Anda di halaman 1dari 16

MTE 3109 2013

BIODATA DIRI

NAMA UMUR NO KAD PENGENALAN KURSUS AMBILAN PENGKHUSUSAN ALAMAT TETAP

: : : : : : :

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 30 TAHUN 830101 05 5186 PPG/ PENGAJIAN MATEMATIK JUN 2011 MATEMATIK BLOK D-7-19 FLAT PPR COCHRANE, JALAN PEEL, 55100 KUALA LUMPUR.

ALAMAT SEKOLAH

SEK.KEB.COCHRANE, JALAN SHAHBANDAR, 55100, KUALA LUMPUR.

NO TELEFON E-MAIL PENDIDIKAN


ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

: : :

019-6740079 mrssalbadguy@gmail.com SPM / DIPLOMA PERGURUAN

MTE 3109 2013

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Tarikh

: .. : Ernie Safiza binti Shari : 21 September 2013

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan Salam 1 Malaysia Pertama sekali, bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan kursus Mengajar nombor perpuluhan, pecahan dan peratusan (MTE 3109) dengan sesempurna yang mungkin mengikut apa yang dikehendaki dalam tempoh masa yang diberikan. Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Parimalarani yang terlalu banyak membantu memberikan buah fikiran, cadangan dan idea yang bernas bagi membantu saya menyiapkan tugasan kursus kali ini. Saya begitu gembira sekali sepanjang melaksanakan kerja kursus ini kerana hasil tunjuk ajar Puan dapat saya hasilkan sesuatu yang membantu saya ketika di sekolah. Dari tugasan ini, banyak perkara telah saya pelajari. Saya juga belajar untuk membuat penambahbaikan dalam pengajaran saya ketika di sekolah. Tidak dilupakan pada rakan-rakan sekerja dan rakan seperjuangan yang sentiasa memberikan kata-kata semangat sehinggalah terhasilnya tugasan kali ini. Hasil kerja kawan kawan sekelas juga banyak membantu saya agar dapat menghasilkan sesuatu yang menarik untuk pengajaran di sekolah agar murid murid lebih seronok untuk mempelajari subjek matematik yang sering dianggap susah dan sukar. Saya amat berharap tugasan yang saya hasilkan ini menepati garis panduan seperti yang telah ditetapkan.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


1.0 PENGENALAN

Mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus adalah kursus wajib yang perlu diambil untuk semester ini. Kursus ini sangat bertepatan dengan dengan saya sebagai pendidik di sekolah, memahami cara bagaimana mengukuhkan konsep matematik bagi kanak-kanak dalam nombor, pecahan, perpuluhan dan peratusan melalui pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran ketika berada di sekolah.

Bagaimana kanak-kanak belajar Matematik merupakan satu pengetahuan yang sangat penting bagi seseorang guru untuk memastikan pengajaran dan

pembelajaran yang berlaku berkesan kepada mereka. Adalah sangat penting untuk untuk seseorang guru merancang aktiviti pengajaran yang bersistematik dan berkesan disamping alat bantu mengajar yang kreatif dan inovatif bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kesesuaian dan keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar yang digunakan akan mempengaruhi pencapaian hasil pembelajaran sesuatu pengajaran ketika di dalam bilik darjah mahupun

pembelajaran di luar bilik darjah. Ini merupakan salah satu kriteria utama yang perlu dititikberatkan oleh seseorang yang bergelar guru.

Tugasan kali ini memerlukan saya merancang aktiviti, membina bahan bantu belajar yang kreatif dan inovatif bersesuaian dengan konsep, melaksanakan pengajaran mikro untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang berkaitan dengan topik Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan. Tugasan kali ini agak menarik kerana ianya begitu sinonim guru. Ini adalah kerana, seorang guru perlu ada daya kreativiti dan inovatif dalam apa jua keadaan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung ketika di sekolah adalah pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dan meninggalkan impak yang besar kepada murid.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


Tajuk Topik Objektif Aras BBB Prosuder : Nombor : Penambahan : Mencari hasil tambah dalam lingkungan 20 : Tahap 1 ( Tahun 1 ) : Papan garis nombor, pen papan putih dan lembaran :

1. Murid akan melakukan aktiviti secara berpasangan. Setiap pasangan dibekalkan dengan pen papan putih dan papan garis nombor. 2. Murid akan bergilir menjawab kesemua soalan. 3. Setelah murid selesai menjawab soalan, guru akan membincangkan jawapan dengan memanggil murid secara rawak bagi menunjukkan jawapan yang diperolehi 4. Murid yang lemah akan diberi bimbingan oleh guru.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


