Anda di halaman 1dari 2

MINIT CURAI KURSUS PENDEDAHAN MODUL LINUS ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM LINUS 2013 GURU-GURU LINUS TAHUN

3 NEGERI JOHOR ___________________________________________________________________________ TEMPAT :HOTEL TROPICAL INN,JOHOR BAHRU. MASA/HARI TARIKH FASILINUS SESI 1 TAJUK:BRIDGING & KELESTARIAN MODUL LINUS Bridging ialah asas untuk menghubungkan antara murid LINUS dengan murid arus perdana. Mengapa perlu penghubung? 1.Murid LINUS masih lemah untuk berada bersama murid arus perdana. 2.Satu kaedah perlu dilakukan bagi membantu mereka dapat berjalan bersama murid arus perdana. 3.Elakkan mereka tercicir dan mematikan minat murid. :RABU HINGGA JUMAAT :28-30 OGOS 2013 :EN. ABDUL RAHMAN,

Bagaimana Dilaksanakan? 1.Melalui penggabungjalinan kemahiran KSSR dan kemahiran LINUS (konstruk) 2.Melalui pelaksanaan PdP 3.Melalui penggunaan bahan 4.Melalui latihan di dalam bilik darjah 5.Melalui pengajaran berfokus 6.Melalui penentuan objektif PdP 7.Melalui pemulihan dan pengayaan.

Sesi 2 Apa yang perlu dilakukan untuk membolehkan murid kuasai literasi da numerasi tanpa meninggalkan KBSR dan KSSR 1.Kenalpasti kelemahan murid.Laksana Task Analysis(RPI)