Anda di halaman 1dari 4

ISI KANDUNGAN Analisis Soalan Peperiksaan SPM 2007 2012 Sudut Tatabahasa (Kesalahan Ejaan dan I buhan!

! "aleri Istilah (Ko sas! TOPIK 1: PENULISAN KARANGAN Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3 Lembaran Kerja 4 Lembaran Kerja 5 Lembaran Kerja 6 Lembaran Kerja 7 Lembaran Kerja 8 Lembaran Kerja 9 Lembaran Kerja 10 Lembaran Kerja 11 Lembaran Kerja 12 Lembaran Kerja 13 Lembaran Kerja 14 Lembaran Kerja 15 Lembaran Kerja 16 Karangan "enis Penda#at$ Per%in&angan$ U!asan atau 'akta Lembaran Kerja 11 25 Lembaran Kerja 12 26 Lembaran Kerja 13 26 Lembaran Kerja 14 27 Lembaran Kerja 15 28 Lembaran Kerja 16 29 Lembaran Kerja 17 30 Lembaran Kerja 18 31 Lembaran Kerja 19 32 Lembaran Kerja 20 33 Lembaran Kerja 21 34 Karangan "enis S(arahan Lembaran Kerja 22 Lembaran Kerja 23 Lembaran Kerja 24 Lembaran Kerja 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15

35 35 36 37

Bahagian B: Karangan Umum Karangan Dimensi Diri atau Indi idu Lembaran Kerja 1 16 Lembaran Kerja 2 17 Lembaran Kerja 3 18 Lembaran Kerja 4 19 Lembaran Kerja 5 20 Karangan Dimensi Ke!uarga Lembaran Kerja 6 21 Lembaran Kerja 7 21 Lembaran Kerja 8 22 Lembaran Kerja 9 23 Lembaran Kerja 10 24

Karangan "enis Surat Kiriman: Tidak Rasmi dan Rasmi Lembaran Kerja 26 38 Lembaran Kerja 27 39 Lembaran Kerja 28 40 Karangan Peri%ahasa Lembaran Kerja 29 Karangan As#ek Sastera Lembaran Kerja 30 PRAKTIS )ASTERI Prakti 1 Prakti 2 Prakti 3

41

41

43 44 45

Prakti 4 Prakti 5 Prakti 6

46 47 48

Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Puisi Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran

Kerja Kerja Kerja Kerja

13 14 15 16

95 96 97 98

TOPIK *: RU)USAN DAN PE)A+A)AN PETIKAN U)U) Lembaran Kerja 1 50 Lembaran Kerja 2 53 Lembaran Kerja 3 54 Lembaran Kerja 4 57 Lembaran Kerja 5 59 Lembaran Kerja 6 62 Lembaran Kerja 7 64 Lembaran Kerja 8 67 Lembaran Kerja 9 69 Lembaran Kerja 10 71 PRAKTIS )ASTERI Prakti 1 Prakti 2 Prakti 3 Prakti 4 Prakti 5 Prakti 6 Prakti 7

Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja

17 18 19 20 21 22 23 24

99 100 101 102 103 104 105 106

75 76 77 78 79 80 82

PRAKTIS )ASTERI Prakti 1 Prakti 2 Prakti 3 Prakti 4 Prakti 5 Prakti 6 Prakti 7

108 109 111 113 115 117 118

TOPIK 0: PENGETA+UAN DAN KE)A+IRAN BA+ASA )/r1/!/gi Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Sintaksis Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja

TOPIK ,: PE)A+A)AN KO)SAS -er#en.Drama Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3 Lembaran Kerja 4 Lembaran Kerja 5 Lembaran Kerja 6 Lembaran Kerja 7 Lembaran Kerja 8 Pr/sa K!asik Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja

83 84 85 86 87 88 89 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

120 120 121 122 123 123 124 125 125 126

9 10 11 12

91 92 93 94

11 12 13 14

127 127 128 128

Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran Lembaran

Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja Kerja

15 16 17 18 19 20

128 129 130 131 131 132

Lembaran Kerja 50 PRAKTIS )ASTERI Prakti 1 Prakti 2 Prakti 3 Prakti 4 Prakti 5 Prakti 6 Prakti 7 TOPIK 3: NO4EL Lembaran Kerja 1 Lembaran Kerja 2 Lembaran Kerja 3 Lembaran Kerja 4 Lembaran Kerja 5 Lembaran Kerja 6 Lembaran Kerja 7 Lembaran Kerja 8 Lembaran Kerja 9 Lembaran Kerja 10 Lembaran Kerja 11 Lembaran Kerja 12 Lembaran Kerja 13 Lembaran Kerja 14 Lembaran Kerja 15 Lembaran Kerja 16 Lembaran Kerja 17 Lembaran Kerja 18 Lembaran Kerja 19 Lembaran Kerja 20 PRAKTIS )ASTERI Prakti 1 Prakti 2 Prakti 3 Prakti 4 Prakti 5 Prakti 6 Prakti 7

144

Kesa!ahan E2aan dan Im%uhan Lembaran Kerja 21 132 Lembaran Kerja 22 133 Lembaran Kerja 23 133 Lembaran Kerja 24 133 Lembaran Kerja 25 134 Lembaran Kerja 26 134 Lembaran Kerja 27 135 Lembaran Kerja 28 135 Lembaran Kerja 29 136 Lembaran Kerja 30 136 Kesa!ahan Penggunaan Kata atau Isti!ah dan Kesa!ahan Tata%ahasa Lembaran Kerja 31 137 Lembaran Kerja 32 137 Lembaran Kerja 33 137 Lembaran Kerja 34 138 Lembaran Kerja 35 138 Lembaran Kerja 36 139 Lembaran Kerja 37 139 Lembaran Kerja 38 140 Lembaran Kerja 39 140 Lembaran Kerja 40 140 Peri%ahasa Lembaran Kerja 141 Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja Lembaran Kerja

145 146 147 149 150 151 152

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

41 42 43 44 45 46 47 48 49 141 142 142 143 143 143 144 144

175 175 176 176 177 177 178

P!NILAIAN P!"#!NGA$AN #A$UN 179

P!NILAIAN AK$I" #A$UN "A5APAN

184 167