Anda di halaman 1dari 88

TAJUK: 7.2 TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA TEMA/TAJUK: 7.

.2 Bab 3 Tingkatan 4 Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubung kaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami cara-cara kedatangan pengaruh agama Hindu Buddha dalam Kerajaan Awal Perincian 1. Pengenalan Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara Markah Penuh

5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami aspekaspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

2. Aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh HinduBuddha di Asia Tenggara 30 Markah i Sistem pemerintahan (20M) ii Bahasa (10M)

Menganalisis pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur

3. pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha 4. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. 15 Markah Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. 15 Markah

Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara.

Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

5. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 10 Markah

Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

6. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. 7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

10 Markah

Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat

10 Markah

keterbukaan masyarakat Malaysia

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

KUMPULAN 10 Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Tugasan untuk calon TEMA 9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10

TAJUK 9.2 DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN KESANNNYA Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

Tajuk 9.2 Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 ) Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan

Memahami kehendak tugasan soalan

1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

5 markah

Isi Dan Huraian

Memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan; Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu semasa pemerintahan British Ekonomi tradisional ( 10 m ) Ekonomi dagangan ( 20 m )

30 markah

Menganalisis 3. Sebab dan kejayaan British memperkenalkan sebab dan ekonomi dagangan. kejayaan British memperkenalkan Terangkan usaha-usaha British ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan dagangan

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing 15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global

5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di peringkat global. 10 markah

Menjana idea 6. Cabaran dan langkah-langkah untuk Usaha-usaha menghadapi cabaran Wawasan 2020 Malaysia ke arah menghadapi Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran Malaysia untuk menghadapi Wawasan Wawasan 2020 2020. ( 5 m ) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar/ patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara Kesimpulan

KUMPULAN 10 Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Tugasan untuk calon TEMA 9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10

TAJUK 9.2 DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN KESANNNYA Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan

Tajuk 9.2 Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 ) Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan

Memahami kehendak tugasan soalan

1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

5 markah

Isi Dan Huraian

Memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan; Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu semasa pemerintahan British Ekonomi tradisional ( 10 m ) Ekonomi dagangan ( 20 m )

30 markah

Menganalisis 3. Usaha-usaha British memperkenalkan sebab dan ekonomi dagangan. kejayaan British memperkenalkan Terangkan usaha-usaha British ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan dagangan

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing 15 markah

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global

5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di peringkat global. 10 markah

Menjana idea 6. Cabaran dan langkah-langkah untuk Usaha-usaha menghadapi cabaran Wawasan 2020 Malaysia ke arah menghadapi Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran Malaysia untuk menghadapi Wawasan Wawasan 2020 2020. ( 5 m ) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar/ patriotisme daripada perkembangan ekonomi negara

7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara. Nyatakan nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara. 10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

8. Rumusan 5 markah Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 , Bab 10 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Soalan Isi Dan Huraian Markah

Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan secara kecil-kecilan Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran Berskala besar Mengguna tenaga buruh yang ramai Modal besar Teknologi yang tinggi Pemasaran luas

5 markah

Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan * Ekonomi Tradisional Pelbagai kegiatan ekonomi. Berjaja/berniaga/berdagang. Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan Mengusahakan tanaman sampingan Ekonomi sara diri Skala pengeluaran kecil Menggunakan teknologi yang rendah Modal yang kecil Modal terhad Buruh terhad Pasaran kecil

30 markah

- Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat - Hasil lebih ditukar dengan barangan lain - Hasil yang lebih digunakan untuk kendurikendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan. - Tiada pengkhususan pekerjaan - Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur - Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga - Tenunan * Ekonomi Dagangan - Bertujuan pemasaran/eksport - Berskala besar - Buruh ramai - Modal besar - Teknologi tinggi - Pasaran luas - Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa. - Dwiekonomi - Pecah dan perintah - Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah - Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden - Mengadakan pameran - Mengagihkan benih getah secara percuma - Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem - Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan - Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing - Industri Perlombongan - Industri Kewangan - Industri Pertanian

Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Mengagihkan benih getah secara percuma Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing Memberi kadar sewa tanah Memberi tarif cukai yang rendah Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa. Penyediaaan modal/insentif modal Teknologi kapal korek Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong Menggalakkan kemasukan buruh luar

15 markah

Membawa masuk buruh luar Buruh Cina dalam sector perlombongan Buruh India dalam sector perladangan Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India Memperkenalkan penggunaan mata wang asing Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat Menubuhkan institusi kewangan/bank Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/ kadar faedah yang tinggi Memperkenalkan system rekod tanah Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah Mengekalkan orang Melayu sebagai petani Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan Stevenson Menaikkan harga getah di pasaran

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing ; Mengekalkan perpaduan kaum Kreatif dan inovatif Menambah tenaga mahir Menaik taraf infrastruktur Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai Mewujudkan perdagangan bebas Memberikan bantuan modal Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru Meluaskan dagangan dua hala Menjadikan negara hub hala Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi Memperluaskan hubungan diplomatik Mengadakan pertukaran teknologi Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam Menjamin keamanan dan kedaulatan negara Memajukan pelancongan Perkongsian ilmu pengetahuan ( mana-mana munasabah )

15 markah

Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Perindustrian ; - Pembuatan otomobil/industri berat - Sektor perkilangan - Menyediakan zon perdagangan bebas - Koridor raya multimedia - Industri elektronik Pertanian ; - Bioteknologi - Pusat pengeluaran herba - Pengeluar komoditi dunia - Menjadikan pertanian satu industry Perlombongan ; - Petrokimia - Carigali minyak Pusat Kewangan ; - Pusat pengeluar makanan halal dunia - Pelopor hub halal dunia - Pusat tumpuan ekonomi dunia - Sistem bank yang kukuh - Pusat kewangan Islam Sistem pengangkutan dan perhubungan ; - Industri perkapalan - Pengangkutan tambang murah - Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia - Perluasan penggunaan internet - Jalur lebar Pelancongan ; - Memelihara bandar warisan dunia - Menarik pelabur asing ( mana-mana munasabah )

10 markah

Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020 * Cabaran i) Kewangan - Kekurangan modal - Nilai mata wang turun naik/spekulasi ii) Pelaburan - Kejatuhan pasaran saham - Pelabur berpindah ke Negara lain

10 markah

- Masalah menarik pelabur asing iii) Teknologi - Teknologi masih rendah - Masih bergantung kepada teknologi luar iv ) Globalisasi - Persaingan dengan Negara maju - Pengiktirafan oleh Negara maju - Salah guna laman sesawang v) Pasaran Menembusi pasaran antarabangsa Pasaran terhad Tekanan/sekatan Negara maju

vi) Tenaga kerja - Kurang mahir - Bergantung kepada Negara luar - Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara - Kurang pengetahuan vii) Gejala social - Keruntuhan akhlak - Dadah - Nilai-nilai kemanusiaan pudar * Langkah-langkah i) Penguasaan ilmu - menjadi hak pendidikan - mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa - pendidikan sepanjang hayat - melahirkan modal insane - pendidikan maya - pendidikan kel luar Negara ii) Kemahiran - penguasaan ICT - menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara - menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran - mendapat latihan di luar Negara iii) R& D - menghasil produk tinggi - memperuntukkkan dana - mendapat hak milik/patern - meneroka bidang baru iv) Kewangan - penggabungan bank

- tambatan mata wang - memperkenalkan dinar emas - memperluaskan perbankan Islam v) Pasaran - meningkatkan kualiti barangan - mencari pasaran baru - mengadakan promosi/pameran - e-dagang vi) Modal Insan - memperkukuhkan jati diri/PLKN - menerapkan integriti/anti rasuah - memperkasa sekolah agama - konsep 1 Malaysia - merealisasikan wawasan 2020 - mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI

Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Berkemahiran Bersyukur Rajin Berusaha bersungguh-sungguh Berani Bijak memanfaat peluang Kreatif Inovatif Berdaya saing Jati diri yang tinggi Perpaduan Kerjasama Kebijaksanaan pemimpin ( mana-mana munasabah )

10 markah

Rumusan - Pengetahuan yang diperolehi - Iktibar kepada diri, bangsa dan negara - Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

CONTOH TUGASAN
Terhad

TEMA UMUM TUGASAN (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN)

TEMA 11.1 :Pembentukan Malaysia (Merujuk Tema 11 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 6) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :
1. 2. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

3.

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN


TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN)
Tajuk : 11.1 PEMBENTUKAN MALAYSIA (Bab 6 Tingkatan 5)
Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat.

TAJUK UMUM TUGASAN Tajuk 7.1 Tamadun Awal Dunia

(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

TAJUK 7.1 Peningkatan Tamadun Tema/Tajuk Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek politik dan hubungkaitnya dengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini. Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian : Bab 2 Tingkatan 4

Markah penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang tamadun awal dunia.

