KERTAS CADANGAN PENUBUHAN

NAMA INSTITUSI : PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA ALAMAT INSTITUSI : NO 127, LENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA, SILIBIN 30100, IPOH, PERAK.

PEMOHON : PUAN R.MUINAMML A/P RAJAGOPAL ALAMAT : NO 10, HALA KELEDANG EMAS 2, TAMAN KELEDANG EMAS, 30100, IPOH, PERAK. NO.TELEFON : 05-2821157 & 012-5130918

R.Muinamml A/P Rajagopal No 10,Hala Keledang Emas 2, Taman Keledang Emas, 30100 Ipoh,Perak. TARIKH : 03 Ogos 2009

Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PERMOHONAN UNTUK MENUBUHKAN PUSAT TUISYEN NAMA INSTITUSI : PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA NO 127, LENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA, SILIBIN, 30100 IPOH,PERAK. Dengan hormatnya, perkara di atas dirujuk. 2. Adalah dimaklumkan bahawa saya memohon untuk menubuhkan pusat tuisyen yang tersebut di atas. Bersama-sama ini disertakan borang permohonan penubuhan institusi pendidikan swasta (IPS), borang BPS 1 yang telah dilengkapkan untuk tindakan pihak tuan. Kerjasama daripada tuan diucapkan ribuan terima kasih. Sekian "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Saya yang menurut perintah, …………………………………………….. R.MUINAMML A/P RAJAGOPAL) Jawatan : PENGETUA

ebut swasta

BAHAGIAN 1 MAKLUMAT ASAS

1. NAMA PEMOHON
Nama : R.Muinamml A/P Rajagopal Alamat : No.10,Hala Keledang Emas 2, Taman Keledang Emas, 30100 Ipoh,Perak. No. telefon : 05-2821157 & 012-5130918

2.NAMA INSTITUSI
Nama : Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya Alamat : No.127,Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak.

3. RASIONAL PENUBUHAN
Pusat tuisyen ini ditubuhkan untuk meningkatkan lagi mutu pelajaran murid-murid supaya mencapai kejayaan dan kecermalangan dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Matapelajaran yang diajar berdasarkan kehendak peperiksaan dimana penumpuan diberi kepada aspek-aspek teknik untuk memperkukuhkan and memberi keyakinan kepada para pelajar untuk menghadapi kertas-kertas peperiksaan yang terkini. Justeru itu kami dapat menjana minda murid ke arah masyarakat Malaysia yang cemerlang dan yakin terhadap diri sendiri.Mereka juga mendapat model yang bersesuaian dengan maklumatmaklumat terkini berdasarkan topik-topik pelajaran yang berkesan.

4. OBJEKTIF / PENTING PENUBUHAN
i. Mempertingkatkan tahap pencapaian pelajar untuk menghadapi cabaran kertas-kertas peperiksaan mengikut Lempaga Peperiksaan Malaysia (LPM). ii .Diberi perhatian untuk dimanfaatkan para pelajar ke arah mencapai kecermalangan dalam bidang akademik untuk kemajuan negara di kalangan rakyat kita yang berbilang bangsa. iii. Mengujudkan keyakinan pada diri sendiri di kalangan para pelajar untuk menghadapi peperiksaan terkini secara berkesan. iv . Untuk membimbingkan para pelajar memberi pengajaran yang berdedikasi untuk cara mudah difahami dan menjawap soalansoalan peperiksaan dengan tepat dan betul. v. Selaras dengan perkembangan dunia pendidikan maju dimana perlu mengekalkan berkualiti dan bertaraf tinggi bagi menbantu perkembangan potensi murid secara menyeluruh dan berfeadah.

BAHAGIAN II

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

N

AN

HAK MILIK INSTITUSI : Perseorangan
1.R.Muinamml A/P Rajagopal

PENGERUSI
Nama : Humavathi A/P Rajagopal Alamat : No.10, Hala Keledang Emas 2, Taman Keledang Emas, 30100 Ipoh,Perak. No Kad Pengenalan : 740111-03-6286 Pekerjaan : Penyelia pelangan Kelulusan : SPM (Pangkat 3) Telefon : 05-2821157 & 016-5129610
(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

an

Pengetua Pusat Tuisyen Sinar Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN PENGERUSI Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinar Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik Humavathi A/P Rajagopal no.kad pengenalan 740111-08-6286 sebagai Pengerusi Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya. Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan, ……………………………………………….. (Humavathi A/P Rajagopal) Pengerusi

