Anda di halaman 1dari 3

HISTOGRAM Histogram ialah sejenis carta yang ditunjukkkan secara bergambar,tetapi ia hanya digunakan untuk data kuantitatif.

Paksi mengufuk (paksi-x)dilabelkan dengan nama kelas,titik tengah kelas kelas sempadan atau unit.Dalam kes titik tengah kelas atau sempadan kelas,pastikan ianya betul.Jika paksi dilabel dengan nama kelas,maka graf boleh bermula pada mana-mana kedudukan disepanjang paksi. Paksi menegak (paksi-y) dilabel dengan kekerapan kelas atau kekerapan relative kelas .Contoh:Segiempat tepat lebarnya mewakili kelas dan panjangnya mewakili kekerapan kelas itu.Maka dalam graf,panjang setiap segiempat akan sama dengan kekerapan kelas atau setara luas segiempat akan sama dengan kekerapan kelas yang diwakili. Rajah 3.4 ini ialah Histogram Jadual Kekerapan Pengagihan Buku Dalam Jualan Mingguan.

Kekerapan

Kelas Rajah 3.4 :Histogram Jadual Kekerapan Pengagihan Buku Dalam Jualan Mingguan

POLIGON KEKERAPAN. Poligon kekerapan mempunyai fungsi yang sama seperti histogram yang memaparkan bentuk taburan data.Poligon diplotkan dengan menyertai tengah titik akhir atas setiap segiempat tepat dalam histogram. Rajah 3.5:Poligon Taburan Kekerapan Buku dan Jualan Mingguan

Kekerapan

TitikTengah Kelas

POLIGON KEKERAPAN TERKUMPUL Poligon kekerapan terkumpul,paksi menegak (paksi-y) dilabel kumulatif kurang daripada atau sama dengan skala yang betul.Paksi mengufuk (paksi-x) dilabelkan oleh sempadan kelas atas.

Kekerapan terkumpul(minggu)

Sempadan Kelas Atas(buku) Rajah 3.6: Kekerapan Terkumpul jenis kurang atau sama dengan poligon buku pada Jualan Mingguan .