1. Pengenalan 5 markah Jelaskan secara ringkas tentang; -Latar belakang peningkatan tamadun awal dunia.

Isi dan Memahami peningkatan Huraian tamadun dalam aspek politik

2. Peningkatan politik tamadun awal 30 markah Terangkan aspek peningkatan politik dalam tamadun Yunani dan Rom berkaitan: - Pentadbiran (15m) - Perundangan(15m)

Menganalisis sumbangan tamadun awal kepada dunia dalam bidang politik

3. Sumbangan tamadun dalam bidang politik.

awal

dunia 15markah

Jelaskan sumbangan tamadun awal kepada dunia dalam bidang politik.(15m)

Mengaplikasi: Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan negara.

4. Demokrasi berparlimen dimanfaatkan 15 markah demi kestabilan negara. Bagaimanakah kita memanfaatkan demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia. (15 m)

Format

Aspek

Perincian

Markah penuh

Menilai kejayaan yang dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik.

5. Kejayaan yang dicapai oleh Negara 10 markah kesan daripada kestbilan politik. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik.

Mencipta/ menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020.

6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju . 10 markah -Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m) -Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5m)

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada tamadun awal dunia demi memajukan Negara kita

7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar/patriotism daripada kerajaan 10markah awal demi memajukan negara kita Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotism daripada sumbangan dalam aspek politik yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.

Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

8. Rumusan 5 markah Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan politik Malaysia yang lebih mantap.

Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengan kemajuan Negara Malaysia. Soalan 1 Isi huraian Jawapan Pengenalan - Lokasi kewujudan - Bentuk/jenis - Contoh tamadun - Bukti kewujudan - Jangka masa - Maksud - Proses peningkatan - Peranan Pentadbiran Tamadun Yunani: Pemerintahan: -bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi - Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota. - Athens mengamalkan system beraja. - Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol - Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama - Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot - Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya - Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki - daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat dinamakan Aristokrasi - Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi - Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa - wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera - rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat. - Lahir system demokrasi - terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis - semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun - Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. - segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. - Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya. - Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan 15 Markah 5

- Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal. Tamadun Rom: Pemerintahan mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan yang bukan berasal daripada kalangan masyarakat latin tempatan. Pemerintahan ini tidak disenangi oleh masyarakat Latin Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan dikenali sebagai patrician memberontak. Mewujudkan system Republik Tiada pemerintah berkuasa mutlak, kuasa tertinggi terletak pada dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat.Antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara dan merangka perundangan. Dewan Senat dilantik sebagai konsul iaitu pemerintah tentera. Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom Segala Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.

Perundangan Tamadun Yunani.Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato/Republic Negara harus diperintah oleh ahli falsafah Mereka cekap/terbaik/berupaya menggubal undang-undang

15

Tamadun Rom Undang-undang bertulis Undang-undang pertama Hukum Kanun 12/dikenali Papan Dua Belas Dipahat pada kayu Diletak di tempat awam/tatapan rakyat Maharaja Justinian mengumpulkan/menyatukan/membukukan undang-undang tersebut. Lahir Kod Undang-undang Rom pada tahun 527M/Dikenali sebagai Undang-Undang Justinian

Sumbangan Tamadun Tamadun Yunani -Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi -Rakyat terlibat membuat keputusan politik -Rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan -Kerajaan demokrasi ialah kerajaan rakyat -Diamalkan kebanyakan Negara 15 Tamadun Rom -sistem republic -dikuasai dua orang konsul -Konsul dibantu oleh dua orang Dewan Senat -Dua orang konsul untuk imbang kuasa -Dewan senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan -diwakili oleh rakyat

Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan Negara -Terdapat tiga komponen utama -Badan pemerintah / eksekutif -Badan perundangan -Dewan Negara -Dewan Rakyat -Badan kehakiman -Sistem pilihanraya -Rakyat mempunyai kuasa mengundi -Rakyat memilih ahli dewan rakyat -Keamanan dapat diwujudkan -Undang-undang Negara terpelira -Rakyat berpeluang membentuk kerajaan -Rakyat bebas memilih perwakilan -Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan -mengekalkan kerajaan yang adil dan stabil -Raja menjadi lambang taat setia rakyat -saluran yang sah

Kejayaan Negara -kemajuan ekonomi -perindustriaan berkembang -tumpuan pelancong -hubungan antarabangsa berkembang -mendapat sanjungan Negara luar

-pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa -perpaduan kaum -kehidupan rakyat makmur -perkembangan pendidikan -pertambahan pelaburan asing

cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m) (a)Kewangan: -Kekurangan modal - Nilai matawang turun naik/spekulasi Pelaburan -kejatuhan pasaran malam -masalah menarik pelabur asing Teknologi -perkembangan bidang ICT -bergantung kepada teknologi luar Tenaga kerja -kurang mahir -bergantung kepada Negara luar -ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara -kurang pengetahuan Gejala social -keruntuhan akhlak -dadah -buang bayi -jenayah -nilai-nilai kemanusiaan pudar (jawapan munasabah) b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas Kewangan -penggabungan bank - memperkenalkan dinar emas - Memperluas perbankan Islam Pasaran - Meningkatkan kualiti barangan - e-dagang Kemahiran - Penguasaan ICT - Menambah bilangan tenaga professional

Modal insan - Memperkukuh jati diri - Menerapkan integriti - Konsep 1Malaysia - Merealisasikan Wawasan 2020 Dasar kerajaan - Menjayakan dasar-dasar kerajaan

Nilai murni/ Iktibar / Patriotisme -Memiliki sikap bertoleransi -Sedia menerima perubahan -Kepentingan memelihara perpaduan -Kepentingan ilmu pengetahuan -Mengekalkan keamanan -Patuh kepada undang-undang -Hormat kepada pemerintah/ Taat -Bekerjasama memajukan Negara -Berusaha memastikan negara sentiasa aman -Berbangga kepada negara -Belajar bersungguh-sungguh

Rumusan -Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur -Pengetahuan yang diperoleh -Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

Terhad Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 8.1 Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Tajuk 8.1 Islam dan Penyebarannya di Makkah (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 4) Soalan : Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan

Memahami Latar belakang pembentukan masyarakat arab jahiliyah

1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang: - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah 5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami maksud dan ciri-ciri masyarakat Jahiliyah

2. Maksud dan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah Terangkan maksud Jahiliyah dan mengapa dianggap Zaman Kegelapan (10M) 30 Markah Huraikan ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliyah (20m)

Menganalisis kesan sistem kabilah terhadap masyarakat Arab Jahiliyah

3. Sistem kabilah telah diamalkan oleh Masyarakat Arab Jahiliyah Jelaskan kesan-kesan negatif daripada amalan tersebut kepada Masyarakat Arab Jahiliyah. 15 Markah

Mengaplikasi keperibadian Nabi Muhammad s.a.w dalam menjayakan konsep 1 malaysia

4. Nabi Muhammad (s.a.w) mempunyai keperibadian yang mulia Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan dalam menjayakan konsep 1 malaysia 15 Markah

Aspek menilai kejayaan Malaysia menerusi perpaduan kaum Mencipta / menjana idea untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia

5. Kejayaan Malaysia Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan kaum 10 Markah

6. Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di Malaysia Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengurangkan gejala sosial (5 Markah) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5 Markah) 10 Markah

Menghayati nilai murni / iktibar patriotisme dalam kehidupan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

7. Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Sebagai pelajar bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian 10 Markah

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

Kesimpulan

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 Bab 4

Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan:

Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

Soalan 1

Isi dan Huraian Pengenalan. Jelaskan secara ringkas tentang - Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah. - Unik - Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain. - Padang pasir - Hijaz - Pemikiran dan ajaran agama - Anugerah Allah

Markah

5 Markah

2 (a)

Maksud Jahiliyah - Berasal daripada perkataan Jahala - Jahil - Tidak mempunyai ilmu - Tidak mengetahui Sebab-sebab di anggap zaman gelap - Tidak menyembah Allah - Menyembah berhala - Mempercayai animisme - Kehidupan kucar-kacir - Tiada nabi dan rasul - Tiada kitab suci sebagai petunjuk - Mempunyai akhlak yang rendah / kejam / angkuh / degil

30 Markah

(b)

Ciri-ciri masyarakat arab jahiliyah - terbahagi dua golongan / badwi / hadari - masyarakat badwi di gurun dan pedalaman - masyarakat hadari di pesisiran pantai Sosial - perbuatan tidak bermoral spt berjudi / berzina / minum arak - kedudukan wanita rendah / wanita menjatuhkan maruah - wanita tidak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa - pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan - tiada peraturan khusus dalam perkahwinan

Ekonomi - aktiviti perniagaan berasaskan riba / penindasan - kegiatan merompak / merampas barangan kabilah - golongan kaya mengeksploitasi / menindas golongan miskin Kepercayaan / agama - agama wathani / menyembah berhala - animisme / memuja alam spt pokok - samawi / kristian / yahudi - khurafat / tilik nasib / sihir / mempercayai roh orang mati menjadi burung - agama hanif Nilai hidup - mengamalkan sistem kabilah / cara hidup berpuak-puak - syeikh mengetuai kabilah - kabilah mempunyai identity / peraturan sendiri - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuaan yang melampau - peperangan / persengketaan - tidak aman / kucar-kacir Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliyah 3 - kemunculan semangat assabiyah / semangat kesukuan - tercetus peperangan - struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan - setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing - terikat kepada peraturan - menimbulkan perasaan kesukuan - perasaan kesukuan yang menebal - sanggup menuntut bela - mempertahankan maruah diri dan kabilah - keadaan hidup kucar-kacir - tidak aman - peperangan al-basus - peperangan antara bani taghlib dengan bani bakar - peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib - peperangan memakan masa selama 40 tahun

