Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI KSSR TAHUN 1

Mata Pelajaran Aspek Tajuk Subtajuk Tarikh (aktu Kelas Bilangan Murid "mur Pengalaman Sedia ada Standard Pembelajaran

: Pendidikan Jasmani : Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan : Pergerakan Lokomotor. : Berlari !ujuk Panduan PJ Tajuk "nit #

: $% September $&1' : ):%& hingga *:1& pagi : 1 Ari+ : $& orang ,1& lelaki dan 1& perempuan: . Tahun : Murid pernah berlari dalam kehidupan seharian. : 1.$.1 Melakukan pergerakan berlari $.1.% Mengenal pasti arah pergerakan kiri/ kanan/ hadapan/ belakang/ atas dan ba0ah. 1.$.1 Memperlihatkan rasa seronok melakukan akti2iti baru dalam Pendidikan Jasmani 1.$.$ Menerima 3abaran dan seronok semasa melakukan akti2iti

4bjekti+ Pembelajaran

: 5i akhir pelajaran murid dapat:

Psikomotor : melakukan akti2iti berlari dengan betul sekurang6kurangn7a % daripada 1 per3ubaan Kogniti+ A+ekti+ : men7atakan 3ara berlari dengan betul : merasa seronok dalam melakukan akti2iti 7ang men3abar.

8lemen Merentasi Kurikulum ,8MK- : Kreati2iti dan 9no2asi :ilai Murni Penggabungjalinan Kesepaduan KB Pentaksiran BBM;Alatan : patuh pada arahan/ bekerjasama/ : kesedaran ruang : Matematik : men7atakan : Pemerhatian6Senarai semak guru : Kon Besar ) buah ) buah

<elung !otan Kon Ke3il

) buah 1$ buah

Kon Sederhana Baldi % buah

Pundi Ka3ang

$& buah

Bahagian/ Masa

Aktiviti

Butiran M nga!ar / "#kus P nga!aran

$rganisasi

A%atan / Strat gi/ Catatan A%atan

Permulaan ,1 minit-

1. Memanaskan badan

1. Murid berlari bebas sambil mengga7akan 7ang murid perlakuan suka dalam <

Kon besar % buah Strat gi Berpusatkan murid Ka (ah 5emonstrasi T #ri Konstrukti2isme

ka0asan 7ang dihadkan. $. !egangan $t#t & h r 1. 5alam keadaan bersantai/ kaki dibuka seluas bahu/ kepala $. mendongak langit dengan kiraan ) Balas dengan kepala tunduk memandang rumput dengan kiraan ). '. Jari menolak pipi kiri ke kanan dan la0an dengan kiraan ). Balas dengan menolak pipi kanan ke kiri dengan kiraan ).

$t#t Bahagian &uar & ngan' Bahu (an Sisi 1. =antumkan jari kanan dan jari kiri kemudian diluruskan tangan lurus ke atas dan kaki dalam keadaan sedia Stesen 4 Stesen 1 dengan kiraan ). Kemudian Lari Lari Anak meregang ke kanan/ ke kiri/ G Stesen 2 Stesen 3 Lari Lari Zig -