Anda di halaman 1dari 5

ASPEK

PENYIASATAN

EKSPERIMEN

DEMONSTRASI

PERISTIWA BERCANGGAH

MAKSUD

Melibatkan

pertanyaan Menetapkan tindakan dan Sejenis yang untuk

persembahan Satu bentuk fenomena atau menunjukkan data ganjil (berbeza daripada biasa) pelajar yang memberi membantu tumpuan

dan menjawab soalan pemerhatian serta perbandingan jawapan yang

membuat dilakukan dalam konteks sesuatu dengan menyelesaikan masalah

telah soalan yang tertentu, untuk

terhadap konsep sedia ada.

dibuat oleh ahli sains menyokong hipotesis atau terhadap dunia penyelidikan berkaitan fenomena OBJEKTIF Melibatkan diri pelajar Untuk menguji teori atau Untuk untuk konsep sains memahami undang-undang hipotesis meningkatkan Meningkatkan pelajar konsep pelajar kefahaman dan sikap yang dengan

dan pemahaman terhadap konsep ditunjukkan. Untuk

konsep- pelajar ke arah aktiviti-aktiviti yang pemikiran kritikal.

meningkatkan pelajar,

keseronokan

belajar di dalam kelas

PENDEKATAN PERANCANGAN: (Menyatakan masalah Pembolehubah, Hipotesis, Ramalan, Menguji hipotesis, Kesimpulan) PERINGKAT DALAM FASA LIMA NEEDHAM JENIS

Berpusatkan pelajar

Berpusatkan pelajar

Berpusatkan pelajar dan guru

Berpusatkan guru

Ada

Ada

Ada (kecuali pembolehubah)

Fasa penstrukturan semula

Fasa penstrukturan semula

Fasa orientasi

Fasa orientasi

3 Jenis *Melalui eksperimen *Melalui analisis *Melalui temubual dan komunikasi

4 Jenis: *Tiada demonstrasi *Petunjukkan dan memberitahu *Ramalan *Ramalan dan perbincangan

ALAT BANTU MENGAJAR TEMPAT UNTUK MEJALANKAN AKTIVITI KELEBIHAN

Berdasarkan Hands on

aktiviti Berdasarkan Hands on *Bilik Darjah. *Makmal.

aktiviti Berdasarkan Hands on

aktiviti Berdasarkan aktiviti Hands on dan video *Bilik Darjah. *Makmal.

*Bilik Darjah. *Makmal. *kawasan sekolah. Meningkatkan kemahiran dikalangan murid meramalkan jawapan yang logik mengapa ia boleh berfikir muriddengan

*Bilik Darjah. *Makmal.

*kawasan sekolah Murid-murid mengembangkan keupayaan diri dalam mengasingkan, merancang, mengumpul, mengawal dan kesimpulan membuat dalam Guru murid gambaran jelas dan serta memanipulasikan bahan dan murid Menjadikan lebih pengajaran dengan menarik dapat Membuat pembelajaran sains Menarik perhatian muridmurid terhadap

yang lebih realiti dan menyeronokkan dan membuat

pembelajaran sains

pelajar Membina keyakinan diri dan mereka memotivasikan

untuk tertarik dalam bidang sains.

berlaku sebegininya. Memberikan idea kemahiran menyelesaikan masalah. Murid

pembelajaran sains. satu tentang Mendapat yang

menunjukkan data ganjil

memahami

mengenai konsep dan Menggalakkan bahagian teori. akan murid-murid terlibat untuk

memanipulasikan bahan

Menggalakkan

murid

terlibat secara aktif

Membenarkan murid Untuk melibatkan diri untuk penemuan meneroka baru pelajar dalam proses kemahiran sains Pelajar memanipulasikan bahan. HUBUNGAN Melibatkan eksperimen Melibatkan penyiasatan Melibatkan peristiwa bercanggah (demonstrasi tertentu) PERINGKAT BAGI SETIAP AKTIVITI Merancang penyiasatannya Membuat ramalan Mengumpul maklumat berkaitan dengan aktiviti dan Menguji pembolehubah (menjalankan Merancangkan prosedur Memaparkan bahan Perasaan ingin tahu di dan meminta muridmurid untuk berfikir beberapa Membentukan hipotesis berdasarkan pembolehubah Mengambarkan konsep merangsang dan Membetulkan tanggapan salah murid-murid mengenai apa yang Mengaju soalan kepada akan berlaku murid-murid kalangan murid-murid Melibatkan demonstrasi dapat

konsep atau prinsip saintifik

membuat kesimpulannya

eksperimen) Membuat kesimpulan

kemahiran murid-murid Melakukan demonstrasi Memberikan penerangan mengenainya

berfikir