Anda di halaman 1dari 22

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI LINUS Sk tungkah dayak 2013

STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN LINUS 2013 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) % LINUS Tegar SASARAN TOV 25% SAR 1 25% SAR 3 0 INISIATIF/ STRATEGI Kerjasama erat bersama Guru Pemulihan supaya P&P lebih berfokus kepada penguasaan kontruk Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

ISU

MATLAMAT

OBJEKTIF Menghapuskan LINUS Tegar selepas Saringan 2 Meningkatkan pencapaian Arus Perdana dalam LITERASI semasa di Saringan 2 Meningkatkan pencapaian Arus Perdana dalam NUMERASI semasa di Saringan 2 Meningkatkan penguasaan 7 konstruk semasa di Pra Sekolah Mengekalkan Arus Perdana dan meningkatkan freshie Perdana

% Perdana dalam LITERASI

25%

50%

100%

Murid belum mencapai arus Perdana dan masih ada murid LINUS di hujung tahun

Memastikan peningkatan kualiti pencapaian Perdana LINUS

% Perdana dalam NUMERASI

25%

50%

100%

Memastikan P&P dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru

% murid menguasai konstruk

33.33%

50%

100%

Mengiktiraf murid yang berjaya menguasai 7 konstruk dengan pemberian sijil

% Perdana dan % freshie Perdana

25%

50%

100%

Meningkatkan pencapaian penguasaan LINUS dengan kerjasama guru dengan ibu bapa

Perancangan aktiviti LINUS 2013

PELAN TAKTIKAL LINUS SK TUNGKAH DAYAK 2013 BIL 1. PELAN TINDAKAN T/JAWAB TARIKH/ TEMPOH Januari KOS/SUMBER BPG/JPN/PPD PELAN KONTINGENSI Kefahaman Guru berjaya Guru tentang mengadakan menghabiskan pelaksanaan LINUS ketika P&P sukatan pelajaran LINUS untuk setiap tahun. Data Bilangan murid keputusan LINUS TEGAR menguasai Bilangan murid LINUS LINUS (Literasi dan Bilangan murid Numerasi) freshie PERDANA Data Tiada bilangan keputusan murid LINUS menguasai TEGAR LINUS Bilangan murid (Literasi dan LINUS Numerasi) berkurang Bilangan freshie PERDANA meningkat Bilangan PERDANA kekal Data yang Tiada bilangan Murid keputusan murid LINUS belum menguasai menguasai akan diberi TEGAR LINUS Tiada bilangan pemulihan ketika (Literasi dan di Tahun 2 murid LINUS OUT-PUT KPI

Taklimat Program LINUS Guru kepada Guru BM dan menghadiri / Matematik Tahun 1 bengkel/kursus LINUS Saringan 1 (Kohort 4) Guru mata Tahun 1 dan Saringan 4 pelajaran (Kohort 3) Tahun 2- jika ada

2.

Mac

JPN/PPD

3.

Saringan 2 (Kohort 4) Guru Mata Tahun 1 dan Saringan 5 pelajaran (Kohort 3)Tahun 2 -jika ada

Jun

JPN/PPD

4.

Saringan 3 (Kohort 4) Guru mata Tahun 1 dan Saringan 6 Pelajaran Kohort 3)Tahun 3- jika ada

Sep

JPN/PPD

Numerasi)

5.

Program 10 Minit Guru Kelas Sebelum Kelas Bermula PK 1

Sepanjang tahun

Sekolah

Rekod pelaporan Program Seminggu

6.

Kuiz Antara Kumpulan 1 dan 2

Penggal 1 PK1 (13/05/ Guru mata 2013) pelajaran Penggal 2 Pengerusi (17/10/ Kuiz 2013) Sepanjang Ketua Tahun Panitia PK1 Guru subjek Sepanjang Guru tahun Besar untuk PK1 Murid 6 Guru Pra

Sekolah

7.

