Anda di halaman 1dari 233

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)


PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4

@bm@g@@n@a

@@4
_____________________________________________________________________________________

@ @@@@4@bm@KSSR@g@@n@a
@ @@bu

@ @Hn@1I

@ @Z@bm@@m

@ @b@m
@ @Z@bm@@m
@ @b@m

@ @Hn@2I
@ @

@ @

@a
@ @Hn@2I
@ @

@ @

@
@Hn@2I
@ @

@ @

@ pbj
@Hn@2I
@ @

@ @

@
@Hn@2I

@bai
@ @
@@bai
@ @

@ @

@ @

Hn@3I

1 - 28

29 43

@ @2

1 - 10

@ @Z@bm@@m
@ @b@m
@ @Z@bm@@m
@ @b@m
@ @Z@bm@@m
@ @b@m
@ @Z@bm@@m
@ @b@m
@ @Z@bm@@m
@ @b@m

@ @

@ @

@@bi@la
@ @a
@@bi@la
@ @a

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

11 - 42

@ @3

@ @4

43 - 52

@ @

@ @

@bm@n
@ @a@


@
@
@

@ @
@ @

1 70

@ @5
@ @6

@ @

@ @

71 - 99

@ @7

1 - 26

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @ui@la

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @Z@bm@@m

@ @

@ @b@bi

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @ay

@ @

@ @

@ @

@ @ay

@ @ui@la

@ @

@ @

@ @

@ @
@ @

@ @
@a@aa@an
@ @xa
a@aa@an
@ @xa

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

27 54

55 - 87

88 - 118

@ @8

@ @9
@ @10

119 128

1 38

39 - 75

@ @11

@ @12
@ @13

@bm@g@@n@a

@@4
_____________________________________________________________________________________
@ @@bu

@ @Hn@1I

@ @Z@bm@@m
@ @b@bi

@ @Z@bm@@m
@ @b@bi
@ @Z@bm@@m
@ @ba
@ @Z@bm@@m
@ @ba
@ @Z@bm@@m
@ @ba
@ @Z@bm@@m
@ @ba
@ @Z@bm@@m
@ @ba
@ @Z@bm@@m
@ @bb
@ @Z@bm@@m
@ @bb
@ @Z@bm@@m
@ @bb
@ @Z@bm@@m
@ @bb
@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @

@ @Hn@2I

@a
@ @Hn@2I

@
@Hn@2I

@ pbj
@Hn@2I

@
@Hn@2I

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @a

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @a

@ @

@ @kua@

@ @

@ @
@ @

@ @

@ @

@ @kua@

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @kua@

@ @

@ @

@ @

@ @j@vu

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @j@vu

@ @

@ @

@ @

@ @

Hn@3I

76 - 111

1 - 34

35 - 74

75 - 110

@ @14
@ @15
@ @16
@ @17

1 38

39 - 98

@ @18

@ @19

@ @20

1- 37

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

38 76

@ @21

@ @22

77 - 98

@ @

@ @

@ @
@ @

@ @

@ @

@ @
@a@v@la
@ @a
@a@v@la
@ @a

@ @

@ @@

@ @

@ @

@ @@

@ @

@ @

@ @@

@ @

99 - 135

1 - 35

36 - 81

@ @23

@ @24
@ @25


@ @

@ @

@ @

@ @26

82 - 90

@ @

@ @

@ @

91 112

@ @27

@bm@g@@n@a

@@4
_____________________________________________________________________________________
@ @@bu

@ @Hn@1I

@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay
@ @Z@bmi@@m
@ @ay

@ @38

@ @Hn@2I

@a
@ @Hn@2I

@
@Hn@2I

@ pbj
@Hn@2I

@
@Hn@2I

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @ba

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @ba

@ @

@ @

@ @a@@v

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @a@@v

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

:
@z@la
@ @bnm
:
@z@la

@ @

Hn@3I

1 30

@ @28

31 55

@ @29

56 - 78

@ @30

1 - 27

28 - 74

@ @31

@ @32

m
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @b@a@b

@ @bnm
@ @

@ @

@ @

75 - 118

@ @33

@ @34

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @b@a@b

@ @

@ @

@ @

@ @@y

@ @

@ @

@ @ai@la

@ @

@ @

@ @

ai@la

@ @

@ @

@ @38

@ @14

@ @18

@ @24

114

@u
@228

@ @4

@ @16

1 31

32 - 58

@ @35

@ @36

59 - 64

@ @37

[RTTHN4M1]

EMK
EK1(1.16)

@mi
ann@bm


@ @bbi@m
lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
@oa@

b@m .1 @a@@@1@M28@a@m@bj .1
@ @b@n
im@m .2
i@a@ni@
1M43@a@a@@bj
m .3 ni@@1@@28@a@a@@bj .2
@ni@@1@@28@a@a@@bj .3
@ @uj@n
@ @na
i@a
@ni@@@1M28@a@a@@bj
@@@a@m@bj@im@m .1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@ .2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai .3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@ .4
bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

1
@Hn@3I

[RTTHN4M1]

EMK
EK1(1.10) N1

@bnai
@ @Nbb

EK2(2.8) N2

@ar
@bi@ba
@
@a
@ob
@a
@ @
@mb N3
@a
Naa

na@& b

a uj n@& b n

@ai .1
@ N3
@ @Z oa@
@Z b
b
lau@ai@N1 ni@ @ m@bmbr@1
@ @@Z@b@n
.2 @@bai@@ .2

@@@bj .2
@ @@im@m .3
@bai@@@a@@3.1
ni@
@ @iN4
@m@ab
@
ni@@sma@a@@@ .3
Nim
@ @bN5
@ @Z@uj@n
@ @
@a@bn@bj .3
@ @Z@na
@ab
@ m@bmbr@3.1.1
Ni
@@b@bi@@b@ N1
@ bai@@ 3.1.2
@paj@ .4
DLP @b
@@
@@@b@lau@ai@ N2

@@ji
Nb
@ @sma@a@@@ 3.1.3
@@a@m@@ N3
.
@b@@@@b@ N4
DLP
@ab@sma@a@@@bj@ N5

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M1]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Nim@m
N@4@@bi@ N6
@a@b@@mb@i@@bn N7
@L@b@@p@
N@a@n
@@@ai@a@bn@paj@ N8
Np@@a@bm
@m@by@nj@@a N9
.b
@ji@@@paj@ N10
N
Nbu@@@ N11
Nbu@@br@ N12

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M1]

na@& b

@Nbbi@m@N1
@ @bm@ai
@a@r@N2
@ @
@

@bmb
@ @@bv
@ @N@m@ @

@Zb

EMK
@ @EK1(1.11)

a uj n@& b n

@ @@Z oa@
@bu@N7
@ @bj@im@mN1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @
@ @NbN2 @@Nni@@b@m@bm
@ @@Zb@n
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@a@bj@Lbj@ @7.1
@ @Zna @b@m@bm@ai
@@m@u@bbj
@ @Nb@@m@bj@im@m@N1
@ @Nni@
@ @Nni@@bm@ai
@ @NBbu@biB@b@N2 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
@bv@bmb@r@@2.1@@ @m@bm@ai@b
@ @@Zuj@n
@ @Npba
Nni@@b
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@@N@m@bv@pba@r@2.2@@
@ @Zbm
@H@a@bui@naI@@@@@@@
@ @
@@Nbi@@b@@m@@bj@N3
@ @HbI@b@m@@N1
@m@@b@@m@j@N4
Zn@
@
@ @N
b@m@
@ @

oa@bm@g@@bm@a

@ @1

[RTTHN4M1]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

b@b@m j
@b@@saub@abna@Nub
@oa@Noa@ba@
@i@@b@b
@@b@@m@abna
@Lm@Li@@LMg@ab
@Nsbbj@a@@m
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M2]

EMK
EK1(1.11)

bm@ai


bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@

b@m@.1 @a@@29M43@a@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni@
1M43@a@a@@bj
m@.3 ni@@ 29@M43@a@a@@bj .2
@ni@ @29@M43@a@a@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
i@a @ni@@@29M43@a@a@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

2
@Hn@2I

[RTTHN4M2]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@

b@m@.1 @@1M10@a@ia@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni@
N1M52@a@ia@@bj@1.1
m@.3 ni@@1@@10@a@ia@@bj .2
@ni@@1@@10@a@ia@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a
@@@1@M10@a@ia@@bj@1.1.1
@@@a@m@bj@im@m.1
@ @i@a@ni
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @2

@Hn@1I

[RTTHN4M2]

EMK
EK1(1.12) N1

@mi
@bm
@n
@@anm
@ @m

EK1(1.13) N2

@ibn@a
Nm@

na@& b

lau@aiN1
@b@bi b
@ @i@@
@mbN2
@a@bai@
@bai@m@jb
@@

@Z b
lau@ai@N1
bni .2
@ @i .3
@ @@N4
@ @
@ @Z@na
@b@bi@b@lau@ai@N1
Ni@@
@b@n@b@bn@ N2
@Npjm@bi
@@bai@@b@ii@N3
@@nbi
Ni@ab@b@
N@@@@@N4
@a@bb@@@bnN5
@bai@m@jb@@@nb

a uj n@& b n
@ N3
@ @Z oa@
@@bai@@nbi@N1
@ @@Z@b@n

Nni@
@bai@@@a@@3.1
@@bai@m@jb@bb .2
@
Nni@
@ @Z@uj@n
@a@ann ab@abr .3
Nni@@sb@b@@a
@bai@@nbi@3.1.4
@
Nb@
@bai@m@jb@bb 3.1.5
@
@@a@a@ann 3.1.6
@ @Nsb@b

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M2]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

.
@i@by@nj@@aN6
N@ai
@@@bn@aN7
@a@a@ann ab@abr
Nsb@b@
@@au@by@@paj@N8
N@ji
Nbu@@@N9
Ni@@bu@@br@N10

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M2]

na@& b

@Nbbi@m@N1
@mb@a
@Nbmb@bj@@N2
@Naa@a
@a@@@N3

@N@

@Z b
@ @bj@im@mN1
@ @b@jN2
@ @iN3
@ @
@ @Zna
@ @N@@bj@im@mN1
@baa@p@@@qbrN2
@ @Nbi
@@bmb@nm@b@j@N3
@ @@N@@a@bi
@bj@na@@a@ii@@N4
@@y@@@bmb
@ @Ni@@bmb@@oam
@ @Zn

EMK
EK1(1.4)

a uj n@& b n

@bu@N7
@ @@Z oa@
@ @
@@@@m@bj@@@N1
@ @@Zb@n
@ @@Nni@@bm@ai
@@@@m@bj@@N2
@@a@bj@Lbj@@7.1
@ @Nni@@bm@ai
@@m@u@bbj
@@@@@m@@@N3 @ @Nni@bm@ai
Nni@@bm@ai
@ @
@ @@Zuj@n
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@ @Zbm
@ @
@ @HqbqI@b@m@@N1
Zn@
@
Hbi@baa@paI
@Ltbb@@Mg@@b

oa@bm@g@@bm@a

@ @2

[RTTHN4M2]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@NbM

Lb@a@@bv
Lo@b@ii@oa
Nai@o@b@a
Lsn@qbi@oa@Mg
@Lb@i@ab@bbj@
@u@a@o@i
Lba
@@@Nbm@bm@b@nv
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

@@@@a@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@b
@@@@a@@N5
Ni@ab

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M3]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@
b@m@.1 @11M42@a@ia@@m@bj@.1
im@m@.2
i@a@ni@
m@.3 ni@@11M42@a@ia@@bj .2
@ni@@11M42@a@ia@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

@ @b@n
N1M42@a@ia@@bj
@ @uj@n
@@@11M42@a@ia@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @3

@Hn@3I

[RTTHN4M3]


EMK
@ @EK2(2.2) @nm@lau@aN1
@bb
@ @Na@m
@ab@mb
@la@N2
@a@n
@a@bi
@ @N@mb
@ @Na
@o@a@N3
@
N@ai

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
.6
@ @NN1
@ @Na@m@@N1
b@n
@ @Nb@jN2 @a@bi @@@N2
@@ 6.1
Na
@ @N@N3
@a@a@bi ba
@ @Nlau@aN4
@ @N
@ @
@ @na
@ @uj@n
@ @Na@m@nm@b@j@N1
@ @Na@m@@6.1.1
@ @Na@m@@N2
@bi@i@@bu@N3
@@@6.1.2
@ @Na@a@bi
Na@a@bi
@a@a@bi@la@N4
@ @
@ @N@a@i@@m
@@@pb@b@ar@N5
@ @Na@a@bi
@ab@@a@lav@N6
Ni
@ @Z@@b

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M3]

EMK

na@& b

@Z b
@Nbbi@m@N1
@@d
@ @Nb@bj@im@m@N1
@pb@abr@N2
@bi@
@ @@Nb@j@N2
@bi@
@ @Na
@ @Nb@N3
@ @Na

@ @
@@@N3
@ @Zna
@@m
@ @Nb@@m@bj@im@m@N1
@ @Nb
@@bmb@b@b@j@N2
@@@a@oam@@a@bi
@ @@Nb@@m
@bi@@pb@abr@@N3
@@m@@@a@oam@@a
@ @@Nb
@a@b@@m@@@N4
@by@nj@a@
EK1(1.6)

a uj n@& b n

@ @@Z oa@
@bu@N7
@ @
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @@Zb@n
@@Nni@@b@m@bm
@@a@bj@Lbj@@7.1
@b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@b@m@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Nni@
@ @
@@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @@Zuj@n
@m@bm@ai@b
@ai@@m@bj@@@7.1.1
Nni@@b
@ @Zbm
@ @
@ @HbI@b@m@@N1
Zn@
@
@ @Hi@I@i@
@ @Nia@L@a@Z@ @@

oa@bm@g@@bm@a

@ @3

[RTTHN4M3]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@NHiI tbbj@bm@m

@Na@ Z@@ @ia

@ @@b@@@ba@Z@
@ @N_@@@ @
@@@bi@@b@Z@@@@ia
@ @@NBi@B@a@@@@ @
@ @_Bi@B@@oa@a@Z@
@b@ba@Bi@B@Z@@@@ia
@@b@@b@
@@a@b@N@b@@
@@j@b@ab@j@@@ @
@@o@i@Lbi@@@@ @
@ @@bm@o@a@@@ @
@@a@@@@@ @
@ @@ @N@@@ @
@ @Abm@b@bi@La@Z@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M3]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M4]

EMK
EK5(5.2)

@
b


@a@@
@@
@ @@ba
@m@

.1

.2

na@& b
@Z b
b@m@ .1
im@m@ .2
lau@ai@ .3
b@ .4
@ @
@ @na
@@b@m@ab@bj@@ .1
DLP/LCD@b
@a@m@z@a@bj@im@m@ .2
@a@i@ab@ba@@
@a
@@@a@bi@lau@ai@ .3
ba
@@@a@m@@Z@b@ .4
@ @ba
m@ab@ba@@@bj@ .5

a uj n@& b n
@oa@
@@a@m@z@a@bj@ .1
i@a@ni@@ba@
@@a@ba@@z@a@bj@ .2
@ @i@a@ni@@1M5

@ @@N1

@ @b@n
@@bm@z@L@bj@1.1N1
@pbba@@Lba@
a@@a
@ @uj@n
@@z@a@bj@1N1.1.1
@Ni@a@ni@@ba
@y@a@bbi@@1.1.1.4
@pbba@@Lba@
@@a@a@@a
Nb@@bm

oa@bm@g@@bm@a

4
@Hn@2I

[RTTHN4M4]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

na@& b

@ @bbi@m

@Z b
b@m@ .1
im@m@ .2
m@ .3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m .1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@ .2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai .3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@ .4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@43M52@a@ia@@m@bj@ .1
i@a@ni@
@@43M52@a@ia@@bj@ .2
ni
@@43M52@a@ia@@bj@ .3
@ @i@a@ni

@ @b@n
N1M52@a@ia@@bj
@ @uj@n
@@@43M52@a@ia@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

4
@Hn@1I

[RTTHN4M4]

EMK
EK5(5.3)

@y@
@ @Nb

na@& b

@bN1
@a@b@abna
@bib@jb
@a@bi@la
@ @Na
@ @

@Z b
@ @N1
@ @lau@a@N2
@ @i@N3

a uj n@& b n

@ @Zoa@
.6
@la@@b@bb@N1
b@n
@ @Na@a@bi
@@ 6.1
@la@bib@jb@bb@N2
@ @
@a@a@bi ba
@ @Na@a@bi
@ @na
@ @N
@a@@bi@la@@N3
@aBbi@@b@N1
Nb@@a
@ @uj@n
@ @@@Bbbi
@a@bi@la@bi@lau@aiN2
@la@@b@bb@6.1.3
@ @Nbm@m@@@ai@a
@ @Na@a@bi
@la@bib@jb@a@b@@N3
@la@bib@jb@bb@6.1.4
@ @NH@iI@a@a@bi
@ @Na@a@bi
@jb@a@b@abna@ai@j@N4
@@bi@la@@6.1.5
@ @Na@a@bi@la@bib
@a@a@@bi@la@@N5
Nb@@a@a
N@b@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M4]

EMK

@ @EK1H1.8I @Nbbi@m@N1
@ @a@@N2
@@ui
@ @Nbi
N
@@ N3

@a@bmb
Nn

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z@b
@bu@N7
@ @
bj@im@m@N1 @bm@ai@n@@m@bjN1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@b@m
b@ N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @n@@m@@a@bj@N2
@@m@u@bbj
@b@m@bm@ai
@ @Z@na
@ @Nni@@bm@ai
@ @Nni@
Nn@bj@im@m@ N1
@ @
@@jai@bmb@ai@bj@ N2 @@m@@a@bj@Lbj@N3
@ @Z@uj@n
@m@bm@ai@n
Nn@a@oam
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@@B@@a@m@ N3
Nni@@b
@ @Zbm
Bbi@a
@ @
Nn@@bj@ N4
@ @@HnI@b@m@@N1
@o@@I@bu@@br@ N5
Zn@
@
@@jai@bmb@@
@ @B@m@B
NHa
@ @@[b@mb@m
@@@i@bv

oa@bm@g@@bm@a

@ @4

[RTTHN4M4]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@Lm
@ @@[@b@aii@i
@ @N@bv@@@ab

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M5]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@

b@m@.1 @1@M70@@a@va@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni@
@1@@M99@a@va@@bj
m@.3 ni@@1@M70@@a@va@@bj .2
@ni@@1@M70@@a@va@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @Ni@a @ni@@@1@M70@a@va@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @5

