Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN EMPAT BESTARI

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tahun

: 4 Bestari

Tarikh

: 8 April 2011

Hari

: Jumaat

Masa

: 1035 - 1135 (1Jam)

Bilangan Murid

: 39 Orang

Tema

: Minggu Kokurikulum

Tajuk

:Kepentingan Kokurikulum

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama
3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Fokus Sampingan
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

Objektif: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran:


1. Murid dapat membaca petikan dengan sebutan yang lancar dan intonasi yang betul.
2. Murid dapat mengemukakan 2 daripada 3 maklumat berdasarkan topik dengan idea tersendiri secara logik.
3. 85 peratus murid dapat menulis tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Sistem bahasa
a) Kata Sendi Nama

Pengisian Kurikulum
a) Penerapan Ilmu : Pendidikan Moral
b) Penerapan Nilai : Kerjasama
c) Kemahiran Bernilai Tambah
i) Kemahiran berfikir

: menjana idea

ii) Pembelajaran Kontekstual : Pengetahuan harian murid


6

iii) Pembelajaran interpersonal


iv) Kecergasan verbal Linguistik

Bahan Bantu Mengajar

Teks petikan Kepentingan Kokurikulum

Lembaran kerja

Kad Cantum

Pengetahuan Sedia Ada


Murid dapat mengaitkan isi pelajaran dalam kehidupan seharian.

Masa /
Langkah

Isi Pelajaran

Induksi Set

Guru menunjukkan pakaian beruniform Bulan


Sabit Merah Malaysia kepada murid.

i)

Guru bersoal jawab dengan murid mengenai


pakaian tersebut.

ii) Guru mengaitkannya dengan isi


pelajaran hari ini.

5 minit
(0850-0855)

Nilai:
Yakin

Kemahiran Interpersonal

2) Bilakah kamu memakai pakaian ini?

Verbal Linguistik

MEMBACA

10 minit

Murid diminta membaca petikan


Kepentingan Kokurikulum dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan menarik.
-Nada yang tidak mendatar
-Intonasi yang betul
-sebutan baku
-berhenti di tempat yang ada koma dan
noktah.

Langkah 2

Guru bersoal jawab dengan murid


mengenai pakaian unifrom.

Catatan

1) Apakah pakaian ini?

Langkah 1

(0855 - 0910 )

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran

Bertutur

Objektif: (1)
i) Murid diminta membaca petikan
secara senyap.
ii) Murid membaca petikan secara
kumpulan mengikut jantina dan guru
membetulkan bacaan yang salah.
iii) Guru meminta murid menggariskan
perkataan yang susah di dalam
petikan.

Kemahiran Membaca

BBM
Petikan teks Kepentingan
Kokurikulum

iv) Guru menerangkan maksud


perkataan tersebut.

i)

Guru mengagihkan lembaran kerja

Objektif: (2)
8

20 minit

Murid diberi lembaran kerja.

(0910-0925)

Lembaran Kerja
Nyatakan kegiatan kokurikulum unit
beruniform yang kamu sertai di sekolah dan
berikan tiga sebab kamu menyertai kegiatan
itu.

kepada setiap murid.


ii) Guru meminta murid menjawab
soalan yang terdapat di dalam
lembaran kerja selama 10 minit.

Kemahiran bertutur
Verbal Linguistik

iii) Guru memilih murid secara rawak


dan meminta murid tersebut
membentangkan hasil kerjanya.

Nilai:

iv) Guru sebagai pembimbing.

Yakin

v) Murid dikehendaki menghantar


lembaran kerja tersebut kepada guru.
BBM
Lembaran Kerja

Langkah 3

SISTEM BAHASA

i)

Guru bersoal jawab dengan murid


mengenai kata sendi nama.

ii)

Guru memberikan maksud kata sendi


nama kepada murid.

20 minit
(0925 - 0945)

Guru menulis Kata Sendi Nama di papan


tulis.
Guru senaraikan kata sendi nama yang
terdapat di dalam petikan.

Guru memberikan kad cantum kepada


empat kumpulan.
Kad cantum ini membentuk ayat yang terdiri
daripada kata sendi nama.

Murid diminta menulis ayat tersebut dengan


menggunakan tulisan berangkai yang cantik
dan kemas.

Penutup
5 minit

RUMUSAN PELAJARAN

(0945 - 0950)

Kita mestilah menyertai kegiatan


kokurikulum di sekolah.

iii) Guru memberikan contoh kata sendi


yang terdapat dalam petikan tadi.

Objektif (3)
Kemahiran menulis

Nilai:
Yakin

iv) Guru meminta murid memberikan


kata sendi nama yang terdapat dalam
petikan dan guru menulis kata
tersebut di hadapan murid.
v)

Murid diagihkan kepada empat


kumpulan dan setiap kumpulan
diberikan satu set kad cantum.

vi) Setiap kumpulan akan melekatkan


kad cantum yang lengkap di papan
tulis.

BBM
Kad Cantum

vii) Guru meminta murid menulis ayat


tersebut dengan menggunakan
tulisan berangkai.
i)

Guru bertanya kepada murid tentang


intipati yang telah dipelajari hari ini.

ii)

Guru merumuskan pelajaran.

Penyerapan:
Nilai murni
-

Bertanggungjawab

Kita hendaklah mengisi masa lapang


dengan melakukan perkara yang
berfaedah.

10

Catatan Refleksi Guru Pelatih:


..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

Kelemahan :
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Kekuatan :
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Catatan Guru Pembimbing :


..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Catatan Pensyarah Pembimbing :


..........................................................................................................................................................................................................................

11

12