AHLI LEMBAGA PENGELOLA
1. Nama Alamat : Puspavathi A/P Gopal : No 2, Persiaran Buntong Jaya 20, Taman Buntong Jaya, 30100 Ipoh, Perak. : Perniagaan Tadika Swasta : SPM : 017-5452365

Pekerjaan Kelulusan Telefon

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

2. Nama Alamat

: Azura binti Sulaiman : 19 ,Laluan Lapangan 10, Taman Seri Perkasa. 31650KeraniPutih , : Pasir Swasta Ipoh, Perak. : SPM : 016-5931604

Pekerjaan Kelulusan Telefon

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

OLA

ya 20,

3.Nama Alamat

: Raathiga A/P Gopal : 18, Jalan 14, Taman Desa Jaya 4, 34600 Kamunting, Taiping, Perak. : Penyelia Kilang : Sarjana Muda Pengajian Perniagaan : 016-5457311

Pekerjaan Kelulusan Telefon

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

a 4,

agaan

Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik Azura Binti Sulaiman no.kad pengenalan 740410-08-5400 sebagai ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar, ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan, ……………………………………………. (Azura Binti Sulaiman) Ahli pengelola

Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pemdaftaran IP/016532/2009 melantik tiga orang ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.Nama mereka adalah adalah seperti di bawah : 1. Kalayana kumar A/L Sinnayasi - no.kad pengenalan : 2.Ratha krishnan A/L Maruthiah - no.kad pengenalan : 661120-08-6493 Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan Pengelola ……………………………………………. (1. Tandatangan Pengelola ……………………………………………. (2. Tandatangan Pengelola ……………………………………………. (3.

009 lah

Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik Raathiga A/P Gopal no.kad pengenalan 830108-08-5388 sebagai ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan, ……………………………………………. (Raathiga A/P Gopal) Ahli pengelola

Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik Puspa Malar A/P Kanniaseelan no.kad pengenalan 620608-10-5204 sebagai ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar, ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan, ……………………………………………. (Puspa Malar A/P Kanniaseelam) Ahli pengelola

Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN AHLI PENGELOLA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik Puspavathi A/P Gopal no.kad pengenalan 820601-08-5278 sebagai ahli Pengelola untuk Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya.

Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar, ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua Tandatangan, ……………………………………………. (Puspavathi A/P Gopal) Ahli pengelola

PENGETUA
Nama No kad pengenalan Alamat : R.Muinamml A/P Rajagopal : 650105-08-5982 : No.10, Hala Keledang Emas 2, Taman keledang Emas, 30100 Ipoh,Perak. : Kursus Pengajian Perniagaan Di Politeknik Ungku Omar,Ipoh. : Perkhidmatan selama 3 tahun sebagai pensyarah di Institusi Sri Ayu Kampar untuk para pelajar menduduki peperiksaan Sijil perdagangan Malaysia (SPDM)

Kelulusan

Pengalaman

(SURAT LANTIKAN DILAMPIRKAN BERSAMA)

ah

Pengerusi Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100 Ipoh,Perak. Tarikh: 10 Ogos 2009 Kepada, Tuan Pengarah, Jabatan Pelajaran Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh,Perak. (UP : Ketua Sektor Pend.Swasta & Pend.Khas) Tuan, PER : PERLANTIKAN PENGETUA Dengan segala hormatnya saya ingin merujuk kepada perkara diatas. Sehubungan dengan itu, Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya nombor pendaftaran IP/016532/2009 melantik R.Muinamml A/P Rajagopal no.kad pengelanan 650105-08-5982 sebagai Pengetua Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya. Sekian ,terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" Yang benar, ……………………………………………….. (Humavathi A/P Rajagopal) Pengerusi Tandatangan, ……………………………………………….. (R.Muinamml A/P Rajagopal) Pengetua

MAKLUMAT GURU
Nama No kad pengenalan Alamat : R.Muinamml A/P Rajagopal : 650105-08-5982 : No.10, Hala Keledang Emas 2, Taman keledang Emas, 30100 Ipoh,Perak. : Kursus Pengajian Perniagaan Di Politeknik Ungku Omar,Ipoh. : Perkhidmatan selama 3 tahun sebagai pensyarah di Institusi Sri Ayu Kampar untuk para pelajar menduduki peperiksaan Sijil perdagangan Malaysia (SPDM)

Kelulusan

Pengalaman

ah

BAHAGIAN III MAKLUMAT KURSUS

II

PROGRAM DAN KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan ialah mengikut Garis Panduan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Matapelajaran yang ditawarkan adalah seperti berikut : 1.Bahasa Malaysia 2.Bahasa Inggeris 3.Matematik 4.Sains

UM

an

JADUAL WAKTU SESI UNTUK SEKOLAH RENDAH & MENENGAH

KELAS TAHUN 1 2 3 4 5 UPSR UPSR TINGKATAN 1 2 PMR PMR 4 5

HARI

WAKTU -

SUBJEK

YURAN

ISNIN/SELASA 2.30 PM " 3.45 PM " 5.00 PM " 7.45.PM " 9.00 PM RABU/KHAMIS2.30 PM ATAU SABTU 2.45 PM

RABU/KHAMIS3.45 PM " 5.00 PM RABU/KHAMIS7.45.PM ATAU SABTU 7.45 PM JUMAAT 3.00 PM " 7.45 PM

-

3.30 PM BM.BI,MATHS & SAINS RM45.00 4.45 PM " RM45.00 6.00 PM " RM45.00 8.45 PM " RM55.00 10.00 PM " RM55.00 3.30 PM " RM65.00 " 4.45 PM " RM65.00 " " 4.45 PM " RM70.00 6.00 PM " RM70.00 8.45 PM " RM75.00 " 9.45 PM " RM75.00 5.00 PM " RM80.00 9.45 PM " RM80.00

CADANGAN JADUAL WAKTU KELAS-KELAS TUISYEN AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUK MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN.

PUSAT TUISYEN SINARAN BERJAYA SILIBIN RIA JADUAL WAKTU 2009 MATAPEJLAJARAN : MATEMATIK (MATHEMATIC) KELAS HARI WAKTU TAHUN 1 ISNIN/SELASA 2.30 PM - 3.30 PM 2 " 3.45 PM - 4.45 PM 3 " 5.00 PM - 6.00 PM 4 " 7.45.PM - 8.45 PM 5 " 9.00 PM - 10.00 PM UPSR RABU/KHAMIS 2.30 PM - 3.30 PM ATAU UPSR SABTU 2.45 PM - 4.45 PM TINGKATAN 1 RABU/KHAMIS 3.45 PM - 4.45 PM 2 " 5.00 PM - 6.00 PM PMR RABU/KHAMIS 7.45.PM - 8.45 PM ATAU PMR SABTU 7.45 PM - 9.45 PM 4 JUMAAT 3.00 PM - 5.00 PM 5 " 7.45 PM - 9.45 PM TUJUAN KHAS : * MEMBINCANGKAN SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN MENGIKUT SUKATAN PELAJARAN TERKINI. *LATIHAN ULANGKAJI PADA TOPIK-TOPIK YANG SUSAH. *PENGAJARAN YANG BERDEDIKASI UNTUK CARA MUDAH DIFAHAMI DAN MENJAWAP SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN LEPAS DAN TERKINI. UNTUK PENDAFTARAN SILA HUBUNGI :

PUSAT TUISYEN SINARAN B SILIBIN RIA JADUAL WAKTU 200

MATAPEJLAJARAN : MATEMATIK (M KELAS HARI TAHUN 1 ISNIN/SELASA 2 " 3 " 4 " 5 " UPSR RABU/KHAMIS ATAU UPSR SABTU TINGKATAN 1 RABU/KHAMIS 2 " PMR RABU/KHAMIS ATAU PMR SABTU 4 JUMAAT 5 " TUJUAN KHAS : * MEMBINCANGKAN SOALAN-SOA MENGIKUT SUKATAN PELAJARAN *LATIHAN ULANGKAJI PADA TOPIK *PENGAJARAN YANG BERDEDIKAS DIFAHAMI DAN MENJAWAP SOA TAHUN LEPAS DAN TERKINI.