@Hn@3I

[RTTHN4M5]

EMK
@ @(EK1)
@1.1

@lavi
@bm
@ @Nm
@ @

@ @(EK2)

@@2.1
@mb
@@
@a@xb
@ @Naumi
@ @


@ma@@N1
@ @N
@b@N2 @@
@@u
@@Nni@@m
@@N3
@n
@Nbi@p
@abr@b@N4
@ @n

na@& b
@Z b
@ @Nb@jN1
@Nbj@N2
@ @Nlau@aN3
@ @NbN4
@ @N@N5
@ @
@ @
@ @Z@na
@ @N@ma@b@jN1
@lau@ai@a@@@ma@bj@N2
@ @.sb
@p@@ma@@r@N3
@ @Nma
@a@n@L@@@m@bjN4
b
@ @.DLP

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@ @.@@ma@@@N1
@L@@m@vN2
@ @@bmi@@a@n
@ @Nsn@@Mn
@ @N@@u@bb@N3
@ @

@bj N4
@ @b@n
@ab@@a@@4N1
@L@@@i
@ @Nni@@a@n
@ @
@ @uj@n
@ @N@ma@ 4.1.1
@L @@ m@ v 4.1.2
@ @.@a@n

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M5]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@L@ m@nm@@ N5
@ @.@a@n
@n@L@ n@abrN6
@p@i@ab @a
@@@@a@m
@ @NH@om@a@nb@bI
@ai@@n@@N7
@ @No@@
@@na@@paj@@N8
@ @N@ji

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M5]

EMK

@ @EK1H1N13I Nbbi@m@ N1
@@bn@a @@@ N2
Nm
N
N@@ N3

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z b
@bu@N7
@ @
@ai@@@m@bj@@N1
bj@im@m@N1
@ @Z@b@n
@
@N
ni@
@
b@m
@
bm
b@N2
@bbj@@a@bj@Lbj@7.1
@ @ @@@m@@a@bj@@N2
@bm@ai@@m@u
@ @Z@na @b@m@bm@ai
@ @Nni@
@ @Nni@
N@bj@im@m@N1
@ @
Baau@vB@b@N2 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
@m@bm@ai@
@ai@@bi@@2.1
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@ @N
Nni@@b
@ @Zbm
@ @
@r@@bn@2.2
@ @HI@b@m@@N1
@@@bv@bmb
@ @Zn@
@
Nnm@@b@a
@ @Boa@b@abbmbmB
Nbi@@@@@bj@N3
Nbu@@br@N4
@ @Ltab@a@oa@b
@@H@@a@mI
@ @La@om@c@o
@ @

oa@bm@g@@bm@a

@ @5

[RTTHN4M5]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

n@a @k@
@ @Lau
@Nxb@i@o@a
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M6]

EMK
EK5(5.5)

@
@ @n


@ @@u@N1
bj@N2

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@
@ @ .1
b@j@N1
@@o@v@N1
@ @b@n
@lau@ai@N2
@L@@m@bb@N2 @@a@bb@L@1N2.1
@ @@a@@i
@ @b@m@N3
@@bv
By@B@u@N4 @ @m@bm@@a@a@bj@N3

@ @uj@n
@ @na
@@o@v@@1.2.1.1
@@o@b@j@N1
@ @
@@o@@N2
@@m@v@1.2.1.2
@a@o@bi@lau@ai@N3

@ @@@m
@a@@i@bb 1.2.1.3
@ @a@@1@M5@a@b@m@N4

@m@By@B@u@paj@N5
@bm@@a@a@@@ 1.2.1.4
@ @@@o@Ma@
@ @m
@ @@@m@Ml
@@bbj@@@1.2.1.5
@ @@a@@i@Mp
@bbj@sbbj@a@a
@b@ab@M
b@

oa@bm@g@@bm@a

@ @6

@Hn@2I

[RTTHN4M6]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a


@a@@
@@
@ @@ba
m@

.1

.2

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
@oa@
@ @ .1
b@m@N1
@ba@@@a@m@bj@N1
@ @b@n
im@m@N2
@ @Ni@a@ni@
@@a@z@L@bj@1.1N1
lau@ai@N3
@@a@m@z@a@bj@N2
@pbba@@Lba@
@ @@N4 @ @i@a@ni@@ba@
@a@ni@@a@@a
@ @na @@@a@ba@@z@a@bj@N3
i
@@b@m@ab@bj@@N1
@ @i@a@ni@@6M8
DLP/LCD@b
@ @uj@n
@a@m@z@a@bj@im@m@N2
@@z@a@bj@1N1.1.1
@a@i@ab@ba@@
@Ni@a@ni@@ba
@a
@@a@bbi@@1.1.1.4
@@@a@bi@lau@ai@N3
@a@pbba@Lba@
@ @ba
@@bm@@a@a
@ab@ba@@@bj@Z@m@N4
@ @Nb
@ @m
@ @ba@@z@m@N5
@@N6

oa@bm@g@@bm@a

@ @6

@Hn@1I

[RTTHN4M6]

EMK
EK1(1N1)@

@lavmi@
@bm
m
@ @
EK1(1N5)@

@ @N
@ @
EK2(2N2)@

@bb
@ab@mb
@a@n
@ @N

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@jN1
@ @Z oa@
@ab
@ @lau@a@N1 @ab@@ab@a@@N1
@ @bj@im@m@N2 @n@L@@@i
@@r
@n@L
@ @iN3
@ @N@a
@ @N4
@@i@abbb@N2
@a
@ @ @ @N@a@n@L@
@N
@ @Z@na @@@i@ab@N3
@ab@@N2
@@r
@@a@n@L
@@@@nm@lau@ai@N1
@n@L
Nb
@ @@Ni@ab@bi@b
@ @N@a
@@i@ab@bj@im@m@N2
@ @N@a@n@L@
@Z@brN3
@@b
@i@ab@@a@N3
@na@bi
@@a@n@L@@
@bb@r
@ @N@bma@a@ab
@@bm@
@i@abm@mb@N4
@n@L@ @ N@a@n@L@@
@ @N@a
@pba@@j@@N5

.4

@ @b@n
@ab@@a@@4N1
@L@@@i
@ @Nni@@@a@n
@ @
@ @uj@n
@i@ab@a 4.1.3
@a@n@L@@
@ @N
@i@ab@b 4.1.4
@a@n@L@@
@N@a@ni@@
@a@@bv@bna 4.1.5
N

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M6]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ @Nbu@@N4 @n@L @@iab


@ @
@ @Nma@p@@a
@@r@ab@@@N6
@p@@a@n@L
@i@ab@i@@an
@ @N
@@bb@@ab@v@@N7
Nbi@@b@@bm

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M6]

EMK
@ @EK2(2.3)

N@bbi@m@ N1
@bz
@bn@bz@ N2
@@ba
@ @
Nmb
@HiTHINKI@ @
@ @@ai
N@m@ @
@@@ N3
@bj
Nb@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @Z oa@
@bu@N7
@ @
Nbj@im@mN1 @ai@@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
iN2 @@Nni@@b@m@bm
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @b@m@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
N@@m@bj@im@m@ N1
@ @Nni@
@na@@a@i@ N2 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @@ @Z@uj@n
@HiTHINKI@@bn@bz
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@b@m@bm@ai
@ai@Bb@m@bjB
@ @Zbm
Nni@
N@ji@@@@m
@ @HI@b@m@@N1
@bjB@b@pba@@a@bj@ N3
Zn@
@
NBb@m
@ @Bb@m@bjB
@ @

@Lbai@@ob

La@@@

@Lbu@u@o@a

@ @

@ @

oa@bm@g@@bm@a

@ @6

[RTTHN4M6]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Nab@ub@o@a
@Lmbi@bm@c@o
@Lb@au@m@bn
@oa@@bn
@abj@b@m@Lnm
@Nbj
@ @@

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @@bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 7]
EMK
EK5 (1.11)

@ @bm@ai  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @Z@b

@ @oa@

@ @lau@a

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@71@M99@@a@va@@m@bj@.1

@ @b@n
@1@@@M99@a@va@@bj

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

i@a@ni@
@@71@M99@@a@va@@bj .2
ni
@@71@M99@@a@va@@bj@.3
@ @Ni@a@ni

@ @uj@n
@@@71@@M99@a@va@@bj
@ @i@a@ni

@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @7

@ @Hn@2I

[RTTHN4 M 7]
EMK
EK1 (1.11)

@ @bm@ai  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @@Z@b

@ @oa@

@ @lau@a

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@1M26@a@za@@m@bj@.1

@ @b@n
1@M128@a@za@@bj

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

i@a@ni@
ni@@1M26@a@za@@bj .2

@ni@@1M26@a@za@@bj@.3
@ @uj@n
@ @i@a
@ni@@@1@M26@a@za@@bj
@ @i@a

@bi@bbi@ab@ab@lau@ai@N3
@@nmm@
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @7

@ @Hn@1I

[RTTHN4 M 7]
EMK
EK1(1.9 ) .1

@bbdi

bu@

@a@b
@iI@Z
@a@v
@a@bbui
@a@n
H
@nm@ub
EK1(2.3) .2
@bz @a@@m
@bm@
@@ba
@mb Ns@n
@bI
Hbi@ba

@ab

.1
.2

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @Z@oa@
.1 @@bm@n@ni@v N1
i .2
.@a@@@a@
lau@ai .3
@@a@@m@bb N2

@ @@N5
@ @b@n
@abjna@j@L@5.1
@@a@@m@n

b@j .4
na
@n@ni@nm@@b@j .1
@a@@@a@@@bm
.3  

@bn@@m@b@ai@
Nsmb@a@ (powerpoint)
@a@@m@nm@ub@bj@
@a@s@n@bm@
Npjm@m@bb
@@nm@@a@ii@
@ib@b@n@@@a@
Ni
@by@nj@@bn@a

.2

.3

.4

Nai@@n@bm
@@bm@n@an@
@@a@@@b N3
Nai
@ib@b@n@@a
@ @uj@n
Nu@d@bbj
@bm@n@ni@v@5.1.1
@a@@bm@bn@nj N4
@ @N@a@@
@@a@m@@
@@a@@m@bb@5.1.2
@ @Nb
@ @N@ai@@n@bm
@a@@@b@5.1.3
@bm@n@b@a@
@ @Nai@
@bm@bn@nj@5.1.4
@m@@@a@
@ai@b@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @7

[RTTHN4 M 7]
EMK

na@&@b
@by@@@Nbu
Npjm@nj
Nbu@@br@
@@@m@nm@@ab@a  

uj@n@&@b@n
@ @Npjm@an@@bjna
@ @

.5
.6

@@a@ib@b@ja@
@b@L@ibm@Lb@L@I@Nbj@a
HNi@m@a

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 7]
EMK
EK2 (2.1)

@mb@
@
@xb@
Naumi@a

Nbbi@m

@a@bj
@pba@
@jb@nm
@bbr
@m
Nb

.1
.2

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @Z@oa@
@ @bu@N7
@ @
@bj@im@jm@.1 @ai@ub@@m@bj@N1
@ @@Z@b@n
@ @b@j .2 @ @@Nni@@b@m@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
i@N3
@@m@@a@bj@N2
@@m@u@bbj
@ @
@b@m@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Z@na
@ @Nni@
@ @
@ub@@m@bj@im@m .1 @@m@@a@bj@Lbj@N3
@ @Z@uj@n
Ni@a@@ab
@b@m@bm@ai
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@bbr@jb@nm@b@j .2
Nni@
@ @Zbm
Nb@m
@ @
@bbr@jb@abr@ .3
@ @HubI@b@m@@N1
Nb@m
Zn@
@
@jb@nm@@@pba@bj .4
@ @b@m@bbr@
@b@m@bbr
@ @Lb@m
NHiI
@ @Lnb@ob@i@j
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 7]
EMK

na@&@b

@i@a@bj@m@@pba@ .5
Nm  

uj@n@&@b@n

@ @La@bv
@ @L@bbj@abj@
@ @Lb@a@
@b@a@@m@@
@ @L@
@ @Lbi@bbj@
@ @Lxb@ni@i@b
@ @Lb@ab@
@ @Lxb@b@b@bv
@ @Nb@br@b@@aba
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

@bbj@bj@a@@Lbj@7.1N3

@ @m@ai@@m@u

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M8]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a
@ @


@ @bbi@|m

na@& b

a uj n@& b n

@ b
@oa@

b@m@.1 @27M54@a@za@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni@
1@M128@a@za@@bj
m@.3 ni@@27M54@a@za@@bj .2
@ni@@27M54@a@za@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a @ni@@@27M54@a@za@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @8

@Hn@2I

[RTTHN4M8]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a


@a@@
@@
@ @@ba
m@

.1

.2

na@& b
@ b
b@m@.1
im@m@.2
@ @lau@ai@.3
m@.4

@ @na
@@b@m@ab@bj@@.1
DLP/LCD@b
@a@m@z@a@bj@im@m@.2
@a@i@ab@ba@@
@a
@ab@ba@@@bj@Z@m@N3
@ @@m
@ @ba@@z@m@.4

a uj n@& b n
@oa@
@9@M11@a@m@z@a@bj@.1
@a@ni@@ba@@
i
@@@a@ba@@z@a@bj .2
@ @i@a@ni@@9M@ 11
@

@ @ .1

@ @b@n
@@bm@z@L@bj@1.1N1
@pbba@@Lba@
@a@ni@@a@@a
i
@ @uj@n
@@z@a@bj@1N1.1.1
@ @Ni@a@ni@@ba

@a@bbi@@1.1.1.4
@Lba@@
@@a@a@a@pbba
@ @Nb@@bm

oa@bm@g@@bm@a

@ @8

@Hn@1I

[RTTHN4M8]

EMK

@o@a
@
@@
@@ui
Nni@@au
N
@@b
@a@

N
@@
@a@@

Nsm

EK1(1.8)

.1

.2

.3

.4

na@& b

a uj n@& b n

@ N3
@ @Z oa@
@Z b
@ @@Z@b@n
b@j@N1
Nni@ @m@@1
.2 @a@@ .2 @a@nj@a@@3.2
Nni@
.
@ @lau@a .3
@ @ Nni@@sma@a@@@ .3
@ @Z@na
@ @Z@uj@n
@@@o@b@@b@j@N1
@ @.@m@@3.2.1
@Na
@a@@@ 3.2.2
@ m@b@@@N2
.
.@ a@@
@ @Nsma@a@@@ 3.2.3
m@@pjr@@N3
.@ a@@
@bm@@@@a@bj@@N4
Nsm@
@@mb@pib@@@bn@N5
@ubm@b@ii@bn@a
Z@pjm

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M8]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ m Z 1
@ @@@Z@2@
sm@a@@Z@3@
@by@nj@@bn@a@N6
Nb@i
N@N7
Nmi@m@paj@@N8

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M8]

EMK
@ @TMK

@bbi@m
@DLP@@b
@bv
EK1(1.13)
Nn
@@bn@a
@ @m @@@@
N@m

N1
N2

N3

na@& b

a uj n@& b n

@ @@Z oa@
@bu@N7
@ @
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@b@bi@bm
@@a@bj@Lbj@ @7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @@
@Z@na @@b@bi@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@@b@@b@bj@im@m N1
@ @Nni
NDLP
@ @Z@uj@n
@@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ai@@bi@ N2
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@b@bi@bm@ai@b
N
Zbm
Nni@
@b@bn@@bn N2.1
@ @HbI@b@bi@@N2
@Nb@bi@bi@@m
Zn@
@
@n@bv@ii@ N2.2
@ @B@b@bi@B
@Npjm@@m@
@@i@@aa@b@bi
@na@bn@@bn N2.3
@na@ ib@ bma@ bv
@a@bu@m@@n@bj
@L@ai@@m@bu@
@
@Z b
bj@im@m N1
i N2

@ @

@@

oa@bm@g@@bm@a

@ @8

[RTTHN4M8]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

N@
@@@@bn N2.4
@m@@ba@b@
N@@a@bu
@i@b@@m@

a@ n@ bm@ Li@ b
@ @Nb@na

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

N3

Ni@@au

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M9]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
@oa@

b@m@.1 @55M87@a@za@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.1
i@a@ni@
1@M128@a@za@@bj
m@.1 ni@@55M87@a@za@@bj .2
@ni@@55M87@a@za@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a
@ni@@@55M87@a@za@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @9

@Hn@3I

[RTTHN4M9]

EMK
EK1(1.3) N1

@ai
@j
@ @

EK2(2.3) N2

@bz
@@ba
mb

na@& b

a uj n@& b n

@@v .1
@ @Z oa@
@Z b
@@a@
b@j@N1
@a@@@nbi@1
.2
@bmi
@@a @
sn
@ @lau@a .3
Nb
a@bn@bj .2
@a@@m@jb@bb .2
@ @
Nni@
@ @Z@na
@bma@ni@n .3
@ai@b
@a@@@b@b@j N1 @a@a@@ab@bv .3
Ni@@bmbq
.@
N
@o@.4
Nu@a@nm@ N2
@@
@m@@u@a@nm@lau@ai N3
Nni@@au
Nm

@a@@@v@bn@ N4
@Nsn@bmi @
@
@Z@i@na N5
@ @Na@bn@bj@nj@a@i
@ @Z3@a@1@@M
.@@a@@@ @

@ N3
@ @@Z@b@n
@a@nj@a@@3.2
.

