Anda di halaman 1dari 105

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PENGAJIAN UMUM DAN PARAMEDIK PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : : DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 1 KIST 21533 - PENGANTAR AQIDAH 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etah uan Penilaian Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Analisis Aras Kesukaran M P S Jumlah soalan Kefa ham an

KONSTRAK Unit TAJUK Agama dan keperluanya kepada manusia Pengerttian ad din Jenis-jenis agama Pentingnya beragama Akidah Sejarah perkembangan Akidah Mazhab akidah Qadariah Jabariah Kesan Akidah terhadap Individu Kesan Akidan kepada masyarakat

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

SOALAN ME

1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1

5 5.1 5.2 5.3 5.4 Tahap Kesukaran

Metodologi Perbahasan Akidah Sifat -sifat Allah Sifat ma'ani Hikmat perutusan Rasul Sam'iyat M P S

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1

1 6

1 4 1

1 1 2 3

3 14 3

3 14 3 20 1

Jumlah Soalan

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

TS 21153 - FIQH IBADAT 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%)

Peng etah uan

Jumlah Soalan

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Penilaia n

Sintesis

Analisis

Unit TAJUK 1

Aras Kesukaran M P S

Kuliah

Tutorial

Amali

pengenalan fiqh ibadat definisi fiqh pengertian fiqh ibadat ruang lingkup ibadat hakikat ibadat kesan dan pengaruh ibadat 1 1 1 1/2 1 3 1 1 1

solat ta'rif solat hikmah dan tarikh pensyariatannya dalil dan waktu yang difardhukan azan dan iqamah serta dalil syarat sah solat rukun solat sunat-sunat solat perbezaan antara solat lelaki & perempuan perkara yang membatalkan solat sujud sahwi 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1

1 1/2

1 1/2

solat jemaah sejarah pensyariatannya hukum dan hikmahnya keuzuran yang dibenarkan kedudukan solat jemaah 1 1/2 1 1/2 1 1

solat-solat sunat

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ 3 P

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah solat sunat yang disunatkan berjamaah sunat tarawih solat kusuf dan khusuf solat istisqa' (minta hujan) 5 zakat definisi, sejarah, hukum dalil, huikmah dan faedah syarat wajib zakat jenis harta yang wajib zakat ansibah (nisab) nisab emas dan perak nisab binatang ternakan dan kadar yang diwajibkan nisab tanaman dan buah-buahan serta kadar yang diwajibkan haul dan nisbah pengeluaran zakat harta perniagaan cara-cara mengeluarkan zakat penyaduran harta zakat cara pengagihan harta zakat pindah harta zakat ke tempat lain syarat bagi yang berhak menerima zakat zakat hutang 6 puasa definisi, sejarah, pensyaratannya dalil, hukum, hikmah dan rahsia syarat wajib puasa syarat sah puasa rukun puasa kafarah kerana membuka puasa puasa sunat puasa yang makruh dan haram iktikaf dalam masjid 7 haji dan umrah definisi, perbezaan dan pensyariatan kedua-duanya

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

1 1 1

1 1 1 1

1 1 3 3 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK hukum dan dalil hikmah pensyariatannya syarat wajib dan sah 8 ihram miqat kaifiyyat ihram haji untuk haji dan umrah pantang larang semasa ihram perbuatan haji Tahap Kesukara n M P S

Kuliah 1 1

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

1 1 1 1 1

Jumlah Soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

MPW 1143 (PENGAJIAN ISLAM) 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%)

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Unit KONSTRAK TAJUK 1 Islam Sebagai Agama dan Tamadun : Konsep Asas, Sifat dan Ciri-ciri Utama. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 pengenalan sejarah perundangan islam Konsep-konsep Asas Konsep Manusia Konsep Masyarakat Konsep sejarah 1.2 1.2.1 Sifat-sifat Tamadun Islam

Peng etah uan

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Penilaia n

Sintesis

Aras Kesukaran M P S

Kuliah

Tutorial

Amali

Jumlah Soalan

Analisis

3 1

Kefa ham an

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN M

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 Kesejagatan keterbukaan Sepanjang Zaman Toleransi terhadap agama dan Budaya lain Kesatuan dalam Kepelbagaian Keseimbangan antara Rohani dengan Jasmani 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.5 1.51 1.5.2 1.5.3 1.5.4 Prinsip Keseimbangan dan Kesederhanaan Dari sudut Kepercayaan Dari sudut Ibadat dan Syiar Dari sudut Kerohanian dan Kebendaan Dari sudut Individu dan Masyarakat 2 Pandangan Semesta Islam 2.1 Penghuraian dan Analisis Bersifat Tauhid Menurut Hierarki Mengenai Allah s.w.t, Manusia dan Alam dalam Konteks Ontologi dan Kosmologi Alam. Huquq Allah s.w.t Huquq al -'ibad huquq al-'alam 2.2 2.2.1 Hubungan Antara manusia, Allah s.w.t dan Alam Ciri-ciri Utama Tamadun Islam Manifestasi Tauhid Ciri-ciri khusus Tamadun Islam Rabbani Sempurna dan Menyeluruh Umum Idealistik dan Realistik

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

1 3

1 3 1

2.1.1

2.1.2 2.1.3

1 3 1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 3 Kuliah Tutorial Amali

SOALAN MCQ

SOALAN ME

3 Peng etah uan Penilaian Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Unit TAJUK 2.2.2 hubungan Manusia dengan Allah s.w.t Hubungan Manusia dengan Alam 3 Epistemologi dan Aksiologi Islam 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Epistemologi Makna Epistemologi Hierarki Alat Pencapaian Ilmu Fakulti Kognitif Hierarki dan Jenis Penerimaan ilmu Jenis-jenis Ilmu Menurut Hierarki Ditinjau Secara Bersepadu Aksiologi Makna Aksiologi Sumber-sumber Nilai Hierarki Nilai Pelaksanaan Nilai dalam Hidup 4 4.1 4.1.1 4.1.2 Konsep Kekeluargaan dan Kamasyarakatan Keibubapaan Tanggungjawab Ibu Bapa Terhadap Masyarakat Tanggungjawab anak Terhadap ibu Bapa 3 Perkahwinan persiapan perkahwinan pemilihan jodoh pertunangan perkahwinan 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 hak dan tanggungjawab tanggungjawab suami terhadap isteri tanggungjawab isteri terhadap suami tanggungjawab bersama 1 1 3 3 1 1 Sintesis Analisis Aras Kesukaran M P S Jumlah soalan Kefa ham an KONSTRAK MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M SOALAN MCQ

SOALAN ME

P 1

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

4.4

3 3

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 adab dan sangsi dalam perhubungan dan pergaulan 4.6 keluarga nuklear dan keluarga luas 4.6.1 masyarakat penyayang membentuk masyarakat penyayang ummah pertengahan dan ummah terbaik ummah pertengahan ummah terbaik 5 konsep pendidikan dalam islam 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 peranan dan tanggungjawab peranan dan tanggungjawab keluarga peranan dan tanggungjawab masyarakat peranan dan tanggungjawan ilmuwan peranan dan tanggungjawab negara konsep pemerintahan dan pentadbiran 6.1 6.1.1 peranan nabi muhammad s.a.w definisi pendidikan falsafah pendidikan islam konsep pendidikan islam matlamat pendidikan islam prinsip pendidikan islam pewarisan fasal perkahwinan rukun pewarisan syarat pewarisan

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

4.7 4.7.1 4.7.2

1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 6.1.2 6.1.3 6.1.4 peranan nabi muhammad s.a.w sebagai ketua negara peranan nabi muhammad s.a.w sebagai ketua tentera peranan nabi muhammad s.a.w sebagai pendakwah peranan nabi muhammad s.a.w sebagai ketua hakim peranan khulafa, al-rashidin memimpin umat islam memantapkan pemerintahan kerajaan islam memantapkan kedudukan ekonomi negara islam menegakkan keadilan memperluaskan kekuasaan wilayah islam membanteras gerakan menentang kekuasaan islam

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6

6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 7 konsep seni 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 bidang kesenian islam kaligrafi seni persuratan seni bina konsep tauhid dan kesenian islam peranan, prinsip dan fungsi kesenian islam peranan kesenian islam prinsip kesenian islam fungsi kesenian islam 3 1 institusi pentadbiran islam al-khilafah, al-imamah dan kesultanan khalifah umar bin al-khattab r.a khlifah umar bin abd al-aziz syura hisbah 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

