Anda di halaman 1dari 15

Govor tela u ljubavi

Alan i Barbara Piz

Govor tela u ljubavi

Prevela sa engleskog Biljana Kukolea

Mono i Manjana 2012.

Naslov originala The Body Language of Love, Allan & Barbara Pease Copyright 2012 Allan Pease Prava za srpsko izdanje Mono i Manjana, Beograd 2012. Objavljeno u saradnji sa Pease International Pty. Ltd. Australia i Dorie Simmonds Literary Agency Sva prava zadrana Izdava Mono i Manjana Za izdavaa Miroslav Josipovi Nenad Atanaskovi Glavni i odgovorni urednik Sran Krsti Prevod Biljana Kukolea Lektura Svjetlana Manigoda Dizajn korica Jelena Mlaenovi Kompjuterska priprema Mono i Manjana tampa Elvod-print, Lazarevac E-mail: office@monoimanjana.rs www.monoimanjana.rs CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 159.925.8(035) 81221.22:159.922.1(035) , , 1952Govor tela u ljubavi / Alan i Barbara Piz ; [prevod Biljana Kukolea]. - Beograd : Mono i Manjana, 2012 (Lazarevac : Elvod-print). - 163 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: The Body Language of Love / Allan & Barbara Pease. - O autorima: str. 163. ISBN 978-86-7804-722-0 1. , [] a) b) COBISS.SR-ID 190568972

Knjiga je posveena ljudima koji imaju dobar vid, ali ipak ne uviaju neke stvari.

ZAHVALNICE:

Zahvaljujem svima koji su doprineli nastanku ove knjige, bili oni svesni toga ili ne. To su: Keli Bradke, Endrju i Doana Peri, Desima Mekoli, Rebeka el, Melisa Stjuart, Dezmin Piz, Kameron Piz, Brendon Piz, Bela Piz, Majkl Piz, Adam Selers, Don Makinto, Norman Leonard, Ken Rajt, Amanda Gor, Denijel Klark, Dr Denet Hol, Kol i Dil Hejsti, Kirsti i Skot Guderam, Fil Grej, irli Nil i Deni Redmen, Des Vilmor, Berni de Suza, Dr Dejson Moir, Helen i Jan Beler, Roder Lognan, Ivana Fjugelot, Dr Genadij Polonski, Kristin Volding, Def Tarner, Don Lejnsmit, Seli Berghofer, Rob i Sju Kim, Dejv Stjuart, Dejvid Smit, Dr Don Tajkel, profesor Grejam Dekson, Nikol Kilpatrik, Dozefin i Rik, Glen Frejzer, Toni Ri, Dr Majkl Vol, Engas Vudhed, Fiona Heder, Geri Krik, Entoni Gorman, Brajan Trejsi, Deni Kuper, Ajvor Efild, Trevor Velt, Do Ebot, Alan Holidej, Grejam ils, orti Tali, Keri-En Kenerli, Sju Vilijems, Denin Gud, Bert Njuton, Grejam Smit, Kevin Frejzer, Dr Filip Strajker, Ema i Grejam Stil i Glenda Leonard. Posebno zahvaljujem Dori Sajmonds i Reju i Rut Piz.

Sadraj:

Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Razumevanje igre udvaranja: Zato ene dre pravilnik... a mukarci ga nikada ne itaju . . . . . . . . . 17 Kako igrati igru udvaranja: Umetnost udvaranja i flertovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kako da postanete privlaniji: Korienje govora tela za poveanje broja ljubavnih susreta . . . . . . . . . . . . 59 Blic-sastanci, prvi sastanci, urke, ugovaranje sastanaka preko interneta i druge sline samoubilake misije . . . . 85 U dobru i u zlu: Nalaenje dugoronog partnera, prosidba i reavanje branih problema . . . . . . . . . 113 Tajna uspenih veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Zakljuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 O autorima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Za poslednjih milion godina neke stvari nisu se uopte promenile.

