Anda di halaman 1dari 2

Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia

BORANG PENDAFTARAN INDIVID


KEJOHANAN KONTINJEN

R01
SISTEM PENDAFTARAN PEMAIN MSSM v1.23

KEJOHANAN BOLA BALING (BAWAH 12) DAERAH ROMPIN

P !E"OMPO! Kategori #$ANIS MA!" MAT PESERTA

LELAKI

1 2 3 # &

Nama Penu A !i Jantina No KP " No.S.Ke!a iran Tari$ %a ir A!amat Ruma


GAMBAR

' )

Te!e(on Ruma No Da(tar Se$o!a Tari$ Da(tar " Da(tar +emu!a $e +e$o!a

A! AN !EBENARAN IB BAPA % PEN&AGA


No.K Sa,aP a.a!a /a0a"i/u"0en1aga $e0a.a 0e!a1ar .i ata+ menge+a $an +ega!a $eterangan .i ata+ a.a!a /enar .an gam/ar ter/aru a.a!a /etu!. Sa,a 1uga mem/enar$an ana$"1agaan +a,a .i.a(tar$an +e/agai 0emain 2nama 0ermainan"+u$an3 BO"A BA"ING untu$ 0a+u$an KELOMPOK CHANIS .an /er+etu1u mematu i Per!em/agaan- un.ang4un.ang- 0eraturan40eraturan- 0e$e!i!ing40e$e!i!ing .an +,arat4+,arat mengenai 0ertan.ingan ini. Sa,a 1uga (a am /a a5a 0i a$ tuan +entia+a mem/eri +ega!a 0enerangan .an a$an mangam/i! !ang$a 4!ang$a $e+e!amatan .an 0enga5a+an ,ang .i0er!u$an +e0an1ang ma+a $e1o anan ter+e/ut.

Tari$ Tan.a Tangan

A! AN G R
Sa,a-

BESAR % PENO"ONG !ANAN


No.K P

menge+a $an +ega!a $eterangan .i ata+ a.a!a /etu! .an gam/ar .i ata+ a.a!a ter/aru .an /enar. Nama Se$o!a Tan.a Tangan 6o0 Ra+mi Te! Se$o!a Tari$ 7

A! AN PENG R S PAS !AN 'an SETIA SA$A AG NG MSS NEGERI%!ET A

NIT S !AN &PN

Dia$ui 0enama .i ata+ a.a!a a !i 0a+u$an ini ,ang men,ertai Ke1o anan " Pertan.ingan Ma1!i+ Su$an Se$o!a 4+e$o!a Ma!a,+ia .an +e0an1ang 0engeta uan +a,a +emua ma$!umat ,ang .i/eri$an a.a!a /enar. PEN89R9S PAS9KAN
T.Tangan Nama No KP Tari$ SETIA9SAHA A89N8 MSS NE8ERI " KET9A 9NIT S9KAN JPN T.Tangan Nama 6o0 Ra+mi Tari$

M9:ID 2;11