@ @Z@uj@n
@@@nbi@3.2.4
@a @@a
@ @.@b@
@@m@jb@bb 3.2.5
.@ a
@N@ab@@bv 3.2.6

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M9]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

a 2 .@ a@@m@jb@ @
Nm@br@ N6
@ @Z4

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M9]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @Z oa@
@bu@N7
@ @Nbm@ai
@ @
@ @bj@im@m@N1 @ai@@@m@bj@@N1
@@pba@@N2
@ @
b@n
N@b@N2
@ @@Nni@@b@bi@bm
@a@bv@N3
@ @
bj 7.1
@ @ @@@m@@a@bj@@N2
@pba@
@m bbj
@
@
:
na
@
@
b@bi
@
bm@ai
@lav@N4
@ @.
@@@m@bj@im@m@N1
@ @Nni
@@a
@ @
@@m@@a@bj@Lbj@N3
@ @@ @ @@Na@a@@ab
@ @uj@n
@ @NBHIQI@Na@@B@b@N2 @b@bi@bm@ai@
@ai@ @ m@ bj@ 7.1.1
N
Nni@
@oa@@bi@@2.1
Zbm
@ @N
@ @HI@b@bi@Z@@N2
@@a@lav@@2.2
Zn@
@
@ @Z@bi
@ @@a@o@vi@
@ @o@@@M@ @
@Nb@@a@a@o@vi
@ @pba@bu@@M@ @
@10@L@b@@i@bv
@ @pba@@@M@ @
@ @EK1(1.11)

@Nbbi@m@N1

@@b@oj@u@jb

2013@u

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M9]

EMK

na@& b

a uj n@& b n
@Nu@oa
@ba@a@m@@b@abna
@L@xa@k@L@m@bu
@Lbu@v@LmNaNa@n
@m@bu@a@a@bu@Lbi@b
@ @Na
@bm@a@j@b@bi
@b@a@a@m@@ma
@ba@a@o@vi@b@abnaN@
@a@N@bm@mi@@u
@a@qbi@@b@a@jjr
@a@jjr@o@@b@Nb
@ @Npa@

@ @@ a@lav M @
@i@bz@bn@@N3
@N@b@bi@bmi@
@ @

@ @

@ @a@b
@ @
@@i@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M9]

EMK

na@& b

a uj n@& b n
@bbn
@ @nm@@k
@ @@@bi@b
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai

@ @

@bbj@bj@a@@Lbj@7.1N3
@ @bm@ai@@m@u

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M10]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

na@& b

@ @bbi@m
@ @lau@a

@Z b
b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@@88M118@a@za@@m@bj@.1
i@a@ni@
@@88@@118@a@za@@bj .2
ni
@@88@@118@a@za@@bj@.3
@ @i@a@ni

@ @b@n
1@M128@a@za@@bj
@ @uj@n
@@@88@M118@a@za@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @10

@Hn@3I

[RTTHN4M10]

EMK
EK5:5.1

@
@lavm
@ @Nb

na@& b

@bmb@r@N1
@Z b
@m@bi
@ @lau@ai@N1
@ @@N2
@ @Nu
@@N2
@ @@N3
@uila
@ @i@N4

@bmbq@ai
@ @na
@ @Ni@
@ @Nu@ma@@N1
@@N3
@ @Nui @nm@lau@ai@N2
@uila
@ @Nui @nm@@i@N3
@an@p
@nm@@bu@by@nj@N4
@ @Ni@
@ @Nui
@@ui @@@N5
@ @N@a@by
@ @Nui@la@b@@paj@N6

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@ @Nu@ma@@N1
@ @Nui@la@@N2
@m@a@lai@@ai@j@@N3
Nui@@a@lai

.6

b@n
@@ 6.2
@ @N ba
@ @
@ @uj@n
@ @Nu@ma@@ 6.2.1
@@@ 6.2.2
Nu

oa@bm@g@@bm@a

10

[RTTHN4M10]

EMK
@ @EK2(2.3)

@bz
@@ba
Nmb


Nbbi@m

.1

@a@bj
@pba@
@bmb@
Nnmm

.2

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@bu@N7
@ @Z oa@
@ @
bj@im@m .1 @bm@ai@bni@@m@bj@N1
@ @@Z@b@n
b@j@N2
@ @@Nni@@b@bi
@@a@bj@Lbj@7.1
.3
@bni@@m@@a@bj@N2
@@m@u@bbj
@ @
@@b@bi@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @@ @Z@na
@ @Nni
@bv@b@@b@j N1 @@m@@a@bj@Lbj@N3
@ @Z@uj@n
Ni@b
@b@bi@bm@ai@bni
@ai@ @ m@ bj@@@7.1.1
@@bni@@m@bj@ N2
Nni@
Zbm
@bn@@@a@c
@ @HbniI@b@bi@Z@@N2
N
Zn@
@
@@bn@a@a@2 N3
@ @i@b
@@bn@bbj@ma@
@m@i@b@@@11@Lm
@@bna@@bni@@m@bj
@p@m@a@bi@a
Nni
@b@8.9@ai@@m

oa@bm@g@@bm@a

10

[RTTHN4M10]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@a@bj@@bn N4
@bi@@bmb@i@pba
Nb@@mc@bni@@m@a
Nbi@m@@pba@bj@ N5
@a@bi@m@@pba@@ N6
Nm@i

b@a@i@b N
@i@@@im@i@b
@ @Nu
@bi@@La@m@p@@@
@15839@qbj@njb@m@a
@3642@a@a@5950@Lmb
@ @@N
@nj@m@u@a@bv@@@
@Nbj@@6@s@M
@nibj@@a@
@b@10@s@M
@b@bmu@4@Noa@a@bi
@a@a@i@mm
@bNa@m@b@ai
@bma@kjr@b@a@i

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M10]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@Nu@i b ti
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M11]

EMK
EK1(1.8)

@
@@ui
@ @

na@& b

@ @bbi@m
@ @lau@a

@ Z b
b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@@119M128@a@za@@m@bj@.1
i@a@ni@
@@119@@128@a@za@@bj .2
ni
@@119@@128@a@za@@bj@.3
@ @i@a@ni

@ @b@n
1@M128@a@za@@bj
@ @uj@n
@@@119@M128@a@za@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @11

@Hn@2I

[RTTHN4M11]

EMK

@ @@m@N1
@ @bm@ai
@ @lau@a@N2
EK1(1.11)

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
.1 @ @11
@ @Z oa@
Hn@1I
@ @b@n
@ @b@m@N1 @ni@@@@bbi@@@N1
@ @@@1.3
@ @im@m@N2 @@bbi@b@@a@bj@.2
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @i@N3
ni@@
@ @N@y@b
@ @m@N4 @bbi@@@@bbi@aj@.3
@ @
@ @
@ @N@@
@ @uj@n
@ @na
@@a@bj@a@@@@1.3.1.1
@ @N@@b@m@@N1
@@@y@b
@y@b@@a@bj@@@N2
Nni@
@ji@@@@a@@
@ @@N
@@@n@bn@@N3
@ @N@@b
@@b@@a@bj@bn@@N4
@ @b@m@ab@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M11]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@a@bbi@m @@N5
@ @@@b

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M11]

EMK
EK2(2.1)


@bN1

@mb@ @u@la@y
@@ @bib@jb@
@a@xb
@ @Nu@la
@ @Naumi

na@& b

a uj n@& b n

Z b
@ @Z oa@
@ @Nb@j@ N1 @Nu@ i@y@bb@N1
@ @Nlau@ai@ N2
@la@bib@jb@bb@N2
@ @Nu
@ @Ni@ N3
@ @N@N4 @@a@u@la@@N3
Nb
na

.6
b@n
@ 6.2
@ @Nui ba
uj@n
@ i@y@bb@6.2.3
@ @Nu
@la@bib@jb@bb@@6.2.4
@ @Nu
@a@u@la@@6.2.5
Nb@

i@y@abr@b@j@ N1
@ @Nu@
@ i@y@b@lau@ai .2
@ @Nu
@jb@b@@a@i@ N3
@ @Nu@la@bib
Nu@la@bib@jb@abr@ N4
@ @N@bu@by@nj@ N5
@@b@y@b@ N6
Nu@la@bib@jb

oa@bm@g@@bm@a

11

[RTTHN4M11]

EMK

@Nbbi@mN1
@bz
@a@bj@N2
@@ba
Npba@
@ @Nmb
EK2(2.3)

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @@Z oa@
@bu@N7
@ @
@ @bj@im@m@N1 @bm@ai@bni@@m@bj@@N1
@ @@Zb@n
@ @@lau@ai@N2
@ @@Nni@@b@bi
@@a@bj@Lbj@@7.1
@ @@@N3 @bni@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @i@N4 @@b@bi@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @
@ @Nni
@ @
@ @Zna @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @@Zuj@n
@ @Nbni@@m@bj@im@m@N1 @b@bi@bm@ai@bni
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@ @@N@m@b@lau@ai@N2
Nni@
Zbm
@@bmb@@ab@abr@N3
@ @HbniI@b@bi@Z@@N2
@Nj@bma@pb@m@b
Zn@
@
@bi@i@@pba@nm@ii@N4
Bm@iu@adB@
@b@@bmb@ai
@ @@Nbi@ab
@m@ba@bua@
@i@a@i@by@N5
@na@aaa@aa@n

oa@bm@g@@bm@a

@ @11

[RTTHN4M11]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ Nm

@m@bj@b

@@ai@ai@Namb
@i@mbv@na@b
@m@bj@b@na@a
@ai@a@Namb@b@
@a@b@pm@pb
@na@a@j@aa
@@m@u@
@a@bj@@jb@Noa
@ab@iu@@j
Nu
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M11]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M12]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a
@ @


@ @bbi@|m

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
@ Z b

b@m@.1 @@1@@M38@a@@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni@
1M111@a@@@bj
m@.3
@@@1@M38@a@@@bj .2

ni
@ @uj@n
@ @na @ni@@@1@M38@a@@@bj@.3 ni@@@1M38@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @12

@Hn@3I

[RTTHN4M12]

EMK
EK1(1.9) N1

bu@
@bbdi
@bb
@ @
@j@an

@xa@a@
@mb N2
@@N@bn
aa@a
(i-Think)

N1
N2

N3

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z b
@ N5
@ @b@n
N1
Nxa@a@@mv N1
im@m N2 @xa@a@@@@ N2
@a@bjna@j@L@5.2
Nsm@bm
@@a@@m@n
i N3
na @a@@j@an@bb N3 @ @Nxa@a@@an@
@ @Nxa
@ @uj@n
Nxa@a@@nm@bn@@ N1
@m@v@a@@@ N2
@a@@m@v5.2.1
Nbn@ai@xa@a@
@ @Nxa
@xa@a@@@@bj@ N3
@a@@@@5.2.2
@ @Nsma@bm@xa
@a@(powerpoint)@b@
Nsm@
@@j@an@bb5.2.3
@ @Nxa@a
@na@@a@ii@ N4
@ @
@a@@j@an@bb
N@r@na@@xa
@by@nj@@bn@a N5
Ns@a@i
Nbu@@br@ N6

oa@bm@g@@bm@a

@ @12

[RTTHN4M12]

EMK

na@& b
@
@bn@bz
@a@aa@j@an@nm@(i-Think)
N@a@@bm@xa

a uj n@& b n

N7

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M12]


EMK
TMK @Nbbi@mN1
DLP@b
@ @

EK1(1.8)

@
@@ui
@ @N

@@N2
@ @Nub
@bv@N3
@bmb@ai
Nub@a

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @@Z oa@
@ @bj@im@m@N1 @ai@ub@@m@bj@@N1
@ @@lau@ai@N2 @ @@Nni@@b@bi@bm
@ @m@N3 @ub@@m@@a@bj@@N2
@ @ @@b@bi@bm@ai
@ @Zna
@ @Nni
@i@ub@bj@im@m@N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @NDLP
@b@bi@bm@ai@ub
@jai@bmb@lau@ai@N2
Nni@
@ @@Nub@a@a
@ub@@m@N3
@ @@NHiI
@ @@Nub@@bj@N4
@o@I@bu@@br@N5
@ @@NH

@bu@N7
@ @

@ @@Zb@n
@@a@bj@Lbj@@7.1
@@m@u@bbj
@ @Nbm@ai
@ @

@ @@Zuj@n
@ai@@m@bj@@@7.1.1
Zbm

@ @HubI@b@bi@Z@@N2
Zn@
@
bm@pj
oj@b@u
@b@a
@b@ja

oa@bm@g@@bm@a

12

[RTTHN4M12]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@b@bnB @bz@N6
@ @@B
@ @

bm@pj
j@bbj@abj@sma
@

@
@ @@mb
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M13]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
@ b
b@m@.1 @39@M75@a@@@m@bj@.1
im@m@.2
i@a@ni@
m@.3
@@39M75@a@@@bj .2

ni
@ @na @ni@@39M75@a@@@bj@.3
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

@ @b@n
1M111@a@@@bj
@ @uj@n
@@@39M75@a@@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @13

@Hn@3I

[RTTHN4M13]

EMK
EK1(1.9) .1

@bbdi

EK2(2.3) .2

@bz
@@ba
@ @@mb
@mb .3
@a
Naa


bu@
@bb
@a@an
@@b@bi
@xa@a
@ab@abr
@nj
@@an
Na

.1
.2

.3

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@b
@ N5
@ @b@n
b@j N1 @a@@b@an@bb N1
N2
@a@bjna@j@L@5.2
Nxa
N3 @@an@@bjna@ N2 @@@a@@@m@n
@ @Nxa@a@@an
na
Nxa@a
@ @
@@a@@bm@b@j .1 @an@nj@ab@v N3
@ @uj@n
@ubm@@nb@@a@i
@@@a@m@@a@
Nu
@ @Nb
@@b@an@bb@5.2.4
Nxa@a
@b@an@nm@@m@bj@ .2
@a@DLP@b@@xa@a@
@an@@@bjna@@5.2.5
N@@
@ @Nxa@a@
@bi@a@an@bb@ .3
@a@@an@nj@5.2.6
@b@ai@xa@a@@b
@@a@m@
Nbn
@ @Nb
@ @
@an@@bjna@@ .4
N@bi@xa@a@
@nj@ab@abr@ .5

oa@bm@g@@bm@a

@ @13

[RTTHN4M13]

EMK

na@& b
@a@i@ab@a@@an
Nsv
N
Nbu@@br@
@@nm@@i@paj@
Z@O@bi@ja@ani@

a uj n@& b n

.6
.7
.8

@@nm@@bv
N

N@n@@y
N@and
N@u

@nj@bi@@@
Na@@an

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M13]

na@& b

@Nbbi@mN1
DLP@b
@@N2
@ @
@ @Nb
EK1(1.8)
@

@@ui
@ @N

@Z b

EMK
TMK

a uj n@& b n

@bu@N7
@ @@Z oa@
@ @
@ @bj@im@mN1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @@Zb@n
@ @bN2 @ @@Nni@@b@bi@bm
@@a@bj@Lbj@@7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Zna @@b@bi@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Nb@@m@bj@im@mN1
@ @Nni
@ @
@bmb@bj@a@@@N2 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @@Zuj@n
@ @@Njai
@b@bi@bm@ai@b
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@ @@NBbu@B@b@N3
Nni@
Zbm
@bv@bmb@r@@2.1
@ @HbI@b@bi@Z@@N2
@ @pba
Zn@
@
@@m@bv@pba@r@2.2
n@bm
@ @Hi@abI
@mb@ b@ aa@ n@ bm@@@
@ @Nbi@@b@@m@@bjN4
@@ bi@ @ am
@ @@
@

oa@bm@g@@bm@a

@ @13

[RTTHN4M13]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

u@ a@ a@ bm@
@o@ab@Nmb@jjr@i
@nm@@b@i@@a
@i@@ n@qbi@Noi@
@ba@ tabna@ Ln@ bm@ jjr
@bi@ a@ m@ a@ bm@ b
@ @Nbm
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M14]

EMK
EK1(1.8)

@
@@ui
@ @N

na@& b

@ @bbi@m

@Z b
b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@76M111@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
@@76M111@a@@@bj .2
ni
@@76M111@a@@@bj@.3
@ @i@a@ni

@ @b@n
1M111@a@@@bj
@ @uj@n
@@@76M111@a@@@bj
@ @i@a ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @14

@Hn@3I

[RTTHN4M14]

EMK
EK1(1.9) N1

@bbdi
@ @N

EK2(2.4) N2

@ba@
@@bim
Nba@qbi

na@& b

Nm@bmbr .1
@i .2
@@@ .3
N@a

@Z b
lau@a@N1
@ @ .2
@ @@b@j .3
@ @i@N4
@ @
@ @Z@na
@@b@ii@a@lau@ai N1
@N
N@m@@ N2
@a@m@bmb@@r@ N3
@NH@i@I@tbbj@a
. a@b@@@i N4
@@b@@paj@ N5
N a@b@
@i@@@a@@@bj N6
@ @N@@m

a uj n@& b n
@ @Z oa@
Nni@@@m@bmbr@N1
a@b@@@ .2
Nni@
@@@a@@@ .3
Nni

.3

@ @@Z@b@n
@ @@a@b@@a@@@3.4
.

