Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 1 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

1. Pembelajaran Murid 2. Guru Dan Pemimpin Sekolah 3. Transformasi Kementerian 4. Struktur Sistem

(Meningkatkan pembelajaran murid) (Memperkasa guru dan pemimpin sekolah) (Mentransformasi Kementerian) (Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK) 1. Kurikulum dan Pentaksiran 2. Profesiensi Bahasa 3. Kualiti Sekolah 4. Kualiti Guru 5. Kualiti Pengetua/Guru Besar 6. Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian 7. Produktiviti Sumber 8. Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta 9. Laluan Pendidikan 10. Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

Lampiran 1 SEBELAS ANJAKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

25 INISIATIF UTAMA PPPM

1. 2. 3.

Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS dan PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).

4. 5. 6.

Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi
2

Lampiran 1 7. 8. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru 9. Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6\ 10. 11. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6 Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB) Penstrukturan semula organisasi (KPM) Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah
3

Lampiran 1

Perancangan Strategik KPM (Setelah disesuaikan mengikut keperluan JPN Selangor)


Teras Strategik Meningkatkan pembelajaran murid Strategi (anjakan) Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan Pelan Tindakan (inisiatif) Meningkatkan enrolmen sejagat menjelang 2020 (SPS, SPSPK) Meningkatkan kemahiran guru dalam BM dan BI (SPS, SPA, SK2P, SPSPK, SPK) KPI Enrolmen prasekolah kerajaan meningkat Enrolmen SK dan SM Enrolmen di sekolah menengah atas Murid mencapai minimum gred kepujian dalam BM peringkat SPM ( % murid semua A) Murid mencapai minimum gred kepujian yang setara dengan Cambridge 1119 dalam MP BI peringkat SPM LINUS (BM) 2013 Penguasaan LINUS BM murid: Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Sekolah melaksanakan RIMUP setiap tahun (tertakluk kepada peruntukan kewangan) Konsep perpaduan melalui kurikulum Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral berdasarkan nilai murni sejagat dihasilkan 2013 Menjelang 2014 kurikulum yang disemak semula dilaksanakan di sekolah Sekolah menggunakan VLE Sekolah dirangkaikan dengan 1BestariNet Menjelang 2013 30% 100% 4 Sasaran 88% 100% 80% Menjelang 2025 90% 70%

Perluasan LINUS 2.0 untuk merangkumi skop literasi BI (SPA, SK2P, SJK, SPSPK)

Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai

Melaksanakan program RIMUP (SPK) Memperkukuh kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral kearah perpaduan (SPA, SPS, SPI, SPSPK) Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah (SPMICT, SPA)

Sasaran 2013 90% 95% 100% 20%

Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran

Lampiran 1
Teras Strategik Memperkasa guru dan pemimpin sekolah Strategik (anjakan) Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan Pelan Tindakan (inisiatif) Menyediakan Piagam guru (teacher charter) termasuk pakej kerjaya dan instrument penilaian kompetensi (KPM) Pelaksanaan Pelan Induk CPD baharu dan Pangkalan Data Pengesahan CPD (SPS, SK2P) KPI Guru dinilai menggunakan instrument bersepadu (unified instrument) untuk baseline 2013 Sasaran 100%

Pelaksanaan Pelan Induk CPD Guru baharu mengikut Program Pembangunan Guru Baharu Guru mentor diberi latihan Guru PITO (Program Intervensi Tambah Opsyen) Latihan untuk calon NPQEL Pengetua/Guru Besar baharu mengikuti PRIme (program residensi dan immersi)

Siap 2013 untuk dilaksanakan 450 guru baharu 150 guru mentor 230 guru PITO 1000 calon 100 P/GB

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

Mentransformasi Kementerian

Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

Menyediakan Piagam Pemimpin Sekolah (principal charter) termasuk NPQEL, laluan kerjaya dan menambah baik tawaran Baharu (KPM) Pelancaran Program Transformasi Daerah dan peluasan ke seluruh negara (KPM) Menetapkan semula peranan dan fungsi JPN dan PPD (SK2P) Semua pihak mempunyai akses yang telus berkenaan kemajuan PPPM (KPM) Penjajaran Semula peruntukan kepada program yang diutamakan

Mengenal pasti SISC+ dan SI Partners+ di seluruh negara

Menjelang 2013 1278 339 Menjelang 2016 Dua atau Tiga fungsi kritikal 200 ju Dua LTA (pertengahan & akhir tahun) 2015, 2020 dan 2025 100%

Menurunkan fungsi kritikal ke JPN dan PPD Pelan Penggantian jawatan utama Menerbitkan Laporan Tahunan Awam tentang kemajuan sasaran PPPM Melaksanakan semakan PPPM secara komprehensif Program menjurus kepada keberhasilan murid

Lampiran 1
(SPS, SPA, SPK, SPI, SPSPK, SJK, SPMICT, SK2P, SPP, SPDK) Pelan Tindakan (inisiatif) Mempelbagaikan kolaborasi dengan industri (cth: Pengukuhan Pelan Transformasi Vokasional) (KPM) Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan (SPS, SPI, SPK, SPA)

Teras Strategik Mengupaya struktur sistem

Strategik (anjakan) Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

KPI Mengadakan MOU antara KPM dengan rakan industri

Sasaran 100 MOU ditandatangani

Melancarkan Sarana Ibu Bapa & Sekolah ke sekolah di seluruh negara

10,087 sekolah