15 Markah

Keperibadian nabi: - pemaaf jika berlaku sengketa - berkata benar - amanah menjalankan tugas - adil dalam agihan ekonomi - menyampaikan perkara yang benar - bijaksana menyelesaikan masalah - toleransi antara kaum - sabar - bantu membantu - teladan kepada yang lain

15 Markah

- Bertimbang rasa - berbaik sangka - penyayang - tabah - rendah hati 5 Kejayaan - Negara aman - makmur - pembangunan ekonomi pesat - Malaysia terkenal di dunia - tumpuan pelabur asing - tarikan pelancong - kestabilan politik - tiada peperangan - tiada rusuhan kaum (Mana-mana jawapan yang munasabah)

10 Markah

Cabaran - pengaruh media elektronik / cetak - lambakan warganegara asing - pergaulan bebas - kurang didikan agama - institusi kekeluargaan longgar (Mana-mana jawapan yang munasabah) Langkah-langkah - mengukuhkan institusi keluarga -asas didikan agama yang kukuh - penguatkuasaan undang-undang - menigkatkan ilmu pengatahuan -menyekat kemasukan warga asing (Mana-mana jawapan yang munasabah)

10 Markah

Nilai murni - rajin berusaha - bertoleransi - bekerjasama - berani menghadapi cabaran - memanfaatkan kurniaan tuhan - berdikari - Tidak berputus asa - rajin berusaha - semangat meneroka - berwawasan - bersatu-padu - Hormat menghormati - taat - patuh

10 Markah

- tolong-menolong (Mana-mana jawapan yang munasabah)

Rumusan - pengetahuan yang diperoleh - iktibar kepada diri, bangsa dan negara - harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 Markah

Tajuk Umum Tugasan TAJUK 8.2 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bab 5) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah,akhbar ,majalah,risalah,internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

II.

III.

Tema/Tajuk : 8.2 Bab 5 Tingkatan 4 Soalan : Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Peringkatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang kerajaan Islam Madinah Perincian 1.Pengenalan Jelaskan latar belakang negara kota Madinah di Tanah Arab sebelum kedatangan Islam. 2. Konsep Hijrah dan kepentingannya. Memahami konsep dan tujuan hijrah Isi dan Huraian Huraikan konsep ,tujuan dan kepentingan Hijrah. i. Konsep Hijrah. (5 M) ii. Sebab dan tujuan Hijrah . ( 5 M) iii. Kepentingan Hijrah. ( 20 M) Menganalisis 3. Aspek-aspek penting Piagam aspek-aspek Madinah. penting kandungan Jelaskan kandungan Piagam Piagam Madinah Madinah . dengan Perlembagaan Malaysia Mengaplikasikan 4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia menjayakan konsep 1Malaysia ke arah masyarakat Malaysia. menjayakan konsep IMalaysia. Cadangakan langkah-langkah untuk menjayakan konsep IMalaysia. Atau Atau Mengaplikasikan Hubungkaitkan kandungan Piagam hubungkait Madinah dengan situasi negara kita Piagam Madinah pada hari ini. dengan Markah Penuh 5 Markah

30 Markah

15 Markah

10 Markah

Perlembagaan Malaysia

Menilai kejayaan Negara Malaysia menerusi perpaduan kaum.

5. Kejayaan Malaysia. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara menerusi perpaduan kaum.

10 Markah

Format

Aspek

Perincian

Markah Penuh 10 Markah

Mencipta/Menjana 6.Cabaran dan langkah: idea menjadikan i) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia ke arah untuk mengekalkan keamanan dan keamanaan dan keharmonian negara . (5M) keharmonian negara ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5M) Menghayati Nilai- 7. Nilai-nilai daripada aspek nilai murni perpaduan kaum /iktibar daripada aspek perpaduan Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar kaum yang diperolehi daripada perpaduan kaum Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.Rumusan Pengetahuan yang diperoleh iktibar kepada diri,Bangsa dan Negara Harapan untuk perpaduan kaum di Malaysia yang lebih cemerlang.

10 Markah

5 Markah

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 Bab 5 Tema/Tajuk : 8.2 Bab 5 Tingkatan 4 Soalan : Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah dan menghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini. Bincangkan
Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan /Latar belakang Kota Madinah -Yathrib -bandar bercahaya -Hijaz -Utara Makkah -Pusat perdagangan -Strategik -di tengah-tengah perjalanan antara Makkah dan Syam -Nasrani -Yahudi -Arab -Aus /Khazraj -Bani Qainuqa/Nadir/Quraizah -Kurang aman -Pergeseran suku Arab -Penguasaan ekonomi Yahudi -Ditadbir oleh kerajaan Arab Saudi i) Konsep Hijrah ( 5 markah ) -berpindah -perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain -perpindahan orang Islam -dari Kota Makkah ke Madinah -Memperkukuh kedudukan Islam -Strategi menyebarkan Islam -Perjuangan -Menegakkan kebenaran -Meninggalakkan keburukan/kejahatan -Semangat ingin berubah -Perubahan sikap -Perubahan cara berfikir -Perubahan tingkah laku ii) Tujuan - (MS 121) ( 5 markah ) iii)Kepentingan (Ms 122- 124) ( kepentingan ) 3 -Nabi Muhammad s.a.w- dilantik sebagai pemimpin di Madinah -Perdana Menteri dipilih melalui sistem pilihanraya - Nabi Muhammad s.a.w adalah sebagai hakim yang menyelesaikan masalah yang timbul antara orang Islam dengan orang bukan Islam Markah 5 markah

30 markah

15 markah

-Di Malaysia ,hakim adalah orang yang dilantik Yang Dipertuan Agong -Perlembagaan Madinah dibentuk sebelum pembentukan Madinah. -Perlembagaan Malaysia dibentuk sebelum merdeka. -Perlembagaan Madinah ,masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing -Perlembagaan Malaysia turut memberikan konsep kebebasan beragama -Perlembagaan Malaysia menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi -Perlembagaan Madinah, masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah dan mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara. -Perlembagaan Malaysia menetapkan warganegara Malaysia sebagai rakyat negara Malaysia -Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri -Masyarakat Malaysia digalakkan bersatupadu dan bekerjasama -Piagam Madinah undang-undnag Islam digunapakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam -Di Malaysia ,undang-undang sivil menjadi teras tetapi undang-undang syariah juga digunakan untuk orang-orang Islam -Kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara -Kerjasama antara masyarakat Malaysia juga turut dituntut memajukan ekonomi negara -Di Madinah,unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan -Di Malaysia, rakyat diberi pilihan mengamalkan sistem ekonomi yang bebas riba -Semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. -Semua rakyat Malaysia dikehendaki bekerjasama mempertahankan negara daripada ancaman luar (RELA,Wataniah) -Keselamatan orang bukan Islam ( khususnya Yahudi) terjamin selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah -Keselamatan warganegara dan warga asing yang berada di Malaysia terjamin mereka mematuhi undang-undang dan perlembagaan Malaysia. (mana-mana yang munasabah ) 4. Langkah-langkah ke arah menjayakan konsep

1Malaysia masyarakat Malaysia. - Mengukuhkan perpaduan rakyat

- Merealisasikan Wawasan 2020 - Merealsasikan Falsafah Pendidikan Negara - Meningkatkan mutu pendidikan

15 markah

- MBMBI - Menghayati Rukun Negara - Menghayati Perlembagaan Malaysia - Pendidikan sepanjang hayat - Mengukuhkan jati diri - Menerapkan integriti - Memperkasakan sekolah wawasan - Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) - Menghormati agama lain - Menjadikan minda rakyat kelas pertama - Mana-mana jawapan yang munasabah

5. Kejayaan Malaysia. -Kestabilan politik -Kemajuan pendidikan -Kebebasan beragama -Kebebasan mengamalkan kebudayaan pelbagai kaum (Mana-mana yang munasabah) 10 markah

6.Cabaran dan langkah:

Cabaran : -Masalah perpaduan -Persaingan ekonomi dunia -Kekurangan tenaga mahir -Masalah kemiskinan -Ancaman dadah -Penyalahgunaan laman sesawang -Kemasukan orang asing -Ancaman liberalisme Barat -Keruntuhan akhlak Langkah : -Memperkukuhkan perpaduan rakyat -Meningkatkan kerjasama _Mengamalkan toleransi -Hormat-menghormati -Menjayakan konsep 1Malaysia (Mana-mana yang munasabah)

5 markah

5 markah

7. Nilai-nilai daripada aspek perpaduan kaum -Memanfaatkan kurniaan Tuhan -Mengekalkan tradisi -Berani menghadapi cabaran -Bersatupadu -Bekerjasama -Hormat-menghormati -Toleransi -Jatidiri -Berdaya saing -Berani mempertahankan negara -Menghormati lambing negara -Bangga sebagai rakyat Malaysia

