Anda di halaman 1dari 1

Doa Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi

Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, pembuka pintu rahmat Allah, sebanyak
apa yang terdapat dalam ilmu Allah


.
,

Shalawat dan salam yang selalu tercurah sekekal kerajaan Allah kepada keluarganya dan para sahabatnya


.
,


Ya Allah, jadikanlah kegembiraan dan kebahagiaanku dalam ketaatan kepadaMu, dan jadikanlah segala urusanku
dalam keridhaanMu

, ,
,

Ya Allah, Yang Maha Mengetahui segala keadaanku dan yang mengawasi segala niat dan isi hatiku, kabulkanlah
segala hajat-hajatku

,

, ,

Ampunilah segala dosa dan kejahatanku, maafkanlah segala kesalahan dan kekeliruanku, terimalah segala perbuatan
baikku


,
,


Maafkanlah segala dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dan catatlah namaku dalam daftar pemimpinpemimpinku

. ,

Serta tuntunlah aku ke jalan keselamatanku, dalam hidup dan matiku

,


,

Ya Allah, aku sangat mengharap pemberianMu, dan mendambakan keridhaanMu, serta berserah diri pada
ketetapanMu

,,

,

Maka catatlah aku sebagai salah satu waliMu, bimbinglah aku ke jalan hidayahMu dan susulkanlah aku ke dalam
kelompok pilihanMu


.

,

Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad, keluarganya, dan para
shahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.