang yang belum di lunas:

Hutang kepada Allah dari segi Zakat. Hutang sesama manusia.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


2. Penggunaan Hukum Faraid.

Adalah cara pengalihan harta yang terakhir. Cenderung pada pihak lelaki. Tidak boleh diubah. Tanpa mengambil kira situasi.

3 anak lelaki yang graduan dan 1 anak perempuan darjah 4. balu yang tiada harta.

Semangat faraid.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


3. Process Perundangan Probate
Tanpa Surat Wisoyah (Will. Intestate).

Grant of Letters of Administration (LA).

Sebelum dilantik, pentadbir mesti mendapatkan dua (2) orang penjamin yang berharta tidak kurang dari nilai harta pusaka.

Besurat Wisoyah (Testate)


Grant of Probate.

Tiada ada bon pentadbiran diperlukan.

ISU-ISU DI HADAPI UMMAT ISLAM


4. Salah Tanggapan

Mahkamah Syariah

Hanya mengeluarkan Sijil Warisan sahaja. Tidak menyiasat situasi. Bergantung pada siapa yang membuat permohonan.

MUIS

Tidak ada khidmat untuk menulis surat wasiat.

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


Kepentingan perancangan pengalihan harta pusaka. Manfaatnya: Pengalihan harta pusaka boleh menepati Hukum Syariah. Dibahagikan dengan adil. Cepat dan mudah. Jimat kos dan masa.

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


Melindungi 5 perkara.

Agama Keluarga Harta Jiwa Intalek

Dan paling utama:


Maruah

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM


Proses:

Mengenalpasti.

Hartanah yang ada dan kedudukan hartanah yang berkenaan. Struktur keluarga yang berkenaan. Kehendak yang berkenaan.

Membuat dokumen-dokumen tertentu. Tanda tangani dokumen-dokumen.


Aqad perjanjian. 2 saksi. Peguam.

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM

Kita Merancang ALLAH Menentukan


Al Raad; 13:11

PERANCANGAN PENGALIHAN HARTA UNTUK UMAT ISLAM

Sekian Terima Kasih