@ @Z@uj@n
@ @.@m@bmbr@3.4.1
a@b@@@ 3.4.2
.
@N@@a@@@ 3.4.3

oa@bm@g@@bm@a

14

[RTTHN4M14]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@a@a@@@b@j N7
@i@@@an@@nb
@Nb@@a
Nmi@m@paj@ N8

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M14]

EMK
@ @TMK

Nbbi@m

N1

@b
@ @EK1(1.13) @pba@jb
@bn@a @@@@ai
@ @Nm@
@m
@
@pba@jb
@@ai
N@m

N2

DLP@@b

@ @

N3

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @@Z oa@
@bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @bm@ai@bni@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
lau@ai N2
@ @@Nni@@b@bi
@@a@bj@Lbj@7.1
b N3
@bni@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @ @@b@bi@bm@ai
@ @Nbm@ai
@ @Z@na
@ @Nni
@ @
@bni@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
NDLP@b@
@b@bi@bm@ai@bni
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@@@m@bi@lau@ai N2
Nni@
Zbm
Nbi
@ @HbniI@b@bi@Z@@N2
@a@jai@bmb@ai@bv N3
Zn@
@
N@m
@ @B@u@@B
N@B@aau@um@B@b N4
@@i@b@ Z2011@@ 12@nj
@a@@bi@@ @4.1
@a@ @ bu@ m@ i
@ @NHB@a@AI@
@b@@ 8.8@ai@@u
@

@@

oa@bm@g@@bm@a

@ @14

[RTTHN4M14]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@i A @bma@ @4N2


@B@@bma@Npba@m
@m@bi@jb@@i
NA@@pba
@bn@@bma@bn@ @4N3

@ja@ bz@ m@ n
@a@ @ 7.3@ n@
@ja@ bbb@ Nu@ Lb
@@ @ 4@ n@ b
@m@ bi@ a@ ai@ a
@ @Nu@p

@na@a@b@b

@bv@pba@m@jbr
N@m@i@@pba
N@m@@pba@@bj
@jb@I@x@@br
@NH@m@ai@pba

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

N5
N6

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M15]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a
@ @


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@
b@m@.1 @1M34@a@@@m@bj@.1
im@m@.2
i@a@ni@
m@.3 ni@@1M34@a@@@bj .2
@ni@@1M34@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

@ @b@n
1M110@a@@@bj
@ @uj@n
@@@1M@ 34@a@@@bj
@ @i@a ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @15

@Hn@3I

[RTTHN4M15]

EMK
EK1(1.4) N1

@a
@mb
@a
@Naa

EK2(2.3) N2

@bz
@@ba
Nmb


@abna@mb
@jb@a@
@b@@m
N@a
@bz
@@i
@i@nm
@b
Na

.1

.2

na@& b
@Z b
@N1
@ @lau@a .2
@ @b@j@N3
@ @iN4
@ @
@ @Z@na
@a@b@@@nm@b@j N1
N
@j@@by@@a@abr N2
N@b
@b@@m@jb@nm@lau@ai N3
.@a
@@m@jb@a@@mb N4
.@a@b
N@2 @bi@ N5
@@abr@bn@bm@ N6

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@a@b@@@nbi@1
Nni@@@a
@a@b@@m@jb@bb .2
Nni@
@bq@a@bn@bn@ .3
Nsy

.3

@ @@Z@b@n
.@a@b@@a@@@3.4

@ @Z@uj@n
@@@nbi@3.4.4
@@a @a@b
@ @. b
@@m@jb@bb 3.4.5
.@a@b
@bm@@@nj 3.4.6
@bn@@a@a@b
@ @Na

oa@bm@g@@bm@a

15

[RTTHN4M15]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

N a@b
@m@jb@abr@bn@a@ N7
.@a@b@
@by@nj@bn@@bn N8
Na@bn@ni@a@@bu
@ji@@@paj@ N9
N
@i@nm@@i@bz N10
Na@b

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M15]

EMK
@ @EK1(1.14)

@bj@i
@ @Nbu


Nbbi@m

N1

pba@bj
@pba@
Nbi@

N2
N3

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@ @Z oa@
@bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @bm@ai@bni@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
Boj@bbB@b N2
@ @@Nni@@b@bi
@@a@bj@Lbj@7.1
@ @
@bni@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @@b@bi@bm@ai
@ @Nbm@ai
@N@m@n@bj@im@mN1
@ @Nni
@ @
Boj@bbB@bN2 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
Z@m@@bi@N3 @b@bi@bm@ai@bni
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@an@d@n@@3.1
Nni@
Zbm
@bmb@m@j@na
@ @HbniI@b@bi@Z@@N2
@ @Nm@a@@m@
Zn@
@
@@pba@bj@@bma@3.2
@ @B@ab@B
@aj@@jc@@bmb
@m@ mb@ ba@ ab
@ @Nm
@jj@ vi@ @ @ a
@ @N@mc@pba@@@3.3
@tb@ bma@ @ u@ bm
@

@@

oa@bm@g@@bm@a

@ @15

[RTTHN4M15]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@by@nj@@a@3.4
@@paj@a@m
@ @N@ji@
@ @N@ab@bj@im@m@N4
NHbu@I@pba@N5

i@a Nu@o@oam
@@ i@ @ @
@b@ bmam@ o@ ma
@ @a@ a@ a@ Nbm
@ja@ @ a@ @ a@ b
@c@ a@ ab@ i
@ab@ Nb@bi@mb@bbj
@ @Nb@ab@i@bbi
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M16]

EMK
EK1(1.16)

@mi
@ann@bm
EK1(1.13)

@@ibn@ba
@ @m

na@& b

@ @bbi@m
@ @lau@a

@ Z b
b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@35M74@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
@@35M74@a@@@bj .2
ni
@@35M74@a@@@bj@.3
@ @i@a@ni

@ @b@n
1M110@a@@@bj
@ @uj@n
@@@35M@ 74@a@@@bj
@ @i@a ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @16

@Hn@3I

[RTTHN4M16]

EMK

@b@N1
@bbdi
@ @Na
@ @N
@ @bu@@N2
@ @ @bmbq@@Ni
@ @EK2(2.4)
@jua@
@ba@
@ @N
@@bim
@bn@@Nii
Nba@qbi
@ @Na
EK1(1.9)@

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z b
.4
@ @Nlau@a@N1
@ @Nkua@@ma@bmbr@N1
@ @b@n
@ @Nbj@im@m@N2 @a@kua@@@@@@N2 @kua@@@a@@4.2
@ @Nsma
@ @N@N3
@ @Nb@
@ @NbN4
Nkua@@kj@v@@N3
@ @
@ @
@ @uj@n
@ @Z@na
@ @Nkua@@ma@bmbr@4.2.1
@ @Nkua@@ma@bj@N1
@@kua@@@@4.2.2
@@@a@kua@@ma@@N2
@ @Nsma@a
@ @Nsma@bm@kua
. kj@v@4.2.3
@@kj@bi@lau@ai@N3
@ @@Nkua
@abr@a@bb@@N4
@ @N
@bmb@r@a@b@N5
@a@kua@@m@bv
@ @Nkua@@kj@abr

oa@bm@g@@bm@a

16

[RTTHN4M16]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@na@@paj@ N9
@ @N@ji
Nx@@@m@lavN10

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M16]

na@& b

@Nbbi@mN1
@bj@i
@ @Npba@bj@N2
@ @Nbu
@@@N3

@ @N@m

@Z b

EMK
EK1(1.14)

@ @Nbj@im@mN1
@ @@Nlau@aiN2
@ @
@ @Zna
@b@n@@bj@im@m@N1
@a@@ab@bm@i
@ @Ni
@n@bi@lau@ai@N2
@ @Nb
@@bmb@i@pba@bj@N3
@ab@@m@a@oam
@ @N@mc@bi
@pba@@b@bn@@N4
@bv@sr@a@m@b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @@Nni@@ba@bm
@b@@m@@a@bj@@N2
@Nni@@ba@bm@ai
@@m@@a@bj@Lbj@@N3
@@ba@bm@ai@b
@ @Nni

@bu@N7
@ @

@ @@Zb@n
@@a@bj@Lbj@@7.1
@@m@u@bbj
@ @Nbm@ai
@ @

@ @@Zuj@n

@ai@@m@bj@@@7.1.1

Zbm
@ @
@ @HbI@ba@@N3
@ @Zn@
@
b@ba
@pj@@na@ba@ba@@@
@N@ bma@ ob@ aj@ a

oa@bm@g@@bm@a

@ @16

[RTTHN4M16]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ ba@ ai@ pj@ a

@N @m
@@a@@m@@@N4
@ @Nbu

@@ na@ a@ ma@
@ab@Ni@@an@ma

@@ ba@ bbj@ pjr@ o


@a@ ba@ a@ Nbm@ bn
@b@ L@ ob@ bma@ @ m
@ba@ oa@ ba@ abna@ Nba@ a
@bi@ bm@ La@ b@ mj
@ @Nsbbj@a@ab@Lb
@
@
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M16]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 17]
EMK
EK1 (1.11)

@ @bm@ai  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @Z@b

@ @oa@

@ @lau@a

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@75M110@a@@@m@bj@.1

@ @b@n
1@M110@a@@@bj

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

i@a@ni@@@75
@@75M110@a@@@bj .2
ni
@@75M110@a@@@bj@.3
@ @i@a@ni

@ @uj@n
@@@75@M110@a@@@bj
@ @i@a ni

@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @17

@ @Hn@3I

[RTTHN4 M 17]
EMK
EK1( 1.1 )@

@lavmi

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @@N1

@ @Z@b

@ @Z@oa@

.4

@ @mb@N2
@bm
@ @@N3
@ @Nm

@ @
@ @EK2( 2.4 )

@bbdi
N  

@ @Nlau@a@N1 @ @Nkua@@@a@N1
@ @N@N2 @kua@@@abna@aj@N2
Nbj@im@m@N3
@ @Nkua@@@a
@ @Ni@N4
@ @

Z@na
@kua@@ab@bm@o@@@N1
@@@j@DLP@b@ai
@ @N
@@@a@nm@lau@ai .2
@ @Nkua
@p@kua@@@bi@@@N3
@ @Nm@b@ma
@ @Nkua@@@bj@@@N4
@kua@@a@@mb@@N5
@ @NH@aau@um@b@I

Nni@@kua@@@N3

@ @b@n
@kua@@@a@@4.2
@ @Nb@
@ @
@ @uj@n
@@@a@@4.2N4
@ @Nkua
@@kua@@@@4.2N5
@ @Nni

@ @Nkua@@@@@@N6
Nbu@@@m@lav@N7

oa@bm@g@@bm@a

17

[RTTHN4 M 17]
EMK

@ @Nbbi@mN1
@lavmi
@r@N2
@bm
@bmb
@ @Nm
@obi@bv
@ @@n
@@N3
@n@obi
EK1(1.1)

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @Z@oa@
@ @Nbj@im@mN1 @ai@n@@m@bj@@N1
NbN2
@ @@Nni@@ba@bm
@ @ @n@@m@@a@bj@@N2
@ @Zna@ @Nni@@ba@bm@ai

@ @bu@N7

@ @Nn@bj@im@m@N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @NBnb@oB@b@N2 @@ba@bm@ai@n
@ai@@bi@@ @2.1
Nni
@ @N
@r@@bn@ @2.2

@n@obi@bv@bmb
@ @@Nnm@@b@m@a
@ @@Nbi@@n@@@bj@N3
@@obi@I@bu@@br@N4
@ @@NHn

@ @

@ @@Zb@n
@@a@bj@Lbj@@7.1
@@m@u@bbj
@ @N@ni@@bm@ai
@ @
@ @@Zuj@n
@ai@@m@bj@@@7.1.1
Zbm
@ @
@ @HnI@ba@@N3
@ @@Zn

@ @@@i@@i

oa@bm@g@@bm@a

@ @17

[RTTHN4 M 17]
EMK

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @L@bv@a@1
@ @[a@o@
@ @Nbai@n@@am
@ @

@ @[bi@@bm@a
@ @Lbv@mc@@j
@ @[a@b@b@ba
@@No@b@ -
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M18]

EMK
EK1(1.16)

@mi
@ann@bm


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
@oa@
b@m@.1 @@1M38@a@@@m@bj@.1
im@m@.2
i@a@ni
m@.3
ni@@1M38@a@@@bj .2
@a@ni@@1M38@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm@R
@ab@bbi@@@.4
@i@a@@a@a
@ @bbi@

@ @b@n
1@M98@a@@@bj
@ @uj@n
ni@@@1M38@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @18

@Hn@2I

[RTTHN4M18]

EMK
EK1(1.8)

@
@@ui
@ @


@ @m
@ @

na@& b
@ @Z

b
@ @b@m@N1
@ @im@m@N2
@ @i@N3
@ @m@N4

a uj n@& b n

@ @Z oa@

@@ @bbi@@@N1
@ @ni@
@@bbi@b@@a@bj@.2
ni@@
@ @ @@@ @bbi@aj@.3
@ @N@@@bbi
@ @na

@ @Nba@@b@m@@N1

@@y@b@@a@bj@@@N2
@@ba@@a@
@ @@N@ji
@bn@@Z@@i@N3
@@b@@@n
@ @.
@@b@@a@bj@bn@@N4
@ @b@m@ab@
@@b@@a@bbi@m@N5

.1

@ @b@n

@ @@@1.3
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @N@y@b

@ @
@ @uj@n
@m@bj@a@@@1.3N1.2
@@y@b@@a
Nni@@

oa@bm@g@@bm@a

@ @18

Hn@1I

[RTTHN4M18]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

.
@@b@@a@@@N6
@ @.@@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M18]

EMK
@ @EK1(1.10)

@bnai
@ @Nbb

@ @

@ @EK2(2.2)

@bb
@mb
@ab
@a@n
N

na@& b

@mB@b@N1
@ @B@o
@ @
@ @

@Z b
Nlau@a@N1
@ @NN2
NbN3
@ @
@ @
@ @na
@@ab@bi@bmbr@bj@@N1
@b@@i@@n@
@ @NDLP@
@@@ab@nm@lau@ai@N2
@Ni@@n
@@@ab@nm@@@N3
@ @Ni@@n
@ @NBo@B@b@N4
@ai@@bi@@M
@ @N

a uj n@& b n
@ @Z oa@
.4
@n@@@ab@@@@N1
@ @b@n
@ @Ni@
@@kua@@@a@@4.2
@@kua@@ab@bb@N2
@ @Nb@
@ @Nb
@ @
@ @uj@n
@@@ab@@@@4.2N6
@ @Ni@@n
@@kua@@bb@4.2N7
@ @Nb

oa@bm@g@@bm@a

18

[RTTHN4M18]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@o@m@i@@bn M
@ @N@a@p@ai@
@@Li@@a@iba@M
@@ab@nm@bmbr@@@bn
@@i@yi@n@
@ @o@m
@b@@@@@@bmbr@M
@ @N@bn
@paj@a@r@@M
@ @N@@bi@av
@@bmbr@@oa@@@M
@ @N@aau@bbj@a@qbim@om
@bi@@@ab@@N5
@ @Nkua@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M18]

EMK
@ @TMK


Nbbi@m

N1

@jb

Npba
@ @EK1(1.1)
@lavmi
@
@bm pba@jb
@ @Nm

N2

DLP@@b

N3

na@& b

@Z b
bj@im@m N1
lau@ai N2

a uj n@& b n
@ @@ @Z oa@

@bu@N7

@ @
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@ba@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@ba@bm@ai
@b@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@N3 @ @Nni@@bm@ai
@ @
N@DLP@b@
@@ba@bm@ai@b
@ @Z@uj@n
@@@m@bi@lau@ai N2
Nni
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@ @Nbi
Zbm
@@m@i@pba@jbr N3
@ @
NHiI
@ @HbI@ba@@N3
Nbi@@pba@@bj N4
@ @Zn@
@
@@I@bu@@br N5
@ @B@@ B
@NH@m@i@pba@jb
@aii@ @ sma@ a@ a
@ @@N@c

oa@bm@g@@bm@a

@ @18

[RTTHN4M18]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

j@qbi@b@Lma Z a
@ @_v@@b
@a@oa@j@La@Zma
@ @@Nbi
@oa@bi@@a@@Z@a
@ @_ma
@b@jr@ba@bi@@Z@ma
@Na@@a@b
@a@pj@a
@bu@m@tai
@ @@N@wy
@ @Ani@La@@Z@@@a
@a@@oa@@@Z@ma
@bbj@pj@u
@@b@a

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M18]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@Na@n@bm@aia
@@@a@n@ba@@Z@@@a
@ @_ma@Laia
@ai@n@a@@Z@ma
@@Nba@@sa@jr
@@ai@n
@a@Lba@@jr
@@oa@sa@n
@ @@Nbj@d
@Nma@b@ni@La@@Z@@@a
@ @N@a@bi
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M18]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M19]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b

na@& b

@ @bbi@m

@Z b
b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@
@39M98@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
ni@@39M98@a@@@bj .2
@ni@@39M98@a@@@bj@.3
@ @i@a

@ @b@n
1@M98@a@@@bj
@ @uj@n
ni@@@39@M98@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @19

@Hn@3I

[RTTHN4M19]

EMK

bu@
@bbdi
@a@abr

@j@vu

Nbm
EK2(2.3) .2
@bz
@@ba
@ @Nmb
@ @
@mb@N3
@@aa@a
EK1(1.9) .1

.1
.2

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@ N5
@Z b
@ @b@n
b@j .1 @@a@i@a@@@ N1
lau@ai .2
@a@bjna@j@L@5.3
Nbm@j@vu@a@ojm
.3 @vu@i@kj@u N2 @@a@@m@n
@bm@j@vu@an@
na
Nbm@j
Na@a
@ub@bm@@b@j .1 @Nbm@j@vu@a@bb N3
@ @
@@@j@vu@an
@ @uj@n
N(powerpoint) DLP@b@
@a@i@a@@@@ .2
@i@a@@Lkj@@5.3.1
@bm@j@vu@a@ojm@
@vu@a@ojm@@a
N@@ub@ai
@ @Nbm@j
@i@kj@nm@@ .3
@j@vu@a@bb@5.3.2
@lau@ai@a@bm@j@vu
@ @Nbm
N@bi
@a@nm@bmb@@r@ .4
@v@a@bm@j@vu
N@p

oa@bm@g@@bm@a

@ @19

[RTTHN4M19]

EMK

na@& b
@bm@j@vu@a@@
@a@nb@a@bai@@mc
N
Nbu@@br@

a uj n@& b n

.5

.6

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M19]

EMK
@ @EK1(1.6)

Nbbi@m
@@d
@a@bj
@bi@
Nub@
@ @Na

N1
N2

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@bu@N7
@ @Z oa@
@ @
bj@im@m N1 @ai@ub@@m@bj@@N1
@ @@ @Z@b@n
lau@ai N2
@ @@Nni@@ba@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
i N3 @ub@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @ @Nni@@ba@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Z@na @@m@@a@bj@Lbj@N3
@ @
@@ba@bm@ai@ub
@ab@ub@n@bj@im@m N1
@ @Z@uj@n
Nni
Na@a@i@L
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@@bmb@bj@a@@ N2
Zbm
Nn@@l@bi
@ @
@na@i@ab@ii N3
@ @HubI@ba@@N3
Npba@@@ub@bj
@ @Zn@
@
@m@mc@@ub@ N4
@ @B@@ B
Nv
@ @ub@bm@a@i
@bj@a@i@by@b N5
@ @g@a@bvi@an

oa@bm@g@@bm@a

@ @19

[RTTHN4M19]

EMK

na@& b

a uj n@& b n
@ @Na@a@

@Ni@ab

@ @bb@v@b
@ @md@@a@pa
@Nb@@m@
@au@ob@@
@ @ma@bv@nm@
@ @Nbm@@bm
@ @bm@m@ba@
@ @m@nm@a
@ @Nb@bm@b@am

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M19]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M20]

EMK
EK1(1.9).1

@bbdi
@ @N
@ @
EK1(1.11).2

@bm@ai
@ @
@ @


@ @

na@& b
Z

.1

a uj n@& b n
@a@ni@@pbba@@bj N1

@ @Ni

.2 @@pbba@@z@a@bj@@N2
@ @@Nni
.3
b .4 @@pbba@@z@a@bj@N3
@ @@Ni@a@ni
@ @

@ @na

N1-8@ .1

@ bj@im@m .2
.
@pbba@@@a@bj@ .3
N@a@nm@m@

@a@ab@a@bj@@ .4
N@a

@ @ .1

@ @b@n
@@@a@z@Lbj@1.1
@@a@pbba@@Lba
@ @Ni@a@ni@@a
@ @
@ @uj@n
@@z@a@bj@1.1.1.3
@a@ni@@pbba
Ni
@y@a@bbi@@1.1.1.4
@pbba@@Lba@
@@a@a@@a
Nb@@bm

