Anda di halaman 1dari 19

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

DEFINISI
PENILAIAN YG DIRANCANG OLEH
GURU DI SEKOLAH

BENTUK PENILAIAN
- PENILAIAN BERTERUSAN DLM
SEMUA ASPEK
- PENILAIAN FORMATIF DAN
SUMATIF
- KENAL PASTI POTENSI
KESELURUHAN DAN INTEGRATIF
- MENDIAGNOS KELEMAHAN
PELAJAR
- MEMULIHKAN KELEMAHAN
- MENINGKATKAN POTENSI DAN
KEKUATAN PELAJAR
- MEMANTAU KEMAJUAN PELAJAR
- MENILAI PENCAPAIAN PELAJAR
DLM ASPEK LAIN TIDAK
TERDAPAT DLM PEPERIKSAAN
PUSAT

1
TUJUAN PENILAIAN BERASASKAN
SEKOLAH

- KENAL PASTI PERKEMBANGAN


KESELURUHAN
- KENAL PASTI KEKUATAN DAN
KELEMAHAN PELAJAR
- MENILAI KEBERKESANAN
PENGAJARAN
- RANCANG DAN UBAH
PENGAJARAN

2
CIRI-CIRI UTAMA
PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH
Tadbir oleh guru Berasaskan rujukan
• Menilai pelajar kriteria
sendiri • Menilai pelajar
berasaskan hasil
yg ditetapkan
Formatif Pelbagai metod
• Ditadbirkan • Pemerhatian
berterusan • Lisan
• Diagnos kemajuan • Tulisan
dan pencapaian
pelajar
Diagnos kemajuan Tumpuan kpd
pembelajaran perkembangan
secara keseluruhan individu
• Intelek • Berasaskan
• Moral kebolehan individu
• Emosi dan
• Fizikal bukanperbandingan
Menggalakkan
penilaian kendiri
• Latih pelajar
menilai kemajuan
diri secara
berterusan
• Guru menerima
maklum balas

3
tambahan
Sistematic Membolehkan
• Rancang tindakan lanjut
• Bina instrumen • Mengatasi
• Melaksana kelemahan dlm
• Analisa pembelajaran
• Melapor • Meningkatkan
kekuatan dlm
• Tindakan lanjutan
pembelajaran

(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum,


pg.6)

ASPEK YG DINILAI
- PENGETAHUAN
- KEMAHIRAN BERFIKIR
- KEMAHIRAN BAHASA
- KEMAHIRAN ARITHMATIK

- KEMAHIRAN PEMBELAJARAN
- KEMAHIRAN PRAKTIK
- KEMAHIRAN MANIPULATIF
- KEMAHIRAN SOSIAL
- KREATIVITI
- KEMAHIRAN PROSES SAINS

4
- TINGKAH LAKU DAN AMALAN
NILAI MORAL
- SIKAP
- KESIHATAN
- KEMAHIRAN KINESTETIK
- APTITUD

5
PELAKSANAAN PENILAIAN
BERASASKAN SEKOLAH

Merancang
• mendefinisi hasil pembelajaran dan instrumen
penilaian

membina instrumen
menyediakan JPU
• bina item/instrumen

melaksana Penilaian
• Pemerhatian/lisan/ tulisan

mencatat

Analisis data

Pelaporan (jika perlu )

YA Penguasaan bahan pengajaran TIDAK


tindakan lanjut
-peneguhan tindakan lanjut
-pengayaan -pemulihan

YA

6
terus ke pelajaran baru

(Source: Penilaian Kendalian Sekolah (2001), Pusat Perkembangan Kurikulum, pg.9)

METOD PENILAIAN HASIL


PEMBELAJARAN

• PEMERHATIAN

• LISAN

• TULISAN

PEMILIHAN SETIAP METOD


BERGANTUNG KPD

• HASIL PEMBELAJARAN
YG DINILAI

• KERELEVANAN BAHAN
YG DINILAI

7
METOD PEMERHATIAN
* DIGUNAKAN MENILAI ASPEK
YG SUSAH DIKENAL PASTI
MELALUI METODE LISAN ATAU
TULISAN

* MISALNYA:
• SIKAP
• TINGKAH LAKU /
PENCAPAIAN
• AMALI
• KEMAHIRAN
MANIPULATIF
• KEMAHIRAN SOSIAL
• KEMAHIRAN BELAJAR
• KEMAHIRAN
KINESTETIK

8
• KEMAHIRAN LITERASI
KOMPUTER
• KEMAHIRAN INOVASI

METOD LISAN

ASPEK YG DINILAI MELALUI


CARA INI ADALAH SPT:

• PEMAHAMAN KONSEP
• PENGETAHUAN FAKTA
• KOMPETENSI
PENDENGARAN
• PENGGUNAAN BAHSA
TEPAT
• KEFASIHAN MEMBACA
• MEMBUNYIKAN
PERKATAAN

9
• KOMPETENSI
ARITMATIK
• GAYA PERSEMBAHAN
• PERBUALAN DAN
SIKAP

PENULISAN

ASPEK PENILAIAN PENULISAN


BOLEH DIKENAL PASTI
MELALUI:

• ESEI
• LAPORAN PROJEK/
KERJA KURSUS/
TUGASAN / FOLIO
• LATIHAN DAN UJIAN
BERTULIS
• MENGHURAIKAN
INTERPRETASI PETA,
JADUAL, GRAF ATAU
CARTA

10
PENILAIAN PORTFOLIO

DEFINISI:
o MENGANDUNGI DOKUMEN YG
MEMBUKTIKAN PENGETAHUAN,
KEMAHIRAN DAN / ATAU
DISPOSISI SESEORANG INDIVIDU

o PENGUMPULAN HASIL KERJA


PELAJAR YG MENERANGKAN
USAHA, KEMAJUAN ATAU

11
PENCAPAIAN DLM BIDANG
TERTENTU

o PENGLIBATAN PELAJAR DLM


PEMILIHAN KANDUNGAN
PORTFOLIO, GARIS PANDUAN
PEMILIHAN, KRITERIA
PEMARKAHAN, DAN BUKTI
REFLEKSI KENDIRI

PENILAIAN PORTFOLIO:
o SISTEM PELBAGAI DIMENSI YG

12
MENGGAMBARKAN SECARA
LENGKAP KEBOLEHAN DAN
PERKEMBANGAN PELAJAR

o PROSES PELBAGAI DIMENSI YG


MEMBOLEHKAN
PENGUMPULAN BUKTI UTK
MENERANGKAN
PERKEMBANGAN PELAJAR,
USAHA DAN KEMAJUAN PADA
TEMPOH TERTENTU

o MEMBUKTIKAN PENGLIBATAN
AKTIF PELAJAR DLM PROSES

13
MENYIAPKAN PORTFOLIO

TUJUAN PENILAIAN PORTFOLIO

o BANTU MENDOKUMENKAN
PEMBELAJARAN DAN
PERKEMBANGAN IKUT MASA

o MENGGALAKKAN ANALYSIS
KENDIRI YG DAPAT BANTU
REFLEKSI KRITIKAL

o MEMBERI BUKTI YG RELEVVAN

14
KPD TEMA SPT
PEMBELAJARAN, PENGAJARAN,
KURIKULUM DAN ISI
KANDUNGAN

o MAKLUMAT ASAS TERHADAP


PENGETAHUAN PELAJAR
SEBELUM PENGAJARAN,
DOKUMENTASI HASIL
PEMBELAJARAN SERTA
REFLEKSI

15
CIRI-CIRI PENILAIAN PORTFOLIO
o PENGUMPULAN HASIL KERJA
PELAJAR
o DIBINA DRP PROSES PEMILIHAN
DARI KOLEKSI HASIL KERJA
PELAJAR
o TERMASUK REFLEKSI KENDIRI
PELAJAR TERHADAP
PEMBELAJARAN
o MELIBATKAN PENILAIAN HASIL

16
KERJA PELAJAR OLEH GURU
DAN PELAJAR SENDIRI
o MEMAKLUMKAN SESUAUT TTG
PELAJAR, PEMBELAJARAN ,
DAN KONTEKS DI MANA
PELAJAR TELAH BERADA

CARA UTAMA UTK MENILAI


PORTFOLIO

o KUMPULKAN PELBAGAI JENIS


PENULISAN UTK PELBAGAI
TUJUAN
o BERIKAN MASA UTK PELAJAR
MENGKRITIKNYA

17
o BANYAKKAN PELUANG UTK
MENGESAN KOLEKSI
o BANTU PELAJAR MENYUSUN
ATUR KOLEKSI DALAM
KATEGORI DAN SUB KATEGORI
YG BERMAKNA DAN MENARIK
KPD MEREKA
o TUJUAN UTAMA PORTFOLIO
ADALAH PENILAIAN KENDIRI
DAN SEDAR AKAN
PERKEMBANGANNYA
o MENILAI PROSES DAN HASIL
UTK KENAL PASTI KEKUATAN
DAN KEPERLUAN
o LIHAT DIMENSI YG BERLAINAN

18
DLM MENILAI PORTFOLIO:
BANYAKNYA BAHAN, SIKAP,
MINAT DAN TANDA KEMAJUAN

19