3 MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M SOALAN MCQ Peng etah uan Penilaian Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Analisis Aras Kesukaran M P S Jumlah soalan Kefa ham an

SOALAN ME

KONSTRAK Unit TAJUK 7.3.5 8 gejala dekadensi moral 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 kesedaran moral dalam masyarakat moral: kepentingan asasi islam penjagaan kerohanian dan moral pendekatan psikologi terhadap permasalahan moral rasullah s/a/w sebagai model pengamal moral terbaik peranan institusi pendidikan terhadap perkembangan moral sistem kekeluargaan dan persoalan moral batas-batas dalam kelurga islam sistem sosial islam yang proaktif seni taman tekstil

3 3

8.3 8.3.1

8.4

Tahap Kesukar an

M P S

2 4 6 1

1 5 1

3 15 2 20

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA PSIKOLOGI TAHUN 1 SEMESTER 1 KIST 21513 - BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Pen get ahu an Pen get ahu an Kef aha ma n Penilaia n Sintesis Aras Kesukaran M P S Jumlah soalan Analisis Kef aha ma n Apli kas i

KONSTRAK Unit TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 1 Pengenalan Huruf Arab * Menyebut dan Membaca a) Latihan Menyebut b) Latihan Membaca * Menulis Huruf Arab a) Menyambung Huruf b) Menceraikan Huruf

Kuliah 3

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

Pengenalan Tanda Baris * Tanda Baris Satu * Tanda Baris Dua * Tanda Baris Mati dan Sabdu Baca Tanda Baris * Tiga Huruf Baris Di atas * Baris Di atas dan Di bawah * Baris Di atas bawah dan Depan * Baris Mati * Tanda Sabdu

3 3

Latihan Membaca Tanda Baris a) Membaca Tanda Baris Di Atas b) Membaca Tanda Baris Di Bawah c) Membaca Tanda Baris Di Depan d) Membaca Tanda Baris Mati dan Sabdu e) Membaca Tanda Baris Dua

Pelajaran Pertama: Berkenalan a) Dialog b) Latihan c) Bilangan 1 Hingga 3 Pelajaran Kedua: Murid Baru a) Baca Dialog

3 1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK b) Latihan Membaca dan Menulis c) Bilangan Dari 4 Hingga 6 5 Pelajaran Ketiga: Stem a) Baca Dialog b) Latihan Pengukuhan (Membaca dan Menulis) c) Bilangan dari 7 Hingga 9 d) Latihan Bercakap e) Latihan Membaca Panjang Pendek

Kuliah

Tutorial

Amali

P 1

S 1

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P 1 1 S 1

Jumlah soalan

1 3

Pelajaran Keempat: Tarik Tali a) Baca dan Huraian Dialog b) Latihan Pengukuhan (Membaca dan Menulis) c) Latihan Isyarat Kepada Muannas dan Muzakkar d) Latihan Membuat Soalan dan Jawapan e) Bilangan Dari 10 Hingga 12 f) Latihan Bercakap Pelajaran Kelima: Fi Al-Nadi ArRiyadhi a) Baca Dialog b) Latihan Jawab soalan Dengan Menggunakan Dhomir c) Bilangan Dari 13 Hingga 15 d) Latihan Bercakap e) Jawab Soalan Berpandukan Gambar

1 1

1 1

Pelajaran Keenam: Kantin a) Baca Dialog b) Latihan * Jawab Soalan Berpandukan Gambar * Tukarkan Seperti Contoh * Jawab Soalan * Bilangan Dari 16 Hingga 18

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK * Latihan Bercakap 9 Di Perpustakaan a) Baca Dialog dan Huraian b) Jawab Soalan Berpandukan Gambar c) Tukarkan Seperti Contoh d) Jawab Soalan Berpandukan Dialog e) Bilangan Dari 19 Hingga 21 f) Latihan Bercakap Pelajaran Ketujuh: Al-Masjid a) Baca Dialog b) Jawab Soalan Berpandukan Gambar c) Latihan Menggunakan Haza atau Hazihi d) Jawab Soalan Berpandukan Dialog e) Tukar Sepertimana Contoh f) Bilangan Dari 22 Hingga 24 g) Latihan Bercakap h) Susun Perkataan Supaya Jadi Ayat i) Tulis Dengan Cantik

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

10

Pelajaran Kelapan: Di Makmal a) Baca Dialog dan Huraiannya b) Jawab Soalan Berpandukan Perkataan Yang Ada Dalam Kurungan c) Tukarkan Sepertimana Contoh 11 d) Jawab Soalan e) Buat Soalan f) Bilangan Dari 25 Hingga 27 g) Latihan Bercakap h) Tulis dengan Cantik 1 1 1 2 1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK i) Susun Perkataan Supaya Jadi ayat Pelajaran Kesembilan: Al-Mal'ab Wal Mat'am a) Baca Dialog dan Huraian b) Jawab Soalan Berpandukan Gambar c) Buat Jumlah Sepertimana Contoh d) Jawab Soalan Berpandukan Dialog e) Lakukan Dialog Bersambung Pelajaran Kesepuluh: Di mana Ahmad? a) Baca dan Huraian Nas b) Jawab Soalan c) Jawab Betul atau Salah d) Nafi Jumlah Dengan Lam e) Jawab Dengan Na'am Guna Dhomir f) Sempurnakan Dialog g) Jawab soalan Dengan Menggunakan Dhomir h) Bilangan Dari 34 Hingga 36

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

12

13

Pelajaran Kesebelas: Al-Mabarat a) Dialog b) Latihan Menjawab Soalan c) Bilangan Dari 37 Hingga 39 d) Latihan Bercakap e) Latihan Menulis Pelajaran Keduabelas a) Dialog b) Latihan Menggunakan Latihan Tartibi c) Latihan Menjawab Soalan d) Latihan Menulis

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 14 Pelajaran Ketigabelas: Rehlah a) Dialog b) Latihan Menjawab Soalan c) Bilangan Dari 46 Hingga 48 d) Latihan Menulis Pelajaran Keempatbelas a) Baca Nas b) Latihan Bercakap * Jawab Soalan * Jawab Betul atau Salah c) Latihan Menulis * Susun Ayat * Sambung Huruf *Penuh Tempat Kosong Tahap Kesukar an M P S

Kuliah 2

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

9 4 2

1 2 2

10 6 4

10 6 4 20

1 2 1

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA PENGURUSAN PEMAKANAN HALAL TAHUN 1 SEMESTER 1 MHTS 1033 (SEJARAHPERUNDANGAN ISLAM) 3 JAM KREDIT MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Pen geta huan Penilaian Pen geta huan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Jumlah soalan Analisis Aras Kesukaran M P S Kefa ham an

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

KONSTRAK Unit TAJUK Pengenalan Sejarah Perundangan Islam

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

SOALAN ME

3 1

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 1.1 -Ciri-ciri Keistemewaan Syariah Islamiyyah

Kuliah

Tutorial

Amali

P 1

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

1 1

2 2.1 2.2

Fiqh dan proses perkembangannya Pengertian Hubungan fiqh dan syariah

3 1 1 1 3 1 1

2.3

Ciri-ciri Keistemewaan al-Fiqh alislami

3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2

Perkembangan perundangan Islam a.zaman Nabi s.a.w. di Mekah di Madinah 2 Cara pembinaan hukum Berlakunya peristiwa yang memerlukan hukum Sudah tiba masanya syara memperundangkan Sumber Perundangan 3 3

1 1 1 1 1

5 5.1 5.2 5.3

Asas perundangan Islam Ijtihad dan kesan dalam pembinaan hukum Ijtihad sahabat Dalil ijtihad

3 1 1 1 1

6 6.1 6.2

Nas al-Quran dan Sunnah Penulisan Quran zaman Nabi dan sahabat Pembukuan hadis dan Fattwa

3 1 1 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK Perundangan zaman sahabat Sumber perundangan Proses penulisan Quran Penulisan hadis