UVOD

Svako od nas poznaje nekog ko moe da ue u prostoriju punu ljudi, da ve posle nekoliko minuta zakljui ko je od prisutnih slobodan i da zapone razgovor sa njim. Retko se dogaa da pripadnici suprotnog pola odbiju takvu osobu, koja se nee nai u neprilici zato to joj se neko obratio, niti e biti neprijatna drugima; takva osoba uvek moe da vodi oputen razgovor i ne zazire od toga da zakae nekome sastanak niti da pritom danima eka da telefon zazvoni. ini se da neki ljudi imaju pravi dar za razumevanje ponaanja pripadnika suprotnog pola, kao i dar da zasnuju i odre trajne veze sa drugima. U emu je njihova tajna? Recimo da su to ljudi koji dobro poznaju govor tela i njegov znaaj u ljubavnom ivotu. Zar ne biste eleli da i sami budete takvi? Pa, ako elite, uz nau pomo ostvariete svoju elju. Kada sam imao jedanaest godina, poeo sam da zaraujem deparac prodajui sunere. Iao sam od kue do kue nudei ih i vrlo brzo sam nauio da govor tela onih koji mi otvore vrata ukazuje na njihovu nameru da neto kupe ili da to nikako ne uine. Postao sam uspean biznismen, ali znanje koje sam stekao pomoglo mi je i prilikom upoznavanja devojaka po diskotekama. Skoro uvek sam mogao precizno da predvidim koja e devojka hteti da plee sa mnom, a koja nee. Poznavanje govora tela bilo je od neprocenjive vrednosti u mom kasnijem
13

Govor tela u ljubavi

ljubavnom ivotu i pomoglo mi je da stvorim i odrim trajne ljubavne odnose. Verujem da i vi moete to da postignete. Ako nemate prirodnu sposobnost ili niste nauili da tumaite govor tela, sigurno mnogo toga proputate. Ono to budete nauili itajui ovu knjigu, pomoi e vam u svim aspektima ljubavnog ivota, biete privlaniji suprotnom polu, lake ete uvideti koga vi privlaite, lake ete zakazivati sastanke i stvarati due veze. Alan Piz

Govor tela je jedan od temelja udvaranja jer pokazuje koliko smo dostupni, spremni, entuzijastiki nastrojeni, seksualno privlani ili oajni. Dok su neki udvaraki maniri proueni i smiljeni, drugi su sasvim nesvesni. Nije potpuno jasno kako i kada nauimo da aljemo te signale, ali su istraivanja pokazala da su mnogi od njih svakako uroeni. Ti signali su, takoe, od sutinske vanosti za stvaranje i odravanje veza, jer nam omoguuju da zasnujemo odnose sa ljudima i steknemo osetljivost potrebnu da usreimo druge. Svako moe da naui kako se tumae ti signali. O tome i jeste re u knjizi Govor tela u ljubavi. Veini ivotinjskih vrsta lako je da izabere partnera i odri vezu. Kod mnogih vrsta to otprilike izgleda ovako: enka je u teranju, mujak je zaskoi i sve se time okonava. No, kada je re o ljudima, malo ko uspe isprve da izabere partnera i veina ljudi ne shvata proces koji vodi ka tome. Ljudi su jedina ivotinjska vrsta koju veoma zbunjuje igra udvaranja i parenja.

14

Uvod

Danas sve ee nailazimo i na razne romantine okolnosti i prepreke, koje nae pretke nisu nimalo remetile u udvaranju. Potencijalnog partnera moemo upoznati i preko interneta ili preko agencija za upoznavanje, moemo ii na blic upoznavanje, moemo se doterati uz pomo kozmetike i plastine hirurgije, a moemo se i eniti ili udavati vie puta. No, i pored svih tih mogunosti izbora i raznih mesta na kojima moemo sresti ljubav, svet je danas zahvaen pravom epidemijom samakog ivota. Procenjuje se da e do 2020. godine oko 25 odsto ena na zapadu voditi samaki ivot. Stopa razvoda naglo raste i ve je dostigla oko 50 odsto od ukupnog broja sklopljenih brakova. Jasno je da su udvaranje i ljubav najmanje poznati aspekti ljudskog ponaanja, a u sutini tog problema nalazi se i naa nesposobnost razumevanja govora tela drugih ljudi. Ova knjiga prua odgovore na pitanja koja nas najvie zbunjuju, a vezana su za ponaanje pripadnika suprotnog pola; kad saznate odgovore, zauvek ete promeniti ponaanje. inie vam se kao da ste sve do sada bili u mranoj sobi, opipavali nametaj, zidove i vrata, ali nikada nita od toga niste videli i nemate pojma kako soba stvarno izgleda. Knjiga e vam pomoi da upalite svetlo jasno ete sagledati sve to vas oduvek okruuje. Znaete kako izgledaju stvari oko vas, gde se nalaze i ta treba uiniti sa njima, zavoleete ivot i biete nam zahvalni. Barbara Piz

15