Anda di halaman 1dari 1

RUMAH SUKAN HIJAU SMPKVSA

Seri Pahlawan serikandi gemilang Teguh di hati sumpah tercipta Derap Berseni Gagah Terbilang Tekad Rumah Hijau menuju Jaya Suara jiwa pasukan rumah Hijau menggambarkan semangat kekitaan dan harapan untuk mencapai keja aan gemi!ang di arena sukan berasaskan unikn a warna hijau ang memaparkan keadaan semu!ajadi kehidupan" kedamaian dan ketu!enan#$$ Jiwa sukan dan semangat ingin maju ja a seiring suara pah!awan dan serikandi !engkap berbusana hijau sed%nd%n !ambang kea uan dan semangat jiwa sang pah!awan berjiwa kenta! seteguh besi Khursani$ Mask%t seni ga a serasi kesinambungan seni mempertahankan diri dan semangat perjuangan da!am arena sukan tanpa kena! erti !e!ah## &ersatu Hijau Satu Suara Menuju Ja a