Anda di halaman 1dari 2

TEKS DOA

'() %& $ # "! / 2 0 1 *-$./ , $*+ #4 $ 5 +4 & 1 3 2 " -


Yaa Allah yaa rohmaan yaa rohiim, wahai dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu, hanya pada-Mu kami menyembah dan hanya pada-Mu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Yaa Allah, yaa qodiir Berkat ridlo-Mu lah pada hari ini telah terlaksana pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dengan aman, lan ar dan khidmat. !aa "llah jangan biarkan kami dalam dosa ke uali #ngkau memaa$kannya, dan jangan biarkan kami dalam kesedihan ke uali #ngkau berikan jalan keluarnya, jangan biarkan kami menderita sakit ke uali #ngkau menyembuhkannya, dan jangan biarkan kami teraniaya ke uali #ngkau menolongnya, dan jangan biarkan kami dengan keinginan dan kebutuhan yang sangat besar ke uali #ngkau men ukupi dan memudahkannya. Mudahkanlah ya "llah segala urusan kami, lapangkanlah dada kami dan sinarilah hati kami. Yaa Allah, Yaa Qodiir, Dzat Yang Maha Kuasa Berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah ri%&i yang #ngkau berikan, berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Yaa Allah, Yaa Ghoffaar, Dzat Yang Maha Pengampun "mpunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. 'adikanlah semua kegiatan dan akti(itas kami menjadi amal sholeh dan ibadah kepada-Mu.

A??B "! @& ??34.=>12 :2;<12 +), ()* .59 7&8 34.5612 -./012 +), ()* ' #$%& "! J?598 C?/N' )C.??M J59 L2 J5K8 3" 12 :2I9 H8 D 0= E>FG2 AB8 D 0= .)C12 P./1612 :" L C/N128 345M8 O$NK8 O1@

TEKS DOA SEGALA PUJA DAN PUJI KAMI PERSEMBAHKAN BAGIMU SEMATA, ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA, RABBUL ALAMIN PENCIPTA ALAM SEMESTA DENGAN SEGALA ISINYA. ALLAHUMA YA ALLAH. KAMI MERASA LEBIH BANYAK DOSA DARIPADA AMAL KAMI, LEBIH BANYAK KHILAF KAMI DARIPADA INGAT KAMI. OLEH SEBAB ITU, YA ALLAH, AMPUNILAH KAMI ATAS SEGALA YANG TELAH KAMI LAKUKAN SAMPAI SAAT INI, KARENA ENGKAU LAH MAHA PENGAMPUN DARI SEGALA PENGAMPUN. YA ALLAH YANG MAHA KUAT LAGI MAHA PERKASA. BERIKANLAH KEKUATAN DAN KESABARAN KEPADA KAMI, KEPADA ORANG TUA KAMI DAN KEPADA PEMIMPIN KAMI. AGAR KAMI DAPAT MENJALANI HIDUP DENGAN LEBIH BAIK DAN BENAR DIBAWAH LINDUNGAN-MU YA ALLAH. YA ALLAH MAHA PEMBERI RIZKI LIMPAHKANLAH KEPADA KAMI, KEPADA KELUARGA KAMI, DAN KEPADA TANAH AIR KAMI INDONESIA YANG TERCINTA INI, RIZKI YANG HALAL DAN BERKAH YA ALLAH YA TUHAN KAMI HANYA KEPADA-MU LAH KAMI MENYEMBAH DAN HANYA KEPADA-MU LAH KAMI MEMOHON PERTOLONGAN, TIADA DAN TIADA UPAYA KAMI TANPA BANTUAN DAN RIDHO-MU LAH YA ALLAH. YA ALLAH KABULKANLAH DOA DAN PERMOHONAN KAMI ROBBANA ATTINA FIDDUNYA HASANAH WA FIL AKHIROTI HASANA WA QINNA AZABANAR. AMIN YA ROBBAL ALAMIN.

Anda mungkin juga menyukai