10 markah

(mana-mana yang munasabah) 8.Iktibar -Pengetahuan yang diperoleh -Kepada diri,bangsa dan Negara -Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

5 markah

Tajuk 9.1: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian (Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 9) Soalan: Revolusi Pertanian telah memberi pelbagai kesan terhadap Negara kita, bincangkan. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang; - Revolusi Pertanian 2. Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah 3. Kesan revolusi pertanian Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah 30 markah 5 markah Markah Penuh

Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan

Isi dan huraian

Memahami aspekaspek perkembangan Revolusi pertanian

Menganalisis kesan revolusi pertanian

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan pertanian antarabangsa

4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

Cadangkan langkahlangkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Mencipta/menjana idea usaha-usaha ke arah menghadapi cabaran di abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara 6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

15 Markah

10 markah

10 markah

Menghayati bilainilai murni/ iktibar / patriotise daripada perkembangan ekonomi negara

7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada 10 markah

perkembangan ekonomi negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Soalan 1

Isi dan Huraian Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak Berlaku secar menyeluruh Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi Memakan masa yang agak lama Secara berterusan Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau sebulan Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian

Markah

5 markah

Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah Pemilikan Tanah Persendirian - Sistem pemilikan tanah persendirian - Sistem pemilikan tanah awam - Dipunyai oleh golongan kaya - Dimiliki oleh orang perseorangan - Digunakan untuk berucuk tanam secara kecilkecilan - Memelihara ternakan - Memburu binatang - Memancing - Untuk menampung kehidupan harian - Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran - Tuan tanah memagari tanah awam - Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan - Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman - Rakyat biasa kehilangan punca rezeki - Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang - Berhijrah ke bandar - Menjadi buruh kilang Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend - Digunakan secara berterusan sepanjang tahun

Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur Tanaman baru diperkenalkan Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang Alatan baru dicipta/Jethro Tull untuk menggali dan menugal dilakukan dengan lebih pantas

Pertanian komerial - Baja asli mula digunakan - Tanaman lebih subur - Hasil pertanian bertambah - Peningkatan kualiti hasil pertanian - Lebihan produk diperdagangkan 3 Kesan revolusi pertanian Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah 4 Sebagai puna ekonomi negara Dikomersilkan Lebihan produk pertanian dieksport Peladang menjadi pedagang antarabangsa Menyediakan makanan yang cukup Tenaga buruh banyak Tuan tanah menjadi penguasaha ladang Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara Keuntungan dimaksimumkan Kemajuan bidang pengangkutan Rekaan enjin berkuasa wap Penggunaan keretapi Kemunculan golongan buruh dan majikan Muncul sistem ekonomi berskala besar Buruh tidak mendapat layanan baik

15 markah

Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa 15 markah Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa -menguasai ilmu pengetahuan

-menguasai kemahiran -menjamin keamanan -mengekalkan perpaduan kaum -kreatif dan inovatif -mengalakkan pelaburan asing -menaik taraf infranstrutur -menambah tenaga mahir -tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan -kurangkan karenah birokrasi -memberikan bantuan modal -mencari pasaran baru -melakukan penyelidikan Mana-mana munasabah 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa -Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa sawit) -Bioteknolog -menjadikan pertanian sati industri -pusat pengeluaran herba -peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI -Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA -Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi gantung/baja) -pasaran luas di peringkat antarabangsa -pelopor hab halal 9. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

kewangan -kekurangan moda -nilai mata wang turun naik

Pelaburan -Kejatuhan pasaran saham -Masalah menarik pelabur asing Teknologi -Masih rendah -Bergantung kepada teknologi luar Globalisasi -Persainagn dengan negara maju -Pengiktirafan oleh negara-negara maju Pasaran -Menembusi pasaran antarabangsa -Pasaran terhad -Tekanan negara maju Tenaga kerja -Kurang mahir -Bergantung kepada negara luar Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

-Penguasaan ilmu pengetahuan -Menguasai ICT -Penyelidikan dan pembangunan R&D -Mengukuhkan sistem kewangan -Meningkatkan kualiti barangan -Mencari pasaran baru -E-dagang -promosi -modal insan 1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara

Nilai murni -Kerjasama -perpaduan -kegigihan/kesungguhan bekerja -Jati diri -kebijaksanaan pemimpin -Berdaya saing -pembangunan dan penyelidikan -penguasaan ilmu pengetahuan -penguasaan pelbagai kemahiran -memanfaatkan sumber -bijak mengambil peluang -bersyukur 10. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

-pengetahuan yang diperoleh -Iktibar kepada diri bangsa dan negara -Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 7.1 : Tamadun Awal Manusia (Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :

i.

membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah,akhbar majalah,risalah,internet dan lain-lain.

ii.

Pada hari peperiksaan ,calon dibenarkan membawa buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

iii.

Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

TAJUK 7.1 Tema / tajuk : 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 Soalan : Huraikan sejarah Tamadun Mesopotamia dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita pada hari ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek PENGENALAN Memahami latar belakang Tamadun awal manusia ISI dan HURAIAN Memahami ciri-ciri dan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia Perincian 1. Pengenalan Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat 2.Ciri-ciri dan Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamia a) Huraikan proses pembentukan tamadun Mesopotamia (10 markah) b) Jelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia (20 markah) Markah

30

Menganalisis aspek sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia Mengaplikasi perundangan yang adil

3. Aspek Sumbangan Tamadun Mesopotamia Terangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia dalam aspek : i) perundangan (10 markah) ii) ilmu astronomi (5 markah) 4. Perundangan yang adil dimanfaatkan demi keamanan dan kemakmuran negara 15 Bagaimanakah kita memanfaatkan perundangan yang adil bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara 5. Kejayaan Malaysia setelah memanfaatkan sistem perundangan yang adil 10 Berdasarkan pemerhatian anda, 15

Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini

jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini melalui sistem perundangan yang adil Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin keamanan dan kemakmuran negara Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada kemakmuran Malaysia Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 6. Cabaran Menjadikan Malaysia Sebagai Negara yang aman dan makmur. 10 Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia dalam menjamin keamanan negara ( 5 markah ) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 markah ) 7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada kemakmuran Malaysia 10 Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

Skima Jawapan Soalan Isi dan Huraian 1 Pengenalan. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam dan Barat: - Makna tamadun - Bahasa arab iaitu mudun dan madain - Madana iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar - Bahasa Inggeris iaitu civilization - bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar - peradaban - Konsep Barat iaitu pembangunan lahiriah -terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan/undangundang/kesenian/perbandaran -Gordon Childe, pencapaian lahiriah kayu ukur kemajuan tamadun -Darcy Riberio dan R.A. Buchanan menolak unsur kerohanian dan hanya menekankan pembangunan lahiriah -menurut Islam, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah - Syed Naquib Al-Attas, pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur dalam sesebuah masyarakat -Richard Sullivan mengakui unsur rohaniah sangat penting (12 x1m=5 m) 2 i)Huraikan proses pembentukan Tamadun Mesopotamia a) Lokasi -terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates - yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi - Kawasan ini dielilingi oleg pergunungan Zagros di timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan b) Kerangka Masa Berkembang daripada petempatan awal zaman Neolitik antara tahun 7000 hingga 5000 SM Sekitar 3500 S.M berkembang menjadi pusat tamadun awal Kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria yang bermula tahun 3500 S.M Kerajaan terakhir ialah Chaldea yang jatuh 359 S.M Terdapat 7 zaman pemerintahan penting iaitu kerajaan Sumeria/Akkad/Ur/ Babylon/Kassites/Assyria/Chaldea Parsi menguasai wilayah Mesopotamia hingga keruntuhan kerajaan Markah

c) Proses pembentukan - Dibahagi kepada dua bahagian/utara/selatan/bandar Baghdad - Bahagian Utara meliputi kawasan Sg Tigris hingga Sg Zab. - Bahagian selatan meliputi kawasan Sg Tigris dan Sg Euphrates d) Kegiatan - Orang Sumeria membina petempatan serta menjalankan aktiviti pertanian - Kerja menebus guna tanah - Membina sistem pengairan/mengawal pengaliran air sungai - Lebihan penghasilan makanan mampu menampung keperluan penduduk - Perkampungan berkembang secara evolusi kepada bandar dan beberapa buah negara kota seperti Kish, Nippur dan Lagash, Uruk, Ur , Eridu, Assur dan Mari - Semua negara kota terletak di sepanjang sungai dan terusan ii) Jelaskan ciri-ciri tamadun Mesopotamia Setiap negara kota terbahagi kepada pusat kota/tembok kota/luar kota/pelabuhan Terdapat kubu pertahanan dengan pelbagai pintu gerbang Lambang kekayaan sesebuah kota Di dalam kota terdapat istana/rumah kediaman/rumah ibadat/rumah kedai/pasar/jalan raya berkeadaan lurus dan lebar Pusat kota ialah rumah ibadat Setiap kota mempunyai unit politik dan agama Melalui jalan laut bandar atau negara kota mudah dihubungi Organisasi social terbahagi kepada dua golongan Golongan pemerintah dan golongan rakyat Golongan pemerintah ialah raja/ketua pendeta/ketua tentera/orang bangsawan Golongan rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas seperti petani/artisan/pedagang Hamba iaitu tawanan perang Sistem pemerintahan beraja Berbentuk teokrasi Raja dianggap sebagai Tuhan/wakil Tuhan dan pemilik negara kota Masyarakat tidak menyembah raja sebagai Tuhan kecuali semasa Raja Naramsin Beliau menganggap dirinya terlalu agung Menggelar dirinya sebagai raja empat penjuru alam Raja menjadi ketua pentadbir/ketua tentera/ketua pendeta/berkuasa dalam hal keagamaan ketua agama/melantik ahli keluarga/ memegang jawatan di

