Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Jawi Tahun 2

Butiran am Tarikh Hari Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Bidang Tajuk Hasil pembelajaran : 26 September 2012 : Khamis : 8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit) : 2 Cemerlang : 20 orang : Pendidikan Islam : Pemulihan jawi : Suku kata terbuka/tertutup : Di akhir pembelajaran ini murid dapat:

1. Menyebut 3 suku kata terbuka dan tertutup. 2. Mengeja 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul. 3. Menulis 2 daripada 3 suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

Pengetahuan sedia ada Gabungjalin Penyerapan Penerapan nilai Kemahiran berfikir Bahan sumber

: Murid pernah menyebut suku kata terbuka dan tertutup : Adab dan Akhlak : Sejarah : Sabar, tabah dan bertanggungjawab : Murid dapat membezakan suku kata terbuka dan tertutup : Komputer, Smart Lorry, LCD, slaid, speaker.

Langkah/ masa

Isi kandungan

Aktiviti P&P

Pendahuluan Salam dan doa: (2 minit)

- Guru memberi salam dan murid menjawab salam.

Murid membaca doa secara kelas.

Set induksi (5 minit)

Murid diperlihatkan dengan video pada tayangan menggunakan komputer.

-Murid melihat persembahan guru menggunakan video pendek.

-Guru bersoal jawab dengan murid. Apa yang kamu perhatikan daripada video tersebut? -Murid menjawab soalan yang diberikan guru.

-Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1 (13 minit)

- Suka kata terbuka mempunyai ,,huruf vokal iaitu

Guru memaparkan carta suku kata terbuka/tertutup pada slaid yang disediakan

Suku kata tertutup tidak mempunya huruf vokal di akhirnya. -

Guru meminta murid menyebut

tertutup

dan mengeja suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru

Murid akan menyebut secara kumpulan dan kelas.

Terbuka

Langkah 2 (20 minit)

Potongan kad suku kata terbuka/tertutup : Ba+ju= baju Bu+ku= buku Su+su= susu Ta-ngan= tangan Ker+tas=kertas Ka+til=katil

- Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan kecil

- Seorang wakil murid dari setiap kumpulan akan mencabut 2 sampul yang pelbagai warna di bahagian kepala lori

- Kemudian mereka akan berbincang di dalam kumpulan.

- Seterusnya seorang wakil murid dari setiap kumpulan akan mencari potongan suku kata di bahagian badan lori dan membentuk perkataan di dalam

kumpulan masing-masing.

- Setelah siap membentuk perkataan, murid akan melekatkannya di papan hitam

- Guru akan menyemak jawapan murid.

- Murid akan membaca perkataanperkataan yang telah dilekatkan di hadapan kelas secara beramai-ramai.

Langkah 3 (20 minit)

Lembaran Kerja: -memadankan suku kata terbukaterbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan satu perkataan.

-Guru mengedarkan helaian lembaran kerja kepada setiap murid.

-Guru membimbing murid memadankan memadankan suku kata terbukaterbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan satu perkataan.

Penutup (5 minit)

- Suku kata terbuka/tertutup : Ba+ju= baju Bu+ku= buku Su+su= susu Ta-ngan= tangan

- Murid menyebut semula suku kata terbuka-terbuka, tertutup-tertutup dan menjadikan ia satu perkataan secara kelas.

Ker+tas=kertas Ka+til=katil

Anda mungkin juga menyukai