Tajuk Topik Objektif : Perpuluhan : pendaraban nombor perpuluhan : Murid berupaya menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor perpuluhan. Aras BBB Prosuder: 1. Murid akan mengambil giliran dengan membaling buah dadu. Mereka yang mendapat nombor terbesar, akan mulakan permainan. 2. Murid akan menjawab soalan sekiranya mereka tiba dipetak soalan 1 mahupun 2. Murid diberi masa 30 saat untuk menjawab soalan. Sekiranya gagal mendapatkan jawapan, mereka dikehendaki mengundur satu petak. Semua pemain dikehendaki mengira untuk mengetahui jawapan benar ataupun salah. 3. Pemenang dikira pada siapa sampai dahulu petak penamat. 4. Guru memantau murid bermain. : Tahap 2 ( Tahun 4 ) : Dadu, set Monopoli yang mempunyai soalan

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


Tajuk Topik Objektif : Nombor : Pecahan : Mengenal dan menentukan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. Aras BBB Prosuder : Tahap 1 ( Tahun3 ) : kad pecahan, pen papan putih, sampul :

1. Murid dibahagiakan ke dalam beberapa kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan pen papan putih, kad pecahan yang di masukkan kedalam sampul. 2. Murid akan diberi kad arahan untuk melorekkan pecahan. Setiap kumpulan menjawab soalan yang berlainan. 3. Setelah semua soalan dijawab mengikut arahan pada kad soalan, jawapan dibentangkan dihadapan kelas oleh ketua dan ahli-ahlinya. 4. Sekiranya jawapan yang diberikan salah, ahli dalam kumpulan lain boleh membantu untuk memperbaiki jawapan rakan dari kumpulan lain. Sesi perbincangan bersama guru dan murid. 5. Murid yang lemah akan dibantu oleh guru dan rakan sekumpulan.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


Tajuk Topik Objektif Aras BBB Prosuder : Peratus : : Mencari hasil tambah dalam lingkungan 20 : Tahap 1 ( Tahun 1 ) : Papan garis nombor, pen papan putih dan lembaran :

1. Murid akan melakukan aktiviti secara berpasangan. Setiap pasangan dibekalkan dengan pen papan putih dan papan garis nombor. 2. Murid akan bergilir menjawab kesemua soalan. 3. Setelah murid selesai menjawab soalan, guru akan membincangkan jawapan dengan memanggil murid secara rawak bagi menunjukkan jawapan yang diperolehi 4. Murid yang lemah akan diberi bimbingan oleh guru.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


3.0 BAHAN BANTU BELAJAR ( BBB ) Pertamanya saya rasa bertuah sekali dapat melaksanakan tugasan projek MTE 3109 iaitu mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus untuk semester kelima ini. Saya akan terangkan mengapa saya memilih bahan bahan yang telah dibina sebagai bahan bantu belajar saya ketika di sekolah.

Sebelum membina sesuatu bahan, saya lebih gemar mencari idea dan berfikir bagaimana untuk menghasilkan sesuatu bahan bantu mengajar yang benar benar mampu membantu murid dalam mengukuhkan konsep matematik dan menjadikan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai.

Bahan Bantu Belajar (BBB) yang telah saya bina menitik beratkan kepada beberapa aspek iaitu, BBB yang saya hasilkan mudah dan jelas untuk difahami oleh semua murid. Ini adalah kerana, penggunaan BBB yang mudah dan jelas untuk difahami akan menjadikan objektif pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu topik tercapai dengan bantuan BBB yang digunakan.

Selain daripada itu, saya lebih gemar menghasilkan BBB yang mempunyai kesesuaian dengan kaedah pengajaran yang dipilih supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran lebih berpusatkan kepada murid. Saya juga telah membina BBB yang mengandungi elemen elemen garisan, ruang, bentuk tiga dimensi ( 3D) dan juga bentuk dua dimensi 2D agar BBB saya dapat menarik minat murid untuk menjalani aktiviti dengan lebih ceria.

Setiap BBB yang saya bina baik untuk permainan mahupun aktiviti adalah cetusan idea daripada pengalaman, pemerhatian dan pembacaan. Saya cuba menghasilkan sesuatu yang dapat membantu murid mengatasi masalah pembelajaran mereka dengan cara yang lebih menarik.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


Perkara utama dan yang paling penting yang saya titikberatkan sebelum saya penghasilan BBB adalah faktor praktikalnya, iaitu, bahan yang saya gunakan mudah diperolehi, mudah digunakan dan boleh diguna pakai berulang kali.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


