Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN LONG JAAFAR, 34600 KAMUNTING PERATURAN KESELAMATAN PERKHEMAHAN 1.

Menjalin silaturrahim, kenal-mengenali, hormat-menghormati antara peserta perkhemahan 2. Peserta WAJIB menunaikan solat fardhu berjemaah 3. Peserta WAJIB menepati masa dan mendengar setiap arahan yang diberikan oleh KEM KOMANDAN 4. Menjaga alatan yang disediakan tanpa merosakkan dan menghilangkan alatan 5. DILARANG MEROKOK 6. DILARANG MEMBUANG SAMPAH 7. Peka dengan SEMPADAN diantara khemah lelaki dan perempuan 8. Menjaga pergaulan diantara peserta yang berlainan jantina 9. Peserta tidak boleh membeli makanan dan minuman dari luar sepanjang perkhemahan berjalan 10. Peserta perlu meminta kebenaran dari KEM KOMANDAN untuk keluar dari kawasan perkhemahan 11. Penjagaan harta benda yang dibawa adalah di bawah TANGGUNGJAWAB sendiri 12. Penggunaan alatan yang merbahaya perlulah dilakukan di bawah seliaan urusetia 13. Peserta DILARANG berinteraksi dengan orang luar sepanjang perkhemahan dijalankan 14. Peserta perlu peka dengan sebarang peraturan yang dibuat dari masa ke semasa 15. Peserta yang melanggar peraturan akan menerima denda / hukuman daripada urusetia atau KEM KOMANDAN Saya faham setiap peraturan yang dikemukakan dan akan menerima segala hukuman yang diberi tanpa rungutan di atas kesalahan yang dilakukan. Tandatangan peserta, .. Tarikh :

SEKOLAH KEBANGSAAN LONG JAAFAR, 34600 KAMUNTING PERATURAN KESELAMATAN PERKHEMAHAN 1. Menjalin silaturrahim, kenal-mengenali, hormat-menghormati antara peserta perkhemahan 2. Peserta WAJIB menunaikan solat fardhu berjemaah 3. Peserta WAJIB menepati masa dan mendengar setiap arahan yang diberikan oleh KEM KOMANDAN 4. Menjaga alatan yang disediakan tanpa merosakkan dan menghilangkan alatan 5. DILARANG MEROKOK 6. DILARANG MEMBUANG SAMPAH 7. Peka dengan SEMPADAN diantara khemah lelaki dan perempuan 8. Menjaga pergaulan diantara peserta yang berlainan jantina 9. Peserta tidak boleh membeli makanan dan minuman dari luar sepanjang perkhemahan berjalan 10. Peserta perlu meminta kebenaran dari KEM KOMANDAN untuk keluar dari kawasan perkhemahan 11. Penjagaan harta benda yang dibawa adalah di bawah TANGGUNGJAWAB sendiri 12. Penggunaan alatan yang merbahaya perlulah dilakukan di bawah seliaan urusetia 13. Peserta DILARANG berinteraksi dengan orang luar sepanjang perkhemahan dijalankan 14. Peserta perlu peka dengan sebarang peraturan yang dibuat dari masa ke semasa 15. Peserta yang melanggar peraturan akan menerima denda / hukuman daripada urusetia atau KEM KOMANDAN Saya faham setiap peraturan yang dikemukakan dan akan menerima segala hukuman yang diberi tanpa rungutan di atas kesalahan yang dilakukan. Tandatangan peserta, . Tarikh :