Anda di halaman 1dari 23

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BATU PAHAT, JOHOR.

SEMESTER 1 SESI 2012 / 2013 BBP 10402 ( CREATIVITY AND INNOVATION ) PENSYARAH: TN. HJ.MOHD NOR BIN IHKASAN

TAJUK TUGASAN INDIVIDU ( BERPASANGAN )

ADVERTISEMENT ANALYSIS

NAMA WIDYAWATI BINTI SABIRIN RAHIMAH BINTI AMAT ROSMAN

NO.MATRIK DB110555 DB110943

SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH ( MATEMATIK ) DENGAN KEPUJIAN TARIKH TUGASAN DIHANTAR : 01 DISEMBER 2012

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

ISI KANDUNGAN

ABSTRAK

VIDEO IKLAN

STASTIK KEMALANGAN JALAN RAYA

MASALAH JALAN BERTURAP

KEBAIKAN TAR BERLIANG

INOVASI

PENUTUP

RUJUKAN

LAMPIRAN

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

ABSTRAK

Penggunaan turapan tar berliang menjadi semakin penting pada masa kini. Turapan jenis ini telah sekian lama diaplikasikan di negara-negara maju dengan penambahan bahan terbuang yang bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap batuan di dalam pembinaan jalan.

Namun demikian,senario di Malaysia adalah berbeza. Justeru itu, untuk memastikan Malaysia tidak terus ketinggalan, kajian ini dijalankan dengan menggunakan sisa besi sebagai

pengganti batuan konvensional dalam turapan tar berliang. Sisa besi dipilih disebabkan oleh ciri-cirinya yang menyerupai batuan konvensional berbanding bahan terbuang lain seperti getah, plastik dan lain-lain lagi. SPJ/JKR/2008 dijadikan sumber rujukan utama dalam kajian ini dan melalui ujikaji makmal dan hasil analisa terhadap keputusan yang diperolehi, sisa besi mematuhi keseluruhan kriteria yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya ( JKR ). Hal ini disebabkan sisa besi mempunyai kandungan lompang udara yang tinggi. Sampel yang dihasilkan dari sisa besi diuji untuk ujian Modulus Berdaya Tahan (Resilient Modulus),Aluran ( Rutting )dan Kebolehtelapan ( Permeability ) dan keputusannya dibandingkan dengan keputusan yang diperolehi dari ujian batuan konvensional. Hasil dari ujian tersebut

menunjukkan perbezaan yang amat ketara bagi ujian Modulus Berdaya Tahan dan Aluran dimana campuran sisa besi adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan campuran batuan konvensional. Manakala untuk ujian kebolehtelapan, campuran batuan konvensional

menunjukkani nilai yang lebih tinggi kerana batuan mempunyai rongga udara ( Honey Comb ) yang lebih rendah berbanding sisa besi. Namun demikian, nilai kebolehtelapan sisa besi ini masih memenuhi nilai yang diperlukan untuk tar berliang. Memandangkan campuran sisa pengganti batuan menunjukkan keputusan yang amat menggalakkan, maka ia mampu memberi faedah kepada alam sekitar dan sektor industri.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

VIDEO Iklan Petronas Malaysia Mengejar Waktu Berbuka

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

Menerusi

iklan Keselamatan Jalan Raya ( Iklan Petronas Malaysia Mengejar Waktu

Berbuka ), kami telah memilih iklan tersebut kerana ia berkaitan secara langsung dengan kemalangan jalan raya. Kebanyakan kemalangan berlaku disebabkan faktor turapan yang kurang sesuai. Oleh yang demikian penggunaan turapan tar berliang dapat mengurangkan kadar kemalangan tersebut.

BERIKUT ADALAH STATISTIK KEMALANGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA DARI TAHUN 1975 HINGGA 2005. Kemalangan jalan raya melibatkan 1.2 juta kes sepanjang 20 tahun. Peningkatan sebanyak 65 peratus kes kemalangan dalam tempoh tersebut. Jumlah itu melibatkan 1 297 119 meningkat kepada 15 026 660 kes kemalangan. Pada tahun1975 hanya 2 317 kematian dalam setiap 10 000 kenderaan berdaftar berbanding 6200 kematian bagi setiap 10 000 kenderaan berdaftar pada tahun 2005. Ini menunjukkan kadar kemalangan jalan raya yang melibatkan kehilangan nyawa sangat serius dan perlu ditangani dengan kadar segera.( RUJUK:Table 1 General Road Accident Stastic In Malaysia )

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

Berdasarkan statistik kemalangan jalan rayadi Malaysia,terdapat banyak faktor yang menyebabkan bilangan kemalangan semakin bertambah setiap tahun.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

