Anda di halaman 1dari 2

One piece http://wwwanimewww.blogspot.com/p/one-piece-episode-001-336-lengkap_30.

html Gundam 00
http://www.90anima .com/!01!/06/mobile-suit-gundam-00-subtitle.html games

http://www."oomga.com/ na#uto sippuden http://www.aspi#asiso$t.us/!01!/0%/na#uto-shippuden-subtitle-indonesia-all_16.html one piece game http://agungku#nianto.blogspot.com/!01!/03/ps3-one-piece-kai&oku-musou.html' & (63a00!e6$ca0)1%3 http://www.ps3game#oom.com/'p()10)0 http://lana-$ansub.blogspot.com/p/anime-list.html *ia#kan me#eka te#bang ke +nda ,elalui bimbang langit- te#disto#si .edua mengasihi /tu me#asa begitu dekat be#sama-sama +nda selalu di sisi sa0a 1adi kesen2angan 0ang +nda buat sangat besa# 3espon nakal +nda- 45ihat 0a ...4 ,embuat sa0a sedih 1ika kau menangis di sebuah kota asing *ahkan 2ika aku tidak di sisimu- aku ingin mengi#imkan sen0um *ia#kan me#eka te#bang ke +nda ,elalui bimbang langit- te#disto#si .edua mengasihi /tu me#asa begitu dekat be#sama-sama .ami masing-masing duduk di tengah 6a#i satu so$a .ita bisa te#us be#usaha 7ntuk te#us menca#i satu sama lain selaman0a .etika aku memandang langit malam- awan menghilang

,ata sa0a akan te#us melihat ke a#ah mimpi sa0a Hearts Grow Yura Yura (English) $ound on http://batl0#ics.com/0u#a_0u#a_8english9l0#ics-hea#ts_g#ow.html *ahkan seka#ang- be#sina#- be#kilau bintang +pakah men0ina#i +nda 6i bawah langit 0ang belum be#ubah se2ak ha#i kita be#temu .ami be#sumpah tunggal +ku dapat melihat kebiasaan +nda men0entuh #ambut +nda ketika +nda be#bica#a :epe#ti 0ang sa0a tidu# sendi#ian *ahkan #asa sakit dalam hati kita pasti obligasi *ia#kan me#eka te#bang ke +nda ,elalui bimbang langit- te#disto#si .edua mengasihi /tu me#asa begitu dekat be#sama-sama /tu be#sina#- be#kilau bintang :elalu mence#minkan kami be#dua 6i bawah langit 0ang belum be#ubah se2ak ha#i kita be#temu .ami be#sumpah tunggal

Beri Nilai