Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

Pengurusan

SENI

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DISEDIAKAN OLEH: MOHAMAD AFIFFUDDIN BIN MOHAMAD TAKIUDIN D20071029673 AT 23 SEMESTER 2 08/09 DISEMAK OLEH: DR. MD. NASIR IBRAHIM

PERANCANGAN STRATEGIK Panitia Pendidikan Seni
(SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BEDENA)

1|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PENGENALAN Perancangan Stratejik Pengurusan Kurikulum SMK Seri Bedena bermula pada tahun 2004 – 2007. Namun begitu perancangan strategik ini dikaji semula dan dibuat penambahbaikan mengikut kesesuaian masa dan format terkini. Justeru itu perancangan strategik fasa kedua disediakan bagi tahun 2008 -2010 sejajar dengan misi sekolah cemerlang menjelang 2010. Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu, semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan melaksanakan perancangan ke arah ditetapkan. Pihak Panitia Pendidikan Seni Visual telah menyediakan projek panitia bertujuan untuk meningkatkan merealisasikan visi,misi, matlamat dan objektif yang

perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti, program atau

pencapaian matapelajaran Pendidikan Seni Visual baik melalui kemajuan pelajar mahupun pengajar iaitu guru. Hasil perancangan strategik tersebut pencapaian akademik sekolah dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual samada dari segi kualiti dan kuantiti semakin meningkat setiap tahun dalam peperiksaan SPM dan STPM. Perancangan strategik fasa kedua untuk 2008-2010 masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar dengan kehendak misi dan visi sekolah. Menjadi antara 3 sekolah terbaik di daerah Sabak Bernam dalam SPM dan STPM adalah matlamat utama dalam perancangan strategik fasa kedua. Oleh yang demikian Panitia Pend Seni Visual telah menyediakan perancangan strategik untuk peringkat SPM dan STPM mengikut format terbaru dan disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.

2|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

Visi Sekolah
SMKSB akan menjadi antara sekolah yang cemerlang dalam Daerah Sabak Bernam pada tahun 2010

Misi Panitia
Meningkatkan prestasi mata pelajaran Seni Visual SPM Membentuk insan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian dan sahsiah yang baik.

Obejektif
• • Memastikan pencapaian kelulusan 100% dalam peperiksaan SPM 2009 Memastikan sekurang-kurangnya 25% pelajar mendapat gred A dalam peperiksaan SPM

Sasaran
120 orang pelajar tingkatan 5

3|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PENCAPAIAN SPM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2005 – 2008 TAHUN BIL.CLN SPM 1A 2A % (1-2) 20.0 53.8 47.6 61.5 3B 4B 5C GRED PENCAPAIAN 6C % (5-6) 80.0 46.2 52.4 38.5 7D 8E % (7-8) 0 0 9G % (9) 0 0 0 LULUS % LULUS GRED PURATA

2005 2006 2007 2008

20 26 42 26

3 8 10 8

1 6 10 8

6 6 10 5

7 1 5 5

3 5 7 -

0 0 -

0 0 -

0 0 -

0

20 26 41 26

100.0 100.0 100.0 100.0

3.3 2.6 2.5 3.5

TARGET PENCAPAIAN SPM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2009 GRED KEPUTUSAN TAHUN SPM BIL. A1 2A % (12) 43.5 3B 4B % (3-4) 43.5 5C 6C % (5-6) 13 7D 8E % (7-8) 9G % (9) LULUS % LULUS GPMP

2009

46

10

10

10

10

6

-

-

-

-

100.0

100.0

4|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

ANALISIS “SWOT” MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN (S) S1. 5 orang guru terlatih. S2. 4 orang guru berpengalaman lebih 15 tahun . S3. Bilangan guru mencukupi. S4. 65% pelajar bermotivasi tinggi untuk belajar / berjaya S5. Bilik kelas mencukupi dan selesa. KELEMAHAN (W) W1. 30% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar. W2. Pelajar Kurang bersungguh-sungguh dan terlalu bergantung pada guru W3. Buku rujukan sukar diperolehi di pasaran dan harganya mahal. W4. Penguasaan asas pelajar dalam bidang seni visual lemah .

