Anda di halaman 1dari 3

PUNCA LUNTUR SEMANGAT PATRIOTISME 1. Kurang kesedaran tentang kepentingan semangat patriotisme pada masa hadapan 2.

Lebih mementingkan kekayaan hidup daripada menitikberatkan semangat patriotisme 3. Terlalu mengagungkan ideologi Barat 4. Kurang menekankan semangat patriotik di sekolah pendidikan berorientasikan peperiksaan 5. Kempen kesedaran yang kurang berkesan - bermusim dan hangat-hangat tahi ayam

KEPENTINGAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Dapat memastikan kemerdekaan negara terpelihara 2. Dapat membentuk identiti negara dengan bebas 3. Dapat menikmati kemajuan negara 4. Dapat menjamin keharmonian negara 5. Dapat mengekalkan perpaduan nasional

LANGKAH PEMUPUKAN SEMANGAT PATRIOTISME 1. Peranan ibu bapa mempraktikkan semangat patriotisme untuk diteladani oleh anak-anak 2. Kempen berterusan dan efektif daripada kerajaan dan badan swasta 3. Penubuhan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) 4. Mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan semangat patriotisme di sekolah 5. Penekanan diberikan kepada kepentingan mempelajari sejarah negara Pepatah Arab - cinta akan watan itu adalah sebahagian daripada iman (AR) tanah air adalah sesuatu yang amat besar maknanya kepada sesuatu bangsa (AR) Setiap rakyat perlulah memiliki ciri-ciri untuk menggalas tugas yang amat besar - memberikan taat setia dan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi terhadap negara (AA)

Isi-isi:

Isi 1: Menghormati Lagu Negaraku (AI)

Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan - melambangkan kebanggaan dan kedaulatan sesebuah negara itu (AH) Malaysia terkenal dengan lagu Negaraku (AH) Kaya dengan prinsip dan doktrin penting untuk memupuk semangat patriotisme (AH) Meminjam kata mantan Presiden Amerika Syarikat, JF Kennedy, iaitu Usahlah disoal apakah sumbangan negara kepada kamu, sebaliknya tanyalah, apakah sumbangan kamu kepada negara? Berdiri tegak apabila lagu Negaraku dinyanyikan sebagai tanda hormat (AC) Sebagai rakyat yang telah banyak termakan budi kepada negara, kita sepatutnya menujukkan taat setia kepada negara dengan menghormati lagu kebangsaan (AKI)

Isi 2: Mendukung Prinsip Rukun Negara (AI) Membentuk sebuah negara yang berdaulat dan bersepadu (AH) Malaysia melalui kebijaksanaan para pemimpinnya telah melakarkan suatu garis panduan iaitu Rukun Negara (AH) Menjadi tonggak panduan untuk rakyat (AH) Sebagai negara yang berpaksikan ideologi demokrasi, hak dan kebebasan rakyat hendaklah dihormati - perlu sensitif terhadap kepentingan dan nilai perasaan orang lain seperti kata peribahasa, hukum orang memiat daging, sakit di orang sakitlah di awak (AH) Contohnya - Malaysia mengamalkan sistem beraja yang sentiasa dijadikan tonggak perpaduan rakyat Malaysia perlu menghormati raja (AC)

setiap rakyat perlulah lebih sensitif dan sentiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan falsafah yang terkandung dalam Rukun Negara demi mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka (AKI)

Isi 3: Mengamalkan Perpaduan (AI) merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan tulang belakang kepada kemajuan negara (AH) mempunyai rakyat yang berbilang kaum - berusaha untuk memupuk perpaduan yang hakiki dan mengekalkan semangat perpaduan dari generasi ke generasi (AH) Mantan Timbalan Perdana Menteri Britain, John Prescott pernah menyatakan keinginan Britain mempelajari pengalaman Malaysia mengekalkan formula perpaduan antara kaum dan amalan tolak ansur dalam amalan beragama. (AH) dapat dipupuk melalui amalan kunjung-mengunjungi pada hari perayaan menerusi amalan rumah terbuka mengeratkan hubungan silaturahim di samping dapat memupuk perpaduan tanpa mengira darah dan warna kulit (AC) perlu menyedari kepentingan elemen perpaduan kerana perpaduan merupakan tunjang kejayaan dan kemajuan negara. (AKI)

PENUTUP

Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung - ungkapan penting untuk menanamkan semangat sayang dan cinta akan negara (AR) Ahli falsafah ada menyatakan bahawa paksi kekuatan sesebuah negara itu terbina di atas paksi para ilmuwan yang berhikmah, para pemimpin yang adil dan rakyat jelata yang taat setia. (AR) haruslah menanamkan semangat cinta akan negara yang mendalam (ACdgn) masa depan negara dapat terpelihara daripada jatuh ke tangan musuh dan maruah negara akan gah di seantero dunia. (AHrpn)

Anda mungkin juga menyukai