RANCANGAN SETAHUN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MG 1 5. TOPIK/ SUBTOPIK Mengenal Negara Kita OBJEKTIF 5.1.1(a) i.

Menamakan 4 arah mata angin utama ii. Menamakan 4 arah mata angin tambahan 5.1.1(b) i. Menamakan 10 buah negara di Asia Tenggara ii. Mengetahui semua benua di dunia 5.2.1 i. namakan negeri-negei dalam Malaysia ii. Membandingkan saiz negeri dengan negeri dalam Malaysia iii. Melabelkan bandar-bandar utama di Malaysia dan ketepatan lokasinya ISI KANDUNGAN 5.1.1 Di Asia Tenggara a. Arah mata angin b. Kedudukan malaysia dengan Jiran di Asia Tenggara 5.1.2 Di Dunia' a. Kedudukan Malaysia di Benua Asia dan di dunia IMPAK/ CATATAN

5.1 Lokasi

2

5.2 Negeri- negeri dalam Malaysia

5.2.1 Nama negeri dan bandar utama a. Negeri-negeri di Malaysia- Perbandingan saiz daerah/ jajahan/ bahagaian b. Ibu negeri dari segi lokasi, sejarahg ringkas dan fungsinya- bandar utama dan lokasi 5.2.2Lagu, bendera, jata dan lambang lain a. mengenali lagu rasmi negeri-negeri b. memahami maksud alur, warna dan lambang pada bendera-bendera negeri

3

5.2.2 a. menyanyikan lagu rasmi negeri Johor dan sebuah lagu negeri lain b. Melukis bendera negeri Johordan negeri-negeri lain c. mengenali jata-jata negeri melalui padanan d. Mengelasifikasikan lambanglambang mengikut negeri yang terdapat di Malaysia 5.3 Identiti Negara 5.3.1 a. menyanyi dan menghayati seni kata lagu Kebangsaan b. Melukis dan memahami maksud jalur, warna dan lambang pada jalur gemilang c. memadan maksud dengan lambang yang terdapat pada jata d. Membina model lambang dan binaan yang berkaitan identiti negara

4

5.3.1 Lagu, bendera, jata dan lambang lain a. Lagu Kebangsaan " Negaraku" - senikata lagu - cara menyanyi b. Bendera - Maksud jalur, warna dan lambang c. Jata- Mengenal dan memahami maksud setiap lambang yang terdapat dalam jata negara d. Lambang-lambang lain seperti Bunga Raya,Bangunan Parlimen, Tugu Negara dan Masjid Negara

MG 5

TOPIK/ SUBTOPIK

OBJEKTIF 5.3.2 a. membina carta strukturpentadbiran negara - daerah - Negeri - Persekutuan 5.3.3 a. Membuat buku skrap yang berkaitan dengan perlantikan, peranan dan tanggungjawab Yang Dipertuan Agong

ISI KANDUNGAN 5.3.2 Struktur Pentadbiran negara - Peringkat Persekutuan - Peringkat Negeri - Peringkat daerah 5.3.3 Ketua Negara dan ketua Persekutuan a. yang Di Pertuan Agong - Perlantikan - Peranan dan tanggungjawab b. Perdana menteri - Pemilihan - Peranan dan tanggungjawab

IMPAK/ CATATAN

6

5.3.3(b) i. Mengenali Perdana menteri Biodata ringkas ii. menyusun urutan proses penilaian PM iii. menyenaraikan 5 peranan dan tanggungjawab PM

7

6 Keindahan Negara Kita 6.1 Ciri-ciri fizikal Yang Istimewa

6.1.1a i. ii. iii.

membina diorama mengenai tanah tingi, tanah pamah dan pinggir laut Menerangkan secara ringkas konsep tanah tinggi, tanah pamah an pinggir laut Melabel tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut

6.1.1a Kawasan Tanah Tinggi - Penerangan ringkas mengenai tanah tinggi - Penerangan tentang kawasan tanah pamah - Ciri-ciripinggir laut

8

6.1.2(b) i. Menamakan tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut yang terkenal di Malaysia ii. Mencipta puisi berdasarkan keistimewaan tanah tinggi dan pinggir laut Malaysia

b. -Ciri-ciri keistimewaan tanah tinggi - Keistimewaan tanah pamah - Kawasan pinggir laut yang indah di Malaysia