Kuliah 3

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

7 7.1 7.2 7.3

1 1 1

8 8.1 8.2

Cara sahabat mengenal pasti hukum Hukum yang sepakat Sebab-sebabperselisihan hukum dikalangan sahabat. Tokoh-tokoh ulama' mujtahid dan jasa-jasanya dari t dari kalangan sahabat. Zaid bin Sabit ,Abdullah b. Abbas Abdullah bin Masud Abdullah bin Amru Perundangan di zaman kemunculan mujtahid Keluasan jajahan takluk Faktor kegemilangan fiqh Tersebarnya riwayat hadis Kesan -kesan berluasan riwayat hadis Autoriti Perundangan Sumber perundangan Metodologi Pensyariatan Kemunculan Madrasah Ahli Ra'yu dan Ahli Hadis Usaha awal pembukuan Jasa dan peninggalan Mujtahid Perundangan dipertengan kuru ke empat. Perkembangan Fiqh dan sebabsebabnya Kemunculan mazhab

1 3

9 9.1 9.2 9.3

3 1

10 10.1 10.2 10.3

11 11.1 11.2 11.3

12 12.1 12.2 12.3

13 13.1

3 1

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

Peng etah uan

Penilaian

Peng etah uan

Aplik asi

Kefa ham an

Unit TAJUK 13.2 Perundangan zaman Taqlid Sebab merebaknya taqlid dikalangan fuqaha Penutupan pintu ijtihad Perannan fuqaha di zaman kini. M P S

Kuliah

Tutorial

Amali

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran M P S

Jumlah soalan

14 14.1 14.2 Tahap Kesukar an

3 5 2

3 5 2

6 10 4 20

2 3 1

2 3

Jumlah Soalan

Catatan:

M P S

MUDAH PERTENGAHAN SUKAR

Kefa ham an

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

SOALAN ME

3 S M

Kefa ham an

SOALAN MEQ

1 Analisis Sintesis Penilaian M 1 3 P 1 1 3 1 1 1 S Aras Kesukaran Jumlah Soalan S

Aplik asi

3 Analisis Sintesis Penilaia n S M SOALAN MEQ P S Aras Kesukaran 3 M P S Jumlah Soalan P Aplik asi S M P S Analisis Sintesis Penilaian Aras Kesukaran M Aplik asi Jumlah Soalan S SOALAN MEQ

Kefa ham an

Kefa ham an

3 3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 3 P S

Kefa ham an

Kefa ham an S SOALAN MEQ Analisis Sintesis Penilaia n M 3 P S Jumlah Soalan M P S Aras Kesukaran P Aplik asi S Analisis Sintesis Penilaian M P S Aras Kesukaran Jumlah Soalan M SOALAN MEQ Aplik asi S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P Aplik asi S Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P Aplik asi S 3 Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

Kef aha ma n Kefa ham an S M

Analisis Sintesis Penilaia n M 3 Jumlah Soalan P S

S M 2 SOALAN MEQ P S Aras Kesukaran P Apli kas i S Analisis Sintesis Penilaian M P S Aras Kesukaran Jumlah Soalan Aplik asi

SOALAN MEQ

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

Kefa ham an S

1 Analisis Sintesis Penilaian M M P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

SOALAN MEQ

Kefa ham an 1 S Analisis Sintesis Penilaian 2 M 3 2 Jumlah Soalan 6 2 2 2 P 2 S M SOALAN MEQ P S Aras Kesukaran P Aplik asi S Analisis Sintesis Penilaian M P S Aras Kesukaran Jumlah Soalan M SOALAN MEQ Aplik asi S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 Analisis Sintesis Penilaian M S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Jumlah Soalan Aras Kesukaran 3 P S

Kefa ham an

3 1 Analisis Sintesis Penilaian M M P Aplik asi S Jumlah Soalan 12 2 6 4 Aras Kesukaran 3 P S 1 S SOALAN MEQ

Kefa ham an

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN DIPLOMA SYARIAH

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 1 TS 21012 - LUGHAH ARABIYYAH I 2 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Analisis 1 1 1 1 1 1 1 3 2

KONSTRAK Unit TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

1 1.1 1.2 1.3

Pengertian kalimat dan jumlah jenis-jenis kalimat tanda-tanda isim dan fi'il jenis-jenis jumlah 2 2 2 1 1 1 1

al-muzakkar dan al-Muannah

3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

definisi fi'il (kata kerja) dan pembahagiannya Fi'il Madhi, Mudhori' dan Amar Thulasi wa ghairu thulasi Fi'il Mujarrad - Fi'il Mazid Fi'il Sohih - Fi'il Mu'tal Fi'il Lazim - Fi'il Mutaaddi Fi'il Jamid - Fi'il Mutasorrif

1 1

2 2 2 2

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Struktur fi'il (kata kerja) yang tak berubah Bina Fi'il Madhi Bina Fi'il Amar Bina Fi'il Mudori' Latihan-latihan M P S

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

Tahap Kesukar an

1 6

1 4 1

1 1

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN

: :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 1

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

TS 21203 TARIKH TASYRI' 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Aplik asi Kefa ham an Pen geta hua n Sintesis Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK 1 Pengenalan Subjek & Sesi Ta'aruf Pengenalan Sejarah Perundangan Islam Definisi Perundangan Islam Ciri-ciri Keistimewaan Syari'ah Islamiyyah

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah 3 Tutorial Amali

1 1

Fiqh dan Proses Perkembangannya Al-Fiqh Islami: Pengertian Fiqh Hubungan Fiqh dan Syariat Ciri-ciri Keistimewaan al-Fiqh alIslami Period Perkembangan Perundangan A) Tasyri' Zaman Nabi SAW - Keistimewaan Period Zaman Nabi - Pembinaan Hukum di Makkah - Perundangan Selepas Hijrah

Cara-cara Pembinaan Hukum: Berlakunya Peristiwa Yang Memerlukan Hukum Dari Syara' atau Timbulnya Persoalan Tentang Sesuatu Hukum Sudah Tiba Masanya Syara' Memperundangkan Hukum-hukum Autoriti Perundangan Sumber Perundangan Metodologi Pensyariatan

Asas-asas Perundangan Islam Ijtihad Pada Zaman Nabi SAW dan Kesannya Dalam Pembinaan Hukum Ijtihad Sahabat Ayat dan Hadis Hukum Dalam AlQuran Uslub Nas-nas Al-Quran dan AsSunnah Tidak Ada Khilaf Pada Zaman Nabi SAW Penulisan Pada Zaman Nabi SAW

3 1

Tasyri' Zaman Sahabat: Sumber Perundangan Proses Pengumpulan dan Penulisan Al-Quran Pembukuan Al-Hadith dan Fatwa Para Sahabat Cara-cara Sahabat Mengenal Pasti Hukum Pendekatan Yang Tepat Dalam Mengenali Hukum Syara' Sebab-sebab Perselisihan Hukum Di Kalangan Sahabat

Jasa dan Peninggalan Para Sahabat Tokoh-tokoh Mujtahid di Kalangan Sahabat: i) Zaid Bin Thabit ii) Abdullah Bin Abbas iii) Abdullah Bin Mas'ud iv) Abdullah Bin 'Amru al-'Asr Tasyri' Zaman Pembukuan dan Kemunculan Imam Mujtahid Keluasan Skop Fiqh dan sebabsebab Perbezaan Pendapat Faktor-faktor Zaman Kegemilangan Al-Fiqh Tersebar Periwayatan Hadis dan Sebabnya Kesan-kesan Berleluasanya Periwayatan Hadis Autoriti Perundangan Sumber perundangan Metodologi Pensyari'atan

10

1 1 1

11

12

Kemunculan Madrasah (Aliran) ahli al-Ra'yi dan Madrasah ahli al-Hadith Usaha awal Pembukuan Jasa dan Peninggalan Imam Mujtahid

Tasyri' Pada awal Kurun Kedua Hijrah Hingga Pertengahan Kurun Yang Keempat

13

Perkembangan Fiqh dan Sebabsebabnya Kemunculan Mazhab-mazhab Tasyri' Zaman Taqlid dan Jumud Kesungguhan dan Inisiatif Ulama' di Zaman Taqlid Sebab-sebab Merebaknya Taqlid di Kalangan Fuqaha'

