Anda di halaman 1dari 12

8.

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 3)

BIL.

PPD

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

1 DUNGUN

TBA1021

SK JONGOK BATU

NAMA MURID TIDAK HADIR

SEBAB-SEBAB / STATUS KEPUTUSAN JUSTIFIKASI SARINGAN KETIDAKHADIRAN MURID TERDAHULU MURID (perlu jelas walaupun (konstruk yang dikuasai penerangan ringkas) Literasi dan Numerasi)

TIADA

TINDAKAN PIHAK SEKOLAH/PPD/JPN

8.

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 3)

BIL.

PPD

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

1 DUNGUN

TBA1021

SK JONGOK BATU

NAMA MURID TIDAK HADIR

SEBAB-SEBAB / STATUS KEPUTUSAN JUSTIFIKASI SARINGAN KETIDAKHADIRAN MURID TERDAHULU MURID (perlu jelas walaupun (konstruk yang dikuasai penerangan ringkas) Literasi dan Numerasi)

TIADA

TINDAKAN PIHAK SEKOLAH/PPD/JPN

8.

JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID SARINGAN 2 (TAHUN 1)

BIL.

PPD

KOD SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

1 DUNGUN

TBA1021

SK JONGOK BATU

NAMA MURID TIDAK HADIR

AFIQ NAJWAN BIN ROSLAN

SEBAB-SEBAB / JUSTIFIKASI KETIDAKHADIRAN MURID (perlu jelas walaupun penerangan ringkas) MASALAH KELUARGAAYAH DAN IBU TINGGAL BERASINGAN

STATUS KEPUTUSAN SARINGAN TERDAHULU MURID (konstruk yang dikuasai Literasi dan Numerasi) TIDAK MENJALANI UJIAN

TINDAKAN PIHAK SEKOLAH/PPD/JPN

TELAH MENGHANTAR SURAT AMARAN.

10. JUSTIFIKASI MURID TIDAK MENGUASAI SARINGAN 2 (TAHUN 3) - (K3-K12) KOD SEKOLAH SEKOLAH NAMA MURID LITERASI (K3-K12)

NUMERASI (K3-K12)

SEBAB / PUNCA DIKENAL PASTI (yang boleh diukur)

TINDAKAN AKAN / SEDANG DIAMBIL OLEH SEKOLAH DAN PPD