Anda di halaman 1dari 7

PERGERAKAN PUTERI UMNO HULU TERENGGANU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERTAS KERJA

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014


TEMA : PERJUANGAN BELUM SELESAI
ANJURAN : BIRO PENERANGAN PERGERAKAN PUTERI UMNO BAHAGIAN HULU TERENGGANU dengan kerjasama BIRO TATA NEGARA (BTN)

DISEDIAKAN OLEH : PN. NOR HANNAH BT MOHD PAUZI (KETUA PENERANGAN / PENGARAH PROGRAM)

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014

RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014


1.0 2.0 TAJUK PENGENALAN KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014 Pengucapan awam merupakan satu teknik yang perlu dipelajari dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa sama ada melalui pembelajaran daripada pengalaman diri sendiri ataupun individu lain. Kursus Pengucapan Awam ini direka khusus untuk membantu individu yang ingin belajar dan mempertingkatkan diri dalam pengucapan awam supaya boleh berucap di hadapan khalayak dengan lebih jelas dan berkeyakinan. 3.0 MATLAMAT Melahirkan KETUA PUTERI CAWANGAN YANG BERKARISMA DAN PETAH BERUCAP KHUSUSNYA DI MAJLIS FORMAL Antara objektif kursus ini adalah : Memahami konsep pengucapan awam (Public speaking dengan baik Membangunkan kemahiran komunikasi yang amat penting dalam pengucapan awam Mempertingkatkan kemahiran pendengaran dan kemahiran penilaian dalam pengucapan awam Memberikan panduan menyediakan ucapan. Membina sikap positif dan keyakinan diri apabila berhadapan dengan khalayak Memberikan teknik mengatasi masalah gementar ketika pengucapan awam. 5.0 SASARAN SEMUA KETUA PUTERI CAWANGAN PARLIMEN HULU TERENGGANU ".0 %.0 $.0 &.0 TARIKH YANG DICADANGKAN HARI TEMPAT ANGGARAN 120 ORANG PESERTA! " # $ JUN 2014 JUMAAT HINGGA AHAD BTN PULAU LANGKAWI !ujuk "ampiran #

4.0

OBJEKTIF

PERBELANJAAN 10.0 TENTATIF PROGRAM !ujuk "ampiran $ 11.0 JAWATANKUASA INDUK !ujuk "ampiran % DAN PELAKSANA
LAMPIRAN 1

ANGGARAN PERBELANJAAN
nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014

B34 #. $. %. *. +. 4. 5. 3. .. #(.

P5/,(/( Pengangkutan (&as Makan Minum Peserta Makan Minum -urusetia Penginapan 1iket 2eri (Pergi &alik Peralatan (Marker' Pen Kertas A* Kertas Mahjung Kertas 6ijil 7enderahati Perasmi &ayaran Kecemasan

A+11(/(+ P5/654(+7((+ !M%'(((.(( ) * &uah # !M #+.(( ) % , #(( $ !M #+.(( , % , $( !M#+(.(( ) $ /A!0 ) #+ &0"0K !M #+.(( , #$( orang !M $((.(( !M#+ , * !M *(.(( !M +(.(( !M #((.(( !M %((.(( J-24(8 K5.54-/-8(+

J-24(8 !M #$' (((.(( !M *' +((.(( !M .((.(( !M *'+((.(( !M #' 3((.(( !M $((.(( !M 4(.(( !M *(.(( !M +(.(( !M #((.(( !M %((.(( RM 24 9 450.00

S-265/ K5)(+1(+ Penaja Penaja Penaja Puteri Puteri Puteri Puteri Puteri Puteri Puteri

SUMBER KEWANGAN

PENAJA ' RM 219 &00.00 PUTERI ' RM 29 550.00

LAMPIRAN 2

PROGRAM ' KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014 PADA " # $ JUN 2014 TEMPAT ' BTN PULAU LANGKAWI J()(*(+,-(.( P/01/(2
nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014

PENGERUSI TIMB. PENGERUSI PENGARAH PROGRAM SETIAUSAHA BENDAHARI JAWATANKUASA PELAKSANA ' 1! PENGINAPAN 2! PENGANGKUTAN 3! BUKU PROGRAM MAJLIS PENUTUP 4! SIJIL PESERTA 5! PERSIAPAN TEMPAT MAJLIS PENUTUP! "! FOTOGRAFI %! CENDERAHATI PERASMI $! PENGURUSAN PESERTA &! MAKAN MINUM 10! TUGAS-TUGAS KHAS 11! KEROHANIAN 12! BANNER 13! URUSAN PENAJA

!o8ita 0smail Ketua Puteri! 1uan 6ali8ani 1uah bt 1uan Abd !ahman (Naib Ketua Puteri) 9or /annah bt Mohd Pau8i 9orul 2atihah bt Mohd Pau8i 6iti !uhai8a bt 0brahim :an Khatijah bt :an &akar 7he Ku Ma8iah bt 7he Mohd ;ulliana bt <aud 9oridah bt Abd !ahman 9adia 6hakila bt Abd Majid (K <an 6=M-A A/"0>A:A1A9K-A6A P-1=!0 &A/A?0A9 9urul /idayah bt Md !a8ali :an Khatijah bt :an &akar 9orul 2atihah bt Mohd Pau8i Maryani bt Mamat 9ur 2atehah bt bt !o8ali 9ur 9aniruain bt Adnan 7he Ku Ma8iah bt 7he Mohd 9or /annah bt Mohd Pau8i (K dan 6emua P=9?=!-60 P=9@="A!A6 P-1=!0 <-9

LAMPIRAN 3

TENTATIF PROGRAM
HARI BERTOLAK TEMPAT BERKUMPUL ' 5 JUN 2014 KHAMIS! $.00 MALAM ' DEWAN MAJLIS DAERAH HULU TERENGGANU

MASA
+.%( pg 5.(( C 3.(( pg 3.%( pg C #(.%( pg

HARI PERTAMA " JUN 2014 JUMAAT!


A <ijangka tiba di >eti Kuala Perlis &ertolak ke Pulau "angkawi -rusan Penginapan Peserta

HARI KEDUA % JUN 2014 SABTU!

HARI KETIGA $ JUN 2014 AHAD!

6B"A1 6-&-/ &=!>=MAA/ K-"0A/ 6-&-/ MAKAN PAGI : BREAKFAST SLOT 3 ' PERASMIAN PENUTUP PENYUSUNAN OLEH '

nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014


PENGUCAPAN AWAM LATIHAN INDI;IDU #(.%( C ##.(( pg ##.((pg C #.(( ptg MINUM PAGI MAJLIS PERASMIAN SLOT 4 ' PEMBAHAGIAN BAHASA TUBUH BODY KUMPULAN LANGUAGE! SESI PENGENALAN KEPELBAGAIAN DIRI SUARA LATIHAN INDI;IDU MAKAN TENGAHARI : SOLAT =OHOR SLOT 1 ' SLOT 5 ' PENGENALAN ILMU PERBENDAHARAAN PENGUCAPAN AWAM KATA PINJAMAN LATIHAN KUMPULAN MINUM PETANG RIADAH MAKAN MALAM 6B"A1 &=!>=MAA/ 1A;K0!A/ SLOT 2 ' SLOT 5 ' MENGATASI DARAH LDK ' TERAP SEMUA GEMURUH DAN KEMAHIRAN MENGHINDARI PENONGKAT RUMUSAN UCAPAN > LATIHAN INDI;IDU MINUM MALAM &=!A<YB DATO< AHLI PARLIMEN HULU TRG

"A:A1A9 &=!MAK"-MA1 6=K01A! P-"A- "A9?KA:0

#.(( C $.(( ptg $.%( C *.%( ptg

*.%( C +.(( ptg +.(( C 4.(( ptg 4.(( C 4.%( ptg 4.%( ptg C 3.*+ mlm ..(( C #(.%( mlm

&=!1B"AK P-"A9?

#(.%( C ##.(( mlm ##.(( mlm

?TARIKH DAN MASA TERTAKLUK KEPADA PINDAAN


PETUNJUK ' WAJIB BERJEMAAH TEPAT MASA REHAT SUKAN MAJLIS RASMI

12.0

PENUTUP

<iharapkan agar program ini akan membantu meningkatkan pengetahuan dalam bidang pengucapan awam sekaligus melahirkan generasi yang bijak mengatur komunikasi. Kejayaan program ini bergantung sejauh mana komitmen yang diberikan oleh pihak yang terlibat secara langsung mahupun secara tidak langsung. 1erima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini.

DISEDIAKAN OLEH '

DISEMAK OLEH '

nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014

KURSUS PENGUCAPAN AWAM 2014


(9or /annah bt Mohd Pau8i P=9?A!A/ P!B?!AM (:an Khatijah bt :an &akar Penolong 6etiausaha Puteri &ahagian

DILULUSKAN OLEH '

(!o8ita bt 0smail
K=1-A P-1=!0 &A/A?0A9 1arikh :

nojieyhannah/ketuapenerangan/pu3hulutrg/2014