3 1 1 1

14

Penutupan Pintu Ijtihad Peranan Fuqaha' Pada Zaman Ini

Tahap Kesukar an

M P S

5 5 2

5 1 2

Jumlah Soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

TS 21113 - USUL FIQH 1 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Pen geta huan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 pengenalan tentang ilmu usul fiqh dari segi bahasa dari segi istilah perbandingan dengan ilmu fikh sejarah usul fiqh pencetusan latar belakang pensetus sumber hukum syarak al-Quran al-sunnah al-Ijma' al-Qiyas pengertian hukum dan bahagiannya hukum taklifi hukum wadhie perbezaan pendapat dalam pembahagian hukum taklifi antara hanafi dan syafie pengertian hakim (penentu undangundang) asas-asas pemahaman jumhur ulama' asas pemahaman muktazilah pengertian al-Mahkum fih (perbuatan manusia) syarat perbuatan yang dipertanggungjawabkan jenis-jenis kesulitan yang timbul dari pelaksanaan tanggungjawab jenis-jenis kesulitan dalam perbuatan hubungkait antara hak Allah dengan hak manusia dalam perbuatan Pengertian Al-Mahkum Alaih

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

P 1

P 1 1 1

1 1/2 1 1/2 3

1 1 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1/2 1 1/2 3

3 3

1 1/2 1 1/2 3 3

7.1 7.2 7.3

Syarat-syarat individu Jenis-jenis pelaksanaan hukum yang termampu oleh individu halangan-halangan (mawani') pada individu dalam pelaksanaan hukum

1 1/2 1 1/2 3

Tahap Kesukar an

M P S

1 6 2

2 8 1

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEM 1 KIST 21512 ( ENGLISH 1 ) 2 MCQ 20 SOALAN (30%) MEQ 2 SOALAN (20%) SOALAN MCQ Peng etahu an Kefa hama n Aplik asi Sintesis Analisis

Unit TAJUK CVS 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 Grammar Parts of speech

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Modals , Gerunds and Infinitives Comparisons : Adjectives and Adverbs Articles Tenses Listening Main Idea and Specific Information Note-Taking Summarizing and Paraphrasing Speaking Using social conversations and interactions Asking for information Expressing Presentation skills Reading Skimming and scanning Understanding sense of relationship Distinguishing main ideas from supporting details Understanding non-linear texts Distinguishing the relevant from irrelevant Writing 2 2 2 2

3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5

1 1 1 1 2

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

5.1 5.2 5.3 Tahap Kesukar an

Planning the essay and generating ideas Organizing ideas in the text Memo writing M P S

2 2 1 1 1

Jumlah Soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

MPW 1113 (BAHASA MELAYU) 3 MCQ 40 SOALAN (30%) MEQ 2 SOALAN (20%) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Sintesis Analisis

Unit TAJUK 1 peranan bahasa melayu dasar bahasa

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

2 2.1

fungsi bahasa melayu kedudukan dan taraf bahasa melayu di malaysia sistem ejaan dan sebutan baku bahasa melayu sistem ejaan bunyi dan huruf pola keselarasan vokal ejaan kata pinjaman ejaan kata pinjaman penulisan kata sendi nama penggunaan tanda baca penulisan kata ganti nama singkat penulisan partikel penulisan kata berimbuhan penulisan kata ganda

2.2 2.3

sebutan baku prinsip dan dasar bahasa baku sistem ejaan dan peristilahan peristilahan kata umum bahasa melayu unsur dan proses tatabahasa dalam peristilahan istilah singkatan dan lambang kaedah pengejaan istilah pinjaman

3 3.1 3.2

tatabahasa pengenalan,definisa dan bidang tatabahasa morfologi definisi bidang morfologi bentuk kata

proses pembentukan kata golongan kata 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 sintaksis dinamika dan apresiasi bahasa ragam laras bahasa retorik gaya bahasa kesantunan bahasa komunikasi di khalayak bentuk-bentuk komunikasi di khalayak penyediaan teks pidato/ syarahan/perbahasan dan forum penulisan

4.8

Tahap Kesukar an

M P S

Jumlah soalan

ESIFIKASI UJIAN

MA SYARIAH

MCQ Peng etah uan Penilaian Jumlah soalan Kefa ham an Aras Kesukaran M P S

SOALAN MEQ Penilaian Aplik asi Sintesis Analisis Jumlah Soalan 1 1 1 1 1 3 Aras Kesukaran M P S

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 1

3 14 3

3 14 3 20 1

1 1

MCQ Penilaian M 1 1 1 1

Jumlah soalan M

Aras Kesukaran

1 S 1 P 1 Pen geta hua n S M 1 P Kefa ham an S Analisis Sintesis Penilaian M Jumlah Soalan M SOALAN MEQ P Aplik asi S Aras Kesukaran P S

1 1 1 1

1 1 1

10 6 4

10 6 4 20

1 1 1 2 1

1 3 2

1 3 2 6

MCQ Penilaian Pen geta huan Jumlah Soalan Kefa ham an Aras Kesukaran M P 2 1 1 1 1 1 S

SOALAN MEQ Penilaian Sintesis Analisis Jumlah Soalan Aras Kesukaran M P S Aplik asi S M P S

3 14 3

3 14 3 20 3 3 3

MCQ Peng etahu an Penilaian Kefa hama n Jumlah Soalan Aras Kesukaran M P S

SOALAN MEQ Penilaian Aplik asi Sintesis Jumlah Soalan 5 5 1 5 5 5 1 5 Analisis Aras Kesukaran M P S

1 1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 2

2 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

MCQ Penilaia n M 1 Jumlah Soalan 20 M Analisis Sintesis Penilaia n 1 Jumlah Soalan P S 1 M P S M P S 3 1 2 Aras Kesukaran M P S 30 20 10 5 5 Aplik asi Kefa ham an Peng etah uan SOALAN MEQ P S 5 5 10 1 Aras Kesukaran

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 2 TS 22022 BAHASA ARAB II 2 JAM MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Analisis Analisis

Unit

KONSTRAK TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial 4 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 1 Amali M

P 1

P 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mufrad- Muthanna - Jama' Jenis-jenis Jama' MuzakkarMaunnas Mubtada dan Khabar Isim Maqsur dan isim manqus Isim Nakirah dan Makrafah Isim Alam Isim Isyarat Isim Mausul dan silah Mausul Al Muarraf bil idhafah Ta'nis Al-fi'li maal Al-fa'il watazkiruhu Isnad Al-Fi'li ila Al-Dhomair Latihan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Tahap Kesukar an

M P S

1 3 1

3 4 2

2 3 1

Jumlah Soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

TS 22163 - FIQH MUAMALAT 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 5 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Aplik asi S M P S Kefa ham an M P Pen geta hua n M P S 1

KONSTRAK Unit TAJUK 1 sistem pemilikan harta dan pembahagiannya definisi harta antara hak dan manfaat

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali

pembahagiaan harta harta yang ada nilai harta yang tidak ada nilai harta tetap 3 1

harta boleh alih harta yang kira secara nilaian harta yang kira secara seumpama 3 1

milik dan pemilikan definisi milik antara milik dan harta harta yang boleh dan tidak boleh dimiliki 2

pembahagiaan milik milik ain atau manfaat sahaja sebab, hukum dan berakhirnya mi;ik manfaat 3 1 1

hak irtifak Definisi hak mendapat 2

hak meninggikan bangunan hak berdinding jiran

sebab kewujudan hak irtifak perbezaan antara manfaat dari hak irtifak milik sempurna (tam) ciri-ciri milik sempurna status dan batas hak pemilikan sebab-sebab milik sempurna

1 1

10

Syuf'ah definisi pensyariatannya sebab-sebab untuk mendapat syufah 3 1

11

martabat-martabat syuf'ah syufah lebih daripada satu syarat-syarat mendapat syuf'ah 3 1

12

Teori akad pengertian akad, tasarruf dan iltizan pembentukan akad, ijab dan kabul 3 1

13

syarat untuk membentuk akad khiyar rujuk 3 1 ibarat yang satu dan kesannya dalam membantuk akad

