Anda di halaman 1dari 1

BIL PELAJAR UiTM SARJANA MUDA & DIPLOMA ( SEPENUH MASA ) Bil Secara Online

1. Anda boleh terus menggunakan address seperti di bawah ini atau melayari laman utama UiTM serta klik tanda yuran (new). Pop up !uga akan diletakkan sekiranya anda melawat !adual waktu peperiksaan dan !uga melawat keputusan peperiksaan. http"##bursary.uitm.edu.my#bilpela!ar $. Masukkan nombor pela!ar. %. &ekiranya terdapat lebih daripada satu bil' sila buat pilihan dengan menanda bil yang dipilih untuk dibayar. (. )etak bil berkenaan dan pastikan nombor ru!ukan !elas di*etak. +. ,awa *etakan ke mana mana *awangan Bank Islam Malaysia Ber a! (,-M,). (.iingatkan *etakan ini bukan slip bank.) /. Pastikan selepas membuat bayaran' anda mendapat slip bank ber*etak komputer degnan T01T01A 2AMA A2.A di atas slip itu. 3. &impan slip tersebut dan sila tun!ukkan slip tersebut !ika diminta berbuat demikian. 4alau bagaimanapun se*ara rasminya Pe!abat bendahari tidak lagi membuat pengesahan bayaran.