MG 9

TOPIK/ SUBTOPIK

OBJEKTIF 6.1.4(a) i. Menamakan 4 tasik semula jadi di negara kita 6.1.4(b) i. Menamakan 3 tasik buatan di negara kita 6.1.4© i. Menulis keistimewaan tasik semula jadi ii. Menyenaraikan 5 kegunaan tasik 6.1.5(a) i. Menamakan 3 gua utama di negara kita ii. Melabelkan bentuk-bentuk yang terdapat dalam gua iii. Menyenaraikan habitat yang terdapat dalam gua dan kegunaannya 6.1.4

ISI KANDUNGAN Tasik Tasik semula jadi Tasik buatan Keistimewaan dan kegunaan tasik

IMPAK CATATAN

a. b. c.

6.1.5

Gua a. Penerangan tentang gua b. Gua-gua di Malaysia c. Keistimewaan gua

10

6.1.6(a) i. Menamakan 6 sungaisungai utama di negara kita 6.1.6(b) i. Melabelkan 6 sungai utama 6.1.6© i. Menyenaraikan 5 kepentingan sungai 6.1.7(a)

6.1.6

Sungai a.Penerangan tentang sungai b.Sungai-sungai utama di Malaysia c. Ciri-ciri sungai d. Kepentingan sungai

11

Melabelkan nama pulau yang kenal di peta Malasia yang disediakan 6.1.7(b) Menyenaraikan 3 keistimewaan pulau melalui seni kata lagu yang dinyanyikan 6.1.8(a) Menyenaraikan 10 jenis flora dan fauna yang terdapat di hutan negara kita Menamakan jenis-jenis hutan di negara kita

6.1.7

Pulau a. Penerangan tentang pulau b. Pulau-pulau yang terkenal di Malaysia c. Keistimewaan pulau-pulau di Malaysia Flora dan Fauna a.Penerangan tentang flora dan fauna b. Keistimewaan flora c. Keistimewaan fauna

6.1.8

6.1.8(b)

MG 12

TOPIK/ SUBTOPIK 6.1.9(a)

OBJEKTIF 6.1.9

ISI KANDUNGAN Iklim a. Penerangan tentang iklim khalutistiwa b. Keistimewaan iklim khatulistiwa

IMPAK/ CATATAN

Menyatakan ciri-ciri iklim khalutistiwa yang dialami oleh Malaysia 6.1.9(b) Menyenaraikan keistimewaan iklim khalutistiwa 6.1.9© Menyukat suhu , hujan dan arah angin di kawasan sekolah 6.1 Seni bina dan tempat rekreasi 6.2.1(a) Menyenaraikan keindahan dan keindahan seni bina di Malaysia 6.2.1(b) Melukis bangunanbangunan yang mempunyai bentuk yang menarik

13

6.2.1 Bangunan dan Binaan a. Keindahan dan keistimewaan seni bina Malaysia b. Contoh bangunan dan binaan

6.2.2(a) Melukis peta dan menamakan tempat-tempat peranginan dan rekreasi di Malaysia 6.2.2(b) Bercerita tentang keistimewaan dan keindahan tempat tempat peranginan dan rekreasi 14 7.1 Kesulitan Melayu Melaka 7.1.1(a) Menerangkan sejarah pembukaan Melaka oleh Parameswara 7.1.2.(a) Membuat susun lapis masyarakat di Melaka 7.1.2(b) Menyatakan corak pentadbiran Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

6.2.2 Tempat Peranginan dan Rekreasi a. Keindahan kawasan peranginan b. Daya tarikan tempat peranginan c. Keunikan dan keindahan tempat Peranginan 7.1.1 Penguasaan Melaka a.Kedatangan Parameswara dan Penguasaan Melaka 7.1.2 Pewujudan sistem Pentadbiran a. Susun lapis masyarakat di Melaka b.Struktur organisasi pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

MG 15

TOPIK/ SUBTOPIK

OBJEKTIF 7.1.3(a) Menyatakan jenis barang dagangan mengikut negara yang berdagang 7.1.3(b) Menyatakan faktor penyebaran Agama Islam di zaman Kesultanan Melayu Melaka 7.1.4a Membincangkan perbezaan penggunaan bahasa dalam buku -buku Melayu lama dengan sekarang 7.1.5a Menulis biodata ringkas tentang tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka

ISI KANDUNGAN 7.1.3 Pusat Perdagangan dan Penyebaran Agama Islam a. Melaka sebagai pusat perdagangan dan Penyebaran Islam b. Penerimaan agama Islam dan Penyebarannya 7.1.4a Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan - Penggunaan bahasa Melayu di Melaka dan di Nusantara 7.1.5 Tokoh a. Parameswara b. Sultan Muzaffar Shah c. Sultan mansur Shah d. Sultan Alaudin Riayat Shah e. Sultan Mahmud Riayat Shah f. Tun Perak g. Hang Tuah h. Tun Fatimah 7.2.1 Suhu menguasdai Pantai Timur Sabah a. Cara hidup masyarakat tempatan 7.2.2 Brunei menguasai Pantai Barat Sabah a. Cara hidup masyarakat tempatan 7.2.3 Kawaasan pedalaman dan muara sungai dikuasai oleh ketua-ketua tempatan a. Cara hidup masyarakat tempatan ketika itu 7.3.1 Brunei menguasai pesisiran pantrai Sarawak a.Cara hidup masyarakat tempatan ketika itu 7.3.2 Kawasan pedalaman dan muara sungai dikuasai oleh ketua tempatan

IMPAK/ CATATAN

16

7.2 Sejarah Awal Sabah

7.2.1a Menamakan kaum yang tinggal di kawasan Pantai Timur Sabah c. Mengetahui cara hidup masyarakat tempatan 7.2.2a Menamakan kaum yang tinggal di Pantai Timur Barat Sabah b. Mengetahui cara hidup masyarakat tempatan 7.2.3a Menamakan pentadbir dan kaum yang tinggal di kaawasan pedalaman Sabah b. Mengetahui cara hidup masyarakat tempatan 7.3.1a Menyatakan pentadbir kawasan pesisiran pantai Sarawak b. Mengetahui cara hidup masyarakat tempatan 7.3.2a Menamakan kaum yang tinggal di kawasan pedalaman Sarawak b. Mengetahui aktiviti penduduk pedalaman Sarawak

17

7.3 Sejarah awal Sabah

MG 18

TOPIK/ SUBTOPIK 7.4 Zaman Penjajahan

OBJEKTIF 7.4.1a Menamakan negara yang menjajah b. Mengetahui tujuan negara-negara itu menjajah 7.4.2a Menulis kesan penjajahan bagi setiap negara 7.4.3a Mengetahui penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan

ISI KANDUNGAN 7.4.1 Kedatangan Penjajah a. Penjajahan Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun 7.4.2 Kesan Penjajahan a. Kesan penjajahan Portugis,Belanda, Inggeris dan Jepun 7.4.3 Penentangan terhadap penjajah a. Penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajahan Portugis,Belanda, Inggeris dan Jepun UNSUR PATRIOTISME; 1.Sentiasa berwaspada terhadap ancaman kuasa luar 2. Menyedari keburukan kesan penjajahan asing terhadap negara kita

IMPAK/ CATATAN

19.

7.4.4 Menyenaraikan nama tokoh yang menentang penjajah bagi setiap negara penjajah

7.4.5 Tokoh a.Dato' Maharaja Lela b.Dol Said c.Yamtuan Antah d. Dato' Bahaman e. Mat Kilau f. Syarif Masaour g. Rentap h.Mat Salleh i. Tok Janggut j.Haji Abd. Rahman Limbong k. Banting UNSUR PATRIOTISME; Menghargai jasa-jasa mereka yang pernah menentang penjajahan

20.

7.5 Kemerdekaan dan Penubuhan Malaysia

7.5.1a. Menerangkan 3 peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan 7.5.1b. Menyatakan tujuan dan pengasas penubuhan UMNO 7.5.2a. Menyenaraikan perkara-perkara yang dicapai dalam rundingan oleh suruhjaya yang menggubal perlembagaan

7.5.1 Semangat Kebangsaan a. Peristiwa-peristiwa yang membangkitkan semangat kebangsaan b. Penubuhan UMNO 7.5.2 Asas pembentukan Perlembagaan a.Tolak ansur antara kaum UNSUR PATRIOTISME; Menanamkan semangat kebangsaan

MG 21

TOPIK/ SUBTOPIK

OBJEKTIF 7.5.3 a. Menyenaraikan peristiwa-peristiwa ke arah kemerdekaan b.Mengetahui bila dan siapa yang mengisytiharkan kemerdekaan

ISI KANDUNGAN 7.5.3 Kemerdekaan a. Peristiwa-peristiwake arah kemerdekaan Tanah Melayu b.Pengisytiharkan Kemerdekaan c.Pengisian kemerdekaan UNSUR PATRIOTISME; Menghargai jasa dan pengorbanan pejuang pejuang kemerdekaan 7.5.4 Penubuhan Malaysia a. Peristiwa-peristiwa penting di Sabah dan di Sarawak ke arah penubuhan Malaysia b. Tujuan penubuhan Malaysia c. Negeri- negeri yang mengganggotai Malaysia semasa penubuhannya d. Rundingan pengisytiharan Malaysia 7.5.5 Tokoh a. Dato' Onn Jaafar b. Tunku Abd. Rahman Putra c. Tun Abdul Razak d. Dato' Tan Cheng Lock e. Tun Sambathan UNSUR PATRIOTISME: Mengetahui sejarah penubuhan Malaysia Mengetahui perkara penting dalam perjuangan ke arah pembentukan Malaysia

IMPAK/ CATATAN

22.

7.5.4a. Mengetahui peristiwa pentingyang berlaku di Sabah dan Sarawak ke arah penubuhan Malaysia b.Menyenaraikan 4 tujuan penubuhan Malaysia c.Menyenaraikan negeri-negeri yang menganggotai Malaysia semasa penubuhannya d. Mengetahui rundingan dan pengisytiharan Malaysia 7.5.5 Menyenaraikan tokoh kemerdekaan Malaysia dan sumbangannya

23

7.6 Warisan Sejarah

7.6.1a. Menyenaraikan tempat dan bangunan yang bersejarah dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwatertentu

7.6.1 Tempat dan Bangunan Bersejarah a. Perihal tempat dan bangunan yang ada kaitan dengan peristiwa tertentu UNSUR PATRIOTISME; Menghargai warisan sejarah yang terdapat di negara kita

MG 24

TOPIK/ SUBTOPIK

OBJEKTIF 7.6.2 Menyenaraikan bahan sejarah dan contohnya

ISI KANDUNGAN 7.6.2 Bahan Sejarah a. Perihal bahan sejarah UNSUR PATRIOTISME; Menghargai bahan sejarah yang terdapat di negara kita 7.6.3 Kesenian dan adat resam a. Kesenian yangmenjadi warisan b. Adat resam yang menjadi warisan 7.6.4 Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah a. kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan b. b.Cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan UNSUR PATRIOTISME; Menghargai warisan sejarah dan berusaha ke arah pemeliharaan dan pemuliharaan 8.1.1 Komposisi dan Taburan Penduduk a. bangsa dan kaum b. umur dan jantina c. taburan penduduk d. faktor yang mempengaruhi taburan penduduk UNSUR PATRIOTISME; Hidup harmoni di kalangan masyarakat berbilang bangsa Berbangga dengan peningkatan hidup yang berkualiti 8.1.2 Faktor-faktor yang ] mempengaruhi penambahan penduduk - kadar kelahiran dan kematian - penghijrahan - dasar kerajaan UNSUR PATRIOTISME; Bersyukur kurangnya kematian di negara kita

IMPAK/ CATATAN

25.

7.6.3a. Menyenaraikan kesenian yang menjadi warisan dan berikan contohnya b. Mengetahui adat resam yang menjadi warisan 7.6.4a. Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah b. Menyatakan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah

26.

27

8 Masyarakat Malaysia 8.1 Penduduk

8.1.1a. Menamakan bangsa dan kaum di Malaysia b. Mengetahui purata umur dan jantina rakyat di Malaysia ci. Menyebut taburan penduduk di Malaysia cii. Melabelkan taburan penduduk pada peta di. Menyebut faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dii. Menyenarai faktor yang mempengaruhi penduduk mengikut keadaan

28

8.1.2a. Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan penduduk di Malaysia

MG 29

TOPIK/ SUBTOPIK 8.2 Agama dan Kepercayaan

OBJEKTIF 8.2.1a. Mengenali jenis-jenis agama dan kepercayaan melalui padanan b. Menyebut dan menyenaraikan keagamaan mengikut kepercayaan rakyat di Malaysia c. Memberi kesedaran tentang kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi mengikut perlembagaan 8.2.2 Menyebut cara masyarakat Malaysia menyambut hari Kebesaran dan perayaan 8.2.3 Menyebut tempat-tempat Ibadah di Malaysia 8.3.1a.Menamakan permainanyang terdapat di Malaysia b. Menamakan permainan tradisional yang terdapat di Malaysia 8.3.2ai. Menamakan jenis-jenis pakaian seragam masyarakat di Malaysia aii. Melukis jenis-jenis pakaian masyarakat di Malaysia aiii. Melabel jenis pakaian seragam pekerja di Malaysia 8.3.3 Menyenaraikan jeni-jenis makanan mengikut kaum di Malaysia

ISI KANDUNGAN 8.2.1 Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan a. jenis-jennis agama dan kepercayaan b. Islam sebagai agama rasmi 8.2.2 Hari Kebesaran dan Perayaan a. Pelbagai hari kebesaran 8.2.3Tempat-tempat beribadah UNSUR PATRIOTISME; Hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira agama dan kepercayaan . 8.3.1 Permainan a. permainan b. permainan tradisional 8.3.2 Pakaian a.pakaian masyarakat Malaysia 8.3.3 Makanan a. makanan masyarakat di Malaysia UNSUR PATRIOTISME; Negara kita kaya dengan warisan budaya dan pakaian masyarakat Malaysia berbilang kaum Bersyukur dengan beraneka jenis makanan yang sesuai kita nikmati 8.3.4 Muzik dan Tarian tradisional a. Pelbagai jenis muzik dan tarian tradisional 8.3.5 Tokoh a. Tokoh-tokoh kebudayaan dan kesenian UNSUR PATRIOTISME; Menghargai sumbangan tokohtokoh seni budaya Menghargai muzik dan tarian tradisional

IMPAK/ CATATAN

30 dan 31

8.3 Kebudayaan dan Kesenian

32.

8.3.4ai.Menamakan jenis-jenis muzik dan tarian tradisional di Malaysia aii.Menamakan tempat, jenis muzik dan tarian tradisional di Malaysia 8.3.5ai.Mengenali tokoh -tokoh kebudayaan dan kesenian di Malaysia aii.Menyenaraikan peranantokoh sebagai berjasa dalam bidang berkenaan

MG 33.

TOPIK/ SUBTOPIK 8.4 perpaduan

OBJEKTIF 8.4.1a. Menyenaraikan kegiatan sosial dan kebajikan yang terdapat di Malaysia

ISI KANDUNGAN 8.4.1 Kegiatan sosial dan kebajikan a.gotong-royong b.kunjung-mengunjungi c.kegiatang badan sukarelawan UNSUR PATRIOTISME; Bersatu padu dan berharmoni dalam menjayakannya apa jua aktiviti 8.4.2 Kegiatan sukan, Keseniandan rekreasi a. Kegiatan yang memupuk semangat perpaduan UNSUR PATRIOTISME; Menyedari bahawa kegiatan sukan dapat memupuk semangat " Bersatu teguh bercerai roboh" 8.4.3 Sistem Pendidikan a.Peluang belajar yang sama untuk pelbagai kaum b.Ciri-ciri pendidikan negara kita mengutamakan pemupukan semangat perpaduan 8.4.4 Undang-undang dan Peraturan a. Tujuan undang-undang dan peraturan digubal UNSUR PATRIOTISME; Mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Mengamalkanperilaku yang sopan dan bertatasusila.

IMPAK/ CATATAN

34

8.4.2ai.Menamakan jenis-jenis kegiatan yang memupuk semangat perpaduan aii.Menyebut tempat-tempat kegiatan sukan, rekreasi dijalankan

35

8.4.3a. Menyenaraikan 5 situasi yang menunjukkan masyarakat Malaysia diberi peluang belajar yang sama untuk pelbagai kaum di Malaysia b. Menyatakan ciri-ciri yang boleh memupuk semangat perpaduan pelbagai kaumdi Malaysia 8.4.4ai. Menyenaraikan peraturan yang terdapat di sekolah dan dalam masyarakat kita aii.Menyenaraikan undang-undang yang terdapat di negara kita

36

SHD20001