14

sighah akad definisi 3

3 menyata kehendak melalui lafaz dan selainnya mahal akad dan syratnya 15 akid (pelaku akad) kelayakan (aqkhliyah), wujud, ada, kesempurnaan dan kekurangan halangan kelayakan wilayah, pembahagiaan dan syaratsyarat keatas harta tindakan wali 16 wakalah definisi, rukun, syarat dan pembahagiaan wakalah berbilang wakil hukun akad wakalah hubungan wakil dengan penerima wakil tamat wakalah 3

1 1 1 1 1

1 3

1 1

Tahap Kesukar an

M P S

2 2 2

4 4

3 2 1

Jumlah soalan

LAN MCQ Sintesis Penilaia n

LAN MCQ

Sintesis

Penilaia n

Jumlah Soalan 4 6 20 10 1 1 M

M Jumlah soalan

Aras Kesukaran

Aras Kesukaran M P S

Analisis

Sintesis

Penilaia n

Jumlah Soalan 7

1 2 1 1 P S 1 1 M 1 1 P 1 1 S M P 1 1 S 2 3 2

Pen geta hua n

Peng etah uan

Kefa ham an

Kefa ham an

SOALAN MEQ

SOALAN MEQ

Aplik asi

Aplik asi

Analisis Sintesis Penilaia n

Aras Kesukaran

Jumlah Soalan

Aras Kesukaran M P S

9 8 3 20

1 2 2 1

1 4 1 6

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 3 TS23032 - AL- LUGHAH ARABIYYAH III 2 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) : 6 soalan kecil SOALAN MCQ Apli kasi pen get ahu an Kef aha ma n Analisis Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali

S 1

1 1.1 1.2 1.3

Isim-isim yang tidak berubah Isim Afal Isim Istifham Isim Dhomair

2 2 2 2 1

1 1

Isim-isim yang berubah Isim Muthanna 1 1 1 1 1 1 1

2.2 2.3 2.4

Isim Jamak Muzakkar Isim Jamak Muannath Al-Asma Al-Khamsahl

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Alamat-alamat berubah Rafa Jazm Majrur Al-Fail Naib Fail Isim Fail-Isim Maful Mizan sorfi Latihan-latihan M P S 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahap Kesukar an Jumlah Soalan KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

TS 23133 ULUM AL-QURAN 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) - 9 soalan kecil SOALAN MCQ Kefa ham an Pen geta hua n Apli kasi S M P S

Unit TAJUK

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali

pengenalan mengenai subjek secara ringkas pengertian ulum al-Quran: bahasa dan istilah zaman rasulullah dan sahabat tahap kedua : tahap persediaan ke arah penulisan bentuk buku tahap ketiga: tahap penulisan dalam bentuk buku zaman tabi'in wahyu: pengertian wahyu; bahasa dan istilah jenis-jenis wahyu cara wahyu diturunkan kepada nabi penurunan dengan cara al-iha' penurunan dengan cara al-Muuha Bih nuzul al-Quran: pengertian nuzul alQuran bahasa dan istilah cara nuzul al-Quran: tanzilul Quran jumlatan atau sekaligus tahap pertama hikmat penurunan di luh mahfuz tahap kedua : hikmah penurunan dari luh mahfuz ke baitul izzah tanzil al-Quran secara munajjaman atau beransur-ansur hikmah penurunan beransur-ansur asbabun nuzul (sebab turunnya ayat al-Quran) pengertian asbabun nuzul bahasa dan istilah cara mengetahui asbabun nuzul riwayat dan ungkapan sebab nuzul faedah mempelajari asbabun nuzul pembahagian nuzul al-Quran ayat-ayat umum dan khusus umum lafaz dan khusus sebab mengetahui ayat awal dan akhir diturunkan faedah mempelajari mengetahui ayat awal dan akhir diturunkan ayat-ayat pertama diturunkan ayat-ayat akhir yang diturunkan mengetahui ayat-ayat makki dan madani pengertian makki dan madani pengetahuan tentang makki dan madani ciri-ciri ayat makki ciri-ciri ayat madani faedah-faedah mengetahui ayat makki dan madani pengumpulan al-Quran dan penjagaannya

1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

pengumpulan al-Quran dan penjagaannya pada zaman nabi pengumpulan pada zaman Abu Bakar pengumpulan pada zaman Uthman perbezaan antara pengumpulan pada masa Abu Bakar dan Uthman tertib surah serta pendapat ulama tentangnya tertib ayat serta pendapat ulama' tentangnya ayat Rasm Uthmani tafsir dan ta'wil: pengertian tafsir dari segi bahasa dan istilah pengertian ta'wil dari segi bahasa dan istilah perbezaan tafsir dan ta'wil ilmu tafsir dan sumber pengambilannya

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

Tahap Kesukar an

M P S

1 4 2

2 6 1 4

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 1 SEMESTER 3 MSS 23323 - AYAT AL-AHKAM 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%)

P en ge ta hu an

K ef ah a m an

A pli ka si M P S 1

KONSTRAK Unit TAJUK

Kuliah

Tutorial

Amali

1 1.1 1.2 1.3

Mengahwini wanita musyrik Huraian makna lafaz Hukum mengahwini wanita musyrik Kategori wanita musyrik yang diharamkan Talak dalam Islam Huraian makna lafaz Sebab-sebab nuzul ayat hukum-hukum fiqh hukum iddah makna quru' hukum tebus talak hukum khulu' 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2 1 1 1

1 1

Analisis 1

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

SOALAN MCQ

2.8 2.9

hukum talak tiga dalam satu lafaz hukum cina buta Meminang wanita dan kewajipan mahar hukum berkahwin dalam tempoh iddah hukum mat'ah Berperang dalam islam hukum berperang hukum berperang didalam tanah haram makna melampau dalam ayat Poligami huraian makna lafaz sebab-sebab nuzul hukum poligami hikmah pensyariatan poligami M P S

2 2 1

3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 Tahap Kesukar an

1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 3

1 1 1 1

2 5 2 1

1 1 3 2

Jumlah Soalan

cil

cil III

ALAN MCQ Sintesis Penilaia n M 7 1 1 1 2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 Aras Kesukaran 10 3 1 1 S 3 7 20 10 Jumlah soalan M

ALAN MCQ

Sintesis

Penilaia n

Jumlah Soalan

Analisis

Sintesis

Penilaia n 1 1

Jumlah Soalan 3 1 1 1

Aras Kesukaran M P S P Pen get ahu an S 1 1 1 1 M P Kef aha ma n S M 1 1 P Apli kasi S SOALAN MEQ Analisis Sintesis Penilaia n M Aras Kesukaran P 1 1 1 1 Jumlah Soalan S

Pen geta hua n

SOALAN MEQ

Kefa ham an

Apli kasi

Aras Kesukaran M P S

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

3 13 4

3 13 4 20

1 3 3

3 6

3 6

ALAN MCQ Penilaia n Sintesis

Penilaia n

Sintesis

Analisis

Aras Kesukaran

SOALAN MEQ P en ge ta hu an K ef ah a m an A pli ka si

Aras Kesukaran M P S

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

Jumlah Soalan

Jumlah soalan

1 2

6 10 4

6 10 4 20 1

1 1

1 1 1

1 1 1 3

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

MS 25343 - ULUM AL-HADITH 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etahu an

Unit TAJUK 1 1.1 1.2 1.3

Kuliah

Tutorial

Amali

P 1

Mukadimah Pembahagian ulum al-hadis Hadis Riwayat Hadis Dirayat 3 1

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Sejarah Perkembangn Ulum alhadis peringkat pertama 3 Peringkat ke dua Peringkat ke tiga Peringkat ke empat 1

2.5 Peringkat ke lima 2.6 Peringkat ke enam 1

3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.5

Jenis-jenis Ilmu al-hadis Ilmu Mizan al-hadis Ilmu Ma'rifah al-sahabah Ilmu Tarikh al-ruwah Ilmu ta'wil Mushkil al-hadis Ilmu Nasikh dan Mansukh

4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.3 6.4

Pengertian Al-musnad Al-isnad Al-khabar Al-athar Pembahagian ilmu hadis Al-mutawatir Al-ahad Penjelasan hadis Mutawartir Pembahagian hadis Ahad Al-aziz Al-ghorib 3 6.2 Al-mansyur 1 1 3 1 1

Analisis 1

KONSTRAK

Aplika si

Kefah aman

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

Pembahagian Khabar yang diterima (Maqbul) Hadis sahih lizaatihi Hadis sahih lighairihi Hadis sohih lizatihi Hadis hassan lighairihi Khabar ahad yang diterima dengan syarat 1 Khabar mardud li snadihi (yang ditolak disebabkan kecatatan pada sanadnya) Pengertian hadis dhoif Hadis muallaq (tergantung) Hadis mursal (hilang peringkat sanad Hadith mua'ddhol (yang diubahsuai) Hadis munqoti' (terputus) Hadis mudallas (pembohongan) Hadis mursal khafi Khabar al-mardud li ruwwah (yang ditolak disebabkan kecacatan pada perawi) Sebab-sebab kecacatan pada perawi Hadith maudu'(rekaan) Hadith al-matruk (yang di tinggalkan) Hadith al mungkar Hadith al-ma'ruf Hadith al mua'llal Hadith mudraj Hadith al-mudhorib Hadith al-maqlub Hadith al-musahhaf Hadith al-muharraf Hadith al-syaz 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.1 9.11 9.12

10 10.1 10.2 10.3

Menerima dab meriwayat al-hadis Kelayakan perawi Cara menerima dan meriwayat alhadis Rijal al-hadis 1 3 1

11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

Al-jarhu wa al-ta'dil Pengertian Sejarah ilmu al-jarhu wa al-ta'dil Asas dan dasar Syarat orang yang melakukan aljarhu wa al-ta'dil Martabat-martabat ta'dil dan tajrih

12 12.1 12.2 12.3 12.4 Tahap Kesukar an

Periwayatkan dan adab-adabnya Tatacara mengambil hadis Tatacara menyapaikan hadis Adab-adab seorang perawi Adab-adab penuntut ilmu hadis M P S 1 1 1 4 5 2 5 1

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN ( 2 ) SEMESTER 4 TS 23173 ( FIQH AL-MUNAKAHAT ) 3 JAM MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ - 3 SOALAN ( 30 % ) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Analisis

Unit

KONSTRAK TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

Nikah & Perkara Yang Berkaitan Dgnnya i-Nikah ii-Hukum Perkahwinan iii-Kedudukan Keluarga & Penjagaannya iv-Permpuan Yang Haram dikahwini v-Hukum Poligami & Hikmatnya vi-Mukadimah Perkahwinan vii-Rukun-rukun Nikah viii-Mas Kahwin ix-Akad Nikah dan Kesannya x-Pembahagian Giliran Bermalam xi-Nusuz xii-Kecacatan Yang Membolehkan Fasakh

2 2 2 2 1 6 2 2 1 2 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Talak & Perkara Yang Berkaitan Dgnnya i-Talak ii-Rujuk iii-Ila', Zihar dan Li'an iv-Edah NAFKAH & YG BERKAITAN DGNYA i-Nafkah - Takrif Nafkah - Jenis-jenis Nafkah

3 3 2 2

1 1 1

3 3

1 1

PENJAGAAN ANAK & HUKUMNYA i-Pengertian Hadhanah ii-Siapakah lebih berhak menjaga iii-Sebab Ibu lebih berhak menjaga

3 1 1 1

Tahap Kesukar an

M P S

7 4 3

1 3 2

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER IV TS 24042 - LUGHAH ARABIYYAH IV 2 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK 1 Al-Mansubat min al-Asma maf' ulum Bih maf' ulum Mutlaq maf' ulum Maah Maf' ulum Li Ajlih

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M 1 2 2 2 2 1

1 1 1 1

Al-Majrurat min Al-Asma Majrurat bi Harfil Jar Majrurat bil- idhofah latihan-latihan 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

At tawabi dan jenis-jenisnya Na'at Taukid

Ataf Badal Al-hal 4 Masdar Thulathi Masdar Ghair Thulathi Al-Muthanna

1 2 2 2 2 3 1 1 1 1

1 1

Tahap Kesukar an

M P S

7 6

1 4 2

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER IV TS 22123 - USUL FIQH II 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etah uan Aplik asi Kefa ham an Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK 1

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

Mukadimah Kuliah Usul Fiqh II Pengenalan tentang istinbat hukum melalui kefahaman teks syara' dan sudut bahasa Kaedah bahasa sebagai method istinbat dan teks syara' Kaedah Pertama: Method Pengambilan Makna Nas. Ibarat Nas (Makna yang tersurat) Isyarat Nas (Makna yang tersurat) Dilalat Nas (Keutamaan makna nas) Iqtidha' Nas (Penyempurnaan makna nas) Kaedah Kedua: Mafhum Mukhalafah (Faham sebalik) I. Mafhum wasf (kefahaman sifat) II. Mafhum al-ghayah (kefahaman tempoh/ jarak/ waktu) III. Mafhum as-syart (kefahaman syarat) IV. Mafhum al-'adad (kefahaman bilangan) V. Mafhum al-laqab (kefahaman gelaran) 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1

1 1 1

Jenis mafhum mukhalafah yang disepakati sebagai hujah Jenis mafhum mukhalafah yang disepakati sebagai bukan hujah Jenis mafhum mukhalafah yang disepakati oleh ulama' samada hujah atau tidak Kaedah Ketiga: Kejelasan Hujjah Nas dan Tingkatannya Pengenalan kaedah Ciri-ciri kejelasan hujjah Asas perbezaan antara kejelasan hujjah dan ketidak jelasan hujjah Asas perbezaan tingkatan dalam bahagian kejelasan hujjah dan ketidak jelasan hujjah Tingkatan kejelasan hujjah

1 3 1

Takwil Mufassar Muhkam Kaedah Keempat: Ketidak jelasan hujjah nas dan tingkatannya Pengenalan kaedah Ciri-ciri ketidak jelasan hujjah Asas perbezaan antara kejelasan hujjah dan ketidak jelasan hujjah Asas perbezaan tingkatan antara kejelasan hujjah dan ketidak jelasan hujjah Tingkatan ketidak jelasan hujjah 3 3

1 3

Musykil Mujmal Mutasyabih Kaedah Kelima: Musytarak dan penghujahannya Kedah Keenam: 'Am dan Penghujahannya Kaedah Ketujuh: Khas dan penghujahannya M P S 3 1

3 3 3 1 1

Tahap Kesukar an

1 6 2

2 8 1

Jumlah Soalan

ALAN MCQ Sintesis Penilaian M Aras Kesukaran Peng etahu an P S Jumlah Soalan M P S

1 1

M P S M Kefah aman

SOALAN MEQ

Analisis Sintesis Penilaian M

Jumlah Soalan

Aplika si S Aras Kesukaran P S

7 12 1 20 1 6 1 1 3

ALAN MCQ Penilaian Peng etah uan Sintesis Kefa ham an Jumlah soalan Aras Kesukaran M P S

SOALAN MEQ Penilaian Aplik asi Sintesis Aras Kesukaran M P S Jumlah Soalan Analisis

2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1

8 7 5 20

7 10 3

ALAN MCQ Penilaian Kefa ham an Sintesis Jumlah soalan Aras Kesukaran M P S Peng etah uan

SOALAN MEQ Aplik asi Penilaian Sintesis Jumlah Soalan Analisis Aras Kesukaran M P S

ALAN MCQ Sintesis Penilaian M 1 1 1

Aras Kesukaran

Jumlah soalan 2 8 20 10 1 M

SOALAN MEQ

Analisis Sintesis Penilaian M

Jumlah Soalan

1 S 1 1 P Peng etah uan S 2 M 2 P Kefa ham an S M P Aplik asi S Aras Kesukaran P S 6 3 3

1 1

1 1

3 14 3

3 14 3 20 3 3 3

PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : :

TAHUN 2 SEMESTER 5 TS 25052 BAHASA ARAB V 2 JAM MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Aplik asi S M P S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 1 1 2 SOALAN MCQ Aplik asi S M P S Kefa ham an S M P 1 1 Pen geta hua n Kefa ham an S M P 2 1 1 1 1 1 3 Pen geta hua n M P 1 3

KONSTRAK Unit TAJUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kana wa Akhawatuha Inna Wa Akhawatuha La An-Nafiah lil Jins Al- Ighra' Wattahzir Wa_Al-Ikhtisas Hamzah Wasal dan Hamzah Qata' Isim Zaman ,Isim makan dan Isim Alat Azzarf - Mutasarrif Wa Ghari mutasarrif At-Tasghir Jama' Qillah Dan Jama' kasrah

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah 4 4 2 4 2 2 4 2 2 Tutorial Amali

Tahap Kesukar an

M P S

Jumlah Soalan

KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : :

MS 25343 - HADITH AL-AHKAM 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%)

Unit TAJUK 1 1.1 1.2 1.3

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

Allah Mengangkat Ilmu dengan Mematikan Ulamak': Huraian Lafaz Huraian Hadis Ulama' dan kedudukannya.