30 m

ziggurat/menentukan bentuk pentadbirannya ziggurat berfungsi sebagai pusat ibadat/pusat perdagangan/pusat penyimpanan khazanah negara berkuasa soal tanah/cukai/hasil pertanian/perniagaan raja dibantu golongan bangsawan dan mempunyai ikatan dengan keluarga diraja kegiatan ekonomi yang pelbagai/pengkhususan kerja wujudnya lebihan hasil pertanian perdagangan penting kerana tiada bahan mentah /kayukayan/logam/emas/perak dibawa masuk terdapat pengusaha /pembuat tekstil/barang tembikar/alat keperluan harian tukang rumah wujud kerana pertambahan penduduk tentera untuk mempertahankan negara daripada musuh ilmu pengetahuan berkembang wujud sistem tulisan yang bermula daripada tulisan bergambar berkembang kepada tulisan berbentuk symbol yang ditulis pada tanah liat tulisan tanah liat berbentuk pepaku dikenali sebagai cuneiform

3.

Sumbangan Tamadun Mesopotamia Terangkan sumbangan-sumbangan Mesopotamia dari aspek berikut i) Perundangan (10 markah) ii) Astronomi (5 markah) Perundangan 1. Dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabbi. 2. Digubal semasa pemerintahan Raja Hamurabbi 3. Berteraskan hak rakyat dan keadilan 4. Hukuman dan denda mestilah setimpal 5. Mengandungi 282 undang-undang 6. Dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca 7. Kod undang-undang ini menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia 8. Undang-undang ini berjaya mengekalkan keamanan 9. Undang-undang ini juga berjaya mewujudkan perpaduan 10. Membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang

Ilmu astronomi 1. Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari 2. Perkembangan kepada ilmu matematik 3. Seperti sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, mendarab dan membahagi. 4. Perkembangan ilmu geomatri 5. Membolehkan mereka menggunakan jalan laut 6. Penciptaan kalender berasaskan sistem solar 7. Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun.

4.

Perundangan yang adil dapat dimanfaatkan demi kemajuan Negara -Bagaimanakah kita boleh manfaatkan undang-undang yang adil bagi menjamin kemajuan negara - mengelakkan perpecahan kaum - mengekalkan perpaduan - penduduk berbilang kaum - mengekalkan perpaduan - menjamin keamanan - menjaga hak kebebasan bersuara - menjaga hak asasi manusia - mengukuhkan sistem organisasi - menjaga keseimbangan ekonomi - Menjamin kestabilan politik - menjamin keharmonian hidup masyarakat - perlaksanaan undang-undang yang adil dan saksama

15m

5.

Kejayaan negara setelah memanfaatkan perundangan yang adil. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai melalui sistem perundangan yang adil. -kebebasan asasi -rakyat boleh mengundi calon yang di;ilh me;alui pilihanraya -disegani oleh negara luar -tiada campur tangan kuasa asing -tumpuan pelabur -tumpuan para pelancong

10 m

-tiada pertumpahan darah -hubungan antarabangsa berkembang -perindustrian berkembang -kemajuan ekonomi (Mana-mana jawapn yang munasabah)

6.

Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara aman dan makmur : Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam menjamin keamanan negara

Pelajar : -kerap ponteng sekolah -langgar disiplin -membuli Masyarakat ; -lumba haram -pembunuhan -pelacuran -penculikan -Keruntuhan akhlak -merompak/mencuri Negara : -rasuah -keldai dadah -dadah -demonstrasi jalanan

10 m

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas: Langkah-langkah ; -pendidikan sepanjang hayat -kasih saying daripada ibu bapa -memberi didikan agama secukupnya -memartabatkan pendidikan Moral dan PSK -kempen -motivasi -ceramah -memperketatkan undang-undang juvana (mana-mana yang munasabah)

7.

Nilai murni : Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada kemakmuran negara -kerjasama -perpaduan -jatidiri -kasih sayang -bersyukur -keadilan -memanfaatkan keamanan -berdikari -berwawasan -sikap tolenrasi -mengekalkan kemananan (mana-mana jawapan yang munasabah)

10m

8.

Iktibar: -pengetahuan yang diperoleh -kepada diri,bangsa dan Negara -harapan untuk masa depan agar Malayasia tetap aman dan makmur - rakyat akan mematuhi undang-undang - tidak terlibat dalam anasir-anasir negative yang menggugat kestabilan politik (mana-mana yang munasabah)

5m

Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format PENGENALAN Aspek Memahami latar belakang pembentukan Malaysia Memahami cadangan dan sebab-sebab pembentukan Malaysia Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara umum tentang Malaysia 2. Cadangan Pembentukan Malaysia Terangkan cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan perkara berikut : Konsep Gagasan Malaysia Tokoh pembentukan Malaysia Idea cadangan pembentukan Malaysia Sebab-sebab pembentukan Malaysia Politik Ekonomi Sosial 3. Proses Pembentukan Malaysia Terangkan reaksi terhadap pembentukan Malaysia dan langkahlangkah ke arah pembentukan Malaysia 4. Peranan Pelajar Mengamalkan Semangat 1 Malaysia Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini 5. Kejayaan Malaysia Sehingga Kini Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini 6. Cabaran Menjamin Kedaulatan Negara dan Bangsa Malaysia Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia kini ( 5 markah ) 10 10 15 5 Marka h

ISI dan HURAIAN

30

Menganalisis proses pembentukan Malaysia

15

Mengaplikasi semangat 1 Malaysia

Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi

menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 markah )

7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia 10 Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada pembentukan Malaysia

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format


PENGENALAN

Aspek Memahami latar belakang pembentukan Malaysia Memahami cadangan dan sebab-sebab pembentukan Malaysia

Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara umum tentang Malaysia 2. Cadangan Pembentukan Malaysia Terangkan cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan perkara berikut : Konsep Gagasan Malaysia Tokoh pembentukan Malaysia Idea cadangan pembentukan Malaysia Sebab-sebab pembentukan Malaysia Politik Ekonomi Sosial 3. Proses Pembentukan Malaysia Terangkan reaksi terhadap pembentukan Malaysia dan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

Markah

ISI dan HURAIAN

30

Menganalisis proses pembentukan Malaysia

15

Mengaplikasi 4. Peranan Pelajar Mengamalkan semangat 1 Semangat 1 Malaysia Malaysia Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini 5. Kejayaan Malaysia Sehingga Kini Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara kita sehingga hari ini 6. Cabaran Menjamin Kedaulatan Negara dan Bangsa Malaysia Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia kini ( 5 markah ) Nyatakan langkah-langkah untuk

15

10

Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan

10

negara dan bangsa Malaysia Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

mengatasi cabaran di atas ( 5 markah )

7. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia 10 Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme yang dapat diterapkan daripada pembentukan Malaysia

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

KUMPULAN 7
Terhad Tajuk Umum Tugasan

TAJUK 8.4

ISLAM DIASIA TENGGARA

(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 7)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

i.

Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

iii. Bahan tersebut boleh dihunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

TAJUK 8.4 ISLAM DI ASIA TENGGARA

Tema / Tajuk : 8.4 Bab 7 Tingkatan 4

Soalan: Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Peringatan ; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format

Aspek

Perincian

Markah Penuh 5 markah

PENGENALAN

Memahami latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

1.

