Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR MATA PELAJARAN : Pendidikan Jasmani orang KELAS : 4 Neptune TAJUK : Olahraga Asas

MASA : 8.00 8.30 PAGI STANDARD PEMBELAJARAN : 1. .1 ! ". .1 ! #."." OBJEKTIF PEMBELAJARAN : $erke%olehan melakukan kemahiran asas %erlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pel%agai kela&uan. AKTIVITI PDP : 1. 'emanaskan %adan ()ari * +uit, ". Pen-ampaian standard pem%ela&aran i. )ari lurus ikut ritma ii. /e&ar0menge&ar di dalam %ulatan 3. Permainan ke1il ( )arian 'enu&u Pun1ak, 4. 'en-e&ukkan %adan EMK : /eusaha2anan $erda-a saing BBB : 3kital4 5uoit4 gelung4 palang plastik PENILAIAN P P : Pemerhatian 0 3enarai semak REFLEKSI : 6i. 3eramai "8 orang murid %er&a-a melakukan kemahiran %erlari asas dengan %etul dan terdapat " orang murid tidak men1apai o%&ekti7 6ii. Akti8iti pemulihan di%erikan kepada " orang murid. /urangkan aras dengan larian satu0persatu. Bilangan Murid : 30

Anda mungkin juga menyukai