PELUANG (O) O1. Sumber Kewangan PIBG O2. Sokongan Pihak Pentadbiran Sekolah O3. Lokasi sekolah berhampiran institusi latihan. O4. PPD dan Jabatan sentiasa memberi sokongan

CABARAN (T) T1. Sikap sebilangan pelajar yang tidak mementingkan pelajaran. T2. Pelajar kurang berkemampuan membeli alat dan bahan Pembelajaran T3. Sikap ibu bapa yang memandang rendah subjek seni T4. 80% ibu bapa mempunyai taraf pendidikan yang rendah. Pelajar berkerja sambilan

5|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PENJANAAN ISU-ISU STRATEGIK MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran),isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah :

1. Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan kertas 3 subjek Pendidikan Seni
2. Pelajar masih kurang minat dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

3. Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

6|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN STRATEGI MENGIKUT ISU,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU STRATEGIK
Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan kertas 3 subjek Pendidikan Seni

MATLAMAT STATEGIK
Memastikan para pelajar dapat menyiapkan tugasan amali dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan Meluaskan pengetahuan pelajar tentang tentang seni masa kini

OBJEKTIF
Pada tahun 2009, tugasan disiapkan tepat pada masa dengan kualiti yang terbaik

KPI Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

TOV 2008 30% pelajar tidak menepati masa dan sambil lewa dalam membuat tugasan

SASARAN 2009 Bilangan pelajar yang bermasalah berkurangan kepada 10%

STRATEGI Membuat pemantauan secara individu Membuat penjadualan kerja Bengkel pengurusan masa

Pelajar masih kurang minat dengan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual walaupun bahan dan peralatan mencukupi
Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi

Pada tahun 2009, kemahiran melukis dan mewarna semakin baik.

Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

25% pelajar kurang meminati subjek Pendidikan seni

Bilangan pelajar cetek pengetahuan mengenai seni berkurangan kepada 10% sahaja.

Program Kemahiran Melukis Program Teknik Melukis Dan Mewarna Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah.

Membanteras sikap yang kurang produktif terhadap mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual

Pada tahun 2009, langkahlangkah pembaikan terhadap sikap pelajar dapat dilaksanakan oleh panitia.

Peratusan keberkesanan langkah pembaikan berkenaan

30% pelajar mempunyai masalah sikap negatif terhadap pelajaran

Bilangan pelajar bermasalah berkurangan kepada 10% sahaja.

7|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU STRATEGIK 1 :
Masa yang tidak mencukupi bagi pelajar untuk menyiapkan tugasan kertas 3 subjek Pendidikan Seni

MATLAMAT STRATEGIK :
Memastikan para pelajar dapat menyiapkan tugasan amali dengan baik dalam masa yang telah ditetapkan

PROGRAM/PROJEK Membuat pemantauan secara individu Membuat penjadualan kerja

GURU PENYELARAS En. Hassan Basri Bin Kasman En. Zaid bin Abd. Rahman

TEMPOH Mac hingga Ogos 2009

KOS/SUMBER -

OUTPUT (HASIL) Peningkatan prestasi pelajar

KPI GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40 GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40 GPMP bagi pendidikan seni meningkat ke arah 3.40

PELAN KONTIGENSI Mewujudkan jadual khas untuk pelajar Mewujudkan jadual khas untuk pelajar Mewujudkan jadual khas untuk pelajar

Mac 2009

-

Peningkatan prestasi pelajar

Bengkel Pengurusan Masa

En Shafawi b. Abdullah

Mac hingga Ogos 2009

-

Peningkatan prestasi pelajar

8|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

ISU STRATEGIK 2 : Walaupun bahan dan peralatan mencukupi tetapi pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni MATLAMAT STRAEGIK Menyemai minat pelajar dalam seni PRORAM/PROJEK Program pertandingan poster Dan membuat kain rentang Bengkel Catan GURU PENYELARAS Pn. Suwaibah bt. Ahmad TEMPOH Mac hingga oktober 2009 KOS/SUMBER OUTPUT/HASIL Peruntukan sekolah untuk hadiah Pelajar lebih minat untuk mendekati seni KPI GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 PELAN KONTIGENSI Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas

En. Jussery b. Johari

Februari hingga September 2009 Mac hingga Mei 2009

RM 5.00 dikutip dari setiap pelajar untuk yuran -

Dapat membantu tentang pengetahuan tentang teknik catan Menyedarkan pelajar betapa luasnya bidang seni pada masa kini

Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas

Seminar ‘Seni Masa Kini’

En. Hassan Basri b. Kasman

Mendapatkan penglibatan dari setiap kelas

9|Pengurusan Seni

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

ISU STRATEGIK 3: Sikap pelajar yang memberi kesan besar terhadap prestasi mereka bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. MATLAMAT STRAEGIK Menyemai minat dan meningkatkan prestasi pelajar dalam seni PRORAM/PROJEK Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah GURU PENYELARAS Pn. Suwaibah bt. Ahmad TEMPOH Mac hingga oktober 2009 KOS/SUMBER OUTPUT/HASIL Pelajar lebih minat untuk mendekati dan mempelajari seni KPI GPMP bagi Pendidikan Seni menuju kearah 3.40 PELAN KONTIGENSI Mendapatkan penglibatan dari pelajar sasaran

10 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PERANCANGAN OPERASI MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL PELAN OPERASI : 1 Nama projek/program : Rasional : Objektif Tempaoh/tarikh Kumpulan Sasaran langkah 1 2 3 4 5 6 : : : Bengkel Pengurusan Masa pengurusan masa pelajar dalam menyiapkan tugasan seni mahupun subjek lain masih di tahap kurang memuaskan Pelajar mendapat gred yang baik Mac hingga Ogos 2009 75 orang pelajar yang lemah dalam seni Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pemilihan pelajar Penyusunan jadual Penyediaan bahan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Faridah bt. Osman Pn. Misnah bt Yunus EN. Mahful b. Rosmin EN. Mahful b. Rosmin En. Shafawi bin Abdullah Pn. Faridah bt. Osman tempoh 1 hari 3 hari 1 minggu 1 minggu Mac hingga Ogos Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

11 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PELAN OPERASI : 2 Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 3 4 5

membuat jadual kerja bagi para pelajar memberi panduan kepada para pelajar dalam menguruskan masa menyiapkan tugasan pelajar menggunakan masa dengan baik dan berhikmah Mac hingga Ogos 2009 75 orang pelajar tingkatan 5 Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Penyusunan jadual Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab En. Habeni Hajar b. Ahmad En. Jussery b. Johari En. Zaid bin Abd. Rahman En. Habeni Hajar b. Ahmad tempoh 1 hari 1 minggu 1 kali setahun Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

12 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PELAN OPERASI : 3 Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Program pertandingan poster dan membuat kain rentang pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni sekali setiap 2 bulan terbuka kepada semua pelajar Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Suwaibah bt. Ahmad En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Suwaibah bt. Ahmad tempoh 1 hari 5 hari sekali setiap 2 bulan dalam tahun 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

13 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PELAN OPERASI : 4 Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempaoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4 5

Bengkel Catan pelajar tidak tahu teknik catan yang betul meningkatkan kebolehan pelajar dalam teknik-teknik catan pelbagai media awal bulan Mei semua pelajar tingkatan 4 Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Peruntukan kewangan Surat mesyuarat (penceramah luar) Pengesahan kedatangan penceramah Persediaan perlaksaan • Alat siaraya,persediaan tempat • Pengurusan bahan • Kawalan pelajar • Urusan jamuan • pengacara Laporan Perlaksaan tanggungjawab En. Mahful b. Rosmin Pn. Faridah bt Osman En Hassan Basri b. Kasman En. Hassan Basri b Kasman En. Jussery b. Johari tempoh 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 2 hari sebelum hari proram berlangsung Status perlaksaan

6

En. Mahful b. Rosmin

Seminggu selepas tamat program

14 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PELAN OPERASI : 5 Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Seminar ‘Seni Masa Kini’ pelajar mempunyai kurang minat terhadap seni meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni Mac 2009 terbuka kepada semua pelajar Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Suwaibah bt. Ahmad En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Suwaibah bt. Ahmad tempoh 1 hari 5 hari Awal Mac 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

15 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

PELAN OPERASI : 5 Nama projek/program : Rasional : Objektif : Tempoh/tarikh : Kumpulan Sasaran : langkah 1 2 3 4

Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah pelajar mempunyai masalah sikap meningkatkan kebolehan pelajar dan minat terhadap seni sekali setiap 3 bulan pelajar yang mencapai markah rendah dalam setiap ujian / peperiksaan Proses kerja Perbincangan /kertas kerja Pembukaan penyertaan Perlaksaan Program Laporan Perlaksaan tanggungjawab Pn. Faridah bt Osman En. Zaib b. Abd Rahman En. Hassan Basri b. Kasman Pn. Faridah bt Osman tempoh 1 hari 5 hari sekali setiap 3 bulan dalam tahun 2009 Seminggu selepas tamat program Status perlaksaan

16 | P e n g u r u s a n S e n i

Muhamad Afiffuddin bin Mohamad Takiudin

D 20071029673

CARTA GANTT PERLAKSAAN PROJEK TAHUN 2009 MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL NAMA PROJEK Bengkel Pengurusan Masa membuat jadual kerja bagi para pelajar Program pertandingan poster Bengkel Catan Seminar ‘Seni Masa Kini’ Pertemuan pelajar bermasalah dengan kaunselor sekolah JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT

17 | P e n g u r u s a n S e n i