Persembahan Panitia Semasa Perhimpunan Pendedahan Awal Konstruk di Pra Sekolah

Sekolah

Keputusan Pertandingan Kuiz dibukukan seperti yang terkandung di dalam buku program Laporan Jumlah soalan yang Perhimpunan berjaya dijawab atau sifir yang berjaya dihafal Latihan Modul dibekalkan

Bilangan freshie PERDANA meningkat Bilangan PERDANA meningkat Meningkatkan kemahirankemahiran murid dalam P&P Eg: BM-tiada murid yang tidak boleh membaca Mate- hafal sifir 212 sebelum Tahun 4 Jumlah soalan setiap subjek yang berjaya dijawab

Guru keluar/hadir kursus akan diganti guru harian

Pembetulan jawapan bagi setiap subjek dikupas semasa P&P di dalam kelas

Sekolah

Konstruk 1-7 telah lepas ketika Ujian Diagnostik Pra Sekolah 2013

Pendedahan awal kesemua konstruk sebagai salah satu

Sekolah

9.

Program Intensif Pemulihan LINUS bersama Guru Pemulihan

Guru Besar PK1 Guru Pemulihan Guru Subjek

tahun Penggal 2 untuk murid 4 dan 5 Tahun Sepanjang Tahun

pengisian Minggu Transisi

Sekolah

Latihan Modul dibekalkan

Sekurangkurangnya tiada murid Tegar selepas Saringan ke2(Kohort 3) dan Saringan 8 (Kohort 1)-jika ada

Bimbingan dan kaunseling diberikan kepada murid oleh guru Bimbingan dan Kaunseling

PELAN OPERASI (STRATEGI 1) Nama program Matlamat TAKLIMAT LINUS 2013 Program ini dilaksanakan adalah untuk menggandakan pengetahuan dan memperkenalkan kepada guru yang akan mengajar subjek Matematik dan Bahasa Melayu Tahun 1 serta menghebahkan program LINUS kepada guru-guru lain. Meningkatkan pengetahuan guru dalam melaksanakan LINUS. Januari Oktober Semua murid Tahun 1 dan Murid Tahun 2 JPN/ PPD PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI Mesyuarat Guru Besar 4 kali Sekiranya GB tiada, jawatankuasa: Guru Penolong PK 1 akan 1.1 Ucapan aluan Kanan mempengerusikan Guru Besar Ketua Panitia mesyuarat 1.2 Pembentukan Matematik dan Jawatankuasa dan Bahasa Melayu tugas Guru mata pelajaran Matematik dan Bahsa Melayu Tahun 1 Taklimat kepada Guru Besar 1 kali Taklimat akan dibuat semua guru Ketua Panitia oleh mana-mana guru Matematik dan yang menghadiri Bahasa Melayu kursus LINUS Guru mata pelajaran Matematik dan BahasaMelayu Taklimat kepada Guru mata 1 kali semua murid pelajaran Tahun 1 Pelaksanaan Guru mata 1 kali program Pelajaran - Pemantauan Ketua Panitia taklimat oleh Matematik dan Guru Besar Bahasa Melayu atau PK 1. Penilaian/ Post Ketua Panitia 1 kali selepas Mortem Bahasa Melayu aktiviti dan Matematik dilaksanakan

Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1

PELAN OPERASI (STRATEGI 2) Nama program Matlamat Objektif SARINGAN 1 LINUS TAHUN 1/ SARINGAN 4 LINUS TAHUN 2 Ujian pertama ini adalah asas kepada mengenal pasti murid. Mengenal pasti murid seterusnya mengkategorikan murid kepada arus Perdana, LINUS dan Pemulihan LINUS. Mengenal keupayaan murid LINUS Numerasi KOHORT 3(Hillary Ajek ak Poul) selepas bimbingan sebelum saringan seterusnya. (Bergantung kepada KPM) Jun Mac 2013 Semua murid Tahun 1 Murid LINUS Kohort 3 JPN/ PPD PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB Menerima arahan Guru Besar daripada PPD Simunjan.

Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1

TEMPOH 1 kali

Taklimat kepada Guru Besar guru LINUS Guru mata pelajaran Matematik dan BahasaMelayu Tahun 1 Taklimat kepada Guru mata semua murid pelajaran Tahun 1 Pelaksanaan Guru mata program Pelajaran - Membuat Ketua Panitia salinan Matematik dan fotostat untuk Bahasa Melayu Ujian Bertulis Literasi dan Numerasi mengikut jumlah murid - Membuat persediaan

1 kali

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada guru mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu Tahun 1 Taklimat akan dibuat oleh GB, sekiranya tiada PK1 akan memberi arahan supaya guru LINUS mengadakan ujian seperti yang diarahkan oleh PPD/JPN

1 kali

1 kali

5 6

untuk bahanbahan lisan untuk Numerasi - Memberi ujian bertulis untuk Literasi dan Numerasi. - Membuat ujian Lisan kepada murid-murid berselang-seli dengan Numerasi dan Literasi serta membuat penilaian Menyemak Guru jawapan bertulis pelajaran Penilaian/ Post Guru Mortem pelajaran

mata mata 1 kali selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI (STRATEGI 3) Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 SARINGAN 2 LINUS TAHUN 1/ SARINGAN 5 LINUS TAHUN 2 / SARINGAN KHAS TAHUN 3 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Meningkatkan pencapaian murid-murid secara spesifiknya, meningkatkan bilangan murid dalam arus Perdana dan mengurangkan bilangan murid dalam Pemulihan LINUS Mac Jun 2013 Semua murid Tahun 1 dan Tahun 2 JPN/ PPD PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI Menerima arahan Guru Besar 1 kali Sekiranya GB tiada, daripada PPD PK 1 menerima dan Simunjan. memberi arahan kepada guru mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu Tahun 1 Taklimat kepada Guru Besar 1 kali Taklimat akan dibuat guru LINUS Guru mata oleh GB, sekiranya pelajaran tiada PK1 akan Matematik dan memberi arahan BahasaMelayu supaya guru LINUS Tahun 1 mengadakan ujian seperti yang diarahkan oleh PPD/JPN Taklimat kepada Guru mata 1 kali semua murid pelajaran Tahun 1 Pelaksanaan Guru mata 1 kali program Pelajaran - Membuat Ketua Panitia salinan Matematik dan fotostat untuk Bahasa Melayu Ujian Bertulis Literasi dan Numerasi mengikut jumlah murid - Membuat persediaan untuk bahanbahan lisan untuk Numerasi

5 6

Memberi ujian bertulis untuk Literasi dan Numerasi. - Membuat ujian Lisan kepada murid-murid berselang-seli dengan Numerasi dan Literasi serta membuat penilaian Menyemak Guru jawapan bertulis pelajaran Penilaian/ Post Guru Mortem pelajaran

mata mata 1 kali selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI (STRATEGI 4) Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 SARINGAN 3 LINUS TAHUN 1/ SARINGAN 6 LINUS TAHUN 2 / SARINGAN KHAS LINUS TAHUN 2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid-murid. Meningkatkan pencapaian murid-murid secara spesifiknya, memastikan semua murid berada dalam arus Perdana. Jun-September 2013 Semua murid Tahun 1 JPN/ PPD PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 kali

Menerima arahan Guru Besar daripada PPD Simunjan.

Taklimat kepada Guru Besar guru LINUS Guru mata pelajaran Matematik dan BahasaMelayu Tahun 1 Taklimat kepada Guru mata semua murid pelajaran Tahun 1 Pelaksanaan Guru mata program Pelajaran - Membuat Ketua Panitia salinan Matematik dan fotostat untuk Bahasa Melayu Ujian Bertulis Literasi dan Numerasi mengikut jumlah murid - Membuat persediaan untuk bahanbahan lisan untuk

1 kali

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada guru mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu Tahun 1 Taklimat akan dibuat oleh GB, sekiranya tiada PK1 akan memberi arahan supaya guru LINUS mengadakan ujian seperti yang diarahkan oleh PPD/JPN

