Anda di halaman 1dari 5

Nama: ....................................................................... Kelas: ..............................

Tarikh: .........................
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
BAB 1: PEMILIHAN PEKERJAAN
B1D1E1
Menyatakan pelbagai peluang pekerjaan di negara kita.
Nyatakan empat peluang kerjaya berdasarkan gambar di bawah.

Gambar Polis

Gambar Doktor

Gambar Guru

________________________________

________________________________

_________________________________

Nama: ....................................................................... Kelas: ..............................


Tarikh: .........................
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

BAB 1: PEMILIHAN PEKERJAAN


B2D1E1
Menyenaraikan kelayakan akademik/ikhtisas/kemahiran yang sesuai dengan
pelbagai kerjaya.
1.Senaraikan kelayakan akademik/ikhtisas/kemahiran yang sesuai bagi setiap
kerjaya berikut.
Kerjaya
Doktor
Polis
Guru

Kelayakan
1.
2.
3
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Nama: ....................................................................... Kelas: ..............................


Tarikh: .........................
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
BAB 1: PEMILIHAN PEKERJAAN

B3D1E1
Mengenal pasti potensi dan kemahiran diri yang sesuai dengan bidang kerjaya
yang dipilih.
1. Berdasarkan potensi dan kemahiran diri anda, nyatakan kerjaya yang sesuai
untuk anda.
Potensi dan Kemahiran Diri
Minat :
Bakat :
Kemahiran :

Kerjaya Yang Sesuai


__________________________

Nama: ....................................................................... Kelas: ..............................


Tarikh: .........................
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
BAB 2: KEPUTUSAN YANG BIJAK DAN ADIL

B4D1E1
Menjelaskan kesan positif dan kesan negatif dalam memilih kerjaya terhadap diri
dan keluarga.
1. Berdasarkan situasi di bawah jelaskan kesan positif dan kesan negatif
dalam memilih kerjaya terhadap diri dan keluarga.
Situasi : Anda telah berjaya dalam temuduga sebagai seorang
guru dan anda telah ditempatkan di sebuah sekolah
pedalaman yang jauh dari tempat tinggal anda. Anda telah
menerima tawaran tersebut dan pergi melaporkan diri ke
sekolah tersebut.
Kesan dan Akibat
Kesan Positif
Kesan Negatif
Terhadap Diri Sendiri
Terhadap Diri Sendiri
a) .......................................................... a) ..........................................................
...............

................

b) ..........................................................

b) ..........................................................

...............

................

c) ..........................................................

c) ...........................................................

................
Terhadap Ibu Bapa
a) ..........................................................

................
Terhadap Ibu Bapa
a) ..........................................................

.................

.................

b) ..........................................................

b) ..........................................................

.................

.................

c) ..........................................................

c) ...........................................................

.................

................

Nama: ....................................................................... Kelas: ..............................


Tarikh: .........................
TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI
BAB 2: KEPUTUSAN YANG BIJAK DAN ADIL
B5D1E1 / B6D1E1
Membuat kajian tentang kerjaya yang dipilih
-

Latar belakang kerjaya

Kelebihan dan keistimewaan.

Tokoh yang menjadi idola.

1. Anda dikehendaki untuk membuat kajian tentang kerjaya yang dipilih. Kajian
anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
-

Latar belakang kerjaya

Kelebihan dan keistimewaan.

Tokoh yang menjadi idola.

2. Kajian ada perlu dilaporkan dalam bentuk polio/buku skrap.


3. Anda juga dikehendaki menunjukkan hasil kajian anda secara kreatif (slaid
show/pameran)