JPNS/SPPK(Suk.

)4/3 (13) 28 OGOS 2009 Pengarah, Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Tuan, PENGESAHAN MASIH BERKHIDMAT DI UNIT SUKAN ,JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas 2. Dimaklumkan bahawa pegawai seperti nama di bawah masih berkhidmat seperti ketetapan berikut: NAMA NO.KAD PENGENALAN TEMPOH : : : NOR FAIZAL BIN NORDIN 820620-05-5189 1 OGOS HINGGA 31 OGOS 2009

4. Kerjasama dan perhatian tuan dalam hal ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah ……………………………………………….