@bbi@jbr@b@a@ta .5
@bn@a@pjm@@La

oa@bm@g@@bm@a

@ @20

@Hn@2I

[RTTHN4M20]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@a@a@im@m@ab z
@ @Nbui@@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M20]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@ Z b
@oa@

b@m@.1 @@1M37@a@@@m@bj@.1
@ @b@n
im@m@.2
i@a@ni
1@M135@a@@@bj
m@.3
ni@@1@M37@a@@@bj .2
@a@ni@@1@M37@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i
@a@ni@@@1@M37@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @20

@Hn@1I

[RTTHN4M20]

EMK
EK1(1.9)
@bbdi

.1

EK2(2.3) .2

@bz
@@ba
@mb

@@@bu@
(iThinkI
@kj@v
@vu@i
@a@j

na@& b

a uj n@& b n

@ N5
@Z b
@ @Z oa@
@ @b@n
b@j .1 @a@i@a@ Lkj@ N1
.2
.2 Na@j@vu@a@ojm@
@a@bjna@j@L@5.3
.3
@j@vu@a@bb N2 @@a@@m@n
ai@i .4
@bm@j@vu@an@
Na

na
Na@a
@an@@bjna@ N3
@ @uj@n
Na@a@bm@j@vu
@vu@an@nm@n@bj@ .1
NDLP@b@@a@j
@@@bm@bn@nj N4 @i@a@@Lkj@5.3.3
@vu@a@ojm@@a
@a@i@a@@@@ .2 @Nai@@b@@a
@ @Na@j
Na@j@vu@a@ojm@
@kj@nm@@@@ .3
@j@vu@a@bb@5.3.4
Na@j@vu@i
@ @Na
Na@j@vu@a@bj .4
@an@@bjna@@5.3.5
@Na@a@bm@j@vu
@a@j@vu@a@@ .5
Ni@ab
@@bm@bn@nj@5.3.6
@b@@a@
@bjna@nb@a@ai@j@ .6
@ @Nai@
@a@bm@j@vu@an@
.1

oa@bm@g@@bm@a

@ @20

[RTTHN4M20]

EMK

na@& b
N@mna@@a
@(iThinkI@@bn@@
Nu@a@@bi

a uj n@& b n

.7

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M20]

EMK
@ @EK1(1.4)

Nbbi@m
@mb@a
@
@aa@a
N@
@o@

N1
N2

N3

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@bu@N7
@ @Z oa@
@ @
bj@im@m N1
@@@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
qbq N2 @@Nni@@ba@bm@ai
@@a@bj@Lbj@N7.1
m N3 @@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @ @@ba@bm@ai@
@ @Nni@@bm@ai
@ @Z@na
@ @Nni
@ @
N@@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
@baa@ p@ @ @ qbr N2
@bm@ai@@
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@NBb@bi@bmB@
Nni@@ba
Zbm
@@@bm@@m N3
@ @
NH@abI

@ @H@I@ba@@N3
@o@I@bu@@br N4

@ @Zn@
@
@NH

@ @b@bi@bm
@a@@bz@ N5
@ @b@bi@bm
Nb@@Bb@bi@bmB
@ @@bjm@

oa@bm@g@@bm@a

@ @20

[RTTHN4M20]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@aj@pj
@ @a@bi
@ @H2XI@bi@bm@b@Mb

@ @i@
@ @i@ba
@ @@
@ @ai@i@
@ @H2XI@bi@bm@b@Mb
@ @
@ @i@@a
@ @bv@@@
@ @@ci
@ @b@bi@bm
@ @H2XI@bi@bm@b@Mb
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M20]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M21]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a
@ @


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@oa@
b@m@.1 @@38M76@a@@@m@bj@.1
im@m@.2
i@a@ni
m@.3
ni@@38M76@a@@@bj .2

@ni@@38M76@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

@ @b@n
1@M135@a@@@bj
@ @uj@n
@ni@@@38M76@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @21

@Hn@2I

[RTTHN4M21]

EMK
EK1(1.9)

@bbdi
@ @N


@ @@m

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
Z oa@
@ @@@@N1 @ @21
Hn@1I
@ @b@n
.1 @@Nni@@pbba@@bj@N1
@@a@z@Lbj@@1.1
.2 @pbba@@z@a@bj@@N2
@pbba@@Lba@
@ @@Nni@
im .3

@pbba@@z@a@bj@N3 @ni@@a@@a
@ @na
@ @Ni@a
@ @N|@a@ni@
@N9-11@a@pbba@@@ N1
@ @uj@n
@ab@mb@mb@a@bj@@@N2
@@z@a@bj@1.1.1.3
@ @Na@a@
@a@ni@@pbba
@a@pbba@@bj@im@m@N3
@ @Ni
@ @N9@M@11

@y@a@bbi@@1.1.1.4
@pbba@@Lba@
@@a@a@@a
Nb@@bm

@z@m@ab@@N4
@a@@ab@pbba@
@ @N@i@bm@a

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M21]

EMK
EK1(1.4) N1

N@lau@a
@a
Nnj@by
@mb
bu@
@a
@Naa

EK2(2.4) N2
@ba@
@bim
@bi@
Nba

.1
.2
.3

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z b
@ @@@@N3
@N1
Nni@ @m@@1
@ @@Z@b@n
lau@a .2 @a@@ .2
@a@@a@@3.3
Nni@
@ @i@.3
.
@@sma@a@@@ .3
@ @
Nni
@ @Z@na
@mai@a@a@bn@nm@lau@ai N1
@ @Z@uj@n
Nb
@ @.@m@@3.3.1
@@pjm@u@ai@nb@ N2
@a@@@ 3.3.2

.
Nu@a@b@@ N3
@ @Nsma@a@@@ 3.3.3
sma@a@@@bj N4
@@ab@ii@bn@@bn N5
@@a@y@L@Lm@I@aii
NH
@i@@bn@a@a@a N6
a@@a@@

oa@bm@g@@bm@a

21

[RTTHN4M21]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Nu
@@na@a@ab@@ N7
N@u@a@
Nmi@m@paj@ N8

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M21]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @Na

@ @

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
Nbbi@m@N1
@bu@N7
@@ @Z oa@
@ @
bj@im@jm@N1
@pba@r@N2
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @@Z@b@n
b .2
@m@bv
@ @@Nni@@ba@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
N
@@m@u@bbj
@
@
@
@
Z
@na
@m@@N3
@Nni@@ba@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
Nb@@m@bj@im@m N1
@@m@@a@bj@Lbj@ N3
@a@

Z@B@B@b N2
@@ba@bm@ai@b
@
@ @Z@uj@n
@@@@bv@pba@r@@ @2.1
Nni
@bmb
@ai@@m@bj@@@7.1.1
@a@na
I
@
@
m
Nbi
Zbm
H
@ @
@@b@@m@@bj@ N3
@ @HbI@ba@@N3
Nbi
@ @Zn@
@
@bmb@@a@@ N4
@bb@o@am@bb
N@m@@@@@n@@bi
@@ ab@ aj@ b@ b@@@
@bn@N@bbj@@m

oa@bm@g@@bm@a

21

[RTTHN4M21]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Naii@ @ bb bq
@u@ bbj@ bq@ b
@bbii@ @ am@ bb
@ @Nb@a@ni
@a@ bi@ am@ bb@@@
@ubi@a@ @ubi@ba@
@b@ @am@bb@ N
@a@ @ bbj@ @
@am@ bb@ bbb@ N
@a@ Nb@ ba@ @ ba
@b@ b@ a@ bb
@ @Na@b@
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M21]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M22]

EMK
EK5(5.1)

@
@lavm
@ @Nb

na@&@b

@ @

Z@b

a uj@n@&@b@n

@@@@bmbr@oa@@N1
.1
@ @@N@ab@a
b@j .2
@a@m@bmbr@oa@@@N2
@ @Na@@
@ @lau@a .3
@ @ @ub@@oa@@N3
@ @na
@ @Na@@
@ @a@@@bi@ .1
@t@a@a@@bj@ .2
N@m@i@i
@a@@bi@lau@ai .3
.a@@
@oam@@n@a@@ .4
Na@@a
@@bi@@bm@o .5
@ @@Na@@bj

@ @@@@N1

@ @b@n

@a@@L@bb@@1N2.2
Na@@mbz
@ @uj@n

@N@@@@@1N2.2@N1
@@a@ma@a@@@1.2N2.2
@ @@N@
@@ub@@@@1.2N2.3
@nbi@a@
@ @N@b@a@
@mbz@a@@@1.2N2.4
@ @.@@ub

oa@bm@g@@bm@a

@ @22

@Hn@2I

[RTTHN4M22]

EMK

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@ @Nbm@bi@lau@ai .6
@ @Na@@ub@ .7

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M22]

EMK
EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @a


@ @bbi@m

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@oa@
b@m@.1 @@77@@M98@a@@@m@bj@.1
i@a@ni
im@m@.2
ni@@77@M98@a@@@bj .2
m@.3
@ni@@77@M98@a@@@bj@.3

@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a
@ @@Z@b

@ @b@n
1M135@a@@@bj
@ @uj@n
@ni@@@77@@M98@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @22

@Hn@1I

[RTTHN4M22]

EMK
EK1(1.3) N1

@ai
@j
@ @N

EK1(1.9) N2

@bbdi
@ @N

EK2(2.3) N3

@bz
@@ba
Nmb


Z@bu@
@a@b@b
@B@B
@m@jbB@bma
@@B
@@bmbq
Ni
Nlau@ai

na@&@b
@ @Z@b

.1

.2

b@j@N1
lau@a .2
@ @i .3
@ @
@ @Z@na
Nbi@bma@@b@j N1
@ubm@@@au@nb@ N2
u
@uI@@oi@a@@qbr N3
H@m@i
@pba@@mb@i@@bn N4
@m@jb@a@bai@@b
Nbai

a uj@n@&@b@n
N3
@ @Z oa@
@a@@@nbi@1
@ @@Z@b@n
@@
@a@@a@@3.3
Nni@
.
@a@@m@jb@bb .2
@ @Z@uj@n
Nni@
@a@bm@@@nj .3 @@@nbi@3.3.4
@o@@@ i
@ a
Njm
@ @.
@@m@jb@bb 3.3.5
.@ a
@bm@@@nj 3.3.6
@@ i@a
@ @Njm@o@

@ @@@a@ar
@ @jm o bv
@ @a@@tb@bi

oa@bm@g@@bm@a

22

[RTTHN4M22]

EMK

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@ @m@a@
@ @a@@m@
@ @j@i
@@au
@ @@j@@
@ @a@@ bu
@@bm@@pba@@nm@ii@ N5
@i@@@ab@n@2@
@N@b@@a
@N@bu@by@nj N6
@o@n@mb@@bn@ N7
@b@a@@@@jm
N@b@@m@a
@na@n@ai@@ N8
N
Nbu@@paj@ N9

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M22]

EMK
@ @EK1(1.9)

Nbbi@m
@bbdi
@a@r
@ @N
pba@

N1
N2

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@ @@ @Z oa@
@ @Z@b
@ @bu@N7
@ @
bj@imm N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@ba@bm
lau@a N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @@
@ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@ba@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@b@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
@@ba@bm@ai@b
Na@a@@ab
@ @Z@uj@n
@
@
N
ni
@@m@@n@a@@ N2
@ai@@m@bj@@@7.1.1

Nb
Zbm
@@@@@@@ai@a@lav N3
@ @
@NHi@abI@b@@m
@ @HbI@ba@@N3
@bv@pba@@a@r N4
@ @Zn@
@
@Nb@@m
@ @@am@bb

@bym@ @ a@ bb
@Npbi@ a@ m@ ib@

oa@bm@g@@bm@a

@ @22

[RTTHN4M22]

EMK

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@c@ @ c@ a@ bb
@ @@N
@ba@ @ bna@ bb@ abna
@bj@ aMd@ @ b@ ubi
@v@ bj@ i@ ubi@ N
@ @Nb@u@bua@a
@@ c@ @ ubi
@a@ @ a@ bb@ a
@bi@@nm@sai@Na
@m@ bq@ @ ubi@ Nb
@tb@ a@ ubi@ bbb@ b
@ @Nxb@b@mb
@@ @ @ @ ubi
@@@bb@v@bmb
@ubi@Ni@ia@b@a@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M22]

EMK

na@&@b

a uj@n@&@b@n

@m@ @ @ bi@ m
@ @@ Nab@ Lbi
@ia@ @ a@ m@ a@ u
@pj@ @ bbbbi@ N19M
@ @N@ubi
@ @@

@@

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M23]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

na@& b

@ @bbi@m

@ @Z b

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@

@99M135@a@@@m@bj@.1
@ @b@n
i@a@ni@
1M135@a@@@bj
ni@@99@M135@a@@@bj .2
@ni@@99@M135@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @i@a
@ni@@@99M135@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @23

@Hn@3I

[RTTHN4M23]

na@& b

@ma@bmbr@N1
@ @N@

@@b@N2
@ @EK1(1.9)
@bbdi
@@
N
@ @Nsa
@ @

@ @Z b

EMK
EK1(1.5)@

@ @

@ @NN1
@ @N@lau@aN2
@ @NH@a@b@I@bN3
@ @
@Z@na
@@@a@o@@N1
@nm@lau@ai@@DLP@b
@ @N@pbj
@ma@nm@@@@@N2
@ @N@
@ @N@@ma@pjr@@N3
@@nm@@@@@N4
@ @Na@a@
@b@B@b@na@bv@@N5
@ @NB@@a
@ @

a uj n@& b n
@ @Z oa@
.4
@ @N@@ma@bmbr@@N1
@ @b@n
@ @N@@abr@N2 @@@@a@@4N3
@ @
@ @Nb@
@ @
@ @
@ @uj@n
@ @N@@ma@bmbr@4N3N1
@ @N@@a@4N3N2

oa@bm@g@@bm@a

23

[RTTHN4M23]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@oa@@bi@ M @@@
@@pba@@i@@bn@@M@@@@
@@a@@@b
@ @Nsa
@@@@@b@@@M@@@@
@@m@b@r@@sa
@ @N@@ma@p
@ji@@au@nm@ii@@N6
@ @N
@sa@a@@@bj@@N7
N@ab

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M23]

EMK
TMK
DLP@@b

@ @

@ @EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @Na

Nbbi@m
@a@r
@pba@
@@@@bv
@m

N1
N2

na@& b

@Z b
bj@im@m N1
lau@a N2

a uj n@& b n
@ @@

@Z oa@

@bu@N7

@ @
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@bb@bm
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@bb@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@b@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
@NDLP@b@
@@bb@bm@ai@b
@ @Z@uj@n
@ @Nni
@@@na@lau@ai N2
@ai@@m@bj@7.1.1

Nb@@m@@n@a
Zbm
@@m@bv@pba@r N3
@ @
Nb
@ @HbI@bb@@@N4
Nni@@b@@m@bj N4
@ @Zn@
@
Nb@@m@ N5
@ @ba@am@bb

@ab@bna@bb@ba@b

@@ b@ b@ Nba

oa@bm@g@@bm@a

@ @23

[RTTHN4M23]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Nobu@m@@b
@oa@ ba@ b@ @ v
@ @@N@j@
@bna@ bi@ @ o@ b
@bbi@@b@Nb@bbj@
@b@ o@ @ ba@ b
@u@ @ @
@ @@Nbi@mc@@b
@bb@ ba@ @ m
@Nba@ @ na@ am
@oa@ b@ @ pai @ m
@a@Nm@bi@a@v@@
@@@bi@@m@u
@pjm@ bN@ @ bma
@a@ @ bi@ @ o

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M23]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ Nb@ @oc
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 24]
EMK
EK5 (5.2)

@
@ @b  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @Z@b

@ @oa@

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@1@M35@a@@@m@bj@.1

@ @b@n
1M112@a@@@bj

i@a@ni@
ni@@1M35@a@@@bj .2

@ni@@1M35@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a
@ni@@@1M35@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @24

@ @Hn@3I

[RTTHN4 M 24]  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @EK1(1.6)

@bB@b@N1

@ @Z@b

@ @Z@oa@

.4

@bi@
@ @Na

@ @NB@a
@bn@@N2
@ @Na

EMK

@@d

@ @ @ @@Z@bu@@N3
EK1(1N10)

bnai
@

@ @NN1
@ @Nlau@aN2
@ @@NbN3
@ @@Ni@N4

@mb@@
@@
@ @@Nbi@p

@ @
Z@na
@ai@@@bmbr@@N1

@ @

@ @N
@@bj@nm@lau@ai@N2
@ @N@

Nbb@

@ @Nbj@bmbr@@N1
@@@@N2
@ @Nbi@p

@ @b@n
@@@@a@4.3
@ @Nb@

@ @

@ @
@ @uj@n
@@4.3.3

@@N@bj

@L@@bi@nm@@@N3
@ @@N@a@
@@B@a@bB@b@N4
@ @@N
@p@@@@@N5
@b@m@@a@bn@@sbj

oa@bm@g@@bm@a

24

[RTTHN4 M 24]
EMK

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @N@i@ab
@ @N@bu@by@nj@@N6
@ @Nnj@by@@@N7
Nbu@@@m@lav@N8

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 24]
EMK
@ @EK1(1.9)

Nbbi@m
@bbdi
@a@bj
@ @N
@N

N1
N2

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @@ @Z@oa@
@ @bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@bb@bm
lau@a N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @b N3 @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @@
@Z@na@ @Nni@@bb@bm@ai
@ @Nni@ bm@ai
@b@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
@i@a@@ab
@@bb@bm@ai@b
@ai@@m@bj@7.1.1
Nbm@i
@ @Nni
Zbm
N@m@@lau@ai N2
@ @
Nn@a@nm@ii N3
@ @HbI@bb@@@N4
@b@@m@bv@pba@r N4
@ @Zn@
@
Nbjjb@b@a
@ @b@o@am@bb
Nbi@m@@@m@bj N5
@ @

@@b@@m@@
Nni

@ @

N6

@am@ bb@ ba@


@ba@@ Nb@a@bi
oa@bm@g@@bm@a

@ @24

[RTTHN4 M 24]
EMK

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@@@im@a@v@ubi
@@ubi@aa@@@Nb@a
@Na@ @ b@ bbi@
@a@b@a@a@bb
@ @Nb@a@a@
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 25]
EMK
EK5 (5.2)

@
@ @b  

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@|m

@ @Z@b

@ @oa@

b@m@.1 @36M81@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
im@m@.2
m@.3 ni@@36M81@a@@@bj .2
@ni@@36M81@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

