Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM LARIAN 1 MURID 1 SUKAN

Tarikh Masa : 2 JULAI 2011 : 7.00 pagi 1.20 tgh. Tempat :

7.00 pagi 7.10 pagi 7.20 pagi

: Keti aa! para g"r" # m"ri$ : %e!$a&tara! sem"a peserta 'aria! : Upa(ara %erasmia!) *isemp"r!aka! +'eh ,"r" -esar .K ."!gai /ama' *a'am : .e!amr+ ik 0 akti1iti mema!aska! a$a! : A(ara Laria! 1 M"ri$ 1 ."ka! $im"'aka!. 2 2. 5 km 3 : .em"a peserta $i4a!gka ti a sem"'a $i sek+'ah ) /ehat. : Me!+!t+! rakama! pe'a!(ara! $i te'e1is5e! : %erta!$i!ga! K"i6 A!tara %ersat"a!7%ersat"a! - K"i6 Matematik - K"i6 Agama Is'am - K"i6 /"k"!egara - .pea'i!g 8+mpetiti+! : Tak'imat 1 M"ri$ 1 ."ka! 9 :!. .har+m : %er e!gke'a! ."ka! # %ermai!a! 7 -+'a .epak 7 -+'a Jari!g 7 -+'a -a'i!g 7 -a$mi!t+!

Aturcara

7.30 pagi 7.45 pagi 9.30 pagi 10.30 pagi

11.30 pagi

1.20 tgh

7 .epak Takra; : -ers"rai

7 -+'a Tampar

Anda mungkin juga menyukai