Pengenalan

Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara 30 markah

ISI DAN HURAIAN

Memahami penyebaran Islam di Asia Tenggara

2. Penyebaran Islam di Asia Tenggara Huraikan pengaruh Islam di Asia Tenggara. i) Perdagangan (4 M) ii) Perkahwinan (4 M) iii) Pengislaman raja dan golongan bangsawan (4 M) iv) Kelahiran kerajaan Islam (5 M) v) Peranan pusat kebudayaan (5 M) vi) Peranan mubaligh (5 M) vii) Keistimewaan Islam (3 M)

Menganalisis pengaruh Islam di Asia Tenggara

3. Aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara. Jelaskan aspek pengaruh Islam

15 markah

di Asia Tenggara. i) Pemerintahan dan pentadbiran (3 M) ii) Sistem pendidikan (3 M) iii) Bahasa dan kesusasteraan (3 M) iv) Cara hidup (2 M) v) Kesenian (2 M) vi) Ekonomi (2 M) vii) Mengaplikasi Matlamat Malaysia sebagai pusat ekonomi Islam di peringkat antarabangsa. 4.Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam antarabangsa Cadangkan langkah-langkah bagi mengukuhkan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam. Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa 5.Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan Malaysia dalam menjadi Islam contoh Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negera. 6.Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) Menghayati nilai-nilai 7. Nilai-nilai Murni daripada murni/iktibar/patriotisme perkembangan Islam di negera daripada perkembangan kita negara Islam Nyatakan nilai-nilai murni atau

15 markah

15 markah

10 Markah

10 Markah

ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan negara Islam. KESIMPULAN Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8.Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara. Harapan untuk masa depan Islam di Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah

Soalan:

Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa. Soalan 1 Kod F1 H1a H1b F2 C1a F3 C3a C3b C3c F4 H4a F5 H5a F6 H6a F7 C7a F8 H8a Isi dan huraian Pengenalan/latar belakang Jelaskan kedatangan Islam di Asia Tenggara Kedudukan stategik Terletak diantara China dan India Terletak di Selat Melaka Bandar pelabuhan Sriwijaya/Pasai/Perlak/Melaka/Bantam/Cirebon/Makasar/Brunei/Pattani Mempunyai hubungan dengan pelabuhan lain Di Lautan Hindi-Mocha/Hormuz/Surat/Goa/Colombo Pantai Koromandel India Masulipatam/Pondecherry Di Laut China Selatan Canton dan Amoy di China Tiupan angin monsun Menentukan masa kedatangan pedagang dari Timur dan Barat Jalan sutera Merentangi wilayah Asia Barat ke Asia Tengah dan seterusnya ke China Pusat perdagangan utama Menjadi tumpuan pedagang Melayu, Arab, China, dan India Kekayaan hasil bumi Produk pertanian/loham/hasil hutan Peranan pendakwah Pedagang Islam berdagang sambil berdakwah Mana-mana 5 x 1 Penyebaran Islam di Asia Tenggara i) Perdagangan Dakwah Islamiah disebarkan pedagang Arab, China dan India Perdagangan di pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China, kepulauan rempah seperti Maluku, Makasar termasuk pelabuhan di Laut Jawa Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 M)

2 F1 F2

SKEMA SOLAN 5 5.Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh - Halal hub -Negera wasatiah contoh -Pengurusan Tabung haji -Perbankkan Islam - Universiti Islam Antarabangsa (UIA) -OIC -Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa -Orang tengah menyelesaikan masalah di selatan Filipina dan selatan Thailand -Penyertaan Malaysia dalam pasukan pengaman anatarabangsa -Undang-undang syariah -Penubuhan SPRM dalam menangani rasuah -Penambahbaikan infrasturuktur untu kemudahan beribadat (masjid) -Pegawa-pegawai syarak masjid dinaikkan elaun -Jawatan mufti diiktiraf setaraf sebagai EXCO -Pusat Wrisan Tamadun Islam -Pusat Islam -Muzium Kesenian Islam

SKEMA SOALAN 6 6.Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M) Perbezaan Undang-undang syariah di peringkat negeri. Persaingan perbankkan Islam dengan bank konvensional Penerapan tulisan jawi dan bacaan al-Quran bagi generasi muda Gejala sosial Penyalahgunaan teknologi ICT Campuran politik dalam menyelesaikan masalah rasuah Menginggalkan al-qwuran dan Sunnah (fahaman Wahabi) Ajaran sesat Golongan murtad Media Massa yang berbentuk hiburan dan berunsurkan lucah

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M) -Membincangkan dan meluluskan undang-undang syariah di peringkat parlimen/pusat -Memberikan kesedaran tentang bahaya riba -Mengadakan pertandingan /program di peringkat rendah/sekolah -Menguatkan institusi kekeluargaan -Penguatkusaan undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Peka terhadap ajaran sesat dan murtad -Penghayatan al-Quran dan Sunnah

Soalan

Isi dan huraian Pengenalan Jelaskan latar belakang kerajaan Khulafah ArRasyidin dan konsep khalifah F1 Selepas Nabi wafat, 632 M kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pentadbiran diketua Khalifah F2 dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin F3 tokohnya Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali F4 Kahalifah bermaksud pengganti ( bahasa Arab) F5 pengganti yang melaksanakan tanggungjawab dan pentadbiran yang dilakukan oleh Nabi. F6 tanggungjawab memelihara keharmonian agama Islam F7 tanggungjawab mengekalkan keharmonian umat Islam F8 tanggungjawab mengekalkna kestabilan umat Islam a) Syarat-syarat pemilihan khalifah F1 lelaki F2 merdeka F3 Islam F4- memiliki pengetahuan tentang Islam F5 mematuhai perintah Allah F6 sanggunp melaksanakan bukum Allah F7 _ adil F8 akhlak baik F9 tubuh badan sihat dan sempurna F10 cerdas F11- warak F12- pandai mentadbir

Markah 5

10

b) cara pemilihan khalifah F1 empat cara F2 musyawarah atau syura F3- sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq F4 golongan Ansar dari bani Saadah melantik golongan mereka F5- cadangan daripada Saidini Umar F5 daripada persetujuan ramai F6 cadangan satu nama diusulkan F7 daripada khalifah terdahulu F8- Saidina Umar dilantik F9 - diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya. F10 melalui pemilihan beberapa calon F11- semasa pelantikan Uthman Affan F12 enam calon diusulkan F13 Uthman dipilih. F14- pencalonan oleh sekelompok masyarakat F15 pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib F17- semua kaedah mellaui proses syura / musyawarah F18 persetujuan di kalangan umat Islam F19 diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia F20 baiah menjamin pelantikan yang tepat F21 berkelayakan

F22 berhemah tinggi F23- pentadbiran kerajaan lebih lancer F24- menjadi pemimpin cemerlang F25- mampu membawa kebahagian umat Islam F26- didunia dan akhirat F27 syurah / pemuafakatan F1 - memelihara kedudukan agama Islam F2 - mentadbir negara mengikut hukum syariah H2 - yang berpandukan al- Quran F3 - berkewajipan menitikberatkan sistem politik/ekonomi/sosial F4 - keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani Politik F4 - memastikan kelicinan pentadbiran negara F5 - mempertahankan negara Islam F6 - melantik pengawai pentadbiran negara F7 - melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara Sosial F8 - menjaga kebajikan rakyat F9 - memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat. F10 - bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w F11 - mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura F12 - memantapkan sistem perundangan Islam Ekonomi F13 - menguruskan hal ehwal kewangan F14 - mengurus perbendaharaan negara F15 - mengurus baitulmal F16 - mengatur pungutan kharaj F17 - jizyah F18 - zakat F1 - pemerintah yang adil F2 - keadilan ekonomi samarata F3 - pemerintah berilmu F4 - pemerintah amanah F5- kerajaan mesra rakyat F6 -mengamalkan konsep 1 Malaysia F7 - kerajaan prihatin F8 - pendemokrasian ilmu F9 - kelicinanan pengurusan F10 - perpaduan negara F11 - kebebasan ekonomi F12- berfikiran globalisasi F13- mengurus ekonomi secara optimum F14- berdaya saing F15-keterbukaan F16-Delivery sistem baik

F17 - mengurangkan kerenah biokrasi (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 - kemajuan sistem pentadbiran /e-pentadbiran F2- kemajuan ICT dalam pentadbiran F3-Kemajuan ekonomi F4- perindustrian berkembang F5- perbankan elektronik F6- perlaksanaan K-ekonomi F7- kemajuan teknologi dalam pertanaian/ penggunaan jentera F8 - tumpuan pelancongan asing F9 -hubungan antarabangsa berkembang F10- kemajuan sistem pengangkutan /MRT/jalan raya F11- kemajuan sistem perhubungan/ komunikasi F12 -pemodenan kemudahan kesihatan/hospital F13- penggunaan ICT dalam sistem pendidikan F14- kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan a. cabaran F1- mengukuhakan perpaduan kaum F2-pelbagai bahasa F3-pelbagai budaya F4- pelbagai kepercayaan/ agama F5- pelbagai fahaman politik F6-demografi yang berbeza F7- polalisasi kaum F8- sosial ekonomi berbeza F9- jurang perbezaan pendapatan F10-jurang perbezaan pendidikan F11 -jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar F12-globalisasi/ cabaran luar (mana-mana jawapan yang munahsabah) b. langkah F1- mengukuhkan perpaduan kaum F2- kerjasama antara kaum F3- konsep 1 Malaysia F4- PLKN F5-sukan untuk perpaduan F6 - MSSM F7-SUKMA F8- Intergrasi nasional (mana-mana jawapan yang munahsabah) F1 -musyawarah F2-muzakarah F3-keadilan F4 -bijaksana F5-syukur F6- redha tuhan F7-syura F8- amanah F9-siddik F10- tabligh

05

05

10

F11- global F12-kebenaran F13-intergriti Rumusan F1-pengetahuan yang diperoleh F2 -iktibar kepada diri, bangsa dan negara F3-harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 -Bab 3

Cadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini. Soalan 1 Isi dan Huraian Pengenalan Jelaskan cara-cara kedatangan pengaruh Agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara F1-Golongan Ksyatria atau tentera F2-Golongan penakluk dari India F3-Golongan pedagang atau Vaisya F4- Golongan Brahmin atau pendeta F5-Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik F6-Disesuaikan dengan budaya tempatan 2 Aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Terangkan aspek-aspek yang menerima pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara i Sistem pemerintahan (20M) F1-kerajaan awal di Asia Tenggara mengamalkan system pemerintahan yang di ketuai oleh seorang ketua/gelaran Raja digunakan . F2-sistem pemerintahan beraja kerajaan awal di pengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. F3-raja menjadi ketua kerajaan/kuasa mutlak F4-raja dibantu oleh kerabat diraja F5-pembesar F6-ahli agama F7-golongan Brahmin F8-raja mempunyai kuasa dalam aspek pentadbiran/ hubungan luar/ketenteraan/ khazaman harta. F9-raja berkuasa membuat undang-undang untuk mengukuhkan 30 Markah Asia Tenggara dan

Markah

kedudukannya. F10-rakyat tidak berhak mempertikaikan setiap undang-undang dan perlu mematuhi undang-undang tersebut. F11-raja dikehendaki menjalankan pemerintahan yang adil untuk rakyatnya. F12-rakyat takut untuk menderhaka walaupun raja tidak berlaku adil F13-rakyat percaya raja adalah bayangan tuhan mengikut konsep dewa raja F14-raja dikatakan mempunyai kuasa kesaktian yang menyebabkan lahirnya unsur mitos /lagenda tentang asal usul raja. F15-pelbagai adat istiadat telah diwujudkan F16-adat istiadat dijalankan oleh golongan brahmin F17-membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah F18-raja di Asia Tenggara bercita-cita untuk menjadi raja yang terulung F19-raja mendirikan kompleks kota F20-konsep alam semester atau orde kosmos F21-mengikut konsep orde kosmos negara di anggap sebagai suatu alam semester/raja dan ibu kota di anggap pusat alam/pemerintahan. F22-raja bertanggungjawap mengatur kesejahteraan negara dan rakyat/selaras dengan darma ii Bahasa (10M) F1-Bahasa Sanskrit adalah bahasa sarjana/terdapat pada buku-buku agama/batu bersurat F2-digunakan untuk mencatat keagungan kerajaan F3-salasilah raja /batu bersurat kerajan kutei di Kalimantan F4-sebahagian besar inskripsi di Palembang adalah ditulis dalam bahasa melayu kuno berkaitan dengan pemerintahan. F5-dipahat pada batu yang memerlukan kemahiran yang tinggi/disamping kemampuan menguasai bahasa Sanskrit. F6-telah di buktikan penduduknya mempunyai kemahiran yang tinggi dalam seni memahat tulisan pada batu agar ia tidak pecah dan dapat di baca. F7-bahasa Sanskrit menambahkan perkembagan kesusateraan di Asia Tenggara melalui epic Ramayana/Mahabrata/Puranas F8-ia menyumbangkan kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusateraan klasik Asia Tenggara. F9-Bahasa Sanskrit telah digunakan bagi tujuan arahan dan pemberitahuan ditujukan kepada rakyat. F10-merupakan bahasa keagamaan seperti yang terdapat dalam kitabkitab berkaitan keagamaan F11-pengaruh epik ini dapat dikesan dalam kesusateraan jawa kuno iaitu dalam bentuk puisi /prosa F12-cerita-cerita lisan dan teater seperti Wayang kulit banyak di pengaruhi oleh cerita yang terdapat dalam epik Ramayana / mahabrata.

pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur 3 Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh Hindu-Buddha Angkor Wat F1-dibina untuk agama hindu F2-dibina ke utara Siem Reap dan melambangkan orde kosmos F3- mempunyai tempat pemujaan dibahagian tengah F4-binaan teres bertingkat empat / setiap sudut mempunyai menara F5-bahagian luar terdapat tembok batu laterit dan batu pasir F6-tembok mempunyai ukiran yang menggambarkan epik Ramayana dan mahabratha. F7-merupakan monument keagamaan terbesar di dunia. F8- melambangkan ketinggian nilai seni dan kepakaran pengukirnya. F9-pintu besar Angkor wat mengarah ke barat di kaitkan dengan tuhan Vishnu F10-dianggap sebagai Candi dan juga kubur Candi Borobudur F11-dibina pada zaman kerajaan sailendra di jawa F12-mewakili agama Buddha Mahayana F13- terbahagi kepada 3 tingkat F14-setiap tingkat mewakili 1 tahap kehidupan yang diwakili oleh patung dan stupa F15-pada tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha. F16- tiga tingkat itu melambangkan tiga tahap kehidupan iaitu Sila,Samadhi dan Panna seperti ajaran Buddha. F17-nama candi ini berasal daripada nama Bsumisambarabhudana F18-nama ini bermaksud Gunung timbunan kebaikan di atas sepuluh peringkat Bodhisattva F19-candi terdiri daripada 9 tingkat dengan pagar langkah relief lukisan Buddha. F20-bahagian atas di anggap tertinggi dan lambang pencapaian nirwana. F21-Panna aspek kebijaksanaan F22-Samadhi-aspek penumpuan F23-Sila- aspek moral 4 Kemasukan ilmu dan teknologi dari negara luar dapat memajukan negara 15 Markah

15 Markah

F1 Melahirkan insan yang kreatif

F2 Melahirkan insan yang berdaya saing F3 Melahirkan insan yang inovatif F4 Melahirkan insan yang berfikiran terbuka F5 Meningkatkan pemikiran F6 Meningkatkan kemahiran F7 Menambah ilmu yang sedia ada F8 Meneroka bidang baru F9 Mempunyai kebolehan menjangka perubahan baru F10 Penciptaan dan penemuan baru/ pertanian / perindustrian / Pembuatan F11 Bangunan Menara Berkembar Petronas F12 Kelahiran kereta nasional F13 Kemajuan system pengangkutan sepert LRT F14 Melahirkan ahli sukan cemerlang cth : Datu Lee Chong Wei F15 Melahirkan angkasawan Negara yang pertama (Mana-mana jawapan yang munasabah) 5 Kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan pengaruh luar. F1 Pertukaran teknologi F2 Peningkatan ilmu F3 Kelahiran Negara demokrasi F4 Kepelbagaian senibina F5 Kepelbagaaian budaya F6 Memperkayakan bahasa 10 Markah

F7 Memperkayakan kesusasteraan F8 Kepelbagaian makanan F9 Kecemerlangan dalam sukan F10 Mengendalikan pelbagai bentuk perniagaan ke peringkat antara Bangsa (Mana-mana jawapan yang munasabah)

6 Generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan: F1 Memelihara bangunan bersejarah F2 Memulihara bangunan bersejarah F3 Menjaga bangunan antik F4 Mempromosi tempat-tempat bersejarah pada pelancong F5 Mempromosi kebudayaan bangsa F6 Menyertai pertandingan kebudayaan di peringkat luar Negara F7 Memperagakan pakaian tradisional kepada pelancong luar F8 Menaik taraf muzium Negara F9 Mengadakan program citra warna F10 Menubuhkan kelab warisan di sekolah F11 Mewujudkan sudut / galeri / bilik warisan di sekolah (Mana-mana jawapan yang munasabah) 10 Markah

Nilai-nilai murni / iktibar yang diperoleh dari sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 10 Markah F1 Kerjasama F2 Inovatif F3 Kreatif F4 Berdaya saing F5 Positif F6 Optimis F7 Berani F8 Gigih F9 Yakin diri F10 bangga sebagai rakyat Malaysia (Mana-mana jawapan yang munasabah) 8 Iktibar - Mempunyai sifat keterbukaan Pengetahuan yang diperoleh - Kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia Harapan Memilih pengaruh luar yang positif Mempertahankan warisan bangsa Mempunyai jati diri 5 Markah

Tajuk Umum Tugasan Tema : 8.3 Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya. ( Merujuk tema 8 Huraian sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 Soalan : Pemerintahan Zaman Khualafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini.Bincangkan. Format Pengenalan Aspek Memahami latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin Memahami syarat dan cara perlantikan Khalifah Perincian 1.Pengenalan Jelaskan latarbelakang pembentukan dan konsep Khalifah Khualafa al Rasyidin 2.Syarat dan cara pelantikan Khalifah Kenalpasti syarat untuk menjadi khalifah. ( 10 m) Nyatakan cara pemilihan Khalifah (20m) Menganalisi tugas tugas Khalifah 3.Tugas tugas Khalifah Terangkan tugas tugas Khalifah (15 m) 4.Langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Cadangkan langkah langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang 5. Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran . Berdasarkan pengetahuan anda, kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 6. Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara. * Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran. (5 m) 10 15 15 5 Markah penuh

Isi dan Huraian

30

Mengaplikasi sistem pemerintahan Khalifah al -asyidin dengan gaya pentadbiran negara masa kini

Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara

Mencipta / menjana idea usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia

10

* Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas ( 5 m) Menghayati nilai nilai nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara 7. Nilai nilai murni / iktibar/ patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al rasyidin demi kecemerlangan negara Nyatakan nilai nilai murni yang diperoleh daripada sistem pemerintahan Zaman Khulafa al Rasyidin 8. Rumusan pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang.