@ @b@n
1M112@a@@@bj
@ @uj@n
@@@36M81@a@@@bj
@ @i@a@ni

@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @25

@ @Hn@3I

[RTTHN4 M 25]

EMK
@ @EK1(1.6)

@@d
@bi@
@ @Na

@ @

@m@bmbr@N1
@ @@N@
N@@N2
@ @

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Z@oa@
.4
@ @Z@b
@ @b@n
@ @Nlau@aN1@ @Nni@@@b@N1
@ @N@N2 @ @Nb@@@@@N2 @@@@a@4.3
@ @Nb@
@ @@Nb@N3
@ @@N@N4
@ @
Z@na
@ @N@@bj@nm@lau@a@N1
N@@ai@@@bmbr@N2
@ @N@@nm@@@N3
@ @Z@B@viB@b@N4

@ @
@ @uj@n
@@@@b@4.3.4

@@Nni
@@@@bna4.3.5
Nb@

@ @N@4@bi@@M
@@@b@@bn@M
N@a@a@b
@oa@@a@@@@M
@ @@Nm@@@a@b
@ @@Z@1@@M@@@@

oa@bm@g@@bm@a

25

[RTTHN4 M 25]
EMK

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Nm@i@H@a
@ @N@@@@H@b
@ @@Z@2@@M
@ @Nd@bm@@H@a
@ @N@ H@b
@ @@Z@3@@M
@ @Na@@bj@H@a
@ @N@ H@b
@ @N@@H@c
@ @@Z@4@@M
@ @Naya@jm@H@a
@ @N bj@H@b
@@a@@bn@@bn@M
@ @N@a@a@bbbj
@ @N@ani@@@paj@@N5
@ @N@@@@N6
@ @Nbu@@@m@lav@N7
@bi@@@@@r@@N8
N

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 25]
EMK

@ @EK1(1.11)

bbi@m N1

@ @bm@ai @m@ N2
@ @

na@&@b  

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @Z@oa@
bj@im@m N1 @ai@@@@m@bj@@N1
lau@a N2
@ @@Nni@@@bm
@ @ @@@@m@@a@bj@@N2

@ @bu@N7

@ @Z@na
@m@ab@@@@m@bj N1
Nim
N@ab@@qbr N2
@@a@jai@bmb@a
Ni@ab@@
Na@bmb@@@m@

N3

@pba@bI@bu@@br
NHm@a@@m@i

N5

N4

@ @Nni@@@bm@ai
@@m@@a@bj@Lbj@@N3
@@bm@ai@@
@ @Nni@

@ @

@ @Z@b@n
@bbj@@a@bj@Lbj@7.1
@bm@ai@@m@u
@ @Nni@
@ @

@ @@ @Z@uj@n
Zbm@ai@@m@bj@7.1.1
@ @
@ @H@I@@@N5
@ @Zn@
@
@ @H@a@baaI@i@b
@ @Li@b@b@ba
@ @Lbi@oz@@a

@ @Lai@ba@
@ @N@a@aub@na
@ @L@bb@n@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @25

[RTTHN4 M 25]
EMK

na@&@b  

uj@n@&@b@n
@ @ L@u@b
@ @Lma@b@@
@ @ Nb b@@
@ @

@ @L@u@a@a@Lmb
@ @Lbi@b
L@i@a@m@L
@ @@@@Nbi@b
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@ @@bm@ai
@ @
@bbj@bj@a@@Lbj@7.1N3
bm@ai@@m@u

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 26]
EMK
EK1 (1.11)

@ @bm@ai

@ @

na@&@b

 
 

uj@n@&@b@n

@ @@@@N1 @ @26
Z@b
Z@oa@
@ @Hn@2I
@
@
b
@
n
.1 @a@ni@@a@@bj@N1
@ @Ni @@a@z@Lbj@@1.1.1
.2
@@Lba@
.3
@a@@z@a@bj@@N2
@a@@a@pbba
@ @@Nni@
@ @na
a .1
@a@@z@a@bj@N3 @ @Ni@a@ni@
a @bj@im@m .2
@ @Ni@a@ni@
@ @uj@n
.
@@z@a@bj@1.1.1.3
@@a@@@a@bj@ .3
@a@ni@@a
N@a@nm@m
Ni
@ab@a@bj@@ .4

Na
@jbr@b@@@a .5
@ab@z@bn@L@a@bbi
@ @N@im@m

@y@a@bbi@@1.1.1.4
@pbba@@Lba@
@@a@a@@a
Nb@@bm

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 26]
EMK
EK1 (1.6)

@@d
@bi@
@ @a

 
 

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@|m

@ @Z@b

@ @oa@

b@m@.1 @82@M90@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
im@m@.2
m@.3 ni@@82M90@a@@@bj .2
@ni@@82M90@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

@ @b@n
1M112@a@@@bj
@ @uj@n
@@@82M90@a@@@bj
@ @i@a@ni

@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @26

@ @Hn@1I

[RTTHN4 M 26]
EMK

@ @EK2 (2.3)

@bz
@@ba
@ @Nmb

 
 

na@&@b

uj@n@&@b@n

@o@N1

@ @Z@b

@ @Zoa@

.6

@ @m@N1

@ abr .1

b@n

@ @NHaI

Nai@jN2

@ @b@j@N2
@ @N3
@ @N4

@ @na
@na@a@@abj@@N1
@a@la@bi@o@na
@@a@a@b@
@ @Na@oam@@bm

@ 6.3

@@b@bb .2 @ @N ba
@ @uj@n

.
@bib@jb@bb@@N3
.

@@@6.3.1
@ @N

@@b@bb@@6.3.2
@ @N

@bib@jb@bb@@6.3N3
@ @N

@@o@bi@b@j@N2
@ @Na@b@a

oa@bm@g@@bm@a

26

[RTTHN4 M 26]
EMK

na@&@b

 
 

uj@n@&@b@n

@ @Nv@la@@@N3
@b@bi@@@@N4
@bib@jb @
.
@jb i@b@bb .5
.@ n@la@bib

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 26]
EMK

uj@n@&@b@n

@ @@ @Z@oa@
@ @bu@N7
@ @
.2
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @@ @@Z@b@n
@ @@Nni@@@bm
.3
@@a@bj@Lbj@7.1
N
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na@ @Nni@@@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@@u@@o@ .1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
N@ DLP b@ @@@bm@ai@b
@ @Z@uj@n
N@bi@lau@ai .2
@ @Nni
@ai@@m@bj@7.1.1
@bna@@@m@bj@ .3
Zbm
N@ DLP b@@ni@
@ @
@@bmb@@pba@bj@ .4
@ @HbI@@@N5
@@m@ai@i
@ @Zn@
@
HiI
@ @@u
@@@@@@na@bv@ .5
@ai@@bim@@@@
@I@ni@@bmb@@@m
@La@@ob@bi

Nbbi@m
@bbdi
Npba@bj
@ @N
@m@
EK1(1.9)

na@&@b

 
 

.1

@ @Z@b
bj@im@jm@N1
@ @lau@a .2

oa@bm@g@@bm@a

26

[RTTHN4 M 26]
EMK

na@&@b

NHbu
@@@@pba@bj@ .6
Nni@@bna

 
 

uj@n@&@b@n

@N@@a@a@
@ba@a@@u@abna
@Li@La@L@Lm
@ @N@@a@ni
@@m@@a@@@@
@@L@i@Laa@L
@@@@Nm@a
vi@um@Lp@@m
@ @Ni@p@b@a
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M27]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
b@m@.1 @91M112@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
im@m@.2
@@91M112@a@@@bj .2
m@.3
ni

@@91M112@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a@ni
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a
@ @Z b

@ @b@n
1M112@a@@@bj
@ @uj@n
@@@91M112@a@@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @27

@Hn@2I

[RTTHN4M27]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b


@ @m

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z

b
@ @Z oa@
@ @b@m@N1 @n@kua@@bbi@@@N1
@ @ni@
@ @im@m@N2
@ @i@N3
@b@@a@m@bj@.2
@ @ai@i@N4 ni@@n@kua@@bbi
@ @ @n@kua@@bbiai@j@.3
@ @N@@@bbi@
@ @na
@ @Nba@@b@m@@N1
@y@b@@a@bj@@@N2
@ba@@a@n@kua@
@ @@N@ji@
@@@n@bn@@N3
@n@kua@@bbi@b
@ @N@i@a
@@bbi@ai@j@bn@@N4

@ @@@@N1

@ @b@n

@ @@@1.3
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @N@y@b
@ @uj@n

@bj@a@@@@1.3.1.3
@b@@a@m
@n@kua@@y
Nni@

oa@bm@g@@bm@a

@ @27

Hn@1I

[RTTHN4M27]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@@bbi@ n kua
@ @@N
@ @N@paj@@N5
@@b@@a@bbi@m@N6
@ @Nn@kua

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M27]

EMK

@EK2(2.8)
@@r@.1
@ba@ar
@@bv
@@bi
@a@a@b
@a
@ @Nv
@a@ob
@ab@N2
@ @N
@

na@& b
@ @Z b

@ @im@mN1
@ @lau@aN2
@ @@N3
@ @
@ @na
@a@a@b@@bj@im@m@ N1
@ @N@b@@v
@a@a@b@@z@im@m@ N2
@ @Nv
@a@b@@bv@@r@ N3
@ @NHiI@v@a
@a@a@b@@@bj@@ N4
@ @Nv
@a@a@b@la@@ N5
@ @Nv
@ @N@bi@lau@ai@ N6

a uj n@& b n
@ @Zoa@
la .6
.v@a@a@b@@bj@N1
@ @b@n
@a@a@b@@z .2
@ 6.3
@ @Nv
@N ba
@ la@@N3
@ @
N
@ @uj@n
@ @

@b@@z@a@bj@6.3.4
@ @Nv@a@a
@ la@@6.3.5
N

oa@bm@g@@bm@a

27

[RTTHN4M27]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@bi@@ab@ @N7
@@a@a@a@v@la
@ @N@b
@ @
@ @
@ @
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M27]

EMK

@ @EK1H1.13I Nbbi@m

@ibn@a
@ @Nm@

@a@bj
@@@@@
N@m

N1
N2

na@& b

a uj n@& b n

@@ @Z oa@
@bu@N7
@ @
@ai@@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@@bm
@@a@bj@Lbj@N7.1
@@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @ @Nni@@@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Z@na @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
N@@m@bj@im@m N1 @@@bm@ai@
@ @Z@uj@n
@@ baa@ p@ qbr@ N2
@ @Nni
@ai@@m@bj@7.1.1
N@ji@

Zbm
@@m@@a@bj@m N3
@ @
@ @HI@@@N5
Npba@@i
@ @Zn@
@
@m@@bj@a@@paj N4
@ @@b@@@i
Nbi@@

@b@@@i
@b@@b@@b
@Z b
bj@im@m N1
qbq N2
b@j N3

oa@bm@g@@bm@a

@ @27

[RTTHN4M27]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

bv@b Nb@a@a
@ @b@Lqbim
@ @Laau@Laau@Laau@Laau
@ @i@Li@Li@Li
@ @N@ab@200@j@b@@
@ @i@Li@Li@Li
@@b@b
@ @NNNbNNNb
@ @i@Li@Li@Li
@ @Ni@b@@Li@b
@i@r@@baa@paJ
@ @N
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M27]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M28]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b


@ @bbi@m

na@& b

a uj n@& b n

@ b
@oa@

b@m@N1 @@1@M30@a@@@m@bj@N1
@ @b@n
im@m@N2
i@a@ni
1M78@a@@@bj
m@N3
ni@@1@M@ 30@a@@@bj N2

@ni@@@1@@M30@a@@@bj@N3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a
@ni@@@1@M30@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@N1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@N2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@N4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @28

@Hn@3I

[RTTHN4M28]

EMK
EK1(1.9) N1

@bbdi
@ @N

EK2(2.4) N2

@ba@
@bim
@qbi@
Nba


N@@bj
bu@

.1
.2

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@Z b
lau@a@N1
Nni@@ba@m@bmbr@N1
@ @ .2
a@b@@@ .2
Nni@
@ @@i .3
@ @@N4 @Nni@@sma@a@@@ .3
@i@@ba@a@ab@b@N4
Na@a@na@na@
@ @Z@na
N@b@lau@ai N1
@@a@m@b@@ N2
. a@b@
@N@a@bma@ab@@bj N3
@@i@@ba@i N4
Na@a@oa@na
@ @Z@i@na
@N@3@@bi@
@b@n@@@bn

@ N3
@ @@Z@b@n
.@a@b@@a@@@3.5
@ @Z@uj@n
@ @.ba@m@bmbr@3.5.1
a@b@@@ 3.5.2
.
@ @N@@ 3.5.3
@i@@ba@bv@3.5.4
@na@na@
@ @Na@a

oa@bm@g@@bm@a

28

[RTTHN4M28]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@u@a@@na@a
@@@N@ni@a@j@a
@Z@ba@pjm@@ubm N5
1@@@ba@@a@m .1
@2@@@ba@@@ .2
@oa@na@bu@@ba .3
@3@@@a@a
@@ji@@u@a@ N6
Nobm@@n
bu@ N7

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M28]

EMK

@ @EK1H1.11I Nbbi@m
@Nbm@ai@ @@r

@bmb
Npba@bv
@bj@i
@bv
@ @Nbu
pba

N1
N2

@ @EK1H1.14I

@ @
@ @

N3

na@& b

a uj n@& b n

@@ @Z oa@
@bu@N7
@ @
@ai@bn@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
@ @ @bn@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@@bn@@m@bj@ N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
Nni@@bna
@@@bm@ai@bn
@ @Z@uj@n
@pba@bv@bmb@@r N2
@ @Nni
@ai@@m@bj@7.1.1
Nbn@@m@n@ai

Zbm
@a@@bi@ii@ N3
@ @HbnI@@@N5
Npba@@i@@m@bj
@ @Zn@
@
@i@pba@bv@ N4
ni
N@m
@L@ @ @ m@
@@ @ b@ @ m@ a
@Ma@ bi@ ni@ bi
@Z b
bj@im@jm N1
i N2

@ @

oa@bm@g@@bm@a

@ @28

[RTTHN4M28]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ bi@ Nsa
@b@ oam@ @ ni
@@@oa@a@Ns
@a@ ib@ a@ a@ a@ ni
@Nm@ @ @
@m@ bn@Mbni@ u@ a
@b@ d@ bv@ na
@mb@a@o@ni
@ @N@b
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 29]
EMK
EK5 (5.2)

@
@ @b


   

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @Z@b

@ @oa@

@ @b@n
b@m@.1 @31@M55@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
1@M78@a@@@bj
im@m@.2
m@.3 @ni@@31@M55@a@@@bj .2
@ni@@31@M55@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @na
@ @i@a
@ni@@@31@@M55@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @29

@ @Hn@2I

[RTTHN4 M 29]
EMK
EK5 (5.2) . 1

@
@ @b
EK1 (1.11) . 2

@ @bm@ai

@@m .1
@ @m .2

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@ @@@@N1 @ @29
Z@b @ @@Nni@@a@@bj@N1
Hn@1I
@
@
b
@
n
.1
@a@@z@a@bj@@N2
@@a@z@Lbj@1.1
.2
@ @@Ni@a@ni@
m .3 @@@a@@z@N3 @pbba@@Lba@
@a@ni@@a@@a
@ @N@@a@@bm
na
@ @Ni
@ @N9-11@a@a@@@ N1
@ @uj@n
@ab@mb@mb@a@bj@@@N2
@@z@a@bj@1.1.1.3
@ @Na@a@
@a@ni@@a
@@z@a@bj@im@m@N3
@ @Ni
@ @N9@@M@11@a@a
@y@a@bbi@@1.1.1.4
@z@m@ab@@N4
@@Lba@
@a@@ab@a@
@a@@a@pbba
@ @N@i@bm@a
@@bm@@a
@@bj@a@z@@N5
Nb
@ @Nb@m@bb@@a@a

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 29]

EMK
EK1 (1.4) N1

@a

@mb
@a
@ @Naa
EK1 (1.9) N2

@bbdi
@ @N
EK2(2.3)

@bz
@@ba
Nmb

N3


   

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @Z@b

@ @Z@oa@

@@a@j
@a@oa
@a@jb@a

lau@a@N1
.2
@ @i .3

@oa@@a@j@bb@1
Nni@ a@a
@m@@a@jb@bb .2

@ @@
@@N3
@ @@Z@b@n
. a@b@@a@@3.3

@oa@m@
Na
N@lau@ai
@by@nj

@ @

Nni@ a@a@oa
@a bm .3
Nb@@@ba

@mb

Ni
@@a@bj
Nb

.1

.2
.3

.4

@ @Z@na
@@u@ubm@nm@lau@ai N1
NH@a@@LmI@
u@a@b@@ N2
Z@i@na
@m@bb@bn@@a N3
@b@mI@a@a@i@m@@g
@m@m@bma@H@b@Li@ia
H@m@@bnaI
@@bb@bn@@@@a N4

@ @Z@uj@n
@@a@j@bb@3.5.5
@ @.a@a@oa
@m@@a@jb@bb 3.5.6
.a@a@oa
bm 3.5.7
@@@ba@a
@ @Nb

@mI@a@a@oa@m@@a
NHkb@ia@L

oa@bm@g@@bm@a

29

[RTTHN4 M 29]
EMK

na@&@b

@@bn@@a@a@a N5


   

uj@n@&@b@n

@@na@@a@i
@ubm@p@i@by
Nb
@ubm@b@lau@ai@ N6
Nbm@i
@ji@@@paj@ N7
N
@b@mb@@bn@@bn N8
@b@ai@@a@a@@na
@N@a@b@
Npjm@b@@a@bj@ N9

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 29]

EMK

@ @EK1H1.14I Nbbi@m

@bj@i
@ @Nbu

@
@bmb
@ @ @pba@bv
@ @
N@m@a
@@@@@
@m

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @@ @Z@oa@
N2
bj@im@m N1 @ai@@@m@bj@@N1
@ @@Nni@@@bm
@ @b N2
@ @Z@na @@@m@@a@bj@@N2
@ab@@@m@bj@im@m N1@ @Nni@@@bm@ai
@ @N@a@
N3
@@m@@a@bj@Lbj@@N3
ZH@aI@Bpba@biB@b N2
@@bm@ai@
@ @@Npba@bv@bmb@r 2.1
@ @Nni@

@ @bu@N7

N1

@ @N@m@bv@pba@r 2.2
Nbi@m@@@m@bj@ N3
@m@mc@@m@@ N4
@bn@Ni@ab@v
@@@@bma
@@pba@mb@sM@
Nn@@m

