Anda di halaman 1dari 11

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI

ASIA TENGGARA
 Contoh laman web:
 http://www.geocities/com/zn25/pendidikan

 http://tkc.hypermart.net/upload/data/l
ove_1.doc
 http://midc.upm.edu.my/tamadun_asia/
nota_kuliah/kuliah2.html
PETA ASIA TENGGARA
Kerajaan Awal di Asia Tenggara
 Kerajaan Agraria

 Berasaskan pertanian
 Lokasi lembangan
 Pedalaman
 Berburu
 Mengutip hasil hutan
 Mengangkap ikan
 Membina saliran
 Pemerintah bertanggungjawab membina
empangan dan saliran
Kerajaan Awal di Asia Tenggara
 Kerajaan Maritim

 Kegiatan berkait dengan laut


 Perdagangan
 Membina kapal
 Perikanan
 Lokasi muara sungai
 Berfungsi sebagai orang tengah
 Mahir membuat kapal
 Menguasai ilmu pelayaran
Kerajaan – kerajaan Agraria
 Angkor

 Diasaskan pada abab ke-7 M


 Hilir Sungai Mekong
 Kawasan utama Tasik Tonie Sap
 Membina baray
 Raja berkuasa mutlak
 Devaraja
 Dibantu oleh kerabat
 Kegemilangan zaman Suryavarman II
 Pengaruh Hindu Budha
 Angkor Wat
Kerajaan – kerajaan Agraria
 Funan

 Diasaskan pada abab ke -1 M


 Kerajaan terawal Asia Tenggara
 Berpusat di Vyadhapura
 Empangan, saliran dan takungan dobina
 Air dari Sungai Mekong dan persisiran pantai
 Raja pertama Kaundinya
 General agung Fan Shih-Man
 Pelabuhan utama Oc-Eo
Kerajaan –kerajaan Maritim
 Kedah Tua

 Sungai mas
 Lembah Bujang
 Buddha dan Hindu
 gunungJerai
Kerajaan –kerajaan Maritim
Chin Tu

 Diasaskan olehRaja Guatama


 Berkuasa mutlak
 Dibantu 3 menteri
 Pengaruh Hindu
Kerajaan –kerajaan Maritim
Champa

 Diasaskan oleh Chu Lien


 Pengaruh Hindu
 Pelabuhannya Inderapura
Kerajaan –kerajaan Maritim
Srivijaya

 Berpusat di Palembang
 Raja berkuasa mutlak
 Raja di Gunung dan maharaja di Pulau
 Menguasai selat Melaka, selat Sunda ,
laut jawa
 Pelabuhan Palembang
KERAJAAN AWAL DI ASIA
TENGGARA

 LATIHAN INTERAKTF

Anda mungkin juga menyukai