10

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

Tajuk Umum Tugasan TAJUK 8.5 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 8) Berdasrkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut : i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. iii. Bahan bercetak boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Tajuk Umum Tugasan TAJUK 8.5 PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT (Merujuk tema 8 Huraian Sukatan pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 8) Soalan : Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam aspek politik dan pendidikan sebelum kedatangan Barat dan mengaitkan dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu. 2. Pembaharuan dan pengaruh Islam terhadap politik di Malaysia Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. i. Pentadbiran (15M) 5 markah Markah Penuh

Penegenalan Memahami kehendak tugasan soalan

Isi dan Huraian

Memahami pembaharuan dan pengaruh Islam dalam politik Malaysia sebelum kedatangan Barat

30 markah

Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek pendidikan

ii. Perundangan (15M) 3. Kesan dan pengaruh Islam dalam sistem pendidikan. Jelaskan kesan pengaruh Islam 15 markah dalam sistem pendidikan di Malaysia. 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam yang maju pada 15 markah masa kini. Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan Malaysia maju sebagai pusat pendidikan Islam.

Mengaplikasikan : Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini

Menilai kejayaan Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini

5. Kejayaan Malaysia dalam pendidiakan Islam pada hari ini Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam mengembangkan pendidikan Islam. 6. Cabaran menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dalam pendidikan Islam Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan pendidikan Islam. (5M) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M) 7. Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara. 10 markah Nyatakan nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh islam yng diterapkan demi kemajuan negara. 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

10 markah

Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan Islam antarabangsa

10 markah

Menghayati nilainilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

5 markah

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 Bab 8 Kertas Sejarah 1249/3 Soalan : Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia dalam politik dan pendidikan sebelum kedatangan Barat dan mengaitkan dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini. Soalan Isi dan Huraian Pengenalan latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu 1
Agama Islam lahir di Semanjung Tanah Arab Islam bertapak sekitar abad ke-13 dan abad ke-14 Kawasan strategik terletak di tengah jalan perdagangan antara timur dan barat Kawasan terbuka dikunjungi para pedagang luar Peranan pedagang Islam menyebarkan Islam Melaka pusat perdagangan utama dan pusat penyebaran Islam Negeri negeri lain Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Johor Di Melaka pengaruh Islam dari segi politik, ekonomi, dan social Islam menjadi teras dalam Kerajaan Melaka Melaka menjadi pusat penyebaran terpenting di alam Melayu Penyebaran Islam melalui Perluasan kuasa Perkahwinan Pendidikan Kegiatan intelektual

Markah 5

Pembaharuan dan pembangunan Islam dalam politik : a) Pentadbiran Corak dan kedudukan institusi Raja berubah konsep Islam Istilah Sultan / Zillullah Fi-alam dan Zillullah fil-ardh / bayangan Allah di muka bumi Pemerintah menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin/ Cth Sultan Mahmud Shah di MelakaSultan Abdul Ghaffur Muhyidin di pahang Sistem pemerintahan dan pentadbiran tiga lappisan ( Pusat, Daerah dan Kampung) Tokh Islam dirujuk sebagai nasab keturunan sultan. Institusi Sultan berdasarkan perwarisan Sultan mempunyai kusa tertinggi Sistem kesultanan di Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Selangor berbeza daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan berasaskan adat Pepatih

Sultan dibantu oleh pembesar ( bendahara, laksamana, penghulu, bendahari, dan temenggung) Sultan hubungan erat dengan golongan ulama. Kemunculan ulama berbilang / Tuk Pulau Manis, Tuk Pulau condong, Tuk Tabal Konsep daulat / pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah Adat istiadat / cara berpakaian dan jenis pakaian, bahasa dan pengucapan, tingkah laku Istiadat pertabalan yang penuhtertib b) Perundangan Menjamin keharmonian hidup Peraturan hidup digubal menjadi undang-undang Dua jenis undang-undang :

30

i) a) b)

Tidak bertulis

Adat Pepatih Orang melayu Minagkabau di Negeri Sembilan Diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang Musyawarah asas pentadbiran Ketua adat lembaga Pemilihan ketua daripada peringkat bawah Bersifat Matrilineal Adat Temenggung Berasaskan sistem parilineal Diasaskan oleh Ketumanggungan Hukum faraid dalam Islam Disesuaikan dengan ajaran Islam oleh mazhab shafie ii. Bertulis Hukum kanun Melaka Undang-undang laut melaka Hukum-hukum Islam dijadikan asas undang-undang yang dikuat kuasa Perkembangan undang-undang bertulis Undang-undang Pahang, Undang - undang Johor, Undang undang Perak, Undang undang Kedah Perundangan menjadi pencorak kepada perjalanan pemerintahan dan pentadbiran Kekuatan Islam dipaparkan melalui fasal-fasal dalam undang-undang laut Melaka dan Hukum kanun Melaka Nakhoda diertikan sebagai imam dan anak buah kapal sebagai makmum Undang-undang mengecualikan raja atau sultan daripada sebarang tindakan Lambang kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi

dal kerajaan.

Kesan pengaruh Islam dalam pendidikan di Malaysia 2 jenis pendidikan iaitu pendidikan formal dan tidak formal Pendidikan tidak formal Pendidikan awal /asuhan dalam institusi keluarga Penekanan dan pengajaran nilai-nilai moral Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan, dan pemerhatian Contoh Pertanian Perikanan Pertukangan / kraftangan Mengajar anak-anak mengenai hal-hal agama Kelakuan dan adat resam Sikap bersopan santun Cara berkawan Menjaga maruah Pendidikan melalui cerita-cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka Cerita-cerita berbentuk teladan dan pengajaran seperti Cerita Anjing dengan Bayang-bayang Pendidikan melalui pantang larang dan adat istiadat Pendidikan melalui pantun, peribahasa, dan teka-teki Tujuan supaya tidak bercakap bohong,berkelakuan baik dan menjauhkan apa yang ditegah/buat apa yabg disuruh. Menerapkan unsur-unsur pengajaran. Pendidikan Formal Pendidikan berkaitan keagamaan secara langsung/peantaraan institusi yang tertentu. Bidang pendidikan ilmu pengetahuan didominasikan oleh golongan atasan dan istana. Istana menjadi pusat pengajian. Pendidikan diberikan oleh golongan pendita/guru yang ditugaskan khas. Memberikan pengajaran kepada bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. Selepas kedatangan Islam pendidikan formal berkembang pesat Tidak terhad kepada golongan atasan semata-mata Semua golongan terlibat. Dilaksanakan di istana, masjid, rumah, surau, madrasah dan pondok Di rumah penekanan pengajaran al-Quran. Terutama di rumah guru al-Quran /Tok Guru. Kanak-kanak berumur 7-15 tahun.

15

Cadangan langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia maju dalam

15

pendidikan Islam pada masa kini Menguasai ilmu pengetahuan Menguasai kemahiran Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia Kreatif dan inovatif Memperkukuh ilmu pengajian Islam Menaikitaraf kemudahan intrastuktur Menambah tenaga mahir Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran Memperkasakan peranan pusat pendidikan Islam Memperluaskan hubungan diplamtik dengan negara Islam lain Mengadakan poertukaran teknologi Mempelopori penggunaan bahasa arab dsam sistem pendidikan Mengekalkan perpaduan negara Meluaskan peluang kerjaya Memberi bantuan kewangan untuk aktiviti pendidikan Islam

( Mana-mana munasabah) Kejayaan Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam yang maju pada hari ini Penubuhan UIA Program twining dengan university dari Madinah dan Makkah Penubuhan madrasah dan sekolah pondok yang moden Gabungjalin kurikulum akademik dan agama Sekolah agama banyak ditubuhkan/dibina Penubuhan USIM untuk melahirkan intelek Islam yang professional Penubuhan institusi seperti Darul Quran bagi menyediakan peluang menlanjutkan pelajaran kepada pelajar Islam Menggunakan sukatan dari pusat-pusat pendidikan Islam yang terkenal di luar negara Mempunyai ramai tenaga pengajar yang berkelayakan Ramai ibu bapa Islam memilih untuk anak mereka ke sekolah aliran agama Sekolah-sekolah aliran agama telah Berjaya melahirkan ramai pelajar yang cemerlang

10

(mana-mana jawapan munasabah) a. cabaran - kewangan - kemudahan asas - teknologi masih rendah - Tenaga kerja - kurang sokongan dari pelbagai pihak (mana-mana jawapan yang munahsabah) b. langkah - penguasaan ilmu

10

- penguasaan kemahiran ICT - kewangan - modal insan - kerjasama semua pihak (mana-mana jawapan yang munahsabah) -musyawarah -muzakarah -bijaksana - berdaya saing - pembangunan dan penyelidikan - Penguasaan ilmu pengetahuan - berkemahiran - bijak mengambil peluang - berani mengambil risiko Rumusan -pengetahuan yang diperoleh -iktibar kepada diri, bangsa dan negara -harapan untuk masa depan malaysia yang lebih cemerlang

10

Anda mungkin juga menyukai