MASALAH JALAN BERTURAP Jalan raya adalah cara pengangkutan yang paling penting di seluruh dunia amnya dan di Malaysia khususnya.Masalah yang sering dihadapi oleh pengguna jalan raya ialah ketika cuaca hujan. Biasanya air akan bertakung atau memenuhi permukaan jalan yang boleh membahayakan pengguna. Keadaan ini wujud disebabkan permukaan jalan yang tidak cukup kecerunannya sehingga membolehkan berlakunya takungan air. Selain itu, kerosakan saliran di tepi jalan raya dan hujan lebat yang turun secara tiba-tiba juga boleh mengancaman keselamatan pengguna jalan raya. Walaubagaimanapun pihak kerajaan telah mengambil langkah-langkah bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di malaysia. Antarnya ialah menurap jalan raya dengan tar. Oleh yang demikian, pemilihan jenis turapan tar yang sesuai adalah sangat penting bagi memastikan keselamatan serta keselesaan pengguna jalan raya. Terdapat dua jenis jalan turapan tar iaitu jalan yang menggunakan tar sebagai pengikat dan tar tegar yang diperbuat daripada konkrit.Jalan turapan tar berliang mempunyai lompang udara yang sangat tinggi implikasinya terhadap pengguna.

KEBAIKAN TAR BERLIANG

Tar berliang sangat bermanfaat kepada sistem perhubungan jalan raya di negara ini yang mempunyai suhu yang seragam dengan kelembapan yang tinggi dan hujan yang banyak.Tar berliang kini mula digunakan secara meluas di seluruh dunia. Menurut garis panduan JKR ( 2008 ), pengunaan tar berliang dipilih kerana mempunyai beberapa ciri-ciri yang lebih baik daripada yang lain, antaranya :

1. Peningkatan rintangan gelinciran pada kelajuan tinggi, terutamanya semasa cuaca hujan. Tar berliang ini membolehkan air meresap melalui permukaan sebelum disalirkan ke saliran tepi jalan. Hasilnya, cengkaman antara tayar dan permukaan jalan sangat baik dan mengurangkan masalah kenderaan tergelincir.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

2. Percikan air pada permukaan jalan boleh dikurangkan kerana tiada wujudnya takungan air pada permukaan jalan. Air akan terus meresap masuk ke dalam tar berliang.

3. Pengunaan tar berliang dapat mengurangkan pantulan dan silauan daripada lampu kenderaan.

4. Tahap kebisingan yang terhasil dari geseran tayar kenderaan dan permukaan jalan raya dapat dikurangkan dengan penggunaan tar berliang. Keadaan ini disebabkan permukaan tar berliang dapat menyerap bunyi dengan lebih baik.

INOVASI DARIPADA KONVENSIONAL KEPADA TAR BERLIANG Baru-baru ini terdapat kajian untuk menambahbaik turapan jalan raya yang sedia ada. Sebelum ini, pembinaan turapan jalan raya yang diperbuat daripada konkrit memerlukan kos yang tinggi serta bahan tersebut semakin terhad dan mengancam alam sekitar. Salah satu inovasi untuk menangani keadaan ini ialah dengan menggunakan turapan tar berliang. Tar berliang di hasilkan daripada campuran sis besi dan tar yang sangat bermanfaat kepada sistem perhubungan jalan raya di negara ini. Ia mempunyi beberapa kriteria yang telah diuji dari segi: 1. Berdaya tahan Bahan asas yang digunakan mempunyai ketahanan terhadap kelembapan, ketumpatan dan tekanan. 2. Aluran Saliran yang baik dapat mengelakkan air bertakung dan tidak membahayakan kenderaan. 3. Kebolehtelapan Tahap keupayaan air boleh melalui tar berliang kerana campuran sisa besi mempunyai kandungan lompang udara yang tinggi.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

Iklim Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun adalah faktor terpenting berlakunya banjir,hakisan tanah ,pemendapan tanah dan sebagainya. Oleh itu jalan raya turut menerima kesannya akibat cuaca buruk ini. Jalan raya yang rosak seperti berlubang,menakung air dan mendap boleh mendatangkan kesan buruk kepada pengguna jalan raya iaitu kita sebagai pengguna.Walau bagaimanapun kerajaan telah mengambil langkah-langkah bagi

mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia.Antaranya ialah menurap jalan raya dengan tar.