PEMBINAAN BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


REFLEKSI INDIVIDU Pembetangan pengajaran mikro mengenai permainan dan aktiviti di dalam kelas sangat menyeronokkan. Bukan sahaja dapat memperbaiki ilmu pengajaran malahan pelbagai perkongsian ilmu yang sangat bermaka antara rakan seperjuangan amat saya hargai. Saya dapat rasakan pengajaran mikro bersama dengan rakan sekelas banyak membantu saya ketika di berada di sekolah. Banyak perkara yang saya pelajari dari mereka mereka yang berpengalaman berbelas tahun mengajar berbanding saya yang setahun jagung ini. Saya telah memilih tajuk perpuluhan bagi permainan set monopoli yang telah saya bina. Set monopoli ini tidak terhad untuk tajuk perpuluhan, apa juga tajuk boleh menggunakan set ini untuk dijadikan sebahagian dari perngajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ini lah sebab utama saya memilih untuk membuat set monopoli ini. Bukan sahaja boleh diguna berulang kali malahan dapat diguna pakai untuk mana mana tajuk dari tahun 1 hingga tahun 6. Murid bukan sahaja seronok malahan dapat belajar sambil bermain. Permainan ini juga mampu menguji pengalaman sedia ada murid mengenai tajuk yang telah mereka pelajari. Hasil pengajaran mikro saya, pensyarah dan rakan rakan telah memberikan komen yang membina dan positif terhadap hasil yang telah saya bentangkan. Antara komen yang telah saya ambil sebagai komen yang membina dan perlukan sedikit perubahan dalam set monopoli ini ialah, Soalan yang saya sediakan agak kecil, dan sebagai jalan penyelesaian dan penambahbaikan di masa akan datang mereka telah mencadangkan soalan yang diberi perlu disediakan dengan saiz yang lebih besar agar mudah bagi murid untuk membaca dan mencuba soalan tersebut bersama sama seperti arahan pada set monopoli ini. Kawan kawan mengatakan permainan yang telah saya sediakan menarik kerana berwarna warni dan kreatif. Ini sangat bersesuaian dengan jiwa seorang murid yang ceria dan sukakan warna warni dan

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


4.0 REFLEKSI Alhamdullilah, syukur kehadrat Illahi kerana dengan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan yang diberi pada masa yang telah ditetapkan. Saya telah berusaha untuk membuat yang terbaik untuk tugasan kali ini. Banyak yang saya pelajari sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Pada awalnya, saya mengumpulkan maklumat bagi setiap teori yang dicadangkan. Setelah membaca semua teori-teori, saya rasa sangat tertarik dengan teori konstruktivisme dan membuat keputusan yang muktamad untuk memilih teori konstruktivisme untuk saya huraikan dalam analisis kritikal pada kali ini. Saya cenderung untuk memilih teori ini adalah kerana saya juga menggunakan teori ini di dalam pengajaran dan pembelajaran saya ketika di sekolah. Tanpa saya sedari, selama ini, aktiviti yang telah saya jalankan bersama murid di dalam tajuk-tajuk yang tertentu itu, rupa-rupanya saya telah mengaplikasikan teori konstruktivisme. Saya sangat tertarik dan teruja untuk menyiapkan tugasan ini adalah kerana dari bahan bacaan yang saya perolehi, secara tidak langsung, saya memperbanyakkan idea untuk pengajaran saya dimasa akan datang. Saya rasakan, pilihan saya memilih teori ini tidak salah malahan mendatangkan banyak manfaat kepada diri saya dan juga pada anak murid saya kelak. Saya juga tidak terlepas dari masalah, dimana saya perlu meneliti setiap teori kerana tidak mahu tersalah pilih dalam waktu yang sangat terhad. Pembahagian masa antara keluarga, kerja hakiki saya sebagai seorang guru dan komitmen saya sebagai seorang pelajar sangat-sangat menuntut kesabaran. Saya juga perlu sentiasa mempersiapkan diri baik dari segi mental dan fizikal dalam apa juga tugasan yang diberi, dan cuba untuk menghasilkan yang terbaik. Sesungguhnya kesempurnaan bukanlah milik saya, hanya Allah yang Maha sempurna, ada kelemahan akan saya perbaiki, sekurang-kurangnya saya belajar dan mempelajari sesuatu dan akan mengaplikasikannya. Terima kasih yang tak terhingga buat Puan Norizan kerana sudi melayan setiap panggilan telefon yang dibuat. Terima kasih Puan kerana sudi mencurahkan ilmu dan berkongsi idea. Buat teman-teman seperjuangan, terima kasih

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013


kerana sentiasa memberikan semangat yang pudar apabila dipertengahan perjuangan dalam menyiapkan tugasan. Hanya Allah yang dapat membalas jasa kalian semua. 5.0 BIBLIOGRAFI

1. http://whatta.ipgmksm.edu.my/?p=71 2. http://www.slideshare.net/orkid90/tajuk-4-konstruktivisme-vs-latih-tubi 3. http://halaqah.net/v10/index.php?topic=9487 4. http://carbon.cudenver.edu/ mryder/itc data/ constructivism.html 5. Nik Aziz Nik Pa (1999). Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 6. Pusat Perkembangan Kurikulum. 1991. Pembelajaran secara Konstruktivisme. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4

MTE 3109 2013

6.0BORANG KOLABORASI NAMA: ERNIE SAFIZA BINTI SHARI SEMESTER / KURSUS: 2 / PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG) MATA PELAJARAN: MENGAJAR NOMBOR, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS KOD MATA PELAJARAN: MTE 3109 PENSYARAH PEMBIMBING: PUAN PARIMALARANI NO. TARIKH PERKARA CATATAN TANDA TANGAN

ERNIE SAFIZA BINTI SHARI 830101-05-5186 PPG MATEMATIK 4