Anda di halaman 1dari 5

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program Latihan Intensif

Kawad Kaki Objektif 1) Meningkatkan penyertaan murid 2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar 3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketrampilan 4) Pertandingan Kawat Kaki NGO Daerah Naib Johan Daerah Johan Daerah Peningkatan Pencapaian Pertandingan Daerah Tanggungjawab Penolong Kanan Kokurikulum Guru penasihat 30% 60% Peratus pencapaian kemahiran murid dalam Kawad Kaki Tempoh Sepanjang Tahun Kos/Sumber RM400.00 TOV 10% 15% ETR Indikator Pencapaian Peratus penyertaan murid menjadi ahli KRS

Perkhemahan

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. 2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar

April

RM500.00

30%

70%

Peningkatan peratus kemahiran murid

50%

70%

Peningkatan minat murid melibatkan diri dalam program yang dijalankan Peratus Kehadiran

murid 3) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun. 4) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum. 5) Pencapaian Pangkat oleh ahli peringkat daerah 1 Staf Sarjan 1 koperal 2 Last Koperal 4 - Sarjan 60% 100%

OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Projek Objektif Latihan Intensif Kawad Kaki 1) Meningkatkan penyertaan murid 2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar 3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketerampilan Sepanjang tahun Semua ahli KRS SMK Seri Perak 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru penasihat Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program Pelaksanaan program: Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar Tayangan cara-cara berkawad dan gerak langkah yang betul dengan menggunakan LCD Latihan berkawad secara amali dan akan dirakamkan oleh ahli yang bertugas. Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai Penyediaan laporan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1. 1) Keberkesanan program yang dijalankan 2. 2) Keberkesanan penggunaan ICT semasa amali 3. 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan 4. Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Projek Objektif Perkhemahan 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. 2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar 3) Melahirkan ahli yang cintakan negara, sayang diri, keluarga dan masyarakat. 4) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun. 5) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum. April Semua ahli KRS SMK Seri Perak 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) pelaksanaan program: Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-masing. Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan Dokumentasi program dirakamkan Penilaian program Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Proses Kerja

Kekangan Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan