Anda di halaman 1dari 3

PELAN PENGAJARAN NAMA KOLEJ PROGRAM NAMA PENGAJAR KUMP.

PELATIH (Jumlah) TAHUN/SEMESTER KOD DAN SUBJEK TARIKH DAN MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN : : : : : : : : 1. Boleh memahami pemeliharaan secara umum mengenai pekerjaan dan disiplin psikologi personnel 2. Memahami asas pengurusan sumber manusia / personnel RUJUKAN UTAMA : Cascio, W.F. & Aguinis, H. (2005). Applied Psychology in Human Resource Management. New Jessey: Pearson Hall Cole, G. A. (1993). Personnel Management: Theory and Practice. London: DP Publication Maimunah Aminuddin. (2011). Human Resource Management: Principle and Practices. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd. KOLEJ SAINS DAN PENGURUSAN SARAWEL DIPLOMA PSIKOLOGI HANIZAM BIN HADNI INTAKE APRIL 2012 /SESI SEPT 2013 (9 ORANG) 2/4 MP4023 18 SEPT 2013 (1100-1300) / 20 SEPT 2013 (1100-1200)

Langkah/ Masa Pengenalan kepada tajuk (10 Minit)

Idea Utama/Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengajar Aktiviti Pelajar Keutamaan terhadap disiplin, kebersihan diri & kelas serta keselesaan pelajar.

Alat Bantuan Mengajar

Pengenalan

Langkah 1 (30 Minit)

Langkah 2 (30 Minit)

Langkah 3 (30 Minit)

Rumusan (15 Minit)

Sesi Induksi: 1. Ucap salam Gambaran awal kepada pelajar 2. Meninjau kebersihan kelas berkenaan topik yang akan dipelajari 3. Memeriksa Kedatangan pelajar 4. Memastikan pelajar bersedia, bertanya khabar dan memotivasikan pelajar 5. Soalan jawab ringkas berkenaan pengetahuan pelajar mengenai topik. Topik 1: Pengenalan kepada Personnel Kuliah : - Fungsi Personnel 1. Huraian & Penerangan 2. Tayangan berkenaan Topik 3. Perbincangan isi kandungan Topik 1: Pengenalan kepada Personnel Kuliah : - Cabaran dalam Bidang 1. Huraian & Penerangan Personnel 2. Tayangan berkenaan Topik 3. Perbincangan isi kandungan Topik 1: Pengenalan kepada Personnel Kuliah : - Isu berkaitan Personnel 1. Huraian & Penerangan 2. Tayangan berkenaan Topik 3. Perbincangan isi kandungan REHAT 5 MINIT Rumusan berkaitan dengan tajuk yang Rumusan di ajar. 1. Aktiviti Pengukuhan 2. sesi soal jawab

Slaid, LCD & komputer Modul Kursus

1. Fokus kepada kuliah 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota 1. Fokus kepada kuliah 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota 1. Fokus kepada kuliah 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota

Ulasan dari pelajar berkenaan topik yang telah dipelajari

Langkah/ Masa Pengenalan kepada tajuk (5 Minit)

Idea Utama/Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Pengajar Aktiviti Pelajar Keutamaan terhadap disiplin, kebersihan diri & kelas serta keselesaan pelajar.

Alat Bantuan Mengajar

Pengenalan Gambaran awal kepada pelajar berkenaan topik yang akan dipelajari

Langkah 1 (15 Minit)

Topik 1: Pengenalan kepada Personnel - Fungsi Personnel

Sesi Induksi: 1. Ucap salam 2. Meninjau kebersihan kelas 3. Memeriksa Kedatangan pelajar 4. Memastikan pelajar bersedia, bertanya khabar dan memotivasikan pelajar 5. Soalan jawab ringkas berkenaan pengetahuan pelajar mengenai topik. Kuliah : 1. Perbincangan isi kandungan 2. Penerangan semula isi pembelajaran

Slaid, LCD & komputer Modul Kursus

Langkah 2 (15 Minit)

Topik 1: Pengenalan kepada Personnel - Cabaran dalam Bidang Personnel

Kuliah : 1. Perbincangan isi kandungan 2. Penerangan semula isi pembelajaran

Langkah 3 (15 Minit)

Topik 1: Pengenalan kepada Personnel - Isu berkaitan Personnel

Kuliah : 1. Perbincangan isi kandungan 2. Penerangan semula isi pembelajaran

1. Pelajar menerangkan P&P lepas berdasarkan kefahaman mereka 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota 1. Pelajar menerangkan P&P lepas berdasarkan kefahaman mereka 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota 1. Pelajar menerangkan P&P lepas berdasarkan kefahaman mereka 2. Interaksi dalam sesi P&P 3. Catatan nota Ulasan dari pelajar berkenaan topik yang telah dipelajari

Rumusan (5 Minit)

REHAT 5 MINIT Rumusan berkaitan dengan tajuk yang Rumusan di ajar. 6. Aktiviti Pengukuhan 7. sesi soal jawab

DISEDIAKAN OLEH: HANIZAM BIN HADNI Pensyarah Psikologi Kolej Sains dan Pengurusan Sarawel

DISEMAK OLEH: ............. CIK CAROLINE ak. ATON Koordinator Akademik Kolej Sains dan pengurusan Sarawel

DILULUSKAN OLEH: ............................................................ CIK ZATI HULWANI BT. MUSTAFFA Ketua Eksekutif Kolej Sains dan Pengurusan Sarawel