1 kali

1 kali

5 6

Numerasi - Memberi ujian bertulis untuk Literasi dan Numerasi. - Membuat ujian Lisan kepada murid-murid berselang-seli dengan Numerasi dan Literasi serta membuat penilaian Menyemak Guru jawapan bertulis pelajaran Penilaian/ Post Guru Mortem pelajaran

mata mata 1 kali selepas aktiviti dilaksanakan

PELAN OPERASI (STRATEGI 5) Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 PROGRAM 10 MINIT SEBELUM KELAS BERMULA Meningkatkan penguasaan murid-murid dalam semua mata pelajaran yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran dalam P&P Untuk meningkatkan persediaan murid sebelum P&P disamping penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira Sepanjang Tahun 2013 Semua murid Sekolah PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 kali

Menerima arahan Guru Besar daripada Guru PK 1 Besar dan PK 1

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada guru mata pelajaran Matematik dan Bahasa Melayu Tahun 1 /2

Taklimat kepada Guru Besar semua guru kelas Guru mata pelajaran Matematik dan BahasaMelayu Tahun 1 Guru Kelas Taklimat/ Guru mata Makluman pelajaran kepada semua Guru Kelas murid semasa Perhimpunan Pelaksanaan Guru Kelas program PK 1 - Guru kelas memantau dan merekod pelaksanaan aktiviti setiap hari: Isnin BM Selasa- BI Rabu-Mate Khamis- Sains Jumaat-Patriotik

1 kali

1 kali

1 kali

Guru kelas akan menghantar buku rekod aktiviti setiap minggu kepada PK 1 dan disemak Menyemak rekod PK 1 program setiap kelas Penilaian/ Post Guru Besar Mortem PK 1

1 kali setiap hujung bulan

PELAN OPERASI (STRATEGI 6) Nama program Matlamat Objektif KUIZ ANTARA KUMPULAN 1 DAN 2 Menguji serta meningkatkan kefahaman murid-murid dalam mata pelajaran teras yang telah diajar di dalam kelas biasa. 1. Membiasakan murid-murid dalam aktiviti yang berbentuk pertandingan akedemik. 2. Meningkatan penguasaan murid-murid dalam setiap mata pelajaran. 3. Murid-murid dapat menampilkan diri dengan penuh keyakinan menjawab soalan. Dua kali setahun ( Kuiz 1- sebelum PPT 2013 & Kuiz 2-sebelum PAT 2013) Semua murid termasuk pra-sekolah Sekolah PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTINGENSI Menerima arahan Guru Besar 1 kali Sekiranya GB tiada, daripada Guru PK 1 PK 1 menerima dan Besar dan PK 1 Ketua Pantia memberi arahan -Pelantikan AJK Guru kepada guru panitia Kuiz matapelajaran dan guru mata pelajaran Taklimat kepada Guru Besar 1 kali semua mata Guru mata pelajaran pelajaran AJK Kuiz Taklimat/ Guru Besar 1 kali Makluman PK 1 kepada semua Guru mata murid semasa pelajaran Perhimpunan Guru Kelas Pelaksanaan Guru Kelas 1 kali program PK 1 - Pelantikan Guru mata AJK pelajaran dimaklumkan semasa Mesyuarat Staf 2/2013 - Pengerusi Kuiz akan memaklumka n kepada semua guru mengenai soalan kuiz (5

Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1

soalan) bagi setiap kelas & setiap mata pelajaran - Penyediaan soalan dan pembaca soalan yang dilantik akan membaca - Merekod dan mengumumka n keputusan pertandingan semasa perhimpunan Merekod, PK 1 menyemak mengumum pemenang Penilaian/ Post Guru Besar Mortem PK 1

Setiap kali selepas laporan keputusan Kuiz

PELAN OPERASI (STRATEGI 7) Nama program Matlamat Objektif PERSEMBAHAN PANITIA SEMASA PERHIMPUNAN Menguji kefahaman murid-murid dalam p&p sepanjang tahun. 1. Membentuk keyakinan diri murid-murid tampil ke hadapan. 2. Memberikan peluang kepada murid-murid menunjukkan bakat masing-masing. 3. Meningkatkan penguasaan akedemik setiap murid-murid. 4. Menambahkan lagi pengetahuan sedia ada murid-murid. Setiap hari Selasa sepanjang Tahun 2013 Semua murid Sekolah PROSES KERJA

Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 kali

Menerima arahan Guru Besar daripada Guru PK 1 Besar dan PK 1 Taklimat kepada Guru Besar semua guru mata Guru mata pelajaran pelajaran Taklimat/ Makluman kepada semua murid semasa Perhimpunan Pelaksanaan program - Penyediaan jadual persembahan mengikut Panitia - Murid yang akan membuat persembahan akan dimaklumkan lebih awal sebelum hari perhimpunan - Murid-murid membuat Panitia mata pelajaran Guru mata pelajaran Guru Kelas PK 1

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada guru mata pelajaran

1 kali

1 kali awal tahun

1 kali

persembahan/ hafalan sifir, soalan berbentuk kuiz pendek dikemukakan kepada murid secara lisan - Teguran dibuat pada waktu persembahan sekiranya ada jawapan yang salah dinyatakan oleh muridmurid Merekod, PK 1 menyemak rekod perhimpunan Penilaian/ Post Guru Besar Mortem PK 1

3 kali setahun

PELAN OPERASI (STRATEGI 8) Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 PENDEDAHAN AWAL KONSTRUK DI PRA SEKOLAH Meningkatkan penguasaan 3M(Membaca, menulis dan mengira) sebelum ke Tahun 1 Untuk mencapai sifar TEGAR LINUS semasa Saringan 1 Sepanjang Tahun 2013 untuk murid Pra Sekolah 6 tahun Selepas Penggal 2 untuk murid Pra Sekolah 5 tahun Semua murid Pra Sekolah Sekolah PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 kali

Menerima arahan Guru Besar daripada Guru PK 1 Besar dan PK 1 Guru Pra Sekolah Taklimat kepada Guru Besar semua guru kelas PK 1 Guru Pra Sekolah Taklimat/ Guru Besar Makluman PK 1 kepada semua Guru Pra Sekolah murid semasa Perhimpunan Pelaksanaan Guru Kelas program PK 1 - Pengenalan konstruk kepada muridmurid melalui modul murid - Murid-murid akan dibekalkan dengan Modul murid selepas PPT 2013 (difotostat) - Ujian Akhir Tahun murid akan menggunakan Saringan 3 sebagai TOV

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada guru Pra Sekolah

1 kali

1 kali

1 kali

5 6

dan Ujian Diagnostik Menyemak hasil Guru Pra Sekolah kerja murid Penilaian/ Post Guru Besar Mortem PK 1

2 kali selepas PPT dan PAT 2013

PELAN OPERASI (STRATEGI 9) Nama program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos/ Sumber LANGKAH 1 PROGRAM INTENSIF PEMULIHAN LINUS BERSAMA GURU PEMULIHAN Meningkatkan tahap penguasaan 3M pelajar Untuk mengurangkan dan seterusnya kearah 0% pelajar yang menghadapi masalah 3m apabila mereka melangkah ke tahap dua nanti. Sepanjang Tahun 2013 sehingga lepas ke arus PERDANA Semua murid Sekolah PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 1 kali

Menerima arahan Guru Besar daripada Guru PK 1 Besar dan PK 1 Guru Pemulihan Taklimat kepada Guru Besar semua guru kelas Guru mata pelajaran Matematik dan BahasaMelayu Tahun 2 Guru Kelas Guru pemulihan Taklimat/ Guru mata Makluman pelajaran kepada murid Guru Kelas pemulihan Pelaksanaan Guru Kelas program PK 1 - Guru pemulihan memaklumka n kepada guru mata pelajaran bahawa murid yang berkenaan terbabit dengan program pemulihan sehingga murid berjaya dipulihkan

STATUS/PELAN KONTINGENSI Sekiranya GB tiada, PK 1 menerima dan memberi arahan kepada pemulihan

1 kali

1 kali

1 kali

dan berada di arus perdana - Murid akan dibekalkan dengan modul asas 1 - Bimbingan dan latihan akan dibuat secara insentif oleh guru pemulihan Penilaian/ Post Guru Besar Mortem PK 1

Setiap selepas menduduki saringan

kali