@ @

@ @Z@b@n
@@a@bj@Lbj@7.1
@@m@u@bbj
@ @Nbm@ai
@ @

@ @Z@uj@n
@ai@@m@bj@7.1.1
Zbm
@ @
@ @HI@@@N5
@ @Zn@
@
@abna@am@@m@
@ @N3@@bu@bj@@
@@abna@m@@m@@@@

oa@bm@g@@bm@a

@ @29

[RTTHN4 M 29]
EMK

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@qbj@N2013@@ 12@@ac@m
@m@ @ 12@ @ b@ 12
@a@ m@ Nbi@ j
@a@ b@ 8.00@ u@ @ i
@@ i@ @ a@ a
@ @N@3@@bu@bj
@@ bui@ m@ a@ m@@@@@
@b@ a@ Nb@ a@
@na@ ob@ @ @ bi
@r@ ab@ Naau@ bv
@@ ob@ @ i
@ @N@@b
@u@ @ ai@ a@ m@@@@@
@p@ m@ i@ @ Nn@ 4.00
@@ @ br@ na
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 29]
EMK

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@@@b@N@@b
@ @Naau@bv@m@Lb@6
@ @La@b
@ @

@ @ba@i@aia
@ @m@@k@bbn
@ @@3@@bu@bj@
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 30]
EMK
EK1 (1.11)

@ @bm@ai


 


na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@|m

@ @Z@b

@ @oa@

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@56M78@a@@@m@bj@.1

@ @b@n
1M78@a@@@bj@

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

i@a@ni@
ni@@56M78@a@@@bj .2

@ni@@56@M78@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @i@a
@ni@@@56@M78@a@@@bj
@ @i@a

@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@a@@@@y@@j
@ @bbi@@i@a@

oa@bm@g@@bm@a

@ @30

@ @Hn@2I

[RTTHN4 M 30]
EMK
EK5 (5.2)

@
@ @b

@ @m

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@ @@@@N1 @ @30
Z@b
@ @Z@oa@
Hn@1I
@
@
b
@
n
@ @b@m@N1 @@ @bbi@@N1
@ @@@1.3
@@ni@
@ @im@m@N2
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @i@N3
@b@@a@m@bj@@N2
@ @N@y@b
@ @m@N4 ni@@@ @bbi
@ @uj@n
@@ @bbiaj .3
@ @
@m@bj@a@@@1.3.1.4
@ @N@@@bbi@
@ @na
@@y@b@@a
@ @Nba@@b@m@@N1
Nni@@
@y@b@@a@bj@@@N2
@ba@@a@@
@bbi@a@ji@
@ @

@ @@N
@@@n@bn@@N3
@ @bbi@b
@ @N@i@a
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 30]
EMK

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@@b@@a@bj@bn@@N4
@ @b@m@ab@
@b@@a@bbi@m@@N5
@ @@

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 30]
EMK
EK1 (1.9) .1

@bbdi

bu@

@m@

Nv
EK2 (2.3) .2
@bz @kj@v
@@ba @v@i
@mb @@a@
N

.1
.2

.3

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@ @Z@oa@
Nv@m@ .1
.1
lau@ai .2 @@v@i@@@ .2
N@a
na
@nm@@@a@bn@@ .1 @@v@i@kj@v .3
@ @N@@a
N@@a@@v

@ @@N5
@ @b@n
@a@bjna@j@L@5.4
@@a@@m@n

@ @Z@b

@a@v@m@nm@lau@ai
Ns
@Lv@m@nm@a@bn@paj@
@a@@v@i@kj@a@
N
@@paj@a@v@
@@a@@v@i@kj
Ni@na@
Nbu@@br@

.2

.3

.4

@ai@v@an@
N
@ @
@ @uj@n
@ @Nv@m@@5.4.1
@kj@a@@v@5.4.2
@@a@@v@i
@ @N

.5

oa@bm@g@@bm@a

@ @30

[RTTHN4 M 30]

EMK
@ @ TMK

Nbbi@m
DLP@b
@a@bj
@ @ EK2(2.5)
@@@@@
@@ba@j
N@m
@@N
@ @

N1
N2

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @@ @Z@oa@
@ @bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@@bm
lau@ai N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
i N3 @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @@ @Nni@@@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@ @Z@na @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
@i@ @ m@ bj@ im@ m N1 @@@bm@ai@b
@ @Z@uj@n
NDLP
@ @Nni
@@a@bj@Lbj@N7.1.1
@oam@@i@@i N2
@@m@u@bbj
N@m@a
@ @Nni@@bm@ai
@oam@@i@@abr N3
@ @HbI@@Z@bm
N@m@a
@ @Zn@
@
@nmm@bmb@ai@pba@bj
N@m@a@oam@
@m@@pba@@@a@r
@N@m@bv@bi

N4

N5

@ @i@
@na@ b@ @@@@@
@u@ a@ N@ kua
oa@bm@g@@bm@a

@ @30

[RTTHN4 M 30]
EMK

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@na@bbj@bmr@b
@@ @bbj@ oam@ N
@bmr@ @ a@ i
@ @N@na
@@ oa@ i@@@@
@a@ bi@ im@ oz@ @ u
@oa@u@i@Na@
@m@ @ na@
@na@Nxb@b@a@oz
@@oa@u@a@oz@
@u@ Nxb@ a@ @ b
@@ i@ bv@ i
@oa@ @ bu@ mb@ bbj
@pjm@ a@ Na@ bv
@@ @ bn@ @ a
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 30]
EMK

na@&@b


 


uj@n@&@b@n

@ @N@@@ma@m@bb
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M31]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
@ @b@j@.1 @@1@M27@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
bni@.2
@@@1@M27@a@@@bj .2
lau@ai@.3
ni

@ @na
@@@1@M27@a@@@bj@.3
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a@ni
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@a@@@@y@@j
@ @bbi@@i@a@
@ @Z b

@ @b@n
@1@M118@a@@@bj
@ @uj@n
@@@@1@M27@a@@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @31

@Hn@2I

[RTTHN4M31]

EMK
EK2(2.5)

@bi@j
@@@ba
@ @HaaI


@ @bu@

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
@ @@@N1 @ @31
@ Z b
Hn@1I
@
@
b
@
n
@@m
@

@oa@
@N
1
b@j .1
@ @N@1N2
@ @Na
i .2
@a@@Lbb@1.2.2
@@ub@nbi@@N2
@ @@Na@@mbz
@ @@Nb@a@@a
@ @na
@ @uj@n
@bm@m@bb@@N3
bi@bn@@m@bj@ .1
@ @Na@@bv @Na@@@@1.2.2.1
a
@@a@ma@a@1.2.2.2
@ub@bi@b@j .2
@ @Na@
.a
@@ub@@1.2.1.3
@a@a@@@a@bj .3
@nbi@a@a
Nsm
@ @Nb@a@
@@bj@@bi@i .4
@mbz@a@@1.2.1.4
Nb@@a@a
@Na@@ub
@ @Ni@@bu@@br .5

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M31]

EMK
EK1(1.9) .1

@bbdi

EK2(2.3) .2

@bz
@@ba
@mb


bu@
@mb
@j@an
@b@a
Nv

.1
.2

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@ N5
@ @b@n
lau@ai .1 @b@a@j@an@mb .1
@a@bjna@j@L@5.4
Nv
i .2
@an@@bjna@ .2 @@a@@m@n
.3
@ai@v@an@
Nv
na
N
@an@nm@bn@@m@bj@ .1 @ui@au@n@mb@a .3
@ @uj@n
@ @Nb
@@a@@v@b@a@j
@a@j@an@bb@5.4.3
N
@ @Nv@b
@@bn@a@nm@lau@ai .2
@an@@bjna@@5.4.4
N
@ @Nv
@a@j@an@mb@ .3
@d@i@@5.4.5
@b@@mc@@v@b
@ @Nbi@j@@
Ni@ab
@@bjna@v@@bn .4
@@n@i@v@an
N@ji@@@m@i
@n@mb@a@@bn .5
Z b

oa@bm@g@@bm@a

@ @31

[RTTHN4M31]

EMK

na@& b
@bv@na b@ui@au
N@a@@a@@u
Nbu@@br@
@i@a@@ab@paj@
@@ab@bma@@nm@bj@mb
@j@@@d@@
Nb@a@@Z@n@Nbi

a uj n@& b n

.6
.7

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M31]

EMK
@ @EK1(1.6)

@@d
@bi@
Na

@ @

@bbi@m
@r
@
N
@
N

N1
N2

N3

na@& b

a uj n@& b n

@@ @Z oa@
@Z b
@bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @ai@@@m@bj@@N1
@ @@b@n
@ @@Nni@@@bm
b N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
Nbm@i
@ @@uj@n
@@bm@ai@
Bnb@B@b N2
@ai@@m@bj@7.1.1
@ @Nni@
@@obi@r@@2.1

Zbm
@ni@@ma@p
@ @
@@@@bv
@ @HI@@@N5
@nm@@b@p@
@ @Zn@
@
@ @NH@a@naI
@@m@n@
@m@@@m@bj@@2.2
@ @L@i@bb@bi
@@ma@p@
@ @Lab@b@b@b

oa@bm@g@@bm@a

@ @31

[RTTHN4M31]

EMK

na@& b

Nni
@bi@b@@ba@nj@
N@@a@nmm@bmb
@i@a@@@
Nm

a uj n@& b n

@[nm@@@
@na@ bi@ lavm
@ @Nabr
@Lbbv@nj@@abji@mu
@ @L@oma@obi@j
@ @[@bv@mi@m
@N@bv@n@v

N3

N4

@ @@@@

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M32]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@m
@ @lau@a

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
b@m@.1 @28M74@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
im@m@.2
@@28M74@a@@@bj .2
m@.3
ni

@ @na
@@28M74@a@@@bj@.3
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a@ni
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@bbi@@i@a@@a
@ @@Z b

@ @b@n
1M118@a@@@bj
@ @uj@n
@@@28M74@a@@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @32

@Hn@3I

[RTTHN4M32]

EMK
EK5(5.3)

@
@lavm
@ @Nb

na@& b

@bj@im@mN1
.
r.2

()

@ @Z b

@ @bjN1
@ @im@mN2
@ @lau@aiN3
@ @b@j@N4
@ @i@N5
@ @
@ @na
. @bbi@@N1
.t@@ bj@im@m .2
.@@nm@lau@ai.3
@ @bnm@@@b@j.4
@@b@j@by@N5
@ @@ji
@mnm@bb@n@nm@i@N6
@ @N
@ @m@a@bu@@N7

a uj n@& b n
@ @Zoa@
@ @Nsm@a@@bj@N1
@ @Nu@@bnm@@ N2
@bb@na N3
N

.2
b@n
@mbz@a@bb Lbj 2.1
Nbnm@z
@ @@uj@n
@ @Nsm@a @bj@2.1.1
@@a@@a@@b
:( )

:
@a@@bai@@bb@a"

oa@bm@g@@bm@a

32

[RTTHN4M32]

EMK

na@& b

a uj n@& b n
b@a
"
.bnm@@@2.1.2
@bb@n a 2.1.3
.

@
@ @N

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M32]

EMK
@ @EK1(1.10)

Nbbi@m
@bnai
@r
@ @Nbb
@bmb
N@pba@bv
@a@bj
@m@
N

na@& b

a uj n@& b n

@@ @Z oa@
@bu@N7
@ @
N2
bj@im@m N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@@bm
i N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@
@
Z
@na
N3
@Nni@@@bm@ai
@ @Nbm@ai
@b@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
@a@i@L@ab
@@@bm@ai@b
@ai@@m@bj@7.1.1
Na

@ @Nni
Zbm
@@@i@bmb@@bj N2

@ @
Nb@@m
@ @HbI@@@N5
@bv@@r@a@ii N3
@ @Zn@
@
NHiI@pba
@ @Ba@bn@ayB
@pba@@@m@@a@bj N4
@bv@bbj@Nai@b@a
N@m@
@a@bn@abna@Nsbn@
@Lb@Lu@@a@Nay@ba
N1

@ @Z b

@ @

oa@bm@g@@bm@a

@ @32

[RTTHN4M32]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

i@ay Nbii@a oi
@i@u@ay@a@@bv
@abna@Nb@@@bv
@ @@Zba@o@@ay@o
@bb@Lb@@bv N1
Nb@a
Nbm@i@a@nj N2
@ @Nm@bbj@b N3
@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @

@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 33]
EMK
EK1 (1.6) @

@@d@

@@lau@ai

.1

@ub@abr .2
@bi@
a
@ @N@a
@ @
@ @


   

na@&@b

@ @Z@b

@ @Z@oa@

@ @
@ @lau@ai
@ @b@j
@ @i

.1
.2
.3
.4

@ @
@ @Zna
@@@bi@bm@bj@

.1

.
@@@bi@lau@ai .2
.
.sm @ @@@a@bj .3
N@@@ .4
@@@ub@bi@b@j .5

@ @@N@@@
@@@a@ma@bmbr
@ @N
@@@ub@
@ @.

uj@n@&@b@n

@ @@ .1 @ @33
b@n

.1
.2

.3

@mbz@a@@Lbb@@1.2.3
.@

@ @
@uj@n

@@@@@@
@@a@ma@@a
@@@
@@ub@

1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.3


@a@@nbi
@@Nb
@ub@mbz@a@
@@@@@

1.2.3.4

@@bj@@bi@i .6
@ @Nb@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @Hn@2I

[RTTHN4 M 33]
EMK

@ @@bd
EK1 (1.9)

@bbdi
@ @


   

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @m

Z@b
@ @b@m@N1
@ @im@m@N2
@ @i@N3
@ @m@N4
@ @
@ @Zna
@@a@m@bj@b@m@@N1
@ @N@@y@b
@@a@m@bj@im@m@@N2
@ji@@@@y@b

@ @Z@oa@
@ @N@@y@ .1
@b@@a@m@bj .2
@ @Nni@@@@y

@ @ .1

@ @

@ @b@n

@ @@@1.3
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @N@y@b
@ @
@ @uj@n
@@bj@a@@@@1.3.1.6
@b@@a@m
Nni@@@@y

@ @@N
@@@n@bn@@N3
@i@a @@b
@ @N
oa@bm@g@@bm@a

@ @33

Hn@1I

[RTTHN4 M 33]
EMK

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@@b@@a@bj@bn@@N4
@ @Nb@m@ab@
@ @.@@b@@a@bbi@m@N5

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 33]


   

na@&@b

uj@n@&@b@n

@jb@abrN1

@ @Z@b

.2


@ @b
@ @.
@bmbr@ar@.2

@ @b@jN1
@ @lau@aN2
@ @N3

@ @Z@oa@
@ @Nbnm @ab@vN1
.@ jb@bbN2
@@mnm@mbz@a@N3

EMK
EK 5 (5.3)

@y@

N@i

@ @
@ @na
@ @Nbnm @ab@nm@bm@bi@@N1
@@m@jb@nm@lau@aiN2
@ @Nnm@@la
@m@jb@abr@a@bb@N3
@ @Nbnm @ @la@
@@mnm@mbz@a@@N4
@@la@@@@bnm
.bnm
@ @Nbu@@br@N5

b@n
@mbz@a@bb@Lbj 2.1
Nbnm@z
@ @@uj@n
Nbnm @ab@v 2.1.4
bb 2.1.5
.
@@mnm@mbz@a@ 2.1.6
.

@ @

oa@bm@g@@bm@a

33

[RTTHN4 M 33]
EMK

Nbbi@m
@
Npba@r
@lavm
@by@
@ @@Nb
i
EK5(5.1)

N1
N2
N3

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@ @Z@b
@ @@ @Z@oa@
@ @bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @ai@ub@@m@bj@@N1
@ @Z@b@n
@ @@Nni@@ay@bm
b@j N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @i N3 @ub@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@@ay@bm@ai
@ @Z@na
@ @Nni@@bm@ai
@i@ ub@ bj@ im@ m N1
@ @Nni
@ @
Nbm @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @Z@uj@n
Nub@@nm@b@j N2 @ay@bm@ai@ub
@ai@@m@bj@7.1.1
@ @Nni@
@a@i@paj@ N3
Zbm
@bv@pba@r@
@ @
Nub
@ @HubI@ay@@N6
@by@nj@paj@ N4
@ @Zn@
@
Ni
@ @j
@mc@i@by@@ N5
@ @j@ba@
Nb@
@ @a@b@i@bn
oa@bm@g@@bm@a

@ @33

[RTTHN4 M 33]
EMK

na@&@b


   

uj@n@&@b@n

@ @j@m@bu
a@kj@i@s

@ @Nb@bn@s
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 34]
EMK
EK1 (1.11)

@ @bm@ai

 

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @bbi@m

@ @@Z@b

@ @oa@

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@M118@@@@a@@@m@bj@.1

@ @b@n
1M118@a@@@bj

@ @na
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji

i@a@ni@@75
@@75@M118@a@@@bj .2

ni
@ @uj@n
@@75@M118@a@@@bj@.3 @@@75@M118@a@@@bj
@ @i@a@ni
@ @i@a@ni

@@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@@nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @34

@ @Hn@3I

[RTTHN4 M 34]
EMK
EK1 (1.2) N1

@@b

@ @Na
@ @
EK2 (2.9) N2

@Nlau@ai
Nai@j
@Nbu@

.1
.2
.3

 

na@&@b

uj@n@&@b@n

@ @Z@b

@ @Z@oa@

@ @@@N3

lau@ai@N1
ai@j .2
@ @i .3

@ b@a@b@m@bmbr@1
Nni
@na@na@@ .2

@ @@Z@b@n
@Zpb@ab@@a@@3.6
@ @Nb@a@b

@ @@N4

@
Na

@ @
@ @Z@na
@@@ai@bb@ N1

Nb
@@bv@@ab@a .3
@ @Z@uj@n
@Nni@@b@ @Nb@a@b@m@bmbr@3.6.1
@na@@ 3.6.2

NH@m@i@uI@b
@a@b@Lb@m@@ N2
sn@M@n

Nb@na
@bv@@ab@a 3.6.3
@ @Nb@@

@b@bi@ab@lau@ai N3
Nb@a@b@m
@@bn@M@@na N4
@b@oa@@b@pba@@i
@Nb@bv@m@a
@pjm@pba@bb@bn@@M@ @

oa@bm@g@@bm@a

34

[RTTHN4 M 34]
EMK

na@&@b

 

uj@n@&@b@n

@oa@@a@b@mb@a
Nb@bv@m@bma@b
Nau@@a@i N5
N@m@paj@ N6

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 34]
EMK
@ @ EK1(1.11)

