BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

 Contoh

laman web:

 http://www.geocities/com/zn25/pendidikan  http://tkc.hypermart.net/upload/data/l

ove_1.doc  http://midc.upm.edu.my/tamadun_asia/ nota_kuliah/kuliah2.html

PETA ASIA TENGGARA

Kerajaan Awal di Asia Tenggara
 Kerajaan

Agraria

Berasaskan pertanian  Lokasi lembangan  Pedalaman  Berburu  Mengutip hasil hutan  Mengangkap ikan  Membina saliran Pemerintah bertanggungjawab membina empangan dan saliran

Kerajaan Awal di Asia Tenggara
 Kerajaan

Maritim

Kegiatan berkait dengan laut  Perdagangan  Membina kapal  Perikanan  Lokasi muara sungai Berfungsi sebagai orang tengah  Mahir membuat kapal  Menguasai ilmu pelayaran

Kerajaan – kerajaan Agraria
 Angkor
Diasaskan pada abab ke-7 M  Hilir Sungai Mekong  Kawasan utama Tasik Tonie Sap  Membina baray  Raja berkuasa mutlak  Devaraja  Dibantu oleh kerabat Kegemilangan zaman Suryavarman II  Pengaruh Hindu Budha  Angkor Wat

Kerajaan – kerajaan Agraria
 Funan
Diasaskan pada abab ke -1 M  Kerajaan terawal Asia Tenggara  Berpusat di Vyadhapura  Empangan, saliran dan takungan dobina Air dari Sungai Mekong dan persisiran pantai  Raja pertama Kaundinya  General agung Fan Shih-Man  Pelabuhan utama Oc-Eo

Kerajaan –kerajaan Maritim
 Kedah
 Sungai

Tua

mas  Lembah Bujang  Buddha dan Hindu  gunungJerai

Kerajaan –kerajaan Maritim
Chin
 Diasaskan oleh

Tu

Raja Guatama  Berkuasa mutlak  Dibantu 3 menteri  Pengaruh Hindu

Kerajaan –kerajaan Maritim
Champa

oleh Chu Lien  Pengaruh Hindu  Pelabuhannya Inderapura

 Diasaskan

Kerajaan –kerajaan Maritim
Srivijaya

di Palembang  Raja berkuasa mutlak  Raja di Gunung dan maharaja di Pulau  Menguasai selat Melaka, selat Sunda , laut jawa  Pelabuhan Palembang

 Berpusat

KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

 LATIHAN

INTERAKTF