UNTUK PENDAFTARAN SILA HUBU

MADAM MUNI - MOBILE # 012-5130918 MADAM MUNI - MOBILE # 012-51 LOKASI : NO.127 , LENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA LOKASI : NO.127 , LENGKOK RISH SILIBIN 30100 IPOH,PERAK. SILIBIN 30100 IPOH,PE PERHATIAN: JADUAL KELAS AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUK PERHATIAN: JADUAL KELAS AK MENGELAKKAN SEBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN. MENGELAKKAN SEBARANG KE

N SINARAN BERJAYA IBIN RIA WAKTU 2009

MATEMATIK (MATHEMATIC) WAKTU 2.30 PM 3.45 PM 5.00 PM 7.45.PM 9.00 PM 2.30 PM 3.30 PM 4.45 PM 6.00 PM 8.45 PM 10.00 PM 3.30 PM

2.45 PM - 4.45 PM 3.45 PM - 4.45 PM 5.00 PM - 6.00 PM 7.45.PM - 8.45 PM 7.45 PM - 9.45 PM 3.00 PM - 5.00 PM 7.45 PM - 9.45 PM

SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN AN PELAJARAN TERKINI. JI PADA TOPIK-TOPIK YANG SUSAH. G BERDEDIKASI UNTUK CARA MUDAH ENJAWAP SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN N TERKINI.

AN SILA HUBUNGI :

BILE # 012-5130918 ENGKOK RISHAH 3, TAMAN SILIBIN RIA 30100 IPOH,PERAK. AL KELAS AKAN BERUBAH JIKA PERLU UNTUK EBARANG KESULITAN SEMASA DIJALANKAN.

BAHAGIAN IV MAKLUMAT FIZIKAL

V

KEMUDAHAN DAN PERALATAN
Bilangan kelas Bilik pentadbiran/ pejabat Tandas Tempat penyediaan makanan : : 1 2

: 2 (berasingan untuk perempuan & lelaki) : 1

HAK MILIK PREMIS
Bangunan Tempoh sewa Kadar sewa Nama Pemilik Bangunan : Sewa rumah kedai : 2 tahun : RM 900 sebulan : Ching Wai Yoong

STRUKTUR BANGUNAN
Alamat : No.127, Lengkok Rishah 3, Taman Silibin Ria,Silibin, 30100,Ipoh,Perak.

NAMA INSTITUSI
Nama Alamat Telefon : Pusat Tuisyen Sinaran Berjaya : Seperti di atas : Belum ada

PELAN LANTAI INSTITUSI

TANDAS

TANDAS LELAKI

9 X 7 KAKI

PEREMPUAN

13 X 12 KAKI

3 KAKI 7 KAKI TEMPAT
PENYEDIAAN MAKANAN

R U A K E D N G P E R J A L A N A N

BILIK DARJAH 18 X 9 KAKI

51 X 7 KAKI

A I S E B E R A N E K A

BILIK DARJAH 18 X 9 KAKI

3 KAKI

BILIK PENTADBIRAN/ PEJABAT

14 X 12 KAKI

3 KAKI

TANDA PENUNJUK PINTU MASUK

Madam R.Muinamml D/O Rajagopal No 10, Hala Kledang Emas 2, Taman Kledang Emas, 30100 Ipoh,Perak, Date : 19 August 2009 To, Responsible Person, Cooperative of Unisem Sdn.Bhd Simpang Pulai,Ipoh. Sir/Madam, Re : Unisem Cooperative Dividen cheque

I, the above named (resigned month of May 2009)) would like to informed that my sister Humavathi D/O Rajagopal ic #740111-08-6286 on behalf of me will collect the Unisem cooperative dividen cheq payment.Please release and allow her to collect the Unisem cooperative dividen cheque of mine.

Advance thanks for your kind co-operatiion and support.

Yours faithfully, 7iko8 ……………………………………………….. (R.Muinamml D/O Rajagopal)

Signature, ……………………………………………….. (Humavati D/O Rajagopal) On behalf

umavathi iden cheque mine.

Madam R.Muinamml D/O Rajagopal No 10, Hala Kledang Emas 2, Taman Kledang Emas, 30100 Ipoh,Perak, Malaysia. Date : 12 August 2009 To, Central Provident Fund Board, CPF building, 79 Robinson Road, Singapore 068897. Sir, Re : Provident Fund I, the above named is the widow of Morgan S/O Muthu with old nric no 7076463 (new nric no 630530-08-6451 -deceased) who has been worked in Singpore in past years (young age).I would like to declare to refund provindent fund of my husband has been left over in Singapore and below are the details of our family background : 1.Myself (widow of Morgan S/O Muthu) Name and adress as above Nric no : old - A0076272 new - 650105-08-5982 2. Two sons Name : a) Vijaayraj S/O Morgan Age : 10 & 8 years

b) Mauvinraj S/O Morgan

Please be informed that a copy of death certicate and other necessary documents has been enclosed herewith.Kindly acknowledge receipt and looking forward for your reply to advise us. Thank you.

Yours faithfully, ……………………………………………….. (R.Muinamml D/O Rajagopal)