Nbbi@m
@ @Nbm@ai
@
EK1(1.13)
@m
@@ibn@a
@ @@m

N1
N2

na@&@b

 

uj@n@&@b@n

@ @@ @Z@oa@
@ @Z@b
@ @bu@N7
@ @
bj@im@m N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @@b@n
@ @@Nni@@ay@bm
i N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na@ @Nni@@ay@bm@ai
Nb@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3 @ @Nni@@bm@ai
Z@i N2
@ @@uj@n
@ay@bm@ai@b
@ai@@bi@@2.1
@ai@@m@bj@7.1.1
@ @Nni@
@ @N
Zbm
@a@@@bn@@2.2
@ @
@ @

@b@mm@@r
@ @Nni@
@nj@paj@@bn@2.3
N@b
@@m@@a@
@Ni@@pba@i@b

@ @HbI@ay@@N6
@ @Zn@
@
@ @p
N3

@ @N@a@Z@p
@ @Na@@Zn@p
oa@bm@g@@bm@a

@ @34

[RTTHN4 M 34]
EMK

na@&@b

 

uj@n@&@b@n

@ @_nibz@@a@Z@p
@b@La@Zn@p
@ @Noz
@Lnibz@ba@Z@p
@o@bi@b
@ @_i@
@a@j@am@na@Zn@p
@abi@bn@Nbm
@abna@aa@o
@@b@@ay
@ @Nb
@ @Atb@ni@La@Z@p
@o@a@Zn@p
@o@bnm@L
@@bn
oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4 M 34]
EMK

na@&@b

 

uj@n@&@b@n

@b@Lobi
@a@@m
@ @Nj@m
@a@M@Z@p
@o@ab@bn
@ @Na
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M35]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

na@& b

@ @bbi@|m

@ @@Z b

b@m@.1
im@m@.2
m@.3

@ @na

@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@R@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a

a uj n@& b n
@oa@

@1@M31@a@@@m@bj@.1
@ @b@n
i@a@ni@
1M@ 64@a@@@bj
ni@@1@@M31@a@@@bj .2
@ni@@1@@M31@a@@@bj@.3
@ @uj@n
@ @i@a
@ni@@@1@M@ 31@a@@@bj
@ @i@a

oa@bm@g@@bm@a

@ @35

@Hn@2I

[RTTHN4M35]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

na@& b

@ @m

Z b
@ @b@m@N1
@ @im@m@N2
@ @i@N3
@ @m@N4
@ @
@ @na
@ @Nva@@b@m@@N1
@y@b@@a@bj@@@N2
@ji@@va@@a@@
@ @@N
@@@n@bn@@N3
@a @ @b
@ @N@i
@@b@@a@b@m@N4
@ @

a uj n@& b n

@ @Z oa
@@ @bbi@@@N1
@ @ni@
@@bbi@b@@a@bj@.2
ni@@@
@@ @@bbi@aj@.3
@ @N@@@bbi

@ @aa@@N1

@ @b@n@

@ @@@1.3
@@a@bj@a@@@1.3.1
@ @N@y@b
@ @

@ @uj@n
@bj@a@@@@1.3.1.5
@b@@a@m
@@@ @y
Nni

oa@bm@g@@bm@a

@ @35

Hn@1I

[RTTHN4M35]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@
@@b@@a@bbi@m@N5
@ @.

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M35]

EMK
EK2(2.2) N1

@bb
@mb
@ab
@a@n
@ @N
@ @

EK3(3.2) N2

@bb
@u
@p
@m@@
@ @Nb
@ @
@mb N3
@a
Naa


@lau@ai
@a@b b
Nb
@bz
N@i

.1

.2

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
@ N3
@ @@Z@b@n
lau@ai@N1 @pi@j@@a b@bb@N1
Nb@a@b@nm @Zpb@ab@@a@@3.6
i .2
@ @@Nb@a@b
@@bj@ab@v .2
@ @b@j@N3
@ @ @kua@@@ab@a@bbmc
N@m
@ @Z@uj@n
@ @Z@na
@@a b@bb@3.6.4
@bu@@m@ai@b@ N1
@a@b@nm@pi@j
@bv@b@bni@bbj@bq@
@Nb
Nb
@a@bj@@ai 3.6.5
@b@bv@b@lau@ai N2
N@ab@
Nb@@@m@
@ @Z b

@@@ai@@bi@ N3

@@mb@i@@bn@a
H@m@i@uI
@pjm@@bb@bn@ N4
@j@@a b@@nb@a
Nb@a@b@nm@pi

oa@bm@g@@bm@a

35

[RTTHN4M35]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@i@by@@@a N5
N@@ji@@@ai
@nm@bi@ab@ii@bn@ N6
@a@bbmc@@@bj@ab
Nm@@@@ab
N@bma@mi@ab@ N7
@@i@bz@m N8
Nb@a@b@bi

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M35]

na@& b

Nbbi@m N1
@DLP@b
N@m@bj N2
@ @
@ @EK1(1.13)
@@N3
@bn@a
@jb
@ @@m@ @@@

@Z b
bj@im@m N1
i N2

EMK
@ @TMK

a uj n@& b n

@bu@N7
@@ @Z oa@
@ @
@ai@@@m@bj@@N1
@ @@ @Z@b@n
@ @@Nni@@ay@bm
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@ay@bm@ai
@ @Nni@bm@ai
@@@m@bj@im@m N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
NDLP@i
@@ay@bm@ai@
@ @Z@uj@n
@ @@a@bj 1.1
@ @Nni
@ai@@m@bj@7.1.1
@ 1.2

Zbm
Z@i N2
@ @
@v@bmb@@@2.1
@ @HI@ay@@N6
@a@oam@@l@bi
@ @Zn@
@
@ @N
@ @bna@
@b@@@m@@@N3
@ @@o@a@b
@N@a@oam@@@bmb
@ @@a@bna@

oa@bm@g@@bm@a

@ @35

[RTTHN4M35]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@@@jb@@@N4
@ @NHbu@I

@bv@@a@bn
@ @bd@om@oa@
@ @m@bn@bna@sa
@ @b@i@i@jm
@ @@bu@i@tbmb
@ @n@pa@@sb@bm
@ @
@ @M@o@b
@ @m@bm@a@ba
@ @m@bn@mby@bi
@ @@nm@o@ba@

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M35]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M36]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @bbi@|m

na@& b

a uj n@& b n

@oa@
b@m@.1 @@32@@M58@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
im@m@.2
m@.3 ni@@@32@@M58@a@@@bj .2
@ni@@@32@@M58@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@@@a@m@bj@im@m@.1
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm@
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a
@ @Z b

@ @b@n
1M@ 64@a@@@bj
@ @uj@n
@@@@32@M@ 58@a@@@bj
@ @i@a@ni

oa@bm@g@@bm@a

@ @36

@Hn@3I

[RTTHN4M36]

EMK
EK1(1.4)@

@@a
@a
@ @Naa

@ @

EK2(2.2)@

@bb
@mb
@ab
@a@n
@ @N

na@& b

@y@ai@j@N1
@ @N
@bmbm@m@N2
@ @N@b
@ @

@ @Z b

@ @Nb@jN1
@ @Nlau@a@NN2
@ @N@N3
@ @Ni@N4
@ @@Nb@bmbm@m@N5
@ @
Z@na
@@@a@@ai@b@jN1
@m@m@a@@m@bbi
@ @@N
@ @N@m@@N2
@ @Nni@@@m@bmbr@@N3
@m@ua@@@bj@@N4
N@sma@a
@ @Nsma@a@@@@@N5
@a@a@@@y@ai@j@N6

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@ @N@m@bmbr@@N1
@ua@nm@@@@N2
@ @Nsma@a@@m
@a@@@y@bb@N3
@ @Na

.4

@ @b@n
@mnm@@a@@4.4
@ @Nb@@@m
@ @
@ @uj@n
@ @N@m@bmbr@4.4.1
@sma@a@@@@4.4.2
N@m@ua
@a@@ya@4.4.3
@@a@b
@ @Nb
@@@m@bna@4.4.4
Nb

oa@bm@g@@bm@a

36

[RTTHN4M36]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@N@ai
@a@@@y@bi@@N7
@ @Na
@ @NBbbmbmB@m@N8
@bu@by@@paj@@N9
@ @N
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M36]

EMK
@ @EK1(1.4)

@bbi@m
@mb@a
pba@bj
@ @aa@a
@
Npba@jb

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
@bu@N7
@@ @Z oa@
@ @
N2
bj@im@m N1 @ai@b@@m@bj@@N1
@ @@b@n
@ @@Nni@@ay@bm
N3
N2
@@a@bj@Lbj@N7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@ay@bm@ai

@ @Nni@bm@ai
@bna@ @ b@ bj@ N1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
Nni@
@ay@bm@ai@b
@ @@uj@n
N@ab@b@ N2
@ @Nni@
@ai@@m@bj@7.1.1
@i@pba@bj@bn@@N3

Zbm
@ @N@m@a@oam@@bmb
@ @
@ @Nbi@m@@pba@@bj@@N4
@ @HbI@ay@@N6
@i@pba@jb@@N5
@ @Zn@
@
@Nb@@m
@ @j

@@ a@ b@ m@ b
@tba@ a@ @La
N1

oa@bm@g@@bm@a

@ @36

[RTTHN4M36]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Lbi@i@a@b@
@Laj@ ob@ N
@Nsma@@bui@oa@ja
@ @A@ma@@a@Z
@@b@@Na@@Z@ma
@ @Nma@@@@
@
@ @Ama@j@sqbi@La@Z
@ @@na@oa@j@Z@ma
@a@bi@bu@@
@
@ @Nsj
@b@@ba@Z
@ @@j
@ @_ma@a@@
@
@i@sa@N@qbi@Z@ma
@bi@t@Lb

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M36]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

a@z@na
@@bu
@i@sn@Ln
@@a@@pai
@i@u@j
@ @Nxbi@bu
@@b@Lj@b@sqbi@Z
@ @Nma@@
@
@b@Lxb@oa@i@Z@ma
@@@HI@a@
@a@j@a@b
@@Nj@@
@@HI@a@@@oa
@ @Nj@bj
@@b@ni@b@Z

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M36]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@@pa@b
@ @Nbu
@ @@@Na@Z@@ma

@ @

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M37]

EMK
EK5(5.2)

@
@ @b


@ @bbi@|m

na@& b

a uj n@& b n

@oa@

@ @b@n
b@m@.1 @59@@M64@a@@@m@bj@.1
i@a@ni@
1M@ 64@a@@@bj
im@m@.2
m@.3 ni@@59@@M64@a@@@bj .2
@ @uj@n
@ni@@59@@M64@a@@@bj@.3
@ @na
@ @i@a
@ni@@@59@M@ 64@a@@@bj
@@@a@m@bj@im@m@.1
@ @i@a
a@a@@L@ab
@@@m@ab@bj@@.2
@DLP/LCD@b@@@ji
@bi@bbi@ab@lau@ai@N3
@ @nmm@
@a@ab@bbi@@@.4
@ @bbi@@i@a@@a
@ @@Z b

oa@bm@g@@bm@a

@ @37

@Hn@2I

[RTTHN4M37]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai

@ @

na@& b

bu@

Z b

@ @ .1
@ @lau@ai .2
@ @b@j .3
@ @i .4
@ @
@ @Zna

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@@@ub@ .1
@ @@N
@@ub@nbi
@ @Nb@a@@

.2

@ @

@ N1 @ @37
@Hn@1I
b@n
@a@@Lbb@@1.2.3
.@@mbz
@ @

@ @uj@n

@@ub@

@a@@nbi
@ @.b
@mbz@a@
@@@@@@ub

@o@ua@bi@bm@o@ .1
.bi@jr@O

@@ub@bi@b@j .2
.

@ @@@a@bj .3
.sm
@b@bi@m@bi@i .4
N@b@@o@ua
@ @Nbu@@br@ .5

1.2.3.3

1.2.3.4

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M37]

EMK

na@& b

EK2(2.2)

@b@N1
@b
@ @Na

@ @Z b

@bb
@ab@mb
@a@n
@ @Nmb

@ @@@N1
@ @@b@j@N2
@ @@@N3
@ @@im@m@N4
@ @

@ @na
@b @b@j@a@@N1
@ @@Na
@ @Na@b @@@N2
@ @Na@b@la@v@@N3
@b @z@a@bj@@N4
@ab DLP@b@i@a
@ @N@@a@a
@b@c@@@ab@abr@N4
@N@b@ai@a@b
@b @abna@b@@N5

a uj n@& b n
@ @Z oa@
@ @Na@b @v@N1
@b@b@z@a@bj@N2
@ @Na
@b@c@@@ab@abr@N3
Na@b

.6

b@n
@
@ @Na@b ba

6.4

@ @
@ @uj@n

@@ 6.4.1
@ @Na@b
@b@@z@a@bj@@6.4.2
@ @Na
@@@ab@v 6.4.3
Na@b@b@c

oa@bm@g@@bm@a

37

[RTTHN4M37]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@b@c @@ab a a
Na@b

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M37]


EMK
@ @EK2(2.3) Nbbi@m .1
@bz
@pba@r .2
@@ba
@m@bz
Nmb
N

@bg@ni
@@bmb
@a@bi
Nn

.3

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
bj@im@m@N1
@ @Bbu@biB@b .2

@bu@N7
@@ @Z oa@
@ @
@ai@b@@m@bj@@N1
@ @@b@n
@ @@Nni@@ay@bm
@@a@bj@Lbj@7.1
@ @ @b@@m@@a@bj@@N2
@@m@u@bbj
@ @Z@na @Nni@@ay@bm@ai
@ @Nni@@bm@ai
@b@@m@bj@im@m .1 @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ @
Nbm@i
@@ay@bm@ai@b
@ @Z@uj@n
Z@Bbu@biB@b .2
@ @Nni
@ai@@m@bj@7.1.1
@bz@pba@r@@@2.1
Zbm
Hi@naI@@m
@ @
@@b@@m@@bj@ .3
@ @HbI@ay@@N6
Nbi
@
@ @@@@@@@@@@Zn@
NHbu@I@@m@ .4
@ @
@@m@b@j@
@@b@a@m@ob

oa@bm@g@@bm@a

37

[RTTHN4M37]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

bm@jm@na@
@@Loa@@Nm@ma
@a@@@nj@j
@i@@b@bi@@i
@@@N@jjr
@aa@z@na@j@
@ @Na

@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai
@ @@
@
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M38]

EMK
EK1(1.11)

@ @bm@ai


@ @

na@& b

a uj n@& b n

Z oa@
@ @@@N1 @ @38
b
@Hn@3I
@
@
b
@
n
1
@
a@ni@
@
a@@bj
@N
.1
@ @Ny@a@bbi@1.1
@ @Ni
.2
@a@@z@a@bj@@N2 @@a@z@Lbj@1.1.1
.3
@pbba@@Lba@
@ @@Nni@
b .4
@a@@z@a@bj@N3 @ni@@a@@a
@ @
@ @Ni@a
@ @na
@ @Ni@a@ni@
@ @
a .1
@ @uj@n
.a @bj@im@m .2
@@z@a@bj@1.1.1.3
@@a@@@a@bj@ .3
@a@ni@@a
N@a@nm@m
@ @Ni
@ab@a@bj@@ .4
@a@bbi@@1.1.1.4
Na
@ba@@y
@bbi@jbr@b@a@ta .5
@a@a@a@pbba
@a@pjm@@La
@@bm@
Z

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M38]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@a@im@m@ab z bn
@ @Nbui@@

Nb

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M38]


EMK
@ @EK2(2.3) @ @@bN1
@bz

@@ba
Nmb

na@& b

a uj n@& b n

@ @Z oa@
.6
@ @i@N1 @b @@@b@@N1
b@n
@
@
N
a
@ @Nlau@a@N2
@@ 6.4
@@m@jb@@N2
@ @
@ @Na@b ba
@ @Na@b
@ @@na
@a@a@b@la@@N3
@a@b@@b@@ N1
@ @uj@n
Nb@
@ @Na@b
@@@b@bb@6.4.4
N@bm@bi@lau@a@N2
@ @Na@b
@b @@@b@@@ N3
@bib@jb@bb@6.4.5
@@m@jb@a@a
@ @Na@b
@NDLP@b@i@a@b
@lai@m@bma@lai@@abr@ N4
@a@b @@6.4.6
@ @Na@b@n
Nb@@a
@ @
@ @Z b

oa@bm@g@@bm@a

38

[RTTHN4M38]

EMK
@ @EK1(1.6)

@@d
@bi@
Na


Nbbi@m

@
Npba
Npba@

.1
.2

.3

na@& b

a uj n@& b n

@Z b
bj@im@jm@N1
@ @i .2
lau@ai@N3

@@ @Z oa@
@ai@bn@@m@bj@@N1
@ @@Nni@@ay@bm
@bn@@m@@a@bj@@N2
@ @ @Nni@@ay@bm@ai
@ @Z@na @@m@@a@bj@Lbj@@N3
@ab@bn@@m@bj@im@m .1 @@ay@bm@ai@bn
Ni@a@
@ @Nni
@ab@@bmb@ai@bj .2
@N@m@
i@pba@ .3
NH@@a@I@@m@
@m@by@@paj .4
N@bi
@a@@m@@pba@ .5

@bu@N7
@ @

@ @@b@n
@@a@bj@Lbj@7.1
@@m@u@bbj
@ @Nbm@ai

@ @@uj@n
@ai@@m@bj@7.1.1
Zbm
@ @
@ @HbnI@ay@@N6
@
@ @@@@@@@@@@Zn@
@ @Bb@B
@b@N@d@a@b@@@
@a@Na@ba@b@

oa@bm@g@@bm@a

38

[RTTHN4M38]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

Nm@i

@N@bi @@ba
@@a@b@@@a@@@
@a@N@bm@bu@b
@@i@@u@@ba
@a@m@bi@ti@Nbm
@ @No@bi@tbmb@Nv
@b@a@@a@b@@@
@b@N@@@@a
@a@a@b@a@
@b@ob@b@N@
@tab@a@vui@a@a
@ @Nbi@
@ @
@@m@@a@bj@7.1N2
@ @@bm@ai

oa@bm@g@@bm@a

[RTTHN4M38]

EMK

na@& b

a uj n@& b n

@ @
@bj@a@@Lbj@7.1N3
@@m@u@bbj
@ @bm@ai
@ @
@ @

oa@bm@g@@bm@a