3 1

2 2.1 2.2 2.3

Peranan Ulama' dan Kedudukannya Kepentingan Ilmu Kepada Pemimpin. konsep Kesesatan Hukum

2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Pengajaran Hadis Dengki Yang Diharuskan: Huraian lafaz huraian Hadis: Definisi Dengki Berlumba-lumba dalam Amal Kebajikan Berlumba-lumba dalam menuntut Ilmu Menggunakan Harta di Landasan Syara' Hukum Pengajaran Hadis ImanBertambah Dan berkurang huraian Lafaz Huraian Hadis definisi Iman Hubungan Iman Dengan Tindakan Manusia 3 Iman Menyebabkan Tidak Kekal dalam Neraka perbuatan Maksiat Hukum pengajaran Hadis Hutang Jenazah Huraian Lafaz sebab-sebab Wurud Huraian Hadis: Tanggungjawab Masyarakat mengurus Jenazah Konsep berhutang dan Memberi Hutang Amalan Berhutang Menurut Perspektif Islam Jenazah Yang dilunaskan Hutangnya Bebas Daripada azab Hukum pengajaran Hadis Serdahana Dalam Ibadat Huraian Lafaz Sebab-sebab Wurud Huraian Hadis Melampau Dalam Beribadat Definisi dan Konsep Zuhud Menunaikan Hak Rohani Dan Jasmani Hukum Pengajaran Hadis Tabiat Wanita & Perangainya Huraian Lafaz 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1

4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

1 3

8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1

1 1 1

10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7

Huraian Hadis Pergaulan dengan Isteri Mendidik Isteri Tanggungjawab Suami Isteri Krisis Rumahtangga & kesannya Hukum Pengajaran Hadis Tegahan Jualan Secara Tipu huraian Lafaz Huraian Hadis bentuk-bentuk Jual Beli Berunsurkan penipuan Etika Jual Beli Dalam Islam Kesan penipuan Terhadap Masyarakat hukum Pengajaran Hadis

3 1

1 3

1 3

Tahap Kesukar an

M P S

1 1 1

4 5

2 5

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER 5 MS 26373 PRINSIP EKONOMI ISLAM 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Kefa ham an Pen geta hua n Apli kasi S M P S

Unit

KONSTRAK TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah 3 Tutorial Amali M

Pengenalan Definisi, Sifat dan skop ekonomi Islam Asal-usul Ekonomi Islam Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Sifat Hukum-hukum Ekonomi Sumber-sumber Hukum Ekonomi Islam Al-Quran Sunnah dan Hadis

1 1

Ijma' Qiyas dan Ijtihad Prinsip-prinsip Hukum Yang Lain

3 1

Mazhab-mazhab Fiqh dan Implikasi Semasa dan Ekonomi

Pengguna Dan Gelagat Pengguna Prinsip Penggunaan Dalam Islam Peraturan Islam Mengenai Makanan Kehendak dan Susunan Keutamaan Dalam Islam Sifat Gelagat Pengguna Faktor Pengeluaran dan Konsep Hakmilik Prinsip Pengeluaran Faktor-faktor Pengeluaran Tanah Buruh

3 1 1 1

3 1 1 1 3 1 1 1

Modal Pengurusan/ Keusahawanan Konsep Pemilikan Persendirian Dalam Islam

Beberapa Masalah dan Isu-isu Berkenaan Faktor Pengeluaran Sistem Pemilikan Tanah Dalam Islam Polisi Kependudukan Dalam Islam Perhubungan Perindustrian Dalam Islam Rundingan Kolektif dan Hak Mogok Dalam Islam Pengagihan Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Islam Sewa dan Upah Dalam Islam Sewa dan Bunga

3 1 1

10

Upah dalam Islam Riba, Kadar Bunga dan Untung Riba dan Bunga

3 1

11

Mengapa Bunga Dibayar Teori Modal Menurut Islam Langkah-langkah Pengagihan Faraid dan Kepentingannya dari Segi Ekonomi Prinsip Asas Kepentingan Ekonomi Cukai Harta Pusaka dan Penyertaan Kaum Wanita Pelaburan dalam Islam

3 1

12

13

Pelaksanaan Insurans Sekarang dan Syariat Islamiah Konsep zakat dan Kepentingannya Operasi Bank-bank Islam dan Konsep Perniagaannya M P S

14

Tahap Kesukar an

6 2 2

4 4 2

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER 5 TS 25183 FIQH JENAYAH 3 JAM SEMINGGU MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Pen geta huan Aplik asi S M P S Kefa ham an S M P 1 1 1 1 1 1 1

KONSTRAK Unit TAJUK Pengertian Ilmu Jenayah dalam Islam Definasi jenayah 1.1 Hukum menurut quran dan Sunnah Pembahagian jenayah Jenayah membunuh Jenis pembunuhan Pembunuhan sengaja Syarat-syarat Hukum-hukumnya

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

3 1

3 1

2 2.1 2.2 2.3

Perkembangan perundangan Islam a.zaman Nabi s.a.w. di Mekah 3 3.1 3.2 3.3 Cara pembinaan hukum Berlakunya peristiwa yang memerlukan hukum Sudah tiba masanya syara memperundangkan Sumber Perundangan Asas perundangan Islam Ijtihad dan kesan dalam pembinaan hukum di Madinah

2 3

4 4.1 4.2

Ijtihad sahabat 5 5.1 5.2 5.3 Nas al-Quran dan Sunnah Penulisan Quran zaman Nabi dan sahabat Pembukuan hadis dan Fattwa Perundangan zaman sahabat Sumber perundangan Proses penulisan Quran Penulisan hadis Cara sahabat mengenal pasti hukum 7 7.1 7.2 7.3 Tokoh-tokoh ulama' mujtahid dan jasa-jasanya dari t 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 Kemunculan Madrasah Ahli Ra'yu dan Ahli Hadis Usaha awal pembukuan Jasa dan peninggalan Mujtahid Perundangan dipertengan kuru ke empat. 11 11.1 11.2 11.3 Perkembangan Fiqh dan sebabsebabnya Kemunculan mazhab Perundangan zaman Taqlid Sebab merebaknya taqlid dikalangan fuqaha Penutupan pintu ijtihad Perannan fuqaha di zaman kini . M 3 3 1 3 Kesan -kesan berluasan riwayat hadis Autoriti Perundangan Sumber perundangan Metodologi Pensyariatan 3 1 Perundangan di zaman kemunculan mujtahid Keluasan jajahantakluk Faktor kegemilangan fiqh Tersebarnya riwayat hadis 3 dari kalangan sahabat. Zaid bin Sabit ,Abdullah b. Abbas Abdullah bin Masud Abdullah bin Amru 3 1 Sebab-sebabperselisihan hukum dikalangan sahabat. Hukum yang sepakat 1 3 Dalil ijtihad

1 3

6 6.1 6.2

12 12.1 Tahap Kesukar an

Tahap Kesukar an

P S

5 2

5 2

Jumlah Soalan

SOALAN MCQ

SOALAN MCQ

1 Sintesis Penilaia n Penilaian 7 1 1 1 1 2 1 M M 8 1 1 1 1 1 3 Jumlah Soalan 5 8 7 20 M 2 1 1 P 1 S 1 M Pen geta hua n 1 1 P 5 1 1 1 1 1 S S M P S M P Jumlah soalan Pen geta hua n Aras Kesukaran Aras Kesukaran Sintesis 1 1 Analisis Sintesis Penilaia n 1 1 M P P Kefa ham an 1 Kefa ham an 1 S S M M 1 1 SOALAN MEQ SOALAN MEQ P P Aplik asi Aplik asi S S Analisis Sintesis Penilaian M 2 2 4 Aras Kesukaran Aras Kesukaran P P 2 1 1 S S

