Anda di halaman 1dari 1

MODUL SOLAF BAHAGIAN B TAHUN 4 MENGENAL PASTI PEMBOLEHUBAH ARAS MUDAH SKEMA JAWAPAN

1. i ii iii

Number of mice Bilangan tikus Average mass of the mice Purata jisim tikus Size of the cage Saiz sangkar

2.

i ii

The height of the object Ketinggian objek Mass that can be supported Jisim yang dapat disokong

3. i ii

Number of snake Bilangan ular Number of rats Bilangan tikus

4.

i ii

The planet Planet The distance of the planet from the Sun Jarak planet dari Matahari

5. i ii

Number of Cuboid Bilangan kuboid Mass of the cuboid Jisim kuboid

6.

i ii

Length of the pendulum Panjang bandul The time taken to complete 20 swings Masa yang diambil untuk melengkapkan 20 ayunan

7. i ii

The number of marble Bilangan guli Volume of water Isipadu air

8.

i ii

Modes of transportation Jenis pengangkutan The time taken to travel from A to B Masa yang diambil untuk bergerakdari A ke B

9. i ii

Number of telephone numbers memorized Bilangan nombor telefon yang boleh dihafal Age Umur

10.

i ii

Size of substance W Saiz bahan W Volume of water absorbed Isipadu air yangdapat diserap

Nota: Skema di atas sebagai panduan. Guru boleh menerima jawapan lain yang logik

MODUL SOLAF SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PENDIDKAN NEGERI PERAK 2014