Penyataan di atas menunjukkan kita menghadapi kekurangan bahan mentah yang semakin terhad. Oleh yang demikian beberapa inovasi dan perubahan sentiasa dilakukan untuk menangani masalah tersebut.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

Bahan Konvensional dan Bahan Sisa Besi

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

PENUTUP

Kesimpulannya, bahan sisa besi sangat berguna dan dapat mengganti bahan konvensional dalam turapan tar. Turapan konvensional( batuan konkrit ) lebih banyak keburukannya kerana memerlukan bahan mentah yang banyak, kos yang tinggi dan merosakkan alam sekitar. Takungan air yang berlaku akan merosakkan jalan dan membahayakan pengguna jalan raya. Inovasi yang dilakukan oleh JKR untuk menurap jalan raya dengan tar berliang dapat membolehkan air meresap melalui permukaan sebelum disalirkan ke saliran tepi jalan. Oleh yang demikian, cengkaman antara tayar dan permukaan jalan dapat mengurangkan masalah kenderaan tergelincir. Disamping itu masalah percikan air pada permukaan jalan boleh dikurangkan, mengurangkan pantulan dan silauan sertamengurangkan tahap kebisingan yang terhasil dari geseran tayar kenderaan dan permukaan jalan raya.

Oleh itu Jabatan Kerja Raya telah meluluskan penggunaan tar berliang untuk digunakan sebagai turapan jalan raya di seluruh Malaysia.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RUJUKAN
Ahmedzade, P., and Sengoz, B., (2008) , Evaluation of Steel Slag Coarse Aggregate in Hot Mix Asphalt Concrete Department of Civil Engineering, Ege University, Izmir, Turkey and Department of Civil Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir, American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate. Philadelphia, ASTM C 127. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for SpecificGravity and Absorption of Fine Aggregate. Philadelphia, ASTM C 128. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Bulk Specific Gravity and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Saturated Surface-Dry Specimens. Philadelphia, ASTM D 2726. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Bituminous Paving Mixtures. Philadelphia, ASTM D 2041. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Resistance to Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus. Philadelphia, ASTM D 1559. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Bituminous Paving Mixtures. Philadelphia, ASTM D 3203. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Resilient Modulus of Bituminous Mixtures. Philadelphia, ASTM D 4123 - 82. American Society for Testing and Materials. (1992). Standard Test Method for Coating and Stripping of Bitumen Aggregate Mixtures. Philadelphia, ASTM D 1664 80. Amir, K., and Amir, M., (2010). A Model For Resilient Modulus Determination Of Recycled Mixes With Bitumen Emulsion And Cement From ITS Testing Results. Highway Department of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Bakar, A.B., (2006) Kajian Ketelapan Campuran Poros Di Makmal. Universiti Teknologi Malaysia Barret. E.M., (2008). Effects of a Permeable Friction Course on Highway Runoff. Journal of Irrigation and Drainage Engineering Asce / September/October 2008 British Standard. (1998). Sampling and Examination of Bituminous Mixtures for
RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

Roads and Other Paved Areas Part 110: Methods of Test for theDetermination of Wheel Tracking Rate and Depth. BS 598-110:1998. Elvik, R.., and Greibe,P. (2005), Road Safety Effects of Porous Asphalt: A Systematic Review of Evaluation Studies, Institute of Transport Economics, PO Box 6110, Etterstad, N-0602 Oslo, Norwayand Trafitec, SCION DTU, Diplomvej Bygn. 373, 2800 Lyngby, Denmark Hamzah, M.O., Hasan, M.R.M., Che Wan, C.N and Abdullah, N.H. (2010). A Comparative Study on Performance of Malaysian Porous Asphalt Mixes Incorporating Conventional and Modified Binders JKR/SPJ/2008. Standard Specification for Roadwrorks. Section 4: Flexible Pavement Lebens, M., (Mn/DOT Research Project Engineer Minnesota Porous Pavement Research,Transportation Research Conference, May 2008. Mahat, M.N.I., (2009) Pernilaian Dan Perbandingan Kebolehtelapan Dan Kesan Perpalohan Di Antara Campuran Turapan Berliang Dan Campuran Conventional(ACW20") Universiti Teknologi Malaysia Mn/DOT (Minnesota Department of Transportation). Available at: http://www.dot.state.mn.us/. Access on: 20 Mei 2010 Mustafa, M.N., (2006): Overview of Current Road Safety Situation in Malaysia. Available at: www.unescap.org. .Access on: 10 June 2010 See, S.L., and Hamzah. M.O., Processed Steel Slag for the Road Construction Industry, 5th Malaysian Road Conference, Kuala Lumpur, October 2002 Siswosoebrotho, I.B., Soedirdjo, L.T., and Ginting. K., (2005). Workability and Resilient Modulus of Asphalt Concrete Mixtures Containing Flaky Aggregates Shape. Bandung Institute of Technology, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 1302 1312. TFHRC, (2002). Turner-Fairbank Highway Research Center. Available at: http://www.tfhrc.gov. Accessed on: 15 June 2010 Yi, T.C., (2008). Performance Evaluation of Steel Slag As Natural Aggregates Replacement in Asphaltic Concrete.Universiti Sains Malaysia.

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013

PPG KOHORT 2 BBP 10402 CREATIVITY AND INNOVATION

RAHIMAH ( DB 110943), WIDYAWATI ( DB 110555 ) SEM 1 SESI 2012/2013