Analisis

Analisis

AM

SOALAN MCQ 1 Analisis Sintesis Penilaia n M

Jumlah soalan 1 7 20 12 M

Aras Kesukaran

1 S Analisis Sintesis Penilaia n M P 1 1 S M 1 P Kefa ham an S M 1 SOALAN MEQ P Apli kasi S 3 Aras Kesukaran P S 1 Pen geta hua n

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

10 6 4

10 6 4 20

1 2 1

1 1

2 2 2

SOALAN MCQ Penilaian Pen geta huan Sintesis Kefa ham an Jumlah soalan Analisis Aras Kesukaran M P S

SOALAN MEQ Penilaian Aplik asi Sintesis Analisis Aras Kesukaran M P S

P 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1 1

6 10 4

10 4 20

4 1

3 1

Jumlah Soalan

Jumlah Soalan

Jumlah Soalan

Jumlah Soalan

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER 6 ES 20773 FALSAFAH HUKUM ISLAM 3 MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Kef aha man Pen geta hua n Apli kasi Analisis

KONSTRAK Unit TAJUK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

pengertian dan sumber hukum islam definisi syariat, tasri' dan fiqh sumber hukum islam Al-Quran As-Sunnah Al-Ijma' 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

tujuan dan ciri-ciri hukum islam tujuan syara' dalam menetapkan hukum memelihara agama memelihara jiwa memelihara akal memelihara keturunan memelihara harta dan kehormatan ciri-ciri (khusus) Tasri' Islam

2 2 2 2 3 2 1 1 1

falsafah ibadah dalam islam definisi dan tujuan ibadah falsafah solat falsafah zakat falsafah puasa falsafah haji falsafah hukum Islam dalam berbagai bidang falsafah hukum dalam jenayah falsafah hukum dalam institusi wakaf islam dan negara 2 3 2 2 2 1 1 1 1

1 2 2 2

1 3 7 2 3 4 1

Tahap Kesukar an

M P S

Jumlah Markah

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit

: : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 2 SEMESTER 6 MS 26213 (FARAID) 3 JAM SEMINGGU

Jenis Soalan

MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Aplik asi Kefa ham an Pen geta hua n Analisis

Unit

KONSTRAK TAJUK -Pengenalan subjek tentang pembahagan pusaka dan . kedudukanya sebagai satu cabang pengajian hukum . Sejarah pembahagian pusaka dan perkembangannya Definisi ilmu Faraid Hukum mempelajari Hukum membahagi pusaka Sember hukum

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah Tutorial Amali M

1.1

1 1 1

1.2

Rukun-rukun pusaka Syarat pusaka Mati muwaris Hidup waris Tidak ada halangan 3 1

1.3

Halangan -halangan mempusakai Perhambaan Pembunuhan Berlainan agama Sumber Perundangan Berlainan negara Sebab-sebab mempusakai Wala' Keturunan Perkahwinan Orang yang berhak menerima pusaka Ahli waris golongan lelaki Ahli waris golongan wanita Waris berkumpul lelaki dan wanita Fardhu yang ditetapkan oleh syara' Asal masalah dalam pengiraan Faraidh 3 3

2 1

2.1

3 1

1 1

2.2

Waris yang menerima furudh sajaha Waris yang menerima furudh dan asabah Waris yang menerima asabah sahaja waris yang menerima 1/2,1/3,1/4,1/6,1/8,2/3 dan syarat-syaratnya

2.3

Waris nasabiayah

Anak,cucu,kebawah Hukum -hukum permasalahan Anak dalam kandungan Anak zina Anak Lia'n Anak tiri 2.3 Asabab dan jenis asabah Pengertian Asabah binnafsi Asabah Bil Ghiri i Asabah Ma'al Ghairi 3

1 1 1

1 1

1 4.1 Zawil Arham Pengertian Syarat-syarat pusaka zawil arham Bahagian dan carapembahagian Perbezaan pendapat ulama' mengenai zawil arham 4.2 Permasalahan Maudu' 'Ataqah Pengertian Hukum dan syarat -syarat Cara pembahagian 4.3 Permasalahan Aul dan Raddu Pengertian ,rukun, waris yang berhak menerima Raddu Hijab dan pengertian dan bahagian hijab . Tashih Masalah Takharuf /pengunduran diri 3 1 3

Tahap Kesukar an

M P S

3 5 2

3 5 2

Jumlah Soalan

LAN MCQ Sintesis Penilaia n M P S Aras Kesukaran

3 M 1 1 P 2 S M P 1 1 S M P S 1 M P S 1

20

11

Jumlah soalan

Pen geta hua n

Kef aha man

Apli kasi

SOALAN MEQ

Analisis Sintesis Penilaia n Aras Kesukaran

Jumlah Soalan

LAN MCQ Sintesis Penilaia n M 1 Jumlah soalan M 1 1 P 1 S 1 1 1 1 2 Aras Kesukaran 1 1 1 1

1 1 1 1 3 1

Pen geta hua n S Analisis Sintesis Penilaia n Aras Kesukaran M P S Jumlah Soalan M P S M SOALAN MEQ P S Aplik asi Kefa ham an

1 1 1

1 1 1

1 1 1

6 10 4 6 10 4 20

2 3 2

1 3

PROGRAM PEPERIKSAAN KOD KURSUS : Jam Kredit Jenis Soalan

: : : : :

DIPLOMA SYARIAH TAHUN 3 SEMESTER 7 ES 20763 INSURANS ISLAM TAKAFUL 6 (SEM PENDEK) MCQ 20 SOALAN (20%) MEQ 3 SOALAN (30%) SOALAN MCQ Peng etahu an Kefa hama n Aplik asi Sintesis Analisis

Unit TAJUK 1

KONSTRAK

MASA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN Kuliah 6 1 1 Tutorial Amali M

BAB 1. Insurans Dalam Islam Penubuhan Insurans Secara Islam Prinsip Saling Bekerjasama Al-Takaful Asas Insurans Secara Islam Akad Takaful Berlandaskan Islam Hak Berkongsi Untung

BAB 2. Saling Berlindung dan Berkongsi Untung Bantu Membantu Melalui Tabarru' Takaful Am dan Takaful Keluarga Berlindung, Menabung dan Berkongsi Untung Kepentingan Yang Boleh Dilindungi Perlindungan Percuma BAB 3. Sistem Perakaunan dan Amalan Kewangan Belanja Mengurus Ditanggung Oleh Pemegang Saham Takaful Tidak Menggunakan Sistem Agensi Pelaburan Wang Takaful

6 1 1

1 1

6 1 1 1

Perolehan Untung Bagi Peserta Takaful Keluarga Asas Tunai dan Akru Dalam Perakaunan Takaful

1 1 1

BAB 4. Kegunaan Khidmat Takaful Manfaat Tuntutan Takaful Am Manfaat Tuntutan Takaful Keluarga Takaful Untuk Pelajaran Takaful Melindungi Hutang Takaful Rawat

Perkara Yang Dilindungi Oleh Takaful AmaunPerlindungan

BAB 5. Keperluan Takaful Semula dan Rizab Mengagihkan Beban Kewangan Takaful Semula Meringankan Kumpulan Kewangan Operasi Takaful Rizab Memantapkan Takaful Rizab Teknikal Rizab Am BAB 6. Memantapkan Operasi takaful Mewujudkan Kerjasama di Kalangan Pengendali Takaful Asean Menggabungkan Manfaat Takaful Dengan Kemudahan Perbankan Undang-undang Mengawal Takaful Kawalan Tidak Membabitkan Takaful M P S

1 1

Tahap Kesukar an

7 9 3 1

Jumlah Soalan

N MCQ Penilaian M Jumlah soalan M 1 P S Aras Kesukaran

1 P S 1 M

Peng etahu an

Analisis Sintesis Penilaian M

Jumlah Soalan

Kefa hama n S M SOALAN MEQ P S Aras Kesukaran P S Aplik asi

7 9 4

7 9 4